Politechnika Krakowska zaprosiła do debaty o metrze w Krakowie najwybitniejszych specjalistów tematu - urbanistów, inżynierów systemów komunikacyjnych oraz ekspertów w projektowaniu, budowie i eksploatacji metra. W czwartek i piątek (5-6 marca) będą obradować na PK podczas II Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy podziemnej komunikacji miejskiej w Krakowie”. Wnioski z obrad przekażą władzom miasta. Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji (Pawilon Konferencyjny „Kotłownia”, ul. Warszawska 24), a także na briefing prasowy z uczestnikami obrad w piątek 6 marca o godz. 11.30 (Galeria „Gil”, ul. Warszawska 24).


Pierwsza konferencja poświęcona problemom podziemnej komunikacji miejskiej w Krakowie odbyła się na Politechnice w 2002 roku. „Wtedy szukaliśmy odpowiedzi na pytanie czy metro jest Krakowowi potrzebne. Dziś propozycja budowy metra jest częścią nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, w ubiegłorocznym referendum mieszkańcy opowiedzieli się za tym, by je budować. Dlatego przyszedł czas na poszukiwanie odpowiedzi na inne pytania” - mówi prof. Krzysztof Stypuła z Politechniki Krakowskiej, przewodniczący komitetu naukowego konferencji. „Będziemy się zastanawiać jakie metro jest Krakowowi potrzebne, jakie działania przygotowawcze powinno się już rozpocząć, jak i kiedy metro zbudować i jak zmontować finansowanie tej inwestycji” - zapowiada prof. Stypuła.  


Jak podkreśla prof. Stypuła, sprawność transportu miejskiego to jedna ze strategicznych dla Krakowa kwestii. „Ma ogromny wpływ na realizację funkcji miasta i komfort życia mieszkańców, a w Krakowie rozwiązanie problemów komunikacyjnych musi uwzględniać jeszcze historyczny charakter śródmieścia, jego późnośredniowieczny układ zabudowy i liczne budowle zabytkowe” - mówi naukowiec.


Doświadczenia z projektowania, budowy i eksploatacji metra w Warszawie (także ekonomiczne i funkcjonalne), analiza zmian liczby przewożonych pasażerów w transporcie zbiorowym w Krakowie w latach 2004-2014 (najnowszy raport), metodologia drążenia tuneli metra, geologia Krakowa w aspekcie budowy metra, wpływ drgań na zabytkowe budowle i budynki oraz na ludzi w nich (z uwzględnieniem drgań generowanych obecnie przez tramwaje) - to tylko niektóre tematy referatów, które zostaną przedstawione podczas konferencji. Zaprezentowana zostanie także metodyka badań strategicznych wariantów koncepcji metra w Krakowie na tle innych systemów transportu zbiorowego.


W konferencji wezmą udział m.in.: współautor studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa Stanisław Albricht, prof. Antoni Tajduś  (AGH), profesorowie Politechniki Krakowskiej: Zbigniew Zuziak, Tadeusz Tatara, Krzysztof Stypuła, Wiesław Starowicz, Andrzej Szarata, prof. Anna Siemińska-Lewandowska (Politechnika Warszawska), a także prezes Metra Warszawskiego Jerzy Lejk oraz Grzegorz Miros i Mieczysław Szczepański z Biura Projektów „Metroprojekt”, które projektowało linie metra warszawskiego. „Podczas obrad chcemy wypracować wnioski, które przekażemy władzom miasta, organom samorządowym oraz instytucjom koordynującym sprawy komunikacji jako materiał przydatny przy planowaniu i realizacji inwestycji - zapowiada prof. Krzysztof Stypuła”.

Do pobrania:

 

1) szczegółowy program II Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy podziemnej komunikacji miejskiej w Krakowie”

2) informacje nt. Konferencji: organizatorzy, komitet naukowy, patronat honorowy, patronat medialny.