Od 28 marca Politechnika Krakowska wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą i Uniwersytetem Rolniczym poprowadzą nowy i pierwszy w Polsce kierunek międzyuczelnianych studiów podyplomowych pod nazwą Uwarunkowania i czynniki procesu reindustrializacji.

Celem studiów będzie współuczestnictwo w przygotowaniu kadr dla procesu reindustrializacji przedsiębiorstw, sektorów i regionów gospodarczych w Polsce, szczególnie w kontekście wyzwań, wynikających z planowanego utworzenia strefy wolnego handlu oraz inwestycji: Unia Europejska - Stany Zjednoczone.

Organizatorzy kierunku oczekują zwłaszcza pracowników przedsiębiorstw przemysłowych, biur projektów, firm analitycznych, urzędów oraz agend rządowych i samorządowych ds. restrukturyzacji, parków technologicznych oraz specjalnych stref ekonomicznych.

W procedurze rekrutacji kandydatów preferowani są absolwenci II stopnia studiów uczelni technicznych oraz uniwersytetów.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkola.imir.agh.edu.pl