Adres   ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
 
Tel.   12 628 26 01
(kierownik administracyjny)

Tel./faks   12 628 20 43
(kierownik dziekanatu)
 
Adres WWW   www.wieik.pk.edu.pl
     
Rekrutacja   Wydziałowy serwis rekrutacyjny
 
1264   studentów
64   nauczycieli
akademickich

 

WIEiK 01

  Kierunki studiów
   

 

 

elektrotechnika

  • studia I stopnia
  • studia II stopnia

 

energetyka

  • studia I stopnia

 

informatyka

  • studia I stopnia
  Władze wydziału
   

 

Dziekan

prof. dr hab. inż. Adam JAGIEŁŁO

     

Prodziekani

dr inż. Ireneusz CHRABĄSZCZ
dr hab. inż. Mieczysław DRABOWSKI

dr hab. inż. Witold MAZGAJ, prof. PK 

dr inż. Andrzej SZROMBA