Urząd Miasta Tarnowa będzie współpracował z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej przy tworzeniu koncepcji zagospodarowania poszczególnych obszarów miasta.


24 marca br., prezydent Tarnowa Roman Ciepiela podpisał w tej sprawie porozumienie z WA PK, który reprezentowali prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich oraz pełnomocnik dziekana ds. współpracy z władzami samorządowymi i otoczeniem gospodarczym PK dr hab. inż. arch. Katarzyna Paprzyca.


„Strony wyrażają wolę współpracy, której celem jest zacieśnienie związków pomiędzy teorią i praktyką projektową, szczególnie ważnych wobec współczesnych wyzwań związanych z rozwojem miast” - czytamy w liście intencyjnym.


W ramach porozumienia wykładowcy i studenci WA będą brać udział w dyskusjach z przedstawicielami władz miasta i środowiskiem lokalnych projektantów. Uczelnia zobowiązała się m.in. do wykorzystania w pracach dyplomowych tematyki i lokalizacji zgłoszonych przez miasto.


Tarnowscy urzędnicy mają nadzieję, że dzięki współpracy z Politechniką, miasto będzie mogło skorzystać z naukowych rozwiązań dotyczących zagospodarowania przestrzennego.