Artur Wieczysty, prof. dr hab. inż.
honorowy obywatel miasta Austin, Texas, USA (1985)

Janusz Murzewski, prof. zw. dr inż.
profesor honorowy Uniwersytetu w Tottori, Japonia (1987)

Władysław Muszyński, prof. zw. dr inż.
członek honorowy Senatu Uniwersytetu Technicznego w Berlinie (1990)

Józef Nizioł, prof. zw. dr hab.
doktor honoris causa Akademii Chemiczno-Technologicznej w Iwanowie, Rosja (1994)

Michał Dyląg, prof. dr hab. inż.
profesor honorowy Akademii Chemiczno-Technologicznej w Iwanowie, Rosja (1995)

Michał Życzkowski, prof. zw. dr hab. inż.
członek zagraniczny Austriackiej Akademii Nauk (1997)

Wiktor Zin, prof. dr hab. inż. arch.
doktor honoris causa Uniwersytetu Techniczno-Ekonomicznego w Budapeszcie, Węgry (1998)

Tadeusz Jan Sobczyk, prof. dr hab. inż.
doktor honoris causa Rosyjskiej Akademii Nauk (2000)

Marcin Chrzanowski, prof. dr hab. inż.
członek zagraniczny The Royal Society of Arts and Sciences in Göteborg, Szwecja (2000)

Zenon Waszczyszyn, prof. dr hab. inż.
doktor honoris causa Uniwersytetu Techniczno-Ekonomicznego w Budapeszcie, Węgry (2001)

Kazimierz Flaga, prof. dr hab. inż.
członek zagraniczny Akademii Budownictwa Ukrainy (1998)
honorowy profesor Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Inżynierii Środowiska, Rosja (2002)

doktor honoris causa Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Technologii Chemicznej, Rosja (2014)

doktor honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej, Polska (2016)

Józef Gawlik, prof. dr hab. inż.
doktor honoris causa Uniwersytetu Narodowego w Chmielnickim, Ukraina (2006)

Józef Gawlik, prof. dr hab. inż.
honorowy profesor Universitatis Miskolcinensis, Węgry (2008)

 

Zbigniew Piasek, prof. dr hab. inż.
doktor honoris causa Uniwersytetu Gospodarki Regionalnej i Zarządzania w Kirowohradzie, Ukraina (2010)
honorowy profesor Akademii Polonijnej w Częstochowie (2006)

Adam Tabor, dr inż.
honorowy profesor Uniwersytetu Narodowego w Chmielnickim, Ukraina (2010)

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. PK
honorowy profesor Państwowego Uniwersytetu Chemiczno-Technologicznego w Iwanowie, Rosja (2011)

Andrzej Barański, prof. dr hab. inż.
honorowy profesor Państwowego Uniwersytetu Chemiczno-Technologicznego w Iwanowie, Rosja (2011)

Barbara Tal-Figiel, dr hab. inż., prof. PK
honorowy profesor Fachhoschule Münster, Niemcy (2014)

Józef Gawlik, prof. dr hab. inż.
doktor honoris causa Politechniki Koszalińskiej, Polska (2016)


Kazimierz Furtak, prof. dr hab. inż.

doktor honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej, Polska (2019)