Artur Wieczysty, prof. dr hab. inż.
honorowy obywatel miasta Austin, Texas, USA (1985)

Janusz Murzewski, prof. zw. dr inż.
profesor honorowy Uniwersytetu w Tottori, Japonia (1987)

Władysław Muszyński, prof. zw. dr inż.
członek honorowy Senatu Uniwersytetu Technicznego w Berlinie (1990)

Józef Nizioł, prof. zw. dr hab.
członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności (1992)
doktor honoris causa Akademii Chemiczno-Technologicznej w Iwanowie, Rosja (1994)
członek zagraniczny Akademii Nauk Inżynierskich Federacji Rosyjskiej (1995)
doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Polska (2006)
honorowy Profesor Politechniki Warszawskiej (2009)
członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności (2013)


Michał Dyląg, prof. dr hab. inż.
profesor honorowy Akademii Chemiczno-Technologicznej w Iwanowie, Rosja (1995)

Michał Życzkowski, prof. zw. dr hab. inż.
członek zagraniczny Austriackiej Akademii Nauk (1997)

Wiktor Zin, prof. dr hab. inż. arch.
doktor honoris causa Uniwersytetu Techniczno-Ekonomicznego w Budapeszcie, Węgry (1998)

Tadeusz Jan Sobczyk, prof. dr hab. inż.
doktor honoris causa Rosyjskiej Akademii Nauk (2000)

Marcin Chrzanowski, prof. dr hab. inż.
członek zagraniczny The Royal Society of Arts and Sciences in Göteborg, Szwecja (2000)

Zenon Waszczyszyn, prof. dr hab. inż.
doktor honoris causa Uniwersytetu Techniczno-Ekonomicznego w Budapeszcie, Węgry (2001)

Kazimierz Flaga, prof. dr hab. inż.
członek zagraniczny Akademii Budownictwa Ukrainy (1998)
honorowy profesor Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Inżynierii Środowiska, Rosja (2002)

doktor honoris causa Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Technologii Chemicznej, Rosja (2014)

doktor honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej, Polska (2016)

Józef Gawlik, prof. dr hab. inż.
doktor honoris causa Uniwersytetu Narodowego w Chmielnickim, Ukraina (2006)
honorowy profesor Universitatis Miskolcinensis, Węgry (2008)

doktor honoris causa Politechniki Koszalińskiej, Polska (2016)

doktor honoris causa Politechniki Lubelskiej (2021)

Zbigniew Piasek, prof. dr hab. inż.
doktor honoris causa Uniwersytetu Gospodarki Regionalnej i Zarządzania w Kirowohradzie, Ukraina (2010)
honorowy profesor Akademii Polonijnej w Częstochowie (2006)

Adam Tabor, dr inż.
honorowy profesor Uniwersytetu Narodowego w Chmielnickim, Ukraina (2010)

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. PK
honorowy profesor Państwowego Uniwersytetu Chemiczno-Technologicznego w Iwanowie, Rosja (2011)

Andrzej Barański, prof. dr hab. inż.
honorowy profesor Państwowego Uniwersytetu Chemiczno-Technologicznego w Iwanowie, Rosja (2011)

Barbara Tal-Figiel, dr hab. inż., prof. PK
honorowy profesor Fachhoschule Münster, Niemcy (2014)

Kazimierz Furtak, prof. dr hab. inż.

doktor honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej, Polska (2019)