Politechnika Krakowska nagrodziła, dodatkowymi punktami w rekrutacji na studia, czterdziestu dwóch tegorocznych maturzystów, w ogólnopolskim konkursie „O Złoty Indeks” organizowanym przez uczelnię.


31 marca br. laureatom konkursu certyfikaty wręczył prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał. Zwycięzcom gratulowali także rektor PK prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak oraz prorektor ds. ogólnych dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK.


Konkurs dotyczył dwóch przedmiotów - matematyki i chemii. Zwycięzcy otrzymali dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2015/2016, na wybrany kierunek studiów na Politechnice Krakowskiej, pod warunkiem pomyślnie zdanej matury.


W dyscyplinie matematyka, ze stu siedmiu zakwalifikowanych uczniów, uczelnia przyznała po 100 punktów 14 najlepszym oraz 18 nagród II stopnia (po 50 punktów). W rywalizacji o Złoty Indeks w dyscyplinie chemia najlepszym maturzystom przyznano 10 nagród po 100 punktów.


Konkurs „O Złoty Indeks” Politechniki Krakowskiej jest dwuetapowym konkursem, w którym udział wziąć mogli tegoroczni maturzyści szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.


24 stycznia odbył się I etap konkursu, na platformie e-learningowej (online), a zakwalifikowani w nim wzięli udział w finale (7 marca) na Politechnice Krakowskiej. Każdy uczestnik mógł wybrać tylko jedną z dwóch konkursowych dyscyplin.


Zdobyte przez laureatów punkty zostaną doliczone w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów na Politechnice Krakowskiej, z wyjątkiem kierunków na Wydziale Architektury oraz kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym.


Organizatorem konkursu jest Dział Kształcenia i Współpracy z Zagranicą Politechniki Krakowskiej.


Zobacz więcej pod internetowym adresem: indeks.pk.edu.pl

Na zdjęciach powyżej, wręczanie certyfikatów w konkursie „O Złoty Indeks” Politechniki Krakowskiej, 31 marca br. / fot. Jan Zych.

Więcej zdjęć w fotogalerii serwisu: Rozdanie dyplomów w konkursie „O Złoty Indeks” PK.