W miesiącu światowych obchodów wiedzy o autyzmie, niecodzienną inicjatywą może pochwalić się Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej. Od listopada ubiegłego roku odbywają się tam warsztaty dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera (zaburzenia rozwoju ze spektrum autyzmu).


Warsztaty są prowadzane w różnych laboratoriach Wydziału. W listopadzie było to laboratorium spawalnictwa (na zdjęciu / fot. Jestem ZA), w grudniu - laboratorium polimerów nieorganicznych, w lutym - pracowni elektronowej mikroskopii skaningowej a w marcu - laboratorium robotyki.

Uczestnicy warsztatów byli niesłychanie dociekliwi i zainteresowani prezentacjami zgrzewania, cięcia palnikiem acytylenowo-tlenowym, procesem wytwarzania syntetycznych kamieni (geopolimerów), badaniem składu chemicznego materiałów czy obrazów próbek powiększonych 10 tysięcy razy w laboratorium mikroskopii skaningowej oraz pokazami i sterowaniem robotów przemysłowych.


Zespół Aspergera (ZA) to forma autyzmu. Charakteryzuje się przede wszystkim zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym (upośledzenie umiejętności społecznych, trudności w akceptowaniu zmian, ograniczoną elastyczność myślenia przy braku upośledzenia umysłowego). Większość osób z ZA to ludzie o ponadprzeciętnym ilorazie inteligencji i niezwykłych umiejętnościach.


2 kwietnia zainaugurowano obchody Światowego Miesiąca Wiedzy o Autyzmie.


Więcej o warsztatach na Wydziale Mechanicznym PK na stronie internetowej organizatora spotkań - Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zespołem Aspergera i Ich Rodzin „Jestem ZA”.