PROMOCJA DOKTORÓW I DOKTORÓW HABILITOWANYCH, 17 kwietnia 2015 r.


HABILITACJE:

 


Wydział Architektury:

1. Dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski        
Osiągnięcie naukowe: „Tendencje ekspresjonistyczne w architekturze współczesnej”
2. Dr hab. inż. arch. Hubert Mełges            
Osiągnięcie naukowe: „Jednotematyczny cykl publikacji pt. „Użytkowanie przestrzeni jako problem architektoniczno-planistyczny”
3. Dr hab. inż. arch. Małgorzata Mizia        
Osiągnięcie naukowe: „Architektura w przestrzeni sztuk”
4. Dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański
Osiągnięcie naukowe: „Integrowanie przestrzeni metropolitalnych”
5. Dr hab. Artur Zaguła
Osiągnięcie naukowe: „Arystotelesowskie i religijne źródła Nowego Klasycyzmu w architekturze współczesnej”

 

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej:

1. Dr hab. inż. Przemysław Rybiński
Osiągnięcie naukowe: „Stabilność termiczna i palność elastomerów oraz materiałów elastomerowych”

 

Wydział Mechaniczny:

1. Dr hab. inż. Halina Egner                
Osiągnięcie naukowe: „Modelowanie konstytutywne sprzężonych problemów mechaniki materiałów dyssypatywnych”
2. Dr hab. inż. Piotr Kędziora
Rozprawa habilitacyjna: „Optymalne projektowanie struktur z warstwami piezoelektrycznymi”
3. Dr hab. inż. Jacek Pietraszek
Rozprawa habilitacyjna: „Wspomaganie planowania i analizy doświadczeń z zastosowaniem elementów sztucznej inteligencji”
4. Dr hab. inż. Marek Sikoń
Rozprawa habilitacyjna: „Analiza ośrodka Cosseratów na podstawie atomowej budowy materii”
5. Dr hab. inż. Bogdan Szybiński
Rozprawa habilitacyjna: „Zagadnienia koncentracji naprężeń w płytach i powłokach – modelowanie i optymalizacja”DOKTORATY:

Wydział Architektury:

1. Dr inż. arch. Ingeborga Cygankiewicz        
Promotor:  dr hab. inż. arch. Marek Kowicki, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wieś w krajobrazie parkowym. Warunki i możliwości realizacji tej idei na przykładzie gminy Ogrodzieniec”
2. Dr inż. arch. Monika Gała-Walczowska
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Architektura domu jednorodzinnego w krajobrazie”
3. Dr inż. Anna Gałecka-Drozda
Promotor: dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Tereny otwarte jako element struktury przestrzennej wielkiego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem Poznania”
4. Dr inż. arch. Dorota Jopek    
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ lokalnych przepisów prawnych na kształtowanie przestrzeni i krajobrazu miejskiego Nowego Jorku”

 

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej:

1. Dr inż. Tomasz Sieńko
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Strategie sterowania przekształtnikiem macierzowym do wysokosprawnych siłowni gazowych”

 

Wydział Inżynierii Lądowej:

1. Dr inż. Marcin Dyba
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Seruga, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ parametrów technologicznych na przyczepność betonu wysokowartościowego do stalowych splotów sprężających”
2. Dr inż. Piotr Stecz
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ działania na budynki długotrwałych obciążeń dynamicznych, generowanych przejazdami pociągów metra”

 

Wydział Inżynierii Środowiska:

1. Dr inż. Agnieszka Sadłowska-Sałęga
Promotor: dr hab. inż. Jan Radoń, prof. UR
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Możliwości i ograniczenia obliczeniowego wyznaczenia warunków cieplno-wilgotnościowych w budynkach historycznych”

 

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej:

1. Dr inż. Stanisław Famielec    
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Wieczorek-Ciurowa
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Proces spalania odpadów garbarskich w piecu tunelowym jako metoda ich unieszkodliwiania
2. Dr inż. Maria Kurańska
Promotor: dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Porowate materiały poliuretanowe z udziałem surowców odnawialnych”
3. Dr inż. Krzysztof Józef Neupauer
Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Magiera
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza efektywności energetycznej i systemu sterowania hybrydowej instalacji grzewczej z odnawialnymi źródłami energii”
4. Dr inż. Jolanta Pulit-Prociak
Promotor: dr hab. inż. Marcin Banach
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Otrzymywanie nanocząstek srebra metodą redukcji chemicznej”
5. Dr inż. Paweł Staroń
Promotor: dr hab. inż. Marcin Banach
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Utylizacja piór metodą hydrolizy i termicznego przekształcania”
6. Dr inż. Amelia Woynarowska
Promotor: dr hab. inż. Witold Żukowski, prof. PK
Promotor pomocniczy: dr inż. Sylwester Żelazny
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Termiczna utylizacja odpadów elektronicznych w reaktorze fluidyzacyjnym”

 

Wydział Mechaniczny:

1. Dr inż. Andrzej Czerwiński 
Promotor: dr hab. inż. Jan Łuczko, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza drgań przewodów wzbudzonych pulsacyjnych przepływem w układach hydraulicznych”
2. Dr inż. Damian Muniak
Promotor: dr hab. inż. Wiesław Zima, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ autorytetu wewnętrznego regulacyjnych zaworów grzejnikowych na ich dobór i charakterystyki hydrauliczne”
3. Dr inż. Mateusz Skałoń
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Kazior
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ boru na zagęszczenie warstwy wierzchniej podczas spiekania proszków austenitycznej stali nierdzewnej AISI 316L”
4. Dr inż. Jarosław Szczygieł - z poprzedniej promocji    
Promotor: prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek
Rozprawa doktorska: „Zastosowanie transformacji falkowej do oceny chwilowych zaburzeń komfortu jazdy”
5. Dr inż. Tomasz Tokaj
Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
Promotor pomocniczy: dr inż. Jan Rewilak
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Efektywność stosowania wybranych procedur w zarządzaniu przygotowaniem produkcji”.