Gmina Miejska Kraków i Politechnika Krakowska podpisały porozumienie o współpracy w zakresie powołania i prowadzenia studiów podyplomowych: „Środowisko mieszkaniowe w obszarach zurbanizowanych: rozwój, przekształcenia, rewitalizacja”.

To unikatowe w Polsce wspólne przedsięwzięcie samorządu i uczelni, które będzie służyć podnoszeniu jakości życia mieszkańców miast i kształtowaniu przyjaznych dla nich przestrzeni mieszkalnych.

Umowę o współpracy podpisali we wtorek, 21 kwietnia 2015 r., prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski i rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak.

Celem współpracy PK i Urzędu Miasta Krakowa jest zacieśnienie związków pomiędzy teorią projektową i praktyką planowania i zarządzania obszarami mieszkaniowymi z uwzględnieniem zagadnień przestrzennych, społecznych, estetycznych, ekonomicznych i środowiskowych.  

Dzięki porozumieniu, od października 2015 r. Politechnika Krakowska uruchomi na Wydziale Architektury studia podyplomowe „Środowisko mieszkaniowe w obszarach zurbanizowanych: rozwój, przekształcenia, rewitalizacja”. Celem studiów jest podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji uczestników procesu kształtowania i rozwoju zrównoważonych obszarów mieszkaniowych, a więc takich, które oferują mieszkańcom możliwość życia w wysokiej jakości zdrowym otoczeniu.

Studia skierowane są do projektantów, pracowników administracji publicznej, biur projektowych, osób zarządzających spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi, inwestorów i deweloperów, specjalistów planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, także działaczy organizacji pozarządowych oraz pracowników  naukowych, zajmujących się społecznie lub zawodowo problematyką rozwoju, przekształcania i rewitalizacji osiedli i obszarów mieszkaniowych w miastach.

Formuła studiów, obejmujących wiedzę z różnych dyscyplin, zakłada równowagę zajęć teoretycznych i praktycznych, prowadzonych przez ekspertów - naukowców i praktyków - z Politechniki Krakowskiej, Urzędu Miasta Krakowa, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego i Akademii Górniczo-Hutniczej.

Zgodnie z porozumieniem, UMK będzie wskazywał obszary badawczo-projektowe, które mogłyby być przedmiotem opracowań studialnych wykonywanych przez uczestników studiów oraz zapewni merytoryczną współpracę w tym zakresie. Umożliwi także uczestnikom studiów kontakt z jednostkami administracji samorządowej.

Przedstawiciele UMK znaleźli się w Radzie Programowej studiów i będą uczestniczyli w programie kształcenia. Politechnika Krakowska będzie odpowiedzialna za prowadzenie kształcenia, przygotowywanie przez słuchaczy opracowań studialnych dla wskazanych przez UMK obszarów w ramach ćwiczeń praktycznych, przekazanie miastu opracowań wykonanych przez słuchaczy.

Partnerzy będą też organizować wspólne spotkania konsultacyjne, seminaria naukowe, wystawy. Studia prowadzić będzie Instytut Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, ich kierownikiem będzie prof. Grażyna Schneider-Skalska.  

Wspólne studia podyplomowe to jeden z wielu projektów służących mieszkańcom, w których Politechnika Krakowska współdziała z Urzędem Miasta Krakowa i jego jednostkami. Naukowcy PK uczestniczyli m.in. w pilotażowym projekcie rehabilitacji krakowskich osiedli, w pracach dotyczących oceny stanu budynków z wielkiej płyty, w przygotowaniu planów zagospodarowania przestrzennego, projektu Parku Kulturowego Stare Miasto, w tworzeniu planów transportowych i komunikacyjnych, zasiadają w zespołach merytorycznych ds. walki z zanieczyszczeniem powietrza i projektem metra w Krakowie, uczestniczą w przedsięwzięciach związanych z gospodarką odpadami.

Studenci PK w ramach prac projektowych i dyplomowych podejmują  często problematykę planowania przyjaznych dla mieszkańców przestrzeni publicznych w Krakowie czy organizacji zieleni miejskiej. W ramach tegorocznych zajęć, prowadzonych przez Instytut Projektowania Urbanistycznego, zajmą się m.in. projektowaniem przestrzeni placowych na krakowskich osiedlach.

 

Na zdjęciach, podpisanie umowy pomiędzy Urzędem Miasta Kraków i Politechniką Krakowską, sala senacka PK, 21 kwietnia br. - prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski i rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak, (poniżej) wiceprezydent Krakowa Elżbieta Koterba, dziekan Wydziału Architektury prof. Jacek Gyurkovich i prof. Grażyna Schneider-Skalska / fot. Jan Zych.