Trzy krakowskie uczelnie: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska i Uniwersytet Rolniczy utworzyły związek uczelni. To pierwszy taki formalny związek uczelni w naszym kraju. Współpraca pozwoli na wzbogacenie oferty dydaktycznej, usprawni zarządzanie uczelniami, ułatwi pozyskiwanie grantów i podniesie jakość prowadzonych badań.


O zawiązanym porozumieniu mówili dziś na konferencji prasowej z udziałem minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, rektorzy trzech uczelni: prof. Tadeusz Słomka z AGH, prof. Kazimierz Furtak z PK oraz prof. Włodzimierz Sady z UR.


„Kraków dzisiaj wyznacza trendy w szkolnictwie wyższym - stwierdziła prof. Kolarska-Bobińska. - Mam nadzieję, że ten związek będzie przykładem dla innych uczelni. Współpraca jest piętą achillesową wielu instytucji, a te uczelnie mogą pokazać, że to się opłaca”.


Umowa to efekt zmian w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym, wprowadzonych 1 października 2014 r. Nowe prawo ułatwia uczelniom tworzenie związków. Pozwalają one na prowadzenie wspólnych badań i inwestycji, dzielenie kadry naukowo-dydaktycznej i wprowadzanie wspólnych standardów zarządzania. Mogą być również pierwszym krokiem w stronę konsolidacji uczelni.


AGH, PK i UR powołały nowy podmiot - InnoTechKrak. W jego ramach łatwiejsze będą działania badawczo-rozwojowe: tworzenie konsorcjów, wspólnych centrów badawczych i laboratoriów. Dzięki skoordynowaniu działań trzech uczestników porozumienia i połączeniu ich potencjałów naukowych łatwiejsze będzie również pozyskiwanie grantów badawczych.


„Wymieniamy się doświadczeniami w zakresie zarządzania uczelniami, tworzymy konsorcja, centra badawcze, ale myślimy też o wspólnych kierunkach” - opowiadał rektor AGH, prof. Tadeusz Słomka.


Prof. Kazimierz Furtak, rektor PK, dodał: „Tworzyliśmy już wspólne zespoły, ale w obliczu konkurencji musimy łączyć nasz potencjał. W ten sposób możemy tworzyć przewagę konkurencyjną. Ten związek oznacza też łatwiejsze, bo na preferencyjnych warunkach, korzystanie z laboratoriów, co zwiększa nasz potencjał badawczy”.


Współpracujące szkoły wyższe poszerzą ofertę dla studentów, wymieniając się informacjami o kadrze naukowej i bazie dydaktycznej oraz prowadząc wspólne kursy i szkolenia.


„Są kierunki studiów, które występują na wszystkich trzech uczelniach. Nasza współpraca umożliwia ich efektywne obsadzenie, ale też wymianę informacji o kadrze dydaktycznej czy doskonalenie programów nauczania” - wspomniał rektor UR, prof. Włodzimierz Sady.


Związek to również ułatwienia w zarządzaniu uczelniami. Umowa ma na celu m.in. ujednolicenie zasad kształcenia, systemu pomocy materialnej i prowadzenia biur karier, a także wprowadzenie wspólnych zasad w zakresie finansowym, kadrowym, informatycznym, pomocy prawnej i zamówień publicznych. „Związek pozwala optymalizować sposób zarządzania uczelnią. - mówił prof. Słomka - Przykładem może być cyfryzacja uczelni, kiedyś przeprowadzana na każdej uczelni osobno, teraz z użyciem wspólnego systemu. Inny przykład to elektroniczne bazy czasopism, które możemy współdzielić”.


„Nazwałabym panów pionierami innowacyjności i przemian, które zachodzą w szkolnictwie wyższym - powiedziała prof. Kolarska-Bobińska do swoich gości - Cieszę się, że polityka ministerstwa, zorientowana na szanse, rozwój i przyszłość, zmaterializowała się w postaci takiego związku” - dodała minister nauki.

 

źródło: MNiSW