Stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie, gwarancja zatrudnienia w Grupie Azoty oraz możliwość uczestniczenia w projektach opartych na współpracy środowiska nauki z przemysłem - to główne atuty programu stypendialnego Azotów dedykowanego studentom Politechniki Krakowskiej. Pierwszą laureatką programu została Aneta Sadzik, studentka Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.

Grupa Azoty od lat umiejętnie łączy biznes z nauką, współpracując z renomowanymi jednostkami akademickimi i realizując wspólnie z nimi liczne projekty naukowo-badawcze. Wymiana doświadczeń, a także udział naukowców we wprowadzeniu praktycznych rozwiązań analitycznych i technicznych jest źródłem progresu technologicznego firmy. Dlatego, dostrzegając potencjał rozwojowy w współdziałaniu z uczelniami, Grupa Azoty chętnie inwestuje w polską naukę: wspiera nowo powstające kierunki studiów, dotuje projekty badawcze, współtworząc unikalne produkty i technologie.


Teraz Grupa Azoty realizuje kolejne ważne przedsięwzięcie - uruchomiła program stypendialny dedykowany studentom studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. W ramach programu, Grupa Azoty funduje dwa stypendia po 1000 zł miesięcznie, przyznawane do momentu ukończenia przez stypendystę studiów II stopnia i uzyskania tytułu magistra inżyniera.


Programem są objęci studenci, którzy uzyskali tytuł inżyniera na studiach stacjonarnych i posiadają udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie inżynierii chemicznej, technologii chemicznej lub chemii, związane z profilem działalności Grupy Azoty. Dodatkowo stypendyści po zakończeniu studiów otrzymują gwarancję zatrudnienia w spółce.

 

11 maja, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Azoty Witold Szczypiński oraz rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak, w ramach powołanego w grudniu 2014 r. programu stypendialnego, wręczyli pierwsze stypendium finansowe.


Kapituła Stypendialna złożona z przedstawicieli Grupy Azoty i Politechniki Krakowskiej przyznała stypendium Anecie Sadzik, studentce Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej (kierunek technologia chemiczna, specjalność analityka przemysłowa i środowiskowa).


„Bardzo się cieszę, że dziś wręczamy stypendium pierwszej laureatce. Dlaczego Grupa Azoty włączyła się w ten program? Bo wierzymy, że jeśli przyczynimy się do kształcenia młodych, zdolnych inżynierów, to w przyszłości zasilą oni szeregi Grupy Azoty. Ten program jest też kolejnym etapem realizowanej przez nas strategii, którą opierać chcemy między innymi poprzez współpracę business and research” - powiedział dyrektor Witold Szczypiński.


Projekt stypendialny jest efektem porozumienia o współpracy naukowo-badawczej, a także wspólnych przedsięwzięciach dydaktycznych, zawartego 15 czerwca 2010 r. pomiędzy Grupą Azoty a Politechnika Krakowską. Zgodnie z porozumieniem tematyka współpracy będzie stale rozszerzana, w zależności od zapotrzebowania obu stron. W związku z sukcesywnym rozwojem tarnowskiej spółki i utworzeniem Grupy Kapitałowej Grupy Azoty w roku 2013 podpisano aneks do porozumienia, rozszerzający ww. współpracę na wszystkie wydziały Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki.


„Współpraca z Grupą Azoty jest dla nas - naszych studentów i pracowników - bardzo ważna. To wzorcowy przykład jak nauka i gospodarka mogą wspólnie rozwiązywać ważne problemy technologiczne i czerpać ze swojego potencjału - infrastrukturalnego i intelektualnego” - powiedział rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak. - Inicjatywa stypendialna Azotów ma kilka istotnych aspektów. Dla naszych studentów to wyraźny sygnał, że warto inwestować w swój rozwój, w wiedzę i umiejętności, bo najlepsi zostaną dostrzeżeni i nagrodzeni. Stypendyści otrzymują środki finansowe i gwarancję zatrudnienia w przyjaznym dla nich miejscu, w którym będą mogli realizować swoje zawodowe pasje i nadal się rozwijać. Politechnika Krakowska i Azoty dobrze rozumieją, że inwestując w młodych inżynierów inwestujemy w innowacyjną przyszłość” - mówił prof. Furtak.


Aktualnie Grupa Azoty współpracuje m.in. z Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Ekonomicznym, Uniwersytetem Jagiellońskim, Małopolską Wyższą Szkołą Ekonomiczną, Wyższą Szkołą Biznesu, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Politechniką Rzeszowską.


Na zdjęciu powyżej, od lewej: wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Azoty Witold Szczypiński, Aneta Sadzik, rektor PK prof. Kazimierz Furtak / fot. Jan Zych.