Politechnika Krakowska ma 70 lat – główne obchody jubileuszu

     Gala jubileuszowa w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, międzynarodowa konferencja naukowa oraz forum gospodarcze z udziałem naukowców i przedstawicieli gospodarki - to najważniejsze wydarzenia jubileuszu 70-lecia Politechniki Krakowskiej. Jego hasło to: Nauka - Innowacje - Kształcenie – Ekologia. Główne uroczystości odbędą się w Krakowie w dn. 14-15 maja 2015 r.

 


     - Hasło jubileuszu dobrze odzwierciedla zarówno dotychczasową drogę rozwoju Politechniki Krakowskiej, jak i jego dalszy kierunek. Od wysokiego poziomu badań naukowych zaczyna się siła uczelni, z niego wynikają innowacyjność  i wysokiej klasy kształcenie, a wszystkie te trzy obszary muszą uwzględniać wyzwania ekologii i zrównoważonego rozwoju. To hasło nie tylko podsumowuje naszą przeszłość, ale też określa cele na przyszłość
- podkreśla prof. Kazimierz Furtak, rektor PK.

 

     Obchody 70-lecia PK rozpoczęły się w październiku inauguracją roku akademickiego. Główne uroczystości zaplanowano na wiosnę 2015 r. W marcu odbył się koncert jubileuszowy w Filharmonii Krakowskiej oraz Bieg Kościuszkowski, a na maj zaplanowano galę w krakowskim Teatrze im. Juliusza Słowackiego, międzynarodową konferencję naukową oraz Forum Nauka - Gospodarka. W czerwcu odbędą z kolei uroczystości jubileuszu  70-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Gala 70-lecia Sportu na PK, w lipcu w Żywcu rozegrane zostaną 38 Regaty Żeglarskie o Puchar Rektora PK.

 

     W gali jubileuszowej 70-lecia PK (czwartek, 14 maja w Teatrze im. Słowackiego, g. 10.30) udział zapowiedzieli m.in.: wicepremier Janusz Piechociński oraz Elżbieta Bieńkowska, komisarz  UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw,  władze Małopolski i Krakowa – wojewoda Małopolski Jerzy Miller, marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz wiceprezydenci Katarzyna Cięciak i Elżbieta Koterba, a także przewodniczący RMK Bogusław Kośmider. Obecni będą także posłowie i senatorowie RP, korpus dyplomatyczny oraz goście zagraniczni z uczelni z całego świata, przedstawiciele najważniejszych polskich instytucji naukowych, rektorzy polskich uczelni, w tym członkowie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, która będzie obradować na PK w dn. 14-16 maja. W czasie gali występ artystyczny przedstawią znani wychowankowie PK pod batutą Jana Karpiela-Bułecki i Big Band Akademii Muzycznej. Po gali politechniczny pochód z Senatem PK na czele przejdzie z teatru na kampus uczelni przy ul. Warszawskiej.

 

     Forum Nauka - Gospodarka (14 maja, g. 14.30, Działownia, ul. Warszawska 24)  i konferencja naukowa (piątek, 15 maja, g. 9-18, Działownia) będą poświęcone powiązaniom nauki i biznesu. - Zasadniczym celem forum jest zgromadzenie przy jednym stole przedstawicieli nauki i gospodarki, a także decydentów, a więc przedstawicieli władz państwowych i lokalnych, którzy wspierają proces budowania pomostu między nauką i gospodarką - wyjaśnia prof. Błażej Skoczeń, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego jubileuszu. W trakcie forum odbędą się trzy dyskusje panelowe z tematami przewodnimi: „Nauka a gospodarka”, „Energetyka, infrastruktura i środowisko” oraz „Innowacje i technologie”. W dyskusji wezmą udział naukowcy, przedstawiciele czołowych polskich i zagranicznych firm, a także instytucji wspierających współpracę nauki i biznesu.

 

     Praktycznym zastosowaniom wyników badań naukowych w gospodarce poświęcona będzie także konferencja naukowa z udziałem uczonych z całego świata. W obradach wezmą udział m.in.: prof. Piotr Moncarz z amerykańskiego Uniwersytetu Stanforda, dyrektor programu Top 500 Innovators i prezes Polsko-Amerykańskiej Rady Współpracy,  prof. Holm Altenbach  z Uniwersytetu w Magdeburgu, prof. René de Borst (University of Glasgow), prof. Herbert Bühler (Münster University – Niemcy), prof. Tadeusz Burczyński (IPPT PAN), prof. Leszek Demkowicz (University of Texas – USA), prof. Paulo Lourenço (Minho University – Portugalia), prof. Herbert Mang (TU Wien – Austria), prof. Piotr Noakowski (Dortmund University – Niemcy), a także prof. Agnieszka Zalewska, przewodnicząca Rady Europejskiej Organizacji Badań Jarowych (CERN).

 

     Obchodom jubileuszu PK towarzyszą dodatkowe inicjatywy wydawnicze i wystawiennicze. Ukazały się już publikacje: „70 lat Politechniki Krakowskiej 1945-2015” (kompendium wiedzy o dokonaniach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych politechnicznej społeczności, przygotowane przez Komitet Organizacyjny Jubileuszu), „Zawód inżynier” (albumowa, bogato ilustrowana opowieść o historii PK z relacjami świadków  i wywiadami z bohaterami 70-lecia PK autorstwa Elżbiety Koniecznej), a także książka „Sport na Politechnice Krakowskiej”. Poczta Polska wydała karty i znaczki pocztowe związane z jubileuszem PK, przygotowała także okolicznościowy stempel pocztowy. W Muzeum Politechniki Krakowskiej prezentowana będzie ekspozycja filatelistyczna „Jan Paweł II – Honorowy Senator i Profesor Politechniki Krakowskiej w kolekcjonerstwie”. Z kolei na dziedzińcu kampusu głównego PK przy ul. Warszawskiej oglądać można wystawę fotograficzną “Politechnika Krakowska 1945-2015”.

 

     Patronat honorowy nad obchodami jubileuszu 70-lecia Politechniki Krakowskiej objęli: minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska, wojewoda Małopolski Jerzy Miller, marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz prezesi Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Patronami medialnymi są: TVP Kraków, Radio Kraków, Dziennik Polski, www.krakow.pl, Forum Akademickie, Nasza Politechnika, Radio Nowinki.

 

     Historia PK zaczęła się zaraz po wyzwoleniu Krakowa w 1945 roku od powołania na ówczesnej Akademii Górniczej trzech wydziałów politechnicznych – Architektury, Inżynierii i Komunikacji. Głównym inicjatorem powołania pod Wawelem uczelni politechnicznej był profesor Izydor Stella-Sawicki, późniejszy pierwszy jej rektor. W ciągu siedmiu dekad działalności Politechnika wykształciła ponad 86 tysięcy inżynierów i magistrów inżynierów. W roku 70-lecia składa się z 7 wydziałów i 13 jednostek pozawydziałowych, kształci 17 tys. studentów na 25 kierunkach studiów. Zatrudnia ponad 2 tys. pracowników, w tym 1200 nauczycieli akademickich.