W dniu 17 czerwca br. odbędą się uroczystości związane z 70-leciem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. W ramach obchodów planowane jest uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z udziałem przedstawicieli władz miasta, świata nauki i otoczenia gospodarczego. Ramowy program uroczystości przedstawia się następująco:

 

11.00: Otwarcie posiedzenia Rady WIL PK

             Przywitanie zaproszonych gości

             Wystąpienia okolicznościowe

             Teraźniejszość i przyszłość WIL – wystąpienie Dziekana

             WIL Wydział oczami studentów – wystąpienie Wydziałowej Rady Samorządu Studentów

 

12.30-13.00: Przerwa

 

13.00: Oferta Wydziału dla otoczenia gospodarczego - prezentacja jednostek wydziałowych

             Wystąpienia przedstawicieli Rady Przedsiębiorców oraz podmiotów gospodarczych

 

15.00: Zakończenie uroczystego posiedzenia Rady WIL PK