1 czerwca rozpoczęła się rekrutacja na nowe studia podyplomowe - „Środowisko mieszkaniowe w obszarach zurbanizowanych: rozwój, przekształcenia, rewitalizacja”. Studia są wspólnym przedsięwzięciem Miasta Kraków i Politechniki Krakowskiej.

Nowe studia podyplomowe skierowane są do projektantów, pracowników administracji publicznej, biur projektowych, osób zarządzających spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi, inwestorów i deweloperów, specjalistów planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, także działaczy organizacji pozarządowych oraz pracowników naukowych, zajmujących się społecznie lub zawodowo problematyką rozwoju, przekształcania i rewitalizacji osiedli i obszarów mieszkaniowych w miastach.

Formuła studiów, obejmujących wiedzę z różnych dyscyplin, zakłada równowagę zajęć teoretycznych i praktycznych, prowadzonych przez ekspertów - naukowców i praktyków - z Politechniki Krakowskiej, Urzędu Miasta Krakowa, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego i Akademii Górniczo-Hutniczej.

UMK będzie wskazywał obszary badawczo-projektowe, które mogłyby być przedmiotem opracowań studialnych wykonywanych przez uczestników studiów oraz zapewni merytoryczną współpracę w tym zakresie. Umożliwi także uczestnikom studiów kontakt z jednostkami administracji samorządowej.

Studia poprowadzi Instytut Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, ich kierownikiem będzie prof. Grażyna Schneider-Skalska.  

Program studiów obejmuje szerokie spektrum zagadnień dotyczących środowiska mieszkaniowego w zakresie polityki, planowania i zarządzania, socjologii, programowania i kształtowania przestrzennego, realizacji inwestycji w powiązaniu z zagadnieniami prawnymi i ekonomicznymi, zagadnień środowiskowych i ekologii człowieka.

Uczestnikami studiów mogą być absolwenci wyższych uczelni ze stopniem licencjata, inżyniera, magistra wielu kierunków studiów oraz pracownicy jednostek administracyjnych zajmujących się kształtowaniem przestrzeni w gminach i miastach.

Studia będą trwać 2 semestry - zimowy i letni. Pierwsza edycja rozpocznie się w roku akademickim 2015-2016.

Bliższe informacje na temat studiów będzie można znaleźć na stronie serwisu internetowego Politechniki Krakowskiej w zakładce Studia podyplomowe oraz na stronie www.kksm.pk.edu.pl/studia-podyplomowe