Tomasz Jachym, student III roku Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki, zajął pierwsze miejsce w biegu XV Festiwalu Nauki w Krakowie, w zawodach pod nazwą „Światło(o)bieg”.


Bieg przełajowy w kategorii studenci na dystansie 2000 m, w którym zwyciężył student Politechniki Krakowskiej, odbył się na krakowskich Błoniach wczoraj, 20 maja br.


W ramach „Światło(o)biegu” odbyło się 10 biegów reprezentacji krakowskich szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz studentów i pracowników uczelni. Wydarzeniem kończącym zmagania sportowe był bieg sztafetowy rektorów, prorektorów oraz dziekanów i prodziekanów uczelni.


W klasyfikacji generalnej uczelni wyższych, Politechnika Krakowska zajęła 3 miejsce.


W XV Festiwalu Nauki bierze udział 18 krakowskich szkół wyższych oraz zaproszone instytucje.


Od dziś, centrum wydarzeń festiwalowych zlokalizowane jest na płycie Rynku Głównego, gdzie stanęło tradycyjne Festiwalowe Miasteczko Naukowe.


W ciągu trzech dni, od 21 do 23 maja, zaprezentują się tam wszystkie wydziały Politechniki Krakowskiej.


Zobacz: Politechnika na XV Festiwalu Nauki w Krakowie.