Biblioteka Politechniki Krakowskiej i Thomson Reuters zapraszają na szkolenie nt. obsługi bazy Web of Science (WoS).


Szkolenie jest adresowane do kadry naukowej, bibliotekarzy, doktorantów i studentów.

 

 


Zakres szkolenia obejmuje:


• Wprowadzenie do bazy bibliograficzno-abstraktowej Web of Science Core Collection

- Wyszukiwanie i filtrowanie wyników
- Tworzenie raportów cytowań
- Wyszukiwanie publikacji cytowanych
- Tworzenie powiadomień i zapisywanie historii wyszukiwania
- Zarządzanie wynikami wyszukiwań
 
• Program zarządzania bibliografią załacznikową EndNote Web

- Tworzenie zbiorów bibliografii załącznikowej
- Organizowanie i zarządzanie zbiorami
- Tworzenie przypisów w tekście
 
• Baza Journal Citation Reports - baza cytowań czasopism

- Wyszukiwanie czasopism w bazie
- Ranking Czasopism
- Podstawowe wskaźniki bibliometryczne dla czasopism i ich zastosowanie
 
• Portal informacyjny dla naukowców i badaczy ResearcherID

- Tworzenie własnego profilu
- Tworzenie listy własnych publikacji
- Wyszukiwanie innych użytkowników.


Termin: 29 maja 2015 r., godz. 9.00-12.30 (z przerwą).


Miejsce: sala konferencyjna „Kotłownia” (kampus PK, ul Warszawska 24).


Rejestracja na szkolenie odbywa się za pomocą formularza na stronie internetowej Biblioteki Politechniki Krakowskiej.