Z okazji 70-lecia Politechniki Krakowskiej siedemdziesięciu byłych i obecnych pracowników Uczelni zostało nagrodzonych specjalnymi medalami jubileuszowymi.

Medale 70-lecia zostały przyznane przez Kapitułę, która obradowała w następującym składzie:

prof. zw. dr hab. Józef Nizioł, rektor PK w latach 1990-1996
prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, rektor PK w latach 1996-2002
prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski, rektor PK w latach 2002-2005
prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, rektor PK w latach 2005-2008
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, rektor PK od 2008 roku.

Kandydatów do Medalu zgłaszali rektorzy i dziekani byłych i obecnej kadencji. Kandydatami mogli być byli i obecni pracownicy Politechniki Krakowskiej. Zgłoszono 149 kandydatur.

Ustalono, że ostateczna kwalifikacja kandydatów będzie dokonywana w drodze dyskusji, a nie głosowania.

Przy wyborze laureatów kierowano się następującymi zasadami:

- Medal przyznaje się za zasługi dla uczelni na forum wewnętrznym, ale także zewnętrznym;
- status kandydata nie jest decydujący;
- zasługi wynikające tylko z pełnienia funkcji nie są wystarczające;
- laureaci muszą wyróżniać się spośród innych w danej grupie pracowniczej swoją aktywnością, pracowitością, wynikami pracy i dbaniem o dobre imię uczelni;
- wyróżniająca się działalność musiała trwać przez kilka kadencji (ponad dwie);
- w przypadku samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych - oprócz zasług dla PK - brano pod uwagę kandydatów  mających ugruntowaną wieloletnią wysoką pozycję co najmniej na poziomie krajowym;
- z każdej grupy pracowniczej musi być co najmniej jeden laureat Medalu;
- kandydat nie może działać na szkodę wizerunku uczelni.

Medale 70-lecia Politechniki Krakowskiej otrzymali:

prof. dr hab. inż. Andrzej Barański
doc. dr inż. Jerzy Bogusz
dr inż. Antoni Bojarski
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm
prof. zw. dr hab. inż. arch. Wojciech Buliński
prof. zw. mgr inż. arch. Witold Cęckiewicz
prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski
dr hab. inż. arch. Elżbieta Dąbska-Śmiałowska, prof. PK
prof. art. rzeźbiarz Stefan Dousa
prof. dr hab. inż. Michał Dyląg
prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga
dr inż. Władysława Maria Francuz
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
mgr Maria Gabaja
prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
lic. Anna Gleń
mgr Marek Górski
prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
mgr Elżbieta Han-Wiercińska
prof. dr hab. inż. Adam Jagiełło
prof. zw. dr hab. inż. arch. Stanisław Juchnowicz
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
prof. dr hab. inż. Jan Kazior
prof. dr hab. Regina Kijkowska
mgr Halina Konieczna-Smrek
mgr inż. Jerzy Kostarczyk
prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski
prof. dr hab. inż. Jerzy Kramarz
mgr Małgorzata Kurowska
prof. dr hab. inż. Edward Maciąg
prof. dr hab. inż. Janusz Magiera
mgr Jacek Majka
mgr Grażyna Mamoń
prof. dr hab. inż. Stanisław Mazurkiewicz


prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Mendera
prof. dr hab. inż. Stanisław Michałowski
prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski
prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz
inż. Stanisław Muzyka
prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
prof. zw. dr hab. Józef Nizioł
prof. dr hab. inż. Antoni Ostoja-Gajewski
prof. zw. dr hab. inż. Stefan Piechnik
mgr Lidia Ponanta
prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki
prof. dr hab. inż. Jan Ryś
prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga
mgr sztuki Barbara Skąpska
prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń
prof. dr hab. inż. Jacek Skrzypek
prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk
prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła
prof. zw. dr hab. inż. Gwidon Szefer
prof. dr hab. inż. Krzysztof Szuwalski
prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński
dr inż. Adam Tabor
prof. dr hab. inż. Jan Taler
prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara
prof. dr hab. inż. Marian Tracz
mgr inż. Ryszard Trela
dr Czesław Wilczyński
dr hab. Teresa Winiarska, prof. PK
prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar
mgr Marek Wójcik
prof. dr hab. Włodzimierz Wójcik
mgr Elżbieta Zagata-Garbacik
dr inż. Janusz Zajęcki
prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak
mgr inż. Jan Zych

 

Wręczenie Medali odbyło się 22 maja 2015 r. na uroczystym posiedzeniu Senatu PK, w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia”.

Medal 70-lecia Politechniki Krakowskiej (na zdjęciu powyżej) zaprojektował prof. art. rzeźbiarz Stefan Dousa.