180 osób znalazło się na liście uczestników ostatniej edycji programu „Top 500 Innovators” - poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureaci w drugiej połowie 2015 roku wyjadą na 9-tygodniowe programy stażowo-szkoleniowe na najlepszych uczelniach świata.


Wśród uczestników ostatniej edycji programu „Top 500 Innovators” jest 6 pracowników  Politechniki Krakowskiej: mgr Małgorzata Lalicka (Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiejdr inż. Jolanta Jaśkowska (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej), dr inż. Katarzyna Matras-Postołek (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej), dr inż. Katarzyna Gaca (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej), dr inż. Mateusz Skałoń (Wydział Mechaniczny ) i dr inż. Krzysztof Rzecki (Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki).


„Top 500 Innovators” to program adresowany do pracowników polskich jednostek naukowych i centrów transferu technologii. Do końca 2015 roku planowany jest wyjazd aż 500 laureatów na staże i szkolenia zagraniczne do ośrodków naukowych i badawczych z czołówki rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities).


O miejsce w ostatniej, czwartej edycji rządowego programu konkurowało 319 kandydatów z uczelni, instytutów badawczych, instytutów Polskiej Akademii Nauk i centrów transferu technologii z całej Polski. „Ostatecznie wyłoniliśmy 180 finalistów ostatniej edycji ‘Top 500 Innovators’, z czego 44 proc. stanowią kobiety” - informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Podczas rozmów kwalifikacyjnych oceniano aplikacyjność badań prowadzonych przez kandydatów, innowacyjność prowadzonych projektów, dotychczasowe sukcesy komercjalizacyjne, motywację do udziału w programie, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność współpracy w zespole i znajomość języka angielskiego.


Uczestnicy „Top 500 Innovators” w 2015 roku wyjadą w pięciu grupach na 9-tygodniowe programy stażowo-szkoleniowe na Stanford University w USA i University of Cambridge w Wielkiej Brytanii.


Program „Top 500 Innovators” wyposaża uczestników w unikalne kompetencje, pozwalające im prowadzić innowacyjne badania naukowe, ukierunkowane na potrzeby odbiorców z założeniem docelowego wprowadzenia produktu badań na rynek. Dzięki zajęciom prowadzonym przez wybitnych praktyków, wizytom studyjnym i stażom w najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach dowiedzą się, jak skutecznie komercjalizować wyniki badań naukowych. Bardzo ważną częścią kursu jest rozwijanie kompetencji miękkich takich, jak praca w grupie i multidyscyplinarnym zespole badawczym, kreatywne myślenie, efektywne podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów. Uczestnicy programu będą obserwowali pracę zagranicznych firm, w których istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, spotkają się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital.


Uczestnicy dotychczasowych edycji programu odbyli staże na Stanford University i University of California w Berkeley w USA w Dolinie Krzemowej. Po powrocie do Polski założyli stowarzyszenie promujące innowacyjne rozwiązania w nauce i wspierające ośrodki akademickie w udanych wdrożeniach wyników prac badawczych.


Szczegółowe informacje na temat wyników programu są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl / DP