10 czerwca, w dzień Międzynarodowego Dnia Elektryki na Politechnice Krakowskiej obchodzony był jubileusz 40-lecia powołania kierunku elektrotechnika. Organizatorami spotkania z tej okazji byli Oddział Krakowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.

Historię, która doprowadziła do otwarcia kierunku elektrotechnika, na tle tworzenia się dzisiejszego Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, przybliżyli pracownicy Politechniki Krakowskiej podczas zebrania Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 10 czerwca, w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym PK „Działownia”.

Katedra Elektrotechniki Ogólnej, na ówczesnym Wydziale Komunikacji, została utworzona już w 1945 r. W roku akademickim 1950-1951 kierownikiem Katedry został mgr inż. Tadeusz Czayka (absolwent i były pracownik Politechniki Lwowskiej), który podjął intensywne działania w celu przygotowania odpowiedniej bazy laboratoryjnej przy ul. Warszawskiej 24. W ten sposób zostało uruchomione laboratorium przy Katedrze Elektrotechniki Ogólnej.


W wyniku zmian organizacyjnych, Katedra została przekształcona w Zakład Elektrotechniki Przemysłowej (w roku akademickim 1972-73), a rok później decyzją Ministerstwa Oświaty, Szkolnictwa Wyższego i Techniki został powołany na Politechnice Krakowskiej Instytut Elektrotechniki i Elektroniki (IEE), w strukturze Wydziału Mechanicznego.

Następnie IEE został przeniesiony na nowo utworzony Wydział Transportu (1975 r.). Wówczas też na tym Wydziale ogłoszono rekrutację studentów na specjalności: trakcja elektryczna (na kierunku elektrotechnika) oraz sterowanie ruchem. W 1980 r. na kierunku elektrotechnika 18 osób otrzymało dyplomy magistra inżyniera.

W 1988 r. Wydział Transportu został przekształcony w Wydział Inżynierii Transportowej i Elektrycznej, a trzy lata później w Wydział Inżynierii Elektrycznej, by decyzją Senatu PK (w 1997 r.) otrzymać nazwę Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (WIEiK).

W roku 1998 WIEiK uzyskał prawo nadawania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie elektrotechniki, a pierwsza promocja doktorska odbyła się w 2000 r.

Więcej o historii kierunku elektrotechnika na stronie Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.