Złoty i srebrny medal zdobyły, na wystawie Korean International Women’s Invention Exposition (KIWIE 2015), dwa innowacyjne projekty zespołów naukowych pod kierunkiem dr hab. inż. Agnieszki Sobczak-Kupiec i dr inż. Bożeny Tyliszczak, z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.


Złotym medalem nagrodzono „The composite obtained from polymer matrix based on natural polymers containing bioactive calcium phosphates” („Kompozyt o osnowie po-limerowej na bazie polimerów naturalnych zawierający bioaktywne fosforany wapnia”) opracowany przez zespół pod kierownictwem dr hab. inż. Agnieszki Sobczak-Kupiec.


Srebrny medal otrzymał zespół pod kierownictwem dr inż. Bożeny Tyliszczak za „Bioactive hydrogel materials from Beetosan modified with apiproducts for biomedical applications” („Bioaktywne materiały hydrożelowe z Beetosanu modyfikowane apiproduktami do zastosowań biomedycznych”).


Wystawa KIWIE 2015 odbyła się w Korei Południowej w dniach 15-18 maja, w AT Centrum w Seulu. Zaprezentowano na niej ponad 260 rozwiązań z 24 państw. Polską sekcję na wystawie zorganizowało Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.


KIWIE organizowana jest przez Stowarzyszenie Koreańskich Kobiet Wynalazczyń (Korean Women Inventors Association - KWIA), przy wsparciu Koreańskiego Urzędu Własności Intelektualnej (KIPO), pod patronatem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO oraz Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA.


Korean International Women’s Invention Exposition jest unikalnym i najbardziej znanym w skali światowej projektem, mającym na celu zgromadzenie i zademonstrowanie szerokiej publiczności inicjatyw wynalazczych i wzorniczych będących dziełem kreatywności i inwencji kobiet.


Lista nagród jakie otrzymały polskie rozwiązania prezentowane na wystawie KIWIE 2015 znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.Zobacz również:

 

1. Medale z wystawy wynalazków w Kuala Lumpur
2. Wynalazki WIiTCh nagrodzone w Moskwie i Genewie

 

 Na zdjęciu, medale KIWIE 2015 / fot. polskiewynalazki.pl