Uczelnia patronuje wielu przedsięwzięciom kulturalnym, wspiera funkcjonowanie Teatru ZależnegoAkademickiego Chóru Politechniki Krakowskiej „Cantata” oraz działającej pod jej patronatem Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej.

Politechnika Krakowska organizuje także wiele wystaw studenckich, indywidualnych i grupowych w swoich galeriach „Gil” i „Kotłownia” oraz galeriach wydziałowych. Uczelnia wydaje swoje pismo (miesięcznik „Nasza Politechnika”), prowadzi internetowe Radio „Nowinki”, dysponuje własną biblioteką, wydawnictwem i muzeum.

Pawilon Konferencyjno-Wystawowy „Kotłownia” jest miejscem wielu konferencji naukowych i sympozjów z udziałem gości z całego świata.

Przy Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej działa Teatr Tańca „Latiga”.

Uczelnia prowadzi również Międzynarodowy Ośrodek Kultury Studentów PK, którego celem jest inspirowanie, animowanie i wspieranie dialogu międzykulturowego, promowanie kulturowej różnorodności w środowisku studenckim i akademickim oraz propagowanie polskiej kultury wśród cudzoziemców.