Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej świętował swoje 70-lecie. Przez ostatnie kilka miesięcy miało miejsce wiele wydarzeń związanych z jubileuszem, które miały na celu promocję oraz zaprezentowanie planów Wydziału w zakresie edukacji, badań naukowych i rozwoju.


Podsumowaniem obchodów było się uroczyste posiedzenie Rady WIL-u z udziałem przedstawicieli władz miasta, świata nauki i otoczenia gospodarczego, 17 czerwca br.


Na spotkaniu został przedstawiony potencjał naukowo-badawczy oraz możliwości stale unowocześnianej infrastruktury laboratoryjnej Wydziału. Ma to zachęcić przedsiębiorców do realizacji wspólnych projektów, z wykorzystaniem m.in. środków unijnych przeznaczonych na transfer nowych technologii i upowszechnianie wdrażania innowacji w biznesie.


Początki Wydziału Inżynierii Lądowej to 1945 rok. Powołano wówczas Wydział Inżynierii, jako jeden z trzech wydziałów politechnicznych przy Akademii Górniczej w Krakowie. W 1954 r. Politechnika Krakowska, już jako samodzielna uczelnia, rozpoczęła kształcić na czterech wydziałach: Architektury, Budownictwa Lądowego, Budownictwa Wodnego i Mechanicznym.


Wydział Budownictwa Lądowego kształcił wówczas 840 studentów. Od tego czasu dynamicznie się rozwijał, zmieniał strukturę organizacyjną, wykształcił kadrę naukową i kilkanaście tysięcy absolwentów. W 1987 r. zmienił nazwę na Wydział Inżynierii Lądowej.


Dzisiaj WIL to jeden z największych wydziałów Politechniki Krakowskiej (prawie 4 300 studentów). W jego skład wchodzi 6 jednostek: Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej, Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie, Instytut Mechaniki Budowli, Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej, Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego.


Wydział oferuje studentom 13 specjalności na kierunkach: budownictwo (również w języku angielskim), transport oraz gospodarka przestrzenna (kierunek międzywydziałowy). Oprócz działalności dydaktycznej prowadzi działalność naukowo-badawczą, we współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.


O pozycji Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej świadczy wysoko wykwalifikowana kadra, prawa do nadawania stopni i występowania o tytuł naukowy, liczne akredytacje oraz niesłabnąca od 70 lat popularność wśród kandydatów na studia.

 

 

Zobacz w fotogalerii serwisu: 70-lecie Wydziału Inżynierii Lądowej.