Zgodnie z Zarządzeniem nr 23 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 11 marca 2020 r. znak R.0201.29.2020 w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 odwołuje się wydarzenia o charakterze otwartym: konferencje, sympozja, imprezy kulturalne, artystyczne i sportowe organizowane przez Politechnikę Krakowską oraz na terenie Politechniki Krakowskiej przez podmioty zewnętrzne, których przeprowadzenie planowano w okresie od 12 marca do 14 kwietnia 2020 r.

 

DATA NAZWA JEDNOSTKA PK
19-21 października 2020 MATBUD'2020 9th Scientific-Technical Conference: E-mobility,  Sustainable Materials and Technologies Wydział Inżynierii Ladowej
22-23 października 2020 Urban ecology and cultural heritage in the city Wydział Architektury
25-28 października 2020 XXIV Konferencja Naukowa „POJAZDY SZYNOWE” Wydział Mechaniczny

 

Konferencje zakończone