Zgodnie z Zarządzeniem nr 25 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 26 lutego 2021 r. znak R.0201.29.2021 w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej od 1 marca 2021 r. na terenie Politechniki Krakowskiej mogą być organizowane konferencje, sympozja, wydarzenia kulturalne i sportowe. Organizacja wyżej wymienionych wydarzeń odbywa się z zachowaniem niezbędnych wymogów bezpieczeństwa. Liczba uczestników wydarzeń nie może być większa, niż wynika to z limitów określonych w aktualnie obowiązujących przepisach.

 

DATA NAZWA JEDNOSTKA PK
28-29 września 2023 Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2023 Wydział Inżynierii Lądowej
18-20 października 2023 VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Budownictwo Infrastruktura Górnictwo – „Współczesne wyzwania w działalności inżynierskiej” Wydział Inżynierii Lądowej
19-21 października 2023 XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Sztuki Ogrodowej i Dendrologii Historycznej: Cele zrównoważonego rozwoju a zarządzanie krajobrazem kulturowym i jego elementami (Sustainable development goals in managing the cultural and historic landscape) Wydział Architektury
17-18 listopada 2023 Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej. Architektura i Miasto Wydział Architektury
23-24 listopada 2023 Międzynarodowa Konferencja Naukowa - MIASTO, REGION, UZDROWISKO Wydział ArchitekturyKonferencje zakończone