Zgodnie z Zarządzeniem nr 25 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 26 lutego 2021 r. znak R.0201.29.2021 w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej od 1 marca 2021 r. na terenie Politechniki Krakowskiej mogą być organizowane konferencje, sympozja, wydarzenia kulturalne i sportowe. Organizacja wyżej wymienionych wydarzeń odbywa się z zachowaniem niezbędnych wymogów bezpieczeństwa. Liczba uczestników wydarzeń nie może być większa, niż wynika to z limitów określonych w aktualnie obowiązujących przepisach.

 

DATA NAZWA JEDNOSTKA PK
22-23 września 2022 XVI Sympozjum „Wpływ wibracji na otoczenie” Wydział Mechaniczny
10-12 października 2022 Konferencja Naukowo-Techniczna MAT-PUR 2022 Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
3-4 listopada 2022 XXIX Konferencja naukowa z cyklu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej - Resilient cultural landscapes - methods, applications and
patterns
Wydział Architektury
18-19 listopada 2022 Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej - Awangardy architektury Wydział ArchitekturyKonferencje zakończone