Zgodnie z Zarządzeniem nr 25 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 26 lutego 2021 r. znak R.0201.29.2021 w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej od 1 marca 2021 r. na terenie Politechniki Krakowskiej mogą być organizowane konferencje, sympozja, wydarzenia kulturalne i sportowe. Organizacja wyżej wymienionych wydarzeń odbywa się z zachowaniem niezbędnych wymogów bezpieczeństwa. Liczba uczestników wydarzeń nie może być większa, niż wynika to z limitów określonych w aktualnie obowiązujących przepisach.

 

DATA NAZWA JEDNOSTKA PK
12-13 maja 2022 Konferencja Naukowo-Techniczna „KS2021: Konstrukcje sprężone” Wydział Inżynierii Lądowej
13-14 maja 2022

X Międzynarodowa Konferencja Studentów i Doktorantów Arch Eco „Nowe - stare miasto”

Wydział Architektury
19-20 maja 2022 XVIII Kolokwium "Nowe trendy w zarządzaniu przedsięwzięciami budowlanymi" Wydział Inżynierii Lądowej
26-27 maja 2022 Ochrona jakości zasobów wód w świetle współpracy ośrodków naukowych z gospodarką Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
9-10 czerwca 2022   VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "MODELLING 2022 - Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu Wydział Inżynierii Lądowej
2-4 września 2022 2nd International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution EALPO 2022 Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
6-11 września 2022 29 International Seminar on Urban Form (ISUF 2022) Wydział Architektury
11-15 września 2022 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB Wydział Inżynierii Lądowej
15-17 września 2022

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGODOM 2022 - Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię

Wydział Inżynierii Lądowej
18-19 listopada 2022 Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej - Awangardy architektury Wydział ArchitekturyKonferencje zakończone