Drukuj

Zgodnie z Zarządzeniem nr 23 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 11 marca 2020 r. znak R.0201.29.2020 w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 odwołuje się wydarzenia o charakterze otwartym: konferencje, sympozja, imprezy kulturalne, artystyczne i sportowe organizowane przez Politechnikę Krakowską oraz na terenie Politechniki Krakowskiej przez podmioty zewnętrzne, których przeprowadzenie planowano w okresie od 12 marca do 14 kwietnia 2020 r.

 

DATA NAZWA JEDNOSTKA PK
19-20 marca 2020 I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Transportu ULTra Wydział Inżynierii Lądowej
25-27 marca 2020

V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne

Wydział Mechaniczny
26-27 marca 2020

Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ'2020

Wydział Inżynierii Lądowej
23-24 kwietnia 2020 Development in Machining DIM'2020 Wydział Mechaniczny
21-22 maja 2020 Civil Engineering, Infrastructure and Mining Wydział Inżynierii Lądowej

 

Konferencje zakończone