Drukuj
DATA NAZWA JEDNOSTKA PK
20-21 listopada 2019 Jakość powietrza a efektywność energetyczna JPEE 2019 MCBE
22-23 listopada 2019  Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej – Tradycja i nowoczesność Wydział Architektury
25 listopada 2019 Architecture 2050 – Chilean, Lebanese and Polish perspective Wydział Architektury
28-29 listopada 2019

Development of eco-friendly composite materials based on geopolymer matrix and reinforced with waste fibres

Wydział MechanicznyKonferencje zakończone