Drukuj

Zgodnie z Zarządzeniem nr 25 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 26 lutego 2021 r. znak R.0201.29.2021 w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej od 1 marca 2021 r. na terenie Politechniki Krakowskiej mogą być organizowane konferencje, sympozja, wydarzenia kulturalne i sportowe. Organizacja wyżej wymienionych wydarzeń odbywa się z zachowaniem niezbędnych wymogów bezpieczeństwa. Liczba uczestników wydarzeń nie może być większa, niż wynika to z limitów określonych w aktualnie obowiązujących przepisach.

 

DATA NAZWA JEDNOSTKA PK
12-15 września 2021 XXIV Konferencja Naukowa "Pojazdy Szynowe 2021" Wydział Mechaniczny
22-25 września 2021 The 11th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS'2021) Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
28-29 października 2021 Zmiana klimatu jako aktualne wyzwanie dla krajobrazów i dziedzictwa kulturowego / Climate change as a current challenge for landscapes and cultural heritage Wydział Architektury
5-6 listopada 2021 Zabytki i Energia - Fotowoltaika a obiekty historyczne - III edycja Wydział Inżynierii Lądowej
19-20 listopada 2021 „Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej” - „Awangarda architektury” Wydział Architektury
26 listopada 2021 III Krakowskie Seminarium o Przestrzeniach Urbanistycznych Wydział Architektury
6-11 września 2022 29 International Seminar on Urban Form (ISUF 2022) Wydział ArchitekturyKonferencje zakończone