POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

wynajmie

lokal w budynku Domu Asystenta


1. Postępowanie prowadzone jest w trybie, pisemnego przetargu nieograniczonego.

2. Przedmiotem najmu jest lokal 026, na parterze segmentu II w Dom Asystenta PK, 31-866 Kraków, ul. Skarżyńskiego 2 o powierzchni użytkowej 23,22 m2 w skład, którego wchodzą:

  • pokój;
  • przedpokój z aneksem kuchennym wyposażonym w szafki dolne i górne, zlewozmywak oraz wbudowaną dwupalnikową kuchenką elektryczną;
  • łazienka wyposażona w kabinę prysznicową, umywalkę z szafką, WC;
  • woda ciepła i zimna opomiarowana;
  • system domofonowy;
  • możliwość korzystania z parkingu od 7.00 do 18.00.


3. Proponowane warunki najmu:

  • energia elektryczna, internet, telefon na podstawie indywidualnych umów z dostawcami;
  • minimalna wysokość stawki czynszowej za 1m2 wynosi 40,00 zł netto miesięcznie + należny podatek VAT + opata za wodę ciepłą i zimną wg zużycia (wodomierze);
  • odświeżenie i przystosowanie lokalu na koszt Najemcy;
  • umowa najmu od 15.07.2015 r. na czas nieoznaczony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

 

Z uwagi na charakter obiektu lokal przeznaczony do prowadzenia „cichej” działalności gospodarczej, nieuciążliwej dla mieszkańców Domu Asystenta Politechniki Krakowskiej.

4. Osoba do kontaktu z oferentami: Bogusława Solarz, Katarzyna Olma, tel. 12 648 38 49.

5. Oferty należy składać do 14.07.2015 r. do godziny 12.00 pod adresem: Politechnika Krakowska, Dział Gospodarczy, budynek 10-36, pok. nr 4 lub 6, ul. Warszawska 24 w Krakowie.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2015 r. o godzinie 12.15 w Dziale Gospodarczym, pokój 5.

7. Wynajmująca za najkorzystniejszą ofertę uzna tę, która spełni wszystkie wymogi formalne i będzie złożona na kwotę najwyższą spośród złożonych ofert.

8. Wynajmująca nie będzie rozpatrywać ofert podmiotów, którzy zalegają z zapłatą należności wobec Uczelni.

9. Przetarg może być rozstrzygnięty, jeśli wpłynie przynajmniej 1 oferta.

10. Wynajmująca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.