PROMOCJA DOKTORÓW I DOKTORÓW HABILITOWANYCH, 19 czerwca 2015 r.

 

 

HABILITACJE:

 


Wydział Architektury:


1. Dr hab. inż. arch. Beata Komar
Osiągnięcie naukowe: „Współczesna jakość spółdzielczej przestrzeni osiedlowej w świetle zasad rozwoju zrównoważonego na wybranych przykładach”
2. Dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa
Osiągnięcie naukowe - seria 3 monografii:
„Skawina w Średniowieczu. Zagadnienia urbanistyczno-architektoniczne”
„Jaśliska w Średniowieczu na tle miast dawnego powiatu Bieleckiego”
„Fundacje miejskie Benedyktynów tynieckich w Małopolsce Południowej w okresie Średniowiecza”
3. Dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Systemy środowiskowe a lokalne otoczenie człowieka”

 


Wydział Inżynierii Środowiska:

 

1. Dr hab. inż. Małgorzata Pilawska
Osiągnięcie naukowe: „Emisja tlenku diazotu towarzysząca energetycznemu wykorzystaniu paliw”

 

 

 

DOKTORATY:

 

 

Wydział Architektury:

 

1. Dr inż. Mariusz Antolak
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm
Temat rozprawy doktorskiej: „Kształtowanie i ochrona krajobrazów gmin na przykładzie gminy wiejskiej i miejskiej Ostróda”
2. Dr inż. arch. Jakub Heciak             
Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Gyurkovich
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Jakość środowiska mieszkaniowego w zabudowie społecznej. Studia przypadków”
3. Dr inż. arch. Jan Janczykowski        
Promotor: dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zamek w Pilicy na tle polskiej architektury rezydencjonalno-obronnej pierwszej połowy XVII wieku”
4. Dr inż. arch. Wojciech Oleński        
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Postrzeganie krajobrazu miasta w warunkach wertykalizacji zabudowy”

 

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej:

1. Dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs        
Promotor:  prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Otrzymywanie hydrożeli akrylowych modyfikowanych substancjami czynnymi”
2. Dr inż. Anita Kamińska-Pękala        
Promotor: dr hab. inż. Włodzimierz Ciesielczyk, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza teoretyczna i eksperymentalna suszenia fluidalnego wybranych produktów rolnych”
3. Dr inż. Ewelina Nowak            
Promotor: prof. dr hab. Maciej Fiedorowicz
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Skrobia orkiszowa i pszenna modyfikowana promieniowaniem elektormagnetycznym. Ocena fizykochemiczna i (bio)technologiczna”
4. Dr inż. Anna Podraza            
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Pielichowski
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zastosowanie kompleksu mocznikowo-wodoronadtlenkowego UHP jak efektywnego i bezpiecznego czynnika utleniającego w chemii organicznej”
5. Dr inż. Anita Staroń            
Promotor: dr hab. inż. Marcin Banach
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Otrzymywanie i właściwości zawiesin wodno-węglowych”
6. Dr inż. Amelia Woynarowska                  
Promotor: dr hab. inż. Witold Żukowski, prof. PK / dr inż. Sylwester Żelazny
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Termiczna utylizacja odpadów elektronicznych w reaktorze fluidyzacyjnym”


Wydział Mechaniczny:

1. Dr inż. Andrzej Duda
Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Kamieński    
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Hydrodynamika mieszania cieczy w aparacie z dwoma mieszadłami”
2. Dr Alicja Gudanowska            
Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Mapowanie technologii w badaniach foresightowych”
3. Dr inż. Adam Kmiecik            
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Integracja rekonfigurowalnych  procesów i systemów wytwarzania”
4. Dr inż. Marcin Nowak            
Promotor: prof. dr hab. inż. Marek A. Książek
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Modelowanie oraz analiza statycznych i dynamicznych własności długich kości kończyny górnej człowieka”
5. Dr inż. Marcin Paprocki            
Promotor: dr hab. inż. Jan Duda, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Modelowanie procesów współbieżnych przygotowania produkcji w celu realizacji strategii rozwoju wyrobu”
6. Dr inż. Jacek Pękala            
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Interoperacyjność systemów informatycznych w obszarze planowania i realizacji produkcji w przedsiębiorstwie”
7. Dr inż. Stanisław Spytkowski        
Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Kamieński
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezależnie napędzanymi mieszadłami”

 

 

Zobacz w fotogalerii serwisu: Promocje doktorskie (czerwiec 2015)

 

Zobacz również: Promocja doktorów i doktorów habilitowanych, kwiecień 2015