Katarzyna Sawicz-Kryniger z Politechniki Krakowskiej znalazła się wśród laureatów nowego programu resortu nauki „Brokerzy Innowacji”.

Na uczelniach z całej Polski pracę rozpoczynają brokerzy innowacji, których zadaniem będzie zachęcanie naukowców do komercjalizacji swoich prac. 19 września minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka przedstawiła 30 laureatów nowego programu. Wśród nich jest dr inż. Katarzyna Sawicz-Kryniger z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

Na realizację programu „Brokerzy Innowacji” resort nauki przeznaczył 6,5 mln zł. „Zakładamy, że laureatom konkursu uda się przede wszystkim doprowadzić do tego, że będzie więcej umów licencyjnych i spin offów (przedsiębiorstw powstających np. przy uczelniach - PAP), że brokerom uda się przełamać fale biurokracji uczelnianej i stworzyć środowisko bardzo mocno zaangażowane w poprawę poziomu wynalazczości" - powiedziała dziennikarzom minister. Przyznała, że zależy jej, by brokerzy motywowali swoich kolegów - naukowców i studentów - do twórczej pracy nad nieznanymi jeszcze technologiami.

Minister Kudrycka przyznała, że to od wyników działań laureatów pierwszej edycji zależy, czy jeszcze kiedykolwiek takie programy i konkursy będą kiedykolwiek organizowane.

Laureaci I edycji konkursu reprezentują 20 uczelni, głównie technicznych, ale są wśród nich także uniwersytety i jedna szkoła niepubliczna. Trzynastu spośród nich to laureaci programu TOP 500 Innovators, mający już za sobą szkolenia z komercjalizacji wyników badań.

30 wyłonionych w ramach pierwszej edycji brokerów będzie miało za zadanie m.in. inicjowanie procesów komercjalizacji wyników badań naukowych, zakładania spółek typu spin off oraz zawierania umów licencyjnych.

 

 

PAP - Nauka w Polsce  / dp