Dziewięcioro studentów Politechniki Krakowskiej zostało laureatami 46. edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową I i II stopnia uczelni Krakowa w dziedzinie transportu, za rok 2014. Konkurs organizuje oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.


Do konkursu zgłoszono 23 prace dyplomowe z trzech uczelni: Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Uniwersytetu Rolniczego.


Oto nagrodzone i wyróżnione prace studentów Politechniki Krakowskiej:


I miejsce:

Daniel Rapacz oraz Wojciech Zwijacz z Wydziału Inżynierii Lądowej za pracę pt. „Stosowanie miar pośrednich oceny BRD związanych ze strefą dylematu na skrzyżowaniach z sygnalizacja świetlną”, promotor - dr hab. inż. Janusz Chodur, prof. PK.


II miejsce:

Joanna Czachurska oraz Anna Owsiak z Wydziału Inżynierii Lądowej za pracę pt. „Kształtowanie bezpiecznego otoczenia dróg - przepisy i ich praktyczna realizacja”, promotor - dr hab. inż. Stanisław Gaca, prof. PK


III miejsce:

Dawid Kowalczyk z Wydziału Inżynierii Lądowej za pracę pt. „Analiza powiązań transportem szynowym z Osiedla Piastów do centrum Krakowa”, promotor - dr inż. Marek Bauer.


Trzy z czterech wyróżnień otrzymali również studenci PK:


Anna Lizoń oraz Piotr Ostaszewski z Wydziału Inżynierii Lądowej za pracę pt. „Funkcjonowanie i bezpieczeństwo ruchu skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej w stanach zawodności”, promotor - dr inż. Krzysztof Ostrowski.


Jakub Pastuszka z Wydziału Inżynierii Lądowej za pracę pt. „Symulacja obsługi transportowej imprezy masowej z wykorzystaniem aplikacji VISWALK”, promotor - dr inż. Wiesław Dźwigoń.


Milena Mojecka z Wydziału Architektury za pracę pt. „Projekt przejścia dla zwierząt w miejscowości Wodzisław w ciągu drogi ekspresowej S7 w km 598 + 100”, promotor - dr inż. arch. Marcin Furtak.


Wręczenie nagród i dyplomów laureatom odbyło się w 11 czerwca br. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 25.