Zakończył się kolejny rok kształcenia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej. W tym roku, po raz pierwszy dyplomy ukończenia UTW otrzymały dwie grupy studentów-seniorów: absolwenci pięcioletniego (70 osób) i trzyletniego (57 osób) cyklu edukacji.


Uroczystość (na zdjęciach / fot. Małgorzata Rakoczy) odbyła się 17 czerwca br. z udziałem rektora PK prof. dr. hab. inż. Kazimierza Furtaka oraz prorektora ds. kształcenia i współpracy z zagranicą i prof. dr. hab. inż. Dariusza Bogdała. Gospodarzami spotkania byli dyrektor Centrum Pedagogiki i Psychologii PK dr Marian Piekarski i koordynator UTW PK dr inż. Maria Francuz.


Spotkaniu towarzyszył wykład prof. dr. hab. inż. Kazimierza Flagi pt. „Wyprawa mostowa do Gruzji i Armenii” oraz występ zespołu wokalnego studentów-seniorów „Srebrne Głosy”.


UTW zaprezentował także drugą, zbiorową publikację słuchaczy pt. „A seniorzy UTW PK dalej wędrują”, która jest kroniką wydarzeń z akademickiego życia najstarszych studentów Politechniki.  


Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej zainaugurował swoją działalność w październiku 2010 r., w Centrum Pedagogiki i Psychologii PK.  W roku 2013 otrzymał certyfikat akcji „Miejsce przyjazne seniorom” organizowanej przez Miasto Kraków i Województwo Małopolskie.


W programie UTW, oprócz odbywających się regularnie sympozjów, są zajęcia w mniejszych grupach, na których słuchacze mogą m.in. uczyć się języków obcych czy obsługiwać komputer, a także zdobywają wiedzę z pedagogiki i psychologii, historii sztuki i filmu. Seniorzy chętnie biorą również udział w zajęciach wyjazdowych i rekreacyjno-ruchowych.


Obecnie Uniwersytet kształci ponad 200 seniorów i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a zapisy dla nowych studentów w roku akademickim 2015/16 zostały już zakończone z powodu braku wolnych miejsc.