Wyniki badań naukowych, osiągnięcia specjalistów z branży górniczej oraz dyskusja nad nowymi obszarami współpracy ośrodków naukowych z przemysłem wydobywczym w zakresie ochrony przyrody i otaczającego środowiska były głównymi tematami konferencji naukowej „Wpływ eksploatacji górniczej na środowisko”, która w dniach 24-26 czerwca odbyła się na Politechnice Krakowskiej.

 

 

Była to druga edycja ogólnopolskiej konferencji z cyklu „Budownictwo i górnictwo”. Konferencję zorganizował Instytut Mechaniki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej PK.


Zakres tematyczny obrad obejmował takie zagadnienia, jak: wpływ eksploatacji na infrastrukturę podziemną, wpływ deformacji terenu oraz wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i ludzi, zastosowanie skal do oceny wpływów wstrząsów górniczych na obiekty budowlane, wpływ eksploatacji w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego, koszty usuwania szkód górniczych i możliwości ich obniżania, a także środowiskowe aspekty związane z poszukiwaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu.


Większość z prawie trzydziestu referatów dotyczyła odpowiedzi na pytanie, jak ograniczać rozmiar szkód, które są wynikiem eksploatacji górniczej węgla kamiennego, rud czy węglowodorów? Organizatorzy podkreślają, że sporo miejsca w prezentacjach poświęcono monitoringowi szkód górniczych, od konwencjonalnych po najnowsze, z użyciem satelitów i specjalnych radarów.


W konferencji uczestniczyli naukowcy i eksperci (na zdjęciu / fot. Jan Zych) m.in. z Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej, Głównego Instytutu Górnictwa, Wyższego Urzędu Górniczego, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Kompanii Węglowej S.A., KGHM Polska Miedź S.A., PGNiG S.A.