Dr inż. Joanna Ortyl z Politechniki Krakowskiej otrzymała nagrodę I kategorii w czwartej, ostatniej edycji konkursu „Impuls”, organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.


Celem konkursu „Impuls” jest promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Jak informuje FNP, dziewięciu laureatów konkursu, dzięki finansowaniu w łącznej wysokości 880 tysięcy złotych, będzie mogło realizować w polskich instytucjach naukowych innowacyjne projekty i koncepcje badawcze o potencjale komercjalizacyjnym.


Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody w wysokości: 120 tys. zł (I nagroda), 100 tys. złotych (II nagroda) i 80 tys. złotych (III nagroda). 80 proc. nagrody stanowi część subwencyjna na realizację zaprezentowanego projektu badawczego, a 20 proc. nagrody to indywidualne wsparcie dla laureata - podaje w komunikacie Fundacja.


Do ostatniej edycji konkursu zgłoszono 56 wniosków. Siedemnastu najlepiej ocenionych badaczy w drugim etapie konkursu zaprezentowało swoje projekty przed komisją składającą się ze specjalistów ze środowiska nauki i biznesu.


Na podstawie rekomendacji komisji, FNP wyłoniła dziewięciu laureatów i przyznała: 2 nagrody I kategorii, 4 nagrody II kategorii oraz 3 nagrody III kategorii. Nagrody I kategorii otrzymali: dr inż. Joanna Ortyl (na zdjęciu / fot. Jan Zych) z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej) oraz dr Michał Wójcik z Uniwersytetu Warszawskiego.


Nagrody II i III kategorii trafiły do naukowców z Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Śląskiej.


W konkursie mogli wziąć udział uczestnicy projektu „Skills”: pracownicy naukowi z polskich jednostek naukowych, doktoranci z polskich jednostek naukowych oraz absolwenci studiów doktoranckich (do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora).


W czterech edycjach konkursu „Impuls” wnioski na realizację innowacyjnych projektów badawczych złożyło 153 badaczy, wyłonionych zostało 37 laureatów, którzy na realizację badań otrzymali łącznie ponad 3,5 mln zł.

 

 

więcej wiadomości