Dr inż.  Bożena Tyliszczak z Politechniki Krakowskiej została powołana do Rady Młodych Naukowców V kadencji. W ramach Rady będzie m.in. uczestniczyć w pracach zespołu ds. oceny wniosków o przyznanie nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne.


Rada Młodych Naukowców to organ doradczy, którego zadaniem jest wspieranie ministra nauki i szkolnictwa wyższego w działaniach służących rozwojowi kariery młodych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową. Skład RMN V kadencji liczy 18 osób.


Dr inż. Bożena Tyliszczak (na zdjęciu / fot. WIiTCh PK) jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. Z wykształcenia jest technologiem tworzyw sztucznych. W swoich badaniach zajmuje się interdyscyplinarną tematyką związaną z technologią chemiczną, inżynierią materiałową, nanotechnologią oraz biotechnologią. Prowadzi badania związane z otrzymywaniem i właściwościami biomateriałów oraz nanokompozytów do zastosowań w farmacji i medycynie.


Dr Tyliszczak była już członkiem Rady Młodych Naukowców w IV kadencji. Jest jedną z 13 ekspertek programu mentoringu dla studentek i absolwentek uczelni technicznych i wydziałów ścisłych uniwersytetów („Lean in STEM”) oraz członkiem grupy roboczej ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji (w obszarze chemia), powołanej przez marszałka województwa małopolskiego. Zajęła II miejsce w głosowaniu czytelników krakowskiego „Dziennika Polskiego” oraz wyróżnienie Kapituły konkursowej w plebiscycie Krakowianin 2014, w kategorii Nauka.


Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymała ponad 40 nagród i wyróżnień.