W ślad za listem intencyjnym z kwietnia br., o współpracy Nowego Sącza i Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, na początku lipca ustalono już szczegóły kooperacji miasta z uczelnią.


W sądeckim ratuszu odbyło się spotkanie prezydenta Ryszarda Nowaka z dziekanem Wydziału Architektury PK prof. dr. hab. inż. arch. Jackiem Gyurkovichem, dyrektorem Instytutu Projektowania Urbanistycznego prof. dr hab. inż. arch. Grażyną Schneider-Skalską oraz pełnomocnikiem dziekana ds. współpracy z władzami samorządowymi i otoczeniem gospodarczym dr hab. inż. arch. Krystyną Paprzycą.


W ramach umowy studenci Wydziału Architektury, w roku akademickim 2015/2016, będą przygotowywać projekty semestralne i prace dyplomowe na terenie Nowego Sącza.


Do opracowań projektowych miasto zaproponowało 10 terenów inwestycyjnych. Jak informują urzędnicy z Nowego Sącza, wśród tych propozycji znajdują się ważne przestrzenie śródmiejskie, jak teren wokół ruin zamku starościańskiego (na zdjęciu / fot. wikimedia.org), a także tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, np. przy ul. 29 listopada.


Prezydent Nowak podkreślił, że umowa z Politechniką pozwoli wykorzystać ogromne doświadczenie specjalistów krakowskiej uczelni, ale też świeże spojrzenie na miasto studentów architektury.