W najbliższą środę, 20 marca br., Politechnika Krakowska zaprasza na Dzień Otwarty. Uczelnia zaprezentuje nową ofertę edukacyjną, w której od roku akademickiego 2019/2020 będzie 30 kierunków studiów, prowadzonych na 8 wydziałach uczelni. Zasady rekrutacji, oferty stypendiów, wymiany międzynarodowej, stażów i praktyk, a także najciekawsze laboratoria Politechniki – to wszystko będzie można poznać podczas Dnia Otwartego. Z gośćmi spotkają się studenci i naukowcy uczelni, będą specjalne pokazy i konkursy z nagrodami.  

 

Zmiany i nowości na PK od nowego roku akademickiego

 

DzienOtwartyPK2019Politechnika Krakowska w nowym roku akademickiego mocno się zmieni. Od 1 października 2019 r. zostanie powołany nowy wydział – Inżynierii Materiałowej i Fizyki, a w przypadku dwóch innych wydziałów dojdzie do rozszerzenia profilu działania i zmian nazw. Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki zostanie przekształcony w Wydział Informatyki i Telekomunikacji, a Wydział Inżynierii Środowiska w Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki.  Oferta kształcenia na PK zwiększy się do 30 kierunków, w tym 29 na studiach I stopnia, przy czym  nie będzie na PK kierunków o tej samej nazwie prowadzonych przez różne wydziały. Całość kształcenia na kierunku budownictwo poprowadzi Wydział Inżynierii Lądowej (dotąd na WIL i WIŚ), całe kształcenie ma kierunku energetyka skoordynuje Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki (dotąd WM i WIEiK) . Wśród nowości w ofercie pojawią się: inżynieria i gospodarka wodna (WIŚiE), informatyka w inżynierii komputerowej (WIEiK), inżynieria środków transportu (WM), pojazdy samochodowe (WM), systemy i urządzenia przemysłowe (WM), infotronika (WIEiK, II stopień). Nowy Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki zaproponuje kształcenie na kierunkach: inżynieria materiałowa, fizyka techniczna, nanotechnologie i nanomateriały.  Szczegółową ofertę kierunków proponowanych na rok akademicki 2019/2020 można znaleźć w nowym informatorze o studiach na PK (dostępny na stronie: rekrutacja.pk.edu.pl)

 

W najbliższym czasie na inwestycje w programy rozwojowe, informatyzację uczelni oraz rozbudowę infrastruktury Politechnika Krakowska wyłoży blisko 140 mln zł. Blisko 50 mln zł uczelnia zainwestuje w programy rozwojowe dedykowane studentom i pracownikom  (certyfikowane kursy i szkolenia, szkoły letnie, modyfikacje programów kształcenia, zajęcia w j. angielskim  w ramach polskojęzycznych programów studiów,  warsztaty i kursy podnoszące kompetencje zawodowe i językowe, wizyty studyjne w firmach, instytucjach i samorządach, szkolenia biznesowe z prowadzenia firmy o profilu inżynierskim, centrum e-edukacji). Kolejne 90 mln zł wyłoży na inwestycje w laboratoria, sale wykładowe, obiekty sportowe, akademiki i miejsca rekreacji dla studentów.

 

Prezentacje, konkursy i cała prawda o smogu podczas Dnia Otwartego

 

Dzień Otwarty Politechniki rozpocznie się w środę 20 marca o godz. 9 przy ul. Warszawskiej 24 w głównym kampusie PK (w galeriach „Gil” i „Kotłownia”) i potrwa do godz. 14. O godz. 9.30 w „Kotłowni” główna prezentacja uczelni – kierunków studiów, na których będzie można studiować w nowym roku akademickim, oferty stypendiów, zasad rekrutacji na PK, a także osiągnięć naukowych, życia studenckiego i wymiany międzynarodowej. Po niej krótki wykład  pt. „Cała prawda o smogu ” wygłosi dr hab. Tomasz Ściężor z Wydziału Inżynierii Środowiska PK. 

 

W Galerii „Gil” w godz. 9-14 pracownicy i studenci PK odpowiadać będą na pytania związane z rekrutacją, zasadami przyjęć, progami punktowymi, harmonogramem naboru, programem studiów i perspektywami pracy. Przedstawią ofertę stypendialną uczelni, możliwości studiowania na zagranicznych uczelniach partnerskich, udziału w szkoleniach personalnych, stażach i praktykach zawodowych czy działalności w kołach naukowych i sekcjach sportowych. Dla gości Dnia Otwartego przygotowano ciekawe konkursy z nagrodami.

 

Symulatory tramwaju i ruchu kolejowego bez tajemnic

 

Do swoich siedzib i laboratoriów zaproszą wydziały uczelni. Przy ul. Warszawskiej będzie można odwiedzić wydziały: Inżynierii Lądowej, Inżynierii Środowiska (od nowego roku Inżynierii Środowiska i Energetyki),  Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Architektury oraz Inżynierii i Technologii Chemicznej. O godz. 11 z głównego kampusu PK  ul. Warszawskiej odjadą bezpłatne autokary na kampusy w Czyżynach (Wydział Mechaniczny) oraz przy ul. Podchorążych (tu Wydziały Architektury oraz Fizyki, Matematyki i Informatyki).  Każdy z wydziałów przygotował atrakcyjny program dla swoich gości.

 

Na Wydziale  Mechanicznym będzie można m.in. odwiedzić słynną komorę termoklimatyczną, poprowadzić symulator tramwaju czy posterować robotami. Wydział Architektury pokaże pracownie i sale projektowe przy ul. Warszawskiej i Podchorążych, zaprosi  też do udziału w zajęciach dla studentów III roku z projektowania architektoniczno-urbanistycznego. W ramach prezentacji kierunku architektura krajobrazu będzie można wziąć udział w pokazach pielęgnacji drzew i rozpoznania roślin czy wycieczce po kampusie PK (dawnych koszarach) i ogrodzie oficerskim. Wydział Inżynierii Lądowej zaprosi m.in. do nowego laboratorium inżynierii ruchu kolejowego (każdy będzie mógł tu pokierować wirtualnym symulatorem ruchu pociągów) i naszpikowanego czujnikami Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego. Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (ul. Podchorążych) pokaże m.in. Laboratorium Nokii na PK. Laboratoria hydrauliczne, geotechniczne, chemii i technologii wody i ścieków oraz monitoringu środowiska zeprezentują inżynierowie środowiska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej otworzy m.in. pracownie analiz śladowych i technologii leków. Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej zaprosi do laboratoriów techniki wysokich napięć oraz monitoringu i diagnostyki układów elektrycznych.

 

Wszystkie informacje na temat Dnia Otwartego PK  można znaleźć na stronie: wwww.pk.edu.pl  


Szczegółowy program Dnia Otwartego Politechniki Krakowskiej  – TUTAJ