Trzecia edycja konferencji "Jakość powietrza a efektywność energetyczna" odbędzie się w najbliższą środę i czwartek (20-21 listopada br.) na Politechnice Krakowskiej. Wydarzeniu po raz pierwszy towarzyszy konkurs „Innowacje w budownictwie energooszczędnym kluczem sukcesu”. Tytułami „Innowator w budownictwie 2019” wyróżnione zostaną samorządy, firmy i naukowcy, którzy opracowali lub wdrożyli innowacyjne rozwiązania z dziedziny efektywności energetycznej i jakości powietrza. Do pierwszej edycji konkursu zgłoszono 29 rozwiązań, ogłoszenie zwycięzców w środę 20 listopada, a ich oficjalna prezentacja w czwartek 21 listopada na PK.  

 


JPEE2019Konferencję "Jakość powietrza a efektywność energetyczna – JPEE 2019" organizuje Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego PK we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Fundacją Efektywna Polska oraz Centrum Transferu Technologii  PK. Wydarzenie jest forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki, przemysłu i jednostek samorządowych na temat innowacyjnych technologii i programów służących ochronie klimatu, ograniczaniu emisji zanieczyszczeń i zużycia energii. Naukowcy, przedstawiciele samorządów, producenci materiałów budowlanych, projektanci, wytwórcy i dostawcy energii, deweloperzy przez dwa dni dyskutować będą  o tym jak za pomocą technologii energooszczędnych redukować niską emisję i wpływać na stan powietrza, którym oddychamy.  

 


W środę 20 listopada podczas pierwszego dnia obrad  w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym Kotłownia PK (ul. Warszawska 24) zaplanowano trzy panele dotyczące:
- dotychczasowych osiągnięć i kluczowych wyzwań w poprawie jakości powietrza w Polsce
 - doświadczeń samorządów w walce z niską emisją oraz wprowadzanych przez nie dobrych praktyk
- możliwości ciepłownictwa w procesach ograniczania emisji zanieczyszczeń i zużycia energii

Do dyskusji zaproszeni zostali m.in.: Tomasz Urynowicz - wicemarszałek województwa małopolskiego, Roman Ciepiela - prezydent Tarnowa, Paweł Ciećko – Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Ludomir Duda – przedstawiciel NFOŚiGW,  Witold Śmiałek – członek zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego oraz Stanisław Rybicki - dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej, a także burmistrzowie Rabki Zdrój i Słomnik oraz przedstawiciele przedsiębiorstw ciepłowniczych.


W czwartek 21 listopada, w drugim dniu konferencji, odbędą się m.in. prezentacje rozwiązań nagrodzonych w I edycji konkursu „Innowacje w budownictwie energooszczędnym kluczem sukcesu”. Celem konkursu, organizowanego we współpracy Politechniki Krakowskiej i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, jest promocja opracowanych lub wdrożonych już technologii, rozwiązań produkcyjnych, usługowych, marketingowych czy organizacyjnych z dziedziny efektywności energetycznej i jakości powietrza. Laureaci otrzymają statuetki „Innowator w budownictwie 2019” w kategoriach: Samorząd, Biznes, Nauka. Rozdanie nagród w konkursie odbędzie się w środę 20 listopada 2019 r., a prezentacje  laureatów i nagrodzonych rozwiązań w czwartek 21 listopada w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym Kotłownia PK.


Patronat honorowy nad konferencją objęli m.in. prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz oraz rektor PK prof. Jan Kazior, a także liczne ministerstwa i instytucje państwowe.


Więcej informacji a stronie:  www.jpee.info

Wydarzenie: "Jakość powietrza a efektywność energetyczna - JPEE 2019"
Kiedy: 20-21 listopada 2019 r., obrady w środę w g. 10-15 i w czwartek w godz. 9.30-14.30
Gdzie: Pawilon Koferencyjno-Wystawowy Kotłownia Politechniki Krakowskiej, ul. warszawska 24,
Wręczenie nagród w konkursie: „Innowacje w budownictwie energooszczędnym kluczem sukcesu”  - środa, 20 listopada, Kotłownia

 

Ramowy konferencji "JAKOŚĆ POWIETRZA A EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA JPEE 2019"

20 listopada 2019 – Dzień I: WYZWANIA I ZMIANY
10:00 – 10:30 Oficjalne otwarcie konferencji
10:30 – 11:00  Prezentacje wprowadzające
10:30 – 11:00 Efektywność energetyczna jako priorytet strategiczny Unii Europejskiej
11:00 – 11:15 Implementacja dyrektyw unijnych
11:15 – 11:45 Wykład wprowadzający
 Panele dyskusyjne
11:45 – 12:45  Panel I  - Jakość powietrza w Polsce: dotychczasowe osiągnięcia, kluczowe wyzwania
13:00 – 14:00 Panel II - Samorządy w walce z niską emisją – dobre praktyki
14:00 –15:00 Panel III: Możliwości ciepłownictwa  w procesach ograniczania emisji zanieczyszczeń
16.00 - 18.00 Wręczenie nagród w konkursie  „Innowacje w budownictwie energooszczędnym kluczem sukcesu (wstęp za zaproszeniami)

 

21 listopada 2019 – Dzień II: INNOWACJE KLUCZEM SUKCESU
9:30 – 9:40 Jak skutecznie łączyć naukę z biznesem – dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak, dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego
9:40 – 10:00  Badania innowacyjnych technologii dla budownictwa energooszczędnego – dr hab. inż. Marcin Furtak, dyrektor Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego
10:00 – 10:15 Trendy w rozwoju izolacji termicznych – Krzysztof Krzemień, Termo Organika –
10:15 - 10:45 Ulgi podatkowe na innowacje – KPMG, firma doradcza
11:00 – 11:15 Innowacje od pomysłu do wdrożenia. Badania-Rozwój-Wdrożenie  - Jacek Kasz, dyrektor Centrum Transferu Technologii PK
11:15 – 12:15 Innowacje w świecie NAUKI: prezentacja najlepszych innowacji wyłonionych w  konkursie „Innowacje w budownictwie energooszczędnym kluczem sukcesu
12:15 – 13:15 Innowacje w świecie BIZNESU: prezentacja najlepszych innowacji wyłonionych w konkursie „Innowacje w budownictwie energooszczędnym kluczem sukcesu
13:15 – 14:15 Innowacje w świecie SAMORZĄDÓW: prezentacja  najlepszych innowacji w  konkursie „Innowacje w budownictwie energooszczędnym kluczem sukcesu
14:15 – 14:30  Podsumowanie konferencji, projekcja filmu promującego miasto Kraków

 

Szczegółowy program konferencji - TUTAJ