FutureLab – studenckie laboratorium innowacji powstało na Politechnice Krakowskiej. Będzie finansowo i organizacyjnie wspierać realizację planów i projektów naukowych studentów PK. Na początek rozda młodym innowatorom blisko 300 tysięcy złotych na realizację 16 projektów przyszłości o praktycznym potencjale  – od kajaka z innowacyjnego betonu, przez modułowe przystanki komunikacji publicznej, zespoły napędowe elektrycznego bolidu wyścigowego po uprawiane bez gleby roślinne filtry powietrza i ekologiczny minidom.


– Koncepcja FutureLab-a zrodziła się z potrzeby stworzenia przestrzeni, w której studenci Politechniki Krakowskiej – przy wsparciu finansowym uczelni i pomocy merytorycznej mentorów z PK i otoczenia biznesowego  – mogliby realizować swoje naukowe i projektowe pasje, nawet te najbardziej futurystyczne i śmiałe.  To będzie dla nich znakomity poligon i szansa na zdobycie praktycznych doświadczeń inżynierskich i biznesowych  już w czasie studiów  – mówi rektor PK prof. Jan  Kazior.


PKanoeStudenckie zespoły  dostaną od uczelni środki na zakup aparatury, programów komputerowych,  materiałów, a także na szkolenia i wyjazdy studyjne. Będą też mogły liczyć na bezpłatne wsparcie mentorów naukowych i biznesowych. Specjalnie na potrzeby studenckiego laboratorium Politechnika przeznaczyła  ponad 200 m² powierzchni coworkingowej przy ul.  Lea 114 (dawne CEBEA) w Krakowie.  Młodzi inżynierowie wszystkich branż, w których kształci PK, będą tu mieć do darmowej dyspozycji sale do dyskusji i pracy w grupach, prowadzenia szkoleń i eksperymentów. Pomyślano także o miejscu do odpoczynku z kuchnią, jadalnią i tarasem. Projekt wnętrz FutureLaba stworzyli studenci architektury i inżynierii wzornictwa przemysłowego Politechniki pod kierunkiem wybitnych mentorów z branży designu. Nowocześnie zaprojektowana i wyposażona siedziba laboratorium będzie gotowa wiosną. FutureLab jest też otwarty na współpracę z firmami, które będą zainteresowane współpracą ze studentami PK i postawią przez nimi innowacyjne wyzwania projektowe.


Już od początku tego roku uczelnia zaczęła wspierać realizację 16 inżynierskich pomysłów, wyłonionych w  pierwszej edycji „Konkursu Futurelab na projekty studenckie PK”.  W sumie przeznaczy na ich dofinansowanie blisko 300 tysięcy zł. Wśród wybranych projektów są m.in. tak oryginalne jak: budowa Pkanoe - łodzi z betonu tekstylnego ze spoiwem o obniżonym śladzie węglowym, która wystartuje w zawodach w Holandii; zdalnie sterowana łódź podwodna do działań w warunkach ekstremalnych; modułowe przystanki komunikacji publicznej; ekologiczny i biodegradowalny minidom - DOm35;  układ jezdny robota mobilnego do realizacji zadań transportowych w zautomatyzowanym systemie magazynowym; system wsparcia procesu decyzyjnego dla budownictwa energooszczędnego; aplikacja mapowa do gier miejskich; elementy systemów napędu i bezpieczeństwa bolidu elektrycznego PKMechPower; zielone filtry zanieczyszczeń powietrza do pomieszczeń, oparte na roślinach uprawianych  metodą bezglebową.


Zwycięskie pomysły studentów są finansowane ze środków własnych uczelni, a także dzięki wsparciu z projektów POWER: „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22” oraz „DROGA do DOSKONAŁOŚCI – kompleksowy program wsparcia uczelni”,  dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

FutureLab PK to nie jedyna inicjatywa uczelni, dedykowana studentom. Politechnika Krakowska wspiera także inne formy aktywności młodych, m.in. poprzez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, AZS PK, Chór Akademicki Cantata, Krakowską Orkiestrę Staromiejską, Międzynarodowy Ośrodek Kultury Studentów PK, współfinansowanie działalności organizacji studenckich i kół naukowych.

 

Na zdjęciu: Studenci PK z Koła Naukowego Inżynierii Materiałów Budowlanych FootPrint pracują nad betonowym kajakiem z geopolimeru, którym chcą wystartować w zawodach w Holandii. Ich projekt otrzymał wsparcie od FutureLab PK     Fot. archiwum Koła