Naukowcy z pięciu polskich politechnik będą rozwijać dotychczasowe sposoby i poszukiwać nowych – przyjaznych dla ludzi i środowiska – metod ochrony przed hałasem drogowym. Wyzwanie podejmują Politechnika Krakowska (lider konsorcjum) we współpracy z Politechnikami: Białostocką, Rzeszowską, Warszawską i Wrocławską – przy wsparciu finansowym z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 1 października rozpoczynają realizację projektu „Innowacyjne metody redukcji hałasu drogowego i zasady ich stosowania – INREH”. W finale prac zaproponują projektantom, wykonawcom i zarządcom dróg wytyczne i kompleksowe zestawy możliwych rozwiązań dla skutecznej ochrony przed hałasem, generowanym na drogach. – Innowacją projektu będzie też próba wprowadzenia nowego podejścia do wyboru rozwiązań ochronnych w drogownictwie  metod łączonych ochrony z uwzględnieniem tzw. krajobrazu akustycznego  – zapowiada dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, kierownik projektu INREH.

 

Ekran przeciwhałasowy to za mało

Zdjęcie doktora Janusza BohatkiewiczaHałas drogowy jest jednym z najbardziej niekorzystnych oddziaływań ruchu drogowego na zdrowie ludzi i środowisko.  –  Najczęściej stosowanym zabezpieczeniem przed hałasem drogowym są obecnie ekrany przeciwhałasowe, stosowane w sytuacji kiedy poziom głośności  przekracza wartości dopuszczalne. Jest wiele przyczyn ich stosowania, m.in. szybkość budowy czy łatwe uzgodnienia budowlane. W wielu przypadkach stosowanie ekranów ma jednak ograniczony sens, a w niektórych powodują one wręcz negatywne oddziaływanie – począwszy od zakłóceń krajobrazu, monotonię drogową, zwiększone koszty utrzymania drogi, niebezpieczeństwo dla zwierząt np. ptaków aż po tragiczne w skutkach wypadki drogowe po zderzeniu z konstrukcją ekranu. Badania nad innymi metodami redukcji hałasu drogowego wskazują, że najskuteczniejsze są metody zmniejszania hałasu „u źródła”, a więc w miejscu, gdzie on powstaje – mówi prof. PK Janusz Bohatkiewicz. Właśnie z tego punktu wyszli specjaliści z polskich politechnik, planując projekt badawczy, w którym kompleksowo spojrzą na problem drogowego hałasu.

 

Celem naszego projektu jest wskazanie efektywnych, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju rozwiązań dla redukcji hałasu drogowego na polskich drogach. Metody, które wskażemy dzięki projektowi INREH, będą zgodne z kryteriami społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi w tym technicznymi, a więc zapewnią działania zrównoważone przy równoczesnym ograniczeniu kosztów. Zrealizujemy 9 zadań badawczych i zaproponujemy wytyczne dotyczące tzw. metod łączonych redukcji hałasu czyli różnych zestawów metod i środków chroniących przed hałasem, których zastosowanie jest tańsze i bardziej skuteczne niż dotychczasowe rozwiązania – zapowiada Janusz Bohatkiewicz.

 

Nawierzchnia, zieleń, akustyczna trwałość dróg i inne – pod lupą naukowców

W ramach dziewięciu zadań badawczych specjaliści sprawdzą jak na poziom hałasu na drogach i wokół nich wpływają rożne czynniki m.in.: rodzaj i stopień zużycia nawierzchni drogowej, zieleń jako element łagodzący oddziaływanie hałasu, różne rodzaje ekranów przeciwhałasowych, trwałość akustyczna i techniczna dróg, hałaśliwość urządzeń dylatacyjnych na mostach, sposoby aktywne ochrony przed hałasem. – Dla przykładu nowe, ciche nawierzchnie mogą redukować hałas średnio o 4 dB, a w skrajnych przypadkach nawet do 8 dB. Pierwszą zmianę usłyszy praktycznie każdy, w przypadku drugiej różnica w odbiorze przez człowieka może nawet dawać efekt dwukrotnego zmniejszenia poziomu hałasu. Większość ośrodków naukowych, które zajmują się problemem hałasu drogowego,  poszukuje  rozwiązań związanych właśnie z nowymi nawierzchniami. Obecne technologie związane z nawierzchniami drogowymi nie pozwalają bowiem na utrzymanie tego efektu w dłuższym czasie eksploatacji drogi – mówi Janusz Bohatkiewicz. Jak dodaje, badania zastosowania „antyhałasowej” zieleni w otoczeniu dróg są znacznie bardziej zaawansowane niż badania nawierzchni, ale problemem jest w nich kwestia  lokalizacji zieleni oraz doboru gatunków ze względu na zanieczyszczenia pochodzące z ruchu drogowego i samej drogi. Efekt redukcji hałasu w przypadku zieleni zależy też od jej gęstości i szerokości pasa przy drodze. W warunkach miejskich zieleń ma głównie efekt łagodzący (efekt psychologiczny) oraz stanowi filtr biologiczny dla zanieczyszczeń powietrznych.

 

– W naszym projekcie zaproponowane zostaną kompleksowe zestawy rozwiązań np. nawierzchnia redukująca hałas czyli tzw. cicha nawierzchnia, zieleń, ograniczenie prędkości i inne, które tworzą tzw. metody łączne ochrony przed hałasem drogowym – zapowiada ekspert PK. – Istotną nowością i innowacją będzie próba wstępnego określenia i wprowadzenia nowego pojęcia w drogownictwie, jakim jest tzw. krajobraz akustyczny. To wprowadzenie do otoczenia drogi takich rozwiązań, które ograniczą hałas i jednocześnie wprowadzą nowy rodzaj dźwięków, zbliżonych swoim charakterem do środowiska naturalnego.

 

PK liderem projektu

Biały samochód pędzi po asfaltowej drodze. Jest lekko rozmazany, co sugeruje dużą prędkość, z jaką jedzie.Projekt „Innowacyjne metody redukcji hałasu drogowego i zasady ich stosowania – INREH”, realizowany będzie w ramach II konkursu „Wspólne przedsięwzięcie NCBR i GDDKiA, polegające na wsparciu badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa pod nazwą „Rozwój Innowacji Drogowych – RID”. Rozpocznie się 1 października 2023 r., potrwa do września 2025 r. Na jego realizację przyznano naukowcom  2 399 400,13 zł (50 proc. z NCBiR, 50 proc. z GDDKiA).

 

Specjaliści Politechniki Krakowskiej poza koordynacją całego projektu zrealizują w jego ramach zadania związane z badaniami metod aktywnych oraz oceną zielonych rozwiązań wokół dróg, a także analizą efektywności ekranów przeciwhałasowych. Zajmą się też integracją wszystkich zadań i ich wyników. Krakowska uczelnia wesprze również pomiary terenowe i laboratoryjne w zadaniach konsorcjantów. – Praktycznie każde zadanie w projekcie będzie opierało się na badaniach w warunkach terenowych na wybranych odcinkach dróg krajowych, a w niektórych przypadkach również badaniach laboratoryjnych. Część badań zostanie wykonana w tych samych miejscach jak w projekcie RID-I pn. „Ochrona przed hałasem drogowym”,  prowadzonym przez konsorcjum kierowane przez prof. Mariana Tracza z Politechniki Krakowskiej w latach 2016-2018. Ich celem będzie przede wszystkim analiza zmian, jakie zaszły w czasie eksploatacji dróg w ciągu 6-7 lat. Porównania powinny pokazać jak zmienia się hałas drogowy w wyniku zużycia nawierzchni drogowych – wyjaśnia prof. PK Bohatkiewicz.

 

Na PK projekt będzie realizowany w Katedrze Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu WIL PK. Zespół badawczy PK to: dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz (kierownik projektu), dr inż. Krystian Woźniak, dr inż. Piotr Buczek, specjaliści związani z nawierzchniami drogowymi oraz pracownicy Laboratorium Katedry, a także współpracujący z Katedrą akustyk dr inż. Maciej Hałucha.

 

Politechniki: Warszawska, Białostocka oraz Wrocławska skupią się w badaniach na sprawach hałaśliwości różnych rodzajów nawierzchni (uwzględnią w nich też rodzaj i prędkość pojazdów), a Politechnika Rzeszowska na badaniach ekranów wielokrawędziowych i dylatacji mostowych.

 

 

(mas)

 

Na zdjęciach: 1) dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz / fot. Jan Zych; 2) zdjęcie ilustracyjne / fot. Janusz Bohatkiewicz

 

 

 

{fastsocialshare}

Weź odpady z czyszczenia chodników i ulic, czyli tzw. zmiotki, dołóż odpady z produkcji węgla, dodaj szkło z recyklingu i glinę, żeby się kleiło. Wszystko to wymieszaj i wypal w temperaturze ponad 1000 st. C. Jeśli proporcje są właściwe, to masz... materiał budowlany. Ten rewolucyjny sposób na wykorzystanie śmieci ze zmiatania krakowskich ulic to pomysł prof. Agnieszki Generowicz z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej i dr Anny Gronby-Chyły z Wydziału Nauk Przyrodniczych i Technicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Innowacyjne rozwiązanie przedstawia dziś (26 września 2023 r.) „Gazeta Wyborcza” w materiale red. Sławomira Szymańskiego.

 

Okładka gazety Wyborczej z pomarańczowym pojazdem oczyszczającym z MPONaukowcy z Politechniki Krakowskiej, pod kierunkiem prof. Agnieszki Generowicz, wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Krakowie przeprowadzili w 2015 r. eksperymenty z czyszczeniem wybranych ulic miasta. Ich celem było sprawdzenie czy regularne sprzątanie ulic pomaga poprawić jakość powietrza w Krakowie. Badania kontynuowali w późniejszych latach, sprawdzają min. skład zebranych śmieci. Wykazali, że sprzątanie ulic korzystnie wpływa na jakość powietrza. W raporcie, który powstawał we ekspertów PK, MPO z oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, informowali, że analiza próbek z kolejnych dni eksperymentu jednoznacznie wskazała na znaczący spadek poziomu zanieczyszczeń, głównie czasową redukcję poziomu pyłów zawieszonych (zwłaszcza PM10) w powietrzu. Stąd wniosek, że regularne czyszczenie ulic i mycie nawierzchni oczyszcza powietrze. Ale...

 

Przy okazji czyszczenia ulic produkuje się odpady, i to sporo. Którejś zimy z kilometrowego odcinka ulicy zebraliśmy 5 ton zmiotek. Zmiotki stały się w Krakowie znacznym strumieniem odpadów – opowiada prof. Agnieszka Generowicz z WIŚiE, jedna z najlepszych w Polsce ekspertek w dziedzinie gospodarowania odpadami, w artykule Gazety Wyborczej  pt. „Pozamiatali i wyszedł materiał budowalny”.

 

Co można zrobić z odpadami ze sprzątania ulic, żeby nie ponosić wysokich kosztów ich składowania (to ok. 400-500 zł za tonę!) Sposób na recykling ulicznych śmieci znalazły prof. Agnieszka Generowicz i jej doktorantka, dziś już dr Anna Gronba-Chyła. Młoda naukowczyni z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zaproponowała, by ze zmiotek zrobić... materiał budowlany. Wspólnie ze swoją krakowską promotorką pracy doktorskiej opracowały przepis na taki materiał. Brały na warsztat różne mieszanki. Chodziło głównie o to, żeby scalić jak najwięcej zmiotek i w ten sposób uniknąć ich składowania. Autorki pomysłowego rozwiązania badały gęstość nasypową, nasiąkliwość, wytrzymałość, mrozoodporność, starzenie się materiału. Sprawdzały też, czy nie ma tzw. wymywalności, czyli czy nic się nie uwalnia do środowiska. – I wyszedł materiał budowlany. Nadaje się jako kruszywo do różnego rodzaju robót, na przykład do wysypywania dróg – mówi prof. Generowicz.

 

Jak opisuje w artykule dr Gronba-Chyła, obecnie pracowniczka naukowa Wydziału Nauk Przyrodniczych i Technicznych KUL, produkt przypomina kruszywo lekkie, można z niego zrobić na przykład betony lekkie: – Porównywałam parametry z dostępnymi na rynku betonami z recyklingu i nasze kruszywo spełnia warunki. Koszty produkcji autorki rozwiązania szacują na mniejsze lub przynajmniej porównywalne ze zwykłym kruszywem budowlanym, a przecież takie rozwiązanie przynosiłoby dodatkowy zysk przedsiębiorstwom oczyszczającym miasta w postaci redukcji wysokich kosztów składowania zmiotek.

 

Teraz badaczki sprawdzają możliwość recyklingu materiału, a więc tego, czy po zmieleniu można go ponownie wykorzystać.

 

 

Zachęcamy do lektury artykułu w dodatku Gazety Wyborczej „Mój Biznes” i na Wyborcza.biz

 

 

(m)

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
10 lutego br. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie przyznania Certyfikatów Doskonałości Kształcenia. Wśród wyróżnionych kierunków, w kategorii „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym” wyróżnione zostało budownictwo (studia I i II stopnia) prowadzone na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. – Certyfikat jest przede wszystkim docenieniem przez firmy budowlane i projektowe naszego sposobu kształcenia i potwierdzeniem, że wpisuje się on zarówno w wymagania pracodawców, jak i dostosowuje do zmian zachodzących w całej branży – mówi dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK, prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata. 
 
W tle budynek Wydziału Inżynierii Lądowej, przed nim studenciPolska Komisja Akredytacyjna (wcześniej: Państwowa Komisja Akredytacyjna) jest instytucją działającą na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. PKA w swoich pracach kieruje się zasadą rzetelności, bezstronności i przejrzystości oraz dążeniem do wyrównywania udziału kobiet i mężczyzn w jej pracach. Z chwilą utworzenia w 2002 r. PKA objęła swą działalnością uczelnie publiczne i niepubliczne.
 
Certyfikaty Doskonałości Kształcenia nadawane przez Prezydium PKA stanowią potwierdzenie osiągnięcia wysokiego poziomu kształcenia na danym kierunku studiów.  Możliwe jest uzyskanie certyfikatu w czterech kategoriach: „Doskonały kierunek − doskonałość w kształceniu na kierunku”, „Zawsze dla studenta − doskonałość we wsparciu rozwoju studentów”, „Otwarty na świat − doskonałość we współpracy międzynarodowej”, „Partner dla rozwoju − doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym”. Podstawą przyznania certyfikatu jest pozytywna ocena programowa na 6 lat poparta dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów. Uczelnie, które prowadzą kierunki wyróżnione przez Polską Komisję Akredytacyjną, wdrażają skuteczne, innowacyjne oraz godne naśladowania rozwiązania sprzyjające jakości kształcenia, charakteryzujące się w szczególności: skutecznością, uniwersalnością, innowacyjnością, wzorcowością, etycznością i trwałością (powtarzalnością i trwałością wpływu na doskonalenie jakości kształcenia).
 
10 lutego 2022 r. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Certyfikat Doskonałości Kształcenia czternastu uczelniom, w tym trzem z Krakowa – Politechnice Krakowskiej, Uniwersytetowi Jagiellońskiemu i Akademii Górniczo-Hutniczej. Kierunek budownictwo (I i II stopień) prowadzony na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej otrzymał Certyfikat w kategorii „Partner dla rozwoju − doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym”. – Otrzymany Certyfikat jest przede wszystkim uznaniem procesu kształcenia na naszym Wydziale Inżynierii Lądowej. Dotyczy współpracy z otoczeniem gospodarczym i umiejętnego wykorzystania naszego potencjału do spełnienia oczekiwań rynku pracy. Dla mnie Certyfikat jest przede wszystkim docenieniem przez firmy budowlane i projektowe naszego sposobu kształcenia i potwierdzeniem, że wpisuje się on zarówno w wymagania pracodawców, jak i dostosowuje do zmian zachodzących w całej branży – mówi prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK. – Od kilku lat prowadzimy niezwykle aktywne działania mające na celu identyfikację oczekiwań branży budowlanej i dopasowanie naszego procesu dydaktycznego do bieżących potrzeb rynku pracy. Udało nam się zainteresować współpracą wiele firm, które poszukują dobrze wykształconych i kreatywnych inżynierów. Oprócz PK, w grupie szkół wyższych wyróżnionych Certyfikatem Doskonałości Kształcenia w kategorii „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym” znalazły się: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Politechnika Łódzka i Politechnika Warszawska.Certyfikat Doskonałości Kształcenia
 
Budownictwo na Politechnice Krakowskiej jest jednym z najchętniej wybieranych przez kandydatów kierunków studiów. Żacy mają możliwość zdobywania rzetelnej wiedzy, stanowiącej podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej mostowej, drogowej, kolejowej oraz hydrotechnicznej. Gwarancją właściwego poziomu nauczania są wysokie kwalifikacje kadry naukowo-dydaktycznej oraz współpraca Wydziału Inżynierii Lądowej z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi i uczelniami, a także wiodącymi firmami branży budowlanej. Kooperacja z otoczeniem społeczno-gospodarczym zapewnia bieżącą aktualizację wykładanych treści programowych, odpowiadających najnowszym trendom światowym i zapotrzebowaniu na rynku pracy. Ponadto, współpraca WIL z różnymi firmami daje możliwość odbywania przez studentów praktyk i staży w znanych i ważnych przedsiębiorstwach, np. PKP – Polskie Linie Kolejowe S.A., Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o., Budimex S.A., Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o., STRABAG Sp. z o.o., Track Tec S.A., ZUE S.A., Skanska.
 
Uruchomiliśmy program stypendialny finansowany przez firmy budowlane, zapraszamy specjalistów z branży do procesu dydaktycznego i organizujemy wyjazdy techniczne dla studentów. Dużym zainteresowaniem cieszą się zamawiane prace magisterskie realizowane w ramach uzyskanego stypendium lub nagradzane przez firmy z nami współpracujące. Oczywiście to wszystko nie byłoby możliwe bez częstych spotkań z przedstawicielami rynku pracy i prowadzenia wielu indywidualnych rozmów z zakresu bardzo wąskiej tematyki – tłumaczy prof. Andrzej Szarata. – Rozpoczęliśmy od branży kolejowej, a gdy okazało się to sukcesem, zaprosiliśmy do współpracy firmy z branży konstrukcyjnej i drogowej. Takie celowane podejście uważam za najlepsze, a uzyskany Certyfikat Doskonałości Kształcenia na pewno jeszcze bardziej zmotywuje nas do aktywnej współpracy z firmami – dodaje dziekan WIL. 
 
Absolwenci kierunku budownictwo są poszukiwanymi i cenionymi wykonawcami, projektantami i ekspertami w kraju i zagranicą. Ukończenie studiów na tym kierunku otwiera szerokie perspektywy kariery zawodowej umożliwiające podjęcie odpowiedzialnej, niezwykle użytecznej i docenianej społecznie pracy, gwarantującej równocześnie wysokie wynagrodzenia i dużą satysfakcję.
 
 
 
 
 
 
 
(bk)
 
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 

PKP Intercity – największy polski operator kolejowy – ogłosiło wyniki konkursu „Kolej na naukę – #IC2030”, który skierowany był do studentów i kadr naukowych uczelni, a także przedstawicieli jednostek badawczych, wchodzących w skład start-upów. I miejsce zajęli studenci Politechniki Krakowskiej z Wydziału Mechanicznego, Dorota Zawadzka i Krzysztof Swałdek. Jury doceniło ich projekt „Solarny system wspomagania energetycznego wagonów pasażerskich”, dotyczący zastosowania paneli fotowoltaicznych na dachach wagonów, w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej pobieranej z sieci trakcyjnej.

 

Dwoje młodych ludzi (mężczyzna i kobieta) stoi na peronie. W rękach trzymają bon na 15 000 zł za zajęcie I miejsca w konkursie. Na bonie oprócz kwoty i informacji o konkursie wyróżnia się logo PKP Intercity. W tle infrastruktura peronu tj. windy i tory.Konkurs PKP Intercity został ogłoszony w marcu br. Uczestnicy musieli uwzględnić w swoich projektach zadania zawarte w strategii przewoźnika, zaś zakres poszczególnych zagadnień wyznaczały tematy: wykorzystanie sztucznej inteligencji w pasażerskim transporcie kolejowym; kolej – najbardziej ekologiczny środek transportu zbiorowego; wygoda i bezpieczeństwo podróży koleją; zakup biletu – początek wspaniałej podróży. Zgłoszone projekty oceniała kapituła. W jej skład weszli przedstawiciele różnych obszarów merytorycznych PKP Intercity, którzy zwracali uwagę na kilka kryteriów: spójność merytoryczną, korzyści wprowadzenia w życie proponowanego rozwiązania, innowacyjność i oryginalność. Jury oceniało także aspekt wpływu na środowisko naturalne i społeczeństwo oraz możliwość skalowania rozwiązania i koszt jego wdrożenia.

 

W konkursie „Kolej na naukę – #IC2030” I miejsce (15 tys. zł) zdobył projekt „Solarny system wspomagania energetycznego wagonów pasażerskich”. Autorami rozwiązania są Dorota Zawadzka i Krzysztof Swałdek studiujący na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Studenci w swojej pracy przedstawili możliwości wykorzystania paneli fotowoltaicznych do zasilania podzespołów kolejowych wagonów pasażerskich. Jak wskazują, pozyskaną w ten sposób energię będzie można wykorzystać do oświetlenia, ogrzewania, klimatyzacji czy też gniazdek 230 V udostępnianych pasażerom.

 

Popularność paneli fotowoltaicznych w Polsce wzrasta z roku na rok. Są coraz częściej instalowane na dachach budynków mieszkalnych, czy też użyteczności publicznej. Głównym celem ich montażu jest wytwarzanie ekologicznej energii elektrycznej, dzięki której można obniżyć zużycie prądu z sieci energetycznej. Powyższe przesłanki były powodem do rozważenia zabudowy paneli fotowoltaicznych na dachach wagonów pasażerskich – mówi Dorota Zawadzka z PK, współautorka zwycięskiego projektu. Celem ambitnych studentów jest ograniczenie poboru prądu z sieci trakcyjnej przez lokomotywę. Młodzi inżynierowie podeszli do swojej pracy rzetelnie i wypunktowali też zagrożenia związane z montażem fotowoltaiki, np. zwiększenie masy pojazdu, a w konsekwencji nacisku na oś. Żacy zwrócili również uwagę na fakt, iż nasłonecznienie niektórych szlaków kolejowych może nie być wystarczające do wytworzenia niezbędnej energii elektrycznej. Jednak dla młodych i kreatywnych inżynierów wyzwania stanowią dodatkowy bodziec do pracy.

 

Grafika przedstawiająca wagon kolejowy, który na dachu zamontowane ma panele fotowoltaiczne.

Autorami projektu docenionego przez PKP Intercity są studenci innowacyjnej specjalności inżynieria pojazdów szynowych, prowadzonej w systemie dualnym (w ramach kierunku środki transportu i logistyka), a realizowanej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Obydwoje należą do Koła Naukowego TRANSPORT, którego opiekunem jest mgr inż. Tymoteusz Rasiński z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu WM. Dorota Zawadzka nie tylko interesuje się pojazdami szynowymi, ale sama jest motorniczą krakowskiego MPK S.A. Mgr inż. Krzysztof Swałdek pracuje w Katedrze Informatyki Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK. Stara się połączyć dwie pasje – informatykę i pojazdy szynowe.

 

Przypomnijmy, że spółka PKP Intercity zawarła w grudniu 2022 r. z Politechniką Krakowską umowę o współpracy naukowo-technicznej i edukacyjnej. Staże i praktyki studenckie, wizyty studyjne, specjalistyczne wykłady, kursy i szkolenia, dualne kierunki i specjalności, a także wspólne projekty badawczo-rozwojowe oraz promocja ekologicznego podróżowania to główne obszary współpracy między obydwiema instytucjami. Przedmiotem umowy jest także współpraca naukowo-techniczna – wzajemne wsparcie merytoryczne oraz stała wymiana doświadczeń na rzecz rozwoju i badań branży kolejowej m.in. przez realizowanie wspólnych projektów naukowo-badawczych, przygotowywanie analiz i ekspertyz, organizowanie wizyt studyjnych dla kadry naukowej uczelni w jednostkach organizacyjnych Intercity. W programie stażowym PKP Intercity uczestniczy obecnie kilku studentów.

 

(bk)

 

Na zdjęciu, Krzysztof Swałdek i Dorota Zawadzka / fot. archiwum prywatne

 

Grafika użyta w tekście – wizualizacja projektu „Solarny system wspomagania energetycznego wagonów pasażerskich”

 

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Magazyn „Forbes Women” opublikował na swoich łamach listę 22 Polek, które w 2022 r. mają szansę istotnie wpłynąć na naszą rzeczywistość. W zestawieniu znalazły się m.in. naukowczynie i bieznesmenki, a wśród nich dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej. 
 
Profesor Bożena Tyliszczak na zdjęciu portretowym Lista 22 Polek, które warto obserwować w 2022 r. powstała na podstawie kandydatur zgłoszonych przez ośmioosobowe jury. Do tego grona zaproszono ekspertki będące nie tylko autorytetami w swoich dziedzinach, lecz także działające na rzecz wzmacniania różnorodności i roli kobiet w przestrzeni publicznej. Ponieważ osiągnięcia pań nie dadzą się wzajemnie porównać, dlatego nie został stworzony ranking, a zestawienie w którym laureatki przedstawiono w kolejności alfabetycznej. 
 
Dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK (na zdjęciu / fot. archiwum prywatne) pracuje w Katedrze Inżynierii Materiałowej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej. W swoich badaniach zajmuje się interdyscyplinarną tematyką związaną z inżynierią materiałową, nanotechnologią, biotechnologią oraz medycyną. Podejmuje zagadnienia z dużą możliwością praktycznego wykorzystania w medycynie i stomatologii. Najważniejszym i wielokrotnie nagradzanym na międzynarodowych forach osiągnięciem w jej karierze naukowej jest opracowanie hydrożelowych materiałów opatrunkowych III generacji. W bieżącym roku prof. Bożena Tyliszczak planuje kontynuować trwające interdyscyplinarne prace badawcze nad materiałami do zastosowań w onkologii. Wspólnie ze swoim zespołem oraz we współpracy z dr lek med. Magdaleną Kędzierską zajmuje się projektowaniem i otrzymywaniem układów transdermalnych oraz iniekcyjnych zawierających leki cytostatyczne.
 
Naukowczyni z PK otrzymała za różne osiągnięcia naukowe ponad 100 nagród i wyróżnień. W plebiscycie „Krakowianin Roku” została wyróżniona w kategorii Nauka. Może się też poszczycić Medalem Honorowym Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusza Sendzimira (2015 r.) oraz nagrodą Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) – „Medal for Inventors” (2016 r.). W 2018 r. prezes Rady Ministrów nadał prof. Bożenie Tyliszczak odznakę honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości”. W tym samym roku wraz z prof. dr hab. inż. Agnieszką Sobczak-Kupiec zdobyła wyróżnienie w IX Konkursie „Sukces Pisany Szminką – Bizneswoman Roku” w kategorii Nauka i biznes. Jest mentorką w programie „Lean in STEM”, wspierającym studentki i absolwentki uczelni technicznych w planowaniu i budowaniu kariery w branży technologicznej i nauce.
 
Pełni funkcję opiekuna Koła Naukowego Materiałów Funkcjonalnych SMART-MAT (WIMiF). Projekt pn. „Systemy transdermalne z personalizowaną dawką substancji terapeutycznej w leczeniu nekrozy”, realizowany przez studentów z koła SMART-MAT, uzyskał dofinansowanie w kolejnej edycji konkursu organizowanego przez FutureLab PK. Dzięki finansowemu wsparciu, młodzi naukowcy będą mogli otrzymywać i badać nowoczesne biomateriały do leczenia nekrozy (martwicy skóry) spowodowanej poparzeniem lub infekcją bakteryjną. 
 
(bt, bk)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 

Kolejni młodzi badacze Politechniki Krakowskiej otrzymali środki na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 7. Na liście ogłoszonej 20 września br. przez Narodowe Centrum Nauki są trzy młode badaczki z PK.

 

Ręce w fartuchu, rękawiczki lateksowe na dłoniach, probówka w palcach. Dookoła na stoliku naczynia laboratoryjne, w tle mikroskopBadania wstępne w ramach projektu „Analiza wpływu procesu matowienia powierzchni zewnętrznej obiektu mierzonego na niepewność współrzędnościowego pomiaru optycznego” realizować będzie dr inż. Danuta Owczarek z Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej Wydziału Mechanicznego. Otrzyma finansowanie w wysokości 49 973 zł.

 

Projekt „Ocena komfortu wiatrowego przechodniów w obszarze miejskim” zrealizuje dr inż. Agnieszka Kocoń z Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Wydziału Inżynierii Lądowej PK. Na badania wstępne w jego ramach otrzyma wsparcie w wysokości 49 975 zł.

 

Finansowanie uzyskał także projekt pn. „Wpływ fluoru na właściwości szkieł tellurowych o niskiej energii fononów”. Badania w jego ramach przeprowadzi dr inż. Bożena Burtan-Gwizdała z Katedry Fizyki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK. Przyznane finansowanie to 39 207 zł.

 

To już kolejni tegoroczni beneficjenci programu MINIATURA 7 z Politechniki Krakowskiej. Politechniczni laureaci konkursu znaleźli się także na listach ogłoszonych w czerwcu i sierpniu. Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W ramach środków z MINIATURY badacze realizują pojedyncze działania naukowe, takie jak badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo wyjazdy konsultacyjne. Uzyskują na nie finansowanie w wysokości od 5 do 50 tys. zł. Budżet całego konkursu wynosi 20 mln złotych.

 

 

Fot. Canva

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
250 tys. zł przeznaczy w tym roku Politechnika Krakowska na stypendia dla swoich aktywnych naukowo studentów i doktorantów. W rozstrzygniętej właśnie trzeciej edycji programu wsparcia z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelnia doceniła finansowo 27 młodych naukowców, nagradzając ich za wybitne osiągnięcia badawcze, projektowe i publikacyjne.  
 
W poprzednim roku akademickim Politechnika Krakowska uruchomiła nowy program stypendialny dla naukowych liderów wśród swoich studentów i doktorantów. Stworzyła Własny Fundusz Stypendialny, z którego dwa razy do roku funduje stypendia za prestiżowe osiągnięcia: publikacje naukowe, aktywny udział w projektach NCN, NCBR oraz Unii Europejskiej realizowanych na PK, patenty zrealizowane na PK, projekty innowacyjne prowadzone w ramach współpracy z FutureLab PK, INTECH PK lub Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości oraz za pierwsze trzy miejsca i wyróżnienia w konkursach międzynarodowych i krajowych. 
 Studenci Politechniki Krakowskiej podczas pleneru malarskiego
W bieżącym roku akademickim uczelnia zwiększyła budżet na stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego. Do studentów i doktorantów trafi z niego 250 tys. zł (w 2021 r. było to 200 tys. zł). W rozstrzygniętym właśnie zimowym naborze wyróżniono stypendiami 23 studentów I i II stopnia studiów oraz 4 doktorantów. Z Własnego Funduszu Stypendialnego PK dostaną półroczne stypendia, wypłacane co miesiąc w wysokości zależnej od pozycji na liście rankingowej (od 460 do ponad 1300 zł). 
 
W trzeciej edycji programu stypendialnego Politechniki Krakowskiej stypendium zdobyli m.in. żacy z Wydziału Architektury: Dominika Meres i Patryk Włodarczyk. Dominika została wyróżniona za zdobycie wyróżnienia w międzynarodowym konkursie „Tubądzin Design Awards”, a także otrzymanie tytułu laureata konkursu „Warto szkicować 2021” – uczestnicy przesyłali swoje szkice architektoniczne, np.: rysunki budowli, detali czy szkice koncepcyjne – zorganizowanego w ramach programu edukacyjnego „Builder for the Young Architects”. Patryk Włodarczyk zyskał politechniczne stypendium za zajęcie II miejsca w międzynarodowym konkursie „Home futura”, organizowanym przez platformę UNI competitions. Jury konkursu doceniło studenta Wydziału Architektury PK za projekt „INvisible house”, stworzony z myślą o osobach niedowidzących. Młody architekt zaproponował w swojej koncepcji m.in. małe ogrody sensoryczne, podzielone na sekcje: dotyk, słuch i węch. 
 
Studentka inżynierii materiałowej, Patrycja Środa, stypendium zdobyła za aktywny udział w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki – „Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego prototypowania 3D-VAT”. Kierownikiem tego przedsięwzięcia jest dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK. Zespół prof. Ortyl, w skład którego wchodzi Patrycja Środa (prof. Joanna Ortyl, Patrycja Środa, Magdalena Jankowska, Paweł Niezgoda), zdobył srebrny medal w międzynarodowym konkursie w ramach Korea International Women's Invention Exposition 2021 za opracowane rozwiązanie. To osiągnięcie studentki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki również wpłynęło na decyzję o przyznaniu stypendium. 
 Studenci Politechniki Krakowskiej oglądają bolid skonstruowany w ramach pracy dyplomowej
W gronie laureatów stypendium nie mogło zabraknąć studentów z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Wśród nich znalazła się Dominika Krok (technologia chemiczna), zdobywczyni Brązowego Medalu Chemii oraz wyróżnienia firmy DuPont w 2021 r. Politechniczne stypendium otrzymała za uzyskanie I miejsca podczas Korea International Women's Invention Exposition za zespołowe rozwiązanie (dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK, mgr inż. Wiktoria Tomal, inż. Dominika Krok) pn. „Fiber – reinforced 2D composites obtained by photopolymerization processes using the new developed two component initiating systems. Ponadto, stypendium zostało przyznane za współautorstwo artykułu naukowego w czasopiśmie „European Polymer Journal”. 
 
Natalia Mędrowska, studiująca kierunek inżynieria medyczna na Wydziale Mechanicznym, została laureatką stypendium PK za publikację pracy pt. „Ocena masek ochronnych w badaniach mechanicznych i fizykochemicznych” (wraz z dr inż. Sylwią Łagan) w czasopiśmie naukowym „Aktualne Problemy Biomechaniki”. Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących maseczek używanych w czasie pandemii koronawirusa. Naukowczynie z PK zweryfikowały zwilżanie powierzchni materiałów maseczek oraz przeprowadziły badanie chłonności i testy rozciągania w celu określenia ich właściwości użytkowych. Dodatkowo, Natalia Mędrowska została doceniona za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszy plakat studencki zaprezentowany w czasie 17. Konferencji Naukowej „Majówka Młodych Biomechaników”. 
 
Wśród żaków z Wydziału Inżynierii Lądowej, wsparcie z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni otrzymał Maciej Pawlikowski – student budownictwa. Laureat zajął wraz z Aleksandrą Wiśniowską i Bartłomiejem Mierczakiem I miejsce w konkursie „Power Tower 2021”, który został zorganizowany przez Zakład Konstrukcji Metalowych Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej i Inżynierskie Koło Studenckie z tej uczelni. Konkurs obejmował dwie niezależne kategorie – Tradycyjna i Nowoczesna – polegającej na opracowaniu modelu wieży wykonanej tradycyjnie (klejony) oraz modelu wieży wykonanej za pomocą druku. Zespół z PK zwyciężył w kategorii Nowoczesna. Maciej Pawlikowski swoje stypendium zawdzięcza też współautorstwu artykułu „Prefabrykowane panele z aktywną izolacją termiczną” w czasopiśmie „Materiały Budowlane”. 
 
Drugi tegoroczny nabór na stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Krakowskiej odbędzie się na przełomie maja i czerwca. Dotąd w trzech edycjach programu uczelnia nagrodziła już stypendiami 90 studentów i doktorantów.  
 
 
Studenci i doktoranci nagrodzeni w III edycji programu realizowanego z Własnego Funduszu Stypendialnego PK – luty 2022:

1. Anna Dziki (WIiTCh)

2. Dominika Krok (WIiTCh)

3. Renata Górska (WIiTCh)

4. Aleksandra Olszewska (WIiTCh)

5. Patrycja Środa (WIMiF)

Studenci Politechniki Krakowskiej podczas zajęć
6. Monika Kurczab (WIiTCh)

7. Agnieszka Bąk (WIMiF)

8. Natalia Mędrowska (WM)
 
9. Patryk Włodarczyk (WA)

10. Dominika Meres (WA)
 
11. Paweł Niezgoda (WIiTCh)

12. Katarzyna Starzak (WIiTCh)

13. Rafał Jaremski (WIL)
 
14. Paweł Stalmach (WIiTCh)

15. Bartłomiej Mierczak (WA)

16. Justyna Więcek (WM)

17. Karolina Szawiraacz (WM)

18. Dawid Kiesiewicz (WIiTCh)
 
19. Tomasz Schmidt (WIiTCh)
 
20. Jacek Bartusiak (WIL)

21. Maciej Pawlikowski (WIL)

22. Aleksandra Wiśniowska (WA)

23. Agnieszka Fryźlewicz (WIiTCh) 

24. Katarzyna Sutor-Świeży (SD)
 
25. Wiktoria Tomal (SD)

26. Patrycja Bazan (WM)
 
27. Michał Ćwiklik (SD)
 
(bk)
 
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

10 różowych skrzyneczek ze środkami higieny osobistej dla członkiń społeczności Politechniki Krakowskiej – studentek i pracownic – zostało zamontowanych w budynkach Politechniki Krakowskiej. "Różowa skrzyneczka" to akcja społeczna fundacji pod taką samą nazwą, walcząca z wykluczeniem i tabu menstruacyjnym, a promująca powszechny dostęp do bezpłatnych środków higieny osobistej w przestrzeni publicznej. Politechnika dołącza do niej dzięki inicjatywie organizacji studenckiej Erasmus Student Network PK i pierwszej edycji "Budżetu studenckiego na PK", z którego skrzyneczki zostały sfinansowane.

 

Dużo różowych skrzyneczek, stojących jedna na drugiejAkcję wieszania w instytucjach i innych miejscach publicznych w całej Polsce różowych skrzyneczek, wypełnionych darmowymi podpaskami i tamponami, promuje od 2019 r. Fundacja "Różowa skrzyneczka". Za ideą stoją m.in. badania społeczne, z których wynika, że jednej na pięć kobiet w Polsce nie stać na comiesięczne kupowanie podpasek, tamponów i innych środków menstruacyjnych. Co trzecia, którą dotyka ubóstwo, rezygnuje z zakupu tych środków na rzecz innych niezbędnych do życia produktów. Brak środków na zakup podpasek sprawia, że jedna na sześć uczennic opuszcza lekcje w szkole, gdy ma okres, a co dziesiąta w ogóle nie wychodzi z domu w trakcie miesiączki. Według ankiety przeprowadzonej w 2020 r. wśród studentek śląskich uczelni ponad 60 proc. nosi podpaski/tampony zbyt długo niż zaleca się na opakowaniu, choć to niebezpieczne dla zdrowia. Robią tak, żeby zaoszczędzić kilka podpasek na następny okres.

 

Różowe skrzyneczki na Politechnice Krakowskiej to projekt, który zwyciężył w I edycji Budżetu Studenckiego na PK, wzorowanego na budżecie obywatelskim. Studenci i doktoranci mogli w jego ramach sami wskazać inicjatywy, które uważają za ważne i warte zrealizowania na uczelni, a następnie w głosowaniu wybrali projekt, który zostanie zrealizowany. Budżet Studencki na PK to wspólna inicjatywa Fundacji Politechniki Krakowskiej, uczelni i Samorządu Studenckiego. Spośród kilku projektów zgłoszonych do I edycji studenckiego budżetu na PK projekt różowych skrzyneczek – zaproponowany przez Weronikę Zielińską z Erasmus Student Network PK - zdobył największą liczbę głosów.

 

Zakup skrzyneczek oraz środków higienicznych do nich został sfinansowany ze środków Fundacji Politechniki Krakowskiej. Skrzyneczki działają zgodnie z zasadą: weź, jeśli potrzebujesz, zostaw, jeśli masz nadmiar! Teraz, gdy skrzyneczki już są na PK, w ich bieżące uzupełnianie – oprócz promotorów akcji – mogą włączać się wszyscy członkowie społeczności PK.

 

Różowe skrzyneczki zawisły w 10 damskich toaletach w budynkach dydaktycznych Politechniki Krakowskiej na kampusie przy ul. Warszawskiej:

 • na I i na III piętrze budynku Wydziału Architektury
 • na II piętrze w bud. Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej (przy sali nr 203)
 • na II piętrze w Studium Języków Obcych
 • na IV piętrze głównego budynku Wydziału Inżynierii Lądowej
 • na parterze bud. Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki  (obok windy)
 • na parterze budynku "Houston" (przy sali nr 18)
 • w bud. "Działowni" na parterze
 • na I piętrze w Galerii Gil
 • na parterze bud. Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (naprzeciw sali nr 110)

Wkrótce skrzyneczki mogą też trafić do budynków przy ul. Podchorążych i na Wydział Mechaniczny. 

 

widoczne dłonie, które naklejają na różową skrzynkę naklejkę informacyjną Odwrócona bokiem młoda kobieta z ciemnymi długimi włosami wkłada środki czystości do różowej skrzynki wiszącej na ścianie otwarta różowa skrzynka, w środku znajdują się podpaski i tampony

 

Politechnika Krakowska należy do tych uczelni technicznych w Polsce, w których udział studentek w całej społeczności studenckiej jest wyższy niż średnia dla uczelni technicznych i każdego roku rośnie. Według ostatnich danych (na grudzień 2022), kobiety stanowią blisko 38 procent w ogólnej liczbie studentów I i II stopnia na PK. Liczba kobiet rośnie stale na wszystkich wydziałach, a są już takie, na których kobiety stanowią zdecydowaną większość w społeczności studenckiej. Tak jest np. na Wydziale Architektury (80 procent osób studiujących to kobiety) czy na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej (77 procent). Wśród osób kształcących się na studiach doktoranckich liczba kobiet jest zbliżona do liczby mężczyzn. Politechnika Krakowska była jedną z pierwszych uczelni w Polsce, które podjęły prace nad Planem równości i jedną z pierwszych, która taki Plan przyjęła – w 2022 roku.

 

(m)

 

Fot. Weronika Kowalczyk

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Trwa rejestracja do – prowadzonego od 2018 r. przez Biuro Karier Politechniki Krakowskiej – projektu PIKAP adresowanego do studentek i studentów czterech ostatnich semestrów wszystkich studiów I i II stopnia realizowanych na Politechnice Krakowskiej. Jednym z głównych założeń projektu jest dokonanie bilansu kompetencji studentów, m.in. poprzez testy diagnostyczne dobrane do odpowiednich stanowisk pracy. Jak przypomina Biuro Karier PK, to już ostatni rok trwania PIKAP-a. 
 
Plakat projektu PIKAPBilans kompetencji daje możliwość poznania swoich mocnych stron oraz świadomego pokierowania rozwojem osobistym oraz zawodowym. Od strony praktycznej, polega na wypełnieniu jednego lub kilku testów na specjalnie do tego zaprojektowanej platformie internetowej. Testy dobierane są indywidualnie w oparciu o rozmowę z doradcą zawodowym. Badanie zakłada kilka scenariuszy, a skorzystać mogą na nim zarówno osoby zdecydowane co do kierunku rozwoju swojej kariery, jak i studenci, którzy jeszcze poszukują pomysłu na idealne miejsce pracy.
 
W ramach działań fakultatywnych Biuro Karier oferuje studentkom i studentom zarówno pogłębione doradztwo indywidualne (coaching, symulacje rozmów kwalifikacyjnych), jak i nową tematykę wsparcia grupowego (szkolenia dotyczące umiejętności menadżerskich i społecznych: komunikowanie, zarządzanie projektem, praca w zespołach wielopokoleniowych). 
 
Uczestnicy projektu PIKAP będą też mogli praktycznie przygotować się do udziału w sesjach Assessment Center – metody rekrutacyjnej stosowanej przez najlepsze firmy, polegającej na rozwiązywaniu specjalnie zaprojektowanych zadań. W celu jak najlepszego przygotowania się do prawdziwej sesji, studenci mogą realizować takie zadania, jak: dyskusja grupowa, odgrywanie ról, test „in-basket”, case studies lub prezentacje. Ostateczny program sesji będzie dostosowany do danej grupy studentów oraz ich potrzeb rozwojowych. Po zakończeniu sesji, każda osoba otrzyma wyczerpującą informację zwrotną i wskazówki, w jaki sposób najlepiej zaprezentować się w procesie rekrutacji. 
 
Biuro Karier planuje również zorganizowanie branżowych targów pracy, opierających się na indywidualnych kontaktach z pracodawcami. Planowany jest także cykl spotkań pod hasłem „Case studies z praktykami”, podczas których uczestnicy projektu będą mogli poznać praktyczne aspekty pracy w danej firmie i w danym zawodzie.
 
Regulamin projektu PIKAP, deklaracja uczestnictwa, oświadczenie uczestnika i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Biura Karier
 
(bk)
 
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 

 

 

Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata otrzymał wczoraj Nagrodę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Wręczenie tego ważnego wyróżnienia odbyło się podczas VII Gali Kultury Bezpieczeństwa Urzędu Transportu Kolejowego, którą zorganizowano w Gdańsku.

 

Szklana statuetka o nieokreślonym kształcie na postumenciku z napisem wskazującym na kategorię nagrody oraz nazwiskiem laureataWydarzenie było m.in. okazją do uczczenia 20 rocznicy działalności Urzędu Transportu Kolejowego – instytucji powstałej 1 czerwca 2003 r. w wyniku przekształcenia Głównego Inspektoratu Kolejnictwa. UTK zajmuje się m.in. bezpieczeństwem i regulacją rynku kolejowego oraz prawami pasażerów. Urząd weryfikuje czy zarządcy infrastruktury utrzymują i modernizują linie kolejowe zgodnie z europejskimi i krajowymi normami. Wydaje także licencje maszynistom. Ponadto UTK prowadzi działania edukacyjne, szkolenia i warsztaty, np. w ramach Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego. Jest inicjatorem „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa” oraz konkursu „Kultura bezpieczeństwa”, związanego z upowszechnianiem zasad bezpieczeństwa wśród pracowników spółek kolejowych. Działania edukacyjne obejmują też najmłodszych („Kampania Kolejowe ABC”). UTK składa się z 8 oddziałów terenowych w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie.

 

Wyróżnienie „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” zostało przyznane prof. Andrzejowi Szaracie jako docenienie wkładu Politechniki Krakowskiej w rozwój transportu kolejowego, przekładający się na poprawę bezpieczeństwa tego sektora, a także za prowadzenie kształcenia w obszarze transportu kolejowego.

 

Politechnika Krakowska to jeden z najmocniejszych w Polsce ośrodków eksperckich w obszarze transportu szynowego i inżynierii pojazdów szynowych. Specjaliści PK służą eksperckim wsparciem największym firmom z branży kolejowej oraz jednostkom samorządów i instytutów badawczych. We współpracy z grupą NEWAG i innymi partnerami z branży kolejowej, od 2017 r. na Wydziale Mechanicznym PK prowadzona jest w systemie dualnym specjalność inżynieria pojazdów szynowych, w ramach kierunku środki transportu i logistyka. Firmy z branży kolejowej na mocy umowy o współpracy, podpisanej z Wydziałem Inżynierii Lądowej, fundują stypendia dla studentów PK kształcących się na kierunku budownictwo w specjalnościach związanych z kolejnictwem. Na PK działa też Szkoła Transportu Politechniki Krakowskiej – międzywydziałowe przedsięwzięcie Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Inżynierii Lądowej, stanowiące odpowiedź na potrzeby dynamicznie rozwijającego się sektora transportu i idące za nimi zapotrzebowanie na wszechstronnie wykwalifikowaną kadrę inżynierską w tej branży.

 Laureaci nagrody prezesa UTK podczas gali, stoją na scenie. Czwarty od lewej: prof. Andrzej Szarata

Przypomnijmy, że kilka lat temu UTK wyróżnił Politechnikę Krakowską za uruchomienie Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego (LIRK). Pracownia ta umożliwia studentom PK praktyczną naukę zasad kierowania ruchem i działań w nietypowych sytuacjach. LIRK składa się ze stanowisk komputerowych, będących odzwierciedleniem stanowisk pracy współpracujących ze sobą dyżurnych ruchu. Założenia i funkcjonalność systemu symulacji zbliżone są do symulatorów używanych w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego dyżurnych ruchu. Podczas zajęć w laboratorium ruch kolejowy symulowany jest według zadanego rozkładu jazdy, a osoby wykonujące ćwiczenia kierują ruchem pociągów zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzą dokumentację oraz obsługują symulowane urządzenia srk (sterowania ruchem kolejowym), a także inne systemy. Stacje i inne posterunki ruchu połączone są w zamkniętą pętlę, a ich układ i wyposażenie zostały zaprojektowane przy założeniu możliwie dużego zróżnicowania pod względem technicznym i ruchowym.

 

Środowa gala Kultury Bezpieczeństwa Urzędu Transportu Kolejowego to nie jedyne gdańskie wydarzenie z udziałem przedstawicieli Politechniki Krakowskiej. Od 19 września trwają Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2023, a więc największe i najbardziej prestiżowe w Polsce wydarzenie z branży transportu szynowego. Rektor PK prof. Andrzej Szarata i pracownicy Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu Wydziału Mechanicznego uczestniczą w tym evencie. Zespół naukowców z PK wraz ze studentami przedstawiał ofertę edukacyjną dla branży kolejowej podczas seminarium pt. „Kształcenie kadry inżynierskiej dla branży pojazdów szynowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej”. Prof. Andrzej Szarata wziął udział w panelach dyskusyjnych, m.in. w debacie pt. „Planowanie w transporcie z wykorzystaniem narzędzi wspierających podejmowanie decyzji”, organizowanej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

 

Czytaj więcej o udziale przedstawicieli PK w targach TRAKO

 

 

(bk)

 

 

Fot. Maciej Szkoda

 

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Politechnika Krakowska znalazła się wśród założycieli Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej. Powołane w Katowicach stowarzyszenie ma na celu wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do zbudowania gałęzi śląsko-małopolskiego przemysłu wodorowego, w tym opartego o produkcję wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii pozyskiwanej z instalacji OZE oraz wykorzystanie go w energetyce, transporcie, infrastrukturze i przemyśle. Naukowcy PK od ponad 40 lat prowadzą badania nad wykorzystaniem technologii wodorowych w przemyśle i gospodarce.
 
Powstawanie dolin (zaplanowano ich w kraju kilka) i rozwój technologii wodorowych stanowi realizację Polskiej Strategii Wodorowej, opublikowanej w grudniu ub. roku. Jest krokiem w stronę innowacyjności i dekarbonizacji polskiej gospodarki. W zebraniu założycielskim śląsko-małopolskiej doliny uczestniczyli przedstawiciele samorządów, biznesu państwowego i prywatnego, instytucji badawczych oraz uczelni (oprócz PK, także Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, AGH). Rektora Politechniki Krakowskiej prof. Andrzeja Białkiewicza reprezentował prof. Marek Brzeżański (na zdjęciu / fot. WM PK), kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych Wydziału Mechanicznego PK i jeden z prekursorów tematyki wodorowej w Polsce. – Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa to kolejna z inicjatyw związanych z upowszechnieniem wykorzystania technologii wodorowych w gospodarce, w których jako Politechnika Krakowska uczestniczymy – przypomina prof. Marek Brzeżański. – Powołanie doliny poprzedziły prace nad przygotowaniem „Polskiej Strategii Wodorowej”, w których uczestniczyłem, reprezentując uczelnię. Ich efektem było podpisanie przez PK w październiku 2021 tzw. Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. Teraz przystępujemy do inicjatywy, która łączy potencjał intelektualny, biznesowy i polityczny regionów śląskiego i małopolskiego, gotowych do wspierania rozwoju gospodarki wodorowej oraz budowania gałęzi śląsko-małopolskiego przemysłu wodorowego.
 Profesor Marek Brzeżański podczas wystąpienia. Trzyma w ręce mikrofon. Ubrany elegancko: marynarka, biała koszula, krawat.
Główne cele Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej wskazane w statucie nowego stowarzyszenia to m.in.:
 • ścisła współpraca na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego gospodarki wodorowej w regionie Śląska i Małopolski, w tym opartej o produkcję wodoru, w szczególności w procesie elektrolizy, z wykorzystaniem energii produkowanej z instalacji OZE, jak również opartą na biometanie w procesie reformingu oraz wychwytu dwutlenku węgla;

 • wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego, w szczególności regionów Śląska i Małopolski, w celu podejmowania m.in. innowacyjnych przedsięwzięć naukowych, technologicznych, przemysłowych oraz projektów inwestycyjnych, których celem jest budowa wspólnych łańcuchów wartości gospodarki wodorowej;

 • wspieranie działań biznesowych, np. poprzez tworzenie analiz biznesowych, identyfikację możliwości inwestycyjnych, tworzenie i wdrażanie rozwiązań technologicznych, łączenie i aktywne wspieranie członków stowarzyszenia w realizacji projektów biznesowych, reprezentowanie interesów wszystkich członków lub poszczególnych ich grup w ramach realizowanej przez nich działalności w obszarze gospodarki wodorowej;

 • prowadzenie prac naukowo-badawczych, inwestycyjnych i wdrożeniowych, ukierunkowanych na zastosowanie wodoru jako zeroemisyjnego (lub niskoemisyjnego) paliwa w energetyce, w tym poprzez współspalanie wodoru z gazem;

 • prowadzenie prac naukowo-badawczych, inwestycyjnych i wdrożeniowych, ukierunkowanych na zastosowanie wodoru jako źródła energii w zeroemisyjnym oraz niskoemisyjnym transporcie;

 • podjęcie działań zmierzających do stworzenia na terenie regionów Śląska i Małopolski z wykorzystaniem infrastruktury przemysłowej, optymalnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w obszarach prowadzących do budowy gospodarki wodorowej, w tym przy wykorzystaniu zasobów, instrumentów i potencjału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., w tym jej katowickiego Oddziału;

 • organizowanie i uczestniczenie w dialogu pomiędzy interesariuszami (ekspertami, przedstawicielami instytucji publicznych, przedsiębiorstwami energetycznymi, operatorami i dystrybutorami, a także środowiskiem naukowym), zainteresowanymi działaniami w obszarze gospodarki wodorowej, jak również integracją branży;

 • działanie na rzecz ochrony środowiska, w tym propagowanie postaw proekologicznych zwłaszcza wśród młodzieży, przedsiębiorców i społeczności lokalnych, dotyczących w szczególności ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego; 

 • tworzenie programów edukacyjnych mających na celu kształcenie przyszłych ekspertów od technologii wodorowych oraz rynku wodorowego;

 • współpraca na rzecz wykorzystania obecnie istniejącej w regionach infrastruktury członków Stowarzyszenia, w tym skupionej w ramach Centrum Czystych Technologii Węglowych, umożliwiającej rozwój gospodarki wodorowej;

 • aktywizacja i stwarzanie warunków na przebranżowienie firm z tzw. otoczenia górniczego – wykorzystanie ich potencjału, zdolności projektowych i wytwórczych;

 • podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału naukowo-badawczego regionów, w tym zaimplementowania rozwiązań z zakresu termochemicznego przetwórstwa paliw kopalnych w połączeniu z technologiami CCS, CCU i CCUS, które stanowić będą istotne źródło wodoru w okresie przejściowym.
 
Naukowcy z Katedry Pojazdów Samochodowych Politechniki Krakowskiej mają bogate doświadczenia w obszarze badań z zastosowaniem wodoru w energetyce i transporcie. Już w latach 80. ubiegłego wieku prezentowali podczas konferencji naukowych w Tokio i Toronto, poświęconych energii wodorowej, referaty dotyczące silników zasilanych wodorem. W 1981 r. ich badania silników spalinowych zasilanych biogazem i wodorem zostały docenione nagrodą ministra szkolnictwa wyższego i techniki. W latach 2012-2016 na Wydziale Mechanicznym PK, pod kierunkiem prof. Marka Brzeżańskiego, realizowany był ze środków europejskich projekt dotyczący wykorzystania odpadowego wodoru do celów energetycznych. – Dzięki pracom badawczym prowadzonym w jego ramach Katedra Pojazdów Samochodowych Politechniki Krakowskiej dysponuje obecnie samodzielnie opracowanym, nowoczesnym systemem wtryskowego zasilania wodorem tłokowych silników spalinowych. System ten został praktycznie zweryfikowany podczas realizacji projektu dot. wykorzystania odpadowego wodoru i w obecnej formie nadaje się do szybkiego wdrożenia np. w silnikach lokomotyw spalinowych, agregatów prądotwórczych, a także – po wykonaniu niezbędnych modyfikacji – do zasilania wodorem tłokowych silników autobusowych. Parametry ekologiczne tłokowych silników zasilanych wodorem są znacząco korzystniejsze w stosunku do zasilania innymi paliwami – wyjaśnia prof. Brzeżański.
 
Instalacje tego typu będą szczególnie cenne w etapie przejściowym energetycznej transformacji: – Zasilanie silników tłokowych wodorem pochodzącym z różnych źródeł, w tym także na obecnym etapie zanieczyszczonym wodorem przemysłowym, może przynieść w etapie przejściowym wymierne korzyści społeczne i środowiskowe, wynikające z wprowadzenia nowego nośnika energii do gospodarki. Przewiduje się także, że w początkowym etapie rozwoju krajowej strategii wodorowej tego typu układy napędowe będą głównym odbiorcą istniejących zasobów wodoru, co będzie generować popyt na ten rodzaj paliwa i stymulować rozwój sieci stacji dystrybucji wodoru. Docelowo natomiast przewiduje się korzystanie wyłącznie z „wodoru zielonego”, który nie pozostawia tzw. „śladu węglowego” – podkreśla ekspert PK.
 
Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa została powołana 31 stycznia 2022 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach z inicjatywy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. W zebraniu założycielskim śląsko-małopolskiej doliny uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz obu województw, Orlenu Południe, Grupy Azoty, Polenergii, Columbusa, Węglokoksu, Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Techniki Górniczej Komag, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Głównego Instytutu Górnictwa oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
 
 
(mas)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 

 

 

Kilka dni temu poznaliśmy laureatów krajowych konkursu Nagroda Jamesa Dysona 2023. Wśród wyróżnionych zgłoszeń znalazł się projekt „Innowacyjne materiały do regeneracji kości”, opracowany przez zespół młodych wynalazców z Politechniki Krakowskiej, w składzie: Julia Radwan-Pragłowska, Łukasz Janus, Aleksandra Sierakowska, Julita Śmietana. – Nasze rozwiązanie jest wyjątkowe, gdyż łączy w sobie takie aspekty, jak możliwość przywrócenia zdrowia pacjentom oraz dbałość o środowisko. Mamy nadzieję, iż w ciągu kilku lat projekt zamieni się w biomateriał dostępny dla każdego pacjenta wymagającego przeprowadzenia procesu sterowanej regeneracji kości – mówi dr inż. Julia Radwan-Pragłowska.

 

Do zdjęcia pozują na stojąco, od lewej: dr inż. Łukasz Janus, dr inż. Julia Radwan-Pragłowska, mgr inż. Aleksandra Sierakowska. W tle laboratoriumW konkursie o Nagrodę Jamesa Dysona mogą brać udział studenci lub absolwenci, a także zespoły ze szkół wyższych w dziedzinach inżynieria, projektowanie produktowe i przemysłowe, z jednego z następujących krajów: Australia, Austria, Belgia, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Hongkong, Indie, Irlandia, Włochy, Japonia, Malezja, Meksyk, Holandia, Nowa Zelandia, Filipiny, Polska, Portugalia, Singapur, Korea Południowa, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajwan, Tajlandia, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Konkurs jest organizowany przez Fundację Jamesa Dysona, instytucję wspomagającą edukację inżynierów. Działania Fundacji oraz Instytutu Inżynierii i Technologii Dyson zachęcają młodych wynalazców do wykorzystywania swojej wiedzy w praktyce i poszukiwania nowych sposobów na poprawienie jakości życia.

 

W gronie wicemistrzów krajowych Nagrody Jamesa Dysona 2023, znalazł się zespół z Politechniki Krakowskiej, który zaproponował „Innowacyjne materiały do regeneracji kości”. W skład grupy młodych badaczy wschodzą: dr inż. Julia Radwan-Pragłowska (absolwentka biotechnologii na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, gdzie realizowała również doktorat i obroniła pracę pt. „Mikrofalowa synteza i badanie właściwości nowych biomateriałów chitozanowych jako uniwersalnych wyrobów medycznych”, pracowniczka Katedry Biotechnologii i Chemii Fizycznej WIiTCh), dr inż. Łukasz Janus (absolwent biotechnologii na WIiTCh PK, gdzie realizował swój doktorat i obronił pracę pt. „Synteza i badanie właściwości węglowych kropek kwantowych do zastosowań w medycynie”, współpracownik Katedry Biotechnologii i Chemii Fizycznej WIiTCh), mgr inż. Aleksandra Sierakowska (absolwentka biotechnologii na WIiTCh, uczestniczka Szkoły Doktorskiej PK), mgr inż. Julita Śmietana (absolwentka biotechnologii na WIiTCh PK).

 

W ramach prac prowadzonych w naszym zespole badawczym, zajmujemy się opracowywaniem innowacyjnej technologii dotyczącej otrzymywania całkiem nowych biomateriałów o strukturze nanowłóknistej do zastosowania w regeneracji tkanek i kości – tłumaczy Julia Radwan-Pragłowska. –Nanowłókniste biomateriały „szyte na miarę” zapewniają odpowiednie warunki dla odbudowy kości, zaś właściwości bioaktywne sprawiają, że nowopowstała tkanka będzie w pełni funkcjonalna – dodaje. Jak tłumaczą członkowie działającego na PK zespołu, prace dotyczące nagrodzonego rozwiązania miały złożony charakter. – Wszystko zaczęło się od zapoznania się z realnymi potrzebami środowiska medycznego, jak i pacjentów, a także producentów wyrobów medycznych. Efektem naszych analiz było opracowanie technologii otrzymywania nowatorskich biomateriałów, które będą proste w produkcji oraz przyspieszą proces regeneracji tkanki. Po zweryfikowaniu skali problemu – ilości odrzucanych przeszczepów – zdecydowaliśmy się na zastosowanie jedynie nietoksycznych substancji pochodzenia naturalnego oraz technik wytwórczych, które pozwalają na otrzymywanie materiałów dostosowanych do potrzeb danego pacjenta – opowiada dr inż. Julia Radwan-Pragłowska.

 

Realizacja dalszych działań była możliwa dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach programu Inkubator Innowacyjności – Konkurs TRL 4.0 (projekt pn. „Opracowanie technologii otrzymywania innowacyjnych materiałów błonowych o zaawansowanej nanostrukturze do zastosowań w zabiegach sterowanej regeneracji kości (GBR)”). Prace naukowców wspierało politechniczne Centrum Transferu Technologii, a w szczególności mgr inż. Marlena Marek oraz mgr inż. Małgorzata Ciesielska z Zespołu ds. Komercjalizacji. Badaczom udało się zsyntezować nowe związki chemiczne oraz otrzymać szereg membran na zwiększoną skalę. Biomateriały zostały poddane analizom morfologii i właściwości fizykochemicznych, ale również ocenie biologicznej zgodnie z dedykowaną normą dotyczącą nowych wyrobów medycznych, które jednoznacznie potwierdziły pozytywny wpływ uzyskanych membran na proces namnażania się komórek kościotwórczych. Warto podkreślić, że zastosowanie nowoczesnych technik, a więc elektroprzędzenia oraz promieniowania mikrofalowego umożliwiło znaczące zredukowanie zużycia energii i wody, a także maksymalne ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów. I co najważniejsze w kontekście ekologicznym – opracowane biomateriały są w stu procentach biodegradowalne.

 

Julia Radwa-Pragłowska i jej koledzy rozumieją potencjał swojego wynalazku i patrzą z optymizmem w przyszłość: – Ze względu na unikatowy skład chemiczny oraz zaawansowane właściwości biologiczne, opracowywane przez nas rozwiązanie może znaleźć zastosowanie aż w 8 tys. klinik stomatologicznych, które znajdują się w Polsce. Jesteśmy w stanie znacząco zwiększyć komfort pacjentów przy dziesiątkach tysięcy zabiegów rocznie. Dalsze działania będą nakierowane na uzyskanie międzynarodowej ochrony IP, a także przeprowadzenie badań in vivo na modelu zwierzęcym lub eksperymentu medycznego oraz innych niezbędnych analiz w certyfikowanych ośrodkach. Wszystko po to, by przeprowadzić ocenę kliniczną, wymaganą do uzyskania certyfikatu wyrobu medycznego i wdrożenia go na rynek.

 

(bk)

 

Na zdjęciu, zespół naukowców z PK, od lewej: dr inż. Łukasz Janus, dr inż. Julia Radwan-Pragłowska, mgr inż. Aleksandra Sierakowska / fot. archiwum prywatne

 

 

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, został przewodniczącym Rady Naukowej Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. Powołane w 2001 r. stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych i współpracy terytorialnej.  
 
Na zdjęciu stoją w maskach na twarzach, od lewej: rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz, wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska Dawid Lasek, prof. Andrzej Szarata, który trzyma akt powołania i rektor UR w Krakowie prof. Sylwester TaborEuroregion Karpacki powstał w 1993 r., kiedy to w Debreczynie przedstawiciele władz regionalnych przygranicznych obszarów Polski, Słowacji, Węgier i Ukrainy podpisali porozumienie o utworzeniu Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki. Obecnie obejmuje on około 154 000 km kw., a zamieszkiwany jest przez ponad 15 mln ludzi. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska stanowi krajową strukturę Związku Międzyregionalnego (oprócz Polski, działają takie na Słowacji, Ukrainie, Węgrzech i w Rumunii). Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska skupia na zasadach członków wspierających jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województw podkarpackiego i małopolskiego. Pełni także funkcję Instytucji Wdrażającej niektóre komponenty programów współpracy transgranicznej Unii Europejskiej. Jednym z ważnych celów stowarzyszenia jest promowanie marki turystycznej Euroregionu Karpackiego i wspieranie inicjatyw związanych z ruchem turystycznym, rozwijaniem możliwości turystycznych członków stowarzyszenia i współpracy międzynarodowej między nimi. W tym celu Stowarzyszenie z powodzeniem aplikuje o krajowe i międzynarodowe granty, dzięki którym może wspierać wiele lokalnych działań.
 
Rada Naukowa Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska będzie jego organem doradczym. W jej składzie znaleźli się eksperci z Politechniki Krakowskiej (prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata z Wydziału Inżynierii Lądowej, dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK, prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, dr Jadwiga Środulska-Wielgus z Wydziału Architektury PK oraz dr inż. Justyna Górka z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki), a także Uniwersytetu Rolniczego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Sztuk Pięknych, AWF Katowice, Uniwersytetu Rzeszowskiego i PWSZ Jarosław. – Rada ma stanowić wsparcie merytoryczne dla działań podejmowanych przez Stowarzyszenie. Do jej zadań należeć będzie opiniowanie strategii Euroregionu Karpackiego, recenzowanie czasopisma branżowego stowarzyszenia, udzielanie wsparcia w przygotowaniu wniosków grantowych i proponowanie projektów badawczych. Chcemy też inicjować realizację prac doktorskich, dotyczących m.in. specyfiki obszarów turystycznych wchodzących w skład Euroregionu Karpackiego – wyjaśnia prof. Andrzej Szarata, przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. 
 
Prof. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, jest ekspertem w zakresie analiz efektywności funkcjonalnej rozbudowy infrastruktury transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji linii kolejowych i układu drogowego. Prowadzi badania dotyczące zachowań komunikacyjnych w obszarach zurbanizowanych, wykonuje prognozy ruchu na potrzeby rozbudowy dróg krajowych i wojewódzkich, a także analizy dokumentów planistycznych i strategicznych wielu polskich miast. Jest autorem wielu modeli transportowych, m.in.: dla Wrocławia, Poznania, Gdańska, Rzeszowa, Warszawy, Krakowa, Kielc, również dla województwa mazowieckiego i małopolskiego; współautorem modelu transportowego Salonik (Grecja). Jako konsultant w dziedzinie transportu pracuje zarówno w kraju, jak i za granicą (Grecja, Dania, Niemcy, Ukraina, Stany Zjednoczone). Ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku budowa dróg i autostrad. Pracę na Politechnice Krakowskiej rozpoczął w 1999 r. W 2006 r. obronił na PK pracę doktorską pt. „Ocena efektywności funkcjonalnej parkingów przesiadkowych (P+R)”. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport uzyskał w 2014 r. na Politechnice Warszawskiej, a tytuł profesora w 2020 r. Zasiada w wielu prestiżowych gremiach eksperckich, m.in. przewodniczy Radzie Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa, działającej przy Prezydencie m. Krakowa. Jest członkiem Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności; Rady Naukowej Metra Warszawskiego, Rady Strategii Rozwoju Krakowa, Rady Naukowej Związku Podhalan w Polsce; Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej, Zespołu Zadaniowego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością Powietrza w Krakowie, Rady Naukowej Instytutu Kolejnictwa, Komisji Budownictwa Oddziału Krakowskiego PAN. 
 
W piątek 4 lutego 2022 r. prof. Andrzej Szarata, w obecności rektora Politechniki Krakowskiej prof. Andrzeja Białkiewicza i rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. Sylwestra Tabora, otrzymał powołanie na przewodniczącego Rady Naukowej stowarzyszenia. Swoim eksperckim doświadczeniem wesprze w pracach Rady Naukowej Euroregionu Karpackiego Polska m.in. te inicjatywy, które dotyczą potencjału turystycznego terenów przygranicznych, uwzględniającego nie tylko bazę hotelową i atrakcje turystyczne, ale też szeroko pojętą infrastrukturę drogową i kolejową. – Mamy na Politechnice Krakowskiej doświadczenie w kompleksowym spojrzeniu na ten aspekt rozwoju regionów turystycznych. Opracowaliśmy m.in. dwie duże analizy dla regionów Podtatrza i Doliny Kłodzkiej, w których szczegółowo badaliśmy zjawiska transportowe, proponując konkretne rozwiązania infrastrukturalne. Pandemia i wahania podróży dodały do tej tematyki nowe zagadnienia badawcze – mówi prof. Andrzej Szarata. 
 
W pracach Rady Naukowej uczestniczyć będą także specjaliści z PK w obszarze architektury, architektury krajobrazu oraz inżynierii środowiska.  
 
(mas)
 
 
 
 
Na zdjęciu, od lewej: rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz, wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska Dawid Lasek, prof. Andrzej Szarata i rektor UR w Krakowie prof. Sylwester Tabor / fot. Ewa Deskur-Kalinowska
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 

22 września w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej odbyła się kameralna uroczystość podczas której tytuł doktora honoris causa został nadany pośmiertnie prof. Jiřiemu Jaromírowi Klemešowi z Politechniki Brneńskiej. Zmarły w styczniu 2023 r. czeski naukowiec o światowej renomie posiadał ogromne doświadczenie w badaniach nad integracją procesów, zrównoważonymi technologiami i energią odnawialną. Senat PK podjął decyzję o nadaniu Jiřiemu Klemešowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej na mocy uchwały z dnia 28 września 2022 r. W piątkowej uroczystości na PK wzięła udział rodzina śp. Profesora oraz jego współpracownicy z macierzystej uczelni.

 

Czeski profesor pozuje do zdjęcia na siedząco. Siwa, krótka broda, okulary. Elegancko ubrany, czarna marynarka, krawat.Specjalnemu posiedzeniu Senatu Politechniki Krakowskiej przewodniczył rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata. – Senat Politechniki Krakowskiej w dniu 28 września 2022 r. nadał 46. w swojej historii tytuł doktora honoris causa. Godnością tą uhonorował Profesora Jiřía Jaromíra Klemeša, jednego z najwybitniejszych czeskich naukowców, światowego eksperta w zakresie integracji procesów energetycznych, z uwzględnieniem efektów ekologicznych. Osobowość naukową ogromnie zaangażowaną w działalność organizacyjną w ramach instytucji akademickich, rządowych oraz międzynarodowych zajmujących się problematyką wspomagania podejmowania decyzji strategicznych w złożonych systemach energetycznych – powiedział rektor PK. – Śp. prof. Jiří Jaromír Klemeš od wielu lat poprzez ścisłą współpracę projektową, naukową wspierał pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej, wprowadzając ich w światowe trendy z zakresu niskiej emisji, ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej.

 

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prowadził prorektor ds. nauki PK prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał. Przebieg postępowania w sprawie nadania tytułu przedstawił dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK. Laudację wygłosił prof. dr hab. inż. Jan Taler, kierownik Katedry Energetyki Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki: – Prof. Klemeš był wybitnym uczonym działającym w obszarze energetyki, inżynierii środowiska oraz inżynierii chemicznej, prowadzącym badania naukowe na poziomie światowym. Ściśle współpracował z Katedrą Energetyki na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz z Centrum Doskonalenia Badań Naukowych Politechniki Krakowskiej. Znacząco przyczynił się do rozwoju współpracy międzynarodowej Politechniki Krakowskiej z uniwersytetami europejskimi. Wykład przybliżający niezwykły dorobek naukowy czeskiego badacza wygłosi prof. Petar Varbanov z Wydziału Mechanicznego Politechniki Brneńskiej. Uroczystości towarzyszył Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata”.

 Uczestnicy wydarzenia, m.in. rodzina prof. Klemeša w Sali Senackiej  Prof. Stanisław Rybicki przemawia  Od lewej: prof. Petar Varbanov, małżonka śp. prof. Jiříego Klemeša, Eva Klemesova, rektor PK prof. Andrzej Szarata, który wręcza wdowie tubę doktorską i dyplom  DO zdjęcia pozują od lewej: prof. Petar Varbanov, małżonka śp. prof. Jiříego Klemeša, Eva Klemesova, rektor PK prof. Andrzej Szarata. Żona zmarłego profesora trzyma dyplom

 

W wydarzeniu udział wzięła żona śp. prof. Jiřiego Jaromíra Klemeša, Eva Klemesova, a także syn i córka oraz wnuki uczonego. Obecny był również dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Brneńskiej dr Jiří Hlinka: – Mam nadzieję, że współpraca między naszymi uczelniami, w której zapoczątkowaniu brał czynny udział prof. Jiři Jaromír Klemeš, będzie dalej żywa. Po zakończeniu uroczystości w Sali Senackiej, małżonka Profesora wraz z rektorem PK prof. Andrzejem Szaratą odsłonili nazwisko doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej na pamiątkowej tablicy w głównym budynku uczelni.

 

Prof. Jiří Jaromír Klemeš urodził się w 1945 r. w Brnie. Studiował inżynierię mechaniczną i chemiczną na politechnice w Brnie, gdzie w 1977 r. uzyskał tytuł doktora. Swoją karierę kontynuował następnie za granicą, m.in. na czołowych uniwersytetach w Wielkiej Brytanii – The University of Manchester i Uniwersytecie Edynburskim. Pracował także na Węgrzech, gdzie na Uniwersytecie Panońskim w Veszprém założył i przez wiele lat kierował Centrum Integracji i Intensyfikacji Procesów – CPI2. W 2017 r. powrócił do Brna. Na Wydziale Mechanicznym Politechniki Brneńskiej zbudował zespół badawczy o międzynarodowej renomie – Laboratorium Zrównoważonej Integracji Procesów (Sustainable Process Integration Laboratory, SPIL). Był profesorem seniorem w Centrum Inżynierii Systemów Procesowych i Zrównoważonego Rozwoju przy Katolickim Uniwersytecie Pétera Pázmánya w Budapeszcie.

 Od lewej: Eva Klemesova, prof. Jan Taler, prorektor ds. nauki PK prof. Dariusz Bogdał, który gratuluje i przekazuje kwiaty  Prof. Petar Varbanov przemawia  dr Jiří Hlinka przemawia  Wpis do pamiątkowej księgi, od lewej: dr Jiří Hlinka, prof. Petar Varbanov, dyrektor Centrum Doskonalenia Badań Naukowych PK prof. Paweł Ocłoń

 

Zmarły w styczniu 2023 r. naukowiec prowadził badania nad integracją procesów, zrównoważonymi technologiami i energią odnawialną. Prace te zaowocowały wieloma udanymi wdrożeniami przemysłowymi. W swoim dorobku ma zarządzanie i koordynację 96 dużych projektów, w tym projektów know-how realizowanych przez NATO. Aktywnie uczestniczył w rozwijaniu współpracy międzynarodowej z licznymi ośrodkami z całego świata, m.in. uniwersytetami z Chin, USA, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Słowenii, Węgier i Polski. Brał czynny udział w pięciu projektach bilateralnych: węgiersko-południowoafrykańskim, węgiersko-słoweńskim, węgiersko-austriackim, węgiersko-słowackim i węgiersko-greckim. Swoje wykłady wygłaszał na 61 uniwersytetach na całym świecie. Otrzymał tytuł doktora honoris causa kilku uczelni: Narodowego Technicznego Uniwersytetu – Politechniki Charkowskiej (Ukraina), Uniwersytetu Mariborskiego (Słowenia), Politechniki Bukaresztańskiej (Rumunia), Universiti Teknologi Malaysia (Malezja) oraz Széchenyi István University Györ (Węgry). Prof. Jiří Klemeš był promotorem i współpromotorem 33 doktoratów.

 

Prof. Klemeš był autorem i współautorem 942 prac w 101 czasopismach naukowych. W latach 2019, 2020 i 2021 został wyróżniony przez Web of Science i Publons w rankingu najczęściej cytowanych naukowców – Highly Cited Researcher, Top Peer Reviewer i Top Handling Editor. Uczony był redaktorem renomowanych czasopism naukowych z zakresu ochrony środowiska i energetyki, w tym Journal of Cleaner Production, Chemical Engineering Transactions oraz Energy. Pełnił również funkcję redaktora naczelnego Cleaner Technologies and Engineering i Cleaner Chemical Engineering (Elsevier). Za swoją działalność naukową, prof. Klemeš otrzymał wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. Został nagrodzony przez Komisję Europejską tytułem Marie Curie Chair of Excellence. Otrzymał honorowe członkostwo Czeskiego Towarzystwa Inżynierii Chemicznej, a także nagrodę za życiowe osiągnięcia Europejskiej Federacji Inżynierów Chemików oraz złoty medal Pro Universitaire Pannonica.

 Eva Klemesova i prof. Andrzej Szarata odsłaniają pamiątkową tablicę z nazwiskiem zmarłego profesora  rodzina śp. prof. Jiříego Klemeša przy pamiątkowej tablicy  tablica pamiątkowa w głównym budynku PK z nazwiskiem nowego DHC PK

 

Prof. Jiří Jaromír Klemeš intensywnie współpracował z Politechniką Krakowską m.in. z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Centrum Doskonalenia Badań Naukowych, realizując wspólne międzynarodowe projekty badawcze i konferencje naukowe. Badacz był kierownikiem ds. wykorzystania i upowszechniania wiedzy w projekcie RESHeat, a także wsparł zespół naukowy w staraniach o pozyskanie finansowania projektu z programu Horyzont 2020. Zaangażował się także w przygotowanie i podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Krakowską a Politechniką Brneńską. Na jej podstawie Laboratorium Zrównoważonej Integracji Procesów z czeskiej uczelni uzyskało pozwolenie na udział w pracach zespołów interdyscyplinarnych Centrum Doskonalenia Badań Naukowych Politechniki Krakowskiej. Prof. Jiří Klemeš trzykrotnie gościł na PK z cyklem wykładów (jako profesor wizytujące w Katedrze Energetyki) w takiej tematyce, jak: „Energia, woda, emisja i odpady w przemyśle i miastach”, „Metody efektywnego oszczędzania energii i redukcji zanieczyszczeń”, „Integracja procesów – podsumowanie doświadczeń redaktorskich”. Wykłady pozwoliły studentom i naukowcom Politechniki Krakowskiej zapoznać się ze światowymi trendami z zakresu niskiej emisji, ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej. Czeski uczony prowadził również wykłady plenarne i inauguracyjne na konferencjach międzynarodowych organizowanych przez Katedrę Energetyki Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Pracownicy PK wspólnie z prof. Klemešem opublikowali 7 artykułów naukowych.

 

(bk)

 

 

 

Zdjęcie portretowe prof. Jiříego Klemeša / fot. Igor Šefr, Brno University of Technology

 

 

Na zdjęciach z uroczystości nadania tytułu DHC PK: 1) uczestnicy wydarzenia, m.in. rodzina prof. Klemeša; 2) dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki prof. Stanisław M. Rybicki; 3 i 4) od lewej: prof. Petar Varbanov, małżonka śp. prof. Jiříego Klemeša, Eva Klemesova, rektor PK prof. Andrzej Szarata; 5) od lewej: Eva Klemesova, prof. Jan Taler, prorektor ds. nauki PK prof. Dariusz Bogdał; 6) prof. Petar Varbanov; 7) dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Brneńskiej dr Jiří Hlinka; 8) wpis do pamiątkowej księgi, od lewej: dr Jiří Hlinka, prof. Petar Varbanov, dyrektor Centrum Doskonalenia Badań Naukowych PK prof. Paweł Ocłoń; 9) Eva Klemesova i prof. Andrzej Szarata; 10) rodzina śp. prof. Jiříego Klemeša przy pamiątkowej tablicy; 11) tablica pamiątkowa w głównym budynku PK / fot. Jan Zych

 

Zobacz więcej zdjęć z wydarzenia w naszej fotogalerii

 

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
W tym roku Politechnika Krakowska już po raz dziesiąty organizuje konkurs „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”. Swoją wiedzą o życiu i działalności patrona PK będą mogli wykazać się uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci. Elektroniczna rejestracja do udziału w rywalizacji rozpoczęła się 21 lutego i potrwa do 21 marca br. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe, a troje najlepszych uczniów otrzyma nawet 100 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej.
 
Plakat konkursu zachęcający do zgłaszania się i nagrodach Konkurs o patronie Politechniki Krakowskiej to już niemal tradycja. Każdego roku młodzi ludzie mają okazję poznać niezwykłą biografię Tadeusza Kościuszki. Wszystkie pytania i zagadnienia, z którymi uczestnicy spotykają się w ramach kolejnych etapów rywalizacji, opracowywane są w oparciu o wykaz odpowiednio dobranej literatury. Nad warstwą merytoryczną konkursu czuwa Komisja w składzie: prof. dr hab. Michał Baczkowski (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny), dr hab. Krzysztof Ślusarek (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny), dr inż. arch. Krzysztof Wielgus (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury), gen. bryg. (r) dr Bogdan Tworkowski, prof. KAAFM (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), mgr Piotr Kapusta (Muzeum Krakowa), mgr Robert Springwald (wiceprezes Fundacji imienia Tadeusza Kościuszki w Krakowie). Przewodniczącym tego gremium jest prorektor ds. studenckich PK dr inż. Marek Bauer. 
 
Elektroniczna rejestracja do udziału w konkursie „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz” rozpoczęła się 21 lutego i potrwa do 21 marca br. Można jej dokonać za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej kosciuszko.pk.edu.pl. Politechnika do udziału w rywalizacji zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów (zgodnie z regulaminem, w konkursie nie mogą brać udziału studenci kierunku historia). 
 
Konkurs ma formułę dwuetapową. I etap został zaplanowany na 1 kwietnia. Będzie to test wiedzy on-line złożony z 30 pytań zamkniętych. Do finału, który odbędzie się 22 kwietnia, zakwalifikuje się dziesięcioro najlepszych uczestników: pięcioro uczniów i pięcioro studentów. Zwykle wielki finał odbywał się na terenie Politechniki Krakowskiej – zwycięzcy I etapu odpowiadali „na żywo” na zadawane przez prowadzącego pytania otwarte. Niestety, pandemia uniemożliwiła w 2021 r. zorganizowanie finału w tradycyjnej formule. Dzięki zmianom regulaminowym, został przeprowadzony zdalnie – finaliści odpowiadali na 30 pytań zamkniętych w wyznaczonym czasie. Ponieważ sytuacja epidemiczna jest niezwykle dynamiczna, również i w tym roku brana jest pod uwagę możliwość zrealizowania II etapu zdalnie. 
 
Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe. Zdobywca I miejsca otrzyma laptop i 2000 zł. Uczestnik, który zajmie II miejsce, zdobędzie tablet i 1500 zł. Za III miejsce przewidziano czytnik e-booków i 500 zł. Troje najlepszych uczniów może też liczyć na dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej – nawet 100 punktów na wszystkie kierunki z wyjątkiem architektury krajobrazu i inżynierii wzornictwa przemysłowego
 
Zachęcamy do odwiedzenia nowej strony internetowej konkursu „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”, dostępnej pod adresem: kosciuszko.pk.edu.pl. Znajdują się tam wszystkie szczegóły, w tym regulaminu X edycji, wykaz wymaganej literatury i harmonogram. 
 
Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz.
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 

22 września Politechnika Krakowska zawarła z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie umowę o współpracy. W imieniu PK podpis pod dokumentem złożył rektor PK prof. Andrzej Szarata, zaś z ramienia Izby, przewodniczący Rady MOIIB Mirosław Boryczko. W spotkaniu uczestniczyła też dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK. Jednym z celów umowy jest stałe podnoszenie kwalifikacji kadry inżynierów budownictwa i studentów kształcących się w tym obszarze, m.in. poprzez opiniowanie programów studiów przez MOIIB czy wspieranie działalności kół naukowych.

 

Umowa zawarta pomiędzy PK a Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie zakłada różne wzajemne działania, w wyniku których wzmocnione zostaną kompetencje małopolskich inżynierów budownictwa i osób kształcących się w tym kierunku. – Na Politechnice Krakowskiej kształcimy specjalistów w zakresie budownictwa – nowoczesnych inżynierów, na których wiedzę i kompetencje jest nieustanne zapotrzebowanie. Zależy nam, aby nasi studenci, ale także kadra naukowa mogli korzystać z różnych możliwości wsparcia merytorycznego i nie tylko, ze strony partnerów branżowych. Umowa z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie jest jednym z przykładów tak pomyślanej współpracy, która przyniesie korzyści dla obydwu stron. Wymiana doświadczenia i wiedzy między instytucjami, skupienie uwagi na praktycznych aspektach związanych ze ścieżką rozwoju przyszłych specjalistów od budownictwa to dla nas niezwykle ważne kwestie – mówi rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata.

 

MOIIB zobowiązała się do opiniowania programów studiów realizowanych na Politechnice pod kątem możliwości uzyskania uprawnień budowlanych. Izba wesprze też działalność studenckich kół naukowych na wydziałach: Inżynierii Lądowej, Inżynierii Środowiska i Energetyki, Architektury, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, a także będzie propagować informacje na temat działalności naukowej prowadzonej na tych wydziałach. Ponadto MOIIB wesprze i zaangażuje się w organizację konferencji naukowych i naukowo-technicznych organizowanych przez wydziały i jednostki Politechniki Krakowskiej.

 Przewodniczący Rady MOIIB Mirosław Boryczko (od lewej) i rektor PK prof. Andrzej Szarata podpisują umowę o współpracy, siedzą przy okrągłym stole  Mirosław Boryczko i prof. Andrzej Szarata podają sobie dłonie, a w drugiej ręce trzymają podpisane umowy. Na twarzach uśmiechy  Do zdjęcia pozują na stojąco, od lewej Mirosław Boryczko, dziekan WIL prof. Lucyna Domagała i rektor PK prof. Andrzej Szarata

 

Na mocy zawartej umowy, PK wesprze swoją kadrą ekspercką organizowane przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa szkolenia i seminaria o tematyce dotyczącej wykonywania zawodu inżyniera budownictwa. Uczelnia deleguje też swoich specjalistów z dziedziny budownictwa, instalacji sanitarnych, architektury i elektrotechniki do zespołów eksperckich powoływanych przez MOIIB. PK będzie również dzielić się z MOIIB najnowszymi technologiami, metodami badań konstrukcji i ich stanu, by wesprzeć prace projektowe i eksperckie członków Izby. Co ważne, umowa daje Politechnice Krakowskiej podstawę do wydawania zaświadczeń, że ukończone studia na kierunkach związanych z budownictwem realizowano w oparciu o programy opracowane przy współpracy z MOIIB.

 

Małopolska Izba Inżynierów Budownictwa jest jednostką organizacyjną samorządu zawodowego inżynierów budownictwa – Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, powołanej na mocy ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. W Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa zrzeszeni są inżynierowie posiadający uprawnienia budowlane w następujących specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej – instalacje sanitarne, instalacyjnej – instalacje elektryczne, instalacyjnej – instalacje telekomunikacyjne, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej kolejowej, inżynieryjnej hydrotechnicznej, inżynieryjnej wyburzeniowej oraz projektowe i/lub wykonawcze w zakresie ograniczonym oraz bez ograniczeń. Według ustawy o samorządach zawodowych, podstawowymi zadaniami PIIB są reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków oraz realizowanie innych celów ustawowych i statutowych. PIIB prężnie działa także na arenie międzynarodowej. Jest m.in. członkiem i jednym z założycieli ECEC czyli Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa, której zadaniem jest reprezentowanie interesów inżynierów budowlanych – członków narodowych izb budownictwa – na forum Komisji i Parlamentu Europejskiego.

 

(bk)

 

 

Na zdjęciach, 1 i 2) przewodniczący Rady MOIIB Mirosław Boryczko (od lewej) i rektor PK prof. Andrzej Szarata; 3) Mirosław Boryczko, dziekan WIL prof. Lucyna Domagała i rektor PK prof. Andrzej Szarata / fot. Jan Zych

 

 

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Początek 2022 r. na PK upływa pod znakiem jubileuszu 25-lecia czasopisma „Nasza Politechnika”. I choć dziś trudno sobie wyobrazić Politechnikę Krakowską bez gazety, która na swoich łamach opisuje życie uczelnianej społeczności, to jednak początki pisma nie należały do łatwych. O zacnym jubileuszu można przeczytać w najnowszym numerze.  
 
Okładka jubileuszowego numeru Naszej Politechniki Historia „Naszej Politechniki” rozpoczęła się w 1997 r. wraz z ukazaniem się pierwszego numeru. Czasopismo zostało powołane do życia decyzją ówczesnego rektora uczelni, prof. dr. hab. inż. Kazimierza Flagi, dr h.c. multi. – Początki czasopisma były siermiężne: papier niskiej jakości, zdjęcia analogowe czarno-białe (z wyjątkiem kolorowych na okładkach), sponsorowanie przez sześć lat czasopisma przez firmy prowadzone przez absolwentów Politechniki Krakowskiej. Trudna była budowa zespołu redakcyjnego, złożonego najpierw z pracowników naukowych, administracyjnych i technicznych uczelni. Nie mieli oni doświadczenia dziennikarskiego, ale mieli ambicje i pasję działania, a także ciągłego doskonalenia swoich umiejętności – wspomina prof. Kazimierz Flaga. Najpierw „Nasza Politechnika” była dwumiesięcznikiem, by z czasem stać się miesięcznikiem. 
 
Funkcję pierwszego redaktora naczelnego objął dr inż. Ryszard Moszumański. W 2002 r. kolejnym naczelnym gazety został prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki. W 2008 r. zastąpił go dziennikarz i popularyzator nauki mgr Lesław Peters, autor licznych tekstów, które ukazywały się m.in. w: „Przekroju”, „Krakowie”, „Gazecie Krakowskiej”, „Polityce”, „Rzeczpospolitej”. – „Nasza Politechnika” – nie rezygnując z rejestrowania najważniejszych bieżących zdarzeń, spełniając funkcję kronikarza uczelni – stara się mówić także o bardziej ogólnych zjawiskach i problemach. Prezentujemy pojawiające się nowe przedsięwzięcia, nowe projekty realizowane przez poszczególne osoby i zespoły. Niekiedy spoglądamy w przyszłość, której zręby kreują badania podejmowane przez naukowców PK. Jednocześnie staramy się ocalić od zapomnienia zdarzenia z przeszłości, przede wszystkim te, które miały miejsce przed założeniem „Naszej Politechniki” – te, których pismo nie mogło jeszcze zarejestrować – tłumaczy rolę gazety Politechniki Krakowskiej, kierujący nią od 14 lat, Lesław Peters. Poza redaktorem naczelnym, w skład obecnego kolegium redakcyjnego wchodzą: sekretarz redakcji mgr Katarzyna Tyńska, mgr sztuki Ewa Deskur-Kalinowska, mgr Renata Dudek, mgr Danuta Zajda oraz artysta fotografik mgr inż. Jan Zych. Czasopismo – idąc z duchem czasu – jest dostępne w wersji internetowej za pośrednictwem strony nasza.pk.edu.pl. Oprócz bieżących numerów, można tam również znaleźć wydania archiwalne. 
 
 – Od ćwierć wieku „Nasza Politechnika” życzliwie towarzyszy naszej społeczności, skwapliwie przygląda się politechnicznym sukcesom i problemom, zatrzymuje w historiach opowiedzianych na swoich łamach nie tylko fakty, ale też portrety ludzi PK, emocje i refleksje towarzyszące rozwojowi uczelni. Przez te lata utrzymuje świetny poziom, ciekawi, uczy, objaśnia, zapisuje z kronikarską dokładnością kartki z życia akademickiego – mówi rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz. – Serdecznie dziękuję kolejnym pokoleniom autorów i redaktorów pisma. Życzę wszystkim twórcom „Naszej Politechniki” i jej Czytelnikom satysfakcji z obcowania z pismem przez kolejne lata, wielu ciekawych treści i utrzymania wysokiego poziomu gazety
 
W najnowszym numerze „Naszej Politechniki” kilka artykułów zostało poświęconych jubileuszowi gazety. Pisze o nim redaktor naczelny Lesław Peters w tekście pt. „Nasze ćwierć wieku”. Dziennikarz zachęca społeczność PK do współtworzenia pisma: – Mam nadzieję, że będą Państwo nadal z nami. I to nie tylko czerpiąc z „Naszej Politechniki” wiadomości o swej uczelni, ale także wspierając nas własnymi materiałami i współtworząc pismo. Redakcja nieustannie pozostaje otwarta na Państwa inicjatywy. Łamy „Naszej Politechniki” czekają na Wasze teksty! W numerze też tekst autorstwa prof. Kazimierza Flagi, w którym założyciel czasopisma podsumowuje 25 lat działalności gazety. Numer wzbogaca artykuł dr. hab. Jana Korońskiego, prof. PK. Matematyk przedstawia liczbę 25 w matematycznym kontekście. Ponadto, Czytelnicy gazety mają nie lada okazję, by lepiej poznać życiorys i dokonania Jana Zycha – osoby, którą na PK kojarzy chyba każdy, artystę fotografika od dziesięcioleci dokumentującego za pomocą aparatów fotograficznych życie uczelni. Część z jego licznych zdjęć publikowana jest w „Naszej Politechnice”, z którą Jan Zych związany jest od samego początku istnienia gazety. 
 
 
 
(bk)
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare} 

 

 

3 października Politechnika Krakowska zainauguruje uroczyście 79. rok akademicki. Wydarzenie odbędzie się o godz. 10.30 w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” na kampusie głównym PK. Poprzedzi je Msza Święta (o godz. 9.00) w Bazylice św. Floriana przy ul. Warszawskiej 1. W tym roku Politechnika wraca do tradycji pochodu, który – na czele Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej – przejdzie, po zakończeniu mszy, z kościoła do budynku „Działowni”. Uroczystości w dniu 3 października towarzyszyć będzie Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata”. Zgodnie z akademickim obyczajem, studenci reprezentujący wydziały PK zostaną immatrykulowani, a zaproszony gość wygłosi wykład inauguracyjny. Uroczystość będzie transmitowana on-line za pośrednictwem strony internetowej PK.

 

Studenci w rzędzie, ładnie ubrani, czapki wydziałowe na głowach. Ręka rektora z berłem na ramieniu jednego z nich

Msza w Bazylice św. Floriana i pochód na kampus

 

Inaugurację roku akademickiego poprzedzi Msza św. o godz. 9.00 w Bazylice św. Floriana przy ul. Warszawskiej 1. O godz. 8.55 przed głównym wejściem do kościoła zostanie sformowany pochód – do kościoła wejdą uroczyście Władze Rektorskie, Dziekani i Senatorowie poprzedzeni przez poczty sztandarowe.

 

Po zakończeniu mszy, na placu przed bazyliką zostanie sformowany pochód na czele z Krakowską Orkiestrą Staromiejską. Pochód przejdzie chodnikiem wzdłuż ul. Warszawskiej do głównego budynku PK i dalej – przez hol – na kampus. Dokładną trasę przemarszu można sprawdzić tutaj.

 

Gdyby warunki pogodowe nie były optymalne, wówczas pochód przejdzie do „Działowni” najkrótszą możliwą drogą.

 

 

Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze „Działownia”

 

Początek inauguracji roku akademickiego w budynku „Działownia” zaplanowano na godz. 10.30. Prosimy, aby osoby, które nie będą uczestniczyć w mszy i pochodzie, przybyły na miejsce uroczystości wcześniej i zajęły swoje miejsca. Dla gości inauguracji przygotowane zostały miejsca we wszystkich aulach, a więc w głównej, a także aulach bocznych, gdzie będzie można śledzić uroczystość za pośrednictwem zamieszczonych tam ekranów.

 

 

 

Program uroczystości:

- Powitanie gości przez rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. Andrzeja Szaratę;

- Wystąpienie rektora PK;

- Immatrykulacja studentów;

- Wykład inauguracyjny „Inżynieria w praktyce – doświadczenia rodu książąt Lubomirskich” wygłosi prezes Grupy Landeskrone i Fundacji Książąt Lubomirskich książę Jan Lubomirski-Lanckoroński;

- Wystąpienie Włodzimierza Bernackiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pełnomocnika rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki;

- Wręczenie odznaczeń państwowych i medali KEN;

- Wręczenie Nagród im. Profesora Zbigniewa Engela;

- Wręczenie Nagród Fundacji Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery;

- Wręczenie Pucharu im. profesora Izydora Stella-Sawickiego dla wyróżniającego się wydziału PK;

- Wystąpienie mgr Izabeli Paluch, Prezes Stowarzyszenia Wychowanków PK oraz wręczenie honorowych nagród SWPK;

- Wystąpienie Marty Tyrki, przewodniczącej Parlamentu Samorządu Studenckiego PK.

 

 

Wszyscy uczestnicy inauguracji są zaproszeni na poczęstunek bezpośrednio po zakończeniu uroczystości.

 

 

Oprawę muzyczną wydarzenia zapewni Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata” pod dyrekcją Marty Stós. Po zakończeniu inauguracji, w Sali Senackiej nastąpi wpis do Złotej Księgi Wychowanków PK. To już 25. edycja tego ważnego dla absolwentów i całej społeczności akademickiej Politechniki Krakowskiej wydarzenia.

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Czasopismo „A&B. Architektura i Biznes” rozstrzygnęło konkurs na najlepsze prace inżynierskie i magisterskie obronione w latach 2019-2021. Uznanie jury zdobyły dwa projekty z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej: „Architektura łącząca kultury. Koncepcja targu warzywnego na Nysie Łużyckiej” autorstwa inż. Bernadetty Budzik i „Architektura ciszy. Schronisko kontemplacji i samorealizacji na Przysłopie Miętusim jako alternatywne miejsce wypoczynku w Tatrach”, który opracowała mgr inż. Katarzyna Przybyło.
 
Wizualizacja projektu autorstwa Bernadetty Budzik. Przedstawia most, na którym zlokalizowano obiekty bazaru oraz przestrzenie gastronomiczne i inneDo finału 10. edycji konkursu „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA” nominowanych zostało 29 projektów. I Nagrodę jury przyznało za dyplom magisterski pt. „Adaptacja obiektów historycznych w dobie zmian klimatu. Torpedownia w Babich Dołach” autorstwa mgr inż. Agnieszki Nyki (Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej). II Nagroda trafiła do inż. Ewy Bubik (Wydział Architektury Politechniki Śląskiej) za pracę „Szkoła jako stymulujące środowisko rozwoju. Architektura alternatywnych metod nauczania na podstawie pedagogiki Montessori”. 
 
III Nagrodą uhonorowano inż. Bernadettę Budzik, która w 2021 r. obroniła na Politechnice Krakowskiej dyplom inżynierski próbujący rozwiązań problem braku infrastruktury sprzyjającej kontaktowi mieszkańców miejscowości leżących wzdłuż polsko-niemieckiej granicy. Projekt „Architektura łącząca kultury. Koncepcja targu warzywnego na Nysie Łużyckiej” został opracowany pod kierunkiem dr. inż. arch. Bartosza Dendury z Katedry Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług na WA PK. Wyróżnienie w konkursie otrzymała też mgr inż. Katarzyna Przybyło za pracę pt. „Architektura ciszy. Schronisko kontemplacji i samorealizacji na Przysłopie Miętusim jako alternatywne miejsce wypoczynku w Tatrach”. Absolwentka obroniła pracę magisterską w 2020 r. (realizowana pod kierunkiem dr. inż. arch. Janusza Barnasia i dr. inż. arch. Bartosza Dendury). 
 
Głównym założeniem pracy inżynierskiej Bernadetty Budzik było stworzenie miejsc do integracji Polaków i Niemców, inspirowanych przygranicznymi targowiskami, które powstawały na przełomie lat 80. i 90. XX w. Jak wskazuje autorka projektu, granica polsko-niemiecka jest jedną z tych, gdzie brakuje infrastruktury sprzyjającej kontaktowi okolicznych mieszkańców. Przygraniczne targowiska nie pełnią już takiej roli jak kiedyś, blaszane konstrukcje niszczeją, a do tego brakuje kładek pieszych i mostów na Nysie Łużyckiej i Odrze. Biorąc pod uwagę specyfikę granicy oraz próbując nawiązać do gwarnych bazarów z początków przemian ustrojowych w Polsce, absolwentka Politechniki Krakowskiej zaprojektowała specjalny most na Nysie Łużyckiej, łączący Görlitz i Zgorzelec. Ulokowała na nim targ, który oprócz stoisk dla sprzedawców z Polski i Niemiec, oferuje także punkty gastronomiczne i miejsca do zabawy dla dzieci. Do tego ścieżki rowerowe, punkty widokowe i zejście kajakowe.
 
Wyróżniony przez jury konkursu „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA” projekt schroniska na Przysłopie Miętusim, znajdującego się pomiędzy Doliną Kościeliską a Doliną Małej Łąki, to remedium dla turystów pragnących „odciąć się” od codzienności i korzystać z piękna naturalnego krajobrazu. Autorka pracy magisterskiej, Katarzyna Przybyło, tłumaczy, że punktem wyjścia do powstania koncepcji i bezpośrednią inspiracją była niezwykła lokalizacja. Budynek schroniska nawiązuje do topografii terenu i otwiera się na trzy strony: Kominiarski Wierch, Czerwone Wierchy i Giewont. Schronisko zostało podzielone na trzy zasadnicze części funkcjonalne. Najbliżej szlaku znajduje się budynek ogólnodostępny, pełniący funkcję typowego schroniska górskiego, w którym zaplanowano stołówkę z zapleczem kuchennym, ogólnodostępne toalety i wieloosobowe pokoje przeznaczone dla tatrzańskich turystów. Kolejna część to przestrzeń z ograniczonym dostępem, gdzie znajdują się m.in.: sala wielofunkcyjna na 45 osób, zaplecze, toalety dla gości, recepcja z przestrzenią foyer. W najbardziej ustronnym i niedostępnym dla turystów miejscu, znajduje się trzecia część budynku, przeznaczona tylko dla gości chcących pobyć dłużej na Przysłopie Miętusim. Na dwóch piętrach rozlokowano jednoosobowe pokoje z łazienkami, z których rozpościera się widok na Tatry.
 
(bk)
 
Grafika użyta w tekście – wizualizacja projektu autorstwa Bernadetty Budzik / źródło: www.architekturaibiznes.pl 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 

Politechnika Krakowska po raz kolejny zaprasza w swoje progi wszystkich miłośników nauki! 29 września odbędzie się kolejna edycja Małopolskiej Nocy Naukowców, w ramach której atrakcje przygotowują Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki,  Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, a także Wydział Mechaniczny. Rejestracja na niektóre wydarzenia ruszyła już 21 września. Decydująca będzie kolejność zgłoszeń. 

 

 

Przed nami kolejna odsłona wydarzenia, które wpisało się w małopolski kalendarz imprez popularnonaukowych. Pozwala ono zapoznać się z pracą naukowców i poszerzyć swoją wiedzę na temat fascynujących zagadnień naukowych. Odbywające się podczas Nocy Naukowców prezentacje, pokazy, warsztaty i wykłady to szansa na to, by skorzystać z wiedzy ekspertów i zapoznać się z ich osiągnięciami naukowymi. Jednym z miejsc, które włącza się w to wydarzenie jest Politechnika Krakowska, na której odbędzie się niemal 40 różnorodnych atrakcji!

 

Na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki odbędą się dwa pokazy. Jeden z nich pozwoli uczestnikom zrozumieć metody zagęszczania materiałów przy użyciu prasy, a drugi związany będzie z metodami wyrobu hydrożeli. Noc Naukowców to także okazja do tego, by dowiedzieć się więcej na temat ich przydatności.

 

Pokazy chemiczne podczas Nocy Naukowców w 2022 rokuUczestnicy Nocy Naukowców będą mogli zwiedzić także wybrane pracownie i laboratoria Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Jednym z nich jest Laboratorium Leków, w którym nie tylko poznają oni nietypowe metody syntezy, ale także dowiedzą się jaką rolę pełnią komputery w procesie poszukiwania substancji aktywnych. Z kolei w Laboratorium Nanocząstek uczestnicy będą mieli m.in. możliwość uczestniczenia w procesie otrzymywania i charakterystyki nanocząstek o właściwościach antymikrobiologicznych.

 

Kolejnym niezwykłym miejscem otwartym dla uczestników Nocy Naukowców będzie Laboratorium Światła. To właśnie tu odbędą się widowiskowe pokazy z pogranicza fotochemii oraz fizyki. Tematem przewodnim wydarzenia będzie światło ultrafioletowe oraz jego praktyczne wykorzystanie przez człowieka. Nie zabraknie także warsztatów dla najmłodszych uczestników. Podczas nich dzieci zapoznają się z techniką pisania światłem oraz tworzenia wiadomości szyfrowanych światłem UV. Równie ciekawie zapowiadają się pokazy pirotechniczne, które (o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne) odbędą się na parkingu przed budynkiem WIiTCh.

 

Chemia wielu osobom kojarzy się głównie z doświadczeniami, których oczywiście nie zabraknie na Politechnice Krakowskiej podczas tegorocznej Nocy Naukowców. Będą to eksperymenty z różnych dziedzin chemii. Uczestnicy wydarzenia mogą wziąć także udział w pokazie, który wyjaśni im zasadę działania fitotestów, czyli testów, w których rośliny służą jako wskaźniki zanieczyszczenia środowiska. W ramach wydarzenia „Wielka ekspansja – spienianie poliuretanów” realizowany będzie pokaz związany z otrzymywaniem materiałów piankowych.

 

Podczas Nocy Naukowców będzie można wziąć udział w różnych warsztatach. Jedne z nich, o nazwie „Studio piękna w domu” to okazja do tego, by zapoznać się z surowcami stosowanymi do produkcji kosmetyków oraz z tajnikami technologii wytwarzania różnego rodzaju preparatów kosmetycznych. Z kolei warsztaty „Zbadaj swoją wodę z kranu!” to doskonała okazja do tego, by zbadać przyniesioną przez siebie wodę pitną pod kątem wybranych parametrów.

 

Na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej odbędą się też popularnonaukowe wykłady, które m.in. wyjaśnią jak można wykorzystać osiągnięcia nanotechnologii do ochrony życia i zdrowia, w tym do walki z nowotworami czy przedstawią główne założenia biomonitoringu. Warto jednak pamiętać, że większość wydarzeń odbywających się na WIiTCh wymaga wcześniejszej rejestracji.

 

Najwięcej wydarzeń w ramach Nocy Naukowców dostępnych będzie na Wydziale Mechanicznym PK. Fani motoryzacji będą mogli poznać projekt PK MechPower i zobaczyć  bolid elektryczny, który projektują i budują – od podstaw – studenci KN Pojazdy Samochodowe oraz KN Automatyki i Robotyki.  Noc Naukowców to także okazja do tego, by poczuć się jak kierowca rajdowy i sprawdzić swoje umiejętności w symulatorze wyścigowym, który został zbudowany w oparciu o replikę bolidu Formuły 1. Jeśli ktoś woli jednak pojazdy poruszające się po torach to będzie mógł skorzystać z  symulatora Tramwaju NGT6, który od 2021 r. wspomaga szkolenie kandydatów na motorniczych krakowskiego MPK.

 

Na Wydziale Mechanicznym odbędą się również liczne pokazy. Jeden z nich będzie dotyczył osadzania kropli wody na różnych powierzchniach. W ramach doświadczenia laboratoryjnego uczestniczący będą mogli zapoznać się z metodami ochrony przed kroplami deszczu. Organizatorzy zaplanowali także pokaz wykorzystania kamery termowizyjnej, praktycznego wykorzystania grawerki oraz warsztaty z technologii druku 3D. Pracownik PK pokazuje sprzęt laboratoryjny podczas Małopolskiej Nocy Naukowców w 2022 roku

 

Podczas Nocy Naukowców na Wydziale Mechanicznym będzie można poznać różne roboty. Zaprezentowane zostaną m.in. roboty podwodne – cyberryby, autonomiczne roboty przemysłowe oraz mobilne. Z kolei wydarzenie „Poznaj zasady ruchu zbiorowego” to okazja do tego by zapoznać się z materiałami edukacyjnymi, które dotyczą budowy i eksploatacji pojazdów szynowych.

 

Noc Naukowców to doskonała okazja do tego, by zbadać techniki pracy inżyniera dzięki zabawom z modelowaniem 3D i analizami w programie SolidWorks, zapoznać się ze systemami do tworzenia skanów 3D czy systemami bezpieczeństwa w taśmociągach przemysłowych.

 

Ciekawe pokazy będą dotyczyły wirtualnej rzeczywistości. Uczestnicy wydarzeń dowiedzą się w jaki sposób techniki rzeczywistości wirtualnej wykorzystywane są w przygotowaniu produkcji czy w pracy designera, także będą mogli zobaczyć prezentację rzeczywistości wirtualnej z wykorzystaniem okularów 3D Google Oculus Rift.

 

Podczas Nocy Naukowców odbędzie się demonstracja kaskadowego systemu chłodniczego, który wykorzystuje energię słoneczną do zasilania pierwszego stopnia. Komora chłodnicza może być również wykorzystywana jako komora termoklimatyczna, w której zakres kontrolowanych temperatur to od około -45 do +90 stopni Celsjusza.

 

Noc Naukowców na PK to okazja do tego, by zaglądnąć w głąb różnych przedmiotów. Będzie to możliwe podczas prezentacji przemysłowego tomografu pomiarowego. Ciekawym miejscem, które zostanie udostępnione uczestnikom Nocy Naukowców jest stanowisko do wizualizacji oddymiania budynków wysokich. Z kolei w ramach wydarzenia „Cyfrowa korelacja obrazu” zaprezentowane zostanie stanowisko obrazujące za pomocą kolejno wykonanych fotografii pomiar przemieszczenia konstrukcji i działanie obciążeń zewnętrznych.

 

Podczas Nocy Naukowców będzie możliwość zwiedzenia laboratorium wyposażonego w Multisensoryczny Współrzędnościowy System Pomiarowy oraz optyczne i stykowe urządzenia do obrazowania topografii powierzchni. Uczestnicy wydarzenia będą mogli obejrzeć również pokaz działania referencyjnej Współrzędnościowej Maszyny Pomiarowej.

 

Oczywiście na Wydziale Mechanicznym nie zabranie atrakcji dla najmłodszych. Wśród nich są: warsztaty graficzne dla dzieci w pracowni artystycznej, design studio – pokazy wirtualnej rzeczywistości oraz techniki projektowania i modelowania przedmiotów codziennego użytku na przykładzie wykonanych projektów.

 

Podczas Nocy Naukowców odbędzie się także mini wykład dot. obserwacji jesiennego nieba oraz zasad korzystania z aplikacji Stellarium. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zaplanowana jest także obserwacja nieba przez teleskop.

 

 

 

Dokładny program wydarzenia dostępny tutaj

 

 

 

Na zdjęciach Noc Naukowców 2022 / fot. Jan Zych

 

 

 

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
17 stycznia rozpoczęła się rejestracja na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej. To doskonała okazja dla osób chcących poszerzać kompetencje, a tym samym wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy. Politechnika przygotowała atrakcyjne kierunki studiów. Nie mogło wśród nich zabraknąć: architektury, architektury krajobrazu, biotechnologii, budownictwa, energetyki, informatyki, infotroniki, informatyki stosowanej, inżynierii materiałowej, mechaniki i budowy maszyn, gospodarki przestrzennej, transportu, środków transportu i logistyki, odnawialnych źródeł energii i infrastruktury komunalnej. Zarejestrować można się za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego z poziomu Portalu Rekrutacyjnego
 
 
 
Rekrutacja od kuchni
 
Główny budynek uczelni przy ul. Warszawskiej 24 Co ważne, rejestracji mogą dokonać także osoby, które nie posiadają jeszcze dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Wystarczy zaświadczenie zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu ukończonych studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. Proces rejestracji nie jest skomplikowany, a listę wymaganych dokumentów można znaleźć tutaj. Osoby zainteresowane studiami na Wydziałach: Informatyki i Telekomunikacji, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Inżynierii Środowiska i Energetyki, Inżynierii i Technologii Chemicznej, Mechanicznym oraz kierunku międzywydziałowym gospodarka przestrzenna, będą mogły dokonać elektronicznej rejestracji do 7 lutego (do godz. 14.00). Nieco krócej trwa rejestracja na Wydział Architektury – do 4 lutego. Jednak lepiej nie zwlekać do samego końca i pozostawić pewien zapas czasu, np. na ewentualne kwestie wymagające kontaktu z wydziałowymi komisjami rekrutacyjnymi. 
 
Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia dla większości kierunków to 85 zł, a w przypadku architektury i architektury krajobrazu – 150 zł. Wpłaty należy dokonać do końca okresu elektronicznej rejestracji, a więc 7 lub 4 lutego. Decyduje data dokonania przelewu. Jeśli chodzi o dodatkowe kryteria kwalifikacyjne, należy się ich spodziewać w przypadku rekrutacji na Wydział Architektury (przygotowanie portfolio według kryteriów dla architektury i architektury krajobrazu; należy je złożyć w dniach od 17 stycznia do 6 lutego), a także w rekrutacji na kierunki prowadzone w języku angielskim (np. test sprawdzający kompetencje językowe). Może również wystąpić konieczność przystąpienia do testu weryfikującego efekty uczenia się. Kryteria podano w Portalu Rekrutacyjnym
 
Postępowanie kwalifikacyjne na Wydział Architektury (w tym testy sprawdzające efekty uczenia się oraz znajomość języka angielskiego) zaplanowano w dniach 8-14 lutego, a ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów – na 15 lutego. W przypadku pozostałych wydziałów PK i międzywydziałowego kierunku gospodarka przestrzenna, postępowania kwalifikacyjne odbędą się od 8 do 11 lutego, zaś listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów zostaną ogłoszone do 14 lutego br.
 
 
 
Świetnie skrojona oferta
 
Na zainteresowanych studiami II stopnia na Politechnice Krakowskiej czeka wiele kierunków: architektura, architektura w języku angielskim, architektura krajobrazu, automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, budownictwo w języku angielskim, elektrotechnika i automatyka, energetyka, energetyka w języku angielskim, fizyka techniczna, fizyka techniczna w języku angielskim, gospodarka przestrzenna, informatyka, informatyka stosowana, infotronika, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria medyczna, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, inżynieria środowiska w języku angielskim, mechanika i budowa maszyn, mechanika i budowa maszyn w języku angielskim, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, pojazdy samochodowe, środki transportu i logistyka, systemy i urządzenia przemysłowe, technologia chemiczna, technologia chemiczna w języku angielskim, transport. W sumie uczelnia przygotowała blisko 2400 miejsc na II stopniu kształcenia. 
 
 
 
Dlaczego warto zostać magistrem?Absolwenci Politechniki w charakterystycznych togach i czapkach pozują do zdjęcia przy pawilonie "Kotłownia"
 
Badania uczelnianego Biura Karier pokazują, że absolwenci studiów II stopnia na Politechnice Krakowskiej wysoko oceniają swoje kompetencje i nabytą wiedzę techniczną. Dzięki szeroko zakrojonej współpracy PK z czołowymi firmami (m.in. Grupa Azoty, PKP PLK, NEWAG, Nokia, MAN, Astor, Siemens Mobility, ABB), zawodowe szlify zdobywają podczas praktyk i staży u przyszłych pracodawców. Studenci, dzięki aktywności w licznych kołach naukowych, a także poprzez realizację ciekawych projektów naukowych wspólnie z naukowcami PK oraz mentorami biznesowymi, mogą rozwijać kompetencje zawodowe i umiejętności przydatne do pracy w zespole czy zarządzania. Dla aktywnych naukowo studentów, Politechnika oferuje program finansowego wsparcia w ramach własnego funduszu stypendialnego uczelni. 
 
Najnowszy raport dotyczący zawodowych losów absolwentów PK wskazuje, że ponad 90 proc. magistrów inżynierów znalazło zatrudnienie w ciągu pół roku po obronie dyplomu. Zdecydowana większość badanych została zatrudniona jeszcze przed obroną pracy magisterskiej. Ponad 90 proc. badanych wychowanków Politechniki deklaruje, że ich zatrudnienie jest zgodne lub częściowo zgodne z profilem kształcenia.
 
Szczegóły związane z rekrutacją na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia na PK, w tym harmonogram, znajdują się tutaj
 
(bk)
 
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 

Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata oraz specjaliści z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu WM z jej kierownikiem dr hab. inż. Maciejem Szkodą, prof. PK na czele, uczestniczą w Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO 2023, największym i najbardziej prestiżowym w Polsce wydarzeniu z branży transportu szynowego. Targi TRAKO to także jedne z największych, obok berlińskich, targów kolejowych w Europie. Odbywają się w dniach 19-22 września 2023 r. w Gdańsku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo.

 

Dziś na targach zespół Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu Wydziału Mechanicznego wraz ze studentami WM PK podczas seminarium pt. „Kształcenie kadry inżynierskiej dla branży pojazdów szynowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej” przedstawiał ofertę edukacyjną dla branży kolejowej:

 • specjalność inżynieria pojazdów szynowych, innowacyjny model dualnego kształcenia studentów w ramach kierunku środki transportu i logistyka;

 • kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego;

 • studia podyplomowe „Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych”.

 

W prezentacji brali udział dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK, dr Maciej Górowski, mgr inż. Bartosz Szachniewicz, dr inż. Maciej Michnej i dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. PK. Na Targach TRAKO obecny jest także rektor PK prof. Andrzej Szarata, który bierze udział w panelach dyskusyjnych, m.in. w debacie pt. „Planowanie w transporcie z wykorzystaniem narzędzi wspierających podejmowanie decyzji”, organizowanej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Debatę będzie można śledzić dzięki transmisji on-line od godz. 14.30.

 Debata podczas targów TRAKO. Mężczyźni siedzą w fotelach  Slajd z tytułem politechnicznej prezentacji podczas TRAKO  Uczestniczki politechnicznej prezentacji podczas targów TRAKO  Uczestniczący w targach TRAKO przedstawiciele PK

 

Jak podają organizatorzy gdańskich targów, wydarzenie zgromadzi ponad 500 wystawców oraz ponad 25 tys. gości branżowych z ponad 40 krajów, a jego celem jest prezentacja najnowszych trendów, rozwiązań technologicznych, rozwoju systemów transportowych, infrastruktury kolejowej i nowości w tym obszarze, zarówno w Polsce, jak i w Europie oraz na świecie.

 

Obok pociągu stoją i pozują do zdjęcia dwaj mężczyźni: (od lewej) kierownik Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK oraz rektor PK prof. Andrzej SzarataPolitechnika Krakowska to jeden z najmocniejszych w Polsce ośrodków eksperckich w obszarze transportu szynowego i inżynierii pojazdów szynowych. Specjaliści PK służą eksperckim wsparciem największym firmom z branży kolejowej oraz jednostkom samorządów i instytutów badawczych. Uczelnię łączą wspólne projekty badawczo-rozwojowe oraz inicjatywy edukacyjne m.in. z takimi partnerami, jak PKP Intercity, ALSTOM ZWUS, NEWAG, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Siemens Mobility, MPK Kraków, Instytut Kolejnictwa, Urząd Transportu Kolejowego, MEDCOM, Knorr-Bremse. We współpracy z grupą NEWAG i innymi partnerami z branży kolejowej od 2017 r. na Wydziale Mechanicznym PK prowadzona jest w systemie dualnym specjalność inżynieria pojazdów szynowych, w ramach kierunku środki transportu i logistyka. Firmy z branży kolejowej (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o., Budimex S.A., Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o., Grupa ZUE S.A., STRABAG Sp. z o.o., Track Tec S.A.) na mocy umowy o współpracy, podpisanej z Wydziałem Inżynierii Lądowej, fundują stypendia dla studentów PK kształcących się na kierunku budownictwo w specjalnościach związanych z kolejnictwem.

 

Unikatową w skali kraju inicjatywą jest Szkoła Transportu Politechniki Krakowskiej – międzywydziałowe przedsięwzięcie Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, obejmująca studentów kierunków studiów: transport (na Wydziale Inżynierii Lądowej), środki transportu i logistyka (ze specjalnością inżynieria pojazdów szynowych) oraz pojazdy samochodowe na Wydziale Mechanicznym, a także kilku specjalności na I i II stopniu studiów. To odpowiedź na potrzeby dynamicznie rozwijającego się sektora transportu i idące za nimi zapotrzebowanie na wszechstronnie wykwalifikowaną kadrę inżynierską w tej branży.

 

(mas)

 

 

 

 

Na zdjęciach, przedstawiciele PK na Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO 2023, obok pociągu (od lewej) kierownik Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK oraz rektor PK prof. Andrzej Szarata / fot. Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu

 

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Na Politechnice Krakowskiej trwają prace nad wykrywaczem deepfake’ów w treściach wideo, audio i obrazach. Rozprzestrzeniane m.in. w Internecie, zwłaszcza w mediach społecznościowych, fałszywe materiały tego typu stają się coraz bardziej niebezpieczne. Mogą być narzędziem cyberprzestępstw, a także politycznej walki i społecznych manipulacji. Naukowcy Politechniki Krakowskiej do walki z deepfake’ami chcą użyć ich … własnej broni – nowoczesnych technik opartych na sieciach neuronowych i metodach uczenia głębokiego. Prace nad projektem pt. „Detekcja zmanipulowanych treści audio-wideo w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem wiadomości o charakterze deepfake” prowadzone są w ramach I konkursu „Infostrateg” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zespół z PK otrzymał na nie dofinansowanie w wysokości blisko 4 mln zł.
 
PKjakrozpoznacdeepfake– Zakładamy, że te same lub pokrewne metody uczenia maszynowego, które są wykorzystywane do produkcji treści typu deepfake, mogą być użyte do detekcji zmanipulowanych treści – mówi kierownik projektu dr hab. inż. Michał Bereta, prof. PK z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej. W finale prac jego zespołu powstanie automatyczny system do weryfikacji treści typu obraz/dźwięk/wideo, z którego będą mogli korzystać m.in. pracownicy mediów, redakcje, agencje PR i inne podmioty, chroniące wizerunek swoich klientów i produktów, portale internetowe i społecznościowe, policja i inne służby zapewniające bezpieczeństwo, także organizacje pozarządowe i wszyscy zainteresowani sprawdzaniem wiarygodności treści. – Stworzymy narzędzie, które będzie w stanie szybko ocenić, czy badany materiał – zdjęcie, materiał wideo, materiał audio – jest autentyczny, zmanipulowany, czy też całkowicie wykreowany za pomocą metod generatywnych. Wykrywacz może mieć formę prostego w obsłudze serwisu internetowego, który oceni dany materiał albo konkretny adres internetowy i wszystkie dostępne pod nim materiały graficzne, wideo i audio. Można też będzie stale monitorować dany adres internetowy albo – chroniąc konkretną osobę przed atakami typu deepfake – pojawiające się w sieci materiały z jej udziałem – mówi Michał Bereta.
 
 
Deepfake – co to jest?
 
Zjawisko deepfake jest stosunkowo nowe – datowane na rok 2017, gdy użytkownik internetowego forum Reddit o nazwie „deepfakes” zapoczątkował niechlubny trend udostępniania filmów pornograficznych, w których zamiast twarzy aktorek umieszczano twarze znanych celebrytek. Do osiągnięcia tego efektu użyte zostały nowoczesne techniki oparte na sieciach neuronowych i metodach uczenia głębokiego. Już wcześniej, po zaproponowaniu w roku 2014 sieci GAN (Generative Adversarial Networks), czyli modeli będących w stanie generować nowe obrazy, pojawiły się niesamowite możliwości zastosowań sieci neuronowych w wirtualnych manipulacjach treściami. Sztandarowym przykładem była możliwość preparowania zdjęć ludzi, którzy nigdy nie istnieli (łatwy dostęp do serwisu z takimi zdjęciami, ułatwia np. tworzenie fałszywych kont w serwisach społecznościowych). 
 
Obecnie najczęściej jako deepfake rozumie się jakąkolwiek nieprawdziwą informację, która rozprzestrzenia się wirusowo zazwyczaj poprzez media społecznościowe bądź kanały medialne niezbyt dbające o weryfikację źródeł dystrybuowanych przez siebie informacji. W bardziej wąskim i specjalistycznym znaczeniu, termin ten opisuje zawartość medialną, zazwyczaj video lub audio, która wygenerowana została z wykorzystaniem metod obliczeniowych sztucznej inteligencji (SI), nowoczesnych metod uczenia głębokiego. Nazwa deepfake wzięła się z połączenia „deep learning” (ang. głębokie uczenie)  oraz „fake”(fałszywy).
 
 
„Fałszywką” w demokrację
 
W ostatnich latach użycie nowoczesnych metod obliczeniowych SI lawinowo się rozpowszechniło, również na obszary związane ze sceną i życiem politycznym. To sprawia, że problematyka deepfake została zauważona szerzej – zarówno w mediach, jak i w świadomości decydentów politycznych oraz różnego rodzaju organizacji dbających o porządek społeczny. Dostrzegać zaczęto wiele zagrożeń, nie tylko możliwość osobistego zniesławienia, jak w przypadku zmanipulowanych filmów pornograficznych, ale również możliwość wykorzystania tego typu materiałów do nieczystej gry politycznej, a nawet zakłócania procesu wyborczego w krajach demokratycznych – mówi prof. Bereta. 
 
Naukowe zainteresowanie  wypracowaniem metod rozpoznawania deepfake’ów pojawiło się wcześniej, zaraz za technikami wytwarzania takich materiałów audio/wideo. Za tym idzie z kolei zainteresowanie rynku komercyjnymi rozwiązaniami do detekcji deepfake’ów. W skali światowej pojawiają się pierwsze próby oferowania usług weryfikacji treści, ale – m.in. ze względów bezpieczeństwa pracujące nad nimi firmy – nie upubliczniają szczegółów implementacyjnych swoich modeli detekcyjnych. – Produkty tego typu jak wykrywacz, nad którym pracujemy w Krakowie, pozostają często w zasobach państw, w których powstają – podkreśla ekspert Politechniki. – W naszym rozwiązaniu zaproponujemy unikatowe techniki obliczeniowe, na rynku polskim nie są znane jeszcze rozwiązania odpowiadające naszemu funkcjonalnością i dostępnością
 
 
Naukowa broń do detekcji
 
W narzędziu do detekcji deepfaków naukowcy z PK zamierzają zastosować nie tylko sieci neuronowe, lecz również opracować specjalne lokalne deskryptory, optymalizację rozwiązań z wykorzystaniem ewolucyjnych algorytmów optymalizacyjnych oraz rozwiązania hybrydowe. – Elastyczna implementacja modeli detekcyjnych pozwoli na ich zintegrowanie z zewnętrznymi rozwiązaniami za pomocą specjalnego API. Rozwiązanie nie będzie miało charakteru zamkniętego. Nawet po zakończeniu prac nad projektem modele detekcyjne będą mogły być dostosowywane do nowych rodzajów materiałów deepfake poprzez analizowanie nowych danych trenujących – zapowiada prof. Michał Bereta. 
 
W projekcie planowany jest rozwój metod wykrywania materiałów deepfake, zarówno w postaci pojedynczych obrazów, jak i nagrań wideo. Wykorzystane w tym celu zostaną różne metody uczenia maszynowego, nie tylko sztuczne sieci neuronowe. Planowane jest również wykorzystanie algorytmów wykrywania anomalii, jak również wykorzystanie ewolucyjnych algorytmów w celu optymalizacji lokalnych deskryptorów obrazów, tak by opracowane w ten sposób deskryptory były bardziej skuteczne w wykrywaniu charakterystycznych błędów i niedociągnięć metod generowania materiałów deepfake.
 Grafika przedstawia wygenerowane sztucznie zdjęcia nieistniejących ludzi z podpowiedzią dla wykrywaczy treści typu deepfake  Grafika przedstawia wygenerowane sztucznie zdjęcia nieistniejących ludzi z podpowiedzią dla wykrywaczy treści typu deepfake  Grafika przedstawia wygenerowane sztucznie zdjęcia nieistniejących ludzi z podpowiedzią dla wykrywaczy treści typu deepfake   Grafika przedstawia wygenerowane sztucznie zdjęcia nieistniejących ludzi z podpowiedzią dla wykrywaczy treści typu deepfake
 
Trwa wyścig zbrojeń
 
Naukowcy Politechniki Krakowskiej prognozują, że podobnie jak pomiędzy twórcami wirusów komputerowych oraz autorami programów antywirusowych trwa nieustający wyścig zbrojeń, tak podobna sytuacja będzie miała miejsca pomiędzy twórcami materiałów deepfake a badaczami SI, którzy będą się starali opracować jak najlepsze metody ich wykrywania. – Pojawienie się głośnych medialnie przypadków prób groźnego wykorzystania fałszywych materiałów w celu walki politycznej, zniesławienia bądź oszustwa czyni nasz projekt jeszcze bardziej pożądanym rynkowo – uważa prof. Michał Bereta. 
 
Prace nad projektem pt. „Detekcja zmanipulowanych treści audio-wideo w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem wiadomości o charakterze deepfake” prowadzone są w ramach I konkursu „Infostrateg” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zespół naukowców z Politechniki Krakowskiej (dr hab. inż. Michał Bereta, prof. PK, dr inż. Paweł Jarosz, dr Adam Marszałek, wspierani przez dr. hab. Pawła Karczmarka, prof. Politechniki Lubelskiej) otrzymał na nie dofinansowanie w wysokości blisko 4 mln zł. Głównym celem badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programu „Infostrateg” jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, a mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. 
 
(mas)
 
 
Grafiki użyte w tekście przedstawiają wygenerowane sztucznie zdjęcia nieistniejących ludzi z podpowiedzią dla wykrywaczy treści typu deepfake  
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 

Centrum Badawcze Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki powstało w Krakowie w ramach Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Będzie integrować wiedzę naukową z realnymi potrzebami przemysłu budowlanego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przed hałasem. W powstanie centrum i współpracę badawczą z wykorzystaniem jego potencjału zaangażowane są krakowskie uczelnie, w tym Politechnika Krakowska. W uroczystości otwarcia nowego ośrodka badawczego, unikatowego w skali kraju, uczestniczył rektor uczelni prof. Andrzej Szarata.

 

W nowym centrum prowadzona będzie działalność badawczo-rozwojowa w zakresie badań ogniowych, bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony przed hałasem. Jego głównym celem jest wdrażanie innowacyjnych technologii przemysłowych, które podwyższają bezpieczeństwo i komfort użytkowników budynków, a jednocześnie są bardziej energooszczędne i przyjazne dla środowiska, ograniczają negatywny wpływ na ekosystemy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Grupa mężczyzn w garniturach pozuje na tle ścianki z logo Sieci Łukasiewicz Czterech strażaków i jedna strażaczka (pośrodku) pozują do zdjęcia

 

Intencję współpracy dla budowy Centrum i wspólnej działalności badawczej w jego ramach wyraziły w sierpniu ubiegłego roku w specjalnym liście władze województwa małopolskiego, krakowskie uczelnie: Politechnika Krakowska (w jej imieniu list intencyjny sygnował śp. rektor prof. Andrzej Białkiewicz), Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, a także Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W czerwcu 2023 r. Politechnika Krakowska i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (IMiMB) wzmocniły dwustronną współpracę, podpisując umowę o strategicznej kooperacji w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego. Porozumienie sygnowali rektor PK prof. Andrzej Szarata i dyrektor Instytutu dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk. Współdziałaniu Politechniki i Instytutu służyć będzie m.in. otwarte właśnie nowe centrum badawcze.

  

- Współpraca jest kluczowym elementem dla efektywnego opracowywania i wdrażania innowacji. Nasze Centrum będzie działać jako platforma integrująca wiedzę naukową z potrzebami przemysłu, umożliwiając tworzenie technologicznych rozwiązań odpowiednich dla polskiego sektora budowlanego. Dzięki takiej współpracy możliwe będzie przyspieszenie innowacji i tworzenie rozwiązań dla Przemysłu 4.0, które mają realny wpływ na społeczeństwo i gospodarkę – podkreśla Paweł Pichniarczyk, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Jak dodaje, Instytut wraz z partnerami dąży do identyfikowania najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi przemysł budowlany oraz dziedzina bezpieczeństwa pożarowego. Bezpieczeństwo materiałów budowlanych i ochrona przed hałasem mają w nich kluczowe znaczenie. W tych tematach realizują swoje zainteresowania badawcze także specjaliści Politechniki Krakowskiej.

 

 

Spowita czerwonym światłem widownia. Pośród innych osób siedzi rektor Andrzej Szarata Scena: Paweł Pichniarczyk odbiera nagrodę z rąk Wojewody małopolskiego Scena: Rektor Szarata przemawia

 

 

W uroczystym otwarciu Centrum Badawczego Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki, które odbyło się w poniedziałek 18 września 2023 r., uczestniczył rektor PK prof. Andrzej Szarata. Gratulując gospodarzowi - Instytutowi Ceramiki i Materiałów Budowlanych i jego dyrektorowi Pawłowi Pichniarczykowi - podkreślał wyjątkowość miejsca i wyjątkowość współpracy, która do powstania centrum doprowadziła. - Politechnika Krakowska prowadzi badania konstrukcji budowlanych i niezawodności obiektów, mamy także specjalistów w obszarze akustyki. Do tej pory nasze prace naukowe miały często charakter teoretyczny. Dzięki współpracy w ramach nowego Centrum będziemy mieli szanse je prowadzić w skali 1 do 1. Deklaruję dalsze wsparcie Politechniki dla idei naszej współpracy  i gotowość do wspólnego pozyskiwania grantów i realizacji projektów badawczych - zaznaczył rektor PK.

 

Centrum Badawcze Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki oprócz działalności naukowej prowadzić będzie również działania edukacyjne i dydaktyczne skierowane do studentów i  doktorantów oraz słuchaczy Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Ma być miejscem, w którym  przyszłe kadry eksperckie w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego i akustyki zdobywać będą wiedzę i doświadczenie praktyczne. Centrum będzie też poligonem doświadczalnym dla strażaków.

 

Nowe Centrum zbudowano przy ul. Cementowej w Krakowie. Powstała tu m.in. hala do badań materiałowych ze strefą badań realizowanych w postaci otwartego ognia oraz badań ogniowych w komorach zamkniętych. Nowy obiekt jest także wyposażony w infrastrukturę do badań izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych w postaci stanowiska do badań pochłaniania dźwięku. 

 

(m)

 

Na zdjęciach: uczestnicy uroczystego otwarcia Centrum Badawczego Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki, w tym gronie m.in. rektorzy krakowskich uczelni, sygnatariusze listu intencyjnego w sprawie budowy centrum: rektor AGH prof. Jerzy Lis (pierwszy z lewej), rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata (drugi z lewej) i prof. Sylwester Tabor, rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (drugi z prawej)

 
 
Prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, kierownik Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, został powołany przez ministra obrony narodowej w skład Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie – lidera naukowo-badawczego wsparcia wojskowej techniki lotniczej. Rada Naukowa jest organem inicjującym, opiniodawczym i doradczym ITWL w zakresie jego działalności statutowej oraz stanowiącym w sprawach wynikających z uprawnień do nadawania tytułów i stopni naukowych.
 
Na zdjęciu ostrzyżony krótko mężczyzna w okularach, w eleganckiej koszuli i marynarce. To prof. Sebastian Skoczypiec. Zdjęcie z charakteru portretowychInstytut Techniczny Wojsk Lotniczych opracowuje nowoczesne rozwiązania. Do jego głównych zadań należy: produkcja i badania bezzałogowych statków powietrznych oraz ich strategicznych podsystemów; modernizacja załogowych statków powietrznych; opracowanie, modernizacja, badania i certyfikacja lotniczych środków bojowych; opracowanie systemów szkolenia z wykorzystaniem technologii VR; badania materiałów pędnych, smarów, energii odnawialnej; badanie nawierzchni lotniskowych i drogowych. ITWL współpracuje z największymi polskimi i zagranicznymi producentami uzbrojenia oraz siłami zbrojnymi realizując prace m.in. na rzecz NATO, Europejskiej Agencji Obrony i Agencji Kosmicznej oraz Komisji Europejskiej. 
 
Rada Naukowa ITWL jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu. Posiada też uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn.
 
Prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec pełni funkcję kierownika Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Jego działalność naukowo-badawcza oraz publikacyjna skoncentrowana jest wokół niekonwencjonalnych metod wytwarzania części maszyn i narzędzi, a więc obróbki elektrochemicznej, elektroerozyjnej i laserowej. Zajmuje się m.in. problematyką adaptacji wspomnianych procesów w obszarze mikrowytwarzania oraz podstawami teoretycznymi i technologicznymi ich integracji w ramach technologii sekwencyjnych i hybrydowych. Autor ponad 130 publikacji naukowych. Ekspert Komisji Europejskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Prof. Sebastian Skoczypiec uczestniczył w kilkunastu projektach badawczych, w tym międzynarodowych. Należy do Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk (zastępca przewodniczącego), Akademii Inżynierskiej w Polsce, European Scientific Association for Material Forming (ESAFORM).
 
(bk)
 
Fot. Piotr Gibas
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 

Katarzyna Jamioł, studentka architektury krajobrazu i architektury na Politechnice Krakowskiej, otrzymała wyróżnienie w międzynarodowym konkursie dla studentów „ArchiDots – Award for Excelence in Architectural Design 2023”. Jej projekt pn. „Kossak Square”, będący rozwinięciem projektu semestralnego, uplasował się na II miejscu w kategorii Sophomore. To kolejne w ostatnim czasie wyróżnienie dla ambitnej architektki z PK.

 

– Punkt lub kropka są głównymi twórcami formy. Postrzegamy studentów architektury jako te kropki, które mają potencjał do stworzenia architektury, która będzie inspirować i stąd inicjatywa ArchiDots – możemy przeczytać na stronie organizatorów konkursu. Studentów nagradzano w kilku kategoriach: Freshman Category, Sophomore Category, Junior Category i Senior Category. Wśród laureatów tegorocznej edycji są utalentowane osoby z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Niemiec, Brazylii, Indii czy Izraela. Katarzyna Jamioł jest jedyną laureatką z Polski.

 Wizualizacje projektu autorstwa Katarzyny Jamioł  Wizualizacje projektu autorstwa Katarzyny Jamioł

 

„Kossak Square”, a więc wyróżniony (First Special Mention) projekt studentki Politechniki Krakowskiej, nawiązuje do zabytkowego zespołu dworsko-parkowego Kossakówka, usytuowanego przy placu Juliusza Kossaka 4 w Krakowie. Neogotycki dworek został w 1869 r. zakupiony przez Juliusza Kossaka i przez dziesięciolecia należał do tej rodziny. W 1960 r. dworek został wpisany do rejestru zabytków, został wyremontowany, lecz w latach 80. XX w. zaczął podupadać. Kossakówka od końca 2019 r. należy do Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK. W swoich pomysłach na rewitalizację tego szczególnego miejsca, Katarzyna Jamioł zwróciła uwagę m.in. na potrzebę zadbania o udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, zapewnienia ławek, a także stolików w budynku i na zewnątrz wraz z przestrzenią kawiarnianą, zapewnienia bezpiecznych przejść dla pieszych przez ul. Zwierzyniecką oraz utworzenia przestrzeni parkowej, której elementy będą nawiązywać do obrazów Juliusza Kossaka. Projekt „Kossak Square” stanowi rozwinięcie pracy semestralnej zrealizowanej przez studentkę na kierunku architektura krajobrazu (w ramach przedmiotu Projektowanie Zintegrowane). Temat kursowy prowadzili: dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK (prodziekan Wydziału Architektury), dr inż. arch. Wojciech Rymsza-Mazur, prof. PK oraz mgr inż. arch. Jacek Konopacki, wszyscy z Katedry Architektury Krajobrazu WA PK.

 

Katarzyna Jamioł jest studentką dwóch kierunków – architektury krajobrazu i architektury. Aktywnie działa w Kole Naukowym Krajobrazy „Landscapes”. Jest zaangażowana w prace naukowe i organizacyjne. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień. W 2022 r. zajęła III miejsce w kategorii Student Artysta w ramach Plebiscytu „Szafirowe Smoki”, organizowanego przez Samorząd Studencki PK. Katarzyna Jamioł została też laureatką programu stypendialnego PK, realizowanego z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni. Była członkinią zespołu (Katarzyna Jamioł, Małgorzata Pięciorak i Krzysztof Pryt) nagrodzonego w konkursie „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem”. Studentka wniosła również istotny wkład w opracowanie międzynarodowej wystawy IFLA Europe 2022 Reconsidering Nature. Jednym z partnerów wystawy była Politechnika Krakowska.

 

(bk)

 

Grafiki użyte w tekście: wizualizacje projektu autorstwa Katarzyny Jamioł / Katedra Architektury Krajobrazu

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
W piątek, 14 stycznia o godz. 16.00 w Galerii Sztuki A1 przy ul. Kanonicznej 1 odbył się wernisaż wystawy prac uczestników konkursu i warsztatów fotograficznych „FotoKrajObraz”, organizowanego przez Katedrę Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. 
 Dwie osoby oglądają zdjęcia prezentowane na wystawie  Dwie osoby oglądają zdjęcia prezentowane na wystawie
 
Celem konkursu – kierowanego do uczniów szkół średnich i studentów – jest promocja fotografii krajobrazowej, jako narzędzia pracy architekta krajobrazu, a także twórczej inspiracji i pasji. Ostatnia edycja odbywała się pod hasłem #połączenia. Zadanie uczestników polegało na wykonaniu fotografii krajobrazowej nawiązującej do tematu. 
 
Laureatami konkursu zostali: 
 • I miejsce – Kinga Lewińska

 • II miejsce – Iga Trzeciak

 • III miejsce – Jakub Wawruch

 • Wyróżnienie – Patrycja Gargała

 • Wyróżnienie – Kinga Sanecka

 • Wyróżnienie – Anna Wójcik

 • Wyróżnienie – Zuzanna Surga
 
Zwycięzcy wzięli udział w warsztatach fotograficznych, prowadzonych przez mgr. inż. Jana Zycha (art. fot., członek Związku Polskich Artystów Fotografików). Ich tematem była „nieoczywista pocztówka z Krakowa”, a więc stworzenie cyklu prac ukazujących charakter Krakowa w sposób odbiegający od tradycyjnych, turystycznych ujęć. 
 
Wystawę prac uczestników konkursu i warsztatów fotograficznych „FotoKrajObraz” można oglądać do końca miesiąca. 
 
(bk)
 
 
Fot. Jan Zych 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 

 

Rozpoczyna się kolejna edycja konkursu „M-Ar-Che-F”, który będzie trwał do 29 lutego 2024 r. (rejestracja uczestników do 31 stycznia 2024 r.). Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Nagrodzeni zostaną także nauczyciele oraz szkoły najbardziej zaangażowane w konkurs.

 

konkurs marchefOrganizowany przez Politechnikę Krakowską konkurs ma na celu zainteresowanie uczniów szkół ponadpodstawowych takimi dziedzinami, jak: matematyka, architektura, chemia, fizyka, informatyka i budownictwo. Stanowi on też zachętę dla szkół, by podjęły współpracę z PK w celu lepszego przygotowania uczniów do podjęcia studiów technicznych. Poprzez udział w konkursie uczniowie zapoznają się również z platformą e-learningową Moodle, która używana jest na wielu polskich uczelniach.

 

Swój udział w konkursie uczniowie mogą zgłaszać indywidualnie albo mogą zostać zgłoszeni przez nauczycieli. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie http://szkoly.pk.edu.pl/. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia 2024 r. Konkurs przeprowadzany jest w formie zdalnej na platformie e-learningowej Politechniki Krakowskiej: https://delta.pk.edu.pl/. To właśnie na tej platformie uczniowie mogą znaleźć mini-kursy, których tematyka nieco poszerza materiał obowiązujący w szkołach ponadpodstawowych. Każdy uczeń może wziąć udział we wszystkich mini-kursach, wybór należy do niego. Po spełnieniu warunków zaliczenia danego mini-kursu uczestnik zdobywa jeden punkt. Zatem wynik uczestnika konkursu to suma zdobytych przez niego punktów. Trzech najlepszych uczniów zostanie zaproszonych na uroczyste posiedzenie Senatu PK, podczas którego nastąpi wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych. Warto podkreślić, że wszyscy uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 50 proc. maksymalnej liczby punktów, otrzymają certyfikaty potwierdzające ich aktywny udział w konkursie.

 

Organizatorzy przewidzieli także nagrodzenie nauczycieli i szkół, które szczególnie mocno zaangażowały się we współpracę z Politechniką Krakowską w zakresie mini-kursów. Wynik nauczyciela to suma wyników wszystkich zgłoszonych przez niego uczniów przy użyciu formularza grupowego. Z kolei wynik szkoły to suma wyników zarejestrowanych uczniów danej placówki. Nauczyciele, którzy uzyskają pięć najlepszych wyników otrzymają certyfikaty potwierdzające ich aktywny udział w konkursie, a dyrektorzy szkół, które uzyskają trzy najlepsze wyniki, zostaną zaproszeni na uroczyste posiedzenie Senatu PK, podczas którego nastąpi wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych.

 

 

 

Lista kursów, które aktualnie mogą wybierać uczestnicy konkursu:

 

 

 

W zakresie architektury krajobrazu:

 

 • „Przygotowanie portfolio”

 

 

W zakresie matematyki:

 

 • „Płaszczyzna i prosta w przestrzeni”
 • „Iloczyn skalarny i wektorowy”
 • „Obliczanie pochodnych funkcji jednej zmiennej”
 • „Obliczanie granic funkcji z wykorzystaniem reguły de l’Hospitala”
 • „Wprowadzenie do macierzy”
 • „Rozwiązywanie układów równań liniowych z wykorzystaniem Twierdzenia Cramera”

          

W zakresie fizyki:

 

 • „Staczanie się ciał symetrycznych z równi pochyłej”
 • „Układy nieinercjalne część 1 – Nieinercjalne układy odniesienia poruszające się ruchem przyspieszonym prostoliniowym”
 • „Układy nieinercjalne część 2 – Obracające się układy odniesienia. Siła odśrodkowa”
 • „Układy nieinercjalne część 3 – Obracające się układy odniesienia. Siła Coriolisa”
 • „Układy nieinercjalne część 4 – Efekty Coriolisa na Ziemi”
 • „Układy nieinercjalne część 5 – Stan nieważkości w układach nieinercjalnych w polu grawitacyjnym”
 • „Układy nieinercjalne część 6 – Sztuczna grawitacja w układach nieinercjalnych w kosmosie”
 • „Inercjalne układy odniesienia”
 • „Jak zamarza woda”
 • „Czy istnieją monopole magnetyczne”
 • „Ewolucja gwiazd”

 

W zakresie chemii:

 

 • „Chromatografia kolumnowa”
 • „Utlenianie i redukcja +TLC – Synteza Kwasu Benzoesowego”
 • „Twardość wody”
 • „Skala pH – wskaźniki, pHmetr i miareczkowanie potencjometryczne”
 • „Projektowanie leków – od pomysłu do tabletki”

 

 

W zakresie informatyki:

 

 • „Modelowanie 3D. Wprowadzenie”
 • „Modelowanie 3D. Wprowadzenie cz.2”
 • „Edycja video”
 • Podstawy programowania w języku C cz. 1 – Operatory, typy danych” „Podstawy programowania w języku C 2 – Wyrażenia warunkowe, pętle”
 • Podstawy programowania w języku C 3 – Tablice, wektory i macierze”

 

W zakresie budownictwa:

 

 • „Jak czytać rysunek architektoniczny?”
 • „Jak poprawnie wykonać pomiar kamerą termowizyjną?”
 • Budownictwo energooszczędne
 • Zaawansowane materiały konstrukcyjne” – nowy na stronie

 

 

Baza kursów znajduje się na platformie e-learningowej Delta (www.delta.pk.edu.pl) w kategorii „Kursy Dla Szkół Średnich”. Dostęp do nich możliwy jest również z poziomu strony internetowej poświęconej współpracy ze szkołami (www.szkoly.pk.edu.pl) oraz poprzez platformę Otwartych Zasobów Edukacyjnych PK  (www.politeka.pk.edu.pl). Baza ta poszerzana jest o kolejne kursy. Oferta edukacyjna dla szkół średnich została wzbogacona także o  możliwość udziału uczniów zarejestrowanych w konkursie „M-Ar-Che-F” w kursie e-learningowym o nazwie „PoMoST” (Podstawy Matematyki dla Studentów).

 

Uczniowie najbardziej zaangażowanych szkół mają później możliwość uczestniczenia w specjalnie dla nich organizowanych wykładach ekspertów, interesujących warsztatach, spotkaniach z organizacjami studenckimi oraz zwiedzać obiekty Politechniki Krakowskiej. Pytania o organizację spotkań oraz sugestie na temat ich programu należy wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

       

 

 

Na zdjęciu: Uczestnik konkursu (edycja 2022/23) odbiera nagrodę podczas uroczystego posiedzenia senatu PK / Fot. Jan Zych

 

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Chór "Cantata" występuje scenie zlokalizowanej na Rynku Głównym podczas wydarzenia „Śpiewaj z nami! Kolędowanie z krakowskimi chórami”. W niedzielę, 16 stycznia w Bazylice św. Floriana przy ul. Warszawskiej 1 odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu Akademickiego Chóru Politechniki Krakowskiej „Cantata” pod dyrekcją mgr Marty Stós. Wstęp jest bezpłatny. 
 
Politechnicznych chórzystów będzie można posłuchać bezpośrednio po mszy św. o godz. 18.30. Co roku, w okresie świąteczno-noworocznym muzycy „Cantaty” prezentują repertuar kolędowy. Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia mogliśmy ich posłuchać na Rynku Głównym w Krakowie, w ramach wydarzenia pn. „Śpiewaj z nami! Kolędowanie z krakowskimi chórami”. 
 
W 2021 r. Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata” obchodził jubileusz 30-lecia działalności. Muzycy mają na koncie wiele nagród i wyróżnień. W ciągu ostatnich lat ich pula poszerzyła się m.in. o: I miejsce w kategorii chórów akademickich podczas XX Łódzkiego Festiwalu Chóralnego „Cantio Lodziensis”, dwa Srebrne Dyplomy Międzynarodowego Konkursu „Voce Magna” w Żylinie (Słowacja) i Ogólnopolskiego Konkursu „O złotą strunę” w Niepołomicach, I miejsce w V Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2018”, II miejsce w XXXIX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2020”. W styczniu ub. roku muzycy pod dyrekcją Marty Stós zajęli I miejsce podczas VIII Międzynarodowego Rzeszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek.
 
(bk)
 
 
Na zdjęciu, Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata” występuje podczas wydarzenia „Śpiewaj z nami! Kolędowanie z krakowskimi chórami” (grudzień 2021 r.) / fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 

 

 

Politechnika Krakowska i Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK) rozszerzają współpracę. Porozumienie w tej sprawie podpisali we wtorek, 12 września br. rektor PK prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata i mgr Magdalena Nowak-Obrzut, dyrektor ZDMK. Kooperację będzie koordynować dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK.

 

Współpraca Politechniki i krakowskich jednostek miejskich, dbających o drogi, torowiska i obiekty mostowe ma wieloletnią historię. Miejskie służby korzystają z eksperckiej wiedzy specjalistów Politechniki m.in. przy prowadzeniu swoich projektów – inwestycji, remontów, bieżącego monitoringu infrastruktury miasta. Nowa umowa rozszerza pola współpracy, koncentrując się zwłaszcza na jej obszarach edukacyjnych, takich jak szkolenie kadr Zarządu Dróg Miasta Krakowa, praktyki studenckie i kształcenie inżynierów drogownictwa pod kątem potrzeb miast, wspólne przedsięwzięcia naukowo-badawcze.

 Rektor PK prof. Andrzej Szarata i dyrektor ZDMK Magdalena Nowak-Obrzut siedzą przy stole i podpisują porozumienie  Rektor prof. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. Lucyna Domagała i dyrektor ZDMK Magdalena Nowak-Obrzut stoją, pozują do zdjęcia

 

Porozumienie obejmuje wspólne inicjatywy m.in. w zakresie: przygotowania i prowadzenia przez ekspertów Politechniki szkoleń, kursów oraz studiów podyplomowych dla pracowników ZDMK; organizowania praktyk i wizyt zawodowych studentów uczelni w jednostkach organizacyjnych ZDMK; przygotowania i prowadzenia przez pracowników ZDMK wybranych wykładów monograficznych dla studentów uczelni; wspólnego formułowania tematów prac dyplomowych przygotowywanych przez studentów PK; organizowania i udziału w seminariach, webinarach, konferencjach naukowo-technicznych.

 

– Dynamiczny rozwój nowych technologii oraz coraz bardziej wymagające społeczne i środowiskowe wyzwania, wymagają od zarządców miast i miejskiej infrastruktury, stałego aktualizowania wiedzy i podwyższania kompetencji kadr za to odpowiedzialnych. Politechnika Krakowska – ze swoimi nowoczesnymi laboratoriami i wysokiej klasy specjalistami – będzie dla Zarządu Dróg Miasta Krakowa cennym wsparciem w tym procesie – mówi rektor PK prof. Andrzej Szarata. – Kraków jest z oczywistych względów naturalnym środowiskiem dla aktywności badawczej i edukacyjnej pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej. Trzymamy na bieżąco rękę na pulsie miasta. Znamy dobrze jego infrastrukturę, codzienne wyzwania związane z zarządzaniem nią, plany rozwoju, często sięgamy do tematów miejskich podczas kształcenia naszych studentów. Po studiach mogą być oni zainteresowani pracą w jednostkach miejskich, dlatego cieszymy się, że na współpracy – organizacji stażów, praktyk wizyt studyjnych – skorzystają też nasi studenci. Nasza współpraca edukacyjna i badawcza związana z dbałością o infrastrukturę Krakowa przyniesie z pewnością dobre owoce także dla mieszkańców miasta – ich bezpieczeństwa i wygody.

 

 

 

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, który będzie koordynował współpracę, zaoferuje pracownikom różnych szczebli Zarządu Dróg Miasta Krakowa szkolenia i kursy z takich obszarów tematycznych jak: podstawy systemów GIS z wprowadzeniem do ich wykorzystania w zarządzaniu nieruchomościami gminnymi, nowe trendy w projektowaniu i utrzymywaniu infrastruktury drogowej, zieleń przyuliczna i błękitna infrastruktura, zarządzanie procesem inwestycyjnym przy wsparciu nowoczesnym narzędzi cyfrowych. – Aby sprawnie dbać o miasto, realizować zadania budżetowe, potrzebujemy w swoich szeregach specjalistów. Podnoszenie kwalifikacji jest niezmiernie istotne, dlatego to porozumienie ma charakter głównie edukacyjny. Liczę, że zaplanowane liczne inicjatywy przyniosą obu stronom wymierne korzyści – podkreśla Magdalena Nowak-Obrzut, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

 

(mas)

 

 

Na zdjęciach, 1) rektor PK prof. Andrzej Szarata i dyrektor ZDMK Magdalena Nowak-Obrzut; 2) rektor prof. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. Lucyna Domagała i dyrektor ZDMK Magdalena Nowak-Obrzut / fot. Jan Zych

 

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Plakat konkursu "O Złoty Indeks PK"8 stycznia odbył się I etap (on-line) konkursu „O Złoty Indeks PK”, w którym 211 tegorocznych maturzystów rywalizuje w trzech dyscyplinach: matematyce, chemii i informatyce. Do finału, zaplanowanego na 26 lutego, zakwalifikowało się 89 osób. Laureaci konkursu otrzymają dodatkowe punkty w rekrutacji na Politechnikę Krakowską. 
 
I etap konkursu „O Złoty Indeks PK” został zorganizowany za pomocą platformy e-learningowej. Między 6 grudnia 2021 r. a 6 stycznia 2022 r. odbywała się elektroniczna rejestracja, podczas której osoby zainteresowane udziałem w rywalizacji wskazywały jeden z trzech konkursowych przedmiotów. W bieżącej, 7. edycji po raz pierwszy naukowe zmagania toczą się w dziedzinie informatyki. Spośród 211 osób, które zgłosiły się do konkursu, 136 wybrało matematykę, 56 chemię, a 19 osób informatykę. Wśród 89 finalistów, 46 powalczy w dyscyplinie matematyka, 32 sprawdzi swoje umiejętności chemiczne i 11 – informatyczne. 
 
II etap konkursu „O Złoty Indeks PK” odbędzie się 26 lutego (sobota) na kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24, choć – ze względu na sytuację epidemiczną – istnieje możliwość zrealizowania go zdalnie. W zależności od uzyskanych wyników, laureaci otrzymają 200, 100 lub 60 dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów I stopnia na PK, za wyjątkiem inżynierii wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym oraz kierunków oferowanych przez Wydział Architektury. Ponadto dla laureatów I stopnia, którzy podejmą studia na Politechnice Krakowskiej oraz zaliczą pierwszy semestr, przyznane zostaną nagrody finansowe w ramach programu „Student Lider pierwszego roku”. 
 
Więcej informacji na temat konkursu na stronie internetowej: indeks.pk.edu.pl
 
(bk)
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 

Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata wizytował obiekty technologiczne Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie. Politechnikę – zwłaszcza Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PK – i MPO łączy owocna współpraca, przypieczętowana porozumieniem z 2017 r. W wizycie brała udział prof. Agnieszka Generowicz z WIŚiE, koordynatorka licznych wspólnych inicjatyw uczelni i MPO.

 

W ramach wizyty rektor PK odwiedził obiekty MPO przy ul. Nowohuckiej 1 i Krzemienieckiej 40. Zapoznał się z instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych w gminie, m.in. z funkcjonowaniem zakładu odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz z punktem ich odbioru, zakładu produkcji paliw z odpadów, bazy samochodowo-sprzętowej do odbioru odpadów oraz utrzymania letniego i zimowego miasta. Na terenie Centrum Ekologicznego Barycz była okazja do zwiedzenia sortowni odpadów selektywnie gromadzonych, sortowni odpadów zmieszanych i instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania, punktu selektywnego gromadzenia odpadów, kompostowni odpadów zielonych i składowiska odpadów ostatecznych.

 Do zdjęcia pozują stojąc, od lewej: prof. Andrzej Szarata, prezes zarządu, dyrektor generalny MPO Henryk Kultys i prof. Agnieszka Generowicz. Dyrektor Kultys trzyma dyplom, a prof. Generowicz wspólnie napisaną książkę  Stoi dwóch mężczyzn zapatrzonych w nieznany punkt. Pierwszy od lewej prof. Andrzej Szarata  Osoby przemieszczają się wzdłuż korytarza, na pierwszym planie dyrektor Henryk Kultys, za nim rektor Andrzej Szarata i prof. Agnieszka Generowicz

 

Współpraca Politechniki z MPO prężnie się rozwija m.in. w ramach porozumienia zawartego w 2017 r. Zakłada ono podejmowanie wspólnych działań w zakresie badań naukowych w obszarze zbierania odpadów komunalnych oraz prowadzenia procesów odzysku i przetwarzania odpadów. Eksperci PK współpracują z MPO także w zakresie wdrażania nowych technologii przetwarzania odpadów. Owocem współpracy są nie tylko innowacyjne rozwiązania, wykorzystywane w działalności MPO, ale też wspólne publikacje, m.in monografia dotycząca poprawy jakości stanu środowiska np. dzięki utrzymaniu czystości oraz letniemu utrzymaniu dróg i ciągów pieszych czy wydany w tym roku w Wydawnictwie Politechniki Krakowskiej wspólny poradnik „Organizacja i eksploatacja systemów letniego i zimowego utrzymania obszarów miejskich – poradnik techniczny” (autorzy A. Generowicz A., H. Kultys, A. Natkaniec A., J. Sobczyk, T. Bator). Za tę publikację, która ma charakter podręcznika, Wydawnictwo PK otrzymało wyróżnienie w konkursie Technicus 2023 Naczelnej Organizacji Technicznej. Podczas wizyty w MPO, rektor PK miał okazję przekazać autorom podręcznika nagrodę wraz gratulacjami.

 

W ramach współpracy PK i MPO przygotowujemy kolejny poradnik, tym razem dotyczący możliwości gromadzenia i odbioru odpadów zmieszanych i selektywnie gromadzonych. Estetyka i prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami jest uwarunkowane prawidłowym systemem segregacji „u źródła”, czyli przez mieszkańców. Podjęty temat stawia przed nami kolejne trudne wyzwanie, które mamy nadzieję rozwiązać w ramach naszej współpracy – zapowiada prof. Agnieszka Generowicz z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej. Podręcznik skierowany będzie do deweloperów, zarządców nieruchomości oraz oczywiście studentów i użytkowników systemu gospodarki odpadami. Będzie miał charakter multidyscyplinarny, oprócz elementów segregacji planuje się uwzględnić kwestie logistyczne odbioru odpadów, ich transportu oraz usytuowania miejsc odbioru.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie to dziś nowoczesna i największa w branży firma komunalna w Polsce. Przetwarza rocznie ponad 350 tys. Mg odpadów w taki sposób, że ostatecznie składowane jest 2-3% masy odpadów wytworzonych. Ponad 40-procentowe poziomy odzysku i recyklingu oraz wykorzystanie energii z odpadów to ważne osiągnięcia krakowskiej spółki.

 

(mas)

 

 

Na zdjęciach, 1) od lewej rektor PK prof. Andrzej Szarata, prezes Zarządu, dyrektor generalny MPO Henryk Kultys i prof. Agnieszka Generowicz; 2) prof. Andrzej Szarata; 3) na pierwszym planie: prezes Zarządu, dyrektor generalny MPO Henryk Kultys, prof. Andrzej Szarata, prof. Agnieszka Generowicz / fot. Piotr Odorczuk

 

 

{fastsocialshare}

 
 
19 studenckich projektów ze wszystkich wydziałów Politechniki Krakowskiej otrzyma dofinansowanie w kolejnej edycji konkursu organizowanego przez FutureLab PK. Spotkanie Rady Naukowej tej jednostki, podczas którego wybrani zostali laureaci, odbyło się zdalnie 20 grudnia br. Łączna kwota finansowego wsparcia to 470 tys. zł. 
 
Grafika konkursu– Co rok zwiększamy budżet na wsparcie studentów innowatorów, w pierwszym konkursie FutureLab-a było to blisko 300 tys. zł. Teraz to już 470 tys. zł. Chcemy w ten sposób doceniać pomysłowość naszych studentów i wspierać ich ponadprzeciętną aktywność – mówi prof. Andrzej Białkiewicz, rektor Politechniki Krakowskiej. –Konkurs na projekty studenckie w ramach FutureLab-a PK to jedna z wielu inicjatyw uczelni, wspierających studencką innowacyjność i osiągnięcia. W 2022 r. będziemy też nagradzać najbardziej aktywnych studentów-naukowców w ramach własnego funduszu stypendialnego uczelni. Kontynuujemy również program nagród dla studentów liderów I roku. Mocniej wesprzemy także ruch kół naukowych.
 
Tegoroczny konkurs na projekty studenckie cieszył się dużym zainteresowaniem żaków z Politechniki Krakowskiej. Do 30 listopada spłynęło 26 wniosków, a w skład zgłoszonych grup wchodziło 218 studentów – najwięcej z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydziału Architektury i Wydziału Mechanicznego. Rada Naukowa FutureLab PK postanowiła przyznać granty 19 projektom skupiającym 188 studentów. W ocenie uwzględniano przede wszystkim zdefiniowany cel projektu i innowacyjność, oryginalność pracy, nowatorskie podejście do zagadnienia, studium wykonalności i możliwość praktycznego wykorzystania wyników projektu, a także zakres przeprowadzonego projektu i przyjętą metodologię. Na wsparcie studentów Politechnika Krakowska przeznaczy 470 tys. zł z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i środków prorektora do spraw studenckich. 
 
Dofinansowanie przyznane laureatom konkursu może zostać przeznaczone na zakup materiałów i aparatury badawczej, potrzebne oprogramowanie, wyjazdy studyjne, szkolenia i warsztaty studentów, a nawet opłacenie dodatkowych prac zleconych niezbędnych dla realizacji projektu. Zwycięskie grupy otrzymają także opiekę mentorów uczelnianych i ekspertów z otoczenia biznesowego, a ponadto pomoc w działaniach promocyjno-marketingowych swojego projektu.
 
Na początku 2022 r. FutureLab będzie się kontaktował z każdą z grup, by przedyskutować plany pracy oraz optymalne wydatkowanie środków.
 
 
 
LISTA NAGRODZONYCH PROJEKTÓW
 
 
1. Systemy transdermalne z personalizowaną dawką substancji terapeutycznej w leczeniu nekrozy
 
Projekt 
Opracowanie hydrożelowych systemów transdermalnych wzbogaconych aloesem, witaminą C oraz antybiotykiem (cefaleksyną) do leczenia nekrozy (martwicy skóry) spowodowanej poparzeniem lub infekcją bakteryjną. Innowacyjność tych systemów polega na ich wielofunkcyjności – tworzą one barierę dla drobnoustrojów, nie przywierają do rany oraz pochłaniają wysięk z rany i dostarczają substancji o działaniu bakteriobójczym i wspomagającym gojenie ran. Opracowane systemy będą otrzymywane metodą fotopolimeryzacji, która jest krótkotrwała, bezodpadowa z jednoczesną sterylizacją produktu. Zakres projektu obejmuje syntezę systemów transdermalnych, analizę ich właściwości fizykochemicznych, biologicznych i mechanicznych.
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki 
 
 
2. Polimerowe systemy do kontrolowanego uwalniania retardantów wzrostu roślin dla potrzeb ogrodnictwa 
 
Projekt
Hamowanie wzrostu roślin ozdobnych jest celowym zabiegiem powodującym, że rośliny mają atrakcyjniejszy wygląd, posiadają większą liczbę kwiatów oraz gęstsze ulistnienie. Zyskują w ten sposób na wartości, co przyczynia się do zwiększenia dochodów z działalności ogrodniczej. Celem projektu jest opracowanie sposobu otrzymywania materiałów polimerowych, uwalniających do gleby – pod wpływem wilgoci – wybrane, komercyjne retardanty wzrostu roślin (CCC).
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
 
 
3. Nietrombogenne materiały wielowarstwowe dedykowane do elementów systemu wspomagania serca, immobilizowane oligo-prolinami opracowywane w oparciu o biomechaniczny system „sztucznego pacjenta – SERCE”
 
Projekt
Celem projektu są nietrombogenne materiały wielowarstwowe, minimalizujące ryzyko tworzenia skrzeplin na elementach pulsacyjnych komór wspomagania serca. Zastosowanie powierzchni immobilizowanych oligo-prolinami, peptydami, pozwala na efektywne i trwałe zapobieganie adsorpcji białek i adhezji komórek. Protezy serca wspierają pacjentów z późnymi stadiami chorób serca w procesie powrotu do zdrowia lub stanowią pomost do transplantacji, a w najnowszych zastosowaniach pomost do wspomagania permanentnego. Projekt został zdefiniowany w celu zaspokojenia pilnej potrzeby medycznej, jaką jest zwiększenie skuteczności leczenia niewydolności serca (zmniejszenie śmiertelności) oraz zapewnienie poprawy jakości życia osób wymagających mechanicznego wspomagania serca w trakcie leczenia zagrażających życiu chorób serca. 
 
Zespół: studenci z Wydziału Mechanicznego
 
 
4. Hybrydowe ogniwa fotowoltaiczne nowej generacji z kropkami kwantowymi
 
Projekt
Poszukiwanie tanich, odnawialnych źródeł energii jest obecnie bardzo popularne. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się energia słoneczna, która niesie ze sobą nieograniczony potencjał. Cienkowarstwowe, hybrydowe ogniwa fotowoltaiczne, które dzięki swojej funkcjonalności nie tylko produkują ekologiczny prąd, ale również mogę stanowić element dekoracyjny budynków, odzieży czy nawet powierzchni użytkowych. Głównym celem projektu jest opracowanie koncepcji i wykonanie w warunkach laboratoryjnych prototypów hybrydowych ogniw fotowoltaicznych zawierających w swojej warstwie aktywnej polimery przewodzące oraz perowskitowe kropki kwantowe.
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
 
 
5. Zaawansowane metody obliczeniowe w diagnostyce medycznej opartej o sekwencjonowanie genów 
 
Projekt
Celem projektu jest wypracowanie innowacyjnych i efektywnych metod diagnostyki chorób nowotworowych opartych na zaawansowanych metodach obliczeniowych oraz wykorzystanie metody składowych głównych PCA i funkcjonalnej analizy danych FDA do wyodrębniania cech powodujących nowotworzenie.
 
Zespół: studenci z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
 
 
6. Projekt nowych rozwiązań dla protez kończyn górnych drukowanych w 3D technologią MJF – współpraca z Glaze Prosthetics
 
Projekt
Celem działania jest zaprojektowanie alternatywnych rozwiązań dla protez pasywnych. Zdefiniowanie potrzeby, nadanie funkcjonalności, wykorzystywanie technologii druku 3D. Dostępne protezy pasywne mają ograniczoną mobilnością w obrębie nadgarstka, palców, śródręcza. Rezultatem prac będą produkty, które pomogą osobom po amputacji ramienia lub przedramienia, zwiększą ich sprawności ruchową i poprawią kondycję psychiczną po zabiegu oraz wzmocnią przynależność do swoich grup wiekowych. Efekty projektu pozwolą zwiększyć jakość życia dla osób po amputacji i zdolność do pracy i podniosą jakość wykonywania czynności codziennych.
 
Zespół: studenci z Wydziału Mechanicznego
 
 
7. Podniesienie poziomu technologicznego TRL konstrukcji modułów biomimetycznego pojazdu pływającego
 
Projekt
Działania ukierunkowane na rozwój i zwiększenie potencjału naukowo-dydaktycznego Laboratorium Podwodnych Robotów Mobilnych Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. W ramach projektu zostaną opracowane m.in. rozwiązania konstrukcyjne systemu monitorowania linii brzegowej. Opracowanie i wykorzystanie dodatkowych modułów rozszerzających zakres działania podwodnych pojazdów hybrydowych koresponduje z projektem międzynarodowym SABUVIS II. Przedsięwzięcie służy stworzeniu i przetestowaniu prototypów rozwiązań pozwalających na zwiększenie bezpieczeństwa obszarów infrastruktury portowej oraz statków. 
 
Zespół: studenci z Wydziału Mechanicznego
 
 
8. PARKLET-EKO-MYSLOVIC – generator aktywności w nowoczesnym mieście 
 
Projekt
Głównym celem projektu ma być wykonie opracowania standardów parkletów dla miasta Mysłowice, odpowiadających potrzebom różnych grup interesariuszy. Pierwszym etapem będzie określenie celów projektowych związanych z analizą problemów miasta, jak również analiza obecnych rozwiązań w innych krajach w Europie – etap ten odbywać się będzie przy współpracy z miastem, a jego efektem będzie opracowanie wytycznych wraz z proponowanymi lokalizacjami, scenariuszami, optymalizacją przyjętych rozwiązań i projektami koncepcyjnymi. Cały proces będzie również zaadaptowany do wirtualnej rzeczywistości. 
 
Zespół: studenci z Wydziału Architektury
 
 
9. Analiza wykonalności interpretatora gestów przy pomocy sztucznej inteligencji do sterowania modelem 3D inteligentnego domu
 
Projekt
Celem projektu jest opracowanie, wykonanie i przebadanie modelu 3D inteligentnego domu dla osób niepełnosprawnych, w którym wybrane elementy sterowane są przy pomocy gestów interpretowanych z wykorzystaniem algorytmów sztucznej intencji. Przeprowadzona zostanie analiza danych pomiarowych w chmurze, w oparciu o technologie Big Data. Wykonane zostaną prace integrujące nowe rozwiązania z dziedziny architektury, budownictwa, informatyki, automatyki i energetyki.
 
Zespół: studenci z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydziału Architektury, Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
 
 
10. Lizard 
 
Projekt
Autorzy projektu dążą do zbudowania pojazdu zasilanego energią elektryczną przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami jeżdżących na wózkach inwalidzkich. Pojazd będzie posiadał następujące innowacje i udogodnienia: regulowane elektrycznie zawieszenie tylnie w celu zapewnienia komfortowego wjazdu na najazd; dzielone tylnie drzwi pozwalające uzyskać platformę najazdową dla wózka inwalidzkiego; system autonomicznej jazdy w określonym stopniu; silniki elektryczne napędzające pojazd, wbudowane w piastę koła; nadwozie wykonane z materiałów kompozytowych.
 
Zespół: studenci z Wydziału Mechanicznego
 
 
11. Zintegrowana konstrukcja 2 lub 3 głowic dla drukarek 3D pracujących w technologii FFF 
 
Projekt
Studenci planują opracować nową, zintegrowaną konstrukcję dwóch lub trzech głowic drukujących w jednym zespole konstrukcyjnym. Spodziewany efekt realizacji tego projektu to innowacyjne rozwiązanie, które będzie mogło być stosowane przez producentów drukarek 3D i pozwoli na zwiększenie liczby głowic drukujących. Aktualnie stosowane rozwiązania oferują funkcjonalność opartą na zmianie głowicy znajdującej się na tej samej wysokości (ale przesuniętej w płaszczyźnie ruchu głowicy o zadaną wartość), co stwarza realne zagrożenie zahaczania głowicy (nie podającej filamentu w danym momencie wydruku) o świeżo wydrukowaną warstwę. Młodzi naukowcy dążą do opracowania mechanizmu opartego na zautomatyzowanej zmianie wysokości dwóch (lub trzech) głowic w zależności od wymagań danego modelu drukarki. Zdaniem zespołu projektowego, możliwe jest zbudowanie zintegrowanej konstrukcji dla trzech głowic, co umożliwi drukowanie trzema różnymi kolorami filamentu lub zastosowanie materiału podporowego w jednej z głowic, a w dwóch pozostałych materiału właściwego. 
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 
 
 
12. Urządzenie przetwarzające tekst na alfabet Braille’a z możliwością wykorzystania detekcji obrazu i funkcjonalnością nauczania alfabetu 
 
Projekt
Celem studentów jest stworzenie urządzenia, które będzie przetwarzało tekst na alfabet Braille’a, umożliwiając osobie niewidomej jego odczytanie. W dalszej części projektu urządzenie zostanie wzbogacone o detekcję obrazu (rozpoznawanie tekstu), opartego na sieci neuronowej, pozwalającego tłumaczyć tekst w czasie rzeczywistym. Zastosowanie modelu rozpoznawania tekstu pozwoli na przetwarzanie tekstu książek w sposób umożliwiający ich płynne czytanie. 
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 
 
13. Innowacyjna komora UV-FPT do obróbki poprodukcyjnej wydruków z żywic fotoutwardzalnych dla sektora biodruku 3D
 
Projekt
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej komory UV-FPT do obróbki poprodukcyjnej bio-struktur oraz bio-wydruków 3D znakowanych sensorami luminescencyjnymi m.in. na potrzeby ich wykorzystania w technikach obrazowania luminescencyjnego. Obróbka poprodukcyjna w sektorze biodruku 3D jest bardzo wymagającym zadaniem, dlatego obecnie na rynku dostępność takich urządzeń jest niewielka. Dodatkowo urządzenia te cechuje niewielka uniwersalność. Dzięki wykorzystaniu zaproponowanych przez studentów innowacyjnych rozwiązań, opracowany produkt będzie miał wysoce uniwersalny charakter. 
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
 
 
14. Projekt Synchronizacja – Razem czy Osobno w Przestrzeni Miasta  
 
Projekt
Projekt polega na zdiagnozowaniu przestrzeni publicznej Krakowa w zakresie identyfikacji miejsc wykluczających i niesprzyjających tworzeniu się lokalnych więzi społecznych, a także zbadaniu cech jakościowych wskazanych przestrzeni oraz wskazaniu modelowych rozwiązań projektowych, które mogą stać się prototypem architektury miejsca spotkań, integrującej różne formy społecznego współistnienia. Jednym ze spodziewanych efektów realizacji projektu jest rozpropagowanie idei prospołecznej rewitalizacji miejsc w przestrzeni publicznej miasta. Projekt w innowacyjny sposób łączy badania naukowe z dziedziny nauk społecznych (psychologia) i humanistycznych (teoria sztuki, estetyka) z projektowaniem architektonicznym.
 
Zespół: studenci z Wydziału Architektury
 
 
15. Mata sensoryczna modułowa dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
 
Projekt
Produkt zostanie wykonany za pomocą technik addytywnych, które będą odporne na warunki atmosferyczne oraz łatwe w dezynfekcji. Mata ma walory edukacyjne oraz poznawcze. Pozwala na rozwój zmysłów i kształtowanie harmonijnego postrzeganie świata poprzez zapoznanie się z różnymi fakturami i rodzajami materiałów wykorzystanymi do wykonania mat. Mata docelowo będzie uzupełniać wyposażenie edukacyjne w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych lub szkołach specjalnych.
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki
 
 
16. Opracowanie innowacyjnych biotuszy do druku przestrzennych struktur 3D wspierających wzrost i proliferację materiału biologicznego w postaci wyselekcjonowanych linii komórkowych 
 
Projekt
Celem projektu jest opracowanie nowych tuszy hydrożelowych z udziałem materiału biologicznego dedykowanych do druku 3D. Wśród potencjalnych zastosowań biodruku 3D można wymienić np. wytwarzanie trójwymiarowych modeli tkanek, w tym modeli nowotworowych, umożliwiających badanie skuteczności danej terapii metodą bezpośrednią na komórkach pacjenta, co pozwala na skrócenie czasu i dobór spersonalizowanej terapii, czy też tworzenie i drukowanie dopasowanego do pacjenta skafoldu pozwalającego na zastąpienie nawet całej kości. Innym zastosowaniem biodruku 3D jest wytwarzanie systemów lab-on-a-chip czy też organ-on-a-chip, czyli miniaturowych urządzeń analitycznych, które mogą wykrywać pasożyty i wirusy we krwi lub stymulować funkcje, mechanikę i reakcje fizjologiczne całych narządów. 
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej 
 
 
17. Analiza ilościowa strumienia wyjść separatora urobku rud szlachetnych za pomocą obrazu z kamery 3D
 
Projekt
Celem projektu jest opracowanie systemu analizującego przepustowość pracy separatora urobku górniczego niezależnie dla strumieni wyjść: produktu i odpadu. Efektem projektu będzie układ pomiarowy z możliwością kontroli nastaw separatora w pętli sprzężenia zwrotnego w zależności od rzeczywistego podziału strumienia, analizujący przepustowość wynikowych strumieni pracy separatora w czasie rzeczywistym.
 
Zespół: studenci z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydziału Architektury, Wydziału Inżynierii Lądowej 
 
 
18. Projekt i wykonanie urządzenia przetwarzającego butelki typu PET na filament do druku 3D 
 
Projekt
Celem projektu jest opracowanie i zbudowanie prototypu zautomatyzowanej wytłaczarki do filamentu wykorzystującej jako materiał bazowy zużyte butelki PET. Proponowane urządzenie pozwoli na stosunkowo tanią i prostą produkcję filamentu, pozwalając znacznie obniżyć koszty drukowania elementów.
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 
 
19. Technologia do samodzielnego budowania ścian domów o powierzchni do 70 m kw. 
 
Projekt
Celem projektu jest opracowanie kompletnej technologii do samodzielnego budowania lekkich ścian domów o powierzchni do 70 m kw. Główne etapy projektu opierają się zaprojektowaniu bloczków budowlanych, a następnie ich wykonaniu, zarówno z kompozytów polimerowych, jak i materiałów drewnianych, zawierających w swoim rdzeniu bio-ekologiczną piankę termoizolacyjną. Równolegle opracowana zostanie receptura spoiny polimerowej do tychże bloczków oraz sposób otrzymywania w 100 proc. ekologicznej sztywnej pianki termoizolacyjnej. Wynikiem prac badawczych będzie kilka finalnych konstrukcji bloczków budowlanych o zdefiniowanych parametrach fizykochemicznych, które dzięki odpowiedniemu ułożeniu i wzajemnemu dopasowaniu, będą mogły stanowić zewnętrzną ścianę budynku. Innowacją tego rozwiązania jest kształt i konstrukcja bloczków budowlanych, ich sposób łączenia oraz nowy hybrydowy materiał łączeniowy, a także bio-ekologiczna pianka termoizolacyjna.
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej 
 
 
Więcej informacji o studenckich projektach na stronie internetowej FutureLab PK
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 

Na początku września odbyła się III Polsko-Chorwacka Konferencja Rektorów w Zadarze. Wzięli w niej udział członkowie Kolegium Rektorów Chorwackich (CRC) oraz przedstawiciele uczelni zrzeszonych w Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa (CRUK). Politechnikę Krakowską reprezentował prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą prof. Jerzy Zając, a także kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PK mgr Katarzyna Baron-Lisiakiewicz. Uczestnicy spotkania dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z umiędzynarodowieniem uczelni. Obrady zostały zwieńczone podpisaniem porozumienia między CRC a CRUK.

 

Uczestnicy III Polsko-Chorwackiej Konferencji Rektorów w Zadarze pozują do zdjęcia, szósty od lewej – prorektor PK prof. Jerzy Zając, obok niego kierownik DWM Katarzyna Baron-LisiakiewiczGłównymi tematami spotkania przedstawicieli krakowskich i chorwackich uczelni były m.in. sojusze europejskie, studia wspólne, wspólne i podwójne dyplomy. Prorektor Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK oraz kierownik DWM Katarzyna Baron-Lisiakiewicz rozmawiali z reprezentantami chorwackich szkół wyższych na temat zintensyfikowania współpracy z partnerskimi uczelniami: Uniwersytetem w Zagrzebiu – największą i najstarszą chorwacką uczelnią, a także Uniwersytetem w Osijeku i Uniwersytetem w Rijece. Jak podkreśla Katarzyna Baron-Lisiakiewicz, udział zagranicznych studentów w społeczności akademickiej PK systematycznie rośnie za sprawą programów wymiany (Erasmus+ oraz umowy bilateralne o bezpośredniej współpracy), ale też nowych form współpracy, jak studia wspólne z zagranicznymi uczelniami, np. z Tianjin Chengjian University, University of Cagliari czy uczestnictwo w Erasmus Mundus Joint Master Degree in Biorefinery, programie realizowanym przez konsorcjum w składzie: Politechnika Krakowska, Université de Lille, Université de Technologie de Troyes, Università degli Studi di Bari Aldo Moro. W roku 2022 r. na Politechnice Krakowskiej kształciło się 1108 obcokrajowców.

 

W bieżącym roku na PK utworzono anglojęzyczne studia wspólne II stopnia na kierunku Additive Manufacturing, oferowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki we współpracy z Politechniką Lwowską. Ich uruchomienie planowane jest w II semestrze roku akademickiego 2023/2024. Mamy też nadzieję, że wkrótce utworzone zostaną również anglojęzyczne studia wspólne z wybranymi uczelniami członkowskimi sojuszu STARS EU, w którym uczestniczy Politechnika, a oferta edukacyjna naszej uczelni wzbogaci się o prowadzone w j. angielskim studia I stopnia na kierunku informatyka, o który najczęściej pytają zagraniczni kandydaci na studia – mówi Katarzyna Baron-Lisiakiewicz, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej. W te wszystkie działania realizowane przez PK, doskonale wpisuje się porozumienie pomiędzy Chorwacką Konferencją Rektorów i Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, którego podpisanie zwieńczyło III Polsko-Uczestnicy III Polsko-Chorwackiej Konferencji Rektorów w Zadarze pozują do zdjęcia. w środku z teczkami stoją: od lewej – rektor Uniwersytetu w Zagrzebiu prof. Stjepan Lakušić oraz rektor AGH prof. Jerzy Lis, pierwsza od lewej Katarzyna Baron-Lisiakiewicz, trzeci od lewej w drugim rzędzie prof. Jerzy ZającChorwacką Konferencję Rektorów (3-5 września). Podpisy pod dokumentem złożyli przewodniczący Konferencji Rektorów Chorwackich, rektor Uniwersytetu w Zagrzebiu prof. Stjepan Lakušić oraz rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Jerzy Lis, I wiceprzewodniczący KRSWK. Porozumienie będzie stanowiło podstawę do dalszej współpracy – zawierania umów na realizację wspólnych projektów, podpisywania listów intencyjnych czy formułowania kolejnych porozumień.

 

Jak możemy przeczytać w dokumencie, strony zgodziły się rozwijać wspólne działania m.in. poprzez promowanie i ułatwianie programów stypendialnych dla członków akademickich Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa na studia w Chorwacji, a także chorwackich naukowców, członków Chorwackiej Konferencji Rektorów, w Polsce; promowanie wymiany programów w dziedzinie kształcenia nauczycieli i technologii edukacyjnych oraz wymiany pracowników naukowych, wykładowców i uczonych; promowanie wspólnych projektów badawczych; promowanie wymian studentów.

 

 

 

(bk)

 

 

 

Na zdjęciach, uczestnicy III Polsko-Chorwackiej Konferencji Rektorów w Zadarze: 1) szósty od lewej – prorektor PK prof. Jerzy Zając, obok niego kierownik DWM Katarzyna Baron-Lisiakiewicz; 2) w środku z teczkami stoją: od lewej – rektor Uniwersytetu w Zagrzebiu prof. Stjepan Lakušić oraz rektor AGH prof. Jerzy Lis, pierwsza od lewej Katarzyna Baron-Lisiakiewicz, trzeci od lewej w drugim rzędzie prof. Jerzy Zając / fot. DWM

 

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Początek nowego, zbliżającego się wielkimi krokami roku 2022, upłynie m.in. pod znakiem Grand Prix Politechniki Krakowskiej w narciarstwie alpejskim i snowboardzie. 7 grudnia br. rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz powołał Radę Koordynatorów tego wydarzenia, które cieszy dużym zainteresowaniem wśród społeczności uczelni. 
 
Początki narciarskiej rywalizacji pracowników Politechniki sięgają lat 70. XX w. Organizowano wtedy zawody (mecze) między wydziałami uczelni. Pierwsza edycja Grand Prix o Puchar Rektora Politechniki Krakowskiej w narciarstwie alpejskim odbyła się w 2010 r. Od tego momentu pracownicy PK co roku zmagają się we wzorowanym na Pucharze Świata FIS cyklu zawodów, nazywanym potocznie Grand Prix. Uczestnicy walczą o puchary dziekanów wszystkich wydziałów PK, a także o puchar kanclerza PK, dyrektora Biblioteki PK i kierownik Studium Języków Obcych. 7 grudnia 2021 r. rektor uczelni prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, w oparciu o Zarządzenie nr 119 z 24 listopada br., powołał Radę Koordynatorów Grand Prix w narciarstwie alpejskim i snowboardzie Politechniki Krakowskiej. W jej skład weszli: zawody1
 • Wydział Architektury: dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK, dr hab. inż. arch. Marcin Petelenz prof. PK

 • Wydział Informatyki i Telekomunikacji: Karolina Robotycka, mgr inż. Dariusz Żelasko

 • Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej: dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. PK

 • Wydział Inżynierii Lądowej: mgr inż. Mirosław Boryczko, dr inż. Dorota Kram, mgr inż. Zuzanna Podgórna

 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki: dr hab. Ewa Gondek, prof. PK

 • Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: dr inż. Agata Pawłowska-Salach

 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej: dr inż. Tomasz Majka

 • Wydział Mechaniczny: mgr Wioleta Pietruszka

 • Pion Kanclerza PK: mgr inż. Jacek Husakowski

 • Biblioteka Politechniki Krakowskiej: mgr Piotr Pitala 

 • Studium Języków Obcych: mgr Magdalena Cora
 
9 grudnia odbyło się zebranie koordynatorów, któremu przewodniczył prorektor ds. studenckich dr inż. Marek Bauer. Członkowie wybrali Zarząd Rady, w skład którego weszli:
 • prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar (koordynator główny)

 • mgr Jacek Majka (zastępca koordynatora głównego)

 • mgr Krzysztof Włodarczyk (zastępca ds. sportowych) 
   
Zgodnie z Regulaminem cyklu zawodów o Puchar Rektora PK w narciarstwie, do kompetencji Rady Koordynatorów należy m.in.: przygotowanie propozycji i akceptacja kalendarza zawodów, w tym rozgrywanych konkurencji, miejsc i terminów zawodów, ewentualnych treningów itp.; współpraca z władzami jednostek PK i wspomaganie procesu zapisów na zawody poprzez promowanie zawodów oraz informowanie o zawodach i szczegółach uczestnictwa potencjalnych zawodników; powoływanie Komisji Technicznej odpowiedzialnej za decyzje dotyczące ewentualnego przerwania lub skrócenia zawodów ze względu na niekorzystne warunki pogodowe lub bezpieczeństwo zawodników i za rozpatrywanie ewentualnych protestów; wyznaczanie przedstawicieli Rady upoważnionych do współpracy ze stacjami narciarskimi w sprawach przygotowania i przebiegu zawodów (pełniących funkcję delegata technicznego). 
 
Doceniając dotychczasową pracę Komisji Technicznej, będącej odpowiednikiem jury zawodów, Rada powołała ją w składzie, w którym pracuje od kilku lat. Jej członkami zostali: Andrzej Łobodziński, Zuzanna Podgórna, Krzysztof Włodarczyk, Leszek Wojnar. 
 
Istotną rolę w organizacji politechnicznych zawodów narciarskich pełni Centrum Sportu i Rekreacji PK. Dyrektor CSiR, mgr Barbara Grabacka-Pietruszka wyznaczyła do współpracy z Radą Koordynatorów mgr Annę Masłyk. Informacje dotyczące organizacji zawodów oraz ich terminarz zostaną opublikowane na stronie Centrum Sportu i Rekreacji PK.
 
Start tegorocznego Grand Prix PK planowany jest na połowę stycznia, finał na koniec lutego. Zawody inauguracyjne i kończące cykl  mają się odbyć w Spytkowicach. Ostateczny kształt kalendarza GP będzie zależał od warunków atmosferycznych oraz sytuacji pandemicznej w Polsce i związanych z nią ograniczeń.
 
(bk) 
 
Fot. CSiR PK 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

Odkryta na Politechnice Krakowskiej nowa pochodna lupeolu, innowacyjnie zmodyfikowanego składnika kory brzozy, wkrótce będzie mieć swój debiut na rynku kosmetycznym. Nowy związek, opracowany przez dr inż. Magdalenę Malinowską z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, posłuży do stworzenia naturalnych produktów kosmetycznych o działaniu antystarzeniowym, intensywnie pielęgnującym i odbudowującym skórę. Wynalazek wprowadzi na rynek spółka LUBA. Jej nowe produkty, oparte na opatentowanym rozwiązaniu z PK, będą premierowo sygnowane znakiem jakości „Powered by Politechnika Krakowska”. To nie pierwsze naturalne kosmetyki, które narodziły się w laboratoriach krakowskiej uczelni i trafiają na rynek. W polskich i zagranicznych drogeriach są już dostępne m.in. bezalkoholowe nanoperfumy czy produkty do makijażu, oparte na politechnicznych wynalazkach.

 

dr inż. Magdalena Malinowska

Zbawienne właściwości kory brzozy

Tym razem chemicy z Politechniki Krakowskiej zwrócili się w swoich nowatorskich poszukiwaniach ku brzozie, roślinie znanej w medycynie naturalnej i kosmetologii, o potwierdzonych naukowo właściwościach. Zainteresowanie naukowców budzi m.in. lupeol, składnik kory brzozy o dobroczynnych właściwościach, ale ograniczonych dotąd możliwościach wykorzystania. – Zawarte w korze brzozy związki  triterpenowe mają zbawienny wpływ na skórę człowieka. To działanie, między innymi antyoksydacyjne, przeciwdrobnoustrojowe, odmładzające i stymulujące naturalne mechanizmy obronne skóry, jest jednak ograniczone przez słabe przenikanie przez barierę skórną. Ogromny potencjał tych związków nie mógł być więc w pełni wykorzystany – mówi dr inż. Magdalena Malinowska z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. Temat przenikania substancji czynnych przez skórę wydał się jej na tyle inspirujący, by poświęcić mu doktorat. Jego owocem jest okrycie nowej substancji, której innowacyjność tkwi m.in. w zdolności do penetracji skóry na głębokim poziomie.

 

– Lupeol wybraliśmy do badań wspólnie z promotorami pracy doktorskiej – prof. Janem Ogonowskim i prof. Elżbietą Sikorą. To  triterpenowy alkohol, który, zaraz po betulinie, stanowi główny składnik ekstraktu z kory brzozy. Działanie biologiczne lupeolu jest już trochę znane, jednak brakuje badań pod kątem działania kosmetycznego – wyjaśnia dr Magdalena Malinowska. – Podjęliśmy prace nad nową jego pochodną czyli taką chemiczną modyfikacją struktury cząsteczki lupeolu, by uzyskać jeszcze lepszą efektywność działania na komórki skóry. Chodziło nam o to, by nową pochodną można było zastosować w zupełnie nowy sposób – do naturalnej stymulacji odnowy skóry, zachowania jej w dobrej kondycji i ochrony przed wolnymi rodnikami, niszczącymi struktury białkowe.

 

Nowa cząsteczka podwójnie aktywna

Wynalazczyni wspólnie z zespołem pracowała nad nową cząsteczką przez 5 lat doktoratu, a potem kolejne 2 lata badań przedwdrożeniowych. Prowadziła chemiczną modyfikację struktury lupeolu, otrzymując różne jego pochodne i oceniając ich aktywność pod kątem możliwości zastosowania jako nowy, wielofunkcyjny składnik preparatów kosmetycznych lub medycznych. – Spośród różnych pochodnych lupeolu ostatecznie wybraliśmy jeden związek - ester z kwasem izonikotynowym, który wykazywał wyróżniającą aktywność i w badaniach in vitro, i na komórkach skóry – mówi naukowczyni z Politechniki Krakowskiej.

 

Nowa pochodna lupeolu – izonikotynian lupeolu – została przebadana także pod kątem różnych mechanizmów zdolności do redukcji wolnych rodników, a także bezpieczeństwa stosowania i biodegradowalności.  – Okazało się, że nowy związek jest znacznie skuteczniejszy od samego lupeolu. Potwierdziliśmy w badaniach, że  jego aktywność w procesach regeneracji skóry, namnażania się jej komórek, ochrony ich przez czynnikami zewnętrznymi, jest znacznie wyższa. Przykładowo, w przypadku aktywności antyoksydacyjnej ta efektywność jest wyższa aż o 30 procent. Nowa cząsteczka wpływa też pozytywnie na proces odnawiania się naskórka i zasklepiania ran, czego nie obserwowano w przypadku lupeolu. Udało się nam więc odkryć zupełnie nową aktywność, której podstawowy związek nie wykazuje – mówi dr Magdalena Malinowska.  

 

ZespolchemiikosmetykowPowered by Politechnika Krakowska

M.in. te właściwości nowej cząsteczki można wykorzystać do produkcji naturalnych produktów kosmetycznych (w przyszłości być może także preparatów lecznicznych np. do leczenia oparzeń po radioterapii). Prace przedwdrożeniowe zespołu badawczego z PK zostały sfinansowane w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności”, realizowanego przez Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej (CTT PK). Finałem współpracy naukowców z Zespołem ds. Komercjalizacji CTT PK była sprzedaż praw do patentu firmie Luba sp z.o.o. Będzie producentem emulsji kosmetycznej z politechnicznym wynalazkiem w składzie, którą można wykorzystać w różnych produktach. Firma planuje wprowadzić do swojego portfolio m.in. specjalistyczne produkty pielęgnacyjne z najwyższej półki.

 

– Podpisanie umowy z firmą Luba było dla naszego zespołu projektowego niezwykle ważne. Cieszymy się, że wynik naszej wieloletniej pracy przyniesie realne korzyści ludziom. Będzie dostępny na rynku w postaci najwyższej jakości produktów kosmetycznych przeznaczonych do pielęgnacji i ochrony skóry podrażnionej i osłabionej – mówi dr inż. Magdalena Malinowska.

 

Zgodnie z zapisami umowy produkty kosmetyczne oparte na odkrytej na Politechnice Krakowskiej nowej pochodnej lupeolu będą dostępne w sprzedaży z oznaczeniem „Powered by Politechnika Krakowska”. Ta unikatowa marka, stworzona przez uczelnię, po raz pierwszy będzie sygnowała produkty z politechnicznym rodowodem. Ma podkreślać ich naukowe fundamenty i innowacyjność, stanowi gwarancję jakości i skuteczności działania. Politechnika Krakowska planuje udzielać prawa do marki „Powered by Politechnika Krakowska” kolejnym swoim skomercjalizowanym rozwiązaniom.

 

Kosmetyczne patenty z  politechnicznych laboratoriów  

Kosmetyki oparte na pochodnej lupeolu to nie pierwsze produkty, które narodziły się w laboratoriach Katedry Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Krakowskiej i trafiają na rynek. Wcześniej w sprzedaży znalazły się m.in. bezalkoholowe nanoperfumy czy naturalne produkty  do makijażu oparte na formulacji z ekstraktem z pestek czarnych porzeczek.

 

Nanoperfumy bez dodatku alkoholu, na bazie wody, z udziałem kompozycji zapachowych niezawierających alergenów zostały stworzone przez zespół naukowczyń z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej (dr hab.  inż. Elżbietę Sikorę, prof. PK, dr inż. Małgorzatę Miastkowską oraz dr inż. Elwirę Lasoń) oraz specjalistki firmy Finea. Bezalkoholowe perfumy w formie nanoemulsji są dostępne na rynkach zagranicznych pod marką Tiyati. – Innowacyjnych nowych pachnideł o szerokiej gamie linii zapachowych mogą używać osoby z alergiami, uczulone na tradycyjne perfumy lub nie mogące używać perfum z alkoholem ze względów religijnych (m.in. mieszkańcy krajów arabskich) – mówi prof. PK Elżbieta Sikora.  

 

Z kolei opracowana przez jej zespół badawczy (zajmuje się chemią i technologią kosmetyków) formulacja z olejem z pestek czarnych porzeczek została wykorzystana do produkcji kosmetyków do makijażu linii Nanorevit (marka Paese). Na półkach polskich drogerii są podkład, puder, korektor oraz  pomadki do ust. - Narodziły się w laboratoriach naszej Katedry Chemii i Technologii Organicznej z połączenia  nauki i natury. Innowacyjność tej serii polega na połączeniu w kosmetyku do makijażu pielęgnacyjnego działania jego składników  – podkreśla prof. Sikora.

 

Pochodna lupeolu Pochodna lupeolu

 

 

W ostatnich latach Politechnika Krakowska mocno zdynamizowała aktywność wynalazczą w obszarze chemii kosmetyków. Uzyskała patenty m.in na emulsje z kwiatostanów i owoców czeremchy oraz czarnego bzu (we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie), preparaty pooparzeniowe, emulsje odżywcze i nawilżające z suchego ekstraktu z korzenia dąbrówki rozłogowe, biomaskę hydrożelową do stosowania po laseroterapii czy kompozycje kosmetyczne (w postaci kremu, serum i mleczko) na bazie ekstraktu z uczepu trójlistnego. Wszystkie te innowacyjne rozwiązania można wykorzystać w kosmetologii i medycynie. Specjalistów przygotowanych do opracowywania kosmetycznych nowości krakowska uczelni kształci w ramach specjalności chemia i technologia kosmetyków na kierunku technologia chemiczna.

 

Wprowadzenie produktu opartego na rozwiązaniu naukowym na rynek wymaga wsparcia ze strony specjalistów z Zespołu ds. Komercjalizacji Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. – Przygotowują wyceny technologii, oferty na sprzedaż prawa lub udzielenie licencji na korzystanie z wynalazku, prowadzą negocjacje z potencjalnymi nabywcami z kraju i z zagranicy – zaznacza Małgorzata Ciesielska, broker innowacji z Centrum Transferu Technologii PK. – Prowadzenie rozmów w tak specjalistycznym obszarze wymaga od brokera danej technologii głębokiej orientacji w zagadnieniach merytorycznych projektu, przygotowanego do rynkowego wykorzystania.

 

(mas)

 

Na zdjęciu zbiorowym Zespół badawczy chemii i technologii kosmetyków z Katedry Chemii i Technologii Organicznej, od lewej: dr inż. Agnieszka Kulawik-Pióro, dr inż. Małgorzata Miastkowska, dr inż. Elwira Lasoń, dr inż. Karolina Śliwa, dr inż. Magdalena Malinowska, dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK

 

 

{fastsocialshare}

 
 
W konkursie organizowanym przez Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz firmę DuPont, a skierowanym do autorów nowatorskich prac licencjackich lub inżynierskich obejmujących tematykę chemii lub jej pogranicza, Brązowy Medal Chemii oraz wyróżnienie firmy DuPont zdobyła Dominika Krok, studentka Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. 
 
Do rozstrzygniętej niedawno XI edycji konkursu „Złoty Medal Chemii” można było zgłaszać prace napisane i obronione w roku akademickim 2020/2021. Jury zwracało szczególną uwagę na: wartość naukową pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań. 
 
Nie po raz pierwszy w historii tego konkursu, w gronie laureatów znalazła się osoba z Politechniki Krakowskiej. W XI edycji Brązowy Medal Chemii i nagroda w wysokości 2,5 tys. zł trafiły do inż. Dominiki Krok z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Jury doceniło jej pracę dyplomową pt. „Opracowanie nowych efektywnych systemów fotoinicjujących dedykowanych do otrzymywania polimerowych materiałów wytwarzanych metodą druku 3D z wykorzystaniem procesów fotopolimeryzacji”, napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. Joanny Ortyl, prof. PK i mgr inż. Wiktorii Tomal. Oprócz medalu, Dominika Krok została także uhonorowana wyróżnieniem firmy DuPont. 
 
Złoty Medal Chemii zdobył w tym roku Paweł Wieczorkiewicz z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, autor pracy pt. „Wpływ podstawników na strukturę elektronową i oddziaływania międzycząsteczkowe w wybranych parach zasad kwasów nukleinowych”. Srebrny Medal Chemii otrzymała Karolina Urbanowicz (Wydział Chemiczny PW).
 
Oprócz nagród głównych przyznano także cztery wyróżnienia konkursowe dla: Aleksandry Bandzerewicz (Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej), Zofii Dziekan (Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego), Marity Pigłowskiej (Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej), Patryka Wesołowskiego (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego). Wyróżnienia firmy DuPont – poza Dominiką Krok – trafiły do Marity Pigłowskiej, Zofii Dziekan oraz Kamili Splinter (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie). Finaliści konkursu „Złoty Medal Chemii” mają możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach. 
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 

 

 

Co prawda do października jeszcze ponad dwa tygodnie, ale na Politechnice Krakowskiej już pojawili się nowi studenci. Wszystko za sprawą kolejnej edycji „Adapciaka”, czyli obozu integracyjnego dla nowych żaków, który stanowi doskonałą okazję, by poznać uczelnię i Kraków, a przede wszystkim starszych kolegów i koleżanki. „Adapciak” rozpoczął się 12 września, a potrwa do niedzieli 17 września. Program obozu jest rozbudowany. Po atrakcjach w stolicy Małopolski, na uczestników czeka pobyt w Zdyni – malowniczej miejscowości położonej na terenie powiatu gorlickiego.

 

„Adapciak” organizowany jest przez Samorząd Studencki PK. Inicjatywa realizowana jest już od 15 lat. W tym roku „Adapciaka” koordynuje Dominika Wanat, studentka inżynierii materiałowej. – Główną ideą „Adapciaka” jest ułatwienie studiowania „Pierwszakom” i umożliwienie przyjemnego startu na Politechnice Krakowskiej. Każdy uczestnik ma okazję na przeżycie wspaniałej przygody, jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego. Zdajemy sobie sprawę, że spora grupa nowych studentów nie zna Krakowa ani kampusów Politechniki. Pomagamy im okiełznać miasto i uczelnię. Służy temu m.in. gra miejska – tłumaczy Dominika Wanat. W „krakowskim” programie wydarzenia nie mogło zabraknąć zwiedzania najciekawszych laboratoriów uczelni i jej kampusów oraz spotkania z rektorem Politechniki Krakowskiej prof. Andrzejem Szaratą, które odbyło się 13 września w Sali Senackiej. Nowi studenci zostali zakwaterowani w jednym z akademików na Osiedlu Akademickim Politechniki Krakowskiej, co jeszcze bardziej pozwala poczuć studencki klimat.

 

Jak mówi koordynatorka tegorocznego „Adapciaka”, wspólne działania integrują grupę. – Dzielimy się z nowymi studentami swoim doświadczeniem studenckim, tłumaczymy na co zwrócić uwagę w pierwszych tygodniach października. Nie brak też miejsca na rozrywkę. Niesamowitym czasem będzie nasz wspólny wyjazd do Zdyni. Oczywiście wszyscy nowi studenci nie mogli wziąć udziału w „Adapciaku”, ale wierzymy, że grupa uczestników podzieli się ze swoimi rówieśnikami zdobytą wiedzą i tym samym również im ułatwi start na studiach – mówi Dominika Wanat. Podczas pobytu w Zdyni (14-17 września) nie zabraknie atrakcji przygotowanych przez starszych studentów dla nowych kolegów. Przewidziane są m.in. szkolenia, sesja egzaminacyjna na wesoło, bumperball i inne gry.

 

 

Uczestnicy i organizatorzy „Adapciaka” odwiedzają kampus główny PK (13 września 2023 r.) / fot. Jan Zych

 Uczestnicy Adapciaka na Politechnice Krakowskiej  Uczestnicy Adapciaka na Politechnice Krakowskiej  Uczestnicy Adapciaka na Politechnice Krakowskiej pozują do wspólnego zdjęcia wraz z rektorem PK  Uczestnicy Adapciaka na Politechnice Krakowskiej
 Uczestnicy Adapciaka na Politechnice Krakowskiej  Uczestnicy Adapciaka na Politechnice Krakowskiej podczas spotkania z rektorem, który stoi i przemawia do studentów  Uczestnicy Adapciaka na Politechnice Krakowskiej  Uczestnicy Adapciaka na Politechnice Krakowskiej

 

(bk)

 

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Medalowa trójka z Politechniki Studenci Politechniki Krakowskiej okazali się najlepsi w pierwszym rzucie zawodów w tenisie stołowym w ramach Akademickich Mistrzostw Małopolski. Sportowe zmagania odbyły się w minioną niedzielę, 12 grudnia w hali sportowej Uniwersytetu Ekonomicznego. 
 
W zawodach wzięło udział 25 zawodniczek i 27 zawodników. Wśród panów bezkonkurencyjni okazali się reprezentanci Klubu Uczelnianego AZS Politechnika Krakowska, którzy zdobyli wszystkie medale. Złoto wywalczył Bartosz Sułkowski (Wydział Mechaniczny PK), srebro Arkadiusz Kołos (Wydział Inżynierii Lądowej), a brązowy medal Adrian Piegza (WIL). Reprezentanci PK wyprzedzili na drużynowym podium Uniwersytet Rolniczy i AGH. Trenerem sekcji tenisa stołowego AZS PK w tym roku jest Damian Głąb.
 

Rywalizację pań wygrały studentki AZS UJ (Aleksandra Garb, Anna Zając, Ala Śliwa) przed AZS AGH i AZS AWF Kraków. Indywidualnie na podium stanęły: 1. Aleksandra Garb (AZS UJ), 2. Patrycja Szabat (AZS AGH), 3. Anna Zając (AZS UJ).

 
Akademickie Mistrzostwa Małopolski (AMM) to liga sportowa przeprowadzana w trakcie roku akademickiego, obejmująca rozgrywki w kilkudziesięciu dyscyplinach. Organizatorem zmagań jest AZS Kraków. Udział w rozgrywkach biorą uczelnie z Małopolski, które rywalizują o tytuł Akademickiego Mistrza Małopolski. Zdobywa go uczelnia, która zgromadzi największą liczbę punktów w klasyfikacji generalnej.
 
(bk)
 
 
 
Na zdjęciu, medaliści AMM z Politechniki Krakowskiej, od lewej: Adrian Piegza, Bartosz Sułkowski, Arkadiusz Kołos/ fot. AZS PK 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

W dniach 13-15 września w Krynicy-Zdroju odbywa się duże i ważne dla regionu wydarzenie pn. Krynica Forum 2023. W jednym miejscu spotykają się przedstawiciele biznesu, środowiska akademickiego, a także świata polityki. Głównymi tematami planowanych dyskusji są m.in.: cyberbezpieczeństwo, suwerenność energetyczna, energia jądrowa, łańcuchy dostaw, czy wpływ wojny na stanowisko Europy w sprawie neutralności klimatycznej. Swój udział w wydarzeniu zapowiedziało wielu ekspertów, a wśród nich jest rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata. Już pierwszego dnia o godz. 17.00 zabrał głos w panelu „Transport miejski XXI w. w kontekście transformacji energetycznej”.

 

Program konferencji Krynica Forum jest rozbudowany. Składają się na niego różne sekcje tematyczne, jak: Patrząc w przyszłość, Biznes i gospodarka, Ukraina – wsparcie, współpraca, odbudowa, Bezpieczeństwo klimatyczne, Bezpieczeństwo energetyczne, Bezpieczeństwo strategiczne. Centralnym punktem wydarzenia Krynica Forum 2023 będzie Forum Koreańsko-Polskie.

 

Na stojąco do zdjęcia pozują od lewej: rektor UEK prof. Stanisław Mazur, rektor PK prof. Andrzej Szarata, rektor AGH prof. Jerzy Lis, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk

 

W pierwszym dniu obrad, a więc 13 września, odbył się panel dyskusyjny „Transport miejski XXI w. w kontekście transformacji energetycznej”, jako jedna z części sekcji tematycznej Patrząc w przyszłość. W dyskusji, która rozpoczęła się o godz. 17.00 wziął udział rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, a także Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie oraz Rafał Bajczuk z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Spotkanie moderowała Dominika Pietrzyk z „Dziennika Gazety Prawnej”. Jak wskazują organizatorzy, panel ma służyć rozważeniu nowych kierunków rozwoju transportu w miastach przy uwzględnieniu zmian klimatycznych i potrzeby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Jakie strategie i innowacje technologiczne mogą przyczynić się do transformacji transportu miejskiego w kierunku bardziej zrównoważonych i ekologicznych rozwiązań? Jakie rodzaje pojazdów i technologii napędowych mogą odegrać kluczową rolę w redukcji emisji zanieczyszczeń i poprawie efektywności transportu miejskiego? Jakie mogą pojawić się wyzwania dotyczące infrastruktury? Pytań jest wiele, a ekspercki głos jest tu niezmiernie ważny.

 

Niedawno, podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu, rektor PK zwracał uwagę, że alternatywą dla prywatnych samochodów jest transport zbiorowy, a przede wszystkim kolej. Jednak kluczową kwestią pozostaje przekonanie użytkowników samochodów do korzystania z innych środków transportu i pokazanie korzyści z tego wypływających.

Ludzie muszą widzieć, że mają skuteczną alternatywę dla swojego prywatnego pojazdu i jego „trzymanie” po prostu im się nie opłaca w sytuacji, gdy tuż obok jest np. „samochód na minuty”, z którego mogą skorzystać, gdy go potrzebują, a do tego świetny tramwaj, świetne metro, linie autobusowe oraz hulajnogi i rowery miejskie, czyli system, który pozwala sprawnie i szybko się przemieszczać z punktu A do Bmówił prof. Andrzej Szarata.

 

Uczestnicy debaty siedzą w fotelach, od lewej: Marcin Koczyba, prof. Andrzej Szarata, Jan Styliński, Tomasz Żuchowski 

Prof. Andrzej Szarata zabrał również głos w piątek 15 września o godz. 9.00 podczas debaty partnerskiej Ministerstwa Infrastruktury „Jak odnieść sukces na rynku budowy infrastruktury w Polsce?” (sekcja Biznes i gospodarka). W panelu udział wzięli także Jan Styliński, prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa oraz Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Spotkanie poprowadził Marcin Koczyba z Radia Kraków.

 

Rektor PK mówił m.in. o ogromnym zapotrzebowaniu rynku na inżynierów: – Mamy świetnych inżynierów, ale niestety jest ich za mało. Studia inżynierskie w Polsce niekoniecznie cieszą się dużym wzięciem. Tymczasem np. nasi studenci z kierunku budownictwo dostają propozycje pracy już w czasie studiów, są rozchwytywani. Kończą studia i już w zasadzie pracują […]. Firmy budowlane chętnie przyjmują studentów na staże i praktyki. Dzięki temu żacy mogą swoją wiedzę wykorzystać w praktyce i uczyć się „na żywym” organizmie. Prof. Andrzej Szarata zwrócił też uwagę na pozytywne zmiany zachodzące w branży budowlanej. – Nowoczesne pojazdy budowlane czy możliwość wykorzystania wirtualnej rzeczywistości zupełnie zmieniają obraz pracy inżyniera. Zwrócę uwagę na jedną rzecz. Gdy ja kończyłem studia to mieliśmy na roku tylko jedną koleżankę. Teraz spory odsetek na kierunku budownictwo stanowią panie. Warto podkreślić, że są co najmniej tak wspaniałymi inżynierami jak mężczyźni, ze swoją skrupulatnością i podejściem do różnych rzeczy. Wszystko się zmienia i obraz budowniczego również – tłumaczył rektor PK.

 

Strona internetowa Krynica Forum 2023

 

(bk)

 

 

 

Na zdjęciach, 1) od lewej: rektor UEK prof. Stanisław Mazur, rektor PK prof. Andrzej Szarata, rektor AGH prof. Jerzy Lis, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk; 2) uczestnicy debaty, od lewej: Marcin Koczyba, prof. Andrzej Szarata, Jan Styliński, Tomasz Żuchowski / fot. Anna Chmura

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Plakat wydarzenia „Śpiewaj z nami! Kolędowanie z krakowskimi chórami”Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata” już w najbliższą sobotę wystąpi w świątecznym, kolędowym repertuarze. Muzycy z PK zaprezentują się na Rynku Głównym w ramach wydarzenia „Śpiewaj z nami! Kolędowanie z krakowskimi chórami”
 
Cykliczny projekt jest okazją do podtrzymania tradycji wspólnego kolędowania, ale również stanowi ukłon w stronę krakowskich zespołów chóralnych. Podczas dwóch weekendowych wieczorów – 18 i 19 grudnia – usłyszymy najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Na plenerowej scenie, zlokalizowanej na Rynku Głównym, zaśpiewa kilkanaście chórów. Występu muzyków politechnicznej „Cantaty” będzie można posłuchać w sobotę 18 grudnia między godz. 18.00 a 19.00. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. 
 
Co roku, w okresie świąteczno-noworocznym chórzyści Akademickiego Chóru Politechniki Krakowskiej „Cantata” prezentują repertuar kolędowy. W styczniu muzycy pod dyrekcją Marty Stós zajęli I miejsce podczas VIII Międzynarodowego Rzeszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek.
 
Zespół obchodził w tym roku 30-lecie działalności. „Cantata” zdobyła wiele nagród i wyróżnień podczas krajowych i zagranicznych konkursów oraz festiwali. W ostatnich latach były to m.in.: I miejsce w kategorii chórów akademickich podczas XX Łódzkiego Festiwalu Chóralnego „Cantio Lodziensis”, dwa Srebrne Dyplomy Międzynarodowego Konkursu „Voce Magna” w Żylinie (Słowacja) i Ogólnopolskiego Konkursu „O złotą strunę” w Niepołomicach, I miejsce w V Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2018”, II miejsce w XXXIX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2020”. 
 
(bk)
 
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 

Eksperci Politechniki Krakowskiej wizytowali obiekty jądrowe w Japonii. Studyjna wizyta z udziałem przedstawicieli kilku czołowych polskich uczelni technicznych to element współpracy w ramach porozumienia na rzecz kształcenia kadr w obszarze energetyki jądrowej. Politechnika Krakowska przystąpiła do niego w maju br. Od nowego roku akademickiego uczelnia uruchomi specjalność energetyka jądrowa na studiach II stopnia na kierunku energetyka. W przyszłości zamierza kształcić w tym obszarze na studiach I i II stopnia.

 

W wizytacji japońskich obiektów i centrów  jądrowych PK reprezentowali prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń i dr hab. inż. Artur Cebula, prof. PK z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. W wyjeździe, zorganizowanym przez Politechnikę Poznańską, uczestniczyli także naukowcy Politechniki Gdańskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej i AGH. Na trasie wizyty były obiekty oraz centra badawczo-rozwojowe i edukacyjne Japońskiej Agencji Energetyki Jądrowej (wysokotemperaturowy reaktor badawczy HTTR-Oarai,  Laboratorium  Paliwa Jądrowego Kokai, Centrum Zarządzania Kryzysowego Katsuta, Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej), a także elektrownie atomowe Hamaoka i Fukishima 1. Szczególnie cenne dla uczestników było całodzienne spotkanie z zespołami pracującymi na terenie elektrowni jądrowej Fukushima, zniszczonej w 2011 r. podczas tsunami i trzęsienia ziemi w Japonii.

 

Wizyta była okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy w obszarze energetyki jądrowej, zwłaszcza w zakresie kształcenia kadr dla programu jądrowego. W jej trakcie możliwe było spotkanie z wysokiej klasy specjalistami oraz poznanie obiektów nieczęsto udostępnianych osobom postronnym – podkreślają uczestnicy wyjazdu we wspólnym komunikacie.  Japonia posiada bogate doświadczenie w dziedzinie energetyki jądrowej. Wykorzystanie jej doświadczeń może wspomóc kształcenie kadr dla „Programu polskiej energetyki jądrowej”. Współpraca ze stroną japońską może pomóc nie tylko w przygotowaniu programów kształcenia specjalistów, ale również w prowadzeniu badań naukowych oraz komunikacji społecznej.

 

Grupa ludzi stoi przed budynkiem

 

Politechnika Krakowska od nowego roku akademickiego 2023/2024 uruchomi specjalność energetyka jądrowa na kierunku energetyka, prowadzonym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki (nabór w zimowej rekrutacji). Studia będą prowadzone przez pracowników Katedry Energetyki WIŚiE PK oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK, a także praktyków z przemysłu i ekspertów z zagranicznych instytutów badawczych.  – Absolwenci znajdą zatrudnienie w elektrowniach jądrowych oraz u podwykonawców przemysłu jądrowego, w organach administracji publicznej jak np. agencja atomistyki czy urząd dozoru jądrowego. Oferty pracy będą mogli wybierać także z firm z rynku energetyki tradycyjnej – potrzebują takich specjalistów producenci maszyn i urządzeń dla sektora energetycznego czy przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej  – zapowiada dr hab. inż. Artur Cebula, prof. PK, opiekun nowej specjalności.

 

 

 

 (mas)

 

{fastsocialshare}

 
 
Mgr inż. arch. Michał Kołodziej, autor obronionej na Politechnice Krakowskiej pracy magisterskiej pt. „Przywracanie zapomnianej historii. Rewitalizacja dawnej dzielnicy żydowskiej w Przedborzu”, zdobył I nagrodę w ogólnopolskim konkursie na najlepsze projekty magisterskie pn. „Drewno w architekturze”. 
 
Grafika do pracy magisterskiej Michała Kołodzieja prezentująca zabudowę obszaru po dawnej synagodze w Przedborzu Konkurs, którego celem jest ukazanie walorów drewna jako materiału konstrukcyjnego, budowlanego i wykończeniowego, został zorganizowany przez Wydział Architektury Politechniki Białostockiej oraz firmy Unibep i Danwood – przedsiębiorstwa należące do największych w Europie producentów budynków mieszkalnych z drewna. Do ogólnopolskiej rywalizacji można było zgłaszać prace dyplomowe prezentujące właściwości drewna w każdym z trzech powyższych aspektów lub tylko w jednym z nich. Kryteria oceny obejmowały też wartość rozwiązań architektonicznych i jakość relacji między tworzywem a kształtowaną formą. Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt prac z 11 wydziałów architektury. Jury nagrodziło trzy, a dwóm pozostałym przyznało wyróżnienia.
 
I nagrodę konkursu „Drewno w architekturze” zdobył mgr inż. arch. Michał Kołodziej, autor projektu magisterskiego pt. „Przywracanie zapomnianej historii. Rewitalizacja dawnej dzielnicy żydowskiej w Przedborzu”, stworzonego pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Ewy Węcławowicz-Gyurkovich z Katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
 
Jury w uzasadnieniu werdyktu wskazało, że nagroda dla absolwenta PK została przyznana m.in. za: „podjęcie próby rozwiązania trudnego problemu utraconej pamięci o wielokulturowej przeszłości Polski”. Projekt mgr. inż. arch. Michała Kołodzieja dotyczy obszaru po zniszczonej przez hitlerowców drewnianej synagodze w miejscowości Przedbórz w województwie łódzkim. Autor chciał przybliżyć dawną historię i kulturę, a tym samym nawiązać do tradycji miejsca, które przed II wojną światową wypełnione było gęstą zabudową mieszkalną i gospodarczą. Michał Kołodziej założył odtworzenie przestrzeni modlitwy, ale także dodanie nowych funkcji o charakterze użyteczności publicznej. 
 
Ważną rolę w projekcie młodego architekta pełni rzeka, która dzieli przestrzeń projektową na dwie części. Po zachodniej stronie znajduje się cmentarz żydowski – miejsce kontemplacji i modlitwy. Po wschodniej stronie autor zaprojektował zespół siedmiu budynków odnoszących się do nieistniejących żydowskich zabudowań: mykwę, synagogę, muzeum, punkt informacji turystycznej, centrum naukowo-badawcze, restaurację oraz księgarnię połączoną z czytelnią. Proponowana zabudowa pod względem skali odnosi się do architektury przedwojennych miasteczek. Obie części projektu łączy most. 
 
Michał Kołodziej ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w 2020 r. Studiował także na Politechnice Mediolańskiej. Jego praca dyplomowa została doceniona i nagrodzona m.in. Krakowską Nagrodą Dyplom Roku 2020 – najlepszy dyplom obroniony w województwie małopolskim, nominacją do finału Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej 2020 BDA-SARP, III Nagrodą w konkursie organizowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej na najlepszą pracę dyplomową. Michał Kołodziej jest również autorem i współautorem wielu projektów nagradzanych w konkursach krajowych i międzynarodowych. 
 
Jury konkursu „Drewno w architekturze” przyznało II nagrodę Aleksandrze Hajdenrajch, absolwentce Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, za pracę „Bioklimatyczna jednostka modularna, jako dominanta przestrzeni Praga-Południe. Projektowanie zrównoważone w kontekście architektury przyszłości”. III nagrodę otrzymała Karolina Barbara Jabłońska, autorka projektu pt. „Równowaga pomiędzy współczesną technologią a tradycyjnymi technikami budowania. Projekt schroniska górskiego w Bieszczadach” (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej). Wyróżnieniami uhonorowano prace Bartłomieja Bruzdy („Centrum zdrowia psychicznego w Gdyni”, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej) i Jędrzeja Idziaka-Sępkowskiego („Projekt modularnego hotelu w technologii CLT, pozostającego w dialogu z krajobrazem kulturowym i przyrodniczym Podhala”; Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). 
 
 
 
Grafika użyta w tekście – wizualizacja projektu autorstwa Michała Kołodzieja / fot. drewnowarchitekturze.pl 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 

Tysiące gości i kilkaset debat w ciągu trzech dni. Trwa XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Dziś odbędą się trzy panele dyskusyjne z udziałem rektora Politechniki Krakowskiej prof. Andrzeja Szaraty. Prof. Szarata jest specjalistą w zakresie analizy efektywności funkcjonalnej rozbudowy infrastruktury transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji linii kolejowych i układu drogowego. Nie mogło go więc zabraknąć w dyskusjach związanych z transportem współdzielonym, wykluczeniem transportowym, a także debacie na temat stworzenia wygodnego, szybkiego i zielonego środka komunikacji. Pierwsza debata z udziałem rektora PK już dziś o godz. 11.10.

 

Rektor Andrzej Szarata na zdjęciu portretowym. Ubrany w garnitur, ręce splecione na piersiach, patrzy pewnym wzrokiem w obiektywWobec wzrastającej tendencji zamykania centrów aglomeracji dla prywatnego ruchu kołowego oraz odgórnego ograniczenia ruchu drogowego, transport współdzielony staje się powoli najlepszą opcją, transportu dla mieszkańców miast. Co jednak z terenami podmiejskimi i wiejskimi, które – w dużej mierze – pozostawiono w latach 90. bez transportu zbiorowego, zamykając połączenia autobusowe i kolejowe jako nierentowne? Skoro zbiorowy transport ludności jest bardzo istotnym czynnikiem zrównoważonego rozwoju regionalnego – wykluczenie transportowe osób mieszkających poza centrami aglomeracji, brak odpowiednich alternatyw dla prywatnego ruchu kołowego w obrębie tych centrów, uniemożliwia zrównoważony rozwój kraju. Jakie działania należy podjąć, by położyć kres transportowej nierówności? W dyskusji na ten ważnym temat udział weźmie rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata, a także: Magdalena Mazur, szefowa Zespołu ds. Polityk Publicznych PL CZ HU SK w Bolt; Adrian Furgalski, przewodniczący Zarządu w Zespole Doradców Gospodarczych TOR; Mirosław Suchoń, poseł na Sejm RP; Iwona Budych, prezes Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe; Marcel Klinowski, wiceprezes Zarządu POLREGIO S.A. Panel dyskusyjny pn. „Transport współdzielony a wykluczenie transportowe” rozpocznie się o godz. 11.10.

 

Współdzielenie jest elementem uzupełniającym całość. Popatrzmy na system transportowy i jego złożoność. Mamy najpierw transport ciężki szynowy, kolej aglomeracyjną, kolej regionalną, tramwaje, metro. To jest kręgosłup systemu transportowego. Następnie linie dowozowe, a tam, gdzie tego nie da się zrobić – linie autobusowe. Na to wszystko nakłada się możliwość korzystania z transportu współdzielonego – mówi prof. Andrzej Szarata. – Pojawienie się „samochodów na minuty” w badaniach przeprowadzanych za zachodzie Europy, np. w Rzymie czy Paryżu, gdzie ten system działa już od lat, przekłada się na 4-6 samochodów mniej zarejestrowanych na tym obszarze. Ludzie widzą, że nie ma sensu „trzymać” swojego samochodu, bo mają obok auto, z którego mogą skorzystać, gdy go potrzebują, a do tego świetny tramwaj, świetne metro, linie autobusowe oraz hulajnogi i rowery miejskie, czyli właśnie system, który pozwala sprawnie i szybko się przemieszczać z punktu A do B i o to w tym chodzi –  dodaje rektor Politechniki Krakowskiej. 

 

 

 

 

Zdjęcia z panelu dyskusyjnego „Transport współdzielony a wykluczenie transportowe” / fot. Joanna Skowrońska

 Uczestnicy panelu dyskusyjnego. Siedzą w fotelach, przed nimi stolik  Rektor zabiera głos podczas panelu dyskusyjnego. Trzyma w ręce mikrofon  Rektor zabiera głos podczas panelu dyskusyjnego. Trzyma w ręce mikrofon. Obok niego pozostali uczestnicy panelu. Wszyscy siedzą

 

 

Prof. Andrzej Szarata, prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut, kierownik Zakładu Makroekonomii i Ekonomii Sektora Publicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr Piotr Maszczyk oraz Kuba Kiwior, Regional Managing Director CEE w Visa, w panelu „Gospodarka oparta na danych: jakie korzyści dla konsumentów i rozwoju społeczno-gospodarczego?” (godz. 14.55) zastanowią się m.in. nad tym, jak mówić o rozwiązaniach opartych na danych, aby budować zaufanie i pokazywać konsumentom korzyści z gospodarki opartej na danych? – Mamy dzisiaj takie możliwości obliczeniowe komputerów, o których jeszcze 20 lat temu nam się nie śniło. To z kolei otwiera całkiem nowe możliwości przetwarzania danych. Przykład z mojej branży – monitoring tego, jak zachowują się nawierzchnie kolejowe. Do niedawna trudno było sobie wyobrazić, w jaki sposób możemy sprawdzać ich zachowanie w odległości np. 100 km. Teraz montuje się światłowód na całej długości, dzięki czemu zdobywamy informacje o temperaturze i rozkładzie naprężeń na całej długości torowiska w dowolnym momencie i miejscu. To są terabajty danych, które potrafią nam wskazać, w jaki sposób zoptymalizować takie torowisko. Jeżeli chcemy być innowacyjni i tworzyć coś nowego w inżynierii, naukach ścisłych, musimy odpowiednio zarządzać i przetwarzać dane – tak na temat korzyści wynikających ze zbierania precyzyjnych danych mówił rektor PK.

 

 

Zdjęcia z panelu dyskusyjnego „Gospodarka oparta na danych: jakie korzyści dla konsumentów i rozwoju społeczno-gospodarczego?” / fot. Joanna Skowrońska

 5 osób podczas panelu dyskusyjnego siedzi na fotelach, przed nimi stolik. Drugi od lewej to rektor PK  5 osób podczas panelu dyskusyjnego siedzi na fotelach, przed nimi stolik. Drugi od lewej to rektor PK

 

 

Z kolei o godz. 16.05 prof. Andrzej Szarata wystąpi w roli moderatora panelu pn. „Transport idealny – jak stworzyć wygodny, szybki i zielony środek komunikacji?”. Wraz ze zmianami klimatycznymi i wynikającą z tego transformacją energetyczną oraz zmianami funkcjonowania społeczeństw wzrasta potrzeba znalezienia odpowiedniego środka transportu dostosowanego do dzisiejszych wyzwań. Poprzez dążenie do ograniczenia emisji spalin wprowadzane są dodatkowe opłaty za wjazdy do centrów miast, co zmusza ich mieszkańców do korzystania z takich środków komunikacji miejskiej jak metro, autobus czy tramwaj. Ponadto ze względu na coraz szybsze bogacenie się społeczeństw zmieniają się także jego zapotrzebowania odnośnie lepszej jakości i czasu dojazdu danego środka transportu. Czy stać nas na nowoczesne i zielone środki komunikacji? W jakim więc kierunku powinien rozwijać się transport? Na pytania rektora Politechniki Krakowskiej odpowiedzą: Ralph Gambetta, sekretarz generalny Calypso Networks Association (Belgia); Alvin Gajadhur, główny inspektor transportu drogowego; Andrzej Massel, dyrektor Instytutu Kolejnictwa; Paweł Kuncicki, dyrektor krajowy Bolt; Arnold Bresch, członek Zarządu w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; Christian Wikström, minister infrastruktury w rządzie Wysp Alandzkich (Finlandia).

 

 Alternatywą dla samochodu jest transport zbiorowy. W obszarach zurbanizowanych ważnym elementem jest autobus, ale przede wszystkim tym, na co powinniśmy kłaść duży nacisk jest kolej. Najtrudniejsza sprawa to przekonanie użytkowników samochodów do korzystania z innych środków transportu. Dobrze wiemy, że bardzo trudno jest przekonać właściciela auta do tego, by zmienił środek transportu. Wszystkie działania podejmowane przez miasta, aglomeracje czy obszary są ukierunkowane właśnie na to, by przekonać tych, którzy jeżdżą samochodami do zmiany nawyków – powiedział prof. Andrzej Szarata we wstępie poprzedzającym moderowaną przez niego dyskusję. 

 

 

Zdjęcia z panelu dyskusyjnego „Transport idealny – jak stworzyć wygodny, szybki i zielony środek komunikacji?” / fot. Joanna Skowrońska

 Prof. Andrzej Szarat moderuje panel dyskusyjny. Stoi z mikrofonem i przedstawia gości  Wszyscy uczestnicy panelu siedzą w fotelach - 7 osób. Pierwszy od lewej prowadzący - prof. Andrzej Szarata  Prof. Andrzej Szarata prowadzi dyskusję. Obok niego dwaj uczestnicy, jeden zabiera głos, trzyma mikrofon

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata jest specjalistą w zakresie inżynierii lądowej i transportu. Wykonał ponad 250 projektów o charakterze wdrożeniowym. Autor lub współautor koncepcji transportowych dla wielu polskich miast. Absolwent kierunku budowa dróg i autostrad na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Pracę na Politechnice Krakowskiej podjął w 1999 r., bezpośrednio po studiach. W 2016 r. został wybrany dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej i funkcję tę pełnił do czasu wyboru na rektora w maju br. Tytuł profesora uzyskał w 2020 r. Prof. Andrzej Szarata jestem członkiem wielu rad naukowych i stowarzyszeń branżowych. W 2021 r. został powołany na stanowisko przewodniczącego Rady Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa. Od 2022 r. przewodniczy Radzie Naukowej Stowarzyszenia Euroregion Karpacki. Zasiada także w Radzie ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy prezydencie RP.

 

W Forum Ekonomicznym w Karpaczu biorą też udział inni eksperci z PK. Wczoraj w debacie „Dawniej powódź, dziś susza. Jak chronić zasoby wodne?” głos zabierał dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK. Jutro zaplanowano panele dyskusyjne z udziałem rektora PK prof. Andrzeja Szaraty, dziekan Wydziału Architektury dr hab. inż. arch. Magdaleny Kozień-Woźniak, prof. PK, dr. Grzegorza Gancarzewicza z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji oraz dyrektora Centrum Transferu Technologii PK dr. inż. Jacka Kasza.

 

(bk)

 

Przeczytaj też:

 

Głos w ważnych kwestiach, czyli Politechnika Krakowska na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

 

PK na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Dziś prof. Stanisław Rybicki o ochronie zasobów wodnych

 

Ostatni dzień Forum Ekonomicznego w Karpaczu – debaty z udziałem rektora i pracowników PK 

 

 

 

2. dzień Forum Ekonomicznego w Karpaczu z udziałem rektora PK prof. Andrzeja Szaraty / fot. Joanna Skowrońska

 Rektor PK odpowiada na pytania dziennikarki. Stoją na tle baneru z logo Forum  Rektor PK moedruje panel dyskusyjny. Stoi z mikrofonem w ręku. Obok siedzą uczestnicy dyskusji.  Rektor PK wśród współuczestników dyskusji. Stoi i uśmiecha się. Pozostali paneliści siedzą w fotelach   Rektor PK zabiera głos, trzyma w ręce mikrofon. Siedzi w fotelu, a po jego prawej i lewej uczestnicy dyskusji
 Rektor PK stoi w miejscu obrad, trzyma mikrofon. Krzesła dla gości jeszcze puste. Rektor zaczyna zapraszać uczestników panelu  Panel dyskusyjny moderowany przez rektora PK. Od lewej prof. Szarata i 6 uczestników dyskusji  Rektor PK stoi i zadaje pytanie pozostałym uczestnikom dyskusji, którzy siedzą obok  Rektor PK stoi, trzyma w ręce mikrofon. Prowadzi dyskusję. Obok pozostali jej uczestnicy

 

 

 

Fot. zdjęcie prof. Andrzeja Szaraty u góry strony autorstwa Jana Zycha

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Furgonetka Politechniki Krakowskiej w której znajdują się prezenty przygotowane dla dzieci w ramach studenckiej akcji 34. edycja akcji „Mikołajki – Studenci Dzieciom” doczekała się finału. Prezenty o wartości ponad 40 tys. zł zostaną przekazane przez studenckich wolontariuszy z Politechniki Krakowskiej do małopolskich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. 
 
Tegoroczna akcja „Mikołajki – Studenci Dzieciom”, organizowana przez Samorząd Studencki Politechniki Krakowskiej i Radę Osiedla Domów Studenckich PK, została zainagurowana 15 listopada. Studenci, pracownicy oraz sympatycy mogli wesprzeć ją na dwa sposoby: wrzucając datek do specjalnie oznakowanych puszek lub samemu kupując wskazane produkty, które należało przekazać do biura SSPK przy ul. Warszawskiej 24. Ośrodki opiekuńczo-wychowawcze zgłosiły politechnicznym wolontariuszom zapotrzebowanie m.in. na zabawki, pościel, sprzęty i produkty spożywcze z długim terminem ważności. 34. edycję akcji „Mikołajki – Studenci Dzieciom” koordynuje Amelia Kwiecińska. 
 
W tym roku obdarowanych zostanie 163 podopiecznych z małopolskich placówek opiekuńczo-wychowawczych. Św. Mikołaj z PK od kilku dni odwiedza dzieci. Był już m.in. w placówkach Dzieło Pomocy Dzieciom. Fundacja Ruperta Mayera przy ul. Rajskiej w Krakowie oraz w Żmiącej koło Ujanowic. Na jego liście znajdują się również: Dom Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ,,Spokojna Przystań’’ i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Na Wzgórzu’’ w Miękini, domy dziecka ,,Dworek Marzeń’’ i „Pomocna Dłoń” w Olkuszu, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i nr 2 w Chrzanowie, placówki opiekuńczo-wychowawcze ,,Azymut’’ i ,,Perspektywa’’ w Bochni.
 
Akcja „Mikołajki – Studenci Dzieciom” organizowana jest przez studentów Politechniki Krakowskiej od 1987 r., kiedy to mieszkańcy akademików przy ul. Skarżyńskiego po raz pierwszy przygotowali prezenty mikołajkowe dla dzieci swoich kolegów i koleżanek z akademika „Rumcajs”.
 
(bk)
 
 
 
 
Na zdjęciu, prezenty przygotowane w ramach akcji  „Mikołajki – Studenci Dzieciom” / fot. SSPK
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 

Dziś ostatni dzień XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Politechnika Krakowska jest jednym z partnerów tego wydarzenia. 5 i 6 września czynny udział w panelach dyskusyjnych wzięli rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata i dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki prof. Stanisław Rybicki. Dziś głos zabiorą dziekan Wydziału Architektury prof. Magdalena Kozień-Woźniak, dr Grzegorz Gancarzewicz z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, a także dyrektor Centrum Transferu Technologii dr inż. Jacek Kasz. O 12.35 zaplanowano też panel z udziałem rektora PK, dotyczący odbudowy i przyszłości ukraińskich miast, zniszczonych w trakcie działań wojennych.

 

Rektor Andrzej Szarata na zdjęciu portretowym. Ubrany w garnitur, ręce splecione na piersiach, patrzy pewnym wzrokiem w obiektywWojna zmusiła miliony obywateli Ukrainy do opuszczenia swoich domów, zniszczyła setki miast i nadal sieje spustoszenie w ukraińskich regionach. Już dziś, ukraińskie samorządy przyjęły na siebie wiodącą rolę w odbudowie miast wraz z rządem centralnym, UE i innymi partnerami międzynarodowymi. Koordynacja wspólnych wysiłków z partnerami, gotowymi udostępnić zasoby jest niezbędna dla zapewnienia skutecznej i zrównoważonej odbudowy. Jaka przyszłość czeka na ukraińskie miasta i co należy zrobić, aby zapewnić przekazanie wiedzy na temat budowania zdolności, dobrych rządów i pomocy technicznej? Zastanowią się nad tym prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata oraz goście z Ukrainy: mer Trościańca Yuriy Bova, mer Równego Oleksandr Tretiak, zastępca przewodniczącego Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Iryna Hrytsai oraz Vitaliy Bielobrov, zastępca mera Chersonia. Dyskusję poprowadzi Sergiy Zamidra, zastępca przewodniczącego Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego w Ukrainie. Panel pn. „Ukraińskie miasta w obliczu wojny. Odbudowa i przyszłość” został zaplanowany na godz. 12.35.

 

Po tym, gdy Rosjanie zaatakowali Ukrainę, Polacy bardzo mocno chcieli pomóc Waszemu narodowi. My na Politechnice również. Zaproponowaliśmy program kształcenia dla młodych ludzi z Ukrainy na kierunkach budownictwo i transport. Dwie najważniejsze branże, które – moim zdaniem – będą kluczowe w procesie odbudowy Waszego kraju – mówił rektor PK w czasie panelu z udziałem ukraińskich gości.Przyjęliśmy w sumie prawie 100 studentów. Mamy teraz ponad 60 osób na budownictwie i ponad 30 na kierunku transport. Jest to unikatowy sposób kształcenia, dlatego, że na pierwszym roku kształcenie odbywa się w języku ukraińskim. Mamy kilku wykładowców na PK, którzy posługują się tym językiem. Ponieważ na uczelni technicznej kluczowym czynnikiem są przedmioty ścisłe, profesorowie z Ukrainy pomogli przygotować program kształcenia w języku ukraińskim. Jednocześnie uczymy studentów języka polskiego. Wszyscy zdali w czerwcu br. egzamin ze znajomości naszego języku, a więc na drugim roku będą już kształceni w języku polskim. Co jest ważne, kształcimy ukraińskich obywateli po to, żeby byli przygotowani w odpowiednim momencie do powrotu na Ukrainę i wsparcia firm projektowych. Otrzymacie bardzo dobrze przygotowaną kadrę, znającą normy obowiązujące w UE. Odbudowa Ukrainy będzie trwała wiele lat. Według rożnych szacunków jej koszty szacowane są na 350-400 mld dolarów. To gigantyczne projekty. Wiele firm już jest zainteresowanych tym, co my robimy na PK. Wspierają ukraińskich studentów, przyjmują ich na staże i praktyki, a równocześnie liczą na to, że ta kadra zasili ich szeregi, by mogli pojawić się na Ukrainie i wziąć udział w jej odbudowie.

 

Na zdjęciach poniżej uczestnicy panelu „Ukraińskie miasta w obliczu wojny. Odbudowa i przyszłość” / fot. Joanna Skowrońska

 Na zdjęciu uczestnicy panelu. Od lewej moderator - stoi, trzyma mikrofon w ręce. Pozostali uczestnicy siedzą na krzesłach. Pierwszy od prawej - prof. Andrzej Szarata  Na zdjęciu uczestnicy panelu - 5 osób. Siedzą na krzesłach. Pierwszy od prawej - prof. Andrzej Szarata

 

 

O 13.45 rozpocznie się dyskusja „Sztuczna inteligencja, platformy cyfrowe i media społecznościowe – czy rządzą naszym światem?”. Weźmie w niej udział przedstawiciel Politechniki Krakowskiej,Dr Gancarzewicz patrzy w obiektyw, na twarzy lekki uśmiech, okulary. Ubrany w marynarkę, białą koszulę i krawat dr Grzegorz Gancarzewicz z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji. Dr Gancarzewicz jest absolwentem matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2004 r. uzyskał stopień doktora informatyki Université Paris XI. Zajmuje się: matematyką dyskretną, teorią grafów, algorytmami i kryptografią. – Należy założyć, że rozwój sztucznej inteligencji może wpłynąć na zmniejszenie liczby specjalistów potrzebnych do wykonywania danych zawodów. Wszystkie czynności, które da się zalgorytmizować, mogą zostać przejęte przez maszynę, ale życie pisze znacznie bogatsze scenariusze niż jesteśmy w stanie to przewidzieć przy projektowaniu jakiegokolwiek algorytmu. Przykładem mogą być sprawy urzędowe. Np. jeżeli w danej sprawie urzędowej firma czy obywatel spełnia wszystkie warunki i procedury oraz dostarcza odpowiednie dokumenty, o ile są czytelne, maszyna (algorytm) jest w stanie rozpatrzeć tę sprawę i podjąć decyzję administracyjną. Natomiast w każdym niestandardowym przypadku lub w wypadku dostarczenia dokumentów napisanych odręczenie, nie będzie to możliwe. Rozpoznawanie pisma odręcznego jest bardzo trudne i zawsze wymaga ręcznej korekty – tłumaczył przed rozpoczęciem dyskusji dr Grzegorz Gancarzewicz. W panelu dyskusyjnym będą uczestniczyć także: Krzysztof Dyl, zastępca prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej; Paweł Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, dr hab. Natalia Walter, prof. UAM, Maciej Klepacki, prezes Zarządu Burda Media Polska. „Sztuczna inteligencja w biznesie. Jak algorytm pomaga zarabiać pieniądze?” – to kolejny panel z udziałem dr. Grzegorza Gancarzewicza. Dyskusja rozpocznie się o godz. 17.15. Nad tym, w jaki sposób zyskać przewagę konkurencyjną dzięki AI oraz przekonać do niej klientów i kontrahentów zastanowią się – poza dr. Gancarzewiczem – Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, dr hab. Rafał Maciąg, prof. UJ, dr Maja Leszczyńska z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Jacek Łęgiewicz, dyrektor ds. korporacyjnych Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., Aleksandra Jiménez, radca prawny i doradca podatkowy.

 

Zdjęcia z panelu dyskusyjnego „Sztuczna inteligencja, platformy cyfrowe i media społecznościowe – czy rządzą naszym światem?” / fot. Magdalena Kozień-Woźniak

 Uczestnicy dyskusji stoją, pierwszy od lewej - dr Grzegorz Gancarzewicz, obok niego pozostali prelegenci - cztery osoby  Dr Gancarzewicz zabiera głos, siedzi na krześle, trzyma w ręce mikrofon. Obok niego pozostali uczestnicy dyskusji

 

 

Jacek Kasz stoi uśmiechnięty z rękami skrzyżowanymi na piersi. Ciemna marynarka, biała koszulaModeratorem panelu „Perspektywy wsparcia i rozwoju ekosystemu start-upów w Europie”, który wystartuje o godz. 13.45, będzie dr inż. Jacek Kasz – dyrektor Centrum Transferu Technologii PK, specjalista w zakresie innowacji, transferu technologii i zarządzania własnością intelektualną, wykładowca uniwersytecki i badacz. – Jest wiele definicji start-upów, ale ta najbardziej powszechna mówi, że jest to mała firma, która powstała z pieniędzy własnych, nie jest notowana na giełdzie i bazuje na innowacyjnych technologiach. Start-upy to przyszłość całego biznesu. Pamiętajmy, że duże firmy nie powstały od razu jako duże. Rodziły się jako małe start-upy. Tak więc małe, innowacyjne firmy, rozwijające się w różnej skali, są podstawą rozwoju biznesu – mówi ekspert z PK. Europejski ekosystem start-upowy w ostatnich latach przeżywał prawdziwy boom inwestycyjny, a Warszawa wyrosła w tym zakresie na regionalnego lidera. Jak wykorzystać ten sukces? Jak tworzyć polskie firmy liczące się w europejskiej, a może nawet globalnej stawce? Na te pytania będą odpowiadać uczestnicy dyskusji: David Schneider z Federalnego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego i Handlu Zagranicznego (BWA), przedstawiciel w Wielkiej Brytanii; Tytus Cytowski, założyciel Cytowski&Partners (USA); Eszter Szabó, prezes Women/Business/Angels (Węgry); Jan Jakub Cendrowski, dyrektor inQUBE Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; Walid Barsali, przewodniczący La French Tech Warsaw (Francja). Dr inż. Jacek Kasz został też zaproszony do udziału w dyskusji organizowanej przez „Business Insider” (7 września, godz. 8.00).

 

 

 

Na zdjęciu uczestnicy porannej dyskusji na temat komercjalizacji start-upów w Polsce. Od lewej: Konrad Sitnik, EEC Ventures; Marek Garniewski, prezes Zarządu Orlen VC; Artur Jankowski, prezes Zarządu Nestlé Polska; dr inż. Jacek Kasz, dyrektor CTT PK; Marcin Lis, dziennikarz „Business Insider Polska”

 

Do zdjęcia pozuje na stojąco 5 mężczyzn. Od lewej: Konrad Sitnik, EEC Ventures; Marek Garniewski, prezes Zarządu Orlen VC; Artur Jankowski, prezes Zarządu Nestlé Polska; dr inż. Jacek Kasz, dyrektor CTT PK; Marcin Lis, dziennikarz „Business Insider Polska”

 

 

Zdjęcia z panelu dyskusyjnego „Perspektywy wsparcia i rozwoju ekosystemu start-upów w Europie” / fot. Joanna Skowrońska

 Jacek Kasz moderuje panel dyskusyjny. Trzyma w ręce mikrofon. Obok niego jeden z uczestników dyskusji  Uczestnicy panelu moderowanego przez Jacka Kasza. Siedzą na krzesłach. 6 osób  Jacek Kasz siedzi na krześle, trzyma mikrofon

 

Dziekan Kozień-Woźniak na zdjęciu portretowym, patrzy w obiektyw z lekko przechyloną na bok głową

 

Uczestniczką panelu „Akcja Rewitalizacja – wpływ nowych projektów na obszary zdegradowane” będzie dziekan Wydziału Architektury PK dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK, zajmująca się zagadnieniami dotyczącymi kształtowania współczesnych obiektów muzealnych, teatralnych i kultury. Założycielka Kozień Architekci. Autorka projektów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu. Aby rewitalizacja była skuteczna, powinna obejmować nie tylko przestrzenie publiczne, ale przede wszystkim działania społeczne: wzmocnienie więzi sąsiedzkich i kapitału społecznego, poprawę bezpieczeństwa, przeciwdziałanie suburbanizacji oraz ożywienie lokalnej gospodarki. W ostatnich latach samorządy przeprowadziły wiele udanych procesów rewitalizacyjnych, dzięki czemu obszary zdegradowane odzyskały blask i stały się reprezentatywnymi częściami miast. Które z dotychczas zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych mogą być pozytywnym przykładem dla kolejnych takich działań? – Bardzo ciekawym przykładem rewitalizacji jest katowicki Nikiszowiec. Cała zabytkowa dzielnica została zrewitalizowana w wyniku inicjatywy jej mieszkańców, w wyniku porozumienia, współprojektowania i współudziału. Wydaje się, że właśnie współudział społeczeństwa w projektowaniu i dyskusji nad metodami i sposobem rewitalizacji jest kluczem dla jej powodzenia – zauważa dziekan Wydziału Architektury PK prof. Magdalena Kozień-Woźniak. – W mojej opinii, rewitalizacja obszarów zdegradowanych powinna opierać się na trzech filarach. Pierwszy filar to budowanie dobrych wizji, prezentowanie mieszkańcom wizji odnowy takiego obszaru. Tu potrzebujemy profesjonalistów, ale też współudziału, współuczestniczenia w procesach projektowych. Bardzo ważnym aspektem jest również aktywizacja mieszkańców w takim procesie. Trzeci element to edukacja mieszkańców i tworzenie kadr, zarówno administracyjnych, jak i społecznych dla procesów projektowych – mówi architektka z PK. W dyskusję z udziałem prof. Magdaleny Kozień-Woźniak włączą się również: prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz, doradca Zarządu Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" S.A. Wojciech Wróblewski, prezes Zarządu Fundacji Projekt PL Adam Zych i poseł na Sejm RP Adam Gawęda.

 

 

Zdjęcia z panelu dyskusyjnego „Akcja Rewitalizacja – wpływ nowych projektów na obszary zdegradowane” / fot. Jacek Kasz

 Uczestnicy panelu z udziałem pani dziekan. Siedzą na krzesłach. Pani dziekan pierwsza od prawej. Trzyma w ręce mikrofon.  Uczestnicy panelu z udziałem pani dziekan. 4 osoby. Pierwszy od lewej: mężczyzna prowadzący spotkanie, trzyma mikrofon, pierwsza od prawej pani dziekan Kozień-Woźniak

 

 

Przeczytaj:

 

Głos w ważnych kwestiach, czyli Politechnika Krakowska na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

 

PK na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Dziś prof. Stanisław Rybicki o ochronie zasobów wodnych

 

2. dzień Forum Ekonomicznego – prof. Andrzej Szarata o transporcie współdzielonym i wykluczeniu transportowym

 

(bk)

 

 

Zdjęcia portretowe / fot. Jan Zych, archiwum WA, archiwum CTT PK

 

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Na Politechnice Krakowskiej zostały przyznane Nagrody Rektora za 2020 r. dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, organizacyjne, dydaktyczne oraz za całokształt dorobku. Ze względu na stan epidemiczny, w tym roku – podobnie jak w ubiegłym – nie odbędzie się tradycyjna uroczystość wręczenia nagród w Sali Senackiej. Wszyscy wyróżnieni otrzymają nagrodę finansową oraz dyplomy okolicznościowe, które zostaną przekazane za pośrednictwem wydziałów i jednostek pozawydziałowych. 
 
 
Nagrody Rektora za 2020 r.
 
 
Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej za całokształt dorobku:
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (WIL)
 • dr hab. inż. Janusz German, prof. PK (WIL)
 • prof. dr hab. inż. Jan Kazior (WIMiF) 
 
 
Wydział Architektury
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:
 • dr inż. arch. Barbara Zin, prof. PK
 • dr inż. arch. Lukas Patric Olma
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:
 • dr inż. arch. Anna Mielnik
 • dr inż. arch. Przemysław Bigaj
 • mgr inż. arch. Grzegorz Twardowski
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne:
 • prof. dr hab. inż. Jan Kazior
 • dr hab. inż. arch. Krzysztof Bojanowski, prof. PK
 • dr inż. arch. Rafał Zawisza, prof. PK
 • dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy, prof. PK
 • mgr Katarzyna Baron-Lisiakiewicz
---------------------------------
 • dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK
 • dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy, prof. PK 
 • dr inż. arch. Miłosz Zieliński
 • dr inż. arch. Anna Staniewska
---------------------------------
 • dr inż. arch. Maciej Skaza
 • dr inż. arch. Miłosz Zieliński
 • prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz
 • dr hab. inż. arch. Beata Malinowska-Petelenz, prof. PK,   
 • dr inż. Przemysław Kowalski,
 • dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski, prof. PK
---------------------------------
 • prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, 
 • dr inż. arch. Marek Początko, prof. PK
 
 
 
 
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • mgr inż. Dariusz Żelasko
 • prof. dr hab. Anatolij Prykarpatski
 • dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK
 • dr Sylwia Dudek
 • dr Marcin Wątorek
 
 
 
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK
 • dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PK
 
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • dr inż. Bartosz Rozegnał
 • mgr inż. Paweł Albrechtowicz
 • mgr inż. Dominik Mamcarz
 • dr inż. Natalia Radwan-Pragłowska
 
 
 
Wydział Inżynierii Lądowej
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak
 • dr inż. Katarzyna Mróz
 • dr inż. Paweł Boroń
 • dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK
 • dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK
 • dr hab. inż. Izabela Hager, Prof. PK
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:
 • dr inż. Jacek Magiera
 • dr inż. Marian Świerczek
 • dr inż. Paweł Gałek
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne:
 • dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK
 • dr hab. inż. Tomasz Tracz, prof. PK
 • dr inż. Katarzyna Mróz
 • dr inż. Tomasz Zdeb
 • mgr inż. Mateusz Sitarz
 • mgr inż. Marcin Adamczyk
 • mgr inż. Krystian Brasse
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:
 • prof. dr. hab. inż. Artur Radecki-Pawlik
 • prof. dr. hab. inż. Andrzej Truty
 • dr hab. inż. Elżbieta Pilecka, prof. PK
 • dr inż. Grażyna Gaszyńska-Freiwald
 • dr inż. Mirosława Bazarnik
 • dr inż. Janusz Kogut
 
 
 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • dr hab. Agnieszka Łuszczak, prof. PK
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec
 • dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK
 
 
 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • dr hab. inż. Anna Czaplicka
 • dr hab. inż. Zbigniew Mucha
 
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • prof. dr hab. inż. Jan Taler
 • prof. dr hab. inż. Dawid Taler
 • dr hab. inż. Marcin Trojan, prof. PK
 • dr hab. inż. Piotr Dzierwa, prof. PK
 • dr hab. inż. Magdalena Jaremkiewicz, prof. PK
 • dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
 • mgr inż. Katarzyna Węglarz 
 • mgr inż. Mariusz Granda
 • mgr inż. Mateusz Marcinkowski
 
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne:
 • prof. dr hab. inż. Jacek Schnotale
 • dr hab. inż. Agnieszka Lechowska, prof. PK
 • mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
 
 
 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK
 • dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:
 • prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK  
 • dr inż. Elwira Lasoń                             
 • dr inż. Małgorzata Miastkowska         
---------------------------------
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak  
 • dr inż. Maria Kurańska                         
 
 
 
Wydział Mechaniczny
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala
 • dr hab. inż. Aneta Liber-Kneć
 • dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK
 • dr inż. Justyna Miodowska
 • mgr inż. Damian Brewczyński
 
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne:
 • dr inż. Marcin Malec 
 • dr inż. Marcin Morawski
---------------------------------
 • dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK
 • mgr inż. Wiktor Harmatys 
 • dr inż. Dariusz Karpisz 
 • mgr inż. Damian Brewczyński 
 • dr inż. Małgorzata Kuźnar
 • dr inż. Marcin Grabowski 
 • dr Jan Bosak 
 • dr inż. Krzysztof Weigel-Milleret 
 • mgr inż. Roman Duda 
 • mgr inż. Ryszard Trela
---------------------------------
 • dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK 
 • dr inż. Danuta Owczarek 
 • dr inż. Dominik Wyszyński
 • dr inż. Marcin Grabowski 
 • mgr inż. Konrad Kobiela
 
 
 
Studium Języków Obcych
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne:
 • mgr Magdalena Cora
 
 
 
Międzynarodowe Centrum Kształcenia
 
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:
 • mgr Edyta Gałat
 • mgr Izabela Kugiel-Abuhasna
 • mgr Agnieszka Kamińska

 

 

 
 
{fastsocialshare}

 

 

 

7 wniosków Politechniki Krakowskiej i współpracujących z nią partnerów przemysłowych zostało wstępnie zakwalifikowanych do finansowania w tegorocznej edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”. Zgłoszone przez PK propozycje badawcze, pozytywnie ocenione w VII edycji konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki, dotyczą tematów z dyscyplin: inżynieria materiałowa; automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

 

Fragment urządzenia badawczego, najpewniej mikroskopW ogłoszonych właśnie rozstrzygnięciach programu „Doktorat wdrożeniowy” wstępne finansowanie przyznano ostatecznie 174 aplikacjom polskich uczelni i instytutów (po zwiększeniu przez resort finansowania na realizację programu). Politechniczne wnioski dotyczą m.in. prac nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla onkologii, energetyki, rynku materiałów i konstrukcji budowlanych, a także narzędzi do zarządzania infrastrukturą wodorową dla transportu, zeroemisyjnych systemów OZE dla budynków mieszkaniowych i obiektów przemysłowych czy technologii uzdatniania wody. Będą opracowywane w ramach doktoratu przez pracowników firm pod opieką naukową promotorów z PK. Tym razem projekty zakładają współpracę Politechniki Krakowskiej i takich partnerów jak: Tele-Fonika Kable S.A, 4ROBOT Sp. z o.o., Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, ATMAT Sp. z o.o., Simple H2 sp.z o.o, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie oraz Wodociągi M. Krakowa.

 

„Doktorat wdrożeniowy” to zapoczątkowany w 2017 r. program Ministerstwa Edukacji i Nauki, wspierający alternatywną – wobec akademickiej – ­ścieżkę uzyskania stopnia doktora. Mogą z niej korzystać osoby, które chcą połączyć karierę naukową z pracą zawodową w podmiotach pozauczelnianych – firmach, instytutach i innych. Doktorant, pod opieką dwóch opiekunów (naukowego i przemysłowego), przygotowuje rozprawę doktorską, która ma usprawnić działanie przedsiębiorstwa. Uczestnik programu „Doktorat wdrożeniowy” otrzymuje podwójne wynagrodzenie – jedno za pracę w przedsiębiorstwie, drugie w ramach stypendium z ministerstwa. Podstawowym celem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a społeczno-gospodarczym.

 

Obecnie na Politechnice Krakowskiej realizowanych jest 71 doktoratów wdrożeniowych, które uzyskały wsparcie MEiN w ramach poprzednich naborów programu. W obecnej, VII edycji, zakwalifikowano do finansowania 174 pomysły badawcze uczelni i instytutów. Wobec dużego zainteresowania programem resort nauki zdecydował o zwiększeniu środków na jego realizację i zwiększył liczbę aplikacji początkowo zakwalifikowanych do finansowania (najpierw ze 100 do 116, a ostatecznie do 174).

 

Zobacz: Lista beneficjentów VII edycji programu MEiN „Doktorat wdrożeniowy”

 

(mas)

 

Fot. Canva

 

 

{fastsocialshare}

 
 
7 grudnia w Krakowskim Teatrze Variete zostały rozdane Nagrody Miasta Krakowa – wyróżnienia dla osób, których działania przyczyniają się do rozwoju miasta i wzrostu jego znaczenia w dziedzinach kultury, sztuki, nauki, techniki, a także sportu. Wśród nagrodzonych osób w kategorii prace dyplomowe, znalazła się absolwentka Politechniki Krakowskiej, Kinga Bazan. 
 
Kinga Bazan na zdjęciu dyplomowym Historia nagradzania ludzi szczególnie zasłużonych dla Krakowa ma wielowiekową tradycję. Pierwszym znanym z nazwiska laureatem takiej nagrody był Mikołaj Jaskier, którego w 1535 r. uhonorowano za kodyfikację prawa miejskiego. Krakowskie nagrody początkowo były wręczane sporadycznie i dopiero od lat 30. XX w. laureatów zaczęto wybierać systematycznie. Od 1994 r. Nagroda Miasta Krakowa wręczana jest w kategoriach: kultura i sztuka, nauka i technika, sport oraz za prace dyplomowe, których tematyka związana jest z Krakowem. Kandydatów proponują instytucje artystyczne, uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, towarzystwa i związki twórcze, a także inne organizacje. Prezydent Krakowa każdego roku powołuje komisję, która wskazuje laureatów. Prezydent – po zapoznaniu się z ustaleniami komisji – podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu wyróżnienia. 
 
W tym roku Nagrodę Miasta Krakowa w kategorii prace dyplomowe otrzymała m.in. Kinga Bazan (na zdjęciu, fot. archiwum prywatne), absolwentka międzywydziałowego kierunku gospodarka przestrzenna na Politechnice Krakowskiej. Laureatka została wyróżniona za pracę magisterską pt. „Analiza rozmieszczenia ludności w Krakowie dla potrzeb budowania modelu transportowego” (promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata).
 
Pomysł na tematykę pracy wynikał z własnych doświadczeń zawodowych zdobytych w pracy przy budowie Krajowego Modelu Ruchu, ale również z powszechnego problemu braku wiarygodnych informacji dotyczących liczby mieszkańców, co jest szczególnie trudne w dużych miastach – mówi mgr inż. Kinga Bazan. – Moim celem było znalezienie sposobu na oszacowanie rzeczywistej demografii miasta. Dla wprowadzenia prawidłowej liczby kursów autobusowych czy tramwajowych przy danym przystanku, tak, by komunikacja zbiorowa była atrakcyjna dla użytkowników, należy znać liczbę mieszkańców, którzy potencjalnie mogliby z tego przystanku korzystać. Podobnie jest z infrastrukturą drogową – powinna być ona planowana lub modernizowana tam, gdzie jej brakuje lub nie jest wystarczająca. Jednak ciężko określić takie lokalizacje bez znajomości rozmieszczenia ludności na analizowanym terenie – tłumaczy. Jak wskazuje absolwentka PK, w statystykach przeprowadzanych przez Główny Urząd Statystyczny i Urząd Miasta Krakowa często brakuje dokładnych wyliczeń, np. liczby studentów czy osób pracujących w Krakowie, którzy nie są zameldowani w mieście, a regularnie korzystają z transportu zbiorowego lub indywidualnego. 
 
Podczas pisania pracy, Kinga Bazan przeanalizowała szereg alternatywnych źródeł demograficznych, m.in. dane dotyczące liczby osób rozliczających podatek PIT w Krakowie, osób zapisanych do rejestru Państwowej Komisji Wyborczej lub Narodowego Funduszu Zdrowia czy też statystyki kościelne. Najcenniejszymi danymi okazały się te z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, a więc średnie dobowe zużycie wody przez jednego mieszkańca. Podstawą do oszacowania populacji w Krakowie stała się Baza Danych Obiektów Topograficznych, zarządzana przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Na podstawie liczby powierzchni mieszkalnej oraz przyjętej przeciętnej powierzchni mieszkania przypadającej na jedną osobę obliczono, ile osób mieszka na danym terenie. Analiza przygotowywana była w oparciu o Krakowski Model Ruchu, gdzie Kraków podzielono na 364 rejony. Budynki zostały przypisane do rejonów, a ich powierzchnia zagregowana.
 
Jako formę sprawdzającą poprawność wyników wykorzystałam Narodowy Spis Powszechny z 2011 r. oraz dane dotyczące średniego dobowego zużycia wody przez jednego mieszkańca. Różnica pomiędzy obliczoną przeze mnie liczbą ludności w Krakowie, a danymi przedstawionymi przez UMK w 2017 r. to ponad 400 tys. mieszkańców – wyjaśnia zdobywczyni Nagrody Miasta Krakowa. 
 
Efektem końcowym pracy dyplomowej Kingi Bazan jest szereg analiz, które pokazały m.in. wskaźniki długości sieci drogowej oraz sieci komunikacji miejskiej przypadającej na 1000 mieszkańców w podziale na dzielnice Krakowa według populacji opracowanej w ramach pracy magisterskiej oraz tych, podanych przez Urząd Miasta Krakowa. Analizy dotyczyły również natężenia ruchu na drogach. Absolwentka PK wykazuje nawet 600 pojazdów więcej na ulicach w centrum miasta w godzinach szczytu. Praca dyplomowa wskazuje, że aby dobrze planować rozwój infrastruktury drogowej oraz komunikacji zbiorowej w mieście na lata prognostyczne, najważniejsze jest odzwierciedlenie rzeczywistości w modelu transportowym, co nie jest możliwe bez prawidłowego oszacowania wielkości populacji w Krakowie. Model transportowy zbudowany z wykorzystaniem dokładnej bazy danych demograficznych, pozwoli odwzorować zachowania transportowe mieszkańców tak, aby podejmowane decyzje związane z jego rozwojem miały dużą wiarygodność.   
 
Kinga Bazan studiowała na Politechnice Krakowskiej w latach 2015-2020. Promotorem jej pracy inżynierskiej pt. „Analiza kierunków rozwoju SKA w obszarze metropolii krakowskiej” był również prof. Andrzej Szarata. Na II stopniu studiów na kierunku gospodarka przestrzenna, kształciła się w specjalności „Urbanistyka i Transport”. Absolwentka Politechniki Krakowskiej pracuje obecnie w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 
 
Oprócz Kingi Bazan, Nagrodami Miasta Krakowa w kategorii prace dyplomowe wyróżniono: Alinę Krystynę Lis-Przybek (absolwentkę Uniwersytetu Rolniczego), Kamilę Łabno-Hajduk (absolwentkę Uniwersytetu Pedagogicznego) i Mariusza Madeja (absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego). Tegorocznymi laureatami Nagrody Miasta Krakowa w dziedzinie kultura i sztuka zostali: Joanna Gościej-Lewińska, Witold Bereś, prof. dr hab. Wiesław Delimat, prof. Władysław Pluta, Michał Zabłocki. W dziedzinie nauka i technika nagrodę otrzymali: dr Jarosław Duda, prof. dr hab. Krzysztof Pyrć oraz dwuosobowy zespół prof. dr hab. Wojciech Branicki i dr hab. inż. Paweł Łabaj. W kategorii sport wyróżniono Sobiesława Zasadę.
 
(bk)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 

Pod hasłem „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian” rozpoczyna się dziś XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Przedsięwzięcie od ponad 30 lat skupia liderów gospodarczych, społecznych i politycznych, a także przedstawicieli świata nauki z całego świata. W Forum Ekonomicznym udział biorą też pracownicy Politechniki Krakowskiej. Już w pierwszym dniu głos w sprawie ochrony zasobów wodnych zabierze dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, prof. Stanisław Rybicki. Panel z jego udziałem rozpocznie się o godz. 14.20.

 

Dziekan Rybicki z lekkim uśmiechem, zdjęcie portretowe. Marynarka i krawat, jasna koszulaDostęp do czystych i bezpiecznych zasobów wodnych stanowi poważne wyzwanie dla całego świata. Zmiany klimatyczne doprowadzają to takich zjawisk jak: nagłe ulewy, powodzie, lub susze. – W tej chwili widzimy, że zjawisko suszy nasila się, a to dlatego, że zmienia się klimat na świecie. I nie wnikamy w to, co jest przyczyną – czy człowiek, czy zmiany cykliczne. Faktem jest, że zmiana Prądu Zatokowego i związane z tym zmiany w przemieszczaniu się mas powietrza powodują, że mamy okresowe susze i to jest nieuniknione – tłumaczy prof. Stanisław Rybicki.

 

Źródła wody coraz bardziej narażone są na wyschnięcie lub zanieczyszczenie. Czy ich niedobór może w przyszłości doprowadzić do masowych migracji lub konfliktów? Czy będzie możliwe zapewnienie dostępu do czystych i bezpiecznych źródeł wody dla każdego?Jak powinniśmy zadbać o źródła wody na poziomie państwowym i lokalnym? – Możemy zmienić uciążliwość zjawisk hydrologicznych przez odpowiedzialne gospodarowanie wodą i przywrócenie obowiązujących, a nieegzekwowanych zasad zagospodarowania przestrzennego oraz przez właściwe egzekwowanie prawa dotyczącego gospodarki wodnej – mówi dziekan WIŚiE prof. Stanisław Rybicki.

 

Powyższe kwestie będą przedmiotem dyskusji w ramach panelu pn. „Dawniej powódź, dziś susza. Jak chronić zasoby wodne?”, który rozpocznie się o godz. 14.20 w ramach Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Wśród prelegentów jest dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK. Oprócz niego głos w tej ważnej tematyce zabiorą: Rafał Bonter, dyrektor zarządzający i prezes Zarządu Xylem Water Solutions Polska Sp. z o. o.; Magdalena Fuk, prezes Zarządu Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich; Alicja Pawelec-Olesińska, kierownik Zespołu Ochrony Ekosystemów Wodnych, Fundacja WWF Polska; Per Stålnacke, dyrektor ds. badań, Norweski Instytut Badań nad Bioekonomią NIBIO; dr hab. Łukasz Wiejaczka, prof. Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Rozmowę poprowadzi Krzysztof Jan Stawnicki, zastępca dyrektora PGW Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

Udział prof. Stanisława Rybickiego to ważny głos ekspercki. Zainteresowania naukowe prof. Rybickiego skupiają się przede wszystkim na wzajemnym oddziaływaniu różnych procesów technologicznych w oczyszczaniu wody i ścieków. Jest autorem opracowań dla przemysłu i kierownikiem projektów B+R (m.in. na czele zespołu wyjaśniającego przyczyny awarii warszawskiej Czajki). Absolwent Politechniki Krakowskiej. Na PK pracuje od 1986 r. W latach 1998-1999 oraz 2008-2012 był prodziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska, a w 2016 r. objął funkcję dziekana WIŚ. Od 2019 r. dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

 

W Forum Ekonomicznym w Karpaczu wezmą też udział inni eksperci z PK: rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Architektury dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK, dr Grzegorz Gancarzewicz z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji oraz dyrektor Centrum Transferu Technologii PK dr inż. Jacek Kasz. Miejscem obrad jest Hotel Gołębiewski.

 

 

Zdjęcia z panelu dyskusyjnego „Dawniej powódź, dziś susza. Jak chronić zasoby wodne?”

 Panel dyskusyjny podczas Forum: uczestnicy siedzą na krzesłach, przed nimi stolik. Na pytanie odpowiada do mikrofonu dziekan Rybicki.  Uczestnicy panelu pozują do wspólnego zdjęcia: 5 osób stoi obok siebie i uśmiecha się. Drugi od prawej to dziekan Rybicki.

 

 

Przeczytaj:

 

Głos w ważnych kwestiach, czyli Politechnika Krakowska na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

 
 

 

(bk)

 

 

Fot. archiwum WIŚiE; Jacek Kasz

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
ZARZĄDZENIE NR 124

REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

im. Tadeusza Kościuszki

z dnia 6 grudnia 2021 r.

znak R.0201.141.2021
 
 
w sprawie organizacji kształcenia w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.
 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.), w związku z aktualną sytuacją epidemiczną, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
W okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. kształcenie na studiach I i II stopnia, na studiach doktoranckich, w Szkole Doktorskiej, na studiach podyplomowych oraz 
w ramach innych form kształcenia prowadzone będzie zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
       R E K T O R
 
 
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

Politechnika Krakowska i Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy podpisały porozumienie o współpracy. Będą wspólnie promować nowoczesne rozwiązania i wiedzę w zakresie drogownictwa, a także współdziałać w obszarze badań naukowych, dydaktyki i szkoleń branżowych. 1 września 2023 r. umowę w tej sprawie sygnowali rektor PK prof. Andrzej Szarata  i Zbigniew Kotlarek, prezes zarządu Stowarzyszenia.

 

 

Dwóch mężczyzn - rektor Andrzej Szarata i Zbigniew Kotlarek, prezes zarządu Stowarzyszenia - wymienia ją uścisk dłoni.W planach partnerów jest  prowadzenie wspólnych projektów naukowo–badawczych, podejmowanie działań w celu opracowania technologii wytwarzania nowych produktów, w tym m.in. przygotowywanie wspólnych projektów i występowanie o ich finansowanie z funduszy narodowych i europejskich, organizowanie sympozjów, konferencji i seminariów, a także podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu drogownictwa (szkoleń, studiów podyplomowych, kursów specjalistycznych). Celem współpracy jest też wymiana wiedzy i doświadczeń branżowych, wykonywanie badań i ekspertyz, a także wsparcie możliwości organizacji praktyk studenckich, staży i wizyt studyjnych.

 

Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy stanowi krajowe forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie polityki i praktyk dotyczących dróg i transportu drogowego. Działa jako integrator środowiska drogowego zarówno na poziomie sektora publicznego, jak i prywatnego. Jest doradcą, opiniodawcą i służy fachową pomocą w obszarze podejmowanych decyzji i działań w zakresie drogownictwa w Polsce. Działa na rzecz koordynacji działań związanych z kreowaniem postępu technicznego, wdrożeniem wymogów jakościowych, podnoszeniem kwalifikacji osób realizujących programy drogowe, przepływem informacji i wymianą doświadczeń na każdym poziomie zarządców dróg.

 

Ze strony Politechniki Krakowskiej współpracę ze Stowarzyszeniem koordynować będzie Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej z kierownikiem prof. PK Mariuszem Kieciem na czele. Katedra to jeden z najmocniejszych w Polsce ośrodków eksperckiej wiedzy z obszaru budownictwa drogowego i kolejowego, projektowania geometrycznego i konstrukcji nawierzchni oraz inżynierii ruchu ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu oraz oddziaływania na środowisko.

 

 

(m)

 

fot. Anna Warczak

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej przy al. Jana Pawła II 37 można obejrzeć pięć wystaw tematycznych autorstwa pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej. Wernisaż wystaw odbył się 25 listopada z okazji dziesiątej rocznicy powstania kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego, prowadzonego we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. 
 
Profesor Zbigniew Latała stoi obok ściany na której wiszą jego prace składające się na wystawę „Nie tylko JAZZ, not only”W budynku A Wydziału Mechanicznego znajdują się dwie wystawy – plakatów pt. „Nie tylko JAZZ, not only” autorstwa dr. hab. inż. Zbigniewa Latały, prof. PK (I piętro) oraz projektów sztućców ekologicznych (parter). W Galerii Przewiązka (łącznik budynków A i B) zainteresowani mogą zapoznać się z najlepszymi pracami inżynierskimi. Wystawa grafik warsztatowych dr. Jana Bosaka została zlokalizowana w budynku J (Galeria IWP). W budynku G można zobaczyć wizualizacje produktu – prace studentów inżynierii wzornictwa przemysłowego
 
Wernisaż wystaw odbył się 25 listopada. W uroczystości udział wzięli m.in.: dziekan Wydziału Mechanicznego PK prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek, prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych dr Grzegorz Matusik, kierownik Pracowni Rozwoju Nowego Produktu na Wydziale Form Przemysłowych ASP dr hab. Marek Liskiewicz, prof. ASP, dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK. 
 
Wernisaż wpisał się w obchody dziesięciolecia istnienia kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego. Porozumienie pomiędzy PK a ASP w sprawie jego utworzenia zostało podpisane 5 grudnia 2011 r. Politechnika Krakowska była pierwszą uczelnią techniczną, oferującą studentom interdyscyplinarny kierunek łączący technikę i sztukę, kształcący specjalistów o kompetencjach inżynierskich i umiejętnościach projektantów wzornictwa przemysłowego. Początkowo nowy kierunek został przypisany do Instytutu Informatyki Stosowanej i Instytutu Pojazdów Samochodowych. W 2017 r. dziekan WM prof. Jerzy A. Sładek powołał nową jednostkę pod nazwą Pracownia Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego, która w 2019 r. została przekształcona w Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego. Kierownikiem Laboratorium jest dr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PK. 
 
W zakresie przedmiotów na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego zachowana została równowaga między przedmiotami z obszaru nauk technicznych i sztuk plastycznych. Dzięki ścisłej kooperacji z otoczeniem gospodarczym i realizacji wspólnych projektów, np. z firmami: Fakro, Juka, NEWAG, Wotel, studenci inżynierii wzornictwa przemysłowego odbywają staże w najlepszych firmach projektowych. Absolwenci tego kierunku mają szerokie możliwości podjęcia pracy w działach projektowych przedsiębiorstw, biurach projektowych, na stanowiskach związanych z ulepszaniem wyrobów czy tworzeniem wyrobów innowacyjnych. Możliwości zatrudnienia obejmują duże przedsiębiorstwa i koncerny branży motoryzacyjnej, mechanicznej, AGD oraz pokrewnych.
 Jedna z wystaw na Wydziale Mechanicznym
Żacy z PK są autorami niezwykłych projektów, które zostały wysoko ocenione w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. W 2016 r. Daniel Czyszczoń zajął I miejsce w konkursie „Renault. Passion For Design & Innovation” na projekt samochodu autonomicznego. Student zaprojektował Renault Avame – w pełni autonomiczny pojazd elektroniczny, którego wnętrze to nie tylko przestrzeń do odpoczynku i rozmów, ale dzięki nowoczesnym systemom multimedialnym również miejsce do kreatywnego spędzania czasu bądź zarządzania domem lub firmą. W 2018 r. Daniel wraz z Michałem Witalisem zwyciężyli w międzynarodowym konkursie „Radical Innovation”, w kategorii Student Winner. Studenci opracowali i zgłosili do konkursu koncepcję mobilnego rozszerzenia pokoju hotelowego RES (Room Extension Solution), działającą w oparciu o pojazd autonomiczny. Rozwiązanie koncentrowało się na optymalizacji czasu podróży, a także zapewnieniu podróżnym komfortu i bezpieczeństwa. W założeniu, po opuszczeniu samolotu, pasażerowie zostaną powitani w hali przylotów z szybką odprawą na RES. Wewnątrz mobilnego pokoju hotelowego znajdzie się pełnowymiarowe łóżko, obszerna przestrzeń na bagaż z szafkami i małą szafą oraz w pełni funkcjonalna łazienka. 
 
Studenci inżynierii wzornictwa przemysłowego triumfowali w kilku edycjach konkursu współorganizowanego z firmą CP Glass na projekty butelek do różnych napojów. Z kolei w 2021 r. stworzona na PK koncepcja wagonów sypialnych, uwzględniająca zwiększony komfort i bezpieczeństwo podróży na trasach długodystansowych, została doceniona w konkursie „Projekty wzornicze nowych pociągów klasy Intercity oraz koncepcje usług świadczonych w czasie podróży”, zorganizowanym wspólnie przez firmy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. i PKP Intercity S.A. Autorem nagrodzonego rozwiązania, będącego także projektem inżynierskim, jest Piotr Cebula, absolwent inżynierii wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym PK.
 
(bk)
 
 
 
Na zdjęciach, 1) dr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PK i jego wystawa; 2) jedna z wystaw na WM / fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 

Małopolska otrzymała specjalne wyróżnienie Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2024. Region został nagrodzony m.in. ze względu na planowane działania dotyczące współpracy z ukraińskimi instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorcami oraz wsparcia Ukrainy w jej odbudowie po zakończeniu konfliktu zbrojnego. Jury doceniło także partnerstwo regionalne i zaangażowanie wielu instytucji w działania służące wzmacnianiu potencjału biznesowego i innowacyjnego Małopolski. W zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości regionu od wielu lat ważną rolę ogrywa Politechnika Krakowska.

 

 

 

list marszakaSpecjalne wyróżnienie Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP) 2024 zostało przyznane jednogłośnie decyzją wszystkich członków jury, reprezentujących najważniejsze europejskie instytucje. Małopolska jest więc pierwszym regionem w Europie, który został nagrodzony w ten sposób, będąc jednocześnie regionem posiadającym już tytuł ERP. Małopolska została nim nagrodzona w 2016 r., jako pierwszy polski region, który otrzymał ten tytuł. Warto podkreślić, że w konkursie Europejski Region Przedsiębiorczości, nagradzane są regiony i miasta posiadające przyszłościowe wizje rozwoju i wspierania przedsiębiorczości oraz efektywnie wykorzystujące środki publiczne na rzecz rozwoju gospodarczego. Złożona w konkursie aplikacja Małopolski jest swego rodzaju strategią rozwoju przedsiębiorczości na najbliższe lata. Zostały do niej dołączone deklaracje poparcia od 22 instytucji, w tym np. przedstawicieli uczelni.

 

Małopolska została m.in. doceniona za planowane działania związane ze współpracą z ukraińskimi instytucjami otoczenia biznesu i przedsiębiorcami. Na aspekt ten zwrócił uwagę marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski w liście do rektora Politechniki Krakowskiej, prof. dr. hab. inż. Andrzeja Szaraty. – Niewątpliwie, dzięki wykwalifikowanym pracownikom instytucji otoczenia biznesu, uczelni i przedsiębiorstw z Małopolski, nasz region jest gotowy pełnić rolę ośrodka europejskiej wiedzy dla ukraińskiego biznesu, tak, aby wspierać odbudowę gospodarki Ukrainy po zakończeniu konfliktu zbrojnego ­– napisał Witold Kozłowski.

 

Przez ostatnie lata region zgromadził ogromny pakiet wiedzy i doświadczeń, m.in. z zakresu wdrażania funduszy europejskich, budowania ekosystemu przedsiębiorczości, tworzenia strategii innowacji, pozyskiwania inwestorów i partnerów. Potencjał województwa wzmacniają też szkoły wyższe z Krakowem, jako dużym ośrodkiem akademickim na czele. Dostęp do zaplecza badawczego oraz wiedzy eksperckiej jest nie do przecenienia. Sama infrastruktura Politechniki Krakowskiej pozwala rozwijać badania i świadczyć usługi związane z innowacyjnymi rozwiązaniami dla wielu gałęzi przemysłu. Na kampusach PK powstają najnowocześniejsze ośrodki badawcze, również przy wsparciu Województwa Małopolskiego. Takim przykładem jest Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej. Powstanie LAŚ było możliwe dzięki środkom unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnemu Województwa Małopolskiego. Laboratorium pozwoli specjalistom z PK na prowadzenie badań, ekspertyz i analiz dotyczących m.in. przewietrzania miast, transportu zanieczyszczeń, dynamicznego oddziaływania na smog, systemów wymiany i regeneracji powietrza. Wyniki badań prowadzonych w LAŚ dostarczą także planistom i projektantom wiedzy przydatnej do projektowania nowych osiedli lub modernizacji istniejących czy wznoszenia wysokich budynków.

 

Nie bez znaczenia są również silne relacje PK z uczelniami ukraińskimi, w tym wspólne projekty. W odpowiedzi na agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, społeczność politechniczna włączyła się w wiele działań pomocowych. Zaoferowano również – unikatowe w skali kraju – studia inżynierskie w języku ukraińskim na kierunkach budownictwo i transport, realizowanych przez Wydział Inżynierii Lądowej. Studenci, którzy w zeszłym roku rozpoczęli naukę, otrzymują rzetelne wykształcenie, zgodne ze standardami otwierającymi drogę do pracy w dowolnym kraju Unii Europejskiej. Wielu ukraińskich studentów wyraża zamiar powrotu do swego kraju, gdzie wysoko wykwalifikowani specjaliści będą bardzo potrzebni. Postanowiono więc, że po drugim roku studiów, studenci z Ukrainy zostaną przygotowani do pracy według standardów obowiązujących także na tamtejszym rynku budowlanym.

 

Na każdym wydziale Politechniki Krakowskiej można spotkać przykłady polsko-ukraińskiej współpracy, np. w obszarze wspólnie prowadzonych badań, które mogą istotnie wesprzeć gospodarkę naszego wschodniego sąsiada. Liczne kontakty łączą pracowników Wydziału Architektury z architektami ukraińskimi, czy pracowników Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki ze specjalistami z Ukrainy. Ważne miejsce w tej współpracy zajął projekt dydaktyczny „Katamaran”, prowadzony wspólnie przez PK i WIMiF z Politechniką Lwowską. Jego celem było przygotowanie podstaw do uruchomienia wspólnych studiów II stopnia z podwójnym dyplomowaniem. Program rozpoczął się 1 października 2019 r. Był zaplanowany na półtora roku, ale pojawienie się w Polsce w pierwszych miesiącach 2020 r. pandemii koronawirusa utrudniło realizację przedsięwzięcia. Ministerstwo Edukacji i Nauki wzięło pod uwagę te okoliczności i wyraziło zgodę na przedłużenie programu. Ostatecznie „Katamaran” dobiegł końca 30 września 2021 r. W efekcie do MEiN trafił wniosek o wyrażenie zgody na otwarcie kierunku wspólnego dla studentów Politechniki Lwowskiej i Politechniki Krakowskiej. Resort wyraził zgodę i Senat PK podjął uchwałę w sprawie uruchomienia kierunku w roku akademickim 2023/2024, w semestrze letnim (od lutego).

 

Wykłady naukowców z Ukrainy czy seminarium poświęcone odbudowie ukraińskich miast, które w styczniu br. odbyło się na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej pn. „Rola współpracy międzyregionalnej w procesie odbudowy miast Ukrainy – nauka, innowacyjność i biznes” to kolejne przykłady kooperacji Politechniki Krakowskiej z instytucjami naukowymi z Ukrainy i zaangażowania w pomoc dla wschodniego sąsiada. Na początku lipca rektor PK prof. Andrzej Szarata odwiedził Politechnikę Lwowską, gdzie m.in. omawiał nowe formy współpracy obydwu uczelni.

 

(jg, bk, lp)

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Studenci i doktoranci Politechniki Krakowskiej mogą poznawać przemysł 4.0 nie tylko w teorii. Wkrótce w ramach zajęć na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej zaczną tworzyć symulacje z wykorzystaniem cyfrowej rozdzielnicy, podłączonej do chmury obliczeniowej. Technologia, którą dostarczy firma ABB, posłuży m.in. do prowadzenia projektów badawczych na potrzeby sektorów energetyki zawodowej i przemysłu. To nowy obszar w trwającej już na wielu polach współpracy Politechniki Krakowskiej i ABB. 
 
By przybliżyć studentom zagadnienia i możliwości rozwiązań dla przemysłu 4.0, Politechnika Krakowska podpisała list intencyjny o współpracy ze spółką ABB w Polsce. Od dłuższego czasu pracownicy firmy ABB angażują się w życie uczelni prowadząc m.in. wykłady i szkolenia. W minionym roku ABB i Politechnika Krakowska otworzyły Centrum Materiałów Funkcjonalnych i Zaawansowanych Procesów Wytwarzania (CEFUMA). Tym razem współpraca przeniosła się do laboratorium Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, gdzie na początku 2022 r. stanie inteligentna rozdzielnica niskiego napięcia. Urządzenie zostanie podłączone do chmury obliczeniowej i zintegrowane ze stanowiskami laboratoryjnymi, na których już zainstalowano aparaturę zasilającą i nadzorczą ABB, m.in. zabezpieczenia silnikowe nn, sterowniki programowalne, układy pomiarowe, terminale zabezpieczeniowe Sn. 
 
Ceglany budynek Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej na kampusie przy ulicy Warszawskiej
 
W laboratorium Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej mamy działający model systemu elektroenergetycznego, który w przyszłości inżynierowie będą obsługiwali w zakładach produkcyjnych i energetycznych. To najnowsza technologia dostępna na rynku. Dzięki niej wspólnie ze studentami możemy przeprowadzać badania z obszaru energetyki konwencjonalnej. W przyszłym roku postaramy się stworzyć nowe zastosowanie dla cyfrowej rozdzielnicy i opracować rozwiązanie, które zapewni ciągłość działania procesu technologicznego, nawet gdy w układzie nastąpi zanik napięcia – mówi mgr inż. Łukasz Sołtysek z WIEiK PK, kierownik projektu „Badania zabezpieczeń niskiego napięcia w standardzie rozdzielnicy cyfrowej, wpisującej się w koncepcję Przemysłu 4.0.” Celem projektu jest stworzenie systemu bezpieczeństwa, który w przyszłości mógłby zapobiegać nawet tak wielkim awariom jak blackout i długotrwała przerwa w dostawie energii elektrycznej, grożąca katastrofalnymi  skutkami społecznymi i gospodarczymi.
 
Wszystkie urządzenia w politechnicznym laboratorium będą ze sobą połączone i wpięte do chmury obliczeniowej, tak jak to ma miejsce w rzeczywistych rozwiązaniach przemysłowych. Rolę nadrzędnego systemu, agregującego dane ze wszystkich odbiorników w laboratorium (w tym z rozdzielnicy) będzie pełnić ABB Ability Energy and Asset Manager, do którego dostęp możliwy jest za pośrednictwem urządzeń podłączonych do Internetu np. urządzeń mobilnych. To bardzo użyteczne, także w sytuacji nauki zdalnej. 
 
Jeszcze kilka lat temu wiedza o przetwarzaniu w chmurze obliczeniowej była zarezerwowana dla działów IT. Obecnie trend ten ulega zmianie, a jego znaczenie dla inżynierów poszczególnych działów technicznych rośnie z roku na rok. Młodzi ludzie powinni więc poznawać możliwości takich technologii już w trakcie studiów. To dziś wymóg rynku pracy i jedna z bardziej istotnych kompetencji w przemyśle i energetyce, które w coraz większym stopniu korzystają z cyfryzacji – mówi Radosław Dudzik z ABB. 
 
ABB od ponad 20 lat współpracuje ze środowiskiem akademickim w Polsce. Z Politechniką Krakowską realizuje wspólne projekty nie tylko w Centrum Materiałów Funkcjonalnych i Zaawansowanych Procesów Wytwarzania (CEFUMA), ale też patronując kilku politechnicznym kierunkom studiów. Studenci uczelni korzystają ze wsparcia ekspertów firmy także w ramach Koła Naukowego ABB. To w nim powstały tak unikatowe projekty jak biomimetyczna proteza dłoni sterowana impulsami EMG czy proteza kończyny dolnej dla baletnicy, opracowane przez studentki Wydziału Mechanicznego PK Agnieszkę Tkaczyk oraz Zuzannę Gwiazdonik i Annę Wątek. Studenci PK mogą również odbywać praktyki i staże w Korporacyjnym Centrum Technologicznym ABB w Krakowie. Firma wspiera nie tyko uczelnie z Krakowa, ale też z Wrocławia i Gdańska. 
 
(mas, abb)
 
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 

O dokonaniach zdolnej i ambitnej doktorantki z Politechniki Krakowskiej, mgr inż. Dagmary Słoty, można przeczytać w dzisiejszym wydaniu „Dziennika Polskiego”. Badaczka opracowała innowacyjne rozwiązania dotyczące chirurgii i medycyny regeneracyjnej tkanki kostnej, które w perspektywie wpłyną na poprawę komfortu leczenia pacjentów. – Najpierw metodą żmudnych prób laboratoryjnych doktorantka na bazie komercyjnie dostępnych preparatów polimerowych oraz ceramiki, którą sama zsyntezowała, opracowała zupełnie nowy materiał. Zawierał fosforany wapnia oraz naturalne i sztuczne polimery. Dawało się z niego swobodnie przygotować odpowiedni implant potrzebny do regeneracji tkanki kostnej […]. Drugi etap badań – i w zasadzie drugi wynalazek – Dagmary Słoty był równie ambitny. Chodziło mianowicie o opracowanie substancji służącej do pokrywania plastikowych lub metalowych implantów medycznych (ortopedycznych, czaszkowych, kostnych) wszczepianych chorym – możemy przeczytać w krakowskiej gazecie.

 

Na kanapie siedzi dwudziestokilkuletnia kobieta - Dagmara Słota. Jest elegancko ubrana, delikatnie się uśmiecha, a w ręce trzyma mikrofon. Paweł Stachnik, autor artykułu poświęconego Dagmarze Słocie, skupia się na wyjaśnieniu czytelnikom nowatorskiego charakteru dokonań młodej naukowczyni z Politechniki Krakowskiej. Doktorantka współpracująca z prof. Agnieszką Sobczak-Kupiec z Katedry Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK, znalazła się w tym roku w gronie laureatów XIII Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”. Została nagrodzona za dwa osiągnięcia naukowe: „Sposób otrzymywania kompozytu o osnowie polimerowej zawierającej hydroksyapatyt i kompozyt o osnowie polimerowej zawierającej hydroksyapaty” oraz „Sposób otrzymywania dwuwarstwowej bioaktywnej powłoki kompozytowej i dwuwarstwowa bioaktywna powłoka kompozytowa”. Jak możemy przeczytać w „Dzienniku Polskim”, stworzenie nowego materiału implantowego nie było łatwe. – Chodziło o to, by – choć przecież sztuczny – jak najbardziej przypominał naturalną kość, miał odpowiednią wytrzymałość, dobrze reagował z tkankami i płynami ustrojowymi człowieka. Badaczka testowała go w sztucznym osoczu, krwi i ślinie, obserwując reakcje i sprawdzając, czy nie zmieniają się niekorzystnie jego właściwości. Czy materiał nie staje się kruchy, czy nie pęcznieje, czy nie dochodzi do zakwaszenia środowiska itd. Wszystkie próby wypadły pozytywnie, produkt spełniał założone wymagania – pisze Paweł Stachnik.

 

Ambitne było również przedsięwzięcie, polegające na opracowaniu substancji służącej do pokrywania plastikowych lub metalowych implantów medycznych wszczepianych chorym. – Powłoka taka, o odpowiednim składzie chemicznym i strukturze fizycznej, ułatwia przyjęcie się implantu i ogranicza możliwość odrzucenia go przez organizm. Badaczka starała się, żeby substancja dobrze trzymała się metalowej i plastikowej powierzchni, nie była toksyczna, a dobrze przyjmowała się w ciele. Polimerowo-ceramiczna powłoka powstała w postaci substancji płynnej, która utwardza się pod wpływem światła ultrafioletowego – tłumaczy autor artykułu. Głównym założeniem badaczki z Politechniki Krakowskiej było również to, aby powłoka działała jak nośnik leków, a więc sama uwalniała w organizmie pacjenta odpowiednie substancje.

 

Z artykułu w „Dzienniku Polskim” dowiemy się także o zainteresowaniach naukowych i planach Dagmary Słoty. Dodajmy, że nagrodą dla laureatów konkursu „Student-Wynalazca”, wśród których znalazła się doktorantka z PK, była możliwość zaprezentowania osiągnięć naukowych podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie – Geneva Inventions 2023. Mgr inż. Dagmara Słota wraz z mgr inż. Magdaleną Bańkosz za zaprezentowanie wynalazku dotyczącego biomateriału na implanty kości otrzymały w Genewie srebrny medal. Warto wspomnieć, że Dagmara Słota jest absolwentką biotechnologii na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Przez rok studiowała także na Technische Universität Hamburg.

 

Przeczytaj koniecznie artykuł w „Dzienniku Polskim” pt. Brzmi jak fantastyka naukowa, ale to krakowska Badaczka i jej wynalazki 

 

 

 

Na zdjęciu, mgr inż. Dagmara Słota podczas Wirtualnego Dnia Otwartego na PK w 2022 r. / fot. Jan Zych

 

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Dr inż. Stanisław Czernik (na zdjęciu / fot. Jan Zych) z Wydziału Architektury, konstruktor wieży widokowej ze ścieżką przyrodniczo-edukacyjną w koronach drzew w Krynicy-Zdroju, odebrał podczas gali branży budowlanej i architektonicznej statuetkę „Małopolski Inżynier Budownictwa” za 2019 r. (kategoria: Projektowanie). Nagroda została przyznana w 2020 r., ale – w związku z sytuacją epidemiczną – jej wręczenie odbyło się w październiku br. 
 
Zdjęcie portretowe doktora inżyniera Stanisława CzernikaKonkurs „Małopolski Inżynier Budownictwa” organizowany jest od 2009 r. Nagradzani są w nim inżynierowie będący członkami Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie. Laureatami mogą też zostać członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, ale za wybitne osiągnięcia dotyczące obiektów budowlanych oddanych do użytku na terenie Małopolski. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w październiku w Operze Krakowskiej. Wziął w niej udział m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 
 
Zdobywca statuetki „Małopolski Inżynier Budownictwa” w kategorii Projektowanie – dr inż. Stanisław Czernik – studiował na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Pracę magisterską pt. „Projekt konstrukcyjno-budowlany pensjonatu w stylu zakopiańskim” obronił w 2010 r. Od 2018 r. pracuje na Wydziale Architektury PK (Katedra Projektowania Architektoniczno-Budowlanego). Prowadzi ze studentami następujące przedmioty: „Konstrukcje budowlane”, „Mechanika budowli”, „Projektowanie zintegrowane” oraz fakultet „Zagadnienia konstrukcyjne w krajobrazie”. 
 
W 2019 r. w Krynicy-Zdroju otwarta została pierwsza w Polsce wieża widokowa ze ścieżką edukacyjną wijącą się wśród koron drzew, według projektu architektów Jana Karpiela „Bułecki” i Wojciecha Trzebuni „Twardego”. Za konstrukcję obiektu odpowiadał zespół pod kierunkiem Stanisława Czernika. Przedsięwzięcie uzyskało tytuł „Budowa Roku 2019” (nagroda I stopnia). Wieża zlokalizowana jest w lasach pasma Jaworzyny Krynickiej. Liczy 49,5 m wysokości. Prowadzi do niej – wznosząca się stopniowo – trasa edukacyjna podpierana przez 18 wież i 87 słupów. Ścieżka mierzy 1030 m i jest obecnie najdłuższą tego typu realizacją w Polsce, cieszącą się dużą popularnością wśród turystów. Dr inż. Stanisław Czernik poświęcił tematyce wież i platform widokowych swoją rozprawę doktorską, którą obronił w 2021 r. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. 
 
Jednym z podstawowych celów dysertacji była próba kompleksowej analizy współcześnie występujących form strukturalnych i zastosowań funkcjonalnych wież i platform widokowych, które dostosowywane są do obsługi ruchu turystycznego wraz z oceną możliwości spełnienia wymogów w zakresie użytkowania ich przez osoby o ograniczonej zdolności ruchowej oraz małe dzieci. Ponadto autor podjął próbę sformułowania zasad kształtowania form architektonicznych wież i ścieżek napowietrznych zlokalizowanych w chronionych obszarach przyrodniczych z określeniem zalecanych systemów posadowienia takich obiektów.
 
W swojej pracy zawodowej dr inż. Stanisław Czernik brał udział w działaniach związanych z ochroną Zamku Królewskiego na Wawelu, Łazienek Królewskich w Warszawie czy ruin zamku w Czorsztynie i Mirowie. Sporządzał projekty konstrukcyjne stadionów piłkarskich (Stadion Miejski w Łodzi, stadion GKS Tychy), budynków użyteczności publicznej (np. Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych w Rzeszowie), budynków wielorodzinnych, a także wież widokowych w Kurzętnikach koło Ostródy oraz w Rzykach koło Andrychowa. 
 
(bk)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

Dobiega końca tegoroczna rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Ostateczne wyniki poznany pod koniec września. Już pierwsze postępowania kwalifikacyjne pokazały, że politechniczne kierunki cieszą się popularnością wśród kandydatów na studia. Na niektórych kierunkach dostępne są jeszcze pojedyncze wolne miejsca. To ostatnia szansa, żeby dołączyć do grona studentów PK.

 

Na większość kierunków stacjonarnych kandydaci mogą rejestrować się do 18 września. Inny harmonogram dotyczy studiów artystycznych. Na architekturę krajobrazu można rejestrować się do 10 września, a na inżynierię wzornictwa przemysłowego do 11 września. Warto pamiętać, że na te dwa kierunki wymagane jest portfolio, które składa się drogą elektroniczną. Nieco więcej czasu na dokonanie elektronicznej rejestracji maja kandydaci na studia niestacjonarne. Mogą się oni rejestrować do 19 września br.

 

grupa młodych ludzi pozuje do zdjęcia
Fot. Jan Zych

 

W letniej rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/2024 Politechnika Krakowska przygotowała na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych łącznie 4 tys. miejsc. Na zainteresowanych studiami na Politechnice Krakowskiej czekają jeszcze miejsca na: architekturze krajobrazu (kierunek można studiować również w języku angielskim), elektrotechnice i automatyce, informatyce w inżynierii komputerowej, budownictwie (studia dostępne zarówno w języku polskim, jak i angielskim), transporcie, fizyce technicznej, inżynierii materiałowej, nanotechnologiach i nanomateriałach, energetyce, inżynierii i gospodarce wodnej, inżynierii środowiska, odnawialnych źródłach energii i infrastrukturze komunalnej, biotechnologii, inżynierii chemicznej i procesowej, technologii chemicznej, automatyce i robotyce, inżynierii bezpieczeństwa, inżynierii medycznej, inżynierii produkcji, inżynierii wzornictwa przemysłowego, mechanice i budowie maszyn (również w języku angielskim), pojazdach samochodowych, środkach transportu i logistyce, gospodarce przestrzennej oraz inżynierii czystego powietrza oraz informatyce (na tym kierunku wolne miejsca dostępne są już tylko na studiach niestacjonarnych).

 

Dostępne w ofercie PK kierunki studiów zapewniają dobrą pozycję na rynku pracy, bowiem studenci zdobywają cenione przez pracodawców kompetencje zawodowe. Wiedzę i umiejętności specjalistyczne zyskują oni także dzięki szeroko zakrojonej współpracy Politechniki Krakowskiej z różnymi znanymi firmami. Studenci mają również dostęp do bogatej infrastruktury badawczej i dydaktycznej uczelni, w tym nowoczesnych laboratoriów, w których testowane są najnowsze technologie.

 

Swoje zainteresowania naukowe studenci Politechniki Krakowskiej mogą rozwijać w licznych kołach naukowych działających na wszystkich wydziałach. Realizowane przez nie projekty mają szansę na dofinansowanie w ramach konkursu organizowanego przez FutureLab PK. Uczelnia słynie też z szerokiego pakietu wsparcia dla swoich studentów. Stworzyła w ostatnich latach specjalne programy stypendialne, którymi nagradza najlepszych i najbardziej aktywnych studentów i to już od I roku studiów.

 

Politechnika Krakowska wyróżnia się też atmosferą. Wspólne spędzanie przerw w akademickich murach, działanie w różnych studenckich organizacjach czy różnego typu wydarzenia (np. koncerty, bale, rajd czy wspólne wyjazdy) tworzą wspomnienia i przyjaźnie na całe życie. Zapewne wielu z obecnych studentów PK mogłoby to potwierdzić. Przy okazji przypominamy absolwentom studiów licencjackich i inżynierskich, że trwa rejestracja kandydatów na studia II stopnia na Politechnice Krakowskiej. Prowadzona jest ona na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 i odbywa się tylko na niektóre kierunki studiów. Kandydaci mogą się rejestrować na kierunki prowadzone w trybie niestacjonarnym – budownictwo, elektrotechnikę i automatykę, energetykę, informatykę, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, transport – oraz stacjonarnym: fizykę techniczną w języku angielskim, geoinformatykę, informatykę (zarówno w języku polskim, jak i angielskim) oraz matematykę. Rejestracji w Systemie Rekrutacyjnym można dokonać do 12 września br., do godz. 14.00.

 

Przed nami ostatnie tygodnie rekrutacji na Politechnikę Krakowską. To doskonały moment, by odwiedzić Portal Rekrutacyjny PK. Można tam znaleźć niezbędne informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramów prac poszczególnych komisji rekrutacyjnych, kierunków studiów, wymaganych dokumentów, a przede wszystkim dokonać rejestracji na studia i zostać studentem Politechniki Krakowskiej.

 

 

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Pod koniec listopada br. odbyło się otwarcie zmodernizowanego i doposażonego Laboratorium COWIK, funkcjonującego w ramach Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej. Nowoczesna aparatura badawcza i oprogramowanie pozwoli m.in. jeszcze lepiej kształcić studentów kierunku inżynieria środowiska na specjalności „Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja” – ekspertów w zakresie projektowania, wykonywania i eksploatacji instalacji związanych z zaopatrzeniem budynków w ciepło, utrzymywaniem mikroklimatu pomieszczeń oraz w zakresie technik ochrony powietrza.
 
Dr inż. Kazimierz Wojtas w Laboratorium COWIK prezentuje silnie gestykulując zakres prac modernizacyjnychNowo otwarte laboratorium dydaktyczne powstało na przełomie XX i XXI w. po to, aby prezentować rozwiązania z zakresu techniki instalacyjnej, a także umożliwić przeprowadzanie ćwiczeń laboratoryjnych, w ramach których studenci mogą badać charakterystyki eksploatacyjne poszczególnych elementów i urządzeń wchodzących w skład instalacji klimatyzacyjno-grzewczych budynków. Pracownia w momencie powstania została wyposażona w urządzenia i systemy adekwatne do ówczesnego poziomu techniki. Po ponad dwudziestu latach większość aparatury wymagała modernizacji. Jak wyjaśnia dr inż. Kazimierz Wojtas (na zdjęciu / fot. Jan Zych) z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, koordynator unowocześnienia laboratorium: – Najbardziej palącymi problemami, które wymagały nowych rozwiązań modernizacyjnych były: brak w wyposażeniu tego laboratorium nowoczesnej, rewersyjnej pompy ciepła, mogącej stanowić zarówno źródło ciepła jak i energii chłodniczej oraz konieczność wymiany przestarzałego układu sterowania na nowoczesny, interaktywny, współpracujący z Internetem system sterowania i akwizycji danych pomiarowych
 
Pierwszemu z wyzwań udało się sprostać z pomocą firmy Vaillant – światowego producenta urządzeń grzewczych. Przedsiębiorstwo przekazało Politechnice bezpłatnie nowoczesną, wysokoefektywną pompę ciepła, której wartość wynosi ponad 60 tys. zł. Zamontowane urządzenie jest pompą typu „powietrze-woda”, co oznacza, że czerpie ciepło „odnawialne” z powietrza i podgrzewa w sposób efektywny wodę wykorzystywaną do celów grzewczych i klimatyzacyjnych. Co więcej, podgrzewanie wody dokonuje się w części zamontowanej wewnątrz pomieszczenia laboratoryjnego, dzięki czemu pompa pracuje z większą efektywnością. Urządzenie może pracować w systemie „rewersyjnym”, co sprawia, że w lecie może pełnić zadania agregatu ziębniczego, chłodzącego wodę zasilającą chłodnice w centrali, jak i w klimakonwektorach chłodzących pomieszczenia. Ponadto pompa wyposażona jest w nowoczesny interakcyjny układ sterowania i regulacji, zapewniający możliwość zdalnego sterowania. 
 
Drugim, niezwykle istotnym elementem modernizacji Laboratorium COWIK była konieczność wymiany oprogramowania systemu sterowania i akwizycji danych. – Potrzebowaliśmy oprogramowania, które umożliwi interakcyjne sterowanie wszystkimi urządzeniami wchodzącymi w skład systemów zainstalowanych w laboratorium, a także pozwoli na zaprogramowanie (zautomatyzowanie) przebiegu ćwiczeń laboratoryjnych, interpretację graficzną on-line wyników pomiarów, rejestrację i eksport danych pomiarowych w celu wykonania sprawozdań przez studentów – tłumaczy dr inż. Kazimierz Wojtas. – Znaczącą zaletą tego nowego systemu, szczególnie w czasie pandemii, jest możliwość realizacji wybranych ćwiczeń laboratoryjnych w sposób zdalny. Właśnie takie narzędzie informatyczne stworzyła i dostarczyła krakowska firma WDW. 
 
Modernizacji oprogramowania Laboratorium COWIK dokonano w ramach programu POWER, natomiast koszty montażu i modernizacji instalacji wewnętrznych związanych z pompą ciepła, w wysokości około 23,5 tys. zł, zostały sfinansowane z tzw. rezerwy dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.
 
 
(mp, bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

Elektroniczna rejestracja do Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2023/2024 zaczęła się 23 sierpnia i potrwa do 4 września. Kandydaci mają do wyboru kształcenie w dyscyplinach: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa, geodezja i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej można znaleźć tutaj

 

Proces rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PK został podzielony na trzy etapy. Pierwszym z nich jest elektroniczna rejestracja oraz wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji w wysokości 200 zł. Zgodnie z harmonogramem, kandydaci zostaną do 7 września powiadomieni za pomocą systemu elektronicznej rejestracji o dopuszczeniu do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W drugim etapie rekrutacji należy złożyć wymagane dokumenty w formie papierowej. Ich wykaz został podany na stronie internetowej

 

Kolejnym – trzecim krokiem – będzie kwalifikacja z zakresu merytorycznego na podstawie egzaminu, który odbędzie się 11 września, a także rozmowy kwalifikacyjnej zaplanowanej na 12 września. Informacje o dokładnej godzinie i miejscu dla poszczególnych dyscyplin zostaną podane do 7 września na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej PK. Ogłoszenie listy osób przyjętych do SD PK wraz z listą rankingową nastąpi do 14 września. Składanie oświadczeń potwierdzających podjęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej będzie możliwe między 18 a 20 września. 

 

Nie zwlekaj! Wybierz Szkołę Doktorską PK i kontynuuj naukową drogę na na jednej z najlepszych uczelni w Polsce. 

 

 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PK

 

 

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Poznaliśmy laureatów Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków RP oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa. W gronie nagrodzonych nie mogło zabraknąć autorów związanych z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej. 
 
Okładka nagrodzonej książki autorstwa doktor Anny StaniewskiejNa konkurs wpłynęło 47 prac – 8 doktorskich, 29 magisterskich, 1 inżynierska, 4 wieńczące studia podyplomowe oraz 5 opracowań naukowych – z następujących uczelni i instytucji: Politechnika Krakowska, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Politechnika Wrocławska, Instytut Kaszubski w Gdańsku, Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, Muzeum w Gliwicach, Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego.
 
Po zapoznaniu się z pracami, Komisja Konkursowa przyznała 10 nagród, każda w wysokości 5 tys. zł oraz 11 wyróżnień. W kategorii książka (monografia naukowa) nagrodę zdobyła dr inż. arch. Anna Staniewska z Katedry Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Autorka została doceniona za monografię pt. „Obłędne Ogrody. Idea krajobrazu terapeutycznego w kompozycji zespołów szpitali psychiatrycznych XIX i początku XX wieku”, przedstawiającą genezę i ewolucję, a także interdyscyplinarne korzenie kształtowania krajobrazu jako wsparcia terapii w dawnych zakładach dla osób chorych psychicznie. Opierając się na obszernej bazie źródłowej, dr inż. arch. Anna Staniewska opisała przestrzeń kulturową charakterystyczną dla otoczenia szpitali psychiatrycznych z przełomu XIX i XX w., które lokowano w drobiazgowo zaprojektowanych parkach, nierzadko budując w pobliżu obiekty gospodarcze i ogrody użytkowe, umożliwiające realizację terapii zajęciowej. W pracy przywołano szereg modelowych europejskich przykładów klinik, które wiodły prym w okresie, gdy rodziła się psychiatria jako osobna gałąź medycyny. Książka „Obłędne Ogrody” została opublikowana w 2020 r. przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, które – właśnie za tę monografię – zdobyło Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla Publikacji Akademickiej w Dziedzinie Nauk Społecznych i Humanistycznych (2021 r.). 
 
W kategorii praca doktorska nagrodę otrzymała m.in. dr inż. arch. Dominika Długosz – autorka obronionej na Wydziale Architektury PK rozprawy pt. „Adaptacja zabytkowych kościołów katolickich do nowych funkcji na wybranych przykładach w Polsce oraz Europie zachodniej” (promotor: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka). Mgr inż. arch. kraj. Aleksandra Skrzypek została jedną z laureatek w kategorii praca magisterska. Komisja nagrodziła jej dyplom pt. „Rewitalizacja obszaru dawnych klinik w dzielnicy Wesoła w Krakowie” (promotor: dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK; współpromotor: dr inż. arch. kraj. Miłosz Zieliński). 
 
Więcej informacji na temat Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków RP oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków tutaj
 
(bk)
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 

5000 gości, wśród nich przedstawiciele Politechniki Krakowskiej z rektorem prof. Andrzejem Szaratą na czele, 6 sesji plenarnych, kilkaset debat – tak zapowiada się XXXII edycja Forum Ekonomicznego, które pod hasłem „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian” odbędzie się w Karpaczu, w dniach 5-7 września. Eksperci Politechniki Krakowskiej zabiorą głos w debatach dotyczących kluczowych zagadnień i problemów współczesności, m.in. odbudowy Ukrainy ze zniszczeń wojennych, wpływu sztucznej inteligencji na naszą codzienność, ochrony zasobów wodnych oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

 

Już ponad 30 lat przedsięwzięcie pn. Forum Ekonomiczne skupia liderów gospodarczych, społecznych i politycznych, a także przedstawicieli świata nauki, pochodzących z ponad 60 krajów świata, którzy w jednym miejscu mają okazję podzielić się swoimi doświadczeniami w wielu omawianych kwestiach. Charakterystyczny klimat spotkania sprzyja rozwojowi szeroko rozumianej współpracy, zarówno międzynarodowej jak i pomiędzy różnymi sektorami gospodarki oraz przemysłu, a także biznesu.

 

 

Baner 1000 x 200 px

 

 

Politechnika Krakowska jako poważna instytucja naukowa i kuźnia przyszłych inżynierów, obecna jest wszędzie tam, gdzie dyskutuje się o ważnych sprawach. Nasi eksperci i praktycy na co dzień odpowiadają na wyzwania i potrzeby współczesnego świata, a infrastruktura laboratoryjna wspomaga przemysł i przedsiębiorców. Dlatego nie mogło nas zabraknąć podczas tak ważnego przedsięwzięcia, jakim jest Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Wierzymy, że nasz głos w tak ważnych kwestiach, jak odbudowa i przyszłość ukraińskich miast, czy wpływ sztucznej inteligencji na społeczeństwo będzie słyszany i wspomoże poszukiwanie skutecznych rozwiązań – mówi prof. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej.

 

Miejscem obrad będzie Hotel Gołębiewski w Karpaczu. W ramach tegorocznej edycji wydarzenia zaplanowano Forum Bezpieczeństwa, Forum Cyberbezpieczeństwa, Forum Energetyczne, Forum Innowacji, Forum Ochrony Zdrowia, Forum Regionów, Forum Ukraińskie. Inne ścieżki tematyczne w ramach to: Biznes i Zarządzanie, Europa i Świat, Inwestycje i Rozwój, Media i Komunikacja, Nowa Gospodarka, Polityka Międzynarodowa, Polonijne Forum Ekonomiczne, Społeczeństwo, Zrównoważony Rozwój. Organizatorem Forum w Karpaczu jest Fundacja lnstytut Studiów Wschodnich.

 

Politechnikę Krakowską podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu będzie reprezentował rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, a udział w panelach dyskusyjnych wezmą też dziekan Wydziału Architektury dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK, dr Grzegorz Gancarzewicz z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji oraz dyrektor Centrum Transferu Technologii PK dr inż. Jacek Kasz.

 

 

Uczestnicy debat podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu:

 

 

Rektor Andrzej Szarata na zdjęciu portretowym. Ubrany w garnitur, ręce splecione na piersiach, patrzy pewnym wzrokiem w obiektywProf. dr hab. inż. Andrzej Szarata

 

Rektor Politechniki Krakowskiej od maja 2023 r. W latach 2019-2023 dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej. Specjalista w zakresie inżynierii lądowej i transportu. Przewodniczący Rady Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Euroregion Karpacki. Członek Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy Prezydencie RP.

 

Panele dyskusyjne:

 

Transport współdzielony a wykluczenie transportowe (6 września, godz. 11.10)

  

Gospodarka oparta na danych: jakie korzyści dla konsumentów i rozwoju społeczno-gospodarczego? (6 września, godz. 14.55)

 

Transport idealny – jak stworzyć wygodny, szybki i zielony środek komunikacji? (6 września, godz. 16.05)

 

Ukraińskie miasta w obliczu wojny. Odbudowa i przyszłość (7 września, godz. 12.35)

 

 

 

Dziekan Kozień-Woźniak na zdjęciu portretowym, patrzy w obiektyw z lekko przechyloną na bok głowąDr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK

 

Dziekan Wydziału Architektury od 1 stycznia 2021 r. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi kształtowania współczesnych obiektów muzealnych, teatralnych i kultury. Zasiada w Radzie Doskonałości Naukowej, Komisji Urbanistyki i Architektury PAN w Krakowie, Radzie Naukowej Euroregion Karpacki Polska, Gdańskiej Radzie Architektury. Założycielka Kozień Architekci. Autorka projektów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu.

 

Panel dyskusyjny:

 

Akcja Rewitalizacja – wpływ nowych projektów na obszary zdegradowane (7 września, godz. 17.15)

 

 

 

 

 

Dziekan Rybicki z lekkim uśmiechem, zdjęcie portretowe. Marynarka i krawat, jasna koszulaDr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej od 2016 r. Autor opracowań dla przemysłu i kierownik projektów B+R (m.in. na czele zespołu wyjaśniającego przyczyny awarii warszawskiej Czajki). Inżynier budownictwa, technolog wody i ścieków, ekspert gospodarki obiegu zamkniętego.

 

Panel dyskusyjny:

 

Dawniej powódź, dziś susza. Jak chronić zasoby wodne? (5 września, godz. 14.20)

 

 

 

 

 

 

 

Dr Gancarzewicz patrzy w obiektyw, na twarzy lekki uśmiech, okulary. Ubrany w marynarkę, białą koszulę i krawatDr Grzegorz Gancarzewicz

 

W 1993 r. uzyskał tytuł magistra na kierunku matematyka na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 2004 r. stopień doktora informatyki Université Paris XI. Zajmuje się: matematyką dyskretną, teorią grafów, algorytmami i kryptografią. Zatrudniony na Politechnice Krakowskiej, a wcześniej na Akademii Górniczo-Hutniczej i Université Paris Descartes.

 

Panele dyskusyjne:

 

Sztuczna inteligencja, platformy cyfrowe i media społecznościowe – czy rządzą naszym światem? (7 września, godz. 13.45)

 

Sztuczna inteligencja w biznesie. Jak algorytm pomaga zarabiać pieniądze? (7 września, godz. 17.15)

 

 

 

 

 

 

Jacek KaszDr inż. Jacek Kasz

 

Od 2018 r. dyrektor Centrum Transferu Technologii PK. Specjalista w zakresie innowacji, transferu technologii i zarządzania własnością intelektualną. Dyrektor biznesowy z bogatym doświadczeniem w korporacjach globalnych i regionalnych. Piastował stanowisko dyrektora generalnego i członka Zarządu RR Donnelley Europe. Wykładowca uniwersytecki i badacz. Piastował stanowiska adiunkta i profesora Fulbrighta na uniwersytetach w Polsce, USA, Niemczech i Norwegii.

 

Panel dyskusyjny:

 

„Perspektywy wsparcia i rozwoju ekosystemu start-upów w Europie” (7 września, godz. 13.45)

 

 

 

 

 

 

 

Co z terenami podmiejskimi i wiejskimi, które – w dużej mierze – pozostawiono w latach 90. bez transportu zbiorowego, zamykając połączenia autobusowe i kolejowe jako nierentowne? Jakie działania należy podjąć, by położyć kres transportowej nierówności i tym samym zadbać o zrównoważony rozwój regionalny? Na te pytania spróbują odpowiedzieć 6 września uczestnicy dyskusji pt. „Transport współdzielony a wykluczenie transportowe”, w której weźmie udział rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata. Obok rektora PK, zaplanowano udział: Magdaleny Mazur, szefowej Zespołu ds. Polityk Publicznych PL CZ HU SK w Bolt; Andrzeja Bittela, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury; Mirosława Suchonia, posła na Sejm RP; Marka Kwiatkowskiego, starosty nowosądeckiego; Marcela Klinowskiego, wiceprezesa Zarządu POLREGIO S.A. Dyskusję poprowadzi Paweł Bednarz, redaktor naczelny AutoElectroMoto.pl. Prof. Andrzej Szarata, prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut, kierownik Zakładu Makroekonomii i Ekonomii Sektora Publicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr Piotr Maszczyk oraz Kuba Kiwior, Regional Managing Director CEE w Visa, zastanowią się m.in. nad tym, jak mówić o rozwiązaniach opartych na danych, aby budować zaufanie i pokazywać konsumentom korzyści z gospodarki opartej na danych? (panel: „Gospodarka oparta na danych: jakie korzyści dla konsumentów i rozwoju społeczno-gospodarczego?”).

 

Głosu Politechniki Krakowskiej nie zabranie w niezwykle ważnym panelu pn. „Ukraińskie miasta w obliczu wojny. Odbudowa i przyszłość”. Koordynacja wspólnych wysiłków z partnerami, gotowymi udostępnić swoje zasoby jest niezbędna dla zapewnienia skutecznej i zrównoważonej odbudowy ukraińskich miast. Co należy zrobić, aby zapewnić przekazanie wiedzy na temat budowania zdolności, dobrych rządów i pomocy technicznej? Zastanowią się nad tym prof. Andrzej Szarata oraz goście z Ukrainy: mer Trościańca Yuriy Bova, mer Równego Oleksandr Tretiak, zastępca przewodniczącego Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Iryna Hrytsai oraz Vitaliy Bielobrov, zastępca mera Chersonia. Dyskusję poprowadzi Sergiy Zamidra, zastępca przewodniczącego Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego w Ukrainie.

 

W czasie Forum Ekonomicznego w Karpaczu, rektor Politechniki Krakowskiej wystąpi też w roli moderatora jednego z paneli: „Transport idealny – jak stworzyć wygodny, szybki i zielony środek komunikacji?”. Wraz ze zmianami klimatycznymi i wynikającą z tego transformacją energetyczną oraz zmianami funkcjonowania społeczeństw, wzrasta potrzeba znalezienia odpowiedniego środka transportu dostosowanego do dzisiejszych wyzwań. Czy stać nas na nowoczesne i zielone środki komunikacji? W jakim kierunku powinien rozwijać się transport? Do udziału w panelu zaproszono m.in.: Ralpha Gambettę, sekretarza generalnego Calypso Networks Association (Belgia); Alvina Gajadhura, głównego inspektora transportu drogowego; Andrzeja Massela, dyrektora Instytutu Kolejnictwa; Grzegorza Kurdziela, członka Zarządu, dyrektor ds. operacyjnych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; Christiana Wikströma, ministra infrastruktury w rządzie Wysp Alandzkich (Finlandia).

 

Nowe technologie, w tym sztuczna inteligencja, zmieniają diametralnie codzienne życie, w tym biznes. Uczestnicy panelu „Sztuczna inteligencja w biznesie. Jak algorytm pomaga zarabiać pieniądze?”, a wśród nich dr Grzegorz Gancarzewicz z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK, zastanowią się, jak zyskać przewagę konkurencyjną dzięki AI oraz w jaki sposób przekonać do niej klientów i kontrahentów. Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, dr hab. Rafał Maciąg, prof. UJ, dr Maja Leszczyńska z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Jacek Łęgiewicz, dyrektor ds. korporacyjnych Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., Aleksandra Jiménez, radca prawny i doradca podatkowy. Dr Gancarzewicz zabierze również głos w panelu „Sztuczna inteligencja, platformy cyfrowe i media społecznościowe – czy rządzą naszym światem?”. W dyskusji mają uczestniczyć Krzysztof Dyl, zastępca prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej; Paweł Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, dr hab. Natalia Walter, prof. UAM, Maciej Klepacki, prezes Zarządu Burda Media Polska.

 

W dyskusji dotyczącej zasobów wodnych weźmie udział dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK. Dostęp do czystych i bezpiecznych zasobów wodnych stanowi poważne wyzwanie dla całego świata. Zmiany klimatyczne doprowadzają to takich zjawisk jak: nagłe ulewy, powodzie lub susze. Źródła wody coraz bardziej narażone są na wyschnięcie i zanieczyszczenie. Czy ich niedobór może w przyszłości doprowadzić do masowych migracji lub konfliktów? Jak powinniśmy zadbać o źródła wody na poziomie państwowym i lokalnym? Na te pytania – oprócz prof. Rybickiego – w panelu „Dawniej powódź, dziś susza. Jak chronić zasoby wodne?”, spróbują odpowiedzieć: Rafał Bonter, dyrektor zarządzający i prezes Zarządu Xylem Water Solutions Polska Sp. z o. o.; Magdalena Fuk, prezes Zarządu Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich; Alicja Pawelec-Olesińska, kierownik Zespołu Ochrony Ekosystemów Wodnych, Fundacja WWF Polska; Per Stålnacke, dyrektor ds. badań, Norweski Instytut Badań nad Bioekonomią NIBIO; dr hab. Łukasz Wiejaczka, prof. Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Rozmowę poprowadzi Krzysztof Jan Stawnicki, zastępca dyrektora PGW Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

Uczestniczką panelu „Akcja Rewitalizacja – wpływ nowych projektów na obszary zdegradowane” będzie dziekan Wydziału Architektury PK dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK. Aby rewitalizacja była skuteczna, powinna obejmować nie tylko przestrzenie publiczne, ale przede wszystkim działania społeczne: wzmocnienie więzi sąsiedzkich i kapitału społecznego, poprawę bezpieczeństwa, przeciwdziałanie suburbanizacji oraz ożywienie lokalnej gospodarki. W ostatnich latach samorządy przeprowadziły wiele udanych procesów rewitalizacyjnych, dzięki czemu obszary zdegradowane odzyskały blask i stały się reprezentatywnymi częściami miast. Które z dotychczas zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych mogą być pozytywnym przykładem dla kolejnych takich działań? W dyskusję włączą się m.in. prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz, doradca Zarządu Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" S.A. Wojciech Wróblewski, prezes Zarządu Fundacja Projekt PL Adam Zych.

 

„Perspektywy wsparcia i rozwoju ekosystemu start-upów w Europie” – panel pod takim tytułem będzie moderował podczas Forum dyrektor Centrum Transferu Technologii PK dr inż. Jacek Kasz. Europejski ekosystem start-upowy w ostatnich latach przeżywał prawdziwy boom inwestycyjny, a Warszawa wyrosła w tym zakresie na regionalnego lidera. Jak wykorzystać ten sukces? Jak tworzyć polskie firmy liczące się w europejskiej, a może nawet globalnej stawce? Na te pytania będą odpowiadać uczestnicy dyskusji: David Schneider z Federalnego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego i Handlu Zagranicznego (BWA), przedstawiciel w Wielkiej Brytanii; Tytus Cytowski, założyciel Cytowski&Partners (USA); Eszter Szabó, prezes Women/Business/Angels (Węgry); Jan Jakub Cendrowski, dyrektor inQUBE Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; Walid Barsali, przewodniczący La French Tech Warsaw (Francja). Dr inż. Jacek Kasz został też zaproszony do udziału w dyskusji organizowanej przez „Business Insider” (7 września, godz. 8.00).

(bk)

 

Czytaj:

 

PK na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Dziś prof. Stanisław Rybicki o ochronie zasobów wodnych

 

 

Ostatni dzień Forum Ekonomicznego w Karpaczu – debaty z udziałem rektora i pracowników PK

 

 

 

Fot. Jan Zych, archiwum WA, archiwum WIŚiE, archiwum CTT PK

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Naukowcy z Politechniki Krakowskiej zostali sklasyfikowani w najnowszej edycji prestiżowego rankingu TOP 2%, zawierającego nazwiska badaczy, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów.
 
Zestawienie najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie opracowywane jest przez Uniwersytet Stanforda, wydawnictwo Elsevier i firmę SciTech Strategies. Ranking zawiera uszeregowane nazwiska 2 proc. naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Całość dorobku naukowego poszczególnych badaczy we wszystkich dziedzinach nauki, oceniana jest według indeksu bibliometrycznego, który uwzględnia następujące kryteria: indeks Hirscha, liczbę cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor, miejsce i rolę na liście autorów (pierwsze, ostatnie miejsce).
 
Na liście TOP 2% uwzględniono prawie 190 tys. osób z całego świata – specjalistów z 22 dyscyplin podzielonych na 176 bardziej szczegółowych dziedzin. W zestawieniu znalazło się 957 badaczy pracujących w polskich ośrodkach naukowych. 
 
 
Pracownicy Politechniki Krakowskiej na liście TOP 2%: 
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • prof. dr hab. inż. Jan Taler (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

 • prof. dr hab. inż. Jarosław Handzlik (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • dr Marek Malinowski (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)

 • prof. dr hab. inż. Dawid Taler (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

 • dr hab. inż. Lesław Bieniasz, prof. PK (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)

 • dr hab. inż. Sławomir Wybraniec, prof. PK (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • prof. dr hab. inż. Aleksander Muc (Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki)

 • dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)
 
Na stronie z wynikami rankingu TOP 2% zostało też opublikowane zestawienie osób, których publikacje były najczęściej cytowane przez innych autorów w 2020 r.
 
 
Pracownicy Politechniki Krakowskiej na liście TOP 2% za rok 2020:
 • dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • prof. dr hab. inż. Dawid Taler (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

 • prof. dr hab. inż. Jan Taler (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

 • dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK (Wydział Inżynierii Lądowej)

 • prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz (Wydział Inżynierii Lądowej) 

 • prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • prof. dr hab. Stanisław Drożdż (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)

 • dr hab. inż. Sławomir Wybraniec, prof. PK (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • dr hab. inż. Jacek Pietraszek, prof. PK (Wydział Mechaniczny)

 • prof. dr hab. inż. Aleksander Muc (Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki)

 • dr Marek Malinowski (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)
 
 
Lista TOP 2% dostępna jest na stronie internetowej: elsevier.digitalcommonsdata.com
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 

 

 

Dr inż. Maciej Thomas z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej znalazł się wśród laureatów konkursu MINIATURA 7. Otrzyma wsparcie finansowe na projekt wstępnych badań nad syntezą politiowęglanu sodu i oceną możliwości jego zastosowania do usuwania wybranych metali ciężkich z roztworów wodnych. Rozstrzygnięcia czwartej rundy konkursu Miniatura przedstawiło Narodowe Centrum Nauki. W tym rozdaniu 71 naukowców przeprowadzi badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe i wyjazdy badawcze lub konsultacyjne o łącznej wartości niemal 2,7 mln zł. W grupie nauk ścisłych i technicznych plany badawcze zrealizuje 21 naukowców.

 

Na zdjęciu mężczyzna w kitlu - bohater artykułu - w przestrzeni laboratorium, skupiony na ustawianiu aparatury badawczejBadania dr inż. Macieja Thomasa z Katedry Technologii Środowiskowych WIŚiE PK mogą w przyszłości przyczynić się do rozwiązania bardzo aktualnego i poważnego problemu – zanieczyszczeń środowiska naturalnego metalami ciężkimi. Są one wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, w tym w metalurgii, elektrotechnice, elektronice, przy produkcji obwodów drukowanych, a także w galwanotechnice. W przypadku nieefektywnego oczyszczania ścieków przemysłowych, mogą się one przedostawać do urządzeń kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, a następnie do środowiska naturalnego. Ze względu na ich toksyczne właściwości, muszą być skutecznie usuwane ze ścieków u źródła tj. w zakładowych oczyszczalniach ścieków.

 

Planowane w ramach projektu działanie naukowe dotyczyć będzie syntezy politiowęglanu sodu i wieloaspektowej oceny możliwości jego zastosowania do usuwania metali ciężkich z roztworów wodnych – mówi dr inż. Maciej Thomas. Jak wyjaśnia, obecnie wykorzystuje się do tego wiele związków, których właściwości zostały dobrze poznane, a potencjalne ich zastosowania, prawidłowo zdefiniowane. – Ciągle jednak nie ma rozwiązań doskonałych, dlatego poszukuje się nowych związków, które mogłyby wyeliminować wszystkie niedostatki tych aktualnie stosowanych lub stanowić dla nich interesującą alternatywę. Związki te powinny charakteryzować się nie tylko wysoką skutecznością usuwania jonów metali ciężkich z roztworów wodnych, ale również niewielką toksycznością ogólną oraz w stosunku do różnych elementów środowiska, w tym do mikro(organizmów) wodnych. Takim związkiem, niedostatecznie poznanym i zbadanym, w kontekście jego zastosowania do usuwania jonów metali ciężkich, jest politiowęglan sodu. Wydaje się być obiecującym ze względu na jego potencjalnie wysoką efektywność. Czy jednak faktycznie sprawdzi się wobec skali wyzwania, to wymaga przeprowadzenia odpowiednich badań – zaznacza naukowiec PK.

 

Badania w ramach projektu nagrodzonego w konkursie MINIATURA będą miały charakter podstawowy, zostaną przeprowadzone na roztworach modelowych, w warunkach mikroskali. Obejmą m.in.: przeprowadzenie syntezy politiowęglanu sodu z zastosowaniem ultradźwięków, zbadanie właściwości fizykochemicznych otrzymanego związku, zbadanie skuteczności usuwania metali ciężkich z roztworów wodnych, zbadanie składu produktów strącania oraz zbadanie wymywania jonów metali ciężkich z produktów strącania. – Zdobędziemy w ten sposób nową wiedzę m.in. nt.: uwarunkowań dotyczących syntezy, właściwości fizykochemicznych i reaktywności politioweglanu, składu produktów strącania i możliwości uwalniania się z nich metali ciężkich. Tę wiedzę będziemy mogli zastosować potem w większej skali np.: do opisu zjawisk zachodzących globalnie i do opracowania sposobów przeciwdziałania nim, zwiększenia skali syntezy materiałów, opracowania procesów technologicznych i potencjalnego ich wdrożeniu do praktyki w inżynierii środowiska – wyjaśnia naukowiec z WiŚiE PK.

 

Ten plan badawczy dobrze wpisuje się w cele konkursu MINIATURA, który służy finansowemu wspieraniu działań naukowych o wstępnych, pilotażowym charakterze, z perspektywą przygotowania na ich podstawie założeń dla większego projektu badawczego (finansowanego już w kolejnych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych). – W przypadku naszego wyzwania w dalszym etapach możemy prowadzić badania w skali laboratoryjnej, jednakże z zastosowaniem surowców do syntezy stanowiących uboczne produkty przemysłowe (siarkowodór, siarka) i ścieków rzeczywistych, pochodzących np. z galwanicznej obróbki metali, pracować nad przeskalowaniem procesów do skali półtechnicznej, a w konsekwencji nad opracowaniem założeń techniczno-technologicznych i próbą wdrożenia wyników badań do praktyki – zapowiada dr inż. Maciej Thomas.

 

W czwartej rundzie konkursu MINIATURA wsparcie w łącznej wysokości 2 684 013 zł otrzyma 71 badaczek i badaczy – 23 w obszarze nauk humanistycznych, 21 w grupie nauk ścisłych i technicznych oraz 27 laureatów z grupy nauk o życiu. Działania zostaną zrealizowane w 44 jednostkach naukowych z 17 polskich miast.

 

(mas)

 

 

Na zdjęciu, dr inż. Maciej Thomas / fot. archiwum prywatne

 

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnych edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM. Wsparciem na badania z zakresu nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu i nauk humanistycznych oraz społecznych i o sztuce objętych zostało 912 projektów, w tym z Politechniki Krakowskiej. W sumie w dwóch konkursach NCN naukowcy zgłosili 4531 wniosków. 
 
Konkurs OPUS adresowany jest do naukowców na wszystkich etapach kariery. Kierownikiem projektu może być osoba, która ma w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę albo – w przypadku nauk o sztuce – jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Zgłaszający wniosek nie musi mieć stopnia doktora. Finansowanie uzyskane w konkursie OPUS można przeznaczyć na projekt realizowany przez zespół afiliowany m.in na uczelni, w instytucie PAN, bibliotece naukowej, czy centrum naukowo-przemysłowym, w tym na badania prowadzone z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych lub prowadzone we współpracy z partnerami zagranicznymi. W OPUS 21 sfinansowanych zostanie 417 projektów. Wśród laureatów są pracownicy Politechniki Krakowskiej: dr hab. inż. Joanna Agnieszka Ortyl, prof. PK z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń z Wydziału Mechanicznego. 
 
Prof. Błażej Skoczeń na projekt pn. „Badanie zjawisk przystosowania (shakedown) i nieprzystosowania (ratchetting) do obciążeń cyklicznie zmiennych w ekstremalnie niskich temperaturach” uzyskał 1 444 250 zł dofinansowania z NCN. Celem przedsięwzięcia jest zbadanie mechanizmów przystosowania i nieprzystosowania struktur wykonanych z nowoczesnych materiałów (wielofazowych i kompozytowych), poddanych działaniu obciążeń cyklicznie zmiennych w ekstremalnych temperaturach. Przystosowanie do obciążeń cyklicznych (tzw. shakedown) ma kluczowe znaczenie dla czasu życia konstrukcji. Zjawisko przystosowania mierzone jest za pomocą energii rozpraszanej na pojedynczym cyklu obciążenia. Jeśli rozpraszana energia maleje z cyklu na cykl i ostatecznie osiąga wartość zerową, wówczas mówi się o przystosowaniu sprężystym. Gdy zachodzi zjawisko nieprzystosowania do obciążeń cyklicznie zmiennych, mamy do czynienia z przyrostem energii rozpraszanej na każdym kolejnym cyklu, co prowadzi do degradacji właściwości fizycznych i mechanicznych materiału oraz przyspieszonego niszczenia obiektu. Jednym ze zjawisk związanych z nieprzystosowaniem do obciążeń cyklicznych jest tzw. ratchetting, którego główną cechą jest przyrost odkształcenia (lub naprężenia) średniego na każdym kolejnym cyklu obciążenia. Zjawiska te były szeroko badane w temperaturach pokojowych oraz podwyższonych. Jednak w literaturze światowej brak opisu badań w temperaturach kriogenicznych, w tym bliskich absolutnego zera. 
 
 
 
logo poziom
 
 
 
Podstawowy cel projektu „Nowe możliwości rozwoju strategii projektowania i funkcjonalizacji kropek węglowych jako wielofunkcyjnych, dynamicznych, zielonych systemów fotoinicjujących i fotokatalizatorów wykorzystywanych w procesach fotopolimeryzacji”, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK (1 490 160 zł dofinansowania), polega na syntezie nowej klasy zielonych nano-układów, w których szerszy zakres pochłanianego światła pozwoli na użycie – zyskujących na popularności – źródeł światła typu LED (light emitting diodes) i rozszerzy spektrum zastosowań, m.in. w druku 3D. 
 
Wśród laureatów konkursu PRELUDIUM znalazło się pięcioro młodych naukowców z Politechniki Krakowskiej: mgr inż. Filip Koper, mgr inż. Filip Petko, mgr inż. Natalia Sobuś, mgr inż. Katarzyna Sutor (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej), mgr inż. Karolina Mazur (Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki). Kierownikiem grantu w ramach PRELUDIUM może być osoba, która nie ma stopnia doktora. Temat zgłoszonego projektu może (lecz nie musi) być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej. Zespół badawczy w projekcie może składać się z najwyżej trzech osób, w tym z kierownika projektu i opiekuna naukowego. Do konkursu PRELUDIUM 20 zakwalifikowanych zostało w sumie 495 projektów. 
 
Mgr inż. Filip Koper w swoim naukowym przedsięwzięciu pn. „Wytwarzanie trójwymiarowych rusztowań tkankowych dla naczyń krwionośnych wspomagane metodami szybkiego prototypowania w wielofunkcyjnym druku 3D na bazie cyfrowego przetwarzania światła z poli(cytrynianu alkilenu)”, dofinansowanym na kwotę 139 760 zł, zajmie się zaprojektowaniem biotuszy do druku 3D, które mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z komórkami, dzięki biozgodności uzyskanej poprzez zastosowanie do ich wytwarzania polimerów biodegradowalnych. Naukowiec chce stworzyć takie biologiczne „tusze” z materiałów polimerowych otrzymanych z kwasu cytrynowego i dioli (alkoholi o dwóch grupach funkcyjnych) zwanych PAC oraz kwasu itakonowego. Warto wspomnieć, że materiały PAC są obecnie przedmiotem badań pod kątem ich zastosowania do wytwarzania rusztowań tkankowych naczyń krwionośnych. Cechują się bardzo dobrymi właściwościami komórkowymi i mechanicznymi. 
 
„Fotochemiczne dostrajanie zdolności do fotoinicjacji soli jodonowych za pomocą łatwo modyfikowalnych chromoforów: Uwolnienie potencjału łatwego wytwarzania wydajnych kationowych fotoinicjatorów aktywnych w świetle widzialnym”, czyli projekt, którym kieruje mgr inż. Filip Petko (210 000 zł), dotyczy wsparcia dla druku 3D. Podstawowym celem jest synteza wysokowydajnych nowych fotoinicjatorów kationowych opartych o strukturę soli jodoniowych umożliwiających inicjowanie procesu fotopolimeryzacji kationowej w zakresie bliskiego UV oraz światła widzialnego. Dofinansowanie w wysokości 129 120 zł pozwoli mgr inż. Natalii Sobuś na zrealizowanie prac pn. „Projektowanie katalizatorów na bazie naturalnego zeolitu dla konwersji biomasy do bio-kwasów karboksylowych”, dotyczących poszukiwania nowych, odnawialnych źródeł energii. Konwersja odpadów, w tym biomasy lignocelulozowej, stanowiącej m.in. odpad w przemyśle leśnym, papierniczym, rolnictwie, może przyczynić się do uzyskania zrównoważonej gospodarki odpadami, produkcji cennych odnawialnych nośników energetycznych, a przede wszystkim ograniczenia postępujących zmian klimatycznych oraz ograniczenia toksycznych odpadów podczas ich przeróbki. 
 
Mgr inż. Karolina Mazur z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki poprzez projekt „Analiza mechanizmów zmęczeniowych występujących w biodegradowalnych kompozytach polimerowych z uwzględnieniem hydrolitycznej degradacji i technologii produkcji” (finansowanie NCN: 196 560 zł), próbuje wypełnić lukę informacyjną dotyczącą zagadnienia zmęczenia materiałów biopochodnych. Naukowczyni chce przeprowadzić eksperymentalne i obliczeniowe badania zmęczeniowe, aby zrozumieć mechanizmy prowadzące do zniszczenia materiału, co znacznie ułatwi projektowanie inżynierskie i zwiększy bezpieczeństwo pracy materiałów polimerowych i ich kompozytów. Badania doktorantki z WIiTCh, mgr inż. Katarzyny Sutor, służą z kolei poszerzeniu aktualnego stanu wiedzy na temat bioaktywności oraz właściwości antyoksydacyjnych i fizykochemicznych oczyszczonych ekstraktów i wyizolowanych unikalnych acylowanych betacyjanin z miąższu i skórek owoców. Betalainy, w tym stanowiące ich podgrupę betacyjaniny, są grupą naturalnych barwników, które coraz częściej przyciągają uwagę ze względu na swoje cenne właściwości przeciwutleniające, przeciwnowotworowe czy przeciwzapalne. Dodatkowo, dzięki swoim właściwościom fizykochemicznym i przeważającym braku toksyczności czy alergenności dla ludzi, mogą stanowić alternatywę dla barwników syntetycznych. Główną częścią planowanych prac „Owoce klonów Hylocereus polyrhizus jako alternatywne źródło acylowanych barwników betacyjaninowych w przygotowywaniu mikrosystemów i modulacji metabolizmu komórek raka wątrobowokomórkowego – badania in vitro” (210 000 zł dofinansowania) jest zbadanie wpływu omawianych barwników na aktywność metaboliczną linii komórkowych raka wątrobowokomórkowego oraz ich prawidłowych analogów w testach in vitro.
 
(bk)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare} 

 

Porozumienie o współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa podpisały Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Nadrzędnym celem porozumienia jest stworzenie platformy współpracy i wymiany wiedzy w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych w regionie Małopolski, a także wzajemne wsparcie działań mających na celu ochronę danych, które gromadzone są na potrzeby rozwoju kapitału ludzkiego, przemysłu czy rolnictwa. Politechnika realizuje liczne projekty naukowe, rozwojowe oraz wdrożeniowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym w zakresie cyberbezpieczeństwa, kształci też cenionych specjalistów w tym obszarze. 

 

Współpraca obejmuje m.in. wspólną realizację szkoleń, warsztatów i kursów nakierowanych na rozwój umiejętności cyfrowych oraz budowę świadomości i odpowiedzialności społecznej w obszarze cyberbezpieczeństwa.

 

obrazek przedstawia miasto, na którym wyświetlają się dane z symbolem kluczaJednostki realizujące porozumienie będą także podejmować wspólne prace naukowo-badawcze w ramach krajowych i międzynarodowych konsorcjów projektowych mających na celu wsparcie budowy krajowego systemu cyberbezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego oraz realizację europejskiej strategii cyberbezpieczeństwa. Izabela Albrycht, Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH, wyjaśnia: –Wspólnie jesteśmy w stanie pracować nad rozwojem zdolności technologicznych istotnych dla bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, infrastruktury prewencji, detekcji i reakcji na incydenty bezpieczeństwa oraz wymiany informacji o cyberincydentach. Zarówno w aktualnej sytuacji geopolitycznej, jak i w związku z kolejnymi wyzwaniami regulacyjnymi – w tym koniecznością implementacji tzw. dyrektywy NIS2 – potrzeba wzmacniania cyberbezpieczeństwa staje się coraz bardziej palącym wyzwaniem dla wszystkich instytucji, organizacji i firm, a porozumienie daje nam szerokie możliwości wykorzystania potencjału każdej z uczelni.

 

Istotnym wsparciem w tym obszarze może być członkostwo AGH w największym w Europie zrzeszeniu organizacji specjalizujących się w cyberbezpieczeństwie  European Cyber Security Organisation (ECSO) i aktywność krakowskich uczelni na rzecz tworzenia silnych zespołów badawczych oraz projektowych w różnych dziedzinach i dyscyplinach powiązanych z cyberbezpieczeństwem oraz nowymi technologiami.

 Mężczyzna około 40 lat w okularach i z zarostem, w marynarce, białej koszuli, pod muchą. Lekko uśmiecha się do zdjęcia. To dziekan Paweł Pławiak

Politechnika Krakowska realizuje projekty naukowe, rozwojowe oraz wdrożeniowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym w zakresie cyberbezpieczeństwa szczególnie w ramach zespołu Computational Intelligence and Cybersecurity, działającego na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji PK. – Zajmuje się on m.in. zagadnieniami cyberbezpieczeństwa w chmurach i gridach obliczeniowych oraz kryptografii, w tym opracowywaniem inteligentnych metod do poprawy bezpieczeństwa w środowiskach o wysokiej wydajności, opartych na sztucznych sieciach neuronowych, algorytmach genetycznych i ewolucyjnych, algorytmach opartych na wielu agentach, teorii gier oraz technologii blockchain. Działania te są realizowane poprzez wykrywanie i aktywną ochronę zagrożeń bezpieczeństwa, modelowanie i rozpoznawanie ataków, budowanie nowatorskich schematów kryptograficznych oraz rozwiązań opartych na zdecentralizowanych sieciach i modelach – mówi dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK, dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK, który ze strony uczelni będzie koordynował współpracę w ramach porozumienia.

 

Politechnika Krakowska kształci też cenionych specjalistów w obszarze cyberbezpieczeństwa, m.in. w ramach specjalności cyberbezpieczeństwo na studiach II stopnia na kierunku informatyka. Absolwenci specjalności przygotowani są do podjęcia pracy w podmiotach gospodarczych każdej branży mającej styczność z cyberprzestrzenią, jak również w sektorze rządowym. Na studiach uzyskują szerokie kompetencje w dziedzinie informatyki i telekomunikacji, a także aspektach prawnych i organizacyjnych, z naciskiem na pogłębioną wiedzę w zakresie: bezpieczeństwa aplikacji internetowych, systemów komputerowych, aplikacji mobilnych oraz przemysłowych systemów transmisji danych, bezpieczeństwa w sieciach telekomunikacyjnych i analizy ruchu sieciowego, bezpieczeństwa chmur obliczeniowych oraz przetwarzania i ochrony danych typu Big Data, metod obliczeń kwantowych oraz kodowania algebraicznego, zaawansowanych techniki kryptografii i kryptoanalizy. Zagadnienia związane z tematyką cyberbezpieczeństwa obecne są w wielu innych programach studiów na PK, nie tylko na kierunkach z grupy IT.

 

Z  eksperckiego wsparcia specjalistów Politechniki w obszarze cyberbezpieczeństwa korzystają liczni partnerzy przemysłowi, biznesowi i samorządowi uczelni i regionu Małopolski.

 

 – Zarządzane przez nas uczelnie są nie tylko ważnymi dla rozwoju polskiej i światowej nauki ośrodkami naukowo-badawczymi, ale też miejscami pracy zatrudniającymi tysiące osób. To jeszcze mocniej zobowiązuje nas do zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego - nie tylko w zakresie danych dotyczących działalności naukowej, ale też danych naszych pracowników i studentów. Uważam, że to ważny element budowania zaufania społecznego i niezwykle cieszy mnie fakt, że krakowskie uczelnie będą wspólnie pracować na rzecz poprawy i rozbudowy tego bezpieczeństwa – wyjaśnia Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK.

 

– Uniwersytet Jagielloński posiada rozbudowaną i mocno rozproszoną infrastrukturę IT, dlatego zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa cyfrowego sieci, systemów oraz danych wytwarzanych i użytkowanych przez pracowników oraz studentów jest kluczowe. Udział w projekcie krakowskich uczelni pozwoli Uniwersytetowi w osiągnięciu tego celu. Istotnym elementem podpisanego porozumienia jest, oprócz wzajemnego wsparcia na rzecz wzmacniania i rozwoju zdolności oraz kompetencji w obszarze cyberbezpieczeństwa, udział we wspólnych pracach naukowo-badawczych – prof. Adam Roman, pełnomocnik Rektora UJ ds. cyberbezpieczeństwa.

(mas)

 

 

Na zdjęciu, dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK / fot. Jan Zych

 

 

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
W dzisiejszym wydaniu dziennika „Rzeczpospolita” ukazała się rozmowa z rektorem Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. arch. Andrzejem Białkiewiczem.
 
 
Na zdjęciu rektor Politechniki Krakowskiej profesor Andrzej Białkiewicz siedzący przy biurku w swoim gabinecieRenoma, świetna kadra, różnorodna oferta studiów, bogata infrastruktura. Czy to dziś wystarczy, by zachęcić kandydatów na studia? 
 
Prof. dr hab. inż. arch. ANDRZEJ BIAŁKIEWICZ, rektor Politechniki Krakowskiej: – Politechnika Krakowska ma mocną markę, słyniemy z dobrej dydaktyki, mocnej kadry nauczycielskiej, możemy pochwalić się udanymi karierami zawodowymi naszych absolwentów i współpracą z pracodawcami. Ale oferujemy coś więcej niż dobre studia dodatkowe możliwości rozwoju. Zachęcamy do pozytywnej rywalizacji m.in. w ramach działalności naszych kół naukowych, najlepsi studenci otrzymują atrakcyjne nagrody finansowe na swój rozwój. Kreatywność młodych wspieramy przez nasz FutureLab laboratorium studenckich innowacji, które finansuje najbardziej wizjonerskie projekty. Inwestujemy także w aktywnych studentów-naukowców, oferując im fundusz stypendialny wsparcie finansowe dostają najlepsi autorzy wysoko punktowanych publikacji, uczestnicy prestiżowych projektów badawczych, zdobywcy nagród w konkursach krajowych i zagranicznych. Dzięki tym działaniom studenci mają szansę na zbudowanie bogatego CV już podczas studiów. Jako uczelnia techniczna o wysokich aspiracjach zwracamy uwagę, by nasi studenci mogli korzystać z wysokiej klasy laboratoriów. Systematycznie poprawiamy warunki studiowania, szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjnej. Oprócz tego powiększyliśmy pakiet pomocy materialnej dla studentów, np. zwiększyliśmy wysokość stypendium rektora do poziomu jednego z najwyższych w Polsce.
 
 
Oferta kierunków studiów na uczelni to mieszanka klasyki i nowoczesności. Które z nich cieszą się największą popularnością?
 
– Budownictwo i architektura to od lat najchętniej wybierane studia, ale w ostatnich latach dołączyły do nich także kierunki IT: informatyka, informatyka stosowana oraz informatyka w inżynierii komputerowej notujemy na nich nawet powyżej 10 osób na miejsce. W ostatnich dwóch, trzech latach widać też wyraźny wzrost zainteresowania kierunkami związanymi ze środowiskiem, jego ochroną, zrównoważonym planowaniem i rozwojem miast i regionów czy odnawialnymi źródłami energii. Z jednej strony oferujemy kandydatom pewien kanon klasycznych dla naszej uczelni kierunków, takich jak budownictwo, transport, architektura, architektura krajobrazu, inżynieria środowiska, technologia chemiczna, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, co wynika nie tylko z tradycji, ale też z niesłabnącego zapotrzebowania rynku pracy na wysokiej klasy kadry inżynierskie z tych branż. Z drugiej strony jesteśmy otwarci na nowe potrzeby gospodarki i rynku pracy, stąd w naszej ofercie znaleźć można nowości: odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, inżynieria medyczna, biotechnologia, nanotechnologie i nanomateriały, inżynieria czystego powietrza, geoinformatyka czy infotronika. Stale też poszerzamy ofertę kształcenia w języku angielskim.
 
 
W czerwcu uczelnia przyjęła nową strategię rozwoju na lata 2021–2025. Jakie cele stawia sobie Politechnika Krakowska na przyszłość?
 
– Zależy nam na osiągnięciu najwyższej jakości kształcenia poprzez rozbudowę nowoczesnych technik kształcenia i komunikacji ze studentami, wizjonerskie programy studiów tworzone we współpracy z pracodawcami i partnerami zagranicznymi, poszerzenie oferty kształcenia w języku angielskim oraz stałe dopasowywanie oferty kształcenia praktycznego do potrzeb rynku pracy. Priorytetem będzie też podnoszenie jakości badań naukowych oraz wysokie oceny dorobku PK i jej pracowników w ramach ewaluacji dyscyplin naukowych. Najbliższym celem jest uzyskanie w nadchodzącej ocenie kategorii nie niższej niż B+ dla ośmiu dyscyplin uprawianych na PK. Uczelnia przeszła reformy, które mają w tym pomóc. Działamy w nowej strukturze z ośmioma wydziałami, każdy z wiodącą dyscypliną naukową. Powołaliśmy Centrum Doskonalenia Badań Naukowych, które pomaga w aplikowaniu o projekty badawcze oraz opracowywaniu wartościowych interdyscyplinarnych artykułów naukowych. Jeszcze mocniej chcemy postawić na innowacyjne projekty badawcze, realizowane także we współpracy z otoczeniem gospodarczym, samorządowym i ogólnoakademickim. Stąd inwestycje przy wsparciu ogromnych środków unijnych w nowe laboratoria: Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej, Centrum Proekologicznych Technologii Energetycznych, Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych w ramach Narodowej Sieci Metrologii Współrzędnościowej. Priorytetem jest także poprawa warunków studiowania i pracy na PK, stąd ambicja, by wszystkie nasze wydziały miały własne siedziby. Czekają na nie Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz Wydział Informatyki i Telekomunikacji. Mamy też „Zielony plan dla Politechniki” program działań proekologicznych na uczelni i rewitalizacji wszystkich naszych kampusów w Krakowie.
 
 
Jakiego wsparcia potrzebują szkoły wyższe w związku z dynamicznymi zmianami, jakie zachodzą?
 
– Uczelnie potrzebują prawnej i finansowej stabilności, po to, by planować działania długoterminowo i spokojnie realizować swoją misję. Pandemia pokazała, że nauce można i należy ufać nawet w ekstremalnie trudnych sytuacjach. Na Politechnice Krakowskiej dobrze to widzimy w rosnącej liczbie zaproszeń i zleceń dla naszych ekspertów do udziału w gremiach i projektach, które mają rozwiązać palące problemy miast, regionów, kraju. Bez naukowców nie da się powstrzymać zmian klimatu, rozprawić ze smogiem, przeprowadzić transformacji energetycznej, walczyć z chorobami cywilizacyjnymi. Wciąż jednak wobec nasilenia różnych form populizmu trzeba stać na straży naukowej wiedzy, odważnie bronić jej osiągnięć, bo w dobie „mądrości z internetów” łatwo dezinformacją czy fake newsem zakrzyczeć autorytet naukowca. 
 
 
Pandemia mocno zmieniła uczelnie. Jak wpłynęła na funkcjonowanie PK?
 
– Szybciej przeprowadziliśmy inwestycje w infrastrukturę informatyczną, sprawniej korzystamy z narzędzi elektronicznych wspierających kształcenie. Dziś mamy jednak jeszcze więcej dowodów na to, że uniwersytet opiera się na relacjach, bezpośrednich kontaktach akademickich i nie zastąpimy ich techniką. Do pełnego rozkwitu talentów naszych wychowanków i naukowców potrzebujemy międzyludzkich relacji. Z niecierpliwością czekamy więc na akademicką normalność. W hybrydowej formule kształcenia wprawdzie zdecydowana większość zajęć praktycznych jest prowadzona stacjonarnie, jest więcej pracy w małych grupach, co daje pewne korzyści – lepszy kontakt z praktyczną wiedzą i nauczycielem. Jednak wykłady w dużych grupach realizowane są zdalnie. Zdajemy sobie sprawę, że po wielu miesiącach nauki zdalnej studenci pierwszego roku mogą mieć pewne braki, zwłaszcza z przedmiotów ścisłych. Dlatego przystąpiliśmy do ministerialnego programu zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki lub chemii. Program korepetycji opracowali nasi najlepsi dydaktycy. Na każdym kroku staramy się pomagać studentom, którzy najbardziej odczuwają skutki pandemii.
 
 
Jednym z istotnych elementów funkcjonowania polskich uczelni są badania naukowe. Ich poziom świadczy o renomie szkoły wyższej. Jakie projekty badawcze są obecnie prowadzone na krakowskiej uczelni?
 
– Naukowcy są zaangażowani m.in. w projekty związane z przemianami energetycznymi i ochroną przed skutkami zmian klimatu, m.in. w porozumienie na rzecz rozwoju energetyki wodorowej w Polsce oraz konsorcjum powołane dla przeciwdziałania suszy. W ramach programu Horyzont 2020 nasi badacze opracowują zeroemisyjny, autonomiczny system energetyczny oparty na instalacjach wykorzystujących OZE, pracują też nad rozwiązaniami technologicznymi na potrzeby budynków o niemal zerowym zużyciu energii. Energooszczędne budownictwo, innowacje technologiczne i materiałowe w tym obszarze to nasz sztandarowy kierunek badawczy od wielu lat. Walka ze smogiem i poprawa jakości powietrza, badania dotyczące dynamicznego oddziaływania na smog i przewietrzanie miast oraz eksperymentalne badania wpływów środowiskowych i klimatycznych na rozwiązania inżynierskie to kolejna z naszych specjalności. W naszych laboratoriach chemicznych pracujemy także nad substancjami aktywnymi, które mogą być wykorzystywane do produkcji leków, m.in. w celowanej terapii onkologicznej, transplantologii, stomatologii, implantologii. Opracowujemy technologie produkcji leków oparte na zielonej chemii. Światowej klasy sukcesy odnosimy w inżynierii materiałowej, opracowując innowacyjne materiały m.in. na potrzeby naszych partnerów przemysłowych. Mocne zespoły badawcze mamy też w takich dyscyplinach jak inżynieria mechaniczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria mechaniczna czy inżynieria środowiska i energetyka, w górę pnie się nasza informatyka. Wiele innowacyjnych badań prowadzimy w partnerstwie z samorządami – dla Krakowa nasi naukowcy opracowują właśnie standard klimatyczny dla nowych i istniejących budynków użyteczności publicznej. Nasi architekci i studenci uczestniczą też w projektach służących zrównoważonej rewitalizacji terenów poprzemysłowych czy ochronie zabytkowych miast m.in. przed zagrożeniami klimatycznymi i presją inwestorską. Tematów badawczych stale przybywa.
 
 
Pozycja Politechniki jest widoczna w polskich i światowych rankingach. To zasługa m.in. prowadzonych badań?
 
– Biorąc pod uwagę liczbę studentów i pracowników, jesteśmy średniej wielkości uczelnią, ale rozpoznawalną w międzynarodowej przestrzeni badawczej, zwłaszcza w europejskiej. W kilku ostatnich latach Politechnika Krakowska jest klasyfikowana w najważniejszych międzynarodowych rankingach uczelni wyższych, m.in. Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects, THE World University Rankings, QS World University Ranking, QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings, US News Best Global Universities Ranking. Największe sukcesy odnosimy w QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings, sukcesywnie pnąc się w górę. Szczególnie dobrze wypadamy w najważniejszych międzynarodowych rankingach przedmiotowych. W tegorocznej edycji rankingu THE World University Rankings by subject w dziedzinie informatyki w ciągu zaledwie 12 miesięcy PK przesunęła się z pozycji 601–800 na pozycję 501–600. Również w rankingu US News Best Global Universities Rankings by subject w dziedzinie szeroko pojętej inżynierii (Engineering) Politechnika Krakowska odnotowała wzrost. W tym roku nasza uczelnia po raz pierwszy znalazła się również we wspomnianym rankingu w dziedzinie inżynieria materiałowa (Materials Science). Pojawiamy się także w słynnym Rankingu Szanghajskim, w edycji 2018 w dziedzinie inżynierii chemicznej, a w dwóch kolejnych edycjach w dziedzinie inżynierii mechanicznej. Staramy się o to, by dzięki wartościowym badaniom naukowym i publikacjom być widocznym w Europie i świecie. To ważne dla budowania strategicznych partnerstw naukowych i rozwoju uczelni.
 
 
Rozmawiała Agnieszka Usiarczyk z „Rzeczpospolitej” 
 
 
 
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 

 

 

Wyłoniono pierwszego laureata tegorocznej odsłony konkursu Weave-UNISONO. Zespół naukowców pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Jerzego Pamina z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej zrealizuje projekt dotyczący projektowania bezpiecznych konstrukcji, pracujących w warunkach ekstremalnego obciążenia oraz zjawisk niestateczności materiałów. Badania o wartości prawie 681 tys. zł będą prowadzone wspólnie z zespołem prof. dr. inż. Andreasa Menzela z TU Dortmund University (TUDo). O wynikach konkursu poinformowało Narodowe Centrum Nauki. 

 

 Profesor Jerzy Pamin, zdjęcie portretowe, mężczyzna w okularach i krawacie

Nagrodzony projekt pt. „Analiza termomechaniczna propagujących się niestateczności w metalach – od eksperymentów do wiarygodnej predykcji numerycznej” ma na celu opracowanie modelu obliczeniowego istotnego dla inżynierii mechanicznej i lądowej. – Projekt jest skupiony na badaniach podstawowych – na lepszym zrozumieniu i bardziej wiarygodnym modelowaniu zjawisk niestateczności materiałów. Dotyczy mechaniki materiałów, w szczególności stopów metali, jest nawet bliższy metalurgii i inżynierii mechanicznej niż lądowej - informuje prof. Jerzy Pamin z Katedry Technologii Informatycznych w Inżynierii Wydziału Inżynierii Lądowej PK.

 

Naukowcy przewidują, że wyniki badań umożliwią bezpieczniejsze projektowanie konstrukcji pracujących w warunkach ekstremalnego obciążenia (związanego z dużą szybkością działających sił, czyli obciążeniem uderzeniowym albo połączeniem obciążeń mechanicznych z działaniem podwyższonej temperatury) oraz pozwolą na efektywne projektowanie elementów konstrukcji wykonanych z materiałów wykazujących zjawiska propagujących się niestateczności, w szczególności wytworzonych ze stopów metali. – Są z nich produkowane różne elementy konstrukcyjne, a lepsze rozumienie zachowania się tych materiałów, możliwość symulacji numerycznej tego zachowania i identyfikacji parametrów modeli, powinno docelowo skutkować projektowaniem i wytwarzaniem lepszych i bezpieczniejszych produktów, w których niestateczne zachowanie materiału jest kontrolowane – wyjaśnia prof. Pamin. Jak tłumaczy, zjawiska niestateczności mogą się przyczynić do nagłej utraty nośności przy dużym wytężeniu, ale także mogą być wykorzystane z pożytkiem przy projektowaniu właściwości nowych materiałów. - W projekcie zajmujemy się tym pierwszym zagadnieniem. Chcemy odpowiedzieć na kilka zaawansowanych pytań badawczych, dotyczących form niestateczności (tzw. pasm ścianania), poruszających się w próbce. Planujemy także rozwinąć i zwalidować modele kompleksowo opisujące te zjawiska przy użyciu nowej metodologii identyfikacji ich parametrów na podstawie serii eksperymentów laboratoryjnych - zapowiada badacz.

 

Projekt „Analiza termomechaniczna propagujących się niestateczności w metalach – od eksperymentów do wiarygodnej predykcji numerycznej” realizowany będzie we współpracy Politechniki Krakowskiej z TU Dortmund University. Agencją wiodącą, oceniającą polsko-niemiecki wniosek w ramach konkursu Weave-UNISONO, była niemiecka Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Współpraca prof. Jerzego Pamina z Andreasem Menzlem z TUDo datuje się od pobytu naukowca PK na Stypendium Fundacji Humboldta w University of Kaiserslautern w roku 2002. – W ostatnim okresie nasza kooperacja z TUDo uległa intensyfikacji. Mamy wspólne artykuły i referaty, wymianę wizyt naukowych, współorganizujemy sympozja na konferencjach. Projekt, który teraz wspólnie zrealizujemy w ramach programu Weave, jest związany z tematyką – obronionej w marcu 2023 r. – pracy doktorskiej dr inż. Marzeny Muchy (zrealizowanej częściowo w ramach grantu NCN Preludium). Obecnie dr Mucha przybywa na rocznym stażu podoktorskim w Instytucie Mechaniki na Wydziale Mechanicznym TUDo. Z kolei modele symulacyjne są rozwinięciem opracowanych w ramach pracy doktorskiej obronionej przez dr inż. Balbinę Wcisło w roku 2017, a przygotowanej w związku z grantem NCN Opus – mówi kierownik projektu po politechnicznej stronie. Zespół badawczy na PK, poza kierownikiem, będzie się składał z tych dwóch utalentowanych badaczek z Katedry Technologii Informatycznych w Inżynierii, a także wyłonionych w konkursach doktoranta i dwóch magistrantów. Podobny będzie zespół w TUDo.

 

Konkurs Weave-UNISONO to efekt wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe. Został ogłoszony dla uproszczenia procedur składania i selekcji projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów europejskich. Wyłanianie laureatów opiera się na procedurze agencji wiodącej – Lead Agency Procedure (LAP), w myśl której tylko jedna z instytucji partnerskich odpowiedzialna jest za pełną ocenę merytoryczną wniosku, pozostali partnerzy akceptują wyniki tej oceny. Z tej ścieżki pozyskiwania środków na badania mogą skorzystać polskie zespoły współpracujące z partnerami z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga oraz Belgii-Flandrii .

 

W ramach programu Weave partnerskie zespoły badawcze składają wnioski o finansowanie równolegle do agencji wiodącej oraz do właściwych dla siebie instytucji uczestniczących w programie. Wspólny projekt musi zawierać spójne plany badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej. Konkurs Weave-UNISONO jest otwarty w trybie ciągłym.

 

(mas ncn.gov.pl)

 

 

Na zdjęciu, prof. Jerzy Pamin / fot. Jan Zych

 

Czytaj także:

Forum Akademickie.pl: Polsko-niemiecki zespół będzie badał właściwości metali

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
GlobalLogic IoT Lab otwarto w piątek, 26 listopada br. na Politechnice Krakowskiej. To nowocześnie wyposażone laboratorium dydaktyczne Internetu Rzeczy (IoT), ufundowane przez firmę GlobalLogic, lidera w branży usług inżynierii cyfrowej. Nowe laboratorium służyć będzie studentom PK, szczególnie Wydziału Informatyki i Telekomunikacji,  do zdobywania praktycznej wiedzy i umiejętności z obszaru Internet of Things, jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów w branży usług informatycznych. Zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów, którzy będą umieli tworzyć i obsługiwać inteligentne systemy i urządzenia jest ogromne.
  

 
 
Laboratorium IoT w praktyce
 
Rola nowych technologii rośnie na całym świecie. Ich dynamiczny rozwój ma wpływ nie tylko na przemysł i gospodarkę, ale przede wszystkim na codzienne życie ludzi. – Przyszłość dzieje się tu i teraz. Technologie Internetu Rzeczy (IoT) stały się nieodłącznym elementem naszej rzeczywistości. Mamy je w domach, są w fabrykach, na ulicach miast. Na nich opierają się inteligentne systemy automatyki domowej i przemysłowej, układy do zarządzania bezpieczeństwem czy systemami transportu. Podejmując współpracę z firmą GlobalLogic zapewniamy naszym studentom dostęp do nowoczesnego sprzętu i unikatowej wiedzy, czerpanej od praktyków branży IoT – mówi prof. Dariusz Bogdał, prorektor Politechniki Krakowskiej ds. nauki.
 
GlobalLogic, firma technologiczna z główną siedzibą w Dolinie Krzemowej, stworzyła dla studentów PK laboratorium Internetu Rzeczy o wartości 100 tys. zł. W nowocześnie zaaranżowanym i wyposażonym wnętrzu znajdują się stanowiska komputerowe ze specjalistycznym sprzętem: monitorami, laptopami i zestawami mikrokontrolerów (Embedded Kits), służącymi do programowania systemów wbudowanych o bardzo szerokim spektrum zastosowań. Takie systemy są podstawą technologii Internetu Rzeczy (Internet of Things) czyli sieci przedmiotów codziennego użytku, które mogą się ze sobą komunikować –  wysyłać i odbierać dane – dzięki połączeniu z Internetem. 
 
 
Potrzeba inżynierów inteligentnych systemów
 
Lodówka, która kontroluje domowe zakupy, budzik czuły na pogorszenie pogody, telewizor, który sam zaktualizuje oprogramowanie – to już się dzieje. Obecnie niemal każde urządzenie – poczynając od sprzętów AGD, przez urządzenia rejestrujące parametry zdrowotne pacjenta czy sterujące elektrycznymi autami, po roboty przemysłowe i systemy produkcyjne fabryk – można wyposażyć w dostęp do Internetu. W ramach IoT na całym świecie współpracują ze sobą miliardy urządzeń, a ich – połączone w systemy – możliwości można wykorzystać do zapewnienia bezpieczeństwa i ułatwienia codziennego życia miliardów ludzi. To powoduje, że globalny rynek IoT szacowano w 2019 r. na ponad 1,3 bln USD (dane International Data Corporation). – Dynamiczny rozwój technologii IoT rodzi pilne potrzeby na rynku pracy i edukacji – systemowego kształcenia specjalistów, którzy będą umieli tworzyć i obsługiwać inteligentne systemy i urządzenia – podkreśla dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK,  dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK, na którym powstał GlobalLogic IoT Lab. 
 
To tym ważniejsze, że według raportu Ministerstwa Cyfryzacji z 2019 r. („IoT w polskiej gospodarce”) niewystarczający obecnie napływ kadr może być jedną z poważniejszych barier ograniczających rozwój firm, produktów i usług związanych z IoT w Polsce. – Stąd m.in. zaangażowanie naszej firmy w projekty edukacyjne, współpracę z Politechniką Krakowską i innymi uczelniami, tak, aby już na poziomie studiów wyposażać przyszłych inżynierów w praktyczne umiejętności z zakresu technologii IoT, angażować w realne wyzwania projektowe, które spotkają później w pracy w branży cyfrowych technologii – mówi Oleg Onufriienko, dyrektor Dywizji  GlobalLogic.
 Otwarcie nowego laboratorium na Politechnice Krakowskiej fot 4533  Sala nowego laboratorium Politechniki Krakowskiej. We wnętrzu są stanowiska komputerowe: białe stoliki na których ostawiono sprzęt komputerowy. Przy każdym stoliku ustawiano krzesła z pomarańczowymi obiciami - w kolorze GlobalLogic  Sala nowego laboratorium Politechniki Krakowskiej. We wnętrzu są stanowiska komputerowe: białe stoliki na których ostawiono sprzęt komputerowy. Przy każdym stoliku ustawiano krzesła z pomarańczowymi obiciami - w kolorze GlobalLogic
 
Podczas zajęć w GlobalLogic IoT Lab studenci informatyki Politechniki Krakowskiej poznają zagadnienia związane z podstawami elektroniki i techniki cyfrowej, mikroprocesorami i mikrokontrolerami, systemami wbudowanymi, platformami sprzętowymi. – Zdobędą też wiedzę o budowie sieci telekomunikacyjnych i systemów informatycznych o wysokim stopniu rozproszenia, które służyć mogą m.in. tworzeniu inteligentnych systemów analitycznych i kontrolno-pomiarowych czy układów sterowania niemal w każdej dziedzinie życia i gospodarki – wymienia Dariusz Żelasko, pełnomocnik dziekana WIiT PK ds. organizacyjnych.
 
Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu laboratorium studenci mogą też realizować w nim własne projekty, w tym innowacyjne prace dyplomowe. – Poznają też specyfikę naszej firmy i współpracy z klientami z całego świata, będą mogli uczestniczyć w naszych programach stażowych i skorzystać z przyśpieszonej ścieżki aplikacji o pracę – mówi Marcin Szydełko, dyrektor ds. inżynierii w GlobalLogic Poland. W planach jest też współpraca z kołami naukowymi PK, organizacja praktyk i konkursów dla studentów uczelni. 
 Sala nowego laboratorium Politechniki Krakowskiej. We wnętrzu są stanowiska komputerowe: białe stoliki na których ostawiono sprzęt komputerowy. Przy każdym stoliku ustawiano krzesła z pomarańczowymi obiciami - w kolorze GlobalLogic
Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej, który – wraz z nowym laboratorium – zacieśnia trwającą od 2019 r. współpracę z GlobalLogic, kształci blisko 1400 studentów. Jego sztandarowym kierunkiem jest informatyka, ciesząca się rekordową popularnością. – Podczas tegorocznej rekrutacji o 108 miejsc ubiegało się ponad 1500 osób. Tylko najlepsi z nich mogą podjąć studia na naszym wydziale i realizować innowacyjny program kształcenia we współpracy z wiodącymi przedstawicielami rynku nowoczesnych technologii, takimi jak GlobalLogic – podkreślał dziekan wydziału prof. Paweł Pławiak podczas otwarcia nowego laboratorium. 
 
 
Z Doliny Krzemowej na globalny rynek
 
Firma GlobalLogic, fundator nowego laboratorium dydaktycznego na PK, od ponad 20 lat działa w branży usług inżynierii cyfrowej, tworząc innowacyjne produkty informatyczne dla klientów z branż: motoryzacyjnej, komunikacyjnej, usług finansowych, opieki zdrowotnej, produkcyjnej, mediów i rozrywki, półprzewodników i technologii. Jej główna siedziba mieści się w Dolinie Krzemowej, ale działa globalnie. Zatrudnia ponad 21 tys. pracowników w 14 krajach, dysponuje ponad 70 laboratoriami, dedykowanymi konkretnym klientom, 30 centrami technologicznymi, 8 studiami projektowymi, 12 biurami sprzedaży. Od 2021 r. GlobalLogic jest częścią grupy Hitachi. W Polsce działa w kilku miastach, m.in. Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Bydgoszczy, Łodzi i zatrudnia ponad 1500 inżynierów oraz menadżerów. GlobalLogic Poland specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania dla systemów wbudowanych oraz cyfrowej transformacji. GlobalLogic IoT Lab na Politechnice Krakowskiej jest trzecim laboratorium dydaktycznym, które firma współtworzyła na polskich uczelniach. Wcześniejsze powstały na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (2018) i w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (2019).
 
(mas)
 
 
 
Na zdjęciach, sala GlobalLogic IoT Lab / fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}

Naukowcy Politechniki Krakowskiej w konsorcjum z Ministerstwem Infrastruktury, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz Politechniką Częstochowską rozpoczynają prace nad stworzeniem koncepcji i wymagań systemu ważenia pojazdów w ruchu. Oprócz systemu, który ma wyróżniać się wysoką dokładnością i stabilnością  pomiaru, partnerzy projektu przeprowadzą także pilotażowe wdrożenie badawczej wersji rozwiązania. Projekt „System automatycznego ważenia pojazdów w ruchu” (WIM-PL) jest realizowany w ramach programu Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG. Partnerzy przedsięwzięcia podpisali z NCBR umowę na jego realizację w ciągu 3 lat. 

 

Precyzyjny system ważenia pojazdów ma przyczynić się do ochrony sieci drogowej przed przyspieszoną degradacją, spowodowaną przez przeciążone pojazdy. Wpłynie też na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, dla którego zbyt ciężkie pojazdy stanowią znaczne zagrożenie (m.in. przez wydłużoną drogę hamowania, gorszą stabilność podczas manewrów, możliwość uszkodzenia ogumienia i elementów zawieszenia pojazdu). Z kolei lepsza ochrona infrastruktury drogowej pozwoli obniżyć koszty utrzymania i naprawy dróg. Na poprawie bezpieczeństwa i wsparciu konkurencyjności skorzystają więc również kierujący pojazdami oraz firmy transportowe. Automatyczny monitoring wagi aut przyczyni się też do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, realizujących przewozy zgodnie z przepisami prawa. Odbiorcami efektów projektu będą organy administracji rządowej i zarządcy dróg, do których będą przekazane efekty jego realizacji. Będą one polegały m.in. na opracowaniu propozycji zmian legislacyjnych, stanowiących podstawę do wdrożenia projektu WIM w praktyce.

 

Merytoryczne zadania przewidziane w projekcie obejmują:

 • identyfikację czynników wpływających na rozmieszczenie punktów ważenia pojazdów i opracowanie metody wyboru odcinków do montażu punktów ważenia pojazdów,
 • opracowanie koncepcji systemu WIM i kontroli metrologicznej urządzeń pomiarowych, umożliwiającego automatyczne wykrywanie pojazdów przeciążonych,

 

 • wieloczynnikową ocenę efektywności ekonomicznej dla wariantowej koncepcji systemu WIM,
 • opracowanie badawczego drogowego systemu WIM (stanowisk wzorcowych),
 • opracowanie centrali systemu, umożliwiającej gromadzenie i szybki dostęp do danych pomiarowych, wdrożenie badawczego systemu WIM.

Prace na Politechnice Krakowskiej będą prowadzone pod kierunkiem dr. hab. inż. Mariusza Kiecia, prof. PK w kooperacji pracowników trzech katedr Wydziału Inżynierii Lądowej: Katedry Dróg, Kolei Inżynierii Ruchu, Katedry Systemów Transportowych oraz Katedry Zarządzania w Budownictwie. – Politechnika Krakowska będzie odpowiedzialna za analizę udziału pojazdów przeciążonych i ich wpływu na degradację infrastruktury drogowej, identyfikację czynników wpływających na rozmieszczenie stacji ważenia pojazdów w ruchu w zakresie czynników drogowo-ruchowych i społecznych oraz opracowanie wielokryterialnej metody wyboru miejsc lokalizacji stacji ważenia pojazdów w ruchu – mówi prof. PK Mariusz Kieć.

 

pojazdy

Fot. Canva


Finalnym owocem projektu, którego liderem jest Ministerstwo Infrastruktury, będzie opracowanie koncepcji i wymagań systemu ważenia pojazdów w ruchu o wysokiej dokładności i stabilności pomiaru oraz pilotażowe wdrożenie badawczej wersji systemu. Wdrożenie to będzie obejmowało trzy stanowiska drogowe, umożliwiające pomiar nacisku osi na drogę i masy całkowitej, bez potrzeby zatrzymywania pojazdu. W ramach projektu będzie opracowana także propozycja zmian legislacyjnych, umożliwiających zastosowanie jego efektów w praktyce.

 

 (MK, mas)

Zobacz także:

LoveKrakow.pl: Projekt „Geostrateg”. Politechnika Krakowska zważy pojazdy w ruchu

 

Dziennik Polski 24.pl: Naukowcy PK zważą pojazdy w ruchu. Celem jest ochrona użytkowników dróg i drogowej infrastruktury

 

PlayKrakow.com: Naukowcy z Krakowa pracują nad systemem ważenia pojazdów w ruchu

 

 

 

 Granatowy baner System Automatycznego ważenia Pojazdów w ruchu w ramach Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu strategicznego Gospostrateg . Po prawej stronie logo Ministrstwa Infrastruktury, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Politechniki Krakowskiej i Politechniki Częstochowskiej. Na dole po prawej flaga i godło Państwowe

 

 

{fastsocialshare}

 
 
W portalu SmogLab.pl ukazał się wywiad z prof. dr. hab. inż. Markiem Brzeżańskim, kierownikiem Katedry Pojazdów Samochodowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, dotyczący kwestii elektromobilności, wodorowych ogniw paliwowych i polskiej strategii rozwoju gospodarki wodorowej. Przypomnijmy, że 14 października br. Politechnika przystąpiła do „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. 
 
Profesor Marek BrzeżańskiProf. Marek Brzeżański (na zdjęciu / fot. Jan Zych) w rozmowie z Tomaszem Borejzą tłumaczy, że w motoryzacji każda zmiana ma charakter ewolucyjny, ponieważ niemożliwa jest natychmiastowa wymiana wszystkich środków transportu. – Dlatego musimy się nastawić na pewien okres przejściowy, kiedy silniki cieplne nadal będą wykorzystywane. Ale w newralgicznych punktach, którymi są duże aglomeracje miejskie, musimy stosunkowo szybko wprowadzać proekologiczne rozwiązania transportowe – mówi prof. Brzeżański w wywiadzie dla smoglab.pl. Naukowiec przekonuje, iż przyszłością motoryzacji jest napęd wodorowy, choć należy jeszcze uporać się z problemami technicznymi dotyczącymi jego taniego odzyskiwania. Już teraz pojawiają się rozwiązania, które wskazują, że będzie to opłacalne: – Pojazd napędzany ogniwem wodorowym też jest elektryczny. Widzę tutaj dużą przyszłość. Ona się bardzo dobrze rysuje także w tym aspekcie, że ogniwa paliwowe nadają się do napędu ciężkiego transportu, maszyn budowlanych, statków i pociągów. Mają znacznie więcej zastosowań niż napęd bateryjny.
 
Badacz z Politechniki Krakowskiej wspomina o polskiej strategii rozwoju gospodarki wodorowej i porozumieniu sektorowym do którego przystąpiła m.in. Politechnika Krakowska. Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański brał udział w pracach – poprzedzającego podpisanie tego dokumentu – Partnerstwa wodorowego. Porozumienie stanowi odpowiedź na globalne wyzwania związane z przeciwdziałaniem skutkom zmian klimatu i w swojej treści proponuje szereg rozwiązań wpisujących się w transformację polskiej energetyki. Istotny wpływ na kształt niniejszego Porozumienia ma polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej ujęta w Europejskim Zielonym Ładzie (ang. Green Deal), na podstawie której Rada Europejska zatwierdziła wiążący dla UE cel zakładający ograniczenie emisji netto gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z roku 1990, by do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną. 
 
 
Zachęcamy do przeczytania całego wywiadu z prof. Markiem Brzeżańskim na stronie smoglab.pl
 
 
Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański jest kierownikiem Katedry Pojazdów Samochodowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Jego działalność naukowo-badawcza obejmuje trzy podstawowe obszary tematyczne. Pierwszy z nich dotyczy wykorzystania odpadowych paliw dla celów energetycznych, w tym postprocesowych gazów z procesów przemysłowych i biologicznych. Drugi obszar działalności naukowej to rozwiązania w zakresie systemów zmniejszających emisję toksycznych składników spalin. Trzecim obszarem zainteresowań naukowych prof. Marka Brzeżańskiego są badania nowych systemów napędu pojazdów, m.in. badania drogowe pojazdów hybrydowych oraz pojazdów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi. W marcu 2019 r. prof. Brzeżański został powołany do Rady Programowej ds. Ochrony Powietrza w Mieście Krakowie, w której pełni funkcję wiceprzewodniczącego. 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

Podczas Korea International Women's Invention Exposition zostały nagrodzone aż trzy wynalazki z Politechniki Krakowskiej. Innowacyjne pomysły członków Koła Naukowego Smart Mat zdobyły dwa złote i jeden srebrny medal.

 

 

Od 20 do 22 lipca w Goyang w Korei Południowej odbywała się 16 edycja Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE). Jest to prestiżowe wydarzenie zorganizowane przez Koreańskie Stowarzyszenie Wynalazców (KWIA) we współpracy z Korean Intellectual Property Office (KIPO). Uczestniczyło w nim ponad 370 wynalazców z 19 krajów świata, w tym także z Polski. Celem wystawy jest promowanie działalności badawczej kobiet, a także ułatwienie wymiany wiedzy i pomysłów między wynalazczyniami. Podczas targów prezentowane są wyjątkowe wynalazki, a ich twórczynie zyskują uznanie na arenie międzynarodowej.  

 

Innowacyjne pomysły zaprezentowane na stoisku Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów zostały nagrodzone pięcioma medalami: dwoma złotymi, dwoma srebrnymi i jednym brązowym. Złota i jeden srebrny medal zostały zdobyte przez członków KN Smart Mat z Politechniki Krakowskiej. Drugi srebrny medal otrzymał Uniwersytet Medyczny w Łodzi, z kolei brąz został zdobyty przez Politechnikę Lubelską.

 

 

 

Złoty medal otrzymał wynalazek „Wielowrażliwe hydrożelowe systemy polimerowe” realizowany w ramach projektu FutureLab PK. W nagrodzonym zespole znaleźli się: mgr inż. Magdalena Bańkosz, Katarzyna Sala, inż. Dominika Wanat, Aniela Woźniak, inż. Klaudyna Grzela, Korneliusz Rzepka, Monika Iglar, Jakub Piątkowski, dr n. biol. lek. med. Magdalena Kędzierska oraz dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK. Tą samą nagrodą został wyróżniony także wynalazek „Innowacyjne nanocząstki na bazie substancji naturalnych jako nośniki leków cytostatycznych”, który powstał w ramach projektu Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje. Złoty medal otrzymały: mgr inż. Magdalena Bańkosz, Katarzyna Sala, Bożena Tyliszczak, Claudia Grabowska, Wiktoria Wrzesińska, inż Klaudyna Grzela oraz dr n. biol. lek. med. Magdalena Kędzierska. Również w ramach projektu Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje powstał wynalazek nagrodzony srebrnym medalem – „Hydrożelowe systemy transdermalne w terapii celowanej nowotworów skóry”. W nagrodzonym zespole pracowali: mgr inż. Magdalena Bańkosz, Katarzyna Sala, Zuzanna Stępińska, Julia Sztrumpf, Hubert Placek, dr n. biol. lek. med. Magdalena Kędzierska oraz dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK.

 

 

 

KIWIE to wydarzenie, które wspierane jest przez różne ministerstwa, organizacje międzynarodowe i władze regionalne, takie jak np. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) czy Międzynarodowa Federacja Stowarzyszenia Wynalazców (IFIA).

 

Czytaj także:

Gazeta Krakowska.pl: Wynalazcy z Politechniki Krakowskiej na medal, a nawet na trzy medale. Innowacje nagrodzone w Korei

 

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
22 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie Parlamentu Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej nowej kadencji, podczas którego Marta Tyrka (na zdjęciu / fot. Jan Zych) została wybrana przewodniczącą. Marta jest pierwszą studentką na czele SSPK od 1995 r., a drugą w historii PK. 
 
Zdjęcie portretowe Marty Tyrki. Młoda kobieta uśmiecha się do obiektywu, lekko przechylając głowę. Ma jasne włosy średniej długości. Ubrana jest w biały sweter. W tle widać oświetlone pomieszczenie. Zdjęcie utrzymane jest w ciepłej kolorystyce.Nowa przewodnicząca zacznie pełnić swój urząd 1 grudnia. – To dla mnie niesamowite wyróżnienie! Dołożę wszelkich starań, by godnie reprezentować całą społeczność studencką Politechniki Krakowskiej. W nowej kadencji czeka nas wiele wyzwań dotyczących odbudowy struktur, które pandemia znacząco osłabiła – mówi Marta Tyrka. – Chcemy wyznaczać nowe ścieżki rozwoju Samorządu i konsekwentnie nimi podążać. Podstawą będzie również kontynuowanie silnej reprezentacji Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej na arenie ogólnopolskiej, którą mój poprzednik starannie pielęgnował – zapowiada. 
 
Marta Tyrka jest studentką budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej, a także inżynierii środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. W minionej kadencji Parlamentu Samorządu Studenckiego PK przewodniczyła Komisji Promocji i Mediów. Jest także członkinią Senatu Politechniki Krakowskiej. W październiku br. Marta została powołana w skład Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem – organu opiniodawczo-doradczego przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Studentka PK jest Ambasadorką Strefy Komfortu Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. W 2021 r. koordynowała organizację obozu integracyjnego dla nowych żaków pn. „Adapciak”. Wydarzenie było okazją do spotkania z władzami Politechniki, poznania jej kampusów i Krakowa oraz uczestniczenia w licznych atrakcjach podczas pobytu w Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego PK w Żywcu.
 
Marta Tyrka zastąpi na stanowisku przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej mgr. inż. Krzysztofa Pszczółkę. Studentka jest drugą kobietą w historii uczelni, która przewodniczy Parlamentowi SSPK. W 1995 r. funkcję tę powierzono Jolancie Król.
 
Wyboru Przewodniczącego Samorządu Studenckiego dokonuje Parlament na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. Do kompetencji przewodniczącego należy m.in.: zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Parlamentu oraz kierowanie jego pracami, wykonywanie uchwał Parlamentu, reprezentowanie interesów studentów przed władzami PK i na zewnątrz, pełnienie funkcji reprezentanta studentów w Kolegium Rektorskim, uzgadnianie zasady przyznawania stypendiów dla studentów z własnego funduszu stypendialnego uczelni, koordynowanie prac organów Samorządu. Przewodniczący Parlamentu SSPK z urzędu pełni funkcję delegata do: Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa, Forum Uczelni Technicznych, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych ogólnopolskich i regionalnych tematycznych przedstawicielstw samorządów studenckich.
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}

Wspólne projekty rozwojowe, a także praktyki i staże dla studentów. Politechnika Krakowska i firma SAFEGE S.A.S – należąca do francuskiego koncernu SUEZ zajmującego się doradztwem inwestycyjnym w sektorze inżynierii budowlanej i środowiska – zawarły umowę o współpracy. Porozumienie zostało podpisane we wtorek, 25 lipca br.

 

Kamila Kurowska-Gawryś, Dyrektor Generalna SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej wymieniają uścisk dłoni po podpisaniu umowy.
Fot. Jan Zych

 

Porozumienie o współpracy podpisali: Kamila Kurowska-Gawryś, Dyrektor Generalna SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej. W spotkaniu z ramienia uczelni uczestniczyli także: prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał, prorektor ds. nauki oraz dr inż. Jacek Kasz, Dyrektor Centrum Transferu Technologii PK. Firmę SAFEGE S.A.S reprezentował także Bartosz Klimczak, Dyrektor ds. Rozwoju.

 

Podpisana współpraca zakłada m.in. wykonywanie przez Politechnikę Krakowską usług badawczych zleconych przez firmę SAFEGE S.A.S, realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, transfer technologii i współorganizację konferencji naukowych. Korzyść ze współpracy odniosą także studenci Politechniki Krakowskiej. Da ona bowiem studentom i absolwentom uczelni możliwość odbywania studenckich praktyk zawodowych oraz absolwenckich praktyk i staży zawodowych w SAFEGE.

 

Dyrektor Kamila Kurowska-Gawryś wyraziła zadowolenie z możliwości nawiązania współpracy z Politechniką Krakowską i zapowiedziała, że firma niezwłocznie będzie dążyć do wdrażania kwestii związanych zarówno z praktykami, stażami, jak i wspólnymi projektami rozwojowymi. Z kolei dyrektor Bartosz Klimczak podkreślał rolę ekspertów z Politechniki Krakowskiej, którzy swoją wiedzą będą mogli wesprzeć firmę m.in. w działalności konsultingowej.

 


Korzyść ze współpracy odniosą także studenci Politechniki Krakowskiej. Da ona bowiem studentom i absolwentom uczelni możliwość odbywania studenckich praktyk zawodowych oraz absolwenckich praktyk i staży zawodowych w SAFEGE.


 

Politechnika Krakowska zapewnia ze swej strony nie tylko wiedzę i doświadczenie naukowców. Profesor Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej zwrócił także uwagę na korzyści, jakie daje bogata baza laboratoryjna uczelni m.in. Laboratorium Inżynierii Wiatrowej oraz – powstające w ramach projektu Narodowej Sieci Metrologii Współrzędnościowej (NSMET) – Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych.

 

SUEZ Consulting to francuska firma z ponad 70-letnim doświadczeniem, zatrudniająca 35 000 pracowników na całym świecie. Jej Polski oddział – SAFEGE S.A.S – działa w naszym kraju od 1991 roku. Zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem i nadzorem inwestycyjnym w wielu sektorach inżynierii budowlanej i środowiskowej. Prowadzi działalność w całej Polsce, ma ponad 30 biur terenowych, w tym trzy główne oddziały – m.in. w Krakowie.

 

Na zdjęciach: 

U góry: Kamila Kurowska-Gawryś, Dyrektor Generalna SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej.

 

Poniżej: 1) Kamila Kurowska-Gawryś, Dyrektor Generalna SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej podpisują umowę; 2) od lewej: Od lewej: Bartosz Klimczak Dyrektor ds. Rozwoju SAFAGE S.A.S, prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata rektor Politechniki Krakowskiej, Kamila Kurowska-Gawryś Dyrektor Generalna SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce, prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał prorektor ds. nauki, dr inż. Jacek Kasz Dyrektor Centrum Transferu Technologii PK / fot. Jan Zych

 

 

Kamila Kurowska-Gawryś, Dyrektor Generalna SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej podpisują umowę Od lewej: Bartosz Klimczak Dyrektor ds. Rozwoju SAFAGE S.A.S, prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata rektor Politechniki Krakowskiej, Kamila Kurowska-Gawryś Dyrektor Generalna SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce, prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał prorektor ds. nauki, dr inż. Jacek Kasz Dyrektor Centrum Transferu Technologii PK

 

 

(J. S.)

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkurs MINIATURA 5. Dzięki otrzymanym środkom 108 badaczek i badaczy z ośrodków naukowych w całej Polsce rozpocznie badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe oraz wyjazdy konsultacyjne. Wśród nagrodzonych naukowców są również pracownicy Politechniki Krakowskiej. 
 
Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W piątej edycji MINIATURY można było uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na działania trwające do 12 miesięcy.
 
 
 logo poziom
 
 
O przyznanie środków starali się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r., nie kierowali i nie kierują projektem badawczym finansowanym z Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne albo artystyczno-naukowe.
 
Wśród laureatów konkursu MINIATURA 5 są naukowcy z Politechniki Krakowskiej. Dofinansowanie do wyjazdu badawczego w wysokości 30 567 zł, podczas którego prowadzone będą działania pn. „Wyznaczenie rozkładu gluonu w protonie przy pomocy modelu dipolowego zależnego od parametru zderzenia”, otrzymała dr hab. Agnieszka Łuszczak, prof. PK z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki (Katedra Fizyki). Dr inż. Barbara Kozub pracująca na tym samym wydziale (Katedra Inżynierii Materiałowej) na badania wstępne/pilotażowe „Opracowanie imitacji regolitu księżycowego do druku 3D w technologii Binder Jetting” dostała z NCN 29 700 zł. Wsparcie w zakresie badań wstępnych i pilotażowych uzyskały też naukowczynie z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej (Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej): dr inż. Olga Długosz – 49 720 zł na projekt „Badanie możliwość otrzymywania nanocząstek metali w kwasowym środowisku w naturalnych rozpuszczalnikach głęboko eutektycznych”; dr inż. Halyna Kominko – 49 500 zł dla prac pn. „Badania wpływu form występowania związków fosforu na jego mobilność i biodostępność”. Przeprowadzenie badań w projekcie „Cyfrowa rekonstrukcja mikrostruktury betonu asfaltowego dla celów modelowania numerycznego” ułatwi dr. inż. Markowi Klimczakowi z Wydziału Inżynierii Lądowej (Katedra Technologii Informatycznych w Inżynierii) wsparcie NCN w wysokości 5 225 zł. 
 
Wyniki konkursu MINIATURA 5 dostępne są na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki. 
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare} 

Drużyna polskich szpadzistek zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Świata w Mediolanie. To pierwsze takie złoto zespołu szpadzistek w historii. Sukces cieszy tym bardziej, że w zwycięskiej drużynie znajduje się absolwentka PK – Renata Knapik-Miazga.

 

 

Polki w składzie: Renata Knapik-Miazga (AZS AWF Kraków), Martyna Swatowska-Wenglarczyk (AZS AWF Katowice), Ewa Trzebińska (AZS AWF Katowice) i Magdalena Pawłowska (AZS AWF Warszawa) pokonały w finale Mistrzostw Świata Włoszki 32:28 i tym samym wywalczyły złoty medal. Tryumf przybliżył naszą drużynę szpadzistek do awansu na igrzyska olimpijskie w Paryżu, bowiem zdobyły one cenne punkty do rankingu kwalifikacji olimpijskiej.

 

 


Warto podkreślić, że wygrana polskich szpadzistek to największy sukces polskiej szermierki od 16 lat. W 2007 r. złoty medal na Mistrzostwach Świata drużynowo zdobyły florecistki. Natomiast dla zespołu szpadzistek jest to pierwsze złoto w historii.


 

 

Jedną z współautorek tego historycznego sukcesu jest Renata Knapik-Miazga, absolwentka Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Na swoim koncie ma ona liczne osiągnięcia, które plasują ją na pozycji liderki rankingu Polskiego Związku Szermierczego. Tylko w tym roku Renata Knapik-Miazga wywalczyła m.in. pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski seniorów w szpadzie czy w Pucharze Świata Grand Prix w Budapeszcie. W maju br. wraz z drużyną zajęła trzecie miejsce w Pucharze Świata seniorek rozegranym w Fudżajrze.

 

Wraz z drużyną Renata Knapik-Miazga również w minionych latach odnosiła sukcesy na arenie międzynarodowej zdobywając np. brązowe medale Mistrzostw Świata w 2017 r. i w 2022 r., złoty medal Mistrzostw Europy w 2019 r., srebrny medal Mistrzostw Europy w 2018 r. Startowała ona także na igrzyskach olimpijskich w Tokio (2021 r.). W 2022 r. Renata Knapik-Miazga została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu.

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
16 listopada odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Prace Przedwdrożeniowe TRL 4.0, podczas którego mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska odebrała Medal Stowarzyszenia Francuskich Wynalazców i Producentów A.I.F.F. Wyróżnienie zostało przyznane na Międzynarodowych Targach Wynalazczości „Concours Lépine” dla rozwiązania opracowanego przez zespół z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. 
 
CTT 1W tym roku paryskie targi „Concours Lépine” zorganizowano po raz 120. To jedyne wydarzenie tego typu mające ponad stuletnią tradycję. Targi Wynalazczości „Concours Lépine” wypromowały wiele ważnych wynalazków z różnych branż i dziedzin, m.in.: silnik dwusuwowy, turbinę cieplną, drukarkę 3D, sztuczne serce, sztuczne płuco, aparat do transfuzji krwi, szkła kontaktowe. Obecnie w czasie wydarzenia prezentowane są osiągnięcia i innowacje w takich dziedzinach, jak: budownictwo, inżynieria, ekologia, energia odnawialna, chemia, automatyka, hydraulika, mechanika, elektronika, informatyka, telekomunikacja, transport, bezpieczeństwo i zabezpieczenia, rolnictwo, aparatura i sprzęt medyczny, sport i rekreacja, rozwiązania dla biznesu, edukacja, sztuka i design, wyposażenie wnętrz itp.
 CTT 3
Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska wystawiło w międzynarodowym konkursie innowacyjności „Concours Lépine 2021” w Paryżu rozwiązanie oraz produkt pn. „Sposób otrzymywania bioaktywnego środka hemostatycznego na bazie chitozanu i bioaktywny środek hemostatyczny na bazie chitozanu”, opracowane przez zespół z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej: dr. hab. inż. Marka Piątkowskiego, prof. PK, mgr inż. Julię Radwan-Pragłowską, mgr inż. Aleksandrę Sierakowską, mgr. inż. Łukasza Janusa. Rozwiązanie badaczy z Politechniki Krakowskiej zaprezentowała przed Komisją Konkursową Julia Radwan-Pragłowska. – Prezentacja wywarła wielkie wrażenie, zarówno ze względu na wysoki poziom wynalazczy projektu, jak i fakt, że została wygłoszona w języku francuskim – mówi mgr inż. Małgorzata Ciesielska z CTT PK, odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji konkursowej w języku francuskim.
 
Bioaktywny środek na bazie chitozanu jest wynalazkiem zdolnym zrewolucjonizować branżę ratownictwa medycznego. Posiada unikalne własności tamowania nawet bardzo poważnych krwotoków zagrażających życiu. Ponadto jest skuteczny w warunkach CTT 2hipotermii organizmu oraz hamuje rozwój zakażenia rany. Prosty sposób aplikacji sprawia, że może być stosowany samodzielnie przez ofiary wypadków, zanim dotrze do nich profesjonalna pomoc medyczna. Biokompatybilność i biodegradowalność materiału pozwala wyeliminować potrzebę głębokiego oczyszczania rany i usuwania pozostałości opatrunku. Prace nad projektem oraz udział naukowców z PK w paryskich targach zostały sfinansowane w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0. 
 
16 listopada Maria Barbara Haller de Hallenburg-Illg, prezes Fundacji Eurobiznes-Haller, odpowiedzialnej za stoiska polskie podczas „Concours Lépine”, wręczyła dyplom i Medal Stowarzyszenia Francuskich Wynalazców i Producentów A.I.F.F., który odebrała mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska. W wydarzeniu uczestniczył prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał. W czasie posiedzenia Komitetu Monitorującego Prace Przedwdrożeniowe TRL 4.0, statuetka i medal „Lider Innowacji” (kategorie: Kobieta Wynalazca i Start-up typu spin-off) Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG został wręczony dr hab. inż. Joannie Ortyl, prof. PK z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Badaczka została doceniona za działalność naukowo-badawczą, a więc: liczne publikacje, patenty, wzory użytkowe, projekty wynalazcze oraz praktyczne zastosowania i wdrożenia przemysłowe, szczególnie w dziedzinie fotochemii (obejmującej procesy fotopolimeryzacji w układach polimerowych i fotochemiczne procesy przebiegające w cząsteczkach organicznych), a także wysokiej rangi krajowe i międzynarodowe nagrody i wyróżnienia przyznane za działalność naukową i prowdrożeniową. Co więcej, w konkursie „Lider Innowacji” zwyciężyła firma Photo4Chem Sp. z o.o., założona przez prof. Joannę Ortyl.
 
(bk)
 
 
 
 
Na zdjęciach, 1) od lewej: mgr inż. Julia Radwan Pragłowska, Maria Barbara Haller de Hallenburg-Illg, prof. Dariusz Bogdał; 2) dyplom i medal Stowarzyszenia Francuskich Wynalazców i Producentów A.I.F.F.; 3) od lewej: mgr inż. Małgorzata Ciesielska, mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska, Maria Barbara Haller de Hallenburg-Illg, dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK, prof. Dariusz Bogdał / fot. CTT PK
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

Maciej Moszew zmarł w wieku 83 lat. Był wybitnym mistrzem szopkarskim. Nieprzerwanie od 1961 r. uczestniczył w słynnym konkursie szopek krakowskich. W tym czasie około 40 razy zdobywał pierwszą nagrodę. Absolwent Wydziału Architektury PK, w 2018 r. odznaczony wpisem do Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej. Członek Stowarzyszenia Wychowanków PK.

 

 

Moszew Maciej 2018Maciej Moszew był pasjonatem projektowania i budowy zmechanizowanych szopek krakowskich. Jest on najbardziej utytułowanym szopkarzem w historii Konkursu Szopek Krakowskich. Brał udział w konkursie nieprzerwanie od 1961 r., wielokrotnie zwyciężając. Najmniejsza szopka autorstwa Macieja Moszewa miała 8 mm wysokości. Z kolei największa – sięgająca 3 m i rozciągająca się na powierzchni 60 m – wzięła udział w 1990 r. w widowisku szopkarskim wystawionym w Paryżu. Prace artysty znajdują się m.in. w znanych kolekcjach w Mediolanie, Wiedniu i Muzeum Krakowa, a także w prywatnych rękach. Jak podaje Muzeum Krakowa, Maciej Moszew zostanie upamiętniony na 81. Pokonkursowej Wystawie Szopek Krakowskich.

 

Maciej Moszew ukończył w 1969 r. studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Pracował w różnych biurach projektowych, m.in. Biurze Projektów Przemysłu Skórzanego, Wojewódzkim Biurze Projektów, Biurze projektów „Społem” czy też Dziale Inwestycji i Remontów Akademii Rolniczej w Krakowie. W latach 1981-85 i 1991-2000 był mechanizatorem Teatru Groteska w Krakowie. Kierował także pracownią plastyczną krakowskiego Teatru Starego im. Heleny Modrzejewskiej. Przez siedem lat, w okresie 2000-2007 pracował w warsztatach projektowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Będąc już na emeryturze wykonywał mechanizmy do spektakli teatralnych m.in. do baletu „Kozaki, czyli oszustwo ukarane” (2020, Cracovia Danza).

 

W 2012 r.  – w uznaniu zasług – Maciej Moszew otrzymał od Muzeum Krakowa Medal św. Krzysztofa, a w 2017 r. został odznaczony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Odznaką Honorową „Zasłużony Dla Kultury Polskiej”. W 2022 r. otrzymał specjalną Nagrodę im. Romana i Zofii Reinfussów za całokształt pracy twórczej oraz Odznakę „Honoris Gratia” za zasługi dla Miasta Krakowa.

 

Szopka krakowska
Szopka krakowska autorstwa Macieja Moszewa / fot. Jan Zych

  

Pogrzeb Macieja Moszewa odbędzie się 4 sierpnia 2023 r. o godz. 13.20 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
W piątek, 19 listopada br. prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej. Naukowiec jest wybitnym specjalistą w dziedzinie mostownictwa, a także badań materiałów i konstrukcji. Przyczynił się do wprowadzenia w Polsce taśm kompozytowych służących wzmocnieniu konstrukcji oraz zastosowania w mostownictwie konstrukcyjnego betonu samozagęszczonego. Senat PK uhonorował prof. Wojciecha Radomskiego podczas uroczystego posiedzenia w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
W dniu 26 maja br. Senat Politechniki Krakowskiej podjął uchwałę w sprawie nadania prof. Wojciechowi Radomskiemu tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej. 
  

 
 
Wybitne osiągnięcia naukowe i projektowe
 
Fot 1Działalność naukowa prof. dr. hab. inż. Wojciecha Radomskiego, dr. h. c. mult. związana jest z projektowaniem, budową i eksploatacją mostów, a także ich estetyką oraz badaniami i zastosowaniem materiałów konstrukcyjnych, zwłaszcza nowych i niekonwencjonalnych (głównie nowych generacji betonu i kompozytów polimerowych). Prof. Radomski w działalności badawczej zajmował się m.in.: badaniem obiektów mostowych pod obciążeniami statycznymi i dynamicznymi; dynamicznymi właściwościami betonu i fibrobetonu oraz elementów konstrukcyjnych wykonanych z tych materiałów, poddawanych obciążeniom uderzeniowym (prace o charakterze prekursorskim w skali kraju); oddziaływaniami termicznymi na beton i mosty betonowe; efektywnością ekonomiczną w mostownictwie; zastosowaniem techniki komputerowej w projektowaniu, budowie i utrzymaniu mostów; estetyką mostów; zastosowaniem materiałów nowej generacji w mostownictwie, głównie betonów wysokowartościowych, wysokowartościowych betonów lekkich i betonów samozagęszczonych oraz kompozytów polimerowych z włóknami jako elementów do zbrojenia i wzmacniania konstrukcji z betonu; destrukcją konstrukcji z betonu; technicznymi, ekonomicznymi i eksploatacyjnymi aspektami projektowania i budowy mostów betonowych, głównie z betonu sprężonego; modernizacją obiektów mostowych.
 
Prof. Wojciech Radomski opublikował w kraju i za granicą ponad 260 prac, w tym – jako autor lub współautor – 25 książek, 99 artykułów w prestiżowych czasopismach oraz 139 referatów prezentowanych na wielu konferencjach, m. in. w Chinach, Belgii, Hiszpanii, Indiach, Japonii, Malezji, Norwegii, Nowej Zelandii, Republice Południowej Afryki, Singapurze, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Tajlandii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Dwie napisane indywidualnie książki zostały wydane w języku angielskim w Japonii („Fibre Reinforced Concrete”) i w Wielkiej Brytanii („Bridge Rehabilitation”). 
 Fot 4
Obszary badawcze, którymi zajmuje się prof. Wojciech Radomski świadczą o uniwersalnym charakterze jego działalności naukowej. Widoczne jest to jeszcze bardziej, gdy uwzględni się szczegółowe zakresy badań – powiedział w laudacji prof. dr. hab. inż. Kazimierza Furtaka, dr. h. c., rektor Politechniki Krakowskiej w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016. – W swojej działalności prof. Radomski stara się łączyć badania naukowe, poznawcze z zagadnieniami aplikacyjnymi – jest praktykującym inżynierem z uprawnieniami i osiągnięciami projektowymi. W miarę możliwości wprowadza nowe, prekursorskie rozwiązania materiałowe, przede wszystkim do mostownictwa, ale też do innych dziedzin budownictwa.
 
Prof. Radomski brał udział w projektowaniu wielu obiektów mostowych i tunelowych, sprawował również nadzór nad ich wykonywaniem, np. betonowego mostu przez Odrę w Opolu, betonowego podwieszonego Mostu Rędzińskiego we Wrocławiu, betonowego mostu przez Wisłę w Sandomierzu. Weryfikował wiele projektów konstrukcji budowlanych (m.in. „Spodka” w Katowicach) i inżynierskich oraz opracował liczne ekspertyzy. Jest obecnie konsultantem biur projektowych i firm mostowych. Posiada uprawnienia projektowe i wykonawcze w zakresie budownictwa mostowego. Wraz z prof. Tomaszem Siwowskim jest prekursorem wprowadzenia w Polsce taśm kompozytowych do wzmacniania konstrukcji oraz zastosowania w mostownictwie konstrukcyjnego betonu samozagęszczonego (pierwsze krajowe zastosowanie w mostownictwie – łuki Mostu Zamkowego w Rzeszowie).
 
 
Politechnika Warszawska, epizod japoński, Olimpiada Wiedzy Technicznej
 
Fot 6Prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski urodził się 21 sierpnia 1941 r. w Lublinie. W 1965 r. ukończył studia na ówczesnym Wydziale Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej. Na PW uzyskał stopień naukowy doktora (1972 r.) i doktora habilitowanego (1982 r.). Tytuł profesora otrzymał w 1995 r. Uczony przez wiele lat (1986-2011) kierował Instytutem Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W 2011 r. przeszedł na emeryturę. W latach 2011-2015 był zatrudniony na Politechnice Łódzkiej, a od roku 2018 pracuje na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Odbył staże naukowe i techniczne, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Norwegii i we Włoszech. W latach 1991-1992 pracował na Uniwersytecie w Kanazawa w Japonii. 
 
Jest członkiem naukowych i technicznych organizacji międzynarodowych: przewodniczył Polskiej Grupie International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), zasiadał w trzech komitetach mostowych Transportation Research Board (TRB) w USA. Od wielu lat jest członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. W latach 2008-2015 – przez dwie kadencje – przewodniczył temu Komitetowi. W 2001 r. i 2004 r. wybierany na przewodniczącego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej, pełniąc funkcję jej wiceprzewodniczącego. W latach 2002-2012 wiceprezes Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe. 
 
Prof. Wojciech Radomski wypromował 179 dyplomantów – inżynierów i magistrów inżynierów, 9 doktorów, był recenzentem 35 prac doktorskich, 13 prac habilitacyjnych oraz 15 wniosków o przyznanie tytułu profesora i 9 wniosków o nadanie tytułu doktora honoris causa. Popularyzuje naukę i technikę wśród młodzieży. Przez wiele lat przewodniczył Komitetowi Głównemu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej, organizowanej do uczniów szkół średnich.
 
W 2014 r. Politechnika Świętokrzyska przyznała prof. Wojciechowi Radomskiemu godność doktora honoris causa. W 2017 r. został wyróżniony Medalem Politechniki Warszawskiej. Otrzymał m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Posiada też szereg odznaczeń resortowych i stowarzyszeniowych. Jest honorowym członkiem Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.
 Fot tablica
 
Współpraca z Politechniką Krakowską
 
Prof. Wojciech Radomski od ponad 40 lat współpracuje na wielu polach – naukowym, publikacyjnym i organizacyjnym – z Politechniką Krakowską. Wieloletnia kooperacja naukowa z pracownikami Wydziału Inżynierii Lądowej PK została zwieńczona wydaniem wspólnego podręcznika oraz artykułami i referatami. Prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski uczestniczył jako recenzent w licznych postępowaniach o nadanie pracownikom PK stopni doktora i doktora habilitowanego, stanowiska profesora uczelni oraz tytułu profesora. Ponadto brał udział w przygotowaniu przez zespoły z Wydziału Inżynierii Lądowej wniosków dotyczących wspólnych projektów badawczych. W czasie pełnienia funkcji przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, prof. Radomski wielokrotnie współpracował z WIL PK przy organizacji, prestiżowej dla inżynierii lądowej, konferencji w Krynicy-Zdroju, a także innych konferencji naukowych organizowanych przez Politechnikę Krakowską.
 
Podczas uroczystości w Collegium Maius, prof. Wojciech Radomski wygłosił wykład pt. „Most nad czasem i przestrzenią – moje związki z Krakowem i jego politechniką”. 
 
 
 
(bk)
 
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

W poniedziałek 24 lipca w siedzibie Wojskowej Akademii Technicznej została podpisana umowa o współpracy z Politechniką Krakowską. Uczelnie będą wspólnie prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe oraz kształcić studentów i doktorantów.

 

Rektor Politechniki Krakowskiej profesor Andrzej Szarata i Rektor-Komendant WAT generał bryg. profesor Przemysław Wachulak podpisują umowę.
Fot. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 

 

Porozumienie o współpracy podpisali: gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, rektor-komendant Wojskowej Akademii Technicznej i prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej. Jak ustaliły obie uczelnie, współpraca będzie prowadzona w takich formach jak m.in.: inicjowanie, prowadzenie i promowanie badań naukowych i prac rozwojowych (w tym innowacyjnych rozwiązań technologicznych), doradztwo naukowo-badawcze, konsultacje techniczno-technologiczne i ekspertyzy, kształcenie studentów i doktorantów, organizowanie szkoleń, kursów, konferencji naukowych, organizowanie staży i praktyk oraz wymiana wiedzy i doświadczeń.

 

Cieszymy się, że Wojskowa Akademia Techniczna i Politechnika Krakowska będą partnerami. Podpisane porozumienie z jednej strony jest formalnym poświadczeniem wieloletniej współpracy Politechniki Krakowskiej i Wojskowej Akademii Technicznej, a z drugiej strony otwiera furtkę do realizacji nowych przedsięwzięć, umożliwiających jeszcze lepsze warunki rozwoju obu uczelni. – zaznaczył prof. dr. hab. inż. Andrzej Szarata.

 


Podpisane porozumienie z jednej strony jest formalnym poświadczeniem wieloletniej współpracy Politechniki Krakowskiej i Wojskowej Akademii Technicznej, a z drugiej strony otwiera furtkę do realizacji nowych przedsięwzięć, umożliwiających jeszcze lepsze warunki rozwoju obu uczelni.


Rektor Politechniki Krakowskiej podkreślił możliwości, jakie nowej współpracy może przynieść prowadzenie wspólnych badań w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej, które posiada tunel aerodynamiczny umożliwiający symulację pola prędkości z uwzględnieniem wpływu terenu i zabudowań. W Laboratorium realizowane są prace naukowo-badawcze i komercyjne w czterech obszarach tematycznych: inżynierii wiatrowej, inżynierii śniegowej, energetyki wiatrowej oraz akustyki i wibroakustyki stosowanej.

 

W spotkaniu z ramienia Politechniki Krakowskiej uczestniczyli także: dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK i dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK. Wojskową Akademię Techniczną reprezentowali: prorektor ds. naukowych prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, dziekan Wydziału Cybernetyki dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT, prodziekan ds. naukowych Wydziału Cybernetyki dr hab. inż. Janusz Furtak, prof. WAT, prodziekan ds. naukowych Wydziału Elektroniki prof. dr hab. inż. Mateusz Pasternak i zastępca dziekana Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa płk dr hab. inż. Przemysław Kupidura.

 

 

 

Rektor Politechniki Krakowskiej profesor Andrzej Szarata i Rektor-Komendant WAT generał bryg. profesor Przemysław Wachulak podpisują umowę. Rektor Politechniki Krakowskiej profesor Andrzej Szarata i Rektor-Komendant WAT generał bryg. profesor Przemysław Wachulak wymieniają uścisk dłoni Rektor Politechniki Krakowskiej profesor Andrzej Szarata i Rektor-Komendant WAT generał bryg. profesor Przemysław Wachulak pozują do zdjęcia. Rektor-Komendant trzyma umowę.
Rektor Politechniki Krakowskiej profesor Andrzej Szarata i Rektor-Komendant WAT generał bryg. profesor Przemysław Wachulak trzymają pudełko z herbem. Herb w pudełku z wyściełanym na czerwono dnem Wszyscy przedstawiciele obu uczelni pozują do wspólnego zdjęcia

Fot. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

(jg, J. S., Wojskowa Akademia Techniczna)

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Naukowcy z Politechniki Krakowskiej opracowują dokument o nazwie „Standard klimatyczny” dla nowych i istniejących budynków użyteczności publicznej w Krakowie. Opracowanie ma stać się przystępną i przejrzystą instrukcją realizacji procesu inwestycyjnego przeznaczoną dla projektantów, wykonawców i zarządców miejskich budynków użyteczności publicznej. 9 listopada odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta, podczas którego pracownicy uczelni omówili koncepcję „Standardu klimatycznego”. Jego sporządzenie zleciła Politechnice Krakowskiej miejska jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna. Umowa w tej sprawie została podpisana na początku października br. przez dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK dr. hab. inż. Stanisława M. Rybickiego, prof. PK oraz dr. hab. inż. Marka Bogackiego, prof. AGH, zastępcę dyrektora KEGW. 
 
Rynek w KrakowieW projekt „Standardu klimatycznego” zaangażowanych jest 38 ekspertów z 5 wydziałów: Inżynierii Środowiska i Energetyki, Architektury, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Pula zagadnień, którymi zajmują się interdyscyplinarne zespoły naukowców z Politechniki Krakowskiej, jest rozbudowana. Opracowywane są m.in. standardy energetyczne i mikroklimatu otoczenia. Naukowcy zaproponują minimalne standardy energetyczne dla różnych kategorii budynków użyteczności publicznej, opracują – rekomendowane do zastosowania – przedsięwzięcia termomodernizacyjne, a więc przykładowe rozwiązania, analizę opłacalności przedsięwzięć termomodernizacyjnych, analizę możliwości zastosowania OZE dla różnych kategorii budynków użyteczności publicznej, a także określą standardy w zakresie kształtowania różnych typów budynków użyteczności publicznej, w tym ich geometrii z uwzględnieniem uwarunkowań klimatycznych. Wytyczą także standardy w zakresie zagospodarowania przestrzeni wokół obiektów architektonicznych z uwzględnieniem uwarunkowań mikroklimatycznych i innych uwarunkowań środowiskowych. 
 
Dokument dla Krakowa będzie zawierał również: standardy optymalnego klimatu wewnętrznego (m.in. wytyczne dotyczące sposobu osiągnięcia optymalnego poziomu komfortu cieplnego, jakości powietrza wewnętrznego, komfortu akustycznego, wizualnego, jakości oświetlenia i ergonomii budynku wraz ze zdefiniowaniem minimalnych kryteriów i sposobu oceny wspomnianych parametrów); standardy uwarunkowań architektonicznych i urbanistycznych (m.in. rekomendacje w zakresie sposobu prowadzenia przedsięwzięć termomodernizacyjnych w różnych uwarunkowaniach architektoniczno-urbanistycznych, środowiskowych, technicznych i innych); standardy związane z przeciwdziałaniem nadmiernej insolacji budynków (m.in. rekomendacja sposobów przeciwdziałania nadmiernej insolacji budynków wraz z uwarunkowaniami ich stosowania); standardy w zakresie adaptacji budynku i jego otoczenia do możliwości zagospodarowania wód opadowych (m.in. opracowanie wstępnych wytycznych w zakresie: miejscowego i powierzchniowego retencjonowania wód opadowych, wykorzystania wody szarej, budowy ogrodów deszczowych i innego typu niebiesko-zielonej infrastruktury); standardy w zakresie ograniczenia zużycia wody pitnej w budynkach (m.in. rekomendacje rozwiązań technicznych i organizacyjnych możliwych do zastosowania wraz z ich uwarunkowaniami, mających na celu zmniejszenie zużycia wody pitnej w budynkach); standardy w zakresie zielonego otoczenia budynków (m. in. rekomendacje w zakresie tworzenia: stref wypoczynku/relaksu/zabawy/edukacji, kształtowania przyjaznego człowiekowi mikroklimatu, siedlisk dla zwierząt, przestrzeni zmniejszającej albo do gruntu). 
 
Podczas ubiegłotygodniowego spotkania w Urzędzie Miasta Krakowa, pracownicy Politechniki Krakowskiej zwrócili szczególną uwagę na potrzebę wypracowania procedur recyklingu materiałów budowlanych pochodzących z remontowanych lub wyburzanych obiektów. – Zmiany są konieczne, traktujemy je wszystkie jak ewolucję w budownictwie, a nie rewolucję – podkreśla prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk. 
 
Zaproponowana koncepcja „Standardu klimatycznego” zostanie teraz przeanalizowana przez jednostki odpowiedzialne za realizację procesów inwestycyjnych w mieście. Prace nad dokumentem dla Krakowa potrwają do połowy 2022 r.
 
(bk)
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}

Delegacja Politechniki Krakowskiej z rektorem prof. Andrzejem Szaratą na czele składa w lipcu wizyty na czterech chińskich uczelniach. Przedmiotem rozmów - dotychczasowa współpraca (m.in. w polsko-chińskiej Międzynarodowej Szkole Inżynierskiej z udziałem Politechniki Krakowskiej, Tianjin Chengijan University i Politechniki Białostocką) oraz nowe formy kooperacji naukowej i dydaktycznej.

 

Grupa osób: dziesięciu mężczyzn i dwie kobiety. Wszyscy są ubrani elegancko. W szarym garniturze - profesor Andrzej Szarata, rektor PK

 

W Chinach od 11 do 21 lipca przebywa 4-osobowa reprezentacja Politechniki Krakowskiej: rektor PK prof. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej dr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. PK, dr inż. arch. Rafał Zawisza, prof. PK z Wydziału Architektury PK oraz Katarzyna Baron-Lisiakiewicz, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PK.  Delegacja z Krakowa odwiedza kolejno Tianjin Chengjian University,  Tiangong University, Wuhan University of Technology oraz Guangdong University of Technology.

 

 


Z Tiangong University i Guangdong University of Technology łączą Politechnikę umowy o współpracy, m.in. dotyczące wymiany studenckiej. Teraz rozmowy dotyczyć będą także ewentualnej kooperacji w ramach studiów wspólnych i badań naukowych.


 

 

Z uniwersytetem w Tianjinie PK prowadzi wspólne kształcenie na kierunkach architektura i architektura krajobrazu w ramach Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej (uczestniczy w niej także Politechnika Białostocka). W trakcie wizyty (na zdjęciu) omawiano m.in. tematy rozszerzenia współpracy o nowe dyscypliny nauki (np. inżynierię materiałową) i nowe poziomy kształcenia (także w ramach Szkoły Doktorskiej PK).

  

Z Tiangong University i Guangdong University of Technology także łączą Politechnikę umowy o współpracy, m.in. dotyczące wymiany studenckiej. Teraz rozmowy dotyczyć będą także ewentualnej kooperacji w ramach studiów wspólnych i badań naukowych. Z kolei na Uniwersytecie Technologiczny w Wuhan omówione zostaną m.in. wspólne inicjatywy badawcze i dydaktyczne dot. Inżynierii materiałowej, inżynierii chemicznej oraz inżynierii lądowej.

 

Więcej o współpracy międzynarodowej PK na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej oraz jego sekcji Programu Erasmus.

 

 

Na zadjęciach: Delegacja z Politechniki Krakowskiej na Uniwersytetach Tianjin Chengjian oraz Tiangong / Fot. Dział Współpracy Międzynarodowej PK

 

 

 (m)


 

 

 

Delegacja z PK ogląda makietę kampusu w Tianjin Chengijan University Delegaci z PK słuchają oprowadzającego ich po kampusie pracownika Tianjin Chengijan University
Delegacja z PK na kampusie Tiangong University Delegacja z PK zwiedza Tiangong University

 

 

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej, dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK, został laureatem prestiżowej Nagrody naukowej Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Nagroda przyznawana jest za wyróżniającą się, opublikowaną, twórczą pracę naukową lub cykl prac z dziedziny nauk technicznych. 
 
Na zdjęciu młody mężczyzna w dużych, modnych okularach, z brodą. Pod szyją mucha, elegancka koszula i marynarka. Delikatnie się uśmiecha. To profesor Paweł PławiakProf. Paweł Pławiak został wyróżniony w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja za cykl 31 publikacji dotyczących badań bazujących na uczeniu zespołowym, głębokim, obliczeniach ewolucyjnych oraz ich fuzji, które doprowadziły do zaprojektowania nowych skutecznych metod uczenia maszynowego. – W ostatnich dekadach możemy zauważyć wzmożone zainteresowanie różnymi technikami uczenia maszynowego, co jest spowodowane ich niezwykłą przydatnością i możliwością rozwiązywania problemów, które są niezwykle skomplikowane, zwłaszcza przy zastosowaniu sposobów konwencjonalnych. Zalety uczenia maszynowego (w szczególności inteligencji obliczeniowej) leżą we własnościach „odziedziczonych” po ich biologicznych odpowiednikach, takich jak uczenie się i uogólnianie wiedzy (np. sztuczne sieci neuronowe), globalna optymalizacja (np. algorytmy genetyczne) i stosowanie nieprecyzyjnych terminów (np. systemy rozmyte) – mówi prof. Paweł Pławiak z Politechniki Krakowskiej. 
 
Badania prowadzone przez prof. Pławiaka, a bazujące na uczeniu zespołowym, głębokim, obliczeniach ewolucyjnych oraz ich fuzji doprowadziły do zaprojektowania nowych, skutecznych metod i opracowania procedur przetwarzania i analizy danych, np. nowej metodyki analizy dłuższych dziesięciosekundowych fragmentów sygnału EKG, zaprojektowania nowatorskich wielowarstwowych zespołów klasyfikatorów wraz z odpowiednią genetyczną optymalizacją ich struktur czy opracowania nowej koncepcji warstwowego treningu genetycznego, polegającego na sprzężeniu selekcji cech, walidacji krzyżowej oraz optymalizacji parametrów klasyfikatorów za pomocą algorytmu genetycznego, by wyeliminować efekt przeuczenia. 
 
Uzyskane przez naukowca z PK wyniki mają praktyczny charakter i mogą – poprzez zaimplementowanie zaprojektowanych algorytmów w chmurach obliczeniowych lub urządzeniach mobilnych – zostać wykorzystane np. do wspomagania pracy lekarzy, identyfikowania osób, rozpoznawania tuszu i papieru w medycynie sądowej itp.
 
Dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK (na zdjęciu / fot. Jan Zych) od 1 stycznia br. pełni funkcję dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej. Z uczelnią związany jest od 2013 r. W 2012 r. zdobył tytuł magistra inżyniera elektroniki i telekomunikacji na Akademii Górniczo-Hutniczej. Stopień doktora uzyskał również na AGH za rozprawę doktorską pt. „Automatyczne diagnozowanie dysfunkcji mięśnia sercowego na podstawie analizy sygnału elektrokardiograficznego (EKG) przy wykorzystaniu systemu ewolucyjno-neuronowego”, którą obronił z wyróżnieniem w 2016 r. Habilitację uzyskał w 2020 r. na Politechnice Śląskiej (rozprawa pt. „Rozwój metod uczenia maszynowego bazujących na uczeniu zespołowym, głębokim i obliczeniach ewolucyjnych oraz ich fuzji”). 
 
Do zainteresowań badawczych prof. Pawła Pławiaka należą: metody uczenia maszynowego (w tym metody inteligencji obliczeniowej), uczenie zespołowe, uczenie głębokie, obliczenia ewolucyjne, klasyfikacja i rozpoznawanie wzorców, przetwarzanie i analiza sygnałów, analiza i eksploracja danych, technologia sensorowa oraz biocybernetyka i medycyna. Naukowiec jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Należy do zespołu doradczego MEiN do oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Pracuje też w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk. 2 listopada br. prezes Rady Ministrów powołał prof. Pawła Pławiaka na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw naukowych Instytutu Łączności – narodowej instytucji badawczo-rozwojowej w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych.
 
Nagrody naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN przyznawane są badaczom polskim lub cudzoziemcom zatrudnionym w okresie ostatnich czterech lat w Polsce, którzy w roku opublikowania pracy lub ostatniej z cyklu zgłoszonych prac nie posiadali tytułu naukowego, nie byli dotychczas wyróżnieni Nagrodą i nie przekroczyli 40. roku życia. Prace będące przedmiotem Nagrody muszą być opublikowane nie później niż w ciągu ostatnich czterech lat kalendarzowych, nie wliczając w to roku przyznawania Nagrody. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody naukowej Wydziału IV Nauk Technicznych PAN mogą występować członkowie Polskiej Akademii Nauk oraz członkowie komitetów naukowych i problemowych afiliowanych przy Wydziale IV. 
 
W tym roku, oprócz prof. Pawła Pławiaka, nagrody naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN otrzymali: dr inż. Grzegorz Bury z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (inżynieria lądowa i transport; rozprawa doktorska pt. „Precise orbit determination of GNSS Satellite using microwave and laser Ranging data”), dr inż. Mateusz Kopeć z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN (inżynieria materiałowa; cykl 6 prac dotyczących formowania na gorąco komponentów tytanowych), prof. dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel z Politechniki Poznańskiej (inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; cykl 11 prac dot. zbadania i opracowania technologii umożliwiającej konwersję szerokiej gamy substratów pochodzących z odpadów i ścieków na biochemikalia i biopaliwa), dr hab. Filippo Pierini z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki (inżynieria biomedyczna; cykl 4 publikacji dot. reagujących na bodźce nanostrukturalnych hydrożeli), dr inż. Leszek Pstraś z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN (inżynieria biomedyczna; praca doktorska pt. „Mathematical modelling of cardiovascular response to haemodialysis” oraz 7 prac powiązanych).
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}

Towarzystwo Badań Naukowych Sigma Xi to międzynarodowe stowarzyszenie założone dla uhonorowania najwybitniejszych przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych i zainicjowania współpracy pomiędzy nimi. Członkiem tej organizacji został dr hab. inż. Michał Łach, prof. PK.

 

W uznaniu Twoich osiągnięć naukowych i wkładu w rozwój wiedzy w Twojej dziedzinie, mamy przyjemność nominować Cię do pełnego członkostwa w Sigmie Xi(…) – tak brzmi początek wiadomości, którą otrzymał dr hab. inż. Michał Łach, prof. PK. Profesorowi zostało zaproponowane „pełne członkostwo” w Towarzystwie Badań Naukowych Sigma Xi (Sigma Xi, The Scientific Research Honor Society). Jest ono dostępne tylko dla osób wykazujących się znacznymi osiągnięciami badawczymi, które potwierdzone są publikacjami naukowymi.

 

Certyfikat członowstwa prof. Michała Łacha w Sigma Xi (treść certyfikatu w języku angielskim).  List powitalny przedstawicieli Sigma Xi skierowany do prof. Michała Łacha (treść listu w języku angielskim).

 

Sigma Xi powstała w 1886 r. w Cornell University i jest to jedna z najstarszych organizacji naukowych na świecie. Jej członkami byli i są wybitni naukowcy, w tym ponad 200 laureatów Nagrody Nobla (m.in. Albert Einstein, Enrico Fermi, Linus Pauling, Francis Crick oraz James Watson). Założyciele Sigmy Xi od początku podkreślali, że organizacja będzie oddana całej nauce. Celem stowarzyszenia jest wspieranie promocji prac naukowych, rozwijanie współpracy między naukowcami ze wszystkich dziedzin oraz współpraca nauki z przemysłem.

 

– Członkowie Sigma Xi mają dostęp do szerokiej gamy korzyści, takich jak np. możliwość nawiązywania kontaktów czy pozyskiwania grantów badawczych i nagród za wybitne badania naukowe. Mogą też wymieniać pomiędzy sobą poglądy i doświadczenia oraz wypowiadać się na forach Sigma Xi na najważniejsze tematy dotyczące badań naukowych. Członkowie tej organizacji mogą również uczestniczyć w specjalnych konferencjach. Warto wspomnieć, że Towarzystwo Badań Naukowych wydaje także artykuły naukowe – mówi dr hab. inż. Michał Łach, prof. PK.

 

Sigma Xi jest jednym z największych na świecie interdyscyplinarnych towarzystw naukowych. Do tej organizacji można dołączyć przez nominację, której dokonują dwaj członkowie Sigmy Xi lub ubiegać się samodzielnie o członkostwo (obowiązują wówczas specjalne procedury). Profesor Michał Łach nie ubiegał się osobiście o przyjęcie do Sigmy Xi. Członkostwo w tej organizacji zostało mu zaproponowane w uznaniu dla jego osiągnięć, a jest ich naprawdę sporo. Warto przypomnieć, że prof. Michał Łach był na liście TOP 2% za rok 2021, wśród autorów publikacji, które były najczęściej cytowane przez innych autorów w 2021 r.

 

Dr hab. inż. Michał Łach, prof. PK pracuje na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Jest on absolwentem Wydziału Mechanicznego (kierunek inżynieria materiałowa). Na tym samym wydziale podjął także studia doktoranckie, a w 2015 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Z kolei w 2022 r. na podstawie uchwały Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Śląskiej został mu przyznany stopień doktora habilitowanego.

 

Profesor Michał Łach działalność naukowo-dydaktyczną łączy z doświadczeniem zawodowym i wspólnie z przedsiębiorcami realizuje projekty badawczo-rozwojowe. W pracy naukowej skupia się m.in. na badaniu materiałów i przetwarzaniu odpadów. Wiele z prowadzonych przez niego prac i opracowywanych technologii zgodnych jest z założeniami gospodarki bezodpadowej czy gospodarki o obiegu zamkniętym. Wyniki jego prac mogą być wykorzystywane przez przemysł i dlatego bywają komercjalizowane. W 2015 r. prof. Michał Łach wraz z prof. Januszem Mikułą i przy udziale INTECH PK założył pierwszą na PK spółkę typu spin-off.

 

Prof. Michał Łach posiada spory dorobek naukowy obejmujący publikacje autorskie i współautorskie, patenty czy opisy technologii know-how. Brał udział w przygotowywaniu różnych ekspertyz oraz opracowań dla przemysłu. Profesor był również członkiem Rektorskiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich oraz Komisji Regulaminowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Pełni także funkcję kierownika projektu Lider z NCBR oraz opiekuna sekcji BudMat działającej przy Kole Naukowym Materiałów Funkcjonalnych Smart Mat.

 

Dr hab. inż. Michał Łach, prof. PK był i jest kierownikiem wielu projektów krajowych i zagranicznych. Przykładem może być projekt pn. „Opracowanie i demonstracja technologii wytwarzania wysoko efektywnych sorbentów na bazie diatomitu oraz wypełniaczy diatomitowych”, o którym więcej można przeczytać w artykule: „Naukowcy z PK pracują nad efektywnym materiałem do pochłaniania substancji ropopochodnych”. Celem tego projektu jest opracowanie i demonstracja technologii wytwarzania wysoko efektywnych sorbentów i materiałów funkcjonalnych na bazie diatomitów, czyli zwięzłych skał osadowych. Politechnika Krakowska realizuje ten projekt wspólnie z Specjalistycznym Przedsiębiorstwem Górniczym Górtech Sp. z o.o. Projekt „Opracowanie i demonstracja technologii wytwarzania wysoko efektywnych sorbentów na bazie diatomitu oraz wypełniaczy diatomitowych” został wydłużony do końca października 2023, więc badania jeszcze trwają. W ramach projektu udało się m.in. zmodernizować jedyną w Polsce kopalnię diatomitu. Poza opracowaniem technologii obróbki surowca zrealizowano za kilka mln zł innowacyjną linię pilotażową – mówi dr hab. inż. Michał Łach, prof. PK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(jg)

{fastsocialshare}

 
 
„Ku pojednaniu” – pod takim hasłem odbyły się tegoroczne XVI Dni Jana Pawła II. W ramach wydarzenia Politechnika Krakowska zorganizowała ogólnopolski konkurs fotograficzny. 18 listopada poznaliśmy zwycięzców. 
 
I Nagroda Katarzyna Kukieka Wszyscy rwni II Nagroda Jacek Ciso Pojednanie z samym sob zaprowadzi do pojednania z blinim III Nagroda Jzef Ciso Pojednaj si a chmury gradowe odejd w sin dal
 
Celem Dni Jana Pawła II jest popularyzacja dziedzictwa Ojca Świętego. W wydarzenie zaangażowane są szkoły wyższe z Krakowa. W ramach Dni JP II – oprócz konkursu fotograficznego – odbywają się zwykle wykłady, debaty, konferencje, sesje naukowe, koncerty i konkurs literacki. Hasłami poprzednich edycji były m.in.: „Niepodległość”, „Prawa człowieka i prawa narodów”, „Miłosierdzie”, „Świętość”, „Nadzieja”, „Uniwersytet”. 
 
Ogólnopolski konkurs, który zorganizowała Politechnika Krakowska, skierowany był zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów fotografii. Uczestnicy mogli przesłać maksymalnie cztery prace (format minimum 30x40 cm) lub zwarte tematycznie cykle (do czterech zdjęć), nawiązujące do hasła tegorocznych Dni Jana Pawła II. Na konkurs wpłynęły 52 fotografie wykonane przez 21 autorów. 
 
3 listopada odbyło się posiedzenie jury konkursowego, w składzie: dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK (przewodniczący jury, prorektor ds. ogólnych PK), mgr sztuki Ewa Deskur-Kalinowska (Dział Promocji PK), mgr inż. Jan Zych (art. fot., członek Związku Polskich Artystów Fotografików), mgr Danuta Zajda (sekretarz jury, Dział Promocji PK). Podczas posiedzenia wyłoniono laureatów konkursu. I nagrodę (1500 zł) przyznano Katarzynie Kukiełce, autorce fotografii zatytułowanej „Wszyscy równi”. II nagrodę (1200 zł) otrzymał Jacek Cisło za zdjęcie „Pojednanie z samym sobą zaprowadzi do pojednania z bliźnim”. III nagroda (1000 zł) trafiła do Józefa Cisło, autora pracy pt. „Pojednaj się, a chmury gradowe odejdą w siną dal”. 
 
Na wirtualną wystawę pokonkursową zostało zakwalifikowanych 25 fotografii, które wykonali: Katarzyna Kukiełka, Jacek Cisło, Józef Cisło, Wojciech Domagała, Wojciech Fediuk, Krystian Jaworz, Tomasz Okoniewski, Angelika Palasz, Anna Polak, Paweł Szott, Beata Zawrzel, Anna Zgorzelska. Wręczenie nagród i dyplomów tegorocznym laureatom konkursu odbyło się 18 listopada w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II. 
 
 
(bk)
 
 
 
Zdjęcia, prace nagrodzone w tegorocznym konkursie (od lewej: I, II i III nagroda)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

Dr inż. arch. Bartosz Dendura z Katedry Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zdobył nagrodę główną w plebiscycie European Property Awards 2023 w kategorii nieruchomości jednorodzinnych. Jury doceniło architekta z PK za projekt ekologicznego domu zlokalizowanego na krakowskiej Olszy.

 

 

Trzech mężczyzn w garniturach. W środku stoi dr inż. arch. Bartosz Dendura, który trzyma w rękach dyplom.
Dr inż. arch. Bartosz Dendura z nagrodą European Property Awards / fot. Archiwum prywatne Bartosza Dendury

 

European Property Awards to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów branżowych w Europie. Biorą w nim udział m.in. architekci, deweloperzy, projektanci wnętrz oraz pośrednicy na rynku nieruchomości. Organizowany od 1993 r. konkurs cieszy się dużą popularnością wśród architektów, o czym świadczą licznie nadsyłane zgłoszenia. Prace oceniało jury składające się z ponad 80 międzynarodowych ekspertów. W tym roku organizatorzy europejskim domom jednorodzinnym przyznali łącznie 11 nagród, w tym cztery nagrody główne. Podczas gali w Londynie takim wyróżnieniem została uhonorowana pracownia Studio4SPACE, którą zarządza dr inż. arch. Bartosz Dendura.

 

Zdjęcie z góry. Widoczne są liczne budynki, a wśród nich stoi dom zaprojektowany przez Bartosza Dendurę.
Ekologiczny dom na krakowskiej Olszy / Fot. Archiwum prywatne Bartosza Dendury

 

Nagroda European Property Awards to kolejna nagroda dla projektu ekologicznego domu na krakowskiej Olszy. W zeszłym roku projekt został doceniony m.in. przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP zdobywając nagrodę w plebiscycie Małopolskiego Salonu Architektury. W tym samym roku projekt nagrodziło jury konkursu „Dom z Klimatem”. W zorganizowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska konkursie na najlepszy zrealizowany projekt budynku ekologicznego zdobył on nagrodę specjalną (więcej: Architekt z Politechniki Krakowskiej doceniony za projekt ekologicznego, drewnianego domu w Krakowie). Uznanie środowiska architektonicznego projekt zyskał już w 2021 r. w konkursie Green Building Awards zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego. Zdobył on wówczas tytuł najlepszej ekologicznej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Nagroda otrzymana w European Property Awards 2023 jest dla mnie dużym wyróżnieniem. Jej międzynarodowa renoma jest oznaką, że nasza koncepcja i myśl architektoniczna znajdują uznanie w gronie najlepszych projektów europejskich wybranych przez jury konkursu. Dotychczas zaprojektowany przez nas budynek wyróżniany był za swoje pro środowiskowe rozwiązania a powyższa nagroda świadczy o zauważeniu i docenieniu także estetycznego wymiaru realizacji. Chcemy udowadniać, że architektura ekologicznego domu jednorodzinnego wykonanego w oparciu o konstrukcje drewnianą może być także ładna, o czym wielu Polaków zdaje się nie pamiętać lub nie wiedzieć. Ta nagroda jest dla nas sygnałem, że te założenia udało się zrealizować – mówi dr inż. arch. Bartosz Dendura.

 

W związku z licznym nagrodami nie raz już pisaliśmy o projekcie ekologicznego domu. Warto przypomnieć, że do realizacji tego projektu zastosowano technologię prefabrykowanych paneli o szkieletowej konstrukcji drewnianej, ograniczając ślad węglowy i ilość odpadów budowlanych w porównaniu z analogicznymi realizacjami w technologii tradycyjnej. Budynek został wykonany z zastosowaniem rozwiązań pasywnych i charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami cieplnymi przegród zewnętrznych. Co więcej, zastosowano również odzysk ciepła z powietrza wywiewanego, co w rezultacie skutkuje zmniejszeniem strat ciepła przez wentylację. Warto przypomnieć, że zapotrzebowanie na ciepło pokrywane jest powietrzną pompą ciepła, zasilaną z instalacji fotowoltaicznej umieszczonej na dachu budynku.

 

Jednorodzinny dom przy ul. Dobrej w Krakowie. Posiada płaski dach i duże narożne przeszklenia. Jako materiał elewacyjny zostało zastosowane drewno. Jest to drewno opalane, ciemnobrązowe. Od frontu: cztery długie wąskie okna. Przed budynkiem znajduje się jasne ogrodzenie, chodnik i droga.
Projekt ekologicznego domu autorstwa dr. inż. arch. Bartosza Dendury z WA PK


Autor projektu, dr inż. arch. Bartosz Dendura to uznany krakowski architekt. Jest on jednym ze zwycięzców programu Europe 40 Under 40 ® na lata 2022-2023, czyli nagrody dla czterdziestu wschodzących gwiazd europejskiej architektury poniżej 40 roku życia (więcej: 1 z 40 najwybitniejszych architektów poniżej 40 roku życia – międzynarodowe wyróżnienie dla pracownika WA PK). Bartosz Dendura jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Studiował także w College of Architecture and Design na University of Tennessee. Dr inż. arch. Bartosz Dendura pracuje na Wydziale Architektury PK, a także prowadzi grupę projektową i badawczą Studio4SPACE. W konkursach nagradzane są nie tylko jego prace, ale także projekty studenckie, nad którymi sprawuje on opiekę jako promotor.

 

 

 

 

 

(jg)

{fastsocialshare}

 
 
Plakat Dni Jana Pawła II„Ku pojednaniu” – pod takim hasłem odbywają się w tym tygodniu XVI Dni Jana Pawła II. W ramach wydarzenia Politechnika Krakowska zorganizowała ogólnopolski konkurs fotograficzny. Zwycięzców poznamy 18 listopada. 
 
Celem Dni Jana Pawła II jest popularyzacja dziedzictwa Ojca Świętego. W wydarzenie zaangażowane są szkoły wyższe z Krakowa. W ramach Dni JP II – oprócz konkursu fotograficznego – odbywają się zwykle wykłady, debaty, konferencje, sesje naukowe, koncerty i konkurs literacki. Hasłami poprzednich edycji były m.in.: „Niepodległość”, „Prawa człowieka i prawa narodów”, „Miłosierdzie”, „Świętość”, „Nadzieja”, „Uniwersytet”.
 
Ogólnopolski konkurs, który zorganizowała Politechnika Krakowska, skierowany był zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów fotografii. Uczestnicy mogli przesłać maksymalnie cztery prace (format minimum 30x40 cm) lub zwarte tematycznie cykle (do czterech zdjęć). Fotografie oceniło jury w składzie: dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK (przewodniczący jury, prorektor ds. ogólnych PK), mgr sztuki Ewa Deskur-Kalinowska (Dział Promocji PK), mgr inż. Jan Zych (art. fot., członek Związku Polskich Artystów Fotografików), mgr Danuta Zajda (sekretarz jury, Dział Promocji PK). Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody finansowe w wysokości: 1500 zł (I nagroda), 1200 zł (II nagroda) i 1000 zł (III nagroda).
 
Wręczenie nagród tegorocznym laureatom konkursu nastąpi 18 listopada po mszy św. w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II Wielkiego (godz. 17.00). Tego samego dnia o godz. 18.00 Politechnika Krakowska udostępni za pośrednictwem swojej strony internetowej pod adresem pk.edu.pl pokonkursową wystawę uczestników. 
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkurs OPUS 24+ LAP dla projektów dwustronnych z udziałem naukowców z Austrii. Naukowcy na wszystkich etapach kariery mogli ubiegać się o finansowanie projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej w ramach programu WEAVE. Laureatką konkursu została dr inż. Agnieszka Tomala z Politechniki Krakowskiej, która wraz z prof. Carstenem Gachotem z Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu zrealizuje projekt pt. Przyszła generacja bioaktywnych strukturyzowanych laserowo biomateriałów na bazie Ti/HAp/MXene.

 

Badania polsko-austriackiego zespołu odpowiadają na wyzwania związane z postępującym się starzeniem społeczeństwa oraz obserwowanym zwiększeniem częstotliwości stosowania implantów ortopedycznych. Dzisiaj implanty są projektowane tak, aby ich trwałość była jak największa, w rzeczywistości jednak są niedoskonałe. Cykliczne obciążenia oraz tarcie prowadzą do ścierania i powstawania cząstek zużycia doprowadzających do zapaleń, a w konsekwencji do uszkodzenia całego implantu i konieczności operacji ich usunięcia lub rewizji. Celem badań jest opracowanie nowatorskiego biomateriału kompozytowego, który znacznie poprawi biokompatybilność i trwałość implantów chirurgicznych, dzięki czemu możliwe będzie zminimalizowanie konieczności wykonania operacji ich usunięcia lub rewizji. Projekt „BilaTeXene” wyprzedza dotychczasowe rozwiązania techniczne poprzez połączenie laserowej obróbki powierzchni z innowacyjnym dwuwymiarowym materiałem MXene. NCN przeznaczy ponad 1,7 mln złotych na sfinansowanie polskiej części projektu.

 


Badania polsko-austriackiego zespołu odpowiadają na wyzwania związane z postępującym się starzeniem społeczeństwa oraz obserwowanym zwiększeniem częstotliwości stosowania implantów ortopedycznych.


 

Projekty badawcze obejmujące współpracę polsko-austriacką były oceniane w oparciu o procedurę Lead Agency Procedure (LAP), w której Narodowe Centrum Nauki pełniło rolę agencji wiodącej, a Austrian Science Fund (FWF) zaakceptowało wyniki przeprowadzonej przez NCN oceny. Zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły będą finansowane ze środków NCN, zaś koszt pracy zespołów austriackich pokryje FWF. 

 

>>> Szerszy opis projektu

 

Agnieszka Tomala
Na zdjęciu: dr inż. Agnieszka Tomala / fot. archiwum prywatne

 

 Czytaj także:

Nauka w Polsce PAP: Biomateriały nowej generacji – aby implanty były trwalsze

 

(m)

 

{fastsocialshare}

 
 
Zgodnie z wieloletnią tradycją, studenci Politechniki Krakowskiej zainaugurowali 15 listopada kolejną edycję akcji „Mikołajki – Studenci Dzieciom”. Przez prawie trzy tygodnie żacy z PK będą zbierać fundusze na zakup prezentów dla ponad 160 podopiecznych z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych z Krakowa i okolic. Paczkę można też przygotować samemu. W tym roku mikołajkowa akcja charytatywna na PK odbywa się po raz 34. 
 
Dziedziniec Politechniki Krakowskiej. Pod popiersiem Tadeusza Kościuszki zebrała się duża grupa studentów z Samorządu Studenckiego PK. Wszyscy są w mikołajkowych, czerwonych czapeczkach lub opaskach z rogami renifera. W centrum stoją: prorektor ds. studenckich, przewodniczący SSPK oraz maskotka Samorządu - Smok Tadzik.
 
Maskotka Samorządu, Smok Tadzik, trzyma puszkę do której ktoś wrzuca datek na akcję charytatywną. W tle stoi młoda dziewczyna z rogami renifera na głowie. To studentka PK i koordynatorka akcji - Amelia Kwiecińska. Akcja „Mikołajki – Studenci Dzieciom” organizowana jest przez Samorząd Studencki Politechniki Krakowskiej i Radę Osiedla Domów Studenckich PK od 1987 r., kiedy to mieszkańcy akademików przy ul. Skarżyńskiego po raz pierwszy przygotowali prezenty mikołajkowe dla dzieci swoich kolegów i koleżanek z akademika „Rumcajs”. 
 
Tegoroczna edycja została zainaugurowana 15 listopada o godz. 15.15 pod popiersiem Tadeusza Kościuszki przy ul. Warszawskiej 24. W akcji bierze udział ponad 50 studenckich wolontariuszy, a ich koordynatorem jest Amelia Kwiecińska: – Dla mnie to wielkie wyróżnienie, że mogę poprowadzić w tym roku najpiękniejszą przedświąteczną akcję studencką „Mikołajki – Studenci Dzieciom” i koordynować zbiórkę pieniężną oraz paczek dla ponad 160 dzieci i młodzieży z różnych domów dziecka wokół Krakowa. Św. Mikołaj z Politechniki Krakowskiej odwiedzi w tym roku dzieci z ośrodków w Krakowie, Sieborowicach, Miękini, Olkuszu, Chrzanowie, Bochni, Żmiącej koło Ujanowic.
 
Do 3 grudnia na kampusach uczelni prowadzona będzie zbiórka do puszek. Podobnie jak w ub. roku, można przygotować paczkę samemu lub w grupie koleżeńskiej (studenckiej, pracowniczej). Spakowane rzeczy będzie można przynieść osobiście do biura Samorządu Studenckiego PK przy ul. Warszawskiej (budynek CUP, pokój 107) lub wysłać na adres biura SSPK (ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków). Ośrodki opiekuńczo-wychowawcze zgłosiły już politechnicznym wolontariuszom zapotrzebowanie na zabawki, sprzęty i produkty spożywcze z długim terminem ważności. Podopieczni czekają przede wszystkim na: puzzle, gry planszowe/towarzyskie, klocki LEGO, parasole, ręczniki i pościel, skarpetki w rozmiarach 32-45, sztućce, środki higieny osobistej, piżamy i szlafroki (11-18 lat), słodycze.
 
Zachęcamy do śledzenia informacji o akcji „Mikołajki – Studenci Dzieciom” na Facebooku.
 (bk)
 
 
 
 
Fot. Joanna Skowrońska
 
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

Jako pierwsza kobieta na świecie zjechała na nartach z majestatycznego Broad Peak. Anna Tybor – skialpinistka, architektka i absolwentka Politechniki Krakowskiej – zapisała się na stałe w historii alpinizmu i jest kolejną kobietą, która dowiodła, że to nie płeć decyduje o tym, kto może osiągnąć najtrudniejsze cele w tej dziedzinie.

 

 

19 lipca br., ok. godziny 18.00 Anna Tybor i towarzyszący jej Tom Lafaille stanęli na szczycie Broad Peaku (8 051 metrów n.p.m.). Z powodu późnej pory, część zjazdu odbyła się po ciemku, ale 20 lipca około godz. 14.00 lokalnego czasu szczęśliwie udało im się dotrzeć do bazy. Samo wejście na szczyt także nie było łatwe. Broad Peak to dwunasta pod względem wysokości góra na świecie, położona na granicy Chin i Pakistanu. Jest to jedno z najbardziej wymagających i ekstremalnych miejsc na Ziemi, gdzie panują skrajne warunki pogodowe, a zdobycie tego szczytu wymaga ogromnego doświadczenia, odwagi i wytrwałości. Anna Tybor stanęła przed wieloma wyzwaniami, ale dzięki swojej pasji, profesjonalizmowi i ciężkiej pracy, pokonała je wszystkie.

 


Broad Peak to dwunasta pod względem wysokości góra na świecie, położona na granicy Chin i Pakistanu. Jest to jedno z najbardziej wymagających i ekstremalnych miejsc na Ziemi, gdzie panują skrajne warunki pogodowe, a zdobycie tego szczytu wymaga ogromnego doświadczenia, odwagi i wytrwałości.


 

Jej droga do szczytu rozpoczęła się na Politechnice Krakowskiej, gdzie ukończyła studia na kierunku architektura (Wydział Architektury). Pochodząca z Zakopanego Anna Tybor pierwsze górskie doświadczenia zdobywała już jako dziecko, a w wieku trzynastu lat, sięgnęła po raz pierwszy po Puchar Polski w skialpinizmie. Podczas studiów jej miłość do gór i wspinaczki rosła. Często łączyła swoje akademickie zobowiązania i wspinaczkowe ekspedycje, udowadniając tym samym, że pasja może iść w parze z nauką. W trakcie studiów wyjechała na rok do Włoch, by doskonalić swoje umiejętności narciarskie i alpinistyczne.

 

Po ukończeniu studiów Anna Tybor poświęciła się alpinizmowi na pełen etat. We wrześniu 2021 roku jako pierwsza kobieta na świecie zjechała na nartach z Manaslu — innego ośmiotysięcznika (8163 metry n.p.m.) położonego w Nepalu, ósmej pod względem wysokości góry świata i uznawanej za jedną z najtrudniejszych do zdobycia. Warto zaznaczyć, że Anna postanowiła wspiąć się na szczyt Manaslu bez użycia dodatkowego tlenu z butli. Zjazd na nartach trwał w sumie pięć godzin. Poza Anną w zespole znajdowali się włoscy przewodnicy górscy: Marco Majori i Federico Secchi oraz fotograf Piotr Drzastwa.

 

Anna Tybor nie tylko zdobyła szczyt Broad Peak, ale także jest kolejną alpinistką, która otworzyła szerzej drzwi dla innych kobiet w tej dyscyplinie. Jej sukces inspiruje innych ludzi, by walczyli o swoje marzenia i jest dowodem na to, że poświęcenie, ciężka praca i determinacja prowadzą do osiągnięcia najwyższych celów.

 

(J. S.)

 

{fastsocialshare}

 
 
Kolejny sukces naukowców z Politechniki Krakowskiej podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS, która w dniach 25-27 października odbywała się w formie on-line. Zespół z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki zdobył Złoty Medal za rozwiązanie pn. „Bioactive composite coatings for biomedical application”, dotyczące opracowania wielofunkcyjnych, biozgodnych i bioaktywnych powłok kompozytowych przeznaczonych do różnych zastosowań biomedycznych.
 
Dyplom IWIS - Złoty MedalNad rozwiązaniem pracował zespół w składzie: prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK, dr inż. Agnieszka Tomala, mgr inż. Dagmara Słota, mgr inż. Wioletta Florkiewicz, mgr inż. Anna Drabczyk, mgr inż. Sonia Kudłacik-Kramarczyk, mgr inż. Magdalena Głąb, mgr inż. Karina Piętak, mgr inż. Mateusz Dyląg, realizując projekt „Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego” w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (POIR.04.04.000-00-16D7/18). 
 
Przedmiotem wynalazku docenionego w czasie Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS są powłoki kompozytowe polimerowo-ceramiczne zawierające bioaktywne fosforany wapnia, kolagen i glutation. Zaproponowane rozwiązanie opisuje nowatorskie wielofunkcyjne materiały, które spełniają wymagania nowoczesnych biomateriałów dla implantologii i stomatologii. Dzięki połączeniu dobrze znanej bioaktywności fosforanów wapnia, biokompatybilności naturalnego białka oraz właściwości przeciwutleniających i prozdrowotnych glutationu, a także jego aktywności przeciwzapalnej i zdolności do wspomagania różnicowania osteoklastów, możliwe jest otrzymanie materiałów wielofunkcyjnych, wspomagających proces łączenia implantu z tkankami gospodarza, jak również wspomaganie regeneracji uszkodzonych tkanek. Ponadto, zastosowanie materiałów kompozytowych o proponowanym składzie jako powłok na polilaktydzie pozwala otrzymać materiał bioaktywny o dobrych właściwościach mechanicznych. Dzięki zastosowaniu glutationu powstałe powłoki będą charakteryzować się dodatkowymi właściwościami prozdrowotnymi. 
 
Nasze rozwiązanie znajdzie zastosowanie w stomatologii lub implantologii do produkcji różnego rodzaju implantów, również poddanych obciążeniom dynamicznym. Ponadto –  dzięki wielopoziomowemu działaniu – może wspomóc procesy regeneracyjne tkanek, a równocześnie zapobiegać występowaniu infekcji pozabiegowych związanych z procedurami wszczepiania implantów – mówi prof. Agnieszka Sobczak-Kupiec z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej. 
 
Innowacje prezentowane podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków stanowią przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie. W dniach 25-27 października o swoich wynalazkach opowiadali przedstawiciele instytutów badawczych, szkół wyższych, przedsiębiorstw i indywidualni twórcy. Wynalazcy, którzy decydują się na udział w wystawie, prezentują swój dorobek w 12 kategoriach, od ekologii i ochrony środowiska przez mechanikę, budownictwo, elektronikę oraz przemysł włókienniczy i chemiczny aż do innowacyjnych rozwiązań medycznych. Jak co roku, w największym w Polsce wydarzeniu promującym innowacje wzięli udział wynalazcy z wielu krajów, m.in. Chorwacji, Iranu, Kanady, Malezji, Korei Południowej, Rumunii, Tajwanu.
 
(bk)
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

Informatyka, architektura, budownictwo, informatyka stosowana, informatyka w inżynierii komputerowej, automatyka i robotyka, elektrotechnika i automatyka, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, inżynieria medyczna, mechanika i budowa maszyn, matematyka stosowana – to kierunki, które cieszyły się największą popularnością wśród kandydatów na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w letniej rekrutacji. Rekrutacja na Politechnikę Krakowską trwa w trybie ciągłym do połowy września, cały czas można się rejestrować na studia.

 

 

Studenci podczas pleneru malarskiego
Fot. Jan Zych

 

Najwięcej miejsc na najpopularniejszych kierunkach 

 

W letniej rekrutacji na studia na rok akad. 2023/2024 Politechnika Krakowska przygotowała na studiach I stopnia – stacjonarnych i niestacjonarnych – 4 tys. miejsc (w tym 3,2 tys. miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia). Podczas pierwszego postępowania kwalifikacyjnego złożono na nie 10 tys. podań. W sumie na wszystkich rodzajach i stopniach studiów Politechnika Krakowska ma latem w ofercie 4,6 tys. miejsc. Oferuje 34 kierunki studiów, niektóre prowadzone w j. polskim i j. angielskim. Najwięcej miejsc czeka na kandydatów na cieszących się największą popularnością na Politechnice Krakowskiej kierunkach: budownictwo, architektura, informatyka (na trzech wydziałach).

 

Kandydaci, którzy wzięli udział w pierwszym postępowaniu rekrutacyjnym 11 i 12 lipca poznają jego wyniki. Ci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów, mają teraz czas na złożenie wymaganych dokumentów. W lipcu odbędą się kolejne postępowania rekrutacyjne według harmonogramów wydziałowych komisji rekrutacyjnych. Na wolne miejsca (będą widoczne cały czas w Portalu rekrutacyjnym PK w panelu do rejestracji) będzie się też można zapisywać w sierpniu i wrześniu (ogłoszenie wyników z rejestracji z sierpnia i września nastąpi w dwóch postępowaniach kwalifikacyjnych we wrześniu).

 

Kierunki informatyczne nie schodzą z tronu

 

W pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym kandydaci na Politechnikę Krakowską najwięcej podań złożyli na kierunki z grupy IT. To już od kilku lat trwały trend. Na najbardziej obleganą informatykę na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechnika Krakowska otrzymała ponad 1000 zgłoszeń! O jedno miejsce walczyło tu blisko 10 osób. O miejsce na informatyce stosowanej (na Wydziale Mechanicznym) starało się 8 kandydatów, a na informatyce w inżynierii komputerowej ponad 7. Łącznie z kierunkiem geoinformatyka (3,56 zgłoszeń na miejsce) na kierunki z grupy IT złożono na Politechnice Krakowskiej blisko 2,3 tys. aplikacji! 

 

Bardzo dużym zainteresowaniem kandydatów cieszą się niezmiennie prestiżowe, politechniczne klasyki – takie jak architektura, budownictwo,  kierunki z grupy transportowych. Na architekturę i budownictwo aplikowało po blisko 900 kandydatów. Podobnie jak na kierunkach z grupy IT, na nich tradycyjnie Politechnika przygotowała najwięcej miejsc (ponad 500 na budownictwie i ponad 280 na architekturze w językach polskim lub angielskim). Na trzy kierunki z obszaru transportu (transport, pojazdy samochodowe, środki transportu i logistyka) złożono blisko 700 zgłoszeń. Kandydaci na PK nie boją się też matematyki, wzrosła liczba chętnych na dwa kierunki matematyczne na PK. 

 

 

Najwięcej podań w I postępowaniu kwalifikacyjnym w rekrutacji na PK na studia stacjonarne I stopnia na rok 2023/2024 złożono na kierunki:

 

→ Informatyka (Wydział Informatyki i Telekomunikacji) – 1069 (liczba miejsc 108)

→ Architektura w j. polskim i angielskim (W. Architektury) – 892 (255+30)

→ Budownictwo w j. polskim lub angielskim (W. Inżynierii Lądowej) – 877 (504+36)

→ Informatyka stosowana (W. Mechaniczny) – 575 (72)

→ Informatyka w inżynierii komputerowej (W. Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej) – 511 (72)

→ Automatyka i robotyka (W. Mechaniczny) – 491 (108)

→ Elektrotechnika i automatyka (W. Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej) – 434 (108)

→ Biotechnologia (W. Inżynierii i Technologii Chemicznej) – 376 (120)

→ Mechanika i budowa maszyn w j. polskim lub angielskim  (W. Mechaniczny) – 337 (144+18)

→ Matematyka stosowana (W. Informatyki i Telekomunikacji) – 326 (72)

 

 

Czołówka kierunków studiów stacjonarnych I stopnia pod względem liczby kandydatów na miejsce w I postępowaniu kwalifikacyjnym na PK to:

 

→ Informatyka (W. Informatyki i Telekomunikacji) – 9,90

→ Informatyka stosowana (W. Mechaniczny) – 7,99

→ Informatyka w inżynierii komputerowej (W. Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej) – 7,10

→ Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna (W. Inżynierii Środowiska i Energetyki) – 4,67

→ Automatyka i robotyka (W. Mechaniczny) – 4,55

→ Matematyka stosowana (W. Informatyki i Telekomunikacji) – 4,53

→ Elektrotechnika i automatyka (W. Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej) – 4,02

→ Matematyka (W. Informatyki i Telekomunikacji) – 3,69

→ Inżynieria medyczna (Wydział Mechaniczny) – 3,60

→ Geoinformatyka (W. Inżynierii Środowiska i Energetyki) – 3,53

 

Rekrutacja na Politechnikę trwa do września

 

Rekrutacja na Politechnikę, także na niektóre kierunki na studiach II stopnia (magisterskich), trwa w trybie ciągłym do połowy września. Wtedy będą znane ostateczne wyniki naboru. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramów prac komisji rekrutacyjnych na poszczególnych wydziałach, kierunków studiów oraz wymaganych dokumentów można znaleźć w Portalu Rekrutacyjnym PK. Tam również możliwość przejścia do systemu elektronicznej rejestracji, gdzie na bieżąco aktualizowane są informacje o wolnych miejscach i trwających wciąż naborach na poszczególne kierunki.

 

 

 

 

(m)

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Katedra Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zapraszają na konferencję „Podziemny Kraków – hydrologia na obszarze historycznego miasta”. Jak pogodzić dynamiczny rozwój miast z obowiązkiem zachowania ich historycznego dziedzictwa, troską o zasoby wodne i zieleń? Na to pytanie spróbują odpowiedzieć  badacze zajmujący się zagadnieniami geologiczno-inżynierskimi i hydrogeologicznymi, archeolodzy, architekci i konserwatorzy, przedstawiciele samorządu i specjaliści IT. Wydarzenie odbędzie się w dniach 18-19 listopada w Sali Miedzianej Muzeum Krakowa przy Rynku Głównym w Krakowie.
 
Plakat konferencjiMiasta historyczne podlegają intensywnym przekształceniom. Rozwijają komunikację i mobilność, dążą do poprawy standardu życia mieszkańców i podnoszenia walorów użytkowych przestrzeni, przez szeroko rozumianą modernizację infrastruktury, roboty remontowo-budowlane czy nowe inwestycje. Prowadzenie większości tych prac wiąże się z naruszeniem gruntu. Jakie wyzwania może to rodzić dla historycznych miast, zobowiązanych do dbałości o kulturowe dziedzictwo i środowisko, przy jednoczesnym nasileniu negatywnych zjawisk klimatycznych – o tym dyskutować będą uczestnicy konferencji. Wyniki badań archeologicznych, architektonicznych, geologicznych oraz hydrologicznych dają podstawy do wstępnej diagnozy zjawisk, monitorowania zachodzących zmian, a w konsekwencji do poszukiwania skutecznych dróg minimalizowania obserwowanych negatywnych procesów w miastach.
 
Jak przypominają organizatorzy wydarzenia, Kraków od lat 50. mierzy się z problemem zachwiania statyki struktur budowlanych na terenie Starego Miasta (t. Krakowa w obrębie Plant). Od tego czasu prowadzono tu liczne inwestycje dotyczące najpierw wyższych kondygnacji budynków, a w ostatnich 30 latach nasiliła się penetracja podłoża gruntowego, związana głównie z palowaniem fundamentów, przegłębianiem piwnic adaptowanych dla nowych funkcji, co skutkowało wprowadzaniem hydroizolacji  oraz budowaniem podziemnych garaży. Słynny przypadek pękania murów dawnego więzienia św. Michała (dziś siedziby Muzeum Archeologicznego), to najprawdopodobniej efekt prac prowadzonych przy budowie hotelu Radisson. Niekorzystne zjawiska sygnalizują także konserwatorzy z innych miast. Spękanie sklepień w gotyckim kościele św. Mikołaja w Gdańsku zagroziło zabytkowi. Podobne problemy spotykają Poznań i Wrocław – miasta ulokowane w rozlewiskach dużych rzek.
 
Niekontrolowane stosowanie odwodnień budowlanych i przesłon hydroizolacyjnych ma negatywne skutki nie tylko dla zabytków, ale również innych budynków mieszkalnych w centrum Krakowa. To m.in. podtapianie piwnic, zawilgocenie i niszczenie fundamentów oraz ścian, a co za tym idzie – rozwój szkodliwych pleśni i zagrzybień. Pojawiają się też przypadki okresowego istotnego obniżenia zwierciadła wód w stawach i zbiornikach wodnych (np. Staw Płaszowski, Stawy na Dąbiu) oraz zamierania drzew, w tym szczególnie cennych, starych okazów. Dalszą konsekwencją jest pogłębianie zmian klimatycznych i deficytu wody. Zdaniem specjalistów niezbędne jest więc podjęcie pilnych działań, których celem jest w pierwszej kolejności diagnoza stanu, określenie zagrożeń oraz przygotowanie planu przeciwdziałania, a jeśli to możliwe, także odwracania niekorzystnych trendów. Krakowska konferencja ma być pierwszym krokiem w tym kierunku. 
 
W czasie 2-dniowych obrad i debat o tych problemach będą rozmawiać eksperci zajmujący się zagadnieniami geologiczno-inżynierskimi i hydrogeologicznymi, a także archeolodzy, architekci, konserwatorzy, specjaliści IT oraz urzędnicy samorządowi. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, wezmą w niej udział m.in. przedstawiciele Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Narodowego w Krakowie,  Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Małopolski i Wielkopolski, Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Wodociągów Miasta Krakowa. 
 
Wydarzenie otrzymało wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronatów udzielili: Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków oraz Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. 
  

 
 
 
Więcej informacji na stronie wydarzenia: www.konserwacja.pk.edu.pl/hydrologia
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

Po raz kolejny studenci architektury na WA PK podjęli wyzwanie w konkursie „Architektura betonowa – Gra brył – Dom w krajobrazie miejskim”. Zdaniem jury najlepsze prace przygotowali: Agnieszka Andzel, Patryk Tatara i Albert Wąchała.

 

Tematem XXIII edycji konkursu dla studentów II roku 4 semestru studiów na Wydziale Architektury był dom. Zadanie młodych architektów polegało na zaprojektowaniu jednorodzinnego, wolnostojącego domu, który usytułowany jest na wskazanej działce w mieście. Konkurs jest efektem współpracy Katedry Projektowania Architektonicznego WA PK oraz Stowarzyszenia Producentów Cementu.

 

 

Dwóch chłopaków i dziewczyna stoją obok siebie. W rękach trzymają dyplomy. Za nimi wiszą projekty architektoniczne.
Laureaci konkursu: Patryk Tatara, Agnieszka Andzel i Albert Wąchała / Fot. Jan Zych

 

Wyniki konkursu poznaliśmy 29 czerwca br. Studenckie prace oceniało jury w składzie: prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, mgr inż. Zbigniew Pilch, dr inż. arch. Anna Mielnik, prof. PK, dr inż. arch. Monika Gała-Walczowska, dr inż. arch. Marek Początko, dr inż. arch. Przemysław Bigaj, mgr inż. arch. Piotr Stalony-Dobrzański, mgr inż. arch. Wojciech Ciepłucha oraz mgr inż. arch. Grzegorz Twardowski. 

 

Nagrodami w konkursie „Architektura betonowa – Gra brył – Dom w krajobrazie miejskim” uhonorowano: Agnieszkę Andzel, Patryka Tatarę i Alberta Wąchałę. Jury przyznało również 24 wyróżnienia. Laureaci otrzymali trzy równorzędne nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu.

 

Rysunek przedstawiający betonowy budynek. Wyróżniają się kolorowe kolumny. Projekt betonowego budynku. Projekt betonowego budynku. Wyróżnia się czerwona ściana.

Autor: Agnieszka Andzel
Prowadzący: Piotr Stalony-Dobrzański

Autor: Albert Wąchała
Prowadzący: Grzegorz Twardowski
Autor: Patryk Tatara
Prowadzący: Grzegorz Twardowski

 

Studenckie prace można oglądać w kuluarach pierwszego piętra budynku Wydziału Architektury przy ul. Warszawskiej 24 oraz na stronie internetowej Katedry Projektowania Architektonicznego.

 

Projekty wykonane w ramach konkursu „Architektura Betonowa – Gra Brył – Dom w Krajobrazie Miejskim” biorą udział także w plebiscycie zorganizowanym przez czasopismo „Architektura i Biznes”. Do 3 września br. na stronie miesięcznika będzie trwało głosowanie na Nagrodę Publiczności. Zostanie nią uhonorowany projekt, który uzyska największą liczbę głosów. Głosować można tylko raz i wyłącznie na jeden projekt. Autorka lub autor pracy z największą liczbą głosów otrzyma dyplom i roczną prenumeratę miesięcznika „A&B”.

 

 

 

Fotograficzna relacja z uroczystego ogłoszenia wyników konkursu i otwarcia wystawy dostępna na stronie Katedry Projektowania Architektonicznego. 

 

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
W dniach 27-29 października na Politechnice Krakowskiej odbywał się Finał Eliminacji Krajowych WorldSkills Poland w konkurencji Budownictwo cyfrowe/BIM. Sześcioro uczestników walczyło o możliwość wyjazdu do Szanghaju, gdzie jesienią 2022 r. zostanie zorganizowany międzynarodowy konkurs WorldSkills. 
 
WorldSkills to największe na świecie zawody umiejętności branżowych, skupiające ponad 1300 zawodników z 85 państw. Rywalizacja toczy się w ponad 60 konkurencjach z 6 obszarów: technologia informatyczna i komunikacyjna, produkcja i inżynieria, technologia budownictwa, transport i logistyka, usługi społeczne i osobiste, sztuka i moda. Pojawienie się konkurencji budownictwo cyfrowe/BIM w rozgrywkach WorldSkills jest odpowiedzią na duże zmiany rynku budowlanego. BIM wspiera współpracę wszystkich interesariuszy projektu, dostarcza narzędzi do wytwarzania, przetwarzania, analizy i zarządzania informacją projektu, a dzięki gwarantowanej jakości informacji prowadzi do nowego poziomu efektywności budownictwa i wspiera zrównoważony rozwój. 
 
Gala WorldSkills Poland na Politechnice Krakowskiej Gala WorldSkills Poland na Politechnice Krakowskiej Gala WorldSkills Poland na Politechnice Krakowskiej Gala WorldSkills Poland na Politechnice Krakowskiej
 
W Finale Eliminacji Krajowych WorldSkills Poland na Politechnice Krakowskiej wzięło udział sześcioro uczestników, którzy mieli do wykonania zadania z kilku modułów. Posługiwali się przy tym zaawansowanymi technikami: modelowania informacji o budynku, koordynacji międzybranżowej, generowania informacji z modeli i jej przetwarzania, umiejętnością pracy w zgodzie ze standardami procesów informacyjnych BIM określonych w normach ISO 19650 i innych, umiejętnością pracy w warunkach stresu. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało trzech sędziów: dr inż. Jacek Magiera z Katedry Technologii Informatycznych w Inżynierii Wydziału Inżynierii Lądowej PK – ekspert WorldSkills Poland i przewodniczący składu sędziowskiego, Wojciech Lelek – specjalista ds. BIM z firmy Tech Data Polska, Maciej Spiess – specjalista ds. BIM z AEC Design. Ocenie podlegała dokładność, skrupulatność oraz umiejętność kreatywnego i innowacyjnego podejścia do zadań praktycznych.
 
Złoty medal Eliminacji Krajowych WorldSkills Poland i możliwość udziału w WorldSkills Shanghai 2022 wywalczył Radosław Mazgaj, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Drugie miejsce zajął Tomasz Kapuścik (absolwent Politechniki Wrocławskiej), a trzecie Kinga Wielgus (absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej). 
 
29 października w Galerii „GIL” na kampusie głównym PK przy ul. Warszawskiej 24 odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom, w której uczestniczyli m.in. prorektor ds. studenckich dr inż. Marek Bauer, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i oficjalny delegat WorldSkills Poland dr Paweł Poszytek. 
 
(bk)
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}

Wsparcie starań Krakowa i Małopolski o czyste powietrze dla mieszkańców miasta i regionu – to jedno z zadań, które wypełniać będzie nowe Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej (LAŚ) Politechniki Krakowskiej. Jego możliwości poznał dziś prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, który odwiedził nowe centrum badawcze Politechniki w Czyżynach. Laboratorium, wybudowane przy wsparciu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnemu Województwa Małopolskiego, jest przygotowywane do oficjalnego otwarcia (jesienią). Rozpocznie pracę w nowym roku akademickim.

 

Prof. Andrzej Flaga, pomysłodawca LAŚ, prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, rektor PK prof. Andrzej Szarata, prof. PK Lucyna Domagała, dziekan Wydział Inżynierii Lądowej PK oraz prof. PK Tomasz Kapecki, prorektor uczelni

 

Unikatowa infrastruktura Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej pozwoli specjalistom z Politechniki Krakowskiej na prowadzenie ważnych – dla mieszkańców Krakowa i Małopolski – badań, ekspertyz i analiz. Będą dotyczyć m.in. przewietrzania miast, transportu zanieczyszczeń, dynamicznego oddziaływania na smog, systemów wymiany i regeneracji powietrza. Takie analizy posłużyć mogą np. jednostkom samorządów (miast, gmin, powiatów, województw) do tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego i formułowania innych uwarunkowań formalno-przestrzennych dla rozwoju obszarów zurbanizowanych. Wyniki badań prowadzonych w LAŚ PK dostarczą także planistom i projektantom oraz szeroko rozumianemu rynkowi budowlanemu wiedzy przydatnej do projektowania nowych osiedli lub modernizacji istniejących czy wznoszenia nowych budynków (zwłaszcza wysokich). Na podstawie badań ekspertów  z Politechniki można będzie m.in. ocenić efektywność proponowanych rozwiązań już na wczesnym etapie procesu decyzyjnego w wymiarze programowym, planistycznym i projektowym. LAŚ, z imponującymi tunelami aerodynamicznymi i inną – unikatową w skali światowej – autorsko zaprojektowaną i skonstruowaną aparaturą badawczą,  posłuży też do analiz wpływów środowiskowych i klimatycznych na ludzi, budowle i ich konstrukcje – np. przy narażeniu na oddziaływanie wiatru, nawalnych deszczów, obciążenia śniegiem, nagłe zmiany temperatur i inne zjawiska pogodowe, tak teraz dynamicznie się zmieniające. Będzie tu można także testować innowacyjne rozwiązania dla energetyki wiatrowej, rynku materiałów i produktów budowalnych. – To ważne tematy dla nas wszystkich – zwłaszcza mieszkańców Krakowa i Małopolski. Każdy z nas chce oddychać czystym powietrzem, żyć w zdrowym środowisku i takie zapewnić swoim dzieciom i wnukom. Dlatego przygotowując już plany badawcze dla nowego laboratorium przedstawiamy jego możliwości władzom miast i regionów – Krakowa i innych miast Małopolski, także ośrodków śląskich, w tym Żywca i Bielska-Białej. Wszystko po to, aby w pierwszej kolejności podjąć najpilniejsze wyzwania naszych miast i regionu i wspierać je w zrównoważonym rozwoju – podkreśla rektor PK prof. Andrzej Szarata.

 


Unikatowa infrastruktura Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej pozwoli specjalistom z Politechniki Krakowskiej na prowadzenie ważnych  dla mieszkańców Krakowa i Małopolski – badań, ekspertyz i analiz.


 

Oprócz rektora Politechniki, prezydenta miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego podjęli dziś także prorektor dr hab. inż. Tomasz Kapecki, prof. PK, dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, który będzie zarządzał nowym centrum badawczym oraz zespół naukowy LAŚ z jego pomysłodawcą prof. Andrzejem Flagą na czele. Tematem rozmowy był szeroki zakres działań badawczych, którymi Politechnika Krakowska może wesprzeć Kraków. W czerwcu nowe laboratorium PK wizytował też wojewoda Małopolski Łukasz Kmita.

 

Obecnie w Czyżynach, gdzie stoi gotowy już budynek Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej, trwają prace wykończeniowe, ostatnie montaże i testy aparatury badawczej przed jesiennym oficjalnym otwarciem. Sercem laboratorium są dwa tunele aerodynamiczne, każdy wyposażony w dwie przestrzenie pomiarowe i imponujący system wentylatorów.

 

Na pierwszym od lewej: Prof. Andrzej Flaga, pomysłodawca LAŚ, prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, rektor PK prof. Andrzej Szarata, prof. PK Lucyna Domagała, dziekan Wydział Inżynierii Lądowej PK oraz prof. PK Tomasz Kapecki, prorektor uczelni; rektor PK prof. Andrzej Szarata, dr Łukasz Flaga, prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski oglądają wyposażenie Laboratorium; budynek Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej / fot. Jan Zych

 

(mas)

 

LogotypyRPO

 

 

Rektor Szarata, Łukasz Flaga i Prezydent Majchrowski oglądają wyposażenie laboratorium Budynek Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej

 

{fastsocialshare}

 
 
2 listopada prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał dr. hab. inż. Pawła Pławiaka, prof. PK, dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej, na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw naukowych Instytutu Łączności – narodowej instytucji badawczo-rozwojowej w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych.
 
Profesor Paweł PławiakInstytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy prowadzi prace w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnej państwa, normalizacji i standaryzacji systemów oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Zapewnia wsparcie naukowe, badawcze i techniczne instytucjom państwa. Realizuje prace wykorzystywane w praktyce przez podmioty działające na rynku. Współpracuje też z organizacjami i instytucjami badawczymi, przyczyniając się w ten sposób do integracji środowiska naukowego. Aktywnie uczestniczymy w budowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ang. European Research Area). Działalność badawcza Instytutu jest ukierunkowana na rozwój nauki i praktyczne zastosowania wyników badań. 
 
Dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK (na zdjęciu / fot. Jan Zych), nowy dyrektor do spraw naukowych Instytutu Łączności, 1 stycznia br. objął stanowisko dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej. Z uczelnią związany jest od 2013 r. Pełnił m.in. funkcję zastępcy kierownika Katedry Informatyki na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji.
 
Prof. Paweł Pławiak w 2012 r. zdobył tytuł magistra inżyniera elektroniki i telekomunikacji na Akademii Górniczo-Hutniczej. Stopień doktora uzyskał również na AGH za rozprawę doktorską pt. „Automatyczne diagnozowanie dysfunkcji mięśnia sercowego na podstawie analizy sygnału elektrokardiograficznego (EKG) przy wykorzystaniu systemu ewolucyjno-neuronowego”, którą obronił z wyróżnieniem w 2016 r. Habilitację uzyskał w 2020 r. na Politechnice Śląskiej (rozprawa pt. „Rozwój metod uczenia maszynowego bazujących na uczeniu zespołowym, głębokim i obliczeniach ewolucyjnych oraz ich fuzji”). 
 
Do zainteresowań badawczych prof. Pławiaka należą: metody uczenia maszynowego (w tym metody inteligencji obliczeniowej), uczenie zespołowe, uczenie głębokie, obliczenia ewolucyjne, klasyfikacja i rozpoznawanie wzorców, przetwarzanie i analiza sygnałów, analiza i eksploracja danych, technologia sensorowa oraz biocybernetyka i medycyna.
 
Naukowiec jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Należy do zespołu doradczego MEiN do oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Pracuje też w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk. 
 
(bk)
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

W sobotę 8 lipca w Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego w Żywcu odbyły się 45. Regaty o Puchar JM Rektora Politechniki Krakowskiej. Rywalizacja sportowa nie doszła jednak do skutku ze względu na panujące warunki pogodowe. Mimo wszystko, wydarzenie odbyło się w fantastycznej atmosferze. Organizatorami Regat były Centrum Sportu i Rekreacji PK i Klub Uczelniany AZS PK. 

 

Żaglówka z białym żaglem i granatowym logo uczelni płynie po błękitnym, spokojnym jeziorze.

 

Piękne, bezchmurne niebo nad Jeziorem Żywieckim i brak podmuchów wiatru, spowodowały, że tegoroczną klasyfikację stworzono na podstawie losowania. W tegorocznych Regatach udział wzięli: JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata, prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą prof. Jerzy Zając oraz Kanclerz PK mgr inż. Sylwia Momot-Luzara, która wylosowała tegorocznych laureatów.

 

 

Wyniki końcowe:

 • Klasa Omega:
  • Robert Kiecak, Aleksandra Kożuch, Grzegorz Magiera
  • Daniel Ciereszko, Katarzyna Szura, Marek Krupa
  • Paulina Jagoda, Bartłomiej Jagoda, Marcin Tabin

 

 • Klasa jachty kabinowe powyżej 6,5m:
  • Paweł Fałat, Hanna Fałat, Wiesław Brannan, Kinga Tomaszek
  • Michał Gaszczyk, Jędrzej Król
  • Stanisław Dyduch, Krzysztof Dyduch, Andrzej Dyduch

 

 • Klasa jachty kabinowe do 6,5m:
  • Zbigniew Polański, Grzegorz Berek

 

 • Klasa wolna:
  • Radosław Droździk
  • Leszek Wojnar, Julia Matysik
  • Filip Szymik

 

Pierwsze politechniczne regaty odbyły się w 1977 r. Rozegrano wtedy wyścigi w klasie omega. Celem zawodów jest popularyzacja żeglarstwa na Jeziorze Żywieckim, propagowanie aktywnego i bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, a także promocja atrakcyjnych terenów do uprawiania sportów wodnych. Sponsorem 45. Regat o Puchar JM Rektora Politechniki Krakowskiej była Energa – Grupa Orlen.

 

 

(Krzysztof Pszczółka, J. S.)

 

Zdjęcie w galerii Zdjęcie w galerii Zdjęcie w galerii Zdjęcie w galerii
Zdjęcie w galerii Zdjęcie w galerii Zdjęcie w galerii Zdjęcie w galerii
Zdjęcie w galerii Zdjęcie w galerii Zdjęcie w galerii Zdjęcie w galerii
Zdjęcie w galerii Zdjęcie w galerii Zdjęcie w galerii Zdjęcie w galerii
Zdjęcie w galerii Zdjęcie w galerii Zdjęcie w galerii Zdjęcie w galerii
Zdjęcie w galerii Zdjęcie w galerii Zdjęcie w galerii Zdjęcie w galerii

 

{fastsocialshare}

 
 
W dniach 25-27 października odbyła się Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS – największe w Polsce wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. Wystawa – ze względu na sytuację epidemiczną – została zorganizowana w formie on-line. Jak co roku, wzięli w niej udział wynalazcy z wielu krajów, np. Chorwacji, Iranu, Kanady, Malezji, Korei Południowej, Rumunii, Tajwanu. Medale IWIS przyznano m.in. twórcom rozwiązań opracowywanych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. 
 
Dyplom IWIS 1Innowacje prezentowane podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków stanowią przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie. O swoich wynalazkach opowiadali przedstawiciele instytutów badawczych, szkół wyższych, przedsiębiorstw i indywidualni twórcy. Wynalazcy, którzy decydują się na udział w wystawie, prezentują swój dorobek w 12 kategoriach, od ekologii i ochrony środowiska przez mechanikę, budownictwo, elektronikę oraz przemysł włókienniczy i chemiczny aż do innowacyjnych rozwiązań medycznych. 
 Dyplom IWIS 2
Srebrne medale IWIS 2021 otrzymały rozwiązania, które powstały w Katedrze Chemii i Technologii Organicznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK: „Analogi nikotyn jako nowe zielone środki ochrony roślin” („Nicotinoids as novel green pesticides”) i „Chemiczne sposoby spowalniające dojrzewanie warzyw i owoców” („Chemical methods for fruits protection”). Autorami nagrodzonych prac są naukowcy i studenci Politechniki Krakowskiej: dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK, dr inż. Agnieszka Łapczuk-Krygier, inż. Agnieszka Fryźlewicz, Jowita Kras i Mikołaj Sadowski. 
 
Pierwszy z wynalazków jest odpowiedzią na problem stosowanych obecnie pestycydów, które nie rozkładają się dostatecznie szybko, kumulują w środowisku, zakłócają prawidłowe funkcjonowanie fauny i flory, a ponadto – poprzez łańcuch pokarmowy i długą depozycję w organizmach – stanowią bezpośrednie zagrożenie dla ludzi. Naukowcy z PK postanowili opracować preparaty oparte na serii analogów nikotyny, które uzyskać można na drodze reakcji [3+2] cykloaddycji – metody minimalizującej niemal do zera ilość nieprzereagowanych substancji, zgodnie z zasadami zielonej chemii. Wskazany sposób umożliwia szybkie, a także ekonomiczne otrzymanie szerokiej gamy złożonych związków heterocyklicznych, z których można wyselekcjonować najlepsze możliwe połączenia chemiczne, które mają szansę stać się skutecznymi i bezpiecznymi dla ludzi oraz zwierząt środkami ochrony roślin. 
 
Marnowanie żywności, jest jednym z najpoważniejszych problemów współczesności. Przedwczesne psucie się produktów roślinnych generuje ogromne straty zasobów naturalnych, ale też energii. Za wzrost, dojrzewanie i psucie się tych produktów odpowiada wydzielany przez rośliny etylen. Sposobem na przeciwdziałanie starzeniu się tych produktów może być np. stosowanie inhibitorów chemicznych. Badacze z Politechniki Krakowskiej proponują prostą i całkowicie selektywną metodę otrzymywania prekursorów analogów metylocyklopropenu. Zsyntezowanie nowych połączeń z tej grupy i uogólnienie „zielonej” metody ich preparatyki może wspomóc rozwiązanie problemu przechowywania i transportu warzyw i owoców, zwłaszcza dużych ilości. 
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}

Studencki konkurs „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem” został rozstrzygnięty. I nagrodę zdobył Mateusz Binda z Politechniki Krakowskiej. Oprócz trzech nagród głównych sąd konkursowy przyznał pięć wyróżnień i dwa wyróżnienia honorowe. W tym gronie również nie zabrakło studentów z WA PK.

 

W konkursie mogli brać udział (indywidualnie lub zespołowo) studenci, dyplomanci i absolwenci kierunków architektura, architektura krajobrazu i kierunków pokrewnych, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż w roku akademickim 2020/2021. Ich zadaniem było stworzenie kompleksowej bio-klimatycznej koncepcji zagospodarowania działki siedliskowej z domem jednorodzinnym i ogrodem dla jednej z trzech proponowanych lokalizacji: domu miejskiego, domu podmiejskiego, domu nad rzeką.

 

Z zadaniem tym najlepiej poradził sobie Mateusz Binda z Politechniki Krakowskiej. Autor otrzymał nagrodę finansową, a przygotowany przez niego projekt zostanie opublikowany w „Katalogu 10+1 modelowych koncepcji hrubieszowskich domów i ogrodów z klimatem” przygotowanym w ramach projektu „Rozwój lokalny  Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”. Następne miejsca zajęli Joanna Kasperowicz z Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych (miejsce II) oraz Anna Raczyńska z Politechniki Świętokrzyskiej (miejsce III).

 

 

Parterowy dom z podcieniami. Przed budynkiem rosną kwiaty i słoneczniki.
Projekt autorstwa Mateusza Bindy

 

W uzasadnieniu wyboru napisano, że projekt przygotowany przez Mateusza Bindę nawiązuje do tradycji i tożsamości miejsca, a zarazem stanowi oryginalną i twórczą interpretację archetypu domu hrubieszowskiego. Autor zwycięskiego projektu został także wysoko oceniony za zrównoważony, pro-środowiskowy, funkcjonalny i wpisujący się w lokalne tradycje ogrodowe sposób zagospodarowania działki i ogrodu przydomowego.  Pracę wyróżnia podział funkcjonalny ogrodu z wydzielonymi strefami, takimi jak: przedogródek, strefa izolacyjna, gospodarcza, wypoczynkowa, owocowa i wodna. Zastosowano w nim liczne gatunki drzew i krzewów owocowych, w tym rośliny przyciągające użyteczne owady. Istotną częścią zagospodarowania terenu jest także ogród deszczowy wspierający małą retencję.

 

Zarówno w domu, jak i zagospodarowaniu terenu autor zwycięskiego projektu zastosował wiele zrównoważonych, ekologicznych i przyjaznych dla klimatu rozwiązań. Widoczne są one m.in. w doborze materiałów budowlanych (produkty lokalne, prefabrykaty drewniane, wykorzystanie cegły z recyklingu), rozwiązaniach zwiększających efektywność energetyczną (naturalne doświetlenie pomieszczeń – rozkład okien, świetlik, podcień, instalacja fotowoltaiczna na ścianach i dachu budynku gospodarczego), jak również w rozwiązaniach z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w ogrodzie. 

 

 Opis i wizualizacje zwycięskiego projektu.  Druga część opisu i wizualizacje projektu przygotowanego przez Mateusza Binda.

 

Jury konkursu zdecydowało także o przyznaniu wyróżnień. Otrzymał je m.in. zespół z PK w składzie: Katarzyna Jamioł, Małgorzata Pięciorak i Krzysztof Pryt. Ich pracę wyróżnia m.in. koncepcja bioróżnorodnego i biofilicznego ogrodu, który dopełnia zabudowę siedliskową. Jury doceniło także wnikliwe studia regionalnych form i detali architektonicznych, analizy siedliska przyrodniczego oraz atrakcyjną prezentację graficzną pracy. 

 

Wyróżnienie otrzymał także inny zespół z Politechniki Krakowskiej. Tworzyły go Wiktoria Chłopek i Angelika Kukla. Jury wysoko oceniło m.in. zaproponowaną przez studentki oryginalną koncepcję pawilonu snycerskiego. Warsztat otwiera się na ogród, a tym samym pracownia staje się przestrzenią integrującą życie, pracę i hobby mieszkańców w ramach tradycyjnego rzemiosła i sztuki. Autorki projektu zaproponowały także ciekawe rozwiązanie  małej architektury jakim są ażurowe przesłony, które nawiązują do koronkowych detali drewnianej snycerki ganków hrubieszowskich.

 

Kolejny zespół wyróżniony przez jury konkursu składał się dwóch studentów ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Joanny Skępiec i Piotra Wojciechowskiego oraz studentki Politechniki Krakowskiej – Wiktorii Kiełbasy. Wg oceniających przygotowana przez nich praca wyróżnia się kreatywnym podejściem do projektu ogrodu. Dobór gatunków do nasadzeń w ogrodzie sprawia, że przestrzeń ta zamienia się w mozaikę nie tylko barw, ale i funkcji roślin. Zdaniem oceniających, walorem pracy są schematy i diagramy ideowe wyjaśniające przyjęte rozwiązania projektowe.

 

W konkursie jury wyróżniło jeszcze Weronikę Roemer z Politechniki Wrocławskiej oraz zespół z Politechniki Rzeszowskiej – Zuzanna Dąbrowska, Armina Gevorgyan, Nicole Kwiatanowska-Nawrocka.

 

 Wizualizacje i opis projektu wyróżnionego przez jury autorstwa Katarzyny Jamioł, Małgorzaty Pięciorak i Krzysztofa Pryt.  Wizualizacje i opis projektu wyróżnionego przez jury autorstwa Wiktorii Chłopek i Angeliki Kukla.  Wizualizacje i opis projektu wyróżnionego przez jury autorstwa dwóch studentów ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Joanny Skępiec i Piotra Wojciechowskiego oraz studentki Politechniki Krakowskiej – Wiktorii Kiełbasy.

 

Jury przyznało także dwa wyróżnienia honorowe. Jedno z nich trafiło do zespołu studentów z Politechniki Krakowskiej, a drugie do studentów z Politechniki Białostockiej – Marty Gryc, Karoliny Sadowskiej, Szymona Siwickiego.

 

Wizualizacje i opis projektów wyróżnionych przez jury wyróżnieniami honorowymi.

 

Angelika Duda, Tomasz Jaróg, Natalia Rudnik i Maja Sobczak-Rzewnicka to studenci Politechniki Krakowskiej, którzy zdaniem jury zasłużyli na wyróżnienie honorowe. Jak czytamy w uzasadnieniu wyników: praca wyróżniona za estetykę i jakość układu kompozycyjnego i zróżnicowany program funkcjonalny ogrodu otaczającego dom oraz interesujący pomysł ogrodzenia z wykorzystaniem tradycyjnych elementów drewnianych i podpór na pnącza.

 

Studencki konkurs „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem” został zorganizowany przez Katedrę Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w ramach projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”.

 

Konkurs objęty był patronatem Rektora Politechniki Krakowskiej, Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków, Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK) oraz Burmistrza Miasta Hrubieszów. Patronat medialny sprawują czasopisma: Architektura & Biznes oraz Architektura-murator.

 

 

 

 

 

(jg)

{fastsocialshare}

 
 
W czasie XV Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego, odbywających się pod koniec października w Kielcach, dr hab. inż. Piotr Kisielewski, prof. PK z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej otrzymał odznakę „Zasłużony dla Komunikacji Miejskiej”, przyznaną przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej. 
 
image006Medal jest formą wyróżnienia dla osób, które przez swoją działalność w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju komunikacji miejskiej w kraju oraz wykonania statutowych zadań Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, a więc: inicjowania projektów regulacji prawnych w zakresie komunikacji miejskiej oraz ich opiniowania; upowszechniania najnowszych osiągnięć w zakresie komunikacji miejskiej, z uwzględnieniem problemów organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych; stwarzania warunków do równoprawnej konkurencji pomiędzy przewoźnikami komunalnymi, prywatnymi i państwowymi; prowadzenia bazy danych o komunikacji miejskiej w Polsce, współpracy międzynarodowej.
 Profesor Piotr Kisielewski
Dr hab. inż. Piotr Kisielewski, prof. PK (na zdjęciu / fot. m8.mech.pk.edu.pl) pracuje w Katedrze Pojazdów Szynowych i Transportu na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, z którą jest związany od 1983 r. (wcześniej Instytut Pojazdów Szynowych). Początkowo prof. Kisielewski skupiał się w swojej pracy na zagadnieniach z zakresu dynamiki i wibroakustyki pojazdów (zawieszenia aktywne i semiaktywne w pojazdach szynowych; szkodliwy wpływ wibracji na człowieka, komfort jazdy oraz ochrona wibroizolacyjna operatorów pojazdów). Od 1995 r. zajmuje się logistyką transportu, zwłaszcza problemami komunikacji miejskiej i transportu kolejowego (modelowanie sieci multimodalnej komunikacji pasażerskiej; planowanie i optymalizacja: rozkładów jazdy, harmonogramów pracy kierowców, zadań pojazdów i kierowców; komputerowe wspomaganie planowania i dyspozycji dużej floty pojazdów). W ostatnim okresie koncentruje się na zastosowaniu zaawansowanych metod optymalizacyjnych – głównie metaheurystycznych – do rozwiązywania problemów logistyki transportu pasażerskiego.
 
Prof. Piotr Kisielewski pracę naukową łączy z praktyką inżynierską jako autor i współautor wdrożonych projektów logistycznych oraz ITS w kolejnictwie i komunikacji miejskiej w Polsce i za granicą, m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Izraelu, Czechach, Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Słowenii, Rumunii, Finlandii, Kazachstanie, Malezji i na Węgrzech. W swoim dorobku naukowym ma 53 publikacje, 71 referatów przedstawionych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Prowadzi zajęcia dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (w językach polskim i angielskim) z przedmiotów takich, jak: modelowanie systemów i procesów transportowych, modelowanie systemów zrównoważonego transportu, metody optymalizacji w logistyce i spedycji, zarządzanie flotą pojazdów, inteligentne systemy transportowe, instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, systemy zarządzania i telematyki transportu.
 
(bk)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

5 lipca 2023 roku odbyło się wyjątkowe spotkanie, podczas którego tegoroczni kandydaci na studia mogli uzyskać informacje o rekrutacji oraz studiach na Politechnice Krakowskiej. „Dołącz do Rodziny PK – Live Rekrutacyjny dla Maturzystów” to wydarzenie, które miało na celu zaprezentować osobom zainteresowanym studiami różnorodne możliwości, jakie czekają na nich, gdy wybiorą PK.

 

Studio nagraniowe. Na dwóch szarych kanapach siedzą: z lewej Bartłomiej Krystyński, z prawej - widoczny z profilu - Oskar Jurek.

 

Bohaterowie wydarzenia podzielili się z widzami swoimi doświadczeniami i opowiedzieli o swojej przygodzie ze studiami na PK. – Rozmawialiśmy o tym, jak połączyć naukę z pasjami, jak odnaleźć się w nowym mieście, co czeka nowych studentów i studentki na obozie integracyjnym „Adapciak”. – mówi Bartłomiej Krystyński z Działu Promocji uczelni, który prowadził wydarzenie. – Ponieważ 7 lipca publikowane są wyniki egzaminu maturalnego, naturalnie pojawił się także temat matury i razem z naszymi gośćmi wspominaliśmy ich matury i emocje, jakie towarzyszyły im w tym okresie.

 

Studio nagraniowe. Na dwóch szarych kanapach siedzą: Bartłomiej Krystyński i widoczna od tyłu Dominika Wanat. Twarz Dominiki wyświetla się na dużym ekranie w głębi studia. Obok siedzi operator kamery.

 

Wśród gości wydarzenia znalazły się osoby, które mogą służyć młodszym kolegom i koleżankom wiedzą oraz radami. O łączeniu pasji naukowych i artystycznych opowiedzieli Oskar Jurek i Kornelia Sowa. Oskar aktywnie działa w kole naukowym Footprint, które skonstruowało kajak z betonu, a także zawodowo tańczy. Kornelia studiuje na Wydziale Mechanicznym i jest członkinią Koła Naukowego Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego „Form&Function”. W tym roku jej projekt „Handy support – nakładka ułatwiająca chwyt dla osób z niepełnosprawnościami” zwyciężył w Uczelnianej Sesji Kół Naukowych.

 

Nasz live nie mógł się odbyć bez udziału przedstawicieli Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej. Krzysztof Kusak – wiceprzewodniczący Parlamentu Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej i przewodniczący Komisji Kultury – opowiedział o tym, jak miło spędzić czas w Krakowie i jak zacząć życie w nowym mieście. Dominika Wanat – przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki – w plebiscycie Aktywności Studenckiej „Szafirowe Smoki” zdobyła pierwsze miejsce w kategorii „Działacz Roku”. I słusznie, bowiem chętnie i z zaangażowaniem włącza się w różne akcje. Jest koordynatorką tegorocznej edycji obozu integracyjnego dla nowych studentów. Dominika w czasie wirtualnego spotkania opowiedziała, co czeka na uczestników najbliższego „Adapciaka” oraz o swoim sukcesie naukowym – wygranej w Innovations Hub Foundation – MedBiz Innovations Program.

 

Tradycje sportowe na naszej uczelni są bardzo silne, więc ten temat także musiał się pojawić. O sportowych możliwościach, zaletach członkostwa w AZS PK oraz o nadchodzących 45. Regatach o Puchar JM Rektora Politechniki Krakowskiej opowiedział Krzysztof Pszczółka – pracownik Centrum Sportu i Rekreacji, prezes Akademickiego Związku Sportowego PK.  

 


Dzięki takim inicjatywom maturzyści mogą dokonać świadomego wyboru swojej przyszłej ścieżki edukacyjnej, zdobyć cenne informacje i przekonać się, dlaczego Politechnika Krakowska jest jednym z najbardziej cenionych ośrodków akademickich w Polsce.


 

Ponieważ na kandydatów czeka teraz najbardziej stresujący okres – wyniki matury i wyniki postępowań rekrutacyjnych – w czasie spotkania ważny był także temat rekrutacji. O różnicy między starą a nową maturą, jak wygląda wpis na listę studentów oraz gdzie szukać wyników rekrutacji opowiedziała Joanna Skowrońska, która pracuje w Dziale Promocji i odpowiada na pytania Kandydatów poprzez Messengera.

 

Studio nagraniowe. Na dwóch szarych kanapach siedzą: z lewej - widoczny z profilu - Bartłomiej Krystyński, z prawej - siedząca na wprost - Joanna Skowrońska

 

W tym roku wśród kandydatów pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących nazewnictwa matur i podziału na starą i nową maturę. Uczniowie liceów ogólnokształcących zdawali w tym roku egzamin w nowej formule, tzw. „Formule 2023”, która nie dotyczyła na razie uczniów techników. Z tego powodu, wielu absolwentów techników założyło, że zdawali starą maturę. Tymczasem „Stara matura, to egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach. – tłumaczy Joanna Skowrońska – Od roku 2005 (w technikach od 2006) zdawany już jest egzamin maturalny zwany potocznie „nową maturą”. Dlatego też tegoroczni maturzyści – niezależnie od typu ukończonej szkoły – przy rejestracji, jako dokument stanowiący podstawę rekrutacji wybierają nową maturę.

 

"Dołącz do Rodziny PK – Live Rekrutacyjny dla Maturzystów" to jedno z wielu wydarzeń, które Politechnika Krakowska organizuje dla kandydatów. Uczelnia stawia na innowacyjne metody rekrutacji, dając młodym ludziom możliwość bliższego poznania świata nauki i technologii oraz samej uczelni. W tym roku w kwietniu na PK po raz pierwszy Dni Otwarte miały dwudniową formułę. Wydarzenie pod nazwą „Dni Otwarte: Dołącz do Rodziny PK” odbyło się zarówno w formie wirtualnej, jak i stacjonarnej.

 

Dzięki takim inicjatywom maturzyści mogą dokonać świadomego wyboru swojej przyszłej ścieżki edukacyjnej, zdobyć cenne informacje i przekonać się, dlaczego Politechnika Krakowska jest jednym z najbardziej cenionych ośrodków akademickich w Polsce.

 

ZOBACZ:

Relację „Dołącz do Rodziny PK – Live Rekrutacyjny dla Maturzystów”

 

Na zdjęciach: w studio Bartłomiej Krystyński rozmawia po kolei: z Oskarem Jurkiem, Dominiką Wanat i Joanną Skowrońską / Fot. Jan Zych

W galerii: studio w czasie nagrania live'a; Bartłomiej Krystyński rozmawia z gośćmi, od lewej: z Kornelią Sową, Krzysztofem Kusakiem, Krzysztofem Pszczółką / Fot. Jan Zych

 

 

(J. S.)

 

Studio nagraniowe. Na pierwszym planie widoczni tyłem pracownicy firmy SZOK, która realizowała nagranie. Studio nagraniowe. Na dwóch szarych kanapach siedzą: z lewej Bartłomiej Krystyński, z prawej - widoczna z profilu - Kornelia Sowa Studio nagraniowe. Na dwóch szarych kanapach siedzą: z lewej Bartłomiej Krystyński, z prawej - widoczny z profilu - Krzysztof Kusak Studio nagraniowe. Na dwóch szarych kanapach siedzą: z lewej Bartłomiej Krystyński, z prawej - widoczny z profilu - Krzysztof Pszczółka

 

{fastsocialshare}

 
 
Naukowcy z Politechniki Krakowskiej brali udział w prestiżowych paryskich Międzynarodowych Targach Wynalazczości „Concours Lépine”, które odbywały się od 23 października do 1 listopada pod patronatem prezydenta Francji oraz prefekta francuskiej policji. Podczas wydarzenia wystawcy z kilkunastu krajów świata zaprezentowali ponad 400 innowacyjnych rozwiązań. W tym roku targi „Concours Lépine” zorganizowano po raz 120. To jedyne wydarzenie tego typu mające ponad stuletnią tradycję. 
 
Na zdjęciu młoda kobieta pozująca do zdjęcia na tle ścianki stoiska wystawienniczego. Postać na zdjęciu to Julia Radwan-Pragłowska, która prezentowała wynalazek na paryskiej wystawie. Na ściance, które jest za nią przyczepiono plakaty w języku francuskim.Międzynarodowe Targi Wynalazczości „Concours Lépine” wypromowały wiele ważnych wynalazków z różnych branż i dziedzin, m.in.: silnik dwusuwowy, turbinę cieplną, drukarkę 3D, sztuczne serce, sztuczne płuco, aparat do transfuzji krwi, szkła kontaktowe. Obecnie w czasie wydarzenia prezentowane są osiągnięcia i innowacje w takich dziedzinach, jak: budownictwo, inżynieria, ekologia, energia odnawialna, chemia, automatyka, hydraulika, mechanika, elektronika, informatyka, telekomunikacja, transport, bezpieczeństwo i zabezpieczenia, rolnictwo, aparatura i sprzęt medyczny, sport i rekreacja, rozwiązania dla biznesu, edukacja, sztuka i design, wyposażenie wnętrz itp.
 
Prezentowane wynalazki zostały poddane oceniane jurorów, którzy brali pod uwagę poziom nowatorstwa, poziom techniki i technologii, zapotrzebowanie społeczne, możliwości wdrażania i sprzedaży, potwierdzenie skuteczności rozwiązań stosownymi wynikami badań, poziom gotowości wdrożenia i komercjalizacji. Wśród nagrodzonych wynalazków znalazło się rozwiązanie zespołu badaczy z Politechniki Krakowskiej – dr. hab. inż. Marka Piątkowskiego, prof. PK, mgr inż. Julii Radwan-Pragłowskiej, mgr inż. Aleksandry Sierakowskiej, mgr. inż. Łukasza Janusa – pn. „Sposób otrzymywania bioaktywnego środka hemostatycznego na bazie chitozanu i bioaktywny środek hemostatyczny na bazie chitozanu”. Osiągnięcie otrzymało Medal Stowarzyszenia Francuskich Wynalazców i Producentów A.I.F.F. 
 
Zajmujemy się tematyką badawczą dotyczącą materiałów bazujących na chitozanie. Chitozan to biopolimer, który możemy znaleźć w pancerzach krabów, krewetek, ale również w grzybach. Zagospodarowujemy tę biomasę odpadową, przygotowując z niej tzw. biomateriały, czyli wyroby służące do zastosowań w medycynie regeneracyjnej – tłumaczy prof. Marek Piątkowski z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. – Nasze materiały służą do tamowania różnego rodzaju krwotoków. Związki te są bioaktywne, dzięki czemu zachowują swoje właściwości nawet w przypadku obniżenia temperatury ciała. Dodatkowo mają właściwości antybakteryjne, a więc do ich zastosowania nie są konieczne dodatkowe antybiotyki
 
Prace zespołu naukowego z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK były wielokrotnie doceniane na międzynarodowych i krajowych targach oraz wystawach wynalazków.
 
(bk)
 
Na zdjęciu, mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska / fot. CTT PK
 
 
 
 
{fastsocialshare}

Zawodniczki i zawodnicy reprezentujący Klub Uczelniany AZS Politechniki Krakowskiej w różnych dyscyplinach sportowych wspólnie osiągnęli kolejny sukces. Ich sportowe osiągnięcia zaowocowały 17 miejscem w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski. Jest to najlepsza lokata zdobyta w tym rankingu przez KU AZS Politechniki Krakowskiej w XXI w.

 

Sezon 2022/2023 Akademickich Mistrzostw Polski obfitował w liczne sukcesy Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Krakowskiej. Jednym z największych osiągnięć sportowców z PK było zdobycie złotego medalu w klasyfikacji generalnej przez narciarzy oraz medale indywidualne Błażeja Budza.

 

W tym roku niezwykłych przeżyć kibicom dostarczył także m.in. koszykarski zespół kobiet 3x3. Zawodniczki pokazały swoje umiejętności i zdobyły srebrny medal. Warto podkreślić, że sukces ten osiągnęły mimo kontuzji jednej z koszykarek.

 

Liczne medale zawieszone na szyi. Na złotych znajduje się cyfra 1, na srebrnych – 2, a na brązowych -3. Zbliżenie wykonane na medale, twarz człowieka nie jest widoczna, za to ręką wskazuje gest kciuka w górę. Ubrany jest w niebieską bluzę sportową, a medale mają wstążki zarówno czerwone jak i w paski żółto-niebieski-czerwone (w jednym przypadku dodatkowo z paskiem pomarańczowym).
Fot. Canva

 

W minionym sezonie sukcesy odnosili również snowboardziści z Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Krakowskiej. Nie tylko zdobyli oni srebrny medal w klasyfikacji generalnej, a także mogą pochwalić się indywidualnymi osiągnięciami. W medalowej kolekcji znalazły się również brązowe krążki zdobyte w klasyfikacjach generalnych przez trójboistów, lekkoatletów, koszykarki i snowboardzistki KU AZS Politechniki Krakowskiej.

 

 – Sezon 2022/2023 był długi i niezwykle pracowity dla nas wszystkich. Zawodniczki i zawodnicy ciężko trenowali przez cały sezon, a efekty tej pracy mogliśmy oglądać przez ostatnie 3 miesiące. Od początku semestru letniego nie było praktycznie tygodnia, w trakcie którego nie świętowalibyśmy mniejszych, czy większych triumfów naszych reprezentantów. Coraz lepsza współpraca pomiędzy sekcjami oraz zaangażowanie młodych ludzi w działalność organizacyjną, zaczynają wspaniale procentować. W naszym Klubie Uczelnianym drzemie ogromny potencjał, który trzeba konsekwentnie wykorzystywać – mówi mgr inż. Krzysztof Pszczółka, prezes Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Krakowskiej.

 

Akademickie Mistrzostwa Polski – klasyfikacja generalna (wyniki AZS PK)

 

 • Sezon 2002/04: 32 miejsce (cykl 2-letni)
 • Sezon 2004/06: 22 miejsce (cykl 2-letni)
 • Sezon 2006/07: 21 miejsce
 • Sezon 2007/08: 20 miejsce
 • Sezon 2008/09: 23 miejsce
 • Sezon 2009/10: 25 miejsce
 • Sezon 2010/11: 27 miejsce
 • Sezon 2011/12: 21 miejsce
 • Sezon 2012/13: 27 miejsce
 • Sezon 2013/14: 27 miejsce
 • Sezon 2014/15: 26 miejsce
 • Sezon 2015/16: 29 miejsce
 • Sezon 2016/17: 27 miejsce
 • Sezon 2017/18: 35 miejsce
 • Sezon 2018/19: 30 miejsce
 • Sezon 2019/20: 41 miejsce
 • Sezon 2020/21: 28 miejsce
 • Sezon 2021/22: 20 miejsce
 • Sezon 2022/23: 17 miejsce

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Kamil Stańczyk, absolwent Politechniki Krakowskiej, otrzymał Nagrodę im. Tadeusza Tertila, która przyznawana jest autorom najlepszych prac dyplomowych o tematyce związanej z Tarnowem lub powiatem tarnowskim. Nazwiska zwycięzców ogłoszono 30 października podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej oraz Rady Powiatu Tarnowskiego. 
 
Nagroda im. Tadeusza Tertila została ustanowiona w 2007 r. Jej patron pełnił funkcję burmistrza Tarnowa w latach 1907-1923, z przerwą w czasie okupacji miasta przez wojska rosyjskie (1914-1915). Był też posłem do Rady Państwa w Wiedniu i Sejmu Krajowego Galicji we Lwowie oraz członkiem Polskiej Komisji Likwidacyjnej. 
 
O nagrodę mogli ubiegać się autorzy prac dyplomowych – absolwenci studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – mieszkający na stałe w Tarnowie lub w powiecie tarnowskim. Laureatów wyłoniono w trzech kategoriach: prace magisterskie w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych, prace magisterskie w obszarze nauk pozostałych, prace licencjackie i inżynierskie.
 
Jednym z laureatów XV edycji konkursu o Nagrodę im. Tadeusza Tertila został Kamil Stańczyk, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Jury doceniło jego pracę magisterską na temat interwencji urbanistycznej, która dotyczy nowego centrum aktywności w Mościcach. Wychowanek PK otrzymał 4 tys. zł oraz dyplom i statuetkę. 
 
Za najlepszą pracę magisterską z obszaru nauk humanistycznych, jury uznało dyplom Krzysztofa Kosteckiego, absolwenta Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, pt. „VSM-Value Stream Mapping jako narzędzie analizy i optymalizacji przepływów w przedsiębiorstwie produkcyjnym na przykładzie firmy XYZ”. W kategorii prace licencjackie i inżynierskie nagroda trafiła do Arkadiusza Kopacza (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa), który postanowił zająć się wizualizacją Nowej Synagogi w Tarnowie. W tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę im. Tadeusza Tertila, wręczono również trzy wyróżnienia dla trojga uczestników: Magdaleny Kozioł (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie), Wiktora Bochenka (Uniwersytet Jagielloński), Urszuli Kosiarskiej (Wyższa Szkoła Biznesu). 
 
(bk)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

Coraz częściej na forum polskich wydawnictw akademickich i naukowych wyróżniana jest działalność Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej. Tylko w ostatnich tygodniach praca Wydawnictwa aż dwukrotnie została nagrodzona w konkursach. Jedno z wyróżnień zostało przyznane w konkursie a najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2023, który odbywał się podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Drugie wyróżnienie trafiło na konto Wydawnictwa podczas posiedzenia Rady Krajowej FSNT – NOT (Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelna Organizacja Techniczna).

 

 

Posiedzenie Rady Krajowej FSNT – NOT odbyło się 28 czerwca w Warszawskim Domu Technika. Podczas tego wydarzenia zostały wręczone puchary i wyróżnienia w konkursie TECHNICUS 2023 za najlepszą książkę techniczną oraz na najlepszy poradnik techniczny. Jury konkursu w składzie: dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski (wiceprezes FSNT NOT, przewodniczący), prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (Towarzystwo Kultury i Historii Techniki), mgr inż. Magdalena Borek-Daruk (Prezes Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.), Piotr Dobrołęcki (Polska Izba Książki), mgr inż. Andrzej Palacz (członek Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP), mgr inż. Marek Bielski (redaktor „Przeglądu Technicznego”), mgr inż. Bronisław Hynowski (Prezes Towarzystwa Kultury i Historii Techniki), mgr inż. Józef Trzionka (Towarzystwo Kultury i Historii Techniki, dziennikarz) przyznało 2 nagrody główne oraz 6 wyróżnień i 2 wyróżnienia specjalne. Spośród 63 zgłoszonych pozycji wyróżnienie w kategorii „poradnik techniczny” otrzymała publikacja Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej autorstwa prof. dr hab. inż. Agnieszki Generowicz oraz współautorów z krakowskiego MPO, Henryka Kultysa, Andrzeja Natkańca, Jacka Sobczyka i Tomasza Batora, pt. „Organizacja i eksploatacja systemów letniego i zimowego utrzymania obszarów miejskich”.

 

 Na górze na środku dyplomu: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelna Organizacja Techniczna. Logo FSNT-NOT, pod nim: TECHNICUS 2023 wyróżnienie za najlepszy poradnik techniczny Organizacja i eksploatacja systemów letniego i zimowego utrzymania obszarów miejskich autorzy Agnieszka Generowicz, Henryk Kultys, Andrzej Natkaniec, Jacek Sobczyk, Tomasz Bator dla Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej. Poniżej podpisy przewodniczącego jury konkursu i prezesa FSNT-NOT. Na samym dole miejsce i data wydarzenia.  Okładka książki składa się z dużych trójkątów. W górnym prawym rogu zdjęcie zamiatarki, która czyści ulice. W tle Wawel. Środkowy trójkąt ma dwa kolory. Na szarym tle tytuł: organizacja i eksploatacja systemów letniego i zimowego utrzymania obszarów miejskich poradnik techniczny Kraków 2023, na pomarańczowym tle nazwiska autorów. W prawym dolnym rogu zdjęcia polewaczek myjących ulice. W tle zabudowa przystanek i tramwaj.

 

Wyróżniona publikacja to poradnik techniczny stworzony dzięki współpracy Politechniki Krakowskiej oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Kraków. Jest on jednym z pierwszych opracowań kierowanych do praktyków, eksploatatorów systemów utrzymania czystości, technologów i producentów sprzętu.

 

Za wydanie publikacji odpowiadał zespół redakcyjny w składzie: red. mgr Agnieszka Filosek (sekretarz sekcji Podręczników akademickich i pomocy dydaktycznych), red. mgr Michał Stachowski (opracowanie redakcyjne), inż. Małgorzata Murat-Drożyńska oraz Ludmiła Popova (projekt okładki).

 

Nieco wcześniej, bo podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, które odbyły się 26 maja, zostały wręczone nagrody w konkursie na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2023. W tegorocznej, 16. już edycji konkursu wzięło udział 42 wydawców, którzy zgłosili 142 publikacje. Pośród nagrodzonych wyróżnieniem Rektora Politechniki Warszawskiej za najlepszą publikację akademicką w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych znalazło się Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej za książkę dr hab. inż. arch. Teresy Kusionowicz, prof. PK pt. „Innowacyjne rozwiązania architektoniczno-budowlane zamku Krzyżtopór w Ujeździe” (więcej na ten temat: Monografia prof. Kusionowicz doceniona w konkursie na najlepszą książkę akademicką i naukową).

 

 Na górze dyplomu tekst: Decyzją Jury Konkursu na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA z dnia 19 kwietnia 2023 roku. Poniżej logo Politechniki Warszawskiej, a pod nim większymi literami i w niebieskim kolorze: WYRÓŻNIENIE REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, niżej mniejszą czcionką: dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych, potem: W KONKURSIE ACADEMIA 2023 zostało przyznane Wydawnictwu Politechniki Krakowskiej za książkę Teresy Kusionowicz Innowacyjne rozwiązania architektoniczno-budowlane zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Niżej podpis przewodniczącego jury i prorektora Politechniki Warszawskiej. Na samym dole miejsce i data wydarzenia.  Okładka książki to zdjęcie fragmentu ściany zamku Krzyżtopór. Na górze znajduje się tytuł książki i nazwisko autora, a na dole napis Kraków 2022.

 

Wyróżniona praca to bogato ilustrowana monografia będąca zwieńczeniem badań naukowych nad strukturą budowlaną zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Publikacja zawiera krótką historię obiektu, szczegółowe przedstawienie rozwiązań konstrukcyjno-materiałowo-instalacyjnych, opis podejmowanych działań w zakresie inwentaryzacji zabytku oraz ocenę wykonywanych w nim prac konserwatorskich. Dzięki dogłębnym analizom architektoniczno-budowlanym zamku Krzyżtopór można ocenić stan budowli oraz określić działania niezbędne do jej ochrony.

 

Za wydanie publikacji odpowiadał zespół redakcyjny w składzie: red. mgr Marta Wlazło (sekretarz sekcji Monografii naukowych), red. mgr Małgorzata Mazur (opracowanie redakcyjne), Anna Pawlik (skład i łamanie), mgr Karolina Szafran (projekt okładki).

 

 

 

 

(Wydawnictwo PK / jg)

 

{fastsocialshare}

 
 
23 października odbyła się Gala Środowiska Studenckiego Forum Uczelni Technicznych, podczas której poznaliśmy zwycięzców Konkursu Kół Naukowych „KoKoN”. W kategorii Badania Naukowe zwyciężył projekt „Synteza nowych środków ochrony roślin będących analogami nikotyny”, realizowany przez Koło Naukowe Chemików – Sekcję Technologii Chemicznej Organicznej z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. 
 
Statuetka konkursu KOKONForum Uczelni Technicznych jest komisją branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszającą 30 samorządów studenckich. Organizacja reprezentuje środowisko studentów uczelni technicznych. Do zadań FUT należy obrona praw studenta, a także przygotowywanie projektów dla żaków. Jedną z takich inicjatyw jest ogólnopolski konkurs „KoKoN” skierowany do studentów angażujących się w działalność kół naukowych. Główny cel przedsięwzięcia to promocja i popularyzacja kół naukowych z uczelni technicznych oraz wyłonienie najlepszych projektów. Rywalizację podzielono na 5 kategorii: Badania Naukowe, Projekt Inżynierski, Edukacja, Innowacje i Nowe Technologie w ekologii, Cyfryzacja
 
Kapituła konkursu nagrodziła w kategorii Badania Naukowe projekt pn. „Synteza nowych środków ochrony roślin będących analogami nikotyny” autorstwa studentów z Koła Naukowego Chemików z PK (Sekcja Technologii Chemicznej Organicznej). – Mając świadomość niedoskonałości stosowanych obecnie preparatów, które nie rozkładają się dostatecznie szybko, kumulują w środowisku, zakłócają prawidłowe funkcjonowanie fauny i flory, a poprzez łańcuch pokarmowy i długą depozycję w organizmach stanowią bezpośrednie zagrożenie dla ludzi, postanowiliśmy poszukać lepszych rozwiązań – mówi Agnieszka Fryźlewicz, studentka na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. 
 
Analogi nikotyny stanowią związki bioaktywne występujące naturalnie w przyrodzie. Synteza serii związków została zaprojektowana tak, aby w jak największym stopniu wykluczyć negatywny wpływ na środowisko. W celu osiągnięcia wymogów środowiskowych, zastosowano reakcje [3+2] cykloaddycji – metodę minimalizującą niemal do zera ilość nieprzereagowanych substancji, zgodnie z zasadami zielonej chemii. Wskazany sposób umożliwia szybkie, a także ekonomiczne otrzymanie szerokiej gamy złożonych związków heterocyklicznych, z których można wyselekcjonować najlepsze możliwe połączenia chemiczne, które mają szansę stać się skutecznymi i bezpiecznymi dla ludzi oraz zwierząt środkami ochrony roślin. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie „Chemistry of Heterocyclic Compounds”. 
 
Sekcją Technologii Chemicznej Organicznej Koła Naukowego Chemików opiekuje się dr inż. Agnieszka Kącka-Zych z Katedry Chemii i Technologii Organicznej WIiTCh PK.
 
23 października, podczas zjazdu Forum Uczelni Technicznych nagrodzono także działającą od 1990 r. Fundację Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej – przyznano jej nagrodę Przyjaciel FUT.
 
(bk)
 
Fot. WIiTCh 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

Europejski sojusz STARS EU, którego częścią jest Politechnika Krakowska, otrzymał grant w konkursie Erasmus+ Call 2023 European Universities. Przyznana kwota to 12,4 mln euro na najbliższe cztery lata. Sojusz, składający się z dziewięciu europejskich uniwersytetów, jest koordynowany przez Hanze University Groningen, Holandia. Politechnika Krakowska jest jedyną uczelnią z Polski wchodzącą w skład STARS EU.

 

Grafika informująca o przyznaniu grantu dla Europejskiego sojuszu STARS EU

 

To wielki sukces dla STARS EU, dla naszej Uczelni, a przede wszystkim dla naszych studentów, naukowców i partnerów. Otwieramy nowy rozdział we współpracy międzynarodowej – powiedział Prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał, główny koordynator STARS EU na Politechnice Krakowskiej. – Przyznane środki pozwolą nam jeszcze skuteczniej stawiać czoła naukowym i społecznym wyzwaniom XXI wieku. Dzięki współpracy z partnerami i nabywaniu od siebie nawzajem dobrych praktyk, wzmocnimy jakość edukacji i badań na PK, nie tylko w skali regionalnej czy krajowej, ale też europejskiej. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim pracownikom naszej Uczelni zaangażowanym w prace nad rozwojem STARS EU. Przede wszystkim dziękuję niedawno powołanemu Centrum Wsparcia Projektów PK, którego pracownicy od początku uczestniczyli w przygotowaniu wniosków o finansowanie projektów. Bez Was ten sukces byłby niemożliwy.

 


STARS EU przyczynia się do realizacji unijnej Inicjatywy Uniwersytetów Europejskich: jednego z działań, poprzez które UE dąży do stworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.


 

STARS EU to sojusz dziewięciu uniwersytetów ze wszystkich części Europy, które wyznają te same europejskie wartości i wnoszą wkład do zrównoważonego rozwoju Europy i świata. Członkami sojuszu są uniwersytety silnie związane ze swoimi regionami i zaangażowane we współpracę z lokalnymi partnerami.

 

Uczelniami partnerskimi STARS EU są: Hanze University of Applied Sciences (Holandia), University of La Laguna (Hiszpania), Polytechnic Institute of Bragança (Portugalia), Bremen University of Applied Sciences (Niemcy), Śląski Uniwersytet w Opawie (Czechy), University West (Szwecja), Politechnika Krakowska (Polska), University of Franche-Comté (Francja) oraz Aleksandër Moisiu University of Durrës (Albania).

 

Historia STARS EU sięga 2019 roku, gdy Hanze University Groningen podjął inicjatywę uruchomienia sojuszu europejskiego. Od tego czasu sojusz zbudował trwałą współpracę między partnerami i rozwinął różne formy współpracy, w których uczestniczą studenci, wykładowcy i badacze, takie jak na przykład Tematyczne Grupy Zainteresowań (Thematic Interest Groups), czy Programy Mieszane (Blennded Intensive Programmes).

 

STARS EU przyczynia się do realizacji unijnej Inicjatywy Uniwersytetów Europejskich: jednego z działań, poprzez które UE dąży do stworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. UE zachęca do zawierania międzynarodowych sojuszy między różnymi europejskimi uniwersytetami w celu promowania europejskich wartości i tożsamości, a także wzmacniania jakości i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego.

 

Więcej informacji na temat Inicjatywy „Uniwersytety Europejskie”:

https://education.ec.europa.eu/pl/education-levels/higher-education/european-universities-initiative

 

ZOBACZ: 

Strona główna STARS EU

 

 

(A. S.)

 

{fastsocialshare}

 

 

 

Decyzją JM Rektora Politechniki Krakowskiej prof. Andrzeja Białkiewicza, 2 listopada 2021 r. będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

 

 

 

{fastsocialshare}

Współpraca pomiędzy Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej a College of Architecture and Design, University of Tennessee w Knoxville w Stanach Zjednoczonych zainicjowana została w 1992 r. Obie uczelnie zamierzają kontynuować tę długoletnią kooperację.

 

 

Grupa ludzi stoi w rzędzie. Przed nimi stół z ciemnego drewna oraz drewniane krzesła. Za nimi portrety byłych rektorów PK. Wśród osób na zdjęciu znajdują się: rektor PK, pani dziekan WA, prorektorem ds. kształcenia i współpracy z zagranicą oraz delegacja z uniwersytetu z USA.
Na zdjęciu goście w trakcie spotkania z władzami PK / fot. Jan Zych

 

Od 26 do 28 czerwca 2023 r. delegacja z University of Tennessee w Knoxville w Stanach Zjednoczonych gościła na Politechnice Krakowskiej. Mury krakowskiej uczelni odwiedził dziekan College of Architecture and Design, prof. Jason Young, oraz prof. Carl Lostritto, dyrektor programu Architektura. Podczas wizyty goście spotkali się z m.in. rektorem PK prof. dr. hab. inż. Andrzejem Szaratą, dziekan Wydziału Architektury dr hab. inż. arch. Magdaleną Kozień-Woźniak, prof. PK oraz z prorektorem ds. kształcenia i współpracy z zagranicą dr. hab. inż. Jerzym Zającem, prof. PK. Delegacja z University of Tennessee odwiedziła także politechniczne budynki i przestrzenie pracy przy ul. Podchorążych oraz przy ul. Kanoniczej.

 

Podczas wizyty przedstawiciele obu uczelni ustalili, że współpraca będzie kontynuowana. Umowa zostanie podpisana na kolejne pięć lat, a zatem do 2028 r. Obie strony będą dążyć do tego, żeby w każdym roku w semestrze letnim wymieniać od 9 do 12 studentów. W przyszłym roku jeden z nauczycieli z University of Tennessee otrzyma status profesora wizytującego (na zaproszenie WA PK). Rozmowy pomiędzy przedstawicielami obu uczelni dotyczyły także tematu praktyk projektowych, które po semestrze w Stanach Zjednoczonych zainteresowani studenci PK będą mogli realizować, pozostając w USA na wakacje i cały siódmy semestr. W planach jest także uruchomienie w lutym 2024 r. możliwości wyjazdu dla studentów architektury krajobrazu (studia inżynierskie) na WA PK.

 

W semestrze letnim 2023/2024 spodziewamy się wstępnie przyjazdu około 12-13 studentów z University of Tennessee. Ostateczna liczba będzie znana w połowie listopada. Z kolei na WA PK już teraz trwa rekrutacja (skierowana do studentów, którzy ukończyli właśnie czwarty semestr studiów I stopnia na kierunkach: architektura, architektura w języku angielskim oraz architektura krajobrazu) na wyjazd w lutym 2024. Zainteresowani studenci są proszeni o wypełnienie formularza oraz o kontakt ze mną – mówi dr inż. arch. Bartłomiej Homiński, wydziałowy koordynator wymiany studenckiej w ramach umów bilateralnych z zagranicznymi uczelniami (poza programem Erasmus+).

 

Warto podkreślić, że współpraca pomiędzy Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej a College of Architecture and Design, University of Tennessee jest najdłużej działającym programem wymiany oferowanym studentom architektury w Stanach Zjednoczonych i Polsce. Semestr w College of Architecture and Design UT daje studentom WA PK możliwość nauki w szkole, której program nauczania architektury został sklasyfikowany przez czasopismo „Journal of Architectural Education” wśród 10 najlepszych programów w USA. Centralnym elementem programu jest studio projektowe, realizowane trzy razy w tygodniu, a jego uzupełnienie stanowią zajęcia teoretyczne i praktyczne. W 2016 r. umowę dotyczącą wymiany studentów rozszerzono o prowadzenie wspólnych badań.

 

 

 

 

(WA PK / jg)

{fastsocialshare}

 
 
Na Politechnice Krakowskiej opracowywana jest technologia wysoko efektywnego sorbentu do pochłaniania substancji ropopochodnych. To dobra informacja dla kopalń, stacji paliw, fabryk działających w przemyśle ciężkim czy strażaków, a więc przedsiębiorstw i służb, które mogą zetknąć się z wyciekiem niebezpiecznych substancji. Co więcej, realizowany projekt pozwoli wprowadzić na rynek produkt będący dodatkiem do farb i pokryć antykorozyjnych, a także zapraw i spoiw budowlanych, mający właściwości antybakteryjne, biobójcze i zwiększoną odporność na niszczące działanie pleśni i grzybów. Ambitne przedsięwzięcie prowadzone jest we współpracy ze Specjalistycznym Przedsiębiorstwem Górniczym Górtech Sp. z o.o. w ramach projektu, który otrzymał finansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Kierownikiem po stronie PK jest dr inż. Michał Łach z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki.
 
Diatomit ze złoża należącego do przedsiębiorstwa Górtech w komputerowym powiększeniuProjekt pn. „Opracowanie i demonstracja technologii wytwarzania wysoko efektywnych sorbentów na bazie diatomitu oraz wypełniaczy diatomitowych”, którego realizacja rozpoczęła się w kwietnia br., uzyskał dofinansowanie z NCBR w konkursie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, którego głównym założeniem było zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawy ich konkurencyjności. Na wsparcie mogły liczyć projekty obejmujące realizację badań przemysłowych i (lub) prac rozwojowych prowadzonych w ramach konsorcjum, tworzonego przez jedną jednostkę naukową i co najmniej jednego przedsiębiorcę. Budżet wspólnego przedsięwzięcia Politechniki Krakowskiej i firmy Górtech to ponad 7,8 mln zł, z czego budżet przeznaczony na działania PK wynosi prawie 2,5 mln zł. 
 
Celem projektu z udziałem PK jest opracowanie i demonstracja technologii wytwarzania wysoko efektywnych sorbentów i materiałów funkcjonalnych na bazie diatomitów (na zdjęciu, diatomit ze złoża należącego do Górtech Sp. z o.o. / fot. Michał Łach), a więc zwięzłych skał osadowych, których głównym składnikiem są szkieleciki okrzemek, zbudowane z bezpostaciowej krzemionki – opalu. Pokrewną do nich kopaliną jest ziemia okrzemkowa. Minerały te znajdują szerokie zastosowanie jako materiały filtracyjne, sorbenty, nośniki środków ochrony roślin i katalizatorów, materiały termoizolacyjne i polerskie. Politechnika Krakowska realizuje projekt wspólnie z Specjalistycznym Przedsiębiorstwem Górniczym Górtech Sp. z o.o., które już wcześniej współpracowało z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Górtech od ponad 40 lat zajmuje się wydobyciem diatomitu i dysponuje jedyną w Polsce kopalnią tego surowca, znajdującą się w Jaworniku Ruskim na Podkarpaciu. 
 Na zdjęciu młody mężczyzna w okularach, z brodą i wąsami, stylowo zaczesane włosy. Patrzy poważnie w obiektyw. To doktor inżynier Michał Łach
Wiele gałęzi przemysłu interesuje się diatomitem. Obecnie spółka Górtech nie jest w stanie sprostać wymogom związanym z zaawansowanymi technologiami jego mielenia i kalcynacji, a także odpowiedniej obróbki pod kątem zastosowań jako wypełniacze. W konsekwencji, diatomit sprowadzany jest do Polski z zagranicy. Nasz projekt pozwoli na stworzenie i weryfikację innowacyjnej koncepcji technologii produkcji zaawansowanego produktu diatomitowego, a tym samym usprawni pracę podkarpackiego zakładu – mówi dr inż. Michał Łach (na zdjęciu / fot. archiwum prywatne) z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki. 
 Na zdjęciu teren kopalni diatomitu na Podkarpaciu: wyrobisko w postaci dziury w ziemi. W tle drzewa z jesiennymi liśćmi w różnych kolorach i fragment nieba
Naukowcy z Politechniki Krakowskiej skupiają się na opracowaniu technologii wysokoenergetycznego mielenia diatomitu i kalcynacji (ogrzewania w celu usunięcia składników lotnych, wilgoci, związanej wody itp.) tego surowca. W ramach realizowanego projektu planują stworzenie pilotażowej instalacji do kalcynacji wraz z systemem odzysku ciepła, które następnie zostanie wykorzystane w procesie suszenia minerału. – Celem jest znaczna oszczędność energii, a także umożliwienie tworzenia odpowiedniego materiału do różnorodnych zastosowań – tłumaczy Michał Łach. – Otrzymamy sorbent przeznaczony do pochłaniania substancji organicznych i nieorganicznych. Dla przykładu, sorbent diatomitowy sprzedawany obecnie przez firmę Górtech posiada chłonność substancji ropopochodnych na poziomie 60 proc. Zmierzamy do tego, by chłonność wynosiła ponad 130 proc., a więc była większa niż u dostępnych na rynku sorbentów tego typu. Ulepszoną ofertą przedsiębiorstwa na pewno zainteresowane będą kopalnie, firmy transportowe, stacje paliw, fabryki działające w przemyśle ciężkim, firmy zarządzające drogami, straż pożarna i inne służby
 
W wyniku wspólnych prac PK i firmy Górtech (na zdjęciu, teren kopalni w Jaworniku Ruskim / fot. Górtech Sp. z o.o.) powstanie także diatomit w postaci specjalnie spreparowanego pudru (pyłu), stanowiący dodatek do farb i pokryć antykorozyjnych. Naukowcy chcą zaproponować nowinkę w skali międzynarodowej. – Ze względu na niereaktywny charakter, diatomit do tej pory stosowano w przemyśle budowlanym w ograniczonym zakresie. Diatomit w formie pyłu dodany do zapraw i spoiw budowlanych to absolutna nowość, którą chcemy wprowadzić. Poprzez wypełniacz diatomitowy możemy nadać farbom i tynkom właściwości antybakteryjne, biobójcze oraz podnieść ich odporność na niszczące działanie pleśni i grzybów – dodaje dr inż. Michał Łach, kierownik projektu na Politechnice Krakowskiej.
 
Efekty kooperacji Politechniki Krakowskiej ze Specjalistycznym Przedsiębiorstwem Górniczym Górtech poznamy najwcześniej za półtora roku – datę zakończenia projektu wyznaczono na 30 kwietnia 2023 r. 
 
(bk)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

Politechnika Krakowska (PK) i Ojcowski Park Narodowy (OPN) rozpoczynają współpracę badawczą, edukacyjną i inżynierską. Jej celem jest wykorzystanie potencjału naukowego, intelektualnego i edukacyjnego uczelni dla wzmocnienia specjalistycznej ochrony cennego obszaru Ojcowskiego Parku Narodowego, enklawy unikatowych wartości przyrodniczych, kulturowych, społecznych  i edukacyjnych. Umowę o współpracy sygnowali rektor PK prof. Andrzej Szarata i dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego Tomasz Gierat, przy koordynacyjnej współpracy dr hab. inż. arch. Tomasza Kapeckiego, prof. PK, prorektora ds. ogólnych uczelni.

 

 

Prorektor Tomasz Kapecki i dyrektor Tomasz Gierat wymieniają uścisk dłoni

 

W ramach współpracy studenci Politechniki Krakowskiej na cennych przyrodniczo terenach Parku będą  mogli realizować plenery rysunkowe i malarskie, odbywać ćwiczenia projektowe w ramach zajęć na studiach i I II stopnia, przeprowadzać inwentaryzacje budowlane i inwentaryzacje zieleni, służące m.in. realizowaniu prac inżynierskich i magisterskich, poświęconych tematyce  Ojcowskiego PN i chronionych rezerwatów przyrodniczych. Umowa zakłada także opracowywanie przez pracowników i studentów PK koncepcji architektonicznych i projektów urbanistycznych dla obiektów i obszarów Parku, a także przygotowywanie przez specjalistów uczelni ekspertyz, opinii i analiz, służących rozwiązywaniu problemów związanych z bieżącym gospodarowaniem bezcenną tkanką Ojcowskiego Parku Narodowego. Na terenie rezerwatu organizowane będą też wystawy prac studenckich dotyczących Parku.

 

Propozycję nawiązania trwałej współpracy złożył Politechnice Krakowskiej dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego mgr inż. Tomasz Gierat. – Zwróciłem się z takim pomysłem do zmarłego rektora PK prof. dr inż. Andrzeja Białkiewicza, a ta propozycja spotkała się z Jego dużą przychylnością. Zdążyliśmy umówić istotne ramy współpracy. Niestety nagła śmierć Pana Profesora na krótki czas  zahamowała procedowanie porozumienia. Jednak dzięki kontynuacji tematu przez obecnego rektora - prof. Andrzeja Szaratę – oraz przy czynnym wsparciu prorektora Tomasza Kapeckiego współpraca pomiędzy Ojcowskim Parkiem Narodowym a Politechniką Krakowską dziś staje się faktem – mówi dyrektor Tomasz Gierat. – Dla Ojcowskiego Parku Narodowego bardzo istotną korzyścią ze współdziałania będzie wsparcie merytoryczne, naukowe, a przede wszystkim praktyczne ze strony studentów i ekspertów Politechniki Krakowskiej dla realizowanych przez nas działań, szczególnie w zakresie utrzymania i remontów naszych obiektów, zwłaszcza tych objętych ochroną konserwatorską. Ta pomoc ze strony specjalistów Politechniki będzie służyć zachowaniu substancji technicznej zabytków dla kolejnych pokoleń. Studenci oraz pracownicy naukowi PK będą mogli realizować wszelkie zadania dydaktyczne i naukowe w ramach realizowanych ćwiczeń terenowych na obszarze Ojcowskiego PN, także podejmować wyzwania architektoniczne i konserwatorskie, dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków, będących własnością Ojcowskiego Parku. Opracowania  związane z architekturą krajobrazu czy  projekty urbanistyczne będzoe można wykorzystywać jako cenne wsparcie np. przy procedowaniu lokalnych planów i studiów zagospodarowania przestrzennego – zaznacza dyrektor OPN.

 


Dla Ojcowskiego Parku Narodowego bardzo istotną korzyścią ze współdziałania będzie wsparcie merytoryczne, naukowe, a przede wszystkim praktyczne ze strony studentów i ekspertów Politechniki Krakowskiej…


 

Z nowym partnerstwem duże nadzieje wiąże także Politechnika Krakowska. – Współpraca z Ojcowskim Parkiem Narodowym daje naszym studentom szansę na przećwiczenie – w przestrzeni o silnych walorach kulturowych, zabytkowych i przyrodniczych – działań, które będą potem podejmować w zawodowej praktyce architektów, architektów krajobrazu i inżynierów. Położenie tej niezwykłej enklawy, porównywanej do dolinek szwajcarskich, w bliskości Krakowa na pewno będzie pobudzać wyobraźnię naszych młodych architektów i urbanistów. A późniejsze prezentacje prac projektowych czy studialnych studentów w tak niezwykłym krajobrazie będą bezcennym doświadczeniem, budującym zawodowe CV naszych absolwentów – podkreśla dr hab. inż. Tomasz Kapecki, prorektor PK, który koordynuje współpracę ze strony uczelni. Jak zaznacza prorektor Politechnika Krakowska, a zwłaszcza Wydział Architektury z Katedrą Architektury Krajobrazu oraz Wydział Inżynierii Lądowej, mają wiele do zaoferowania nowemu partnerowi. – Szczególnie cenne będą na pewno inwentaryzacje wielobranżowe, tworzone na potrzeby Parku koncepcje architektoniczne i urbanistyczne czy inwentaryzacje dendrologiczne – uważa prof. Kapecki.

 

Ojcowski Park Narodowy, został utworzony w  1956 r. dla ochrony cennych przyrodniczo, krajobrazowo i historycznie terenów Doliny Prądnika w Małopolsce. Obecnie obejmuje powierzchnię 2145,62 ha w gminach: Jerzmanowice – Przeginia, Skała, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zielonki z czego ponad 70 procent stanowią zbiorowiska leśne. Powierzchnia strefy ochronnej wokół OPN, zwana otuliną, wynosi 6777 ha. Park udostępniany jest dla celów: naukowych (ma też własną pracownię naukowo-badawczą), edukacyjnych i turystycznych. Jest tu wiele cennych gatunków roślin i zwierząt, jaskiń, obiektów zabytkowych (Zamki w Pieskowej Skale i Ojcowie, zespół sakralny Pustelni bł. Salomei), malowniczych szlaków turystycznych.

 

>>> Więcej o Ojcowskim Parku Narodowym

 

Na zdjęciu

Prorektor Politechniki Krakowskiej  prof. PK Tomasz Kapecki i dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego mgr inż. Tomasz Gierat przypieczętowali umowę o współpracy Fot. Jan Zych

 

 

 

(mas)

 

 

{fastsocialshare}

 
 
25 października poznaliśmy laureatów 22. edycji ogólnopolskiej Akademickiej Nagrody za najlepszą pracę dyplomową roku „Architektura Betonowa”. Uroczystość ogłoszenia wyników miała charakter hybrydowy. Odbywała się – w ograniczonym gronie – w czytelni Galerii „GIL” na kampusie głównym Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24, a zainteresowane osoby mogły w niej uczestniczyć również za pośrednictwem aplikacji Zoom. 
 Laureaci Konkursu Architektura Betonowa
Zainicjowany w 2000 r. konkurs „Architektura Betonowa” jest efektem współpracy Katedry Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Stowarzyszenia Producentów Cementu. W tym roku na konkurs wpłynęło 20 prac dyplomowych studentów wydziałów architektury z całej Polski. Decyzją jury, nagrody główne i wyróżnienia otrzymali: 
 
 
Nagrody
 
Apolonia Slesarow z Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, autorka pracy pt. „Way station: Asylum for single Mother with Child / Przystanek: Azyl samotnej matki z dzieckiem”
(promotorka: dr inż. arch. Ada Kwiatkowska)
 
Estera Cłapińska z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, autorka pracy pt. „Ascetyzm formy jako źródło odnowy – Termy na Kanale Mazurskim”
(promotor: dr hab. inż. arch. Bartosz Hunger, prof. PŁ)
 
Jakub Kozera z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, autor pracy pt. „Rewaloryzacja przestrzeni publicznych Bytomia. Projekt ośrodka kultury żydowskiej na Placu Grunwaldzkim”
(promotor: dr inż. arch. Jerzy Wojewódka, prof. PŚ)
 Prace wyroznione
 
Wyróżnienia
 
Zuzanna Dzięgielewska z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, autorka pracy pt. „Trinity – Memorium Ostatniej Próby Nuklearnej”
(promotor: dr inż. arch. Janusz Grycel)
 
Agnieszka Kępa z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, autorka pracy pt. „Archiwum utopii racjonalizmu w architekturze”
(promotor: dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, prof. PK)
 
Kamila Kiełkowicz z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, autorka pracy pt. „Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie”
(promotor: dr inż. arch. Przemysław Bigaj)
 
 
 
 
 
(bk)
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

Dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK oraz absolwent Politechniki Krakowskiej mgr inż. arch. krajobrazu Albert Rejman zdobyli pierwsze miejsce w konkursie „Zielona Architektura”. Zadaniem uczestników konkursu było zaprojektowanie ogrodów nawiązujących do tradycyjnych upraw Radziwiłłów, a efekty ich prac można podziwiać na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Nieborowie.

 

 

Statuetka szklana. W górnym lewym rogu napis kulturalnie naturalnie. Na środku grafika przedstawiającą kobietę wśród kwiatów. Ubrana jest w suknię z baroku i ma fryzurę z tego okresu, a jej twarz jest niewidoczna, bo zasłonięta kwiatem. Poniżej napis: nagroda marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera w konkursie zielona architektura I miejsce Politechnika Krakowska, poniżej logotypy. Przed nią na stole leży ulotka z tą samą grafiką i napisem konkurs zielona architektura.
Fot. Katedra Architektury Krajobrazu

 

Wyniki konkursu i uhonorowanie wyróżnionych twórców miało miejsce podczas tegorocznego Festiwalu Ogrodniczego w Nieborowie. Nagrodzonych zostało 10 projektów. Wśród nich pierwsze miejsce zajęli architekci krajobrazu z Politechniki Krakowskiej – dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK oraz mgr inż. architekt krajobrazu Albert Rejman. Zaproponowana przez nich kompozycja nawiązuje do tradycji ogrodów kuchennych doby baroku ze szczególnym uwzględnieniem aspektów użytkowych. Konkursowe ogrody można podziwiać w przestrzeni przy Pałacu Nieborowskim.

 

Koncepcja „Od ogrodu do stołu Pańskiego, ogród kuchenny Radziwiłłów” odnosi się do wzorców tego typu ogrodów, ale również historii miejsca (pałacu w Nieborowie). Podstawą założenia było połączenie jego prostoty związanej z użytkowym charakterem i bogactwem baroku. Regularność i osiowość kompozyc