Osoby zainteresowane studiami I stopnia na Politechnice Krakowskiej, wciąż mają szansę na dołączenie do grona żaków. Rejestracja na większość kierunków z oferty PK trwa. Kolejne postępowania kwalifikacyjne odbędą się we wrześniu. Wybór Politechniki to dla kandydatów możliwość studiowania na jednej z najlepszych uczelni w Polsce. Wskazują na to wyniki przeprowadzonej niedawno oceny dyscyplin naukowych uprawianych na krajowych uczelniach. Oceny uzyskane przez PK jednoznacznie wskazują, że poziom krakowskiej uczelni jest naprawdę wysoki, a co za tym idzie – możliwości rozwoju naukowego studentów bardzo duże. Twórczą naukową pracę umożliwia m.in. nowoczesna infrastruktura badawcza i unikatowe laboratoria Politechniki Krakowskiej, ale także znakomicie przygotowana oferta edukacyjna.
 
 
Dokonaj rejestracji na studia
 
Fragment głównego budynku PK z flagami wydziałówMimo, że w kalendarzu sierpień, rejestracja na studia na PK jest w dalszym ciągu możliwa (poza architekturą, informatyką i kierunkami w j. ukraińskim). Proces rekrutacji odbywa się w trybie ciągłym do połowy września. W lipcu komisje rekrutacyjne przeprowadziły kilka cykli kwalifikacyjnych. Ich wyniki wskazują, iż zainteresowanie studiami na Politechnice jest bardzo duże. Największą popularnością w lipcowej części rekrutacji cieszyły się informatyka (Wydział Informatyki i Telekomunikacji), informatyka stosowana (Wydział Mechaniczny), budownictwo w j. polskim lub angielskim (Wydział Inżynierii Lądowej), architektura w j. polskim lub angielskim (Wydział Architektury), automatyka i robotyka (Wydział Mechaniczny), informatyka w inżynierii komputerowej (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej), elektrotechnika i automatyka (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej), mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny). 
 
Duże zainteresowanie studiami na kierunku informatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne) i wypełnienie limitu miejsc spowodowało, że Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Informatyki i Telekomunikacji podjęła decyzję o zamknięciu możliwość rejestracji. Rekrutacja nie jest też już prowadzona na architekturę – zakończyła się w lipcu. Zakończona została rekrutacja na unikatowe w skali kraju studia w j. ukraińskim – budownictwo i transport, które dla uchodźców z Ukrainy przygotował Wydział Inżynierii Lądowej PK. Propozycja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem kandydatów. 
 
Zainteresowane osoby wciąż mogą rejestrować się na większość kierunków. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia, harmonogram, oferta, a także możliwość przejścia do systemu elektronicznej rejestracji na Portalu Rekrutacyjnym pod adresem rekrutacja.pk.edu.pl. Warto przypomnieć, że również studenci chcący podjąć studia II stopnia mają możliwość rejestracji na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023. Należy pamiętać, że rejestracja w tym przypadku prowadzona jest tylko na niektóre kierunki studiów. Sprawdź szczegóły 
 
 
Studiuj na jednej z najlepszych uczelni w Polsce
 
Oferta kształcenia przygotowana przez PK jest dostosowana do potrzeb rynku i zmieniających się trendów. Poza popularnymi kierunkami z branży IT oraz mocnymi politechnicznymi klasykami, jak np. architektura i budownictwo, uczelnia kształci m.in. na mechanice i budowie maszyn, inżynierii chemicznej, inżynierii czystego powietrza, architekturze krajobrazu, transporcie, energetyce, fizyce technicznej, inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej, nanotechnologiach i nanomateriałach, a także wielu innych kierunkach.Fragment głównego budynku PK z flagami wydziałów
 
Kształcenie na Politechnice Krakowskiej zasadza się na 8 wiodących dyscyplinach naukowych i prowadzone jest w oparciu o 8 wydziałów. Ogłoszone niedawno wyniki ewaluacji, a więc prowadzonej przez Komisję Ewaluacji Nauki oceny działalności naukowej realizowanej na polskich uczelniach, wskazują na bardzo wysoki poziom Politechniki Krakowskiej. Aż w 7 dyscyplinach naukowych: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, uczelni przyznano kategorię naukową A, natomiast w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja – kategorię B+. Tak pomyślne oceny potwierdzają mocną pozycję Politechniki Krakowskiej w środowisku akademickim.
 
Wobec powyższego, nie mogą dziwić rezultaty badania przeprowadzonego przez Biuro Karier PK, które wskazują, że blisko 92 proc. wychowanków Politechniki znajduje pracę do maksymalnie 6 miesięcy po ukończeniu studiów, a przeważająca część pracuje jeszcze przed obroną dyplomu. Zdecydowana większość badanych potwierdza wykonywanie pracy zgodnej ze swoim wykształceniem.
 
Wpływ na wysoką jakość kształcenia ma kilka elementów. Jednym z nich jest bez wątpienia znakomita kadra dydaktyczna – specjaliści w swoich dziedzinach, którzy dzielą się wiedzą i doświadczeniem z młodymi ludźmi. Ponadto, Politechnika Krakowska prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z otoczeniem biznesowym, co daje studentom możliwość odbywania praktyk i staży w czołowych firmach, oferujących też stypendia oraz zatrudnienie po studiach. Wiele z tych firm patronuje konkretnym Budynek Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnegokierunkom studiów, współtworzy ich programy, daje dostęp do zaplecza technologicznego oraz dzieli się wiedzą dzięki wykładom i prelekcjom z udziałem swoich pracowników. Grono renomowanych przedsiębiorstw, które kooperują z PK jest duże. Są wśród nich: Astor, Grupa Azoty, Nokia, NEWAG, PKP PLK, MAN, Siemens Mobility, ABB itd.
 
 
Nowoczesne laboratoria PK
 
Studenci i pracownicy naukowi Politechniki Krakowskiej mają dostęp do nowoczesnych laboratoriów, które dają niezwykłe możliwości badawcze. Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych to jedna z unikatowych placówek, gdzie prowadzone są testy dużych obiektów inżynierskich w skrajnych temperaturach, sięgających np. -50 °C. Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego wiedzie prym w zakresie testowania technologii energooszczędnych, rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych oraz komfortu użytkowania budynków niskoenergetycznych. Możliwości badawcze Politechniki poszerzy niebawem Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej, gdzie będą prowadzone badania modelowe i symulacje komputerowe dotyczące dynamicznego oddziaływania na smog i przewietrzanie miast, a także eksperymentalne badania wpływów środowiskowych i klimatycznych na rozwiązania inżynierskie. W ramach projektu Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej (NSMET), którego PK jest liderem, na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej w Czyżynach powstanie Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych. W placówkach naukowych NSMET, wyposażonych w unikatową i specjalnie zaprojektowaną aparaturę badawczą, będą prowadzone najdokładniejsze pomiary współrzędnościowe na świecie.
 
 
Studencka kreatywność

W celu aktywnego i kreatywnego spędzenia czasu oraz rozwijania swoich zainteresowań naukowych, studenci PK mogą dołączyć do jednego z ponad 90 kół naukowych działających na wszystkich wydziałach. Realizowane przez nie projekty mają szansę na dofinansowanie w ramach konkursu organizowanego przez FutureLab PK – jednostkę uczelni wspierającą studenckąStudenci z Koła Naukowego Cosmo przygotowują do startu sondę stratosferyczną kreatywność. Od 2021 r. Politechnika prowadzi też program stypendialny z Własnego Funduszu Stypendialnego. Półrocznymi stypendiami nagradzani są studenci mający na koncie wybitne osiągnięcia badawcze, projektowe i publikacyjne. Nic więc dziwnego, że w tak sprzyjającym klimacie powstają wynalazki i rozwiązania, zdobywające uznanie w skali międzynarodowej i mające realny potencjał komercyjny. 
 
Niedawno głośno było o studentach z Koła Naukowego Cosmo (Wydział Informatyki i Telekomunikacji), którzy wysłali do stratosfery sondę o nazwie HABSat – urządzenie pomiarowe do przeprowadzania eksperymentów na wysokości ok. 30 km nad powierzchnią Ziemi. Sonda, po kilkugodzinnym locie, bezpiecznie wylądowała. Internauci mogli śledzić całą trasę przelotu za pomocą strony internetowej projektu. Misja miała kilka celów, wśród których niezmiernie istotne było zdobycie doświadczania i wiedzy niezbędnych do budowy nanosatelity. Niemniej pasjonujące są dokonania Koła Naukowego Inżynierii Materiałów Budowlanych Footprint. W skład tej grupy wchodzą studenci z Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Wydziału Architektury, którzy stworzyli betonowy kajak o nazwie PKanoe. Łódka z powodzeniem unosi dwie osoby. Ponadto, beton tekstylny użyty do jej budowy jest bardziej ekologiczny niż ten tradycyjny. Przykłady indywidualnych i zespołowych prac naukowych, które codziennie prowadzone są przez studentów PK, można mnożyć. 
 
 
Przypominamy, że w razie wątpliwości i pytań, kandydaci na studia mogą kontaktować się z komisjami rekrutacyjnymi (w sierpniu komisje nie pracują) lub z Działem Kształcenia (tel. 12 632 86 44, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), czy poprzez Messengera – tu swoją pomocą służą pracownicy Działu Promocji.
 
(bk)
 
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Minister rozwoju i technologii powołał dziekana Wydziału Mechanicznego prof. dr. hab. inż. Jerzego A. Sładka w skład Rady Metrologii, działającej przy Prezesie Głównego Urzędu Miar. Rada Metrologii jest podmiotem wspierającym rozwój metrologii w Polsce. W jej skład wchodzą przedstawiciele struktur państwowych, przemysłu i nauki.
 
Do głównych zadań Rady Metrologii należy opiniowanie stanu i kierunków rozwoju krajowej metrologii, działalności merytorycznej administracji miar, strategicznego planu oraz rocznych planów i sprawozdań Głównego Urzędu Miar.
 
To powołanie to zaszczyt i ogromne wyróżnienie, a także wyraz uznania dla współpracy, którą od lat prowadzi Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej z Głównym Urzędem Miar – podkreśla prof. Jerzy A. Sładek. – Metrologia zyskuje w Polsce coraz większe znaczenie, a Wydział Mechaniczny, będący liderem projektu NSMET Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej oraz członkiem Polskiej Unii Metrologicznej, dzięki unowocześnieniu infrastruktury badawczej i budowie Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych, stanie się wiodącym na skalę światową ośrodkiem w tej dziedzinie – dodaje dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.
 
Jerzy SadekProf. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek (na zdjęciu / fot. Jan Zych) w 1978 r. zdobył na Wydziale Mechanicznym PK dyplom magistra inżyniera mechanika o specjalności „obrabiarki, narzędzia i technologia ogólna budowy maszyn”. W 1990 r. otrzymał stopień naukowy doktora nauk technicznych Politechniki Krakowskiej na podstawie rozprawy doktorskiej dotyczącej oceny dokładności głowic stykowych stosowanych w wielokoordynatowych maszynach pomiarowych. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2002 r. na podstawie monografii pt. „Ocena i modelowanie dokładności maszyn oraz pomiarów współrzędnościowych”. W 2012 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Praca naukowa, badawcza i innowacyjna prof. Jerzego A. Sładka koncentruje się wokół inżynierii mechanicznej, a szczególnie problematyki zautomatyzowanych systemów zapewnienia jakości oraz zarządzania jakością, aspektów metrologicznych w bioinżynierii i wzornictwie przemysłowym oraz wokół wdrażania idei przemysłu 4.0. Wszystkie uzyskane przez prof. Sładka stopnie i tytuły naukowe były pierwszymi w Polsce w rozwijanej przez niego specjalności – „metrologii współrzędnościowej”.
 
Prof. Jerzy A. Sładek pracuje na PK od 1977 r. W latach 1993-1998 był m.in. kierownikiem Samodzielnej Pracowni Zautomatyzowanych Systemów i kierownikiem Zakładu Metrologii i Kontroli Technicznej. W latach 1998-2007 kierował Pracownią Metrologii Współrzędnościowej, a od 2007 do 2013 r. Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej. Od 2016 r. jest dziekanem Wydziału Mechanicznego. Prof. Sładek był wiceprezesem Centrum Zaawansowanych Technologii, spółki zarządzającej Krakowskim Parkiem Technologicznym. Od 2017 r. jest członkiem Rady Innowacyjno-Naukowej Zakładów Mechanicznych Tarnów SA. Członek Komitetu Budowy Maszyn PAN i kilku sekcji PAN oraz międzynarodowych gremiów naukowych: European Virtual Institute for Geometry Measurements EVIGeM, International Measurement Confederation (IMEKO), European Society for Precision Engineering & Nanotechnology.
 
(bk, am)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
W najbliższy czwartek, 27 maja rozpocznie się – przygotowany specjalnie dla kandydatów na studia – cykl wirtualnych spotkań z przedstawicielami uczelni pn. „#DobryWybór | Zostanę studentem PK!”. Podczas wywiadów prowadzonych „na żywo” przez pracownika Działu Promocji, osoby zainteresowane studiami na Politechnice Krakowskiej lepiej poznają ofertę dydaktyczną, a także zasady rekrutacji. W trakcie każdego odcinka będzie możliwość zadawania pytań gościom. Można je też wcześniej skierować za pośrednictwem Messengera. Cykl wirtualnych spotkań odbędzie się na Facebooku
 
Spotkania live
 
W pierwszym odcinku „#DobryWybór | Zostanę studentem PK!” o architekturze i architekturze krajobrazu (również prowadzonych w języku angielskim) opowiedzą przedstawiciele Wydziału Architektury PK. Przybliżą też zasady egzaminu z predyspozycji artystycznych oraz kryteria, którymi należy się kierować przy przygotowywaniu portfolio. Spotkanie z WA odbędzie się 27 maja o godz. 12.00. Każde następne również zaplanowano w samo południe, w poniedziałki i czwartki zgodnie z poniższym harmonogramem:
 
 
Wirtualne spotkania z uczelnią będą prowadzone na Facebooku. Każdy z uczestników może w trakcie trwania rozmowy zadawać pytania w komentarzach pod filmem. Pytania do naszych gości można też przesyłać za pośrednictwem Messengera. 
 
Zapraszamy do śledzenia cyklu „#DobryWybór | Zostanę studentem PK!”.
 
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Młodzi architekci z Politechniki Krakowskiej znów pokazali wielką klasę. W rozstrzygniętym niedawno konkursie „Dyplom z Archicadem”, organizowanym przez firmę WSC, aż 8 projektów inżynierskich i magisterskich obronionych na Wydziale Architektury PK zostało docenionych nagrodami oraz wyróżnieniami. 
 
Głównym celem konkursu „Dyplom z Archicadem” jest wyłonienie najciekawszych studenckich projektów w zakresie architektury, urbanistyki, architektury wnętrz i architektury krajobrazu, wykonanych przy pomocy programu Archicad, opracowanego przez firmę Graphisoft z myślą o zastosowaniu w projektowaniu architektonicznym. Rozstrzygnięcia konkursu, wyboru laureatów i przyznania wyróżnień dokonało jury konkursowe. V edycja konkursu objęła prace dyplomowe obronione w roku 2021 oraz na początku roku 2022. Rywalizacja została podzielona na dwie kategorie: prace magisterskie oraz prace inżynierskie. W tej pierwszej finalistami zostało dwoje absolwentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. 
 
Projekt Alicji Nowak Projekt Bartosza Iwanowa Projekt Mateusza Dziuby
 
I miejsce zajęła (nagroda w wysokości 6 tys. zł) Alicja Nowak – autorka pracy „Nowy WyDźwięk – Centrum Muzyki w bunkrze Flakturm IV”. Dyplom został zrealizowany pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Marii Żychowskiej. Jury doceniło udaną redefinicję przestrzenną, funkcjonalną i symboliczną wieży-bunkra przeciwlotniczego Flakturm IV z okresu drugiej wojny światowej. Obiekt znajduje się w Hamburgu. Budynek przez kilkadziesiąt lat stanowił dominantę dla okolicy i budził negatywne skojarzenia. Projekt absolwentki PK mierzy się z wyzwaniem nadania nowego znaczenia przestrzennego i znaczeniowego. Jury zwróciło uwagę na temat oraz autorską próbę dania drugiej szansy obciążonemu historycznie budynkowi. Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu: Niechciana przeszłość ma szansę na pożądaną i użyteczną przyszłość. Cała praca jest spójna zarówno pod względem merytorycznym jak i wizualnym. Na III miejscu w konkursie uplasował się (3 tys. zł nagrody) Bartosz Iwanow, twórca projektu „Pierwsza Kolonia Marsjańska”. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich. W uzasadnieniu przyznania nagrody jury napisało: Kolonizacja obcych planet to szereg wyzwań jakim będą musieli sprostać śmiałkowie, m.in. z szerokiej palety zagadnień architektonicznych i urbanistycznych. Nowe zmienne zjawiska, nie występujące na naszej planecie, które trzeba brać pod uwagę powodują, że projektując w nowych warunkach musimy szukać nowych rozwiązań i stajemy przed nowymi wyzwaniami. Na uwagę zasługują dyspozycje urbanistyczne w zmienionych kosmicznych regułach gry.
 
Wśród prac magisterskich, jury przyznało także wyróżnienia, w tym aż cztery dla dyplomów z PK. Otrzymali je: Julia Sierpień („Za kulisami industrialu – redefinicja poprzemysłowej tkanki na przykładzie opuszczonej Destylarni w Ferrarze”, promotor: dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK, promotor pomocniczy: dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK), Joanna Zimna („Zespół hotelowy przy istniejącej winnicy w Monte d’Oiro w Portugalii”, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich), Paweł Łukaszczyk („Okrąglaki. Modernizacja i adaptacja zespołu wypoczynkowego Lucień na ośrodek pocovidowy w Miałkówku”, promotor: dr inż. arch. Barbara Zin, prof. PK), Paweł Mytnik („Przestrzenie produkcji – budynek dla miejskich wytwórców na Zabłociu”, promotor: dr inż. arch. Ernestyna Szpakowska-Loranc). 
 
W kategorii prace inżynierskie III miejsce zajął Mateusz Dziuba (2 tys. zł). Promotorem jego pracy pt. „Teoria widzenia – projekt galerii sztuk wizualnych z adaptacją ruin fortu nr 4 Błonia na Cichym Kąciku w Krakowie” był dr inż. arch. Jarosław Huebner, prof. PK. – Nagrodę przyznano za wrażliwe i głęboko analityczne podejście do wyboru form kształtowania zarówno funkcji jak i formy oraz faktury zabudowy. Na pochwałę zasługuje szerokie spektrum przeanalizowanych kontekstów. Od próby wykorzystania wartości historycznych lokalizacji poprzez namysł nad sposobem fakturowania brył, aż po ciekawy eksperyment ze zmaterializowaniem w architekturze dorobku teoretycznego Władysława Strzemińskiego. Ten dialog wielu skal, połączony z pokorą i prostotą rozwiązań sprawia, że projekt czyta się ciekawie i z zainteresowaniem. Całość podkreśla właściwie dobrana szata graficzna plansz – napisało w uzasadnieniu jury konkursu. Wyróżnienie w kategorii prac inżynierskich przyznano Dominice Cieplak, autorce pracy „Motel Druim Uachdair, Szkocja” (promotor: dr hab. inż. arch. Piotr Winskowski, prof. PK). 
 
Lista laureatów konkursu „Dyplom z Archicadem” tutaj
 
(bk)
 
 
Grafiki użyte w tekście – projekty autorstwa studentów PK (od lewej prace: Alicji Nowak, Bartosza Iwanowa i Mateusza Dziuby), które nagrodzono w konkursie „Dyplom z Archicadem” / materiały: wsc.pl
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

19 maja ruszyła rekrutacja na kierunek architektura oferowany przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Elektroniczna rejestracja na pozostałe kierunki rozpocznie się w czerwcu. Warto już teraz zapoznać się z harmonogramami i zasadami rekrutacji. Na przyszłych architektów czeka m.in. zdalny egzamin z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych. Swoje umiejętności zaprezentują też zdalnie osoby zainteresowane inżynierią wzornictwa przemysłowego. Na większość kierunków rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły od czerwca do połowy września.

 

Studenci PKRejestracja na Politechnikę Krakowską będzie odbywać się elektronicznie za pośrednictwem formularza, który zostanie udostępniony na Portalu Rekrutacyjnym. Na kandydatów tradycyjne czeka wiele atrakcyjnych kierunków, które gwarantują dobry start na rynku pracy. Oprócz wspomnianej architektury i inżynierii wzornictwa przemysłowego, także: budownictwo, automatyka i robotyka, elektrotechnika i automatyka, informatyka, informatyka stosowana, informatyka w inżynierii komputerowej, geoinformatyka, inżynieria i gospodarka wodna, środki transportu i logistyka, mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna i wiele innych. W sumie uczelnia przygotowała ponad 30 kierunków studiów, w tym kierunki prowadzone w języku angielskim. Na PK w semestrze zimowym nadchodzącego roku akademickiego czeka 4167 miejsc na studiach I stopnia.

 

Na większość kierunków oferowanych przez Politechnikę Krakowską rejestracja zaczyna się 7 czerwca i potrwa do 21 września (studia stacjonarne).

 

Zapoznaj się z harmonogramem rekrutacji

 

Opłatę rekrutacyjną (85 zł) należy wnieść najpóźniej dzień po dokonaniu rejestracji. Wskaźnik rekrutacyjny, a więc sposób obliczania punktów ma następujący wzór: W = P albo W = 2R. P i R oznaczają wynik procentowy uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (P) albo rozszerzonym (R) z wybranych przedmiotów wskazanych dla danego kierunku. Nieco inaczej sytuacja wygląda na kierunkach artystycznych, gdyż w rekrutacji brane są pod uwagę dodatkowe kryteria. Inaczej też wygląda harmonogram.

 

 

Zdalny egzamin i portfolio na architekturę

 

Elektroniczna rejestracja dla kandydatów na te studia rozpoczęła się 19 maja i potrwa do 9 czerwca br. Opłatę rekrutacyjną (150 zł) można wnosić do 10 czerwca. W dniach od 31 maja do 10 czerwca należy złożyć swoje portfolio w wersji elektronicznej. Tematy prac rysunkowych oraz ich kryteria zostały podane na stronie: rekrutacja.pk.edu.pl. Kandydaci a kierunek architektura powinni dołączyć do portfolio oświadczenie, że ich prace zostały wykonane samodzielnie (wzór oświadczenia).

 

Egzamin z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych, który – ze względu na pandemię – odbędzie się zdalnie, został zaplanowany w terminie 14-15 czerwca. System rekrutacyjny ustali dla każdego kandydata w sposób losowy dzień oraz godzinę egzaminu. Zainteresowane osoby zostaną poinformowane o terminie za pośrednictwem indywidualnych kont w systemie, nie później niż dwa dni przed egzaminem.


Egzamin będzie odbywał się za pośrednictwem platformy do komunikacji on-line. Możliwe jest rejestrowanie przebiegu egzaminu przez członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Kandydaci muszą zapewnić sobie kamery i mikrofony oraz stabilne połączenie internetowe. Przed rozpoczęciem, egzaminowe osoby są zobowiązane m.in. do: okazania do kamery dowodu tożsamości; okazania dowodu opłaty za egzamin wstępny; ustawienia kamery w sposób umożliwiający WKR obserwację i ewentualną rejestrację przebiegu egzaminu. Kandydaci powinni być wyposażeni w: ołówki, gumki do mazania, deskę do przypięcia arkusza brystolu o odpowiednich wymiarach, klipsy do przypięcia arkusza, czarny pisak (grubość 0,7-2,0 mm) do wpisania numeru kodowego oraz jeden arkusz brystolu formatu B2 (50x70 cm).


Tematy egzaminu dla danej grupy będą losowane przed jego rozpoczęciem. Rysunki wykonuje się na zakodowanym przez kandydata arkuszu brystolu w technice ołówkowej czarno-białej. Indywidualny numer kodowy każdy kandydat otrzyma od członka WKR przed rozpoczęciem egzaminu. Numer kodowy powinien zostać zapisany trwałą techniką za pomocą czarnego pisaka w prawym górnym rogu arkusza. Zakodowanego arkusza brystolu nie wolno podpisywać ani oznaczać. Swoje prace należy przesłać w sposób wskazany przez WKR.

 

Szczegółowe zasady dotyczące zdalnego egzaminu na architekturę – sprawdź

 

Wyniki egzaminu wstępnego obejmującego ocenę portfolio i wynik egzaminu zdalnego zostaną ogłoszone 23 czerwca.

 

Sprawdź harmonogram rekrutacji na architekturę

 

 
Architektura krajobrazu – pamiętaj o portfolio

 

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, kandydaci na architekturę krajobrazu przekazują swoje portfolio elektronicznie. Elektroniczna rejestracja na ten kierunek rusza 7 czerwca i potrwa do 12 września. Opłatę rekrutacyjną (150 zł) należy wnieść do 8 lipca. Portfolio (informacje dotyczące nazw, formatu i parametrów plików graficznych, platformy i adresów na jakie należy je przesyłać oraz sposobu przesyłania, zostaną podane do wiadomości kandydatów w Portalu Rekrutacyjnym) będzie można składać od 28 czerwca do 8 lipca. Obowiązkowy zakres tematyczny prac to: drzewo w stanie bezlistnym, drzewo z liśćmi, drzewo iglaste i liściaste razem, okazałe drzewo w pagórkowatym krajobrazie otwartym, zestawione z grupą krzewów, most w krajobrazie, ulica z drzewami w małym miasteczku, wiadukt (most drogowy) w krajobrazie, krajobraz osiedla mieszkaniowego, krajobraz przyszłości, krajobraz historyczny. 

 

Zapoznaj się z zakresem wymagań i sposobem przeprowadzenia oceny portfolio

 

Pobierz wzór oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac do portfolio 

 

Ogłoszenie wyników oceny portfolio nastąpi 12 lipca, jednak szansa na studia na kierunku architektura krajobrazu będzie jeszcze we wrześniu.

 

Zapoznaj się z harmonogramem rekrutacji na architekturę krajobrazu

 

 

 
Inżynieria wzornictwa przemysłowego – egzamin i portfolio

 

Elektroniczna rejestracja na ten kierunek będzie prowadzona od 7 czerwca do 12 lipca. Do 12 lipca należy również wnieść opłatę rekrutacyjną (150 zł). Osoby, które chcą studiować inżynierię wzornictwa przemysłowego, muszą przystąpić do egzaminu, który składa się z części praktycznej oraz oceny portfolio. Egzamin praktyczny odbędzie się 14 lipca o godz. 10.00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams lub Zoom. Kandydaci muszą zapewnić sobie kamerę, mikrofon oraz dostęp do Internetu. Egzamin praktyczny składa się z dwóch zadań rysunkowych, które polegają na przedstawieniu obiektów spełniających określone funkcje. Rysunki wykonuje się na białym arkuszu papieru w technice ołówkowej czarno-białej. W związku z tym należy przygotować ołówki oraz gumki do mazania, a także cztery arkusze białego papieru formatu A4. Dwa arkusze papieru powinny być wykorzystane na egzaminie, dodatkowe dwa arkusze mogą być przeznaczone na brudnopis.

 

Po zalogowaniu się do aplikacji za pomocą której będzie przeprowadzany egzamin, kandydaci zobowiązani są do: okazania dowodu tożsamości, okazania dowodu opłaty za egzamin wstępny (w przypadku braku opłaty na wirtualnym koncie studenta). Tematy egzaminu zostaną przedstawione kandydatom przed jego rozpoczęciem. Po zakończeniu egzaminu kandydaci oznaczają arkusze rysunkowe, na których wykonywali zadania za pomocą czterocyfrowego kodu dostępnego w systemie rekrutacyjnym PK, a następnie skanują lub wykonują zdjęcie prac i zamieszczają w systemie rekrutacyjnym. Oryginały prac należy przesłać niezwłocznie po zakończeniu egzaminu przesyłką poleconą na adres korespondencyjny Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego (al. Jana Pawła II 37 pok. A19, 31-864 Kraków). Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego muszą do portfolio załączyć oświadczenie o oryginalności i samodzielnym wykonaniu prac (wzór oświadczenia). 

 

W drugiej części postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzana jest ocena portfolio – należy je przesłać do 13 lipca (przesyłka polecona na powyższy adres WKR WM, dopisek: „Portfolio”). Portfolio powinno zawierać własne prace w postaci rysunków, szkiców, reprodukcji oraz fotografii.

 

Zapoznaj się z kryteriami kwalifikacyjnymi na inżynierię wzornictwa przemysłowego

 

Sprawdź harmonogram

 

Kandydaci mogą kierować pytania związane z rekrutacją na PK za pośrednictwem Messengera oraz telefonicznie

 

 

(bk)

 

Fot. Jan Zych

 

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Wiktor Niedzicki – dziennikarz radiowy i telewizyjny, popularyzator nauki i wykładowca akademicki – przeprowadził na swoim kanale „CiekaWizja” na YouTube rozmowę z dr. Maciejem Górowskim z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu Wydziału Mechanicznego. Naukowiec opowiedział o symulatorze tramwaju NGT6, który wspomaga szkolenie kandydatów na motorniczych krakowskiego MPK oraz wykorzystywany jest w kształceniu studentów Politechniki Krakowskiej. Dr Górowski udowodnił też, że prowadzenie tego typu pojazdu wcale nie należy do łatwych. Premiera odcinka „CiekaWizji” dotyczącego możliwości i zastosowań symulatora miała premierę w czwartek 4 sierpnia. Zachęcamy do obejrzenia
 
symulator tramwaju z PKDr Maciej Górowski pytany był przez redaktora Wiktora Niedzickiego m.in. o zalety użycia symulatora w szkoleniach dla motorniczych. – Kursanci, którzy szkolą się na przyszłych motorniczych, rozpoczynają swoje zajęcia na naszym symulatorze. „Przejeżdżają” określoną ilość tras i dopiero wtedy mogą wsiąść do prawdziwego tramwaju i wyjechać wagonami szkoleniowymi na miasto. Istotne jest to, że wyjeżdżają takimi samymi wagonami, jak ten, który odzwierciedla nasz symulator – tłumaczył pracownik PK. – Kurs na symulatorze pozwala przygotować się do pierwszego wyjazdu, umożliwia poznanie pojazdu i działanie różnych systemów. Gdy kursant wsiada na dalszym etapie szkolenia do prawdziwego pojazdu, już nie musi zaczynać od podstaw
 
Warto przypomnieć, że pierwsze pilotażowe szkolenia przyszłych motorniczych z użyciem symulatora tramwaju odbyły się 20 sierpnia ub. roku. W ramach zajęć prowadzonych w Katedrze Pojazdów Szynowych i Transportu kursant przejeżdża wirtualne trasy w taki sposób, jak w trakcie jazdy wagonem szkoleniowym. Wszystko zaczyna się w wirtualnej zajezdni, skąd „pojazd” wyjeżdża na ulice miasta. Symulatorowi zostały zaimplementowane trasy fikcyjne oraz krakowskie, przez co nie ma mowy o jeździe z pamięci. Prowadzący musi przez cały czas obserwować otoczenie, zwracać uwagę na innych uczestników ruchu drogowego i stosować się do obowiązujących przepisów. Symulator umożliwia użytkownikom zapoznanie się z poszczególnymi elementami wyposażeniakabina3c pulpitu sterowniczego, zasadami obsługi przystanków, systemu zdalnego sterowania zwrotnicami, w tym obserwacji prawidłowego położenia iglic w zwrotnicach itp. Osoby biorące udział w szkoleniu trenują prawidłową jazdę pod izolatorami sekcyjnymi zamontowanymi na sieci trakcyjnej. Urządzenie pozwala również symulować różne usterki i nieprawidłowości w działaniu tramwaju i infrastruktury, w tym wykolejenie pojazdu. Można także zasymulować inne niebezpieczne sytuacje zdarzające się w czasie realnej jazdy, m.in. śliskie tory czy wtargnięcie pieszego lub samochodu na tory. 
 
W programie „CiekaWizja” dr Maciej Górowski mówił też o rozwoju oprogramowania i wprowadzanych ulepszeniach symulatora tramwaju Bombardier Flexity Classic (NGT6), którego budowa (pierwszego takiego w Polsce) rozpoczęła się w kwietniu 2006 r. W skład urządzenia wchodzi – wykonana od podstaw na wzór oryginalnej – kabina tramwaju, układ projekcji scenerii jazdy oraz specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Od 2013 r. symulator wykorzystywany jest w kształceniu studentów podczas zajęć dydaktycznych z takich przedmiotów, jak: teoria i inżynieria ruchu pojazdów szynowych, projektowanie środków transportu szynowego, budowa i eksploatacja pojazdów szynowych, ergonomia i wzornictwo w transporcie. 
 
Symulator tramwaju z PK był wielokrotnie bohaterem różnych programów i audycji. Jego działanie zostało dość szeroko przedstawione na kanale YouTube „Ziemniak TV”, prowadzonym przez Piotra Latałę. Symulator jest regularnie atrakcją różnych wydarzeń popularyzujących naukę, np. Małopolskiej Nocy Naukowców oraz Festiwalu Nauki i Sztuki. 
 
(bk)
 
 
 
Na zdjęciach, 1) pulpit sterowniczy symulatora tramwaju i projekcja scenerii jazdy / fot. Jan Zych; 2) symulator tramwaju / fot. Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu WM PK
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
Trwają szczepienia przeciw COVID-19 realizowane w ramach Narodowego Programu Szczepień. Od 10 maja br. mogą się na nie rejestrować się wszystkie zainteresowane osoby. Akcji szczepień towarzyszy kampania #SzczepimySię do której przyłącza się Politechnika Krakowska. Uczelnia zachęca wszystkich studentów, a także pracowników do skorzystania z możliwości przyjęcia szczepionki. 
 
Do 19 maja studenci PK (za pośrednictwem Samorządu Studenckiego) oraz pracownicy uczelni mogli zgłaszać chęć zaszczepienia się w punkcie, który na początku czerwca zostanie zorganizowany przez uczelnię. Będzie to dodatkowe ułatwienie, ale nie jedyne rozwiązanie, by zabezpieczyć się przed koronawirusem. 
 
Szczepionka dobrowolna i darmowa
 
Od 10 maja Ministerstwo Zdrowia uruchomiło możliwość rejestracji na szczepienia dla wszystkich zainteresowanych. Zapisu można dokonać na kilka sposobów: 
 • za pomocą całodobowej i bezpłatnej infolinii pod numerem tel. 989

 • elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na portalu pacjent.gov.pl

 • przez SMS o treści SzczepimySie, który należy wysłać na numer: 664 908 556 lub 880 333 333

 • bezpośrednio w punkcie szczepień (najlepiej telefonicznie)
  Mapa i dane kontaktowe punktów szczepień
 
Do kampanii promującej szczepienia dołączyli ostatnio znani sportowcy i aktorzy. Przekonują, że warto poddać się szczepieniu, aby zwiększyć nasze bezpieczeństwo, a tym samym przyspieszyć powrót do normalności. Pandemia mocno dała się we znaki wszystkim, również środowisku akademickiemu. Puste kampusy i sale wykładowe, zdalne nauczanie, niemożność korzystania z życia studenckiego. Mamy nadzieję, że wkrótce takie obrazki przejdą do historii. Jednym z elementów powstrzymania pandemii są szczepienia prowadzone w Polsce i na świecie. 
 
Szczegóły rejestracji na szczepienia i informacje na temat Narodowego Programu Szczepień dostępne są na stronie: www.gov.pl/szczepimysie
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Kilka dni temu poznaliśmy kolejnych laureatów konkursu MINIATURA, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Inicjatywa służy wsparciu działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do końca lipca. Do tej pory odbyły się trzy nabory. Laureatem MINIATURY 6 jest m.in. dr inż. Tomasz Majka z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. 
 
Tomasz Majka po odebraniu Nagrody im. Prof. Zbigniewa Engela podczas inauguracji 76. roku akademickiego na PKW 6. edycji konkursu MINIATURA można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 do 50 tys. zł. Budżet całego przedsięwzięcia wynosi 20 mln zł. O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogą starać się naukowczynie i naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.
 
Laureatem jednego z naborów w ramach trwającej edycji konkursu MINIATURA został dr inż. Tomasz Majka z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Naukowiec na projekt  pn. „Chemiczna modyfikacja lignosulfonianu wapnia w kierunku otrzymania antypirenu dla biopolimerów inżynierskich” otrzymał dofinansowanie w wysokości 38 500 zł na badania wstępne i pilotażowe.
 
Dr inż. Tomasz Majka jest pracownikiem Katedry Chemii i Technologii Polimerów WIiTCh PK. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie (obecnie: Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie) oraz Politechniki Krakowskiej. W 2015 r. uzyskał na PK stopień doktora na podstawie rozprawy pt. „Badania nad wytwarzaniem nanokompozytów poliamid-6/montmorylonit o polepszonych właściwościach użytkowych”. Zainteresowania naukowe dr. inż. Tomasza Majki oscylują m.in. wokół: mechaniki, budowy i obsługi maszyn do przetwarzania tworzyw sztucznych, analizy termicznej i palności materiałów polimerowych, metod łączenia i obróbki tworzyw sztucznych, przetwórstwa tworzyw sztucznych, balistyki końcowej. Naukowiec w lutym br. otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej. Pracownik PK jest również laureatem Nagrody II stopnia im. Prof. Zbigniewa Engela, która została przyznana w 2020 r. za cykl prac opublikowanych w latach 2017-2019, dotyczących tematyki kompozytów polimerowych, w tym kompozytów z udziałem biopolimerów i polimerów inżynierskich. 
 
 
 
Listę laureatów konkursu MINIATURA 6 można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Nauki
 
(bk)
 
 
 
Na zdjęciu, dr inż. Tomasz Majka po odebraniu Nagrody im. Prof. Zbigniewa Engela podczas inauguracji 76. roku akademickiego na PK (październik 2020 r.) / fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Agnieszka Mach, studentka fizyki technicznej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej, zakwalifikowała się do programu MIRAI, koordynowanego przez japońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Uczestnicy programu odwiedzą Japonię. Wyjazd poprzedzają regularne sesje z japońskim środowiskiem akademickim w ramach kilku sekcji tematycznych. 
 
AMachProgram MIRAI (nazwa pochodzi od japońskiego słowa oznaczającego „przyszłość”) jest rodzajem krótkiego wyjazdu studenckiego do Japonii. Adresatami przedsięwzięcia organizowanego przez MSZ Japonii są studenci z Europy, Azji Środkowej i Kaukazu. Głównym celem programu jest promowanie wzajemnego zrozumienia i intelektualnych dyskusji na ważne tematy dotyczące świata. Już teraz uczestnicy odbywają cykliczne spotkania on-line, podczas których prowadzone są wykłady na temat Japonii, m.in. kultury tego kraju, nauki i rozwoju, a także warsztaty z udziałem japońskiej społeczności akademickiej. 
 
Rekrutacja do programu przebiegała dwuetapowo. Zainteresowane osoby musiały przesłać m.in. dokument zawierający oceny ze studiów (wymagana była wysoka średnia), skan paszportu oraz napisać o swoich motywacjach związanych z udziałem w programie. Po kilku tygodniach z wybranymi kandydatami kontaktowała się Ambasada Japonii w Polsce. Drugi etap rekrutacji miał formę rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Studenci biorący udział w programie zostali podzieleni – w zależności od swojego wykształcenia i doświadczenia – na pięć grup tematycznych: Peacebuilding, Politics and Security, Economy and Business, Science and Technology, Arst and Culture
 
W mojej grupie, która zajmuje się nauką i technologią, przeważają osoby z Europy. Udało mi się poznać studentów informatyki, bioinżynierii czy też astronomii z różnych części naszego kontynentu. To fantastyczne, że możemy spotykać się i dyskutować o ważnych sprawach, mimo, że dzielą nas setki kilometrów. Na jednym ze spotkań skupialiśmy się np. nad Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Każdy z uczestników musiał przygotować krótką prezentację, a następnie przedyskutować swoje wnioski podczas trwania warsztatów – opowiada inż. Agnieszka Mach, uczestniczka programu i studentka II stopnia studiów na PK na kierunku fizyka techniczna (na zdjęciu / archiwum prywatne). 
 
Mam nadzieję, że pandemia nie pokrzyżuje moich planów i jesienią będą mogła odwiedzić Japonię. To będzie na pewno niezwykłe doświadczenie, które zostanie ze mną na długo – mówi Agnieszka Mach. Zainteresowania naukowe studentki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki oscylują wokół pozyskiwania energii jądrowej. W swojej pracy magisterskiej Agnieszka planuje skupić się na zagadnieniach z pogranicza energii jądrowej i astrofizyki. W pracy inżynierskiej realizowanej pod kierunkiem dr hab. Joanny Jałochy-Bratek, prof. PK (Katedra Fizyki WIMiF), obronionej w styczniu br., zajmowała się reakcjami syntezy jądrowej w gwiazdach. 
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Muzeum Nowej Huty, oddział Muzeum Krakowa, zaprasza na wystawę „Plac Centralny. W poszukiwaniu centrum”. Jej ważną częścią jest ekspozycja prac studentów architektury krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, w których młodzi projektanci mierzą się z wyzwaniem: Co zrobić, aby zwrócić Plac Centralny mieszkańcom? Wernisaż wystawy w środę 27 lipca o godz. 17.00 w dawnym kinie Światowid (obecnie siedzibie Muzeum Nowej Huty), będzie ją można oglądać do 8 stycznia.
 
Zaproszenie na wernisażBohaterem ekspozycji będzie Plac Centralny, miejsce niezwykle ważne dla  mieszkańców Nowej Huty. Ale czy na pewno jej centrum? Właśnie takie pytanie - o „centralność” placu Centralnego – stawiają autorzy wystawy i zachęcają zwiedzających do odpowiedzi. „Kluczowym problemem wystawy jest to, czym plac Centralny jest w oczach mieszkańców Nowej Huty; jakie funkcje i role pełnił oraz pełni on współcześnie w życiu nowohucian – piszą w katalogu wystawy jej kuratorzy – Bartosz Arkuszewski i Piotr Kapusta. (…) Staraliśmy się pokazać różne perspektywy postrzegania placu Centralnego, pozostawiając widzom rozstrzygnięcie kwestii, czy plac stanowi centrum Nowej Huty. 
 
Ekspozycja składa się z kilku segmentów: „Centrum”, „Centra miast”, „Nazwy placu Centralnego i Komitet Obrony Nazwy Placu Centralnego”, „Centrum architektoniczne i urbanistyczne”, „Centrum komunikacyjne”, „Centrum handlowo-usługowe”, „Życie codzienne wokół placu Centralnego”, „Centrum rekreacyjne – słowo o przyrodzie i ekologii” oraz „Zakończenia”. Prezentuje archiwalne fotografie, obrazy i rysunki przedstawiające plac Centralny i najbliższe okolice. Będą też artykuły codziennego użytku, które można było kupić w sklepach wokół placu (Cepelii, księgarni, Modzie Polskiej, sklepach papierniczym czy z artykułami wyposażenia mieszkań), a nawet tak symboliczne atrybuty historii Nowej Huty i PRL-owskiej Polski jak uliczna waga czy saturator.  
 
Integralną częścią wystawy jest ekspozycja prac studentów architektury krajobrazu Wydziału Architektury PK, które przedstawiają inspirujące, a czasem nawet mocno odważne, wizje przyszłości placu Centralnego. Prace zostały wykonane pod kierunkiem dr. inż. Przemysława Kowalskiego i dr. inż. arch., arch. kraj. Miłosza Zielińskiego z Katedry Architektury Krajobrazu WA PK. Młodzi projektanci podejmują w nich pytanie: Co zrobić, abyPLAC CENTRALNY. Wizualizacja autorstwa Patrycji Kowalskiej z PK zwrócić Plac Centralny mieszkańcom? Prezentowane na wystawie wizualizacje stanowią fragment większego zadania, z którym mierzyli się studenci w tym roku akademickim. Opracowywali projekty dla przestrzeni obejmującej niemal całą „Starą Nową Hutę” wraz z Łąkami Nowohuckimi. Jak podkreślają organizatorzy wystawy, na niej zaprezentowany zostanie wybór studenckiej twórczości, skoncentrowany na sercu Nowej Huty, czyli placu Centralnym. „Prace pokazują różne podejście, różne rozumienie przestrzeni miejskiej, różną wrażliwość projektową, jednak częścią wspólną prac jest dążenie do integracji poszczególnych wnętrz i chęć stworzenia spójnej sieci przestrzeni publicznych, z wyraźnym udziałem czynnika zieleni oraz rozwiązań proekologicznych i prospołecznych” – napisano w katalogu wystawy.
 
Dr inż. arch. Miłosz Zieliński, opiekun studenckich warsztatów poświęconych Nowej Hucie, wyjaśniał na łamach „Gazety Wyborczej” ich ideę. – Wszyscy mamy świadomość, że stara Nowa Huta jest objęta wszelką możliwą ochroną – zapisy parku kulturowego, wpis układu urbanistycznego do rejestru zabytków, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. I dobrze. Ale warto też pomyśleć o mieszkańcach, użytkownikach tej przestrzeni – czego by chcieli, na jakich zasadach, jak poważne byłyby to zmiany. Dlatego, razem z dr. Przemysławem Kowalskim, przyrodnikiem i architektem krajobrazu, staramy się nakłonić studentów, żeby nie przywiązywali się aż tak bardzo do założeń urbanistów i planistów projektujących Nową Hutę; tylko wtedy wrócimy do fermentu. Pole do dyskusji jest, tym bardziej że plac był już wielokrotnie przedmiotem konkursów, tworzono dla niego śmiałe wizje. Studenckie pomysły mogą być właśnie takim zaproszeniem do dyskusji, cenną inspiracją w myśleniu o centralności Placu Centralnego.
 
 
 
 
Grafika użyta w tekście: wizualizacja autorstwa Patrycji Kowalskiej, studentki Wydziału Architektury PK
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
47 studentów I roku ze wszystkich wydziałów Politechniki Krakowskiej zostało laureatami nagrody rektora uczelni pn. „Student Lider pierwszego roku”. Liderzy otrzymali finansowe wsparcie w wysokości 1 tys. złotych. 
 
O nagrodę w programie mogli starać studenci I roku stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, którzy uzyskali pełną rejestrację na kolejny semestr, a ich wynik w rekrutacji na studia był wysoki (nie niższy niż 150 punktów).
 
Studentami Politechniki Krakowskiej zostają najlepsi absolwenci szkół średnich w kraju. Świadczą o tym m.in. wyniki kandydatów osiągane w procesie rekrutacji oraz fakt, że nowi żacy znakomicie odnaleźli się w szkole wyższej i bez kłopotu poradzili sobie z pierwszym semestrem studiów – mówi rektor Politechniki, prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz. 
 
Studenci Liderzy z symbolicznym czekiem na tysiąc złotych
 
By móc powalczyć o tytuł Lidera, studenci składali w dziekanatach swoich wydziałów wniosek. W przypadku, gdy kilka osób zdobyło taką samą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2020/21, dodatkowym kryterium była średnia ważona ocen uzyskana w pierwszym semestrze, obliczona zgodnie z obowiązującym na PK Regulaminem studiów. Na podstawie tych kryteriów wyłoniono 47 Liderów pierwszego roku studiów. Tytuł ten uzyskali:
 
Wydział Architektury
 • Aleksandra Dziadzio (kierunek: architektura)
 • Milena Pięta (kierunek: architektura)
 • Małgorzata Maślanka (kierunek: architektura)
 
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Jacek Godzicki (kierunek: informatyka)
 • Damian Mizera (kierunek: informatyka)
 • Tomasz Rolek (kierunek: informatyka)
 • Weronika Sadzik (kierunek: informatyka)
 • Aleksander Trzepizur (kierunek: informatyka)
 • Sebastian Zych (kierunek: informatyka)
 • Marta Chentosz (kierunek: matematyka stosowana)
 • Zofia Ciałowicz (kierunek: matematyka stosowana)
 • Małgorzata Kwapisz (kierunek: matematyka stosowana)
 • Kamila Sieczkoś (kierunek: matematyka)
 
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 • Łukasz Domijan (kierunek: informatyka w inżynierii komputerowej)
 • Aleksandra Hołowińska (kierunek: informatyka w inżynierii komputerowej)
 • Michał Klich (kierunek: informatyka w inżynierii komputerowej)
 • Tomasz Osika (kierunek: informatyka w inżynierii komputerowej)
 • Jakub Strykowski (kierunek: elektrotechnika i automatyka)
 
Wydział Inżynierii Lądowej
 • Adriana Dąbrowska (kierunek: budownictwo)
 • Paweł Zagata (kierunek: budownictwo)
 • Beata Ożóg (kierunek: budownictwo)
 • Dawid Palak (kierunek: transport)
 • Paweł Gondek (kierunek: transport)
 • Krzysztof Kusak (kierunek: transport)
 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
 • Monika Iglar (kierunek: inżynieria materiałowa)
 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Szymon Ługowski (kierunek: energetyka)
 • Dominika Guzior (kierunek: geoinformatyka)
 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • Paulina Bębenek (kierunek: biotechnologia)
 • Julia Grzebinoga (kierunek: biotechnologia)
 • Weronika Wałczyk (kierunek: biotechnologia)
 • Magdalena Frączyk (kierunek: technologia chemiczna)
 • Patrycja Jagielska (kierunek: technologia chemiczna)
 • Sylwia Więcław (kierunek: technologia chemiczna)
 • Julia Karweta (kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa)
 • Maciej Osika (kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa)
 • Damian Sala (kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa)
 
Wydział Mechaniczny
 • Maksymilian Kopeć (kierunek: automatyka i robotyka)
 • Miłosz Kuczmierczyk (kierunek: automatyka i robotyka)
 • Bartłomiej Mikulec (kierunek: automatyka i robotyka)
 • Kamila Kopacz (kierunek: inżynieria wzornictwa przemysłowego)
 • Alicja Strządała (kierunek: inżynieria wzornictwa przemysłowego)
 • Maja Szymańska (kierunek: inżynieria wzornictwa przemysłowego)
 • Łukasz Grech (kierunek: informatyka stosowana)
 • Jakub Haligowski (kierunek: informatyka stosowana)
 • Dorota Lelito (kierunek: informatyka stosowana)
 • Sylwia Ziemińska (kierunek: inżynieria produkcji)
 • Agnieszka Zybura (kierunek: inżynieria produkcji)

(bk)

 
 
Fot. materiały PK
 
 
 
 
{fastsocialshare}

2Lobzow JPolitechnika Krakowska we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłosiła konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania przedpola Pałacu w Łobzowie, siedziby Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1. Koncepcja ma uwzględniać tradycję i rangę miejsca, jego tożsamość, rolę w skali miasta i regionu, a także rangę projektowanego obiektu i wartości jakie powinien wnosić. Zgłoszenia do konkursu (z pulą nagród 30 tys. zł) do 15 sierpnia, składanie prac konkursowych do 19 października. Sądowi konkursowemu przewodniczy dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

 

Teren konkursu przylega do nieruchomości, która kryje w sobie dawny pałac królewski w Łobzowie. Później w przebudowanym obiekcie znalazła się Szkoła Kadetów, a od 1918 roku Szkoła Podchorążych Piechoty – Podchorążówka. Rezydencja królewska słynęła niegdyś z pięknych ogrodów. Zespół był ważnym ośrodkiem sztuki ogrodowej i przez przynajmniej dwa stulecia, w XVI i XVII wieku, wykształcił swoisty wzorzec ogrodu włoskiego, kompozycji (przez Janusza Bogdanowskiego, wybitnego architekta krajobrazu, współtwórcę tzw. "krakowskiej szkoły" w tej dziedzinie, określana była jako „ogród sarmacki”). Obecnie, w budynku Podchorążówki, ma swoją siedzibę Wydział Architektury PK.


Założeniem organizatorów konkursu jest uzyskanie prac, które podejmą kontynuację historycznych i kulturowych tradycji miejsca, pozwolą na przywrócenie świadomości społecznej o ważnym dla historii miasta obiekcie i jednym z pierwszych ogrodów ozdobnych w Polsce. Uwzględnią przyrodnicze właściwości miejsca i maksymalnie wykorzystają jego walory widokowe. „Zieleń obecnie tu rosnąca nie wykazuje cech układu komponowanego. Ślady historycznego założenia są nieczytelne. Zachował się narys historycznych granic, utrwalony murem i przebiegiem Młynówki. Mimo to teren posiada duży potencjał i stwarza nadal wielką szansę utworzenia tu atrakcyjnego parku publicznego” – podkreślono w dokumentacji konkursowej.


Ważne znaczenie dla przyszłych funkcji ma współczesny sposób użytkowania obiektu przez Politechnikę Krakowską. Oczekiwane są rozwiązania innowacyjne, sprzyjające kreatywności studentów i edukacji odwiedzających, przedstawienie koncepcji miejsca atrakcyjnego dla spotkań i wydarzeń, w którym znajdzie się przestrzeń dla nauki (warsztaty) i sztuki (wystawy). Niezwykle ważne jest podniesienie walorów estetycznych i standardu urządzenia parku, odpowiednie do potrzeb nowoczesnej szkoły wyższej, z rozważeniem elementów dydaktycznych i uwzględnieniem aspektów środowiskowych bazujących na rozwiązaniach opartych na przyrodzie (nature-based solutions).


Organizatorzy konkursu oczekują, że maksymalny koszt budowy urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu, zaproponowany przez uczestników konkursu nie przekroczy 4,2 mln zł.


Konkursowe koncepcje powinny obejmować kwestie dotyczące m.in.:

 • układu przestrzennego zawierającego czytelnie wyodrębnione wnętrza parkowe, masywy drzewostanu, grupy, formy soliterowe, punkty i otwarcia widokowe zewnętrzne oraz wewnętrzne, dominanty i subdominanty architektoniczne, akcenty, układ komunikacyjny,
 • szaty roślinnej ( w tym założenia do gospodarki drzewostanem, uzupełnienie krzewów, nowe nasadzenia drzew, lokalizację i formy przestrzenne parterów (np. rabaty, roślinność okrywowa), ogólne założenia do doboru roślinnego, z uzasadnieniem doboru),
 • układu drogowego (z uwzględnieniem ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, jezdnych i ścieżek rowerowych, stanowisk parkingowych z propozycją nawierzchni),
 • zagospodarowania terenu uwzględniające małą retencje, z uwzględnieniem przeszłości terenu,
 • oświetlenia terenu
 • projektu organizacji przestrzeni wypoczynku
 • małej architektury (w tym np. ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych, murków, elementów ścieżek edukacyjnych i innych);

 

8Lobzow JSądowi konkursowemu przewodniczy dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Znaleźli się w nim także: arch. Borysław Czarakcziew (przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa), dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK, prorektor ds. ogólnych Politechniki Krakowskiej, prof. Tomasz Kozłowski, prodziekan WA PK, dr arch. Piotr Turkiewicz, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, prof. Agata Zachariasz (WA PK), Grzegorz Stawowy, Radny Miasta Krakowa, Jarosław Tabor, zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, arch. Marek Szeniawski, Sędzia Konkursowy SARP Odział Warszawa, arch. Witold Zieliński, Wiceprzewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów.

Ogłoszenie konkursu na zagospodarowanie terenu wpokół Pałacu w Łobzowie jest częścią długoterminowego „Zielonego Planu dla Politechniki”, czyli pomysłu na rozwój wszystkich kampusów uczelni, zaproponowanego w obecnej kadencji władz rektorskich. Jej ramowy kształt rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz przedstawił podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022. „Zielony Plan dla Politechniki” to zamierzenia dotyczące rewitalizacji wszystkich kampusów uczelni. Obejmują one:
-  kampus główny uczelni przy ul. Warszawskiej, dla którego powstał w ostatnich latach kompleksowy projekt rewitalizacji zieleni, uzupełniony ostatnio o  projekt nowego systemu jej nawadniania z wykorzystaniem deszczówki
- kampus przy ul. Podchorążych z „Ogrodami Łobzów” czyli planem zagospodarowania otoczenia zabytkowego Pałacu w Łobzowie w formie parku
-  kampus PK w Czyżynach, dla którego została na PK opracowana koncepcja  pod nazwą „Politechnika Krakowska 2100”.

 

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania przedpola Pałacu w Łobzowie

Ważne terminy

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 15 sierpnia 2022, do godz. 14:00
Składanie prac konkursowych – do 19 października 2022
Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej – do 28 października 2022

Pula nagród – 30 000 zł brutto
I nagroda – 15 000 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej
II nagroda – 10 000 zł brutto
III nagroda – 5 000 zł brutto

 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronach Politechniki Krakowskiej
Szczegółowe informacje o konkursie na stronie SARP O. Kraków

 (mas)

Fot. Jan Zych

 
 
Politechnika Krakowska znalazła się wśród 15 czołowych polskich uczelni, które wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Polską Akademią Nauk, zaangażują się we współpracę na rzecz przeciwdziałania suszy w Polsce. List intencyjny w sprawie kooperacji, koncentrującej się na przedsięwzięciach związanych z klimatem, a w szczególności zgłębiających zagadnienie suszy oraz powodzi w Polsce, podpisano w środę 19 maja br. podczas konferencji on-line.
 
Przelewająca się wodaSygnatariuszami listu są Minister Klimatu i Środowiska, Polska Akademia Nauk i 15 szkół wyższych, w tym: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Politechnika Łódzka, Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki w Łodzi, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
Współpraca w ramach porozumienia obejmować będzie współdziałanie w obszarze wykorzystania wzajemnej wiedzy i doświadczeń oraz wykorzystania potencjału naukowo-dydaktycznego. Ważnym jej elementem będzie praca nad nowoczesnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami oraz technologiami służącymi ograniczeniu skutków suszy oraz niedoboru zasobów wodnych w kraju.
 
Cieszymy się z udziału w tej wspólnej inicjatywie Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz czołowych ośrodków naukowych kraju. Połączenie sił na poziomie badawczym oraz instytucjonalnym wzmocni działania w kierunku jeszcze bardziej efektywnego przeciwdziałania skutkom suszy oraz niedoborowi zasobów wodnych w Polsce. Przeciwdziałanie skutkom suszy, a także powodzi, adaptacja do coraz wyraźniejszych i dotkliwszych zmian klimatycznych, jest problemem wymagającym interdyscyplinarnego podejścia – mówi rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz, który sygnował porozumienie w imieniu krakowskiej uczelni.
 
Jak podkreśla, Politechnika Krakowska od lat silnie angażuje się w rozwiązywanie problemów związanych z gospodarką i inżynierią wodną, zarówno od strony badawczej jak i praktycznej: – Nasz dorobek, zwłaszcza Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, to przede wszystkim badania i wdrożenia w zakresie ochrony przed powodzią, w tym m.in.: stworzenie pierwszych podstaw metodycznych oceny ryzyka powodziowego, a także opracowanie wojewódzkich studiów ochrony przed powodzią, a następnie regionalnego Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. Chociaż dotychczasowe doświadczenia koncentrowały się przede wszystkim na przeciwdziałaniu skutkom powodzi, to jednak główne rozwiązanie tych dwóch problemów, nadmiarów i niedoborów wody,  jest wspólne – to retencja. Łagodzenie skutków suszy i adaptacja do zmian klimatu to także opracowanie nowych rozwiązań w zakresie małej i mikro retencji, gospodarowania wodami opadowymi, błękitno-zielonej infrastruktury, wielofunkcyjnych miejskich terenów zielonych. W tych m.in. tematach specjalizują się eksperci Politechniki Krakowskiej.  
 
Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podkreślał podczas zdalnej konferencji z udziałem sygnatariuszy listu: – Dziękuję wszystkim przedstawicielom uczelni wyższych oraz Polskiej Akademii Nauk za przyjęcie zaproszenia do współpracy przy wspólnych projektach badawczych. Wierzę, że wymiana doświadczeń przyczyni się do powstania wielu konstruktywnych rozwiązań i pomysłów służących przeciwdziałaniu niedoborom zasobów wodnych w Polsce. W trakcie spotkania szef resortu klimatu i środowiska zainaugurował również działanie platformy susza.gov.pl – pierwszej strony w Polsce ujmującej problematykę suszy w kraju w sposób skonsolidowany pod kątem działań administracji rządowej, jak i podległych jej jednostek.
 
Udział Politechniki Krakowskiej we współpracy w ramach podpisanego porozumienia koordynować będzie dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK.
 
(mas)
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}

Politechnika Krakowska wprowadza Plan Równości na lata 2022-2025. Powstał w trosce o zapewnienie równych szans funkcjonowania w społeczności akademickiej każdego jej członka i członkini - każdego pracownika, studenta, doktoranta oraz słuchacza studiów podyplomowych i innych form kształcenia na PK. Dokument opiera się na założeniu, że równość jest prawem każdego człowieka i stanowi wartość chronioną prawnie, m.in. przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Realizacja zaproponowanych w planie działań ma wpłynąć korzystnie na warunki pracy i kształcenia oraz umożliwić łatwiejsze łączenie obowiązków uczelnianych z rozwojem osobistym.

 

Plan Równości 1


W dokumencie podkreślono, że Politechnika Krakowska wypełnia podstawowe zadania uczelni publicznej, opierając działania na fundamentalnych prawach równości, sprawiedliwości i tolerancji. W zamyśle zespołu autorów dokumentu (pracował pod patronatem rektora PK prof. Andrzeja Białkiewicza i kierownictwem prorektora PK dr. inż. Marka Bauera) stworzy on warunki do podejmowania kompleksowych działań, systemowo zwiększających komfort i bezpieczeństwo funkcjonowania wszystkich członków społeczności akademickiej Politechniki.  – Głównym zadaniem Planu Równości oraz nakreślonej w nim strategii działania jest wypracowanie warunków i zasad równego traktowania wszystkich członków społeczności akademickiej PK oraz opracowanie mechanizmów umożliwiających minimalizację ryzyka występowania wszelkich przejawów dyskryminacji na uczelni – podkreśla prorektor PK Marek Bauer, współtwórca dokumentu.  – Wskazujemy w nim cele strategiczne i operacyjne oraz działania, które mają prowadzić do ich realizacji. Plan zawiera też obszerną diagnozę obecnego stanu równości na PK - opis struktury społeczności akademickiej PK oraz wyniki badania ankietowego wśród jej członków.


Struktura społeczności akademickiej

Społeczność akademicka PK liczy (stan na 31 grudnia 2021 r.) blisko 16 tys. osób, w tym blisko 13 tys. studentów, 1 963 pracowników (1110 nauczycieli akademickich i 853 pracowników technicznych i administracyjnych), 270 doktorantów i słuchaczy Szkoły Doktorskiej PK. W skali całej uczelni procent kobiet wynosi 39.2% (w grupie studentów polskich i zagranicznych PK - 37.3%, w grupie pracowników PK - 50.4%, w podgrupie nauczycieli akademickich - 38.3%, w podgrupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - 66.1%, w grupie doktorantów - 45.6%). 8 wydziałów uczelni wykazuje silne zróżnicowane pod względem liczby studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich oraz na polu reprezentacji kobiet i mężczyzn.

Porównanie liczby kobiet i mężczyzn na kolejnych etapach kariery zawodowej – od poziomu studenta, przez etap asystenta lub doktoranta, adiunkta, profesora uczelni, na poziomie profesora tytularnego kończąc – wskazuje, że we wszystkich grupach, procent mężczyzn jest wyższy od procentu kobiet. Najmniejsza różnica występuje na stanowisku asystenta (46.4% kobiet i 53.6% mężczyzn) , ale rośnie już w grupie adiunktów - 36% kobiet i 64 % mężczyzn, by w grupie profesorów uczelni (31.1% kobiet i 68.9 % mężczyzn) oraz profesorów (79.8 % mężczyzn i 20.2 % kobiet) osiągnąć jeszcze wyższe wartości. „Zważywszy, że na początkowym etapie rozwoju zawodowego, różnica jest umiarkowana, można mówić o „efekcie nożyc”. Kobiety proporcjonalnie chętniej niż mężczyźni decydują się na zatrudnienie na stanowisku asystenta bądź podjęcie studiów doktoranckich, jednak na kolejnych etapach rozwoju zawodowego następuje wstrzymanie ich aktywności awansowej”– zauważają autorzy dokumentu. Wskazują też, że w niezwykle istotnej dla bieżącego funkcjonowania uczelni podgrupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi procent kobiet jest znaczący (66.1%). Kobiety zdecydowanie dominują w administracji (83.3% kobiet), służbie bibliotecznej (88.5%), obsłudze finansowej uczelni (92.5%), a także wśród pozostałych pracowników (71.4%). Domeną męską pozostają stanowiska techniczne (25.6% kobiet).

Udział kobiet i mężczyzn przeanalizowano również pod kątem zajmowania stanowisk kierowniczych na uczelni. W grupie pracowników wchodzących w skład władz (rektor, prorektorzy, dziekani, prodziekani) 25% to kobiety. W grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (dyrektorzy, kierownicy katedr, laboratoriów i pozostałych jednostek dydaktycznych, oraz ich zastępcy) 34% to kobiety. W grupie pracowników administracyjnych (kierownicy jednostek organizacyjnych) 68% stanowią kobiety.

W analizie uwzględniono jeszcze inne aspekty funkcjonowania uczelni związane z pojęciem równości, np. dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Na PK studiuje łącznie (stan na 31 grudnia 2021 r.) 117 studentów z niepełnosprawnościami oraz 7 doktorantów z niepełnosprawnościami. Dostępność uczelni dla osób ze specjalnymi potrzebami jest sukcesywnie zapewniana w ramach realizowanej przez PK w sposób priorytetowy polityki dostępności, jednak efekty są ściśle powiązane z możliwością równego dostępu do kształcenia i pracy zawodowej na uczelni. Dlatego w Planie Równości uwzględniono również to zagadnienie.


Badania ankietowe w społeczności PK

Badanie ankietowe wśród członków społeczności PK przeprowadzono w styczniu 2022 r., było całkowicie dobrowolne i anonimowe. Dotyczyło m.in.: ważności wybranych aspektów funkcjonowania PK w zakresie kształcenia, rozwoju naukowego, jakości życia na uczelni oraz wyznawanych wartości związanych z przynależnością do społeczności akademickiej, a także poczucia spełnienia we wskazanych obszarach funkcjonowania uczelni. Pytania dotyczyły także występowania w 2021 r. określonych pozytywnych i negatywnych zachowań i zdarzeń z osobistym udziałem członków społeczności lub przy ich udziale jako świadków, w tym m.in. częstości spotykania się z przypadkami dyskryminacji ze względu na pozycję w hierarchii zawodowej, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, stykania się z zachowaniami o cechach molestowania lub mobbingu. Na pytania ankietowe odpowiedziało łącznie 489 osób.

Szczegółowe wyniki analizy dla poszczególnych aspektów funkcjonowania PK wskazały np. że respondenci bardzo wysoko ocenili ważność możliwości pogodzenia kariery zawodowej/studiowania na PK z życiem rodzinnym oraz z rozwojem własnych zainteresowań. W badaniu zwrócono też wyraźnie uwagę na jakość relacji w grupach studentów, doktorantów i pracowników PK oraz pomiędzy tymi grupami. Ważność dobrych relacji – zarówno w grupach, jak też pomiędzy nimi – jest oceniana przez wszystkich bardzo wysoko, zaś stopień spełnienia oceniany jest niżej i zróżnicowany w poszczególnych grupach badanych.

Nie mniej ważna jest kwestia udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, choć w poszczególnych grupach przyjmuje znacznie się różniące wartości w średniej ocen.

Zdiagnozowane wyzwania równościowe

„Zgromadzony materiał badawczy umożliwił dokonanie diagnozy stanu obecnego w zakresie poziomu równości na uczelni. Zidentyfikowano obszary dobrze działające oraz obszary wymagające poprawy” – podsumowują diagnozę autorzy dokumentu. Jako najważniejsze wnioski z niej wskazują:

 • zasadność podjęcia szkoleń świadomościowych dla wszystkich grup, ponieważ z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć tezę, że ewentualne przypadki negatywnych zachowań członków społeczności akademickiej PK wynikają z braku dostatecznej wiedzy na temat równości;
 • największym zdiagnozowanym problemem w zakresie równości na uczelni jest ten w relacjach członków społeczności powiązanych z pozycją w hierarchii zawodowej (1/3 respondentów z grupy pracowników PK wskazało w ankiecie, że w ubiegłym roku doświadczyło lub było świadkiem zachowań odbieranych lub ocenianych jako przejawy dyskryminacji z powodu pozycji w hierarchii zawodowej). Częściej tego typu spostrzeżenia sygnalizowały kobiety. Problem pojawia się też w odpowiedziach z ankiet w grupie studentek i studentów (głównie w relacjach wykładowca – student) oraz doktorantek i doktorantów. To oznacza, że niezbędne jest kontynuowanie szkoleń świadomościowych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, ich intensyfikacja w grupie pracowników PK, a szczególnie w podgrupie nauczycieli akademickich;
 • drugim, istotnym zidentyfikowanym problemem jest zahamowanie rozwoju naukowego kobiet. „Efekt nożyc stanowi jeden z najtrudniejszych do rozwiązania problemów braku równego rozwoju kariery zawodowej, ponieważ jest ściśle powiązany z rolą kobiet w życiu rodzinnym. Udział procentowy kobiet spada znacząco pomiędzy etapem studiów doktoranckich (lub pracy na stanowisku asystenta) a stanowiskiem adiunkta, a na kolejnych etapach rozwoju zawodowego (stanowiska profesora uczelnianego i profesora tytularnego) efekt ten jeszcze się pogłębia. Istnieje zatem pilna potrzeba wyjaśnienia tego mechanizmu i podjęcia działań, umożliwiających równe warunki rozwoju kobietom i mężczyznom” – piszą autorzy dokumentu;
 • osiąganie kolejnych etapów rozwoju zawodowego powinno być uzależnione wyłącznie od czynników merytorycznych, jednak muszą być stworzone równe warunki dla wszystkich zainteresowanych dalszym rozwojem, w tym kobiet i mężczyzn. Dlatego należy szukać rozwiązań, zwłaszcza na styku pracy zawodowej i życia prywatnego;
 • zasadne jest poszukiwanie modelu zarządzania uczelnią zmierzającego do doprowadzenia do sytuacji, w której udział kobiet na stanowiskach kierowniczych będzie zbliżony do ich udziału w społeczności akademickiej PK, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych jednostek PK, w tym wydziałów. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że o obsadzie stanowiska powinny decydować przede wszystkim względy merytoryczne;
 • na uczelni praktycznie nie występuje problem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną czy niepełnosprawność, niemniej PK będzie nadal dbać o zapewnianie równych zasad traktowania również w tym zakresie.

Plan Równości2

Cele i planowane działania

Plan proponuje kompleksowe podejście do wyzwań związanych z zapewnieniem równości wszystkim członkom społeczności PK. Wskazuje jako cele strategiczne:

 1. Zwiększenie świadomości na temat równości i wzajemnego poszanowania wśród członków Społeczności Akademickiej PK,
 2. Przeciwdziałanie przejawom braku równości na PK
 3. Zapewnienie równych szans uczestnictwa w społeczności akademickiej PK.

Celom strategicznym przyporządkowano bardziej szczegółowe cele operacyjne, a tym konkretne działania, uwzględniające synergię w wielu obszarach działalności uczelni i specyfikę grup w jej społeczności.
Wśród planowanych działań są m.in.:

 • stała kampania informacyjna dot. kwestii równościowych
 • szkolenia świadomościowe we wszystkich grupach społeczności uczelni
 • uruchomienie specjalistycznego portalu informacyjnego uczelni oraz przygotowanie poradnika dla pracowników i studentów PK, poświęconych zagadnieniom równościowym
 • regularne badania ankietowe
 • stworzenie mechanizmów zgłaszania przypadków dyskryminacji oraz organizowania pomocy osobom poszkodowanym w jej wyniku
 • zapewnienie równych szans rozwoju zawodowego pracowników PK, w tym m.in. aktualizacja zasad wynagrodzenia (po wcześniejszej analizie zróżnicowania wielkości wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach)
 • utworzenie katalogu dobrych praktyk i rekomendacji wspierających efektywne godzenie pracy czy studiowania z życiem prywatny
 • zapewnienie równowagi płci w rozwoju naukowym i reprezentacji PK.

W Planie równości uczelnia zobowiązuje się do aktywnego wspierania karier naukowych kobiet oraz podkreśla, że będzie dążyć do zwiększenia różnorodności, w tym równowagi płci w organach i procesach decyzyjnych na różnych poziomach struktury organizacyjnej uczelni. Deklaruje też bardziej zdecydowane wdrażanie problematyki równości płci do treści badań naukowych prowadzonych na PK.

Ważna rola Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej PK

Plan równości dla Politechniki Krakowskiej jest efektem pracy dwóch zespołów zadaniowych. Pierwszy etap prac obejmoał głównie adaptację do realiów uczelni projektu Planu równości płci dla PK, wypracowanego w ramach programu Horyzont 2020. Jednak podczas prac powołanego do tego zadania Zespołu ds. Przyjęcia Planu Równości Płci dla Politechniki Krakowskiej wskazano konieczność rozszerzenia zakresu dokumentu o zagadnienia równościowe związane nie tylko z płcią. Do prac nad nowym dokumentem w lutym br. przystąpił zespół ds. opracowania Planu Równości dla Politechniki Krakowskiej. W lipcu finalny dokument został przyjęty. We wstępie przywołano akty prawne i publikacje, na których oparto prace nad planem, m.in. Konstytucję RP, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, Kodeks Pracy, Ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także statut i kodeks etyczny Politechniki oraz liczne specjalistyczne raporty i opracowania poświęcone tematyce równości. Przyjęcie Planu Równości dla PK wpisuje się w realizację „Strategii rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-2025, jest też wypełnieniem wymogów unijnych i umożliwi uczestnictwo w programach unijnych.

Koordynatorem większości zadań wynikających z Planu równości dla PK będzie powołana w maju tego roku nowa jednostka PK - Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej PK. Została utworzona m.in. do kompleksowego rozpatrywania spraw związanych z niewłaściwym traktowaniem, podejmowania działań zapobiegającym przejawom takiego traktowania oraz wspierania członków społeczności akademickiej PK, poszkodowanych przez niepożądane zachowania innych osób.

Pełna treść Planu Równości dla Politechniki Krakowskiej na lata 2022-2025:

ZARZĄDZENIE NR 64 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w sprawie przyjęcia Planu Równości dla Politechniki Krakowskiej na lata 2022-2025

 

(mas)

Ilustracje © danleap, AndrieyPopov przez Canva.com

 

 
 
Politechnika Krakowska wraz z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki, Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie i Politechniką Gdańską organizują nowatorski kierunek studiów podyplomowych pn. „Archikultura – edukator architektoniczny”. Umowa o współpracy w tym zakresie została zawarta 13 maja br. Koordynatorem przedsięwzięcia z ramienia PK jest dr inż. arch. Elżbieta Kusińska pracująca w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury. 
 
Archi 2 rekrutInicjatywa podjęta przez PK, UP, PG i NIAiU jest pierwszą tego typu w Polsce. Koncepcja studiów opiera się na założeniu interdyscyplinarnego dialogu między kierunkami pedagogicznymi i projektowo-architektonicznymi na rzecz tzw. powszechnej edukacji architektonicznej. Wszystko po to, by wykształcić kadrę edukatorów, mediatorów i nauczycieli przygotowanych do popularyzacji wiedzy o środowisku zbudowanym w kontekście powszechnego dążenia do podnoszenia kultury budowania i jakości otaczającej nas przestrzeni.
 
Pracownicy Wydziału Architektury PK będą aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu i prowadzeniu studiów „Archikultura – edukator architektoniczny”. Studia są dwusemestralne i – dzięki hybrydowej formule – mają zasięg ogólnopolski. Większość zajęć będzie prowadzona on-line, natomiast stacjonarny zjazd zaplanowano w drugim semestrze, równocześnie i maksymalnie w trzech lokalizacjach do wyboru: Krakowie, Warszawie i Gdańsku – tłumaczy dr inż. arch. Elżbieta Kusińska. – Zjazdy będą realizowane przy wsparciu partnerskich oraz zaprzyjaźnionych instytucji kultury i edukacji, m.in. Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie – mówi koordynator z PK. 
 
Studia „Archikultura – edukator architektoniczny” przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich), m.in. architektury, kierunków artystycznych, projektowych, humanistycznych, a także dla nauczycieli, wychowawców w świetlicach szkolnych, muzealników, pracowników domów kultury, animatorów kultury, osób pracujących w samorządach lokalnych i organizacjach pozarządowych. Program obejmuje pięć modułów tematycznych: „Baukultur i powszechna edukacja architektoniczna (PEA)”, „Wstęp do architektury i urbanistyki”, „Metodyka”, „Mediacja. Partycypacja. Dostępność”, „Edukator/mediator PEA”. 
 
Uczestnicy studiów podyplomowych „Archikultura – edukator architektoniczny” zostaną przygotowani do opracowywania i realizacji zajęć z zakresu powszechnej edukacji architektonicznej i przestrzennej w instytucjach publicznych, ośrodkach kultury, a także szkołach podstawowych i średnich. Studia pozwolą poszerzyć wiedzę na temat środowiska zbudowanego, architektury i urbanistyki, a także mechanizmów procesów planistycznych i partycypacyjnych. Dzięki rozbudowanemu zakresowi zajęć dotyczących metodyki, absolwenci otrzymają szeroki wachlarz praktycznych narzędzi oraz inspiracji do tworzenia autorskich scenariuszy zajęć, programów i wydarzeń edukacyjnych z zakresu powszechnej edukacji architektonicznej – dostosowanych do specyfiki wykonywanego zawodu i działań.
 
Rekrutacja na międzyuczelniane, interdyscyplinarne studia podyplomowe prowadzone wspólnie przez Politechnikę Krakowską, Uniwersytet Pedagogiczny, Politechnikę Gdańską i Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki rozpoczęła się 13 maja i potrwa do 30 września br. Planowany termin rozpoczęcia studiów – 1 października br. 
 
Więcej informacji na temat tej inicjatywy, w tym rekrutacji, można znaleźć na stronach internetowych: niaiu.pl/archikultura i studiapodyplomowe.up.krakow.pl/direction/archikultura-edukator-architektoniczny
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 

Studentka Politechniki Krakowskiej Zlata Hrabtsevich została zwyciężczynią konkursu „Dom z klimatem” – na najlepszy projekt proklimatycznego domu. Jury konkursu, organizowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, doceniło jej projekt pn. „Modest House” m.in. za połączenie wysokiej jakości architektonicznej z najpełniejszą odpowiedzią na wymagania konkursowe, dotyczące wpływu domu na środowisko. Ponadto nagrody specjalne, w postaci zagranicznych wyjazdów studyjnych, trafiły do czwórki kolejnych studentów architektury PK: Barbary Jamróz, Karoliny Srebro, Dominiki Cieplak i Kamila Federygi.

 


Domzklimatem3Konkurs architektoniczny na projekt proklimatycznego domu odbył się w ramach prowadzonego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska programu „Dom z klimatem. Jego pomysłodawcy tłumaczą wymagania konkursowe: „Dom z klimatem” to dom, który generuje oszczędności dzięki wykorzystaniu energii słonecznej, nie zanieczyszcza powietrza, bo jest ogrzewany ekologicznym źródłem ciepła, a także zbiera deszczówkę z terenu całej posesji. „Dom z klimatem” to również dom wykonany z naturalnych, w pełni odnawialnych surowców”. Celem konkursu było poszerzanie wiedzy o budownictwie ekologicznym i przyjaznym klimatowi wśród studentów i dyplomantów kierunków związanych z architekturą i budownictwem. Za organizację konkursu odpowiadały Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Oddziałem Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich.

 

Laureatką I nagrody w konkursie została studentka III roku architektury Politechniki Krakowskiej Zlata Hrabtsevich. Jak oceniło jury, jej projekt pn. „Modest House” pokazuje, że „dobrą architekturę, zdrowe i wygodne miejsce do mieszkania i pozytywny wpływ na środowisko można pięknie łączyć”. Praca studentki Wydziału Architektury PK to pomysł na drewniany dom, uzupełniający istniejącą intensywną miejską zabudowę jednorodzinną. Nowoczesna konstrukcja drewniana redukuje ślad węglowy w cyklu życia budynku. Ponadstandardowa efektywność energetyczna osiągnięta została dzięki bardzo dobrym parametrom izolacyjności przegród zewnętrznych i rozwiązaniom detali budowlanych, redukującym mostki termiczne. Rozplanowanie przeszkleń pozwala na pasywne wykorzystanie energii słonecznej w sezonie grzewczym, a zastosowane środki architektoniczne chronią pomieszczenia przed przegrzewaniem latem, eliminując potrzebę aktywnego chłodzenia. Niskotemperaturowy system grzewczy będzie dobrze współpracował z gruntową pompą ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną. Projektanttka pomysłała też o rozwiązaniach, wspomagających bioróżnorodność w postaci budek dla ptaków, zintegrowanych w ścianie zewnętrznej.


Wśród laureatów konkursu „Dom z klimatem”, wyróżnionych nagrodami specjalnymi, znalazło się ponadto czworo studentów PK: Barbara Jamróz, Karolina Srebro (obie na III roku architektury na Wydziale Architektury PK) oraz Dominika Cieplak i Kamil Federyga, studenci I roku studiów II stopnia WA PK.


Zwycięzcy konkursu otrzymali w nagrodę wyjazd studyjny, związany z tematyką konkursu oraz nagrody rzeczowe: rower, hulajnogę elektryczną i smartwatcha za zajęcie odpowiednio 1, 2 i 3 miejsca. Laureaci nagród specjalnych wyjadą na zagraniczne wyjazdy studyjne.

 

(mas, domzklimatem.gov.pl)

 

Na zdjęciu: projekt „Modest House”, autorka: Zlata Hrabtsevich / gafika za www.domzklimatem.gov.pl

 

{fastsocialshare}

 

 
W dniach 14-16 maja br. odbyły się w Chorzowie i Katowicach Akademickie Mistrzostwa Polski w szachach. W turnieju indywidualnym mężczyzn złoty medal zdobył reprezentant Politechniki Krakowskiej, Szymon Gumularz, student I roku matematyki stosowanej na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji. Zawodnicy Akademii Leona Koźmińskiego wygrali klasyfikację generalną zawodów. 
 
AMP 1W Akademickich Mistrzostwach Polski w szachach udział wzięli studenci reprezentujący 45 szkół wyższych z całej Polski. W ostatniej chwili, ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, organizatorzy musieli całkowicie zmienić plan rozgrywek. Początkowo całe zawody miały odbyć się w hotelu Diament Arsenal Palace w Chorzowie, ale ostatecznie turniej indywidualny kobiet został przeniesiony do Katowic.
 
Na listach startowych było wielu szachowych arcymistrzów i mistrzów międzynarodowych, m.in. aż dwunastu reprezentantów naszego kraju na Akademickie Mistrzostwa Świata w sportach umysłowych, których Polska była gospodarzem w 2020 r. 
 
W turnieju indywidualnym mężczyzn najlepszy okazał się Szymon Gumularz – reprezentant Politechniki Krakowskiej, który ma na koncie wiele sukcesów związanych z królewską grą. W 2018 r. osiągnął mistrzostwo międzynarodowe, wielokrotnie zdobywał indywidualne i drużynowe medale oraz nagrody. 
 
W turnieju indywidualnym kobiet podczas AMP złoty medal zdobyła Alicja Śliwicka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W turnieju drużynowym, a także klasyfikacji generalnej zwyciężyli szachiści z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 
 
Organizatorem Akademickich Mistrzostw Polski w szachach był Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Cykl Akademickich Mistrzostw Polski współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Głównym sponsorem AMP jest Grupa LOTOS S.A.  
 
Akademickie Mistrzostwa Polski w szachach
 
Klasyfikacja generalna
1. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2. Politechnika Wrocławska
3. Uniwersytet Warszawski
 
Turniej indywidualny mężczyzn
1. Szymon Gumularz (Politechnika Krakowska)
2. Igor Janik (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
3. Marcin Molenda (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 
Turniej indywidualny kobiet
1. Alicja Śliwicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
2. Anna Kubicka (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
3. Wiktoria Cieślak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 
Turniej drużynowy
1. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2. Politechnika Wrocławska
3. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 

 (bk)

 

Fot. Michał Walusza

 

 

 

 

{fastsocialshare} 

kolejka na PK2

 

Informatyka, informatyka stosowana, architektura, budownictwo, informatyka w inżynierii komputerowej, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna – to kierunki, które cieszyły się największą popularnością kandydatów na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej w pierwszym cyklu letniej rekrutacji. Bardzo duże zainteresowanie wzbudziły kierunki w j. ukraińskim – budownictwo i transport, które dla uchodźców z Ukrainy przygotował w tym roku Wydział Inżynierii Lądowej PK (WIL). Rekrutacja na Politechnikę Krakowską trwa w trybie ciągłym do połowy września, cały czas można się rejestrować na studia.

W ofercie Politechniki Krakowskiej na nowy rok akademicki jest w letniej rekrutacji 4,7 tys. miejsc na ponad 30 kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. Na studiach I stopnia uczelnia przygotowała ponad 4 tys. miejsc (w tym 3,2 tys. na stacjonarnych studiach I stopnia), podczas pierwszego cyklu elektronicznej rekrutacji przyjęto na nie w sumie ponad 10,5 tys. podań. Kandydaci, którzy wzięli udział w pierwszym naborze, poznali już jego wyniki. Ci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów, mają teraz czas na złożenie wymaganych dokumentów, zgodnie z wytycznymi wydziałowych komisji rekrutacyjnych.

Kierunki z grupy IT w konkurencji z mocnymi klasykami

W I cyklu rekrutacji najwięcej podań kandydaci złożyli na kierunki z grupy IT – na najbardziej obleganą informatykę na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji aż ponad 1300! O jedno miejsce walczyło tu 12,31 osób. Przy 927 podaniach złożonych na informatykę stosowaną (na Wydziale Mechanicznym) na jedno miejsce przypada tu aż 12,88 kandydata. Nie zmieniły się też preferencje kandydatów, jeśli chodzi o cieszące się prestiżem od lat sztandarowe kierunki Politechniki Krakowskiej – budownictwo i architekturę. Na każdy z nich aplikowało po blisko 900 kandydatów. Na nich tradycyjnie Politechnika przygotowała najwięcej miejsc - ponad 540 na budownictwie i 280 na architekturze w językach polskim lub angielskim.

Najwięcej podań w I cyklu rekrutacji na PK na studia stacjonarne I stopnia złożono na kierunki:

Informatyka (Wydział Informatyki i Telekomunikacji) - 1330
Informatyka stosowana (Wydział Mechaniczny) – 927
Budownictwo w j. polskim lub angielskim (Wydział Inżynierii Lądowej) - 877
Architektura w j. polskim lub angielskim (Wydział Architektury) - 860
Automatyka i robotyka (Wydział Mechaniczny) – 620
Informatyka w inżynierii komputerowej (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej) – 490
Elektrotechnika i automatyka (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej) - 426
Mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny) - 340

Czołówka kierunków studiów stacjonarnych I stopnia pod względem liczby kandydatów na miejsce w pierwszym cyklu rekrutacji na Politechnikę Krakowską to:

Informatyka stosowana (W. Mechaniczny) – 12,88
Informatyka (W. Informatyki i Telekomunikacji) – 12,33
Informatyka w inżynierii komputerowej (W. Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej) – 6,81
Automatyka i robotyka (W. Mechaniczny) – 5.74
Matematyka (W. Informatyki i Telekomunikacji) – 5,06
Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna (W. Inżynierii Środowiska i Energetyki) – 4,4
Elektrotechnika i automatyka (W. Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej) – 4
Matematyka stosowana (W. Informatyki i Telekomunikacji) – 3,8
Geoinformatyka (W. Inżynierii Środowiska i Energetyki) – 3,5

Duże zainteresowanie studiami w j. ukraińskim

Z dużym zainteresowaniem spotkała się tegoroczna nowość w ofercie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej przygotowana dla uchodźców z Ukrainy – kierunki budownictwo i transport w j. ukraińskim. – Zainteresowanie studiowaniem w formule zaproponowanej przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki jest bardzo duże, większe niż się spodziewaliśmy – mówi Małgorzata Syrda-Śliwa, rzecznik uczelni.

Formuła studiów, jedyna taka stworzona na polskich uczelniach dla uchodźców z Ukrainy przewiduje, że program kształcenia w j. ukraińskim będzie taki sam, jak na tych kierunkach prowadzonych na PK w j. polskim. Przy czym zostanie jednak uzupełniony o zagadnienia specyficzne dla ukraińskiego rynku budowlanego i transportowego w zakresie norm, procedur itp. Pierwszy semestr zajęć prowadzony będzie w j. ukraińskim, drugi w j. ukraińskim i polskim, a od trzeciego semestru większość zajęć będzie się odbywać w j. polskim. Równolegle studenci-uchodźcy z Ukrainy będą mieli w pierwszym roku nauki intensywny kurs języka polskiego.

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej przygotował dla kandydatów z Ukrainy 72 miejsca na kierunku budownictwo i 36 miejsca na kierunku transport. Są to miejsca poza limitem dla polskich kandydatów. Rejestracji na oba kierunki w j. ukraińskim dokonały 383 osoby, które przebywają legalnie w Polsce i mają nadany nr PESEL ze statusem UKR. Na budownictwo aplikuje 220 osób, na transport - 163. Połowa kandydatów nie mogła przedstawić do rekrutacji świadectwa maturalnego, dla tych młodych osób Wydział Inżynierii Lądowej przygotował egzamin wstępny z matematyki w j. ukraińskim. Poprzedził go kurs przygotowawczy z matematyki, prowadzony przez pracowników krakowskiej uczelni. Do egzaminu przystąpiły (w poniedziałek 11 lipca) 182 osoby. Teraz trwa sprawdzanie prac egzaminacyjnych.
Wydział Inżynierii Lądowej PK przewiduje, że całe studia będą darmowe dla uchodźców z Ukrainy. Finansowanie pierwszego roku będzie oparte na środkach z Ministerstwa Edukacji i Nauki, dzięki obecnie obowiązującym przepisom i programom polskiego rządu. Władze uczelni i wydziału pracują obecnie nad zbudowaniem finansowania także na kolejne lata studiów z przekonaniem, się to uda, bo politechniczna oferta wsparcia Ukrainy i jej odbudowy jest unikatowa, ma charakter systemowy i jest niezwykle potrzebna. Widząc, choćby w przekazach mediowych skalę zniszczeń, których doznaje każdego dnia Ukraina, możemy sobie dobrze uzmysłowić, jak ważną rolę będą miały dla jej odbudowy fachowe kadry inżynierskie.
Pomoc dla przyszłych studentów z Ukrainy deklarują też kolejne firmy z grona współpracujących z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Jako pierwsza formalną umowę w tej sprawie zawarła z Politechniką fundacja Grupy Mota Engil - Fundação Manuel António da Mota, która chce przeznaczyć 100 tys. zł na stypendia na zakwaterowanie oraz wyżywienie dla 10 studentów z Ukrainy, realizujących na Politechnice studia inżynierskie. Deklaracje dotyczące podobnego wsparcia złożyły już także duże polskie firmy budowlane, szczegóły tej współpracy są obecnie dopracowywane.

Rekrutacja na Politechnikę trwa do września

Rekrutacja na Politechnikę (poza naborem na architekturę i kierunki w j. ukraińskim) trwa w trybie ciągłym, w cyklach rekrutacyjnych, do połowy września (w lipcu zaplanowano 3 cykle, we wrześniu kolejne 2). Wtedy będą znane ostateczne wyniki naboru. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramów prac komisji rekrutacyjnych na poszczególnych wydziałach, kierunków studiów oraz wymaganych dokumentów można znaleźć w Portalu Rekrutacyjnym uczelni. Tam również możliwość przejścia do systemu elektronicznej rejestracji, gdzie na bieżąco aktualizowane są informacje o trwających wciąż naborach na poszczególne kierunki.

(mas)

Na zdjęciu kandydaci na studia na kierunkach budownictwo i transport w j. ukraińskim w oczekiwaniu na egzamin wstępny z matematyki / fot. Ewa Deskur-Kalinowska

 
 
Projekt realizowany przez studentów i doktorantów z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, którzy angażują się w prace Sekcji Fotochemii Stosowanej (Koło Naukowe Chemików), otrzymał z Ministerstwa Edukacji i Nauki blisko 70 tys. zł dofinansowania w ramach konkursu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Ministerstwo nagrodziło 128 projektów z całej Polski. 
 
Kolorowe probówki chemiczneCelem programu MEiN jest pomoc kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów, podniesieniu jakości ich działań oraz usprawnieniu mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach działalności kół naukowych do sfery gospodarczej. Laureaci zostali wyłonieni spośród 244 wnioskodawców. Łączna kwota dofinansowania zwycięskich projektów wynosi 6 590 695, 49 zł.
 
Studenckie prace prowadzone na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej pn. „Projekt i budowa nowego typu drukarki 3D VAT do druku fotoutwardzalnych nanokompozytów polimerowych”, realizowane przez Koło Naukowe Chemików – Sekcję Fotochemii Stosowanej, uzyskały wsparcie w wysokości 69 900 zł. 
 
Sekcja Fotochemii Stosowanej zrzesza studentów i doktorantów kierunków technologia chemiczna, biotechnologia oraz inżynieria chemiczna i procesowa. Jej opiekunem jest dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK z Katedry Biotechnologii i Chemii Fizycznej WIiTCh. Młodzi chemicy prowadzą badania obejmujące wiele obszarów nauki. Są to m.in. badania fotochemiczne, biologiczne oraz badania procesów fotopolimeryzacji. Wielu studentów, którzy należą do Sekcji, jest wykonawcami oraz stypendystami projektów badawczych z zakresu innowacyjnych systemów fotoinicjujących oraz sensorów luminescencyjnych.
 
„Projekt i budowa nowego typu drukarki 3D VAT do druku fotoutwardzalnych nanokompozytów polimerowych” to próba znalezienia alternatywy dla konwencjonalnego druku 3D. Fotopolimeryzacja znalazła szerokie zastosowanie w wielu obszarach badań. Dostępne aktualnie zaawansowane układy optyczne spowodowały, że techniki druku 3D – w szczególności oparte na technologii fotopolimeryzacji – stwarzają nowe możliwości dla nauki i przemysłu, a ich pole zastosowań rozszerza się. Niestety, ograniczony zakres fotoutwardzalnych polimerowych materiałów przeznaczonych do druku 3D wstrzymuje rozwój i potencjał tej technologii. Ponadto niezadowalająca jest rzeczywista rozdzielczość drukowanych obiektów, a także ich właściwości końcowe, np. wytrzymałość mechaniczna. Interesującą alternatywą dla konwencjonalnego druku 3D może być zastosowanie techniki fotopolimeryzacji do fotoutwardzania polimerowych materiałów kompozytowych, w tym materiałów nanokompozytowych. Nad takim rozwiązaniem pracują studenci z Politechniki Krakowskiej, których projekt został nagrodzony przez MEiN. 
 
Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” dostępna jest na stronie internetowej MEiN
(bk)
 
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}

ZGwiazdonikAWatekKrakwbezbarier
Zuzanna Gwiazdonik i Anna Wątek, absolwentki studiów inżynierskich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, zostały laureatkami XV edycji konkursu „Kraków bez barier”. W kategorii „Innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze” zwyciężył ich projekt prototypu elektronicznej protezy dla baletnicy, który był przedmiotem obronionej na PK pracy inżynierskiej. W kategorii „Budownictwo dostępne” nagrodę główną otrzymał m.in. budynek Teatru KTO przy ul. Zamoyskiego, zaprojektowany w ramach autorskich pracowni m.in. przez dr. hab. inż. arch. Mariusza Twardowskiego, prof. PK oraz dr inż. arch. Agnieszkę Żabicką, pracowników Wydziału Architektury PK.

 

Konkurs „Kraków bez barier” od kilkunastu lat pomaga promować dobre praktyki, innowacje i rozwiązania architektoniczne, a także inicjatywy, postawy i przedsięwzięcia, które osobom z niepełnosprawnościami pozwalają pełnoprawnie uczestniczyć w życiu miasta. Do tegorocznej XV edycji konkursu wpłynęło 27 zgłoszeń, z których jury, powołane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa, wybrało zwycięzców i wyróżnionych. Przyznano w sumie siedem nagród głównych i dziesięć wyróżnień oraz trzy nagrody dla architektów (ich projekty otrzymały nagrodę główną w kategorii „Budownictwo dostępne”).


W kategorii „Innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze” zwyciężył projekt prototypu protezy podudzia dla baletnicy, która umożliwiałaby osobom po amputacji podejmowanie aktywności fizycznej, a tancerzom powrót na scenę. Autorkami projektu, który powstawał m.in. w ramach Koła Naukowego ABB, są absolwentki Politechniki Krakowskiej na kierunku inżynieria biomedyczna Zuzanna Gwiazdonik i Anna Wątek. Elektroniczna proteza była tematem pracy inżynierskiej Zuzanny Gwiazdonik („Modelowanie i analiza numeryczna MES stopy protezowej dla tancerki baletowej”), obronionej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej w 2021 r.

  

– Stworzyłyśmy prototyp, by zwrócić uwagę na brak na rynku sportowej protezy dla baletnicy i podsunąć nasz innowacyjny pomysł na takie rozwiązanie – mówiła o genezie projektu Zuzanna Gwiazdonik. Ambicją konstruktorek było, by proteza pozwalała na zgięcie sztucznej stopy, co umożliwiałoby osobie z niepełnosprawnością wykonywanie różnych pozycji baletowych. Największym wyzwaniem w pracach nad prototypem było stworzenie programu sterującego protezą za pomocą impulsów mięśniowych. Podczas realizowania projektu studentki współpracowały z poznaną w mediach społecznościowych Karoliną Smoleńską, której – po wypadku – amputowano nogę poniżej kolana. To właśnie na podstawie skanów 3D kikuta jej nogi oraz drugiej zdrowej kończyny wykonały modele leja protezowego, stopy protezowej zaokrąglonej na końcu w części palców, tak aby była idealnie dopasowana do pointa baletnicy oraz model rdzenia stopy protezowej.

MTwardowskiAZabickaKrakowbezBarier


Podczas uroczystej gali konkursu ”Kraków bez barier”, która odbyła się w poniedziałek 11 lipca br. w Muzeum Książąt Czartoryskich, przyznano także nagrody i wyróżnienia w kategorii „Budownictwo dostępne” (za dostosowywanie obiektów i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). W obszarze „obiekty użyteczności publicznej” nagrodę główną otrzymał budynek Teatru KTO przy ul. Zamoyskiego i jego współprojektanci - dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski, prof. PK oraz dr inż. arch. Agnieszka Żabicka, pracownicy Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury PK (wspólnie z Alkiem Janickim). W pozostałych obszarach tej kategorii nagrody przyznano Parkowi Bagry Wielkie („przestrzeń publiczna”) oraz Muzeum Fotografii w Krakowie przy ul. Rakowickiej („obiekty i przestrzenie zabytkowe”)
W innych kategoriach nagrody główne otrzymali: organizatorzy Festiwalu Integracji Artystycznej „Uszanowanko” Fundacji For Heroes („projekty i wydarzenia społeczne promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami)”, Martyna Masztalerz (Osobowość roku), Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki („najlepsza firmy wspierająca Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem”).

(mas) 

 

 

Czytaj także:

Studentki Politechniki Krakowskiej zaprojektowały protezę dla baletnicy

Rozstrzygnięto XV edycję konkursu „Kraków bez barier”

 

 (ms)

 

Na zdjęciach: Zuzanna Gwiazdonik i Anna Wątek  oraz dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski, prof. PK i dr inż. arch. Agnieszka Żabicka / Fot. Bogusław Świerzowski, Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa

 
 
Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, rektor Politechniki Krakowskiej w kadencji 2005-2008, ceniony ekspert i specjalista z zakresu budowy i eksploatacji maszyn oraz inżynierii produkcji, otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej. Uroczystość nadania tytułu odbyła się 13 maja br. podczas obchodów jubileuszu 68-lecia istnienia Politechniki Lubelskiej. 
 
JGawlikLaudację na cześć prof. Józefa Gawlika (na zdjęciu / fot. Jan Zych) wygłosił prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski z Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Prof. Gawlik został 17. doktorem honoris causa lubelskiej uczelni z którą od wielu lat współpracuje naukowo. W uroczystości nadania tytułu towarzyszyła mu małżonka, a także przedstawiciele Politechniki Krakowskiej: prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał, dziekan Wydziału Mechanicznego PK prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek, kierownik Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, dr hab. inż. Jan Duda, prof. PK i dr inż. Joanna Krajewska-Śpiewak (Katedra Inżynierii i Automatyzacji Produkcji WM PK). 
 
Prof. Józef Gawlik urodził się w 1948 r. Studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Z PK związał swoją pracę zawodową i naukową. Stopień doktora otrzymał w 1977 r., a habilitację uzyskał w 1989 r. Tytuł profesora nauk technicznych został mu nadany w 1998 r. 
 
Prof. Gawlik pełnił wiele ważnych funkcji na Politechnice Krakowskiej. Był m.in. dyrektorem Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji na WM PK. W latach 1999-2005 prorektor uczelni, a w kadencji 2005-2008 – rektor Politechniki Krakowskiej. 
 
Uczony zajmuje się zagadnieniami z zakresu automatyzacji procesów wytwarzania, systemów jakości, diagnostyki procesów. Kierował m.in. kilkunastoma projektami badawczymi i wdrożeniowymi realizowanymi na zlecenie przemysłu. W dorobku naukowym Profesora znajduje się 11 monografii naukowych (część wydana w Niemczech) i ponad 250 publikacji (m.in. wydanych w czasopismach zagranicznych). Jest autorem lub współautorem 13 patentów, kierownikiem 14 prac wdrożeniowych i 5 projektów celowych. Promotor 12 rozpraw prac doktorskich. Opiekował się 220 pracami dyplomowymi. 
 
Prof. Józef Gawlik jest doktorem honoris causa Politechniki Koszalińskiej (2016), Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego na Ukrainie (2006) oraz profesorem honorowym Uniwersytetu w Miszkolcu na Węgrzech (2008). 
 
Prof. Gawlik jest także członkiem kolegiów redakcyjnych i rad programowych wielu czasopism naukowych, w tym: „Advances in Manufacturing Science and Technology”, „Management and Production Engineering Reviev”, „Technical Transactions”, „Technologia Montażu i Zarządzanie Produkcją”.  
 
Jest lub był członkiem: Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN, Sekcji T07D Technologia, Automatyzacja Maszyn i Produkcji, Sekcji Metrologii w Inżynierii Jakości i Diagnostyce Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, Komitetu Budowy Maszyn PAN, Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, członkiem rzeczywistym Akademii Inżynierskiej, ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz wiceprzewodniczącym Komisji Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, przewodniczącym Komitetu Budowy Maszyn PAN, wiceprzewodniczącym Komitetu Inżynierii Produkcji PAN. 
 
Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną prof. Józef Gawlik otrzymał wiele nagród i wyróżnień, w tym: nagrodę zespołową II stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za wdrożenie w przemyśle narządzi azotowych jonowo i narzędzi nasiarczanych (1986), Złoty Krzyż Zasługi (1999), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000), nagrodę zespołową Ministra Edukacji Narodowej za udział w opracowaniu projektów wymagań programowych dla studiów magisterskich i inżynierskich dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji (2000), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2005), Odznakę Honorową „Za zasługi dla Wynalazczości” nadaną przez prezesa Rady Ministrów (2005), nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność organizacyjną (2006, 2007, 2008), Medal 90-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji (2008), Srebrny Medal Technicznego Uniwersytetu w Berlinie (2008) oraz Medal 90-lecia Urzędu Patentowego RP (2008).
 
(bk)
 
 
 
{fastsocialshare}

 

9 lipca, na Jeziorze Żywieckim, odbyły się tradycyjne – w tym roku już 44. – Regaty o Puchar Rektora Politechniki Krakowskiej, zorganizowane przez Centrum Sportu
i Rekreacji PK, Klub Uczelniany AZS PK oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Żywiec. Sponsorem Głównym wydarzenia była Energa Grupa Orlen, a sponsorami i partnerami: FAKRO, TatraHouse oraz Miasto Żywiec. Uroczystego otwarcia zawodów dokonali: rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz, burmistrz Żywca Antoni Szlagor oraz dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji PK Barbara Grabacka-Pietruszka.


W regatach udział wzięło ponad 20 załóg, które wystartowały w czterech kategoriach: Omega, Jachty Kabinowe Małe, Jachty Kabinowe Duże oraz Open.

Wyniki w poszczególnych klasach:

 

 

kategoria Open

 1. Leszek Wojnar i Julia Matysik


kategoria Omega

 1. Jakub Midor, Katarzyna Minoł, Piotr Minoł
 2. Tomasz Kowalski, Elżbieta Malarz, Patryk Zambrzycki
 3. Stefan Szopa, Daria Szopa, Nicola Kopyciok


kategoria Jachty Kabinowe Małe

 1. Piotr Kistowski i Roman Elsenbahn
 2. Paweł Fałat, Jerzy Fałat, Hanna Fałat
 3. Zbigniew Polański, Marcin Bizoń


kategoria Jachty Kabinowe Duże

 1. Jerzy Figacz i Kastelik Andrzej
 2. Tomasz Tomczyk, Maria Wisińska-Kurz, Kamil Kastelik, Małgorzata Pyko
 3. Cezary Płusa i Grzegorz Berek


XII. Memoriał im. Zbigniewa Kuci

 1. Tomasz Kowalski, Elżbieta Malarz, Patryk Zambrzycki

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  fot. Jan Zych

  male DSC 7415 DSC 7708
  DSC 7613 DSC 7646 DSC 7694
  DSC 7760 DSC 7818 DSC 7865
  DSC 7973 DSC 7992 DSC 8007

  
 
Podpisanie porozumień szkół wyższych z Województwem Małopolskim13 maja br. Politechnika Krakowska i trzynaście szkół wyższych podpisało z Województwem Małopolskim porozumienia w sprawie długofalowej współpracy w obszarze pobudzania aktywności gospodarczej oraz podnoszenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki w Małopolsce. Uczelnie wraz z samorządem wojewódzkimi będą m.in. ściśle współdziałać w realizacji Forum Gospodarczego w Krynicy-Zdroju. Uroczystość podpisania porozumień odbyła się o godz. 11.00 w Sali Siemiradzkiego w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. 
 
Podpis pod porozumieniem z Politechniką Krakowską złożył rektor prof. Andrzej Białkiewicz i marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski. 
 
Z radością przyjmujemy fakt, że współpraca Politechniki Krakowskiej z Województwem Małopolskim zacieśnia się. Uczelnia wspiera samorząd i lokalną społeczność w wielu obszarach, od rozwiązań dotyczących transportu i komunikacji, poprzez ochronę środowiska i gospodarkę odpadami, po zagadnienia urbanizacyjne, architektoniczne i ochronę zabytków. Podpisane porozumienie jest kolejnym krokiem pozwalającym Politechnice, a także innym małopolskim uczelniom na aktywne włączanie się w ważne sprawy dotyczące naszego regionu – mówi rektor PK, prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz. 
 
Porozumienie z Województwem Małopolskim zawarły – poza Politechniką Krakowską – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Akademia Ignatianum, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie i Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.
 
Przedstawiciele małopolskich uczelni i samorządu wojewódzkiego w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
 
Podpisane porozumienia zakładają m.in. wspólne działania na rzecz rozwoju gospodarczego Małopolski poprzez wzmacnianie współdziałania między sferą nauki i gospodarki, wspieranie postępu technologicznego oraz rozwoju innowacyjności, inicjowanie i uczestnictwo w realizacji projektów z zakresu przedsiębiorczości, promocji gospodarczej oraz konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Politechnika Krakowska i inne uczelnie wspomogą Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w realizacji Forum Gospodarczego w Krynicy-Zdroju. Przedstawiciele szkół wyższych wejdą w skład Rady Naukowej Forum. 
 
Porozumienie, które dzisiaj podpisaliśmy, jest początkiem bezprecedensowego przedsięwzięcia. Współpraca samorządu ze środowiskiem naukowym na szczeblu akademickim jest nie tylko szansą na pobudzenie aktywności gospodarczej w regionie i podniesienie jego konkurencyjności. To także kolejny krok w przygotowaniach do Forum Gospodarczego, które odbędzie się już we wrześniu w Krynicy-Zdroju – wskazuje marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski. Podjęta współpraca dotyczy również wsparcia samorządu wojewódzkiego w organizacji wolontariatu podczas III Igrzysk Europejskich, których gospodarzem będzie w 2023 r. Kraków i Małopolska. Szkoły wyższe pomogą stworzyć bazy studentów, którzy podejmą się pracy w charakterze wolontariuszy podczas tego wydarzenia.
 
(bk)
 
 
Na zdjęciach, 1) podpisanie porozumień szkół wyższych z Województwem Małopolskim; 2) przedstawiciele małopolskich uczelni i samorządu wojewódzkiego w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach / fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
6 lipca Politechnika Krakowska nawiązała współpracę z Fundação Manuel António da Mota, organizacją działającą przy Grupie Mota-Engil – międzynarodowym liderze branży budowlanej i zarządzania infrastrukturą – w sprawie sfinansowania stypendiów dla osób narodowości ukraińskiej oraz uciekających przed wojną osób innych narodowości, posługujących się tym językiem, którzy ze względu na rosyjską agresję, musieli opuścić swój kraj i chcą podjąć lub kontynuować studia na Wydziale Inżynierii Lądowej PK. Uczelnia bardzo szybko zareagowała na sytuację związaną z wojną na Ukrainie i na rozpoczynający się w październiku rok akademicki zaoferowała unikatowe w polskim systemie szkolnictwa wyższego, bezpłatne studia w języku ukraińskim na kierunkach budownictwo i transport. Umowę dotyczącą stypendiów dla ukraińskich studentów podpisali dziekan WIL prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata i Izabela Ciemięga – pełnomocnik Fundacji Manuel António da Mota oraz członek Zarządu Mota-Engil Central Europe S.A.
 
Dziekan WIL prof. Andrzej Szarata i pełnomocnik Fundacji Manuel António da Mota Izabela Ciemięga podpisują porozumienie dotyczące stypendiów dla studentów z UkrainyZniszczony wojną kraj będzie potrzebował wielu fachowców, którzy poprowadzą jego odbudowę. Chcemy pomóc w przygotowaniu takich kadr i dlatego zaproponowaliśmy studia na strategicznych dla Ukrainy kierunkach budownictwo i transport w nadzwyczajnej formule, bo okoliczności są wyjątkowe – wyjaśnia ideę studiów w języku ukraińskim prof. Andrzej Szarata. Program studiów na kierunkach budownictwo i transport w języku ukraińskim obejmie ten sam zakres tematyczny, co politechniczny program studiów w języku polskim. Studenci z Ukrainy będą mogli także skorzystać z pakietu zajęć dodatkowych – wyrównawczych z matematyki i chemii czy poświęconych ukraińskim normom budowalnym.
 
W pierwszym semestrze zaplanowano zajęcia prowadzone całkowicie po ukraińsku, zaś w drugim – po ukraińsku i polsku. Od trzeciego semestru już większość zajęć prowadzona będzie w języku polskim z elementami zajęć w języku ukraińskim, jeśli zajdzie taka potrzeba. – Studenci z Ukrainy będą się uczyć jednocześnie przedmiotów inżynierskich, jak i języka polskiego. Chodzi o to, by bariera językowa nie stanowiła przeszkody w podjęciu studiów w Polsce i nie opóźniała tego kluczowego momentu, czyli rozpoczęcia stricte inżynierskiej edukacji – wyjaśnia dziekan Szarata.
 
6 lipca Politechnika Krakowska zawarła z Fundacją Manuel António da Mota porozumienie w sprawie stypendiów dla studentów pochodzących z Ukrainy. Fundacja utworzona na cześć założyciela firmy Mota-Engil, służy promowaniu i wspieraniu inicjatyw o charakterze społecznym w dziedzinie dobroczynności i solidarności społecznej oraz o wymiarze kulturalnym, a także w obszarach edukacji, zdrowia i ochrony środowiska. Podopisy pod dokumentem złożyli dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata oraz pełnomocnik Fundacji Manuel António da Mota i członek Zarządu Mota-Engil Central Europe Izabela Ciemięga. Fundação Manuel António da Mota chce przeznaczyć 100 tys. zł na stypendia na zakwaterowanie oraz wyżywienie dla dziesięciu studentów z Ukrainy, realizujących studia inżynierskie. Szczegóły dotyczące kryteriów kwalifikacyjnych związanych z uzyskaniem stypendium są jeszcze opracowywane. Finansowe wsparcie zostanie przyznane na 10 miesięcy.
 
Mota-Engil – światowy lider w zakresie budownictwa oraz zarządzania infrastrukturą w sektorach inżynierii i budowy, środowiska i usług środowiskowych, koncesji transportowych, a także projektów energetycznych i górnictwa – to jedna z firm, która związana jest z Wydziałem Inżynierii Lądowej PK porozumieniem o współpracy. Ponadto, w 2020 r. zostało zawarte porozumienie w sprawie stypendiów fundowanych dla najlepszych studentów budownictwa na II stopniu studiów stacjonarnych, by w ten sposób ułatwić im start w pracy zawodowej. 
 
(bk)
 
 
Na zdjęciu, dziekan WIL prof. Andrzej Szarata i pełnomocnik Fundacji Manuel António da Mota Izabela Ciemięga / fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
12 maja o godz. 11.00 na Politechnice Krakowskiej odbyło się Święto Szkoły, podczas którego zasłużeni pracownicy odebrali odznaczenia państwowe, resortowe i uczelniane. Wydarzenie zostało zorganizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego, a każdy zainteresowany mógł w nim uczestniczyć za pośrednictwem transmisji on-line.
 
 

 Transmisja ze Święta Szkoły na PK

 

 
 
W czasie Święta Szkoły wykład pt. „Współczesne wyzwania uczelni technicznej. Wybrane refleksje” wygłosi prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, rektor Politechniki Krakowskiej w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016, przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Podczas uroczystości odbył się też pokaz filmu poświęconemu Rajdowi Politechniki Krakowskiej – najstarszej w Polsce imprezie turystycznej w klasie rajdów górskich. Film nosi tytuł „Szlakami Politechniki. Historia Rajdów PK”. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata”.
 
 wito Szkoy 4  wito Szkoy 1 wito Szkoy 3 
 
Uroczystość była okazją do wręczenia pracownikom odznaczeń państwowych, resortowych i uczelnianych przyznanych w 2020 r. oraz zaległych: 
 
Złoty Krzyż Zasługi
1. Dr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2019 r.)wito Szkoy 2
 
Srebrny Krzyż Zasługi
1. Dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PK
2. Dr hab. inż. Alicja Kowalska-Koczwara, prof. PK
 
Brązowy Krzyż Zasługi
1. Dr inż. Ireneusz Chrabąszcz, prof. PK
2. Dr inż. Anna Romańska-Zapała
 
Medal Złoty za Długoletnią Służbę
1. Prof. dr hab. Stanisław Drożdż
2. Prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek
3. Dr hab. inż. Lesław Bieniasz, prof. PK
4. Dr hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. PK
5. Dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz, prof. PK
6. Dr hab. inż. Tomasz Baczyński
7. Dr inż. Marek Kowalski
8. Mgr Maria Sładek
9. Mgr Anna Zawrzykraj
10. Lic. Anna Gleń
11. Leszek Eliasz
12. Marzena Kozikwito Szkoy 5
13. Teresa Popiołek
14. Lidia Surowiec
15. Barbara Zając
16. Dr inż. Ryszard Mielnik (odznaczenie przyznane w 2018 r.)
 
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
1. Prof. dr hab. inż. Wiesław Zima
2. Dr hab. inż. Wojciech Drozd, prof. PK
3. Dr hab. Piotr Kozioł, prof. PK
4. Dr inż. Władysław Egner
5. Dr inż. Marta Łapuszek
6. Mgr inż. Andrzej Kulig
7. Mgr inż. Łukasz Rodak
8. Dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
9. Dr inż. Anna Stankiewicz (odznaczenie przyznane w 2019 r.)wito Szkoy 6
10. Agnieszka Makuch (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
 
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
1. Prof. dr hab. Orest Artemovych
2. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina
3. Dr hab. inż. Sergiy Fialko, prof. PK
4. Dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK
5. Dr inż. Anna Kiełbus
6. Dr inż. arch. Elżbieta Kusińska
7. Mgr inż. Marek Tupta
8. Mgr inż. Sergiusz Lisowski (odznaczenie przyznane w roku 2019)
 
Medal Komisji Edukacji Narodowej
1. Prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek
2. Prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk
3. Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowskiwito Szkoy 7
4. Dr hab. inż. Piotr Czub, prof. PK
5. Dr inż. Jan Gertz, prof. PK
6. Dr hab. inż. Agnieszka Lechowska, prof. PK
7. Dr hab. inż. Józef Tutaj, prof. PK
8. Dr hab. inż. Mieczysław Zając, prof. PK
9. Dr inż. Jerzy Jaworowski
10. Dr inż. Marian Świerczek
11. Dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
 
 
Medal „Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej”
1. FAKRO Sp. z o.o.
2. Prof. dr hab. inż. Adam Jagiełło
3. Dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK
4. Dr hab. inż. Marek Stanuszek, prof. PK
5. Mgr Barbara Grabacka-Pietruszka
 wito Szkoy 8
Złota Odznaka Politechniki Krakowskiej 
1. Prof. dr hab. inż. arch. Maciej Motak (odznaczenie przyznane w 2017 r.)
2. Dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2019 r.) 
3. Dr hab. inż. Grzegorz Filo, prof. PK
4. Dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK
5. Dr hab. inż. Mariola Kędra, prof. PK
6. Dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK
7. Dr inż. Magdalena Kromka-Szydek, prof. PK
8. Dr inż. Mariusz Dudek
9. Dr inż. Renata Kozik
10. Dr Lech Sławik 
11. Mgr Marek Górski
12. Mgr Jacek Majka
13. Mgr Irmina Szkarłat
14. Mgr Małgorzata Wysopal
15. Barbara Woźniak
 
Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiejwito Szkoy 9
1. Prof. dr. hab. Piotr Zieliński (odznaczenie przyznane w 2018 r.)
2. Dr hab. inż. Mieczysław Drabowski, prof. PK,
3. Dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK
4. Dr hab. inż. Aneta Liber-Kneć, prof. PK
5. Dr hab. inż. Stanisław Młynarski, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
6. Dr hab. inż. Marcin Noga, prof. PK
7.Dr hab. inż. Elżbieta Skrzyńska-Ćwiąkalska, prof. PK (Pani Profesor zmarła w grudniu 2020 r.)
8. Dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
9. Dr inż. Mirosława Bazarnik
10. Dr hab. inż. Szczepan Bednarz
11. Dr inż. Aleksandra Faron
12. Dr Beata Kocel-Cynk
13. Dr inż. Kinga Korniejenko
14. Dr inż. Agnieszka Leszczyńska
15. Dr inż. arch. Robert Marcinkowski
16. Dr inż. arch. Agnieszka Ozimek
17. Dr inż. Marek Pańtak
18. Dr inż. Piotr Poznański
19. Dr Marcin Skrzyński
20. Dr inż. arch. Anna Staniewska
21. Dr inż. Robert Szczepanek (odznaczenie przyznane w 2019 r.) wito Szkoy 10
22. Dr inż. Krystian Woźniak
23. Dr inż. Sławomir Żaba (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
24. Mgr inż. Krzysztof Czajkowski
25. Mgr Renata Dudek
26. Mgr Justyna Firganek
27. Mgr Katarzyna Kawecka
28. Mgr inż. Krzysztof Lis
29. Mgr Maria Sładek (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
30. Mgr Andrzej Stachowski
31. Mgr Małgorzata Syrda-Śliwa
32. Mgr Elżbieta Świtalska
33. Mgr Ewa Targosz
34. Mgr Maciej Zając
35. Mgr inż. Paweł Zieliński
36. Barbara Bochnia
37. Bożena Kośmider
38. Teresa Wiśniewska (odznaczenie przyznane w 2019 r.) 
 Rajd
 
12 maja odbył się również finał 59. E-learningowego Rajdu Politechniki Krakowskiej.
 
Samorząd Studencki PK zorganizował wydarzenie on-line: o godz. 18.00 Rajdowy Przegląd Kapel, a o godz. 20.30 koncert gwiazdy wieczoru – zespołu „Dwa Sławy”. 
 
 
 
 
 
 (bk)
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
215 badaczy z całej Polski otrzymało stypendia ministra edukacji i nauki dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w 2022 r. Wśród nagrodzonych są również osoby z Politechniki Krakowskiej. 
 
Grafika poglądowa: badacz z mikroskopemStypendiami ministra edukacji i nauki uhonorowani zostali młodzi naukowcy reprezentujący 47 dyscyplin naukowych i artystycznych. Finansowe wsparcie zostało przyznane na okres 3 lat, a jego miesięczna wysokość wynosi 5 390 zł. Ocena merytoryczna wniosków została dokonana przez Zespół doradczy MEiN, w skład którego weszli eksperci w ramach poszczególnych dyscyplin. 
 
Wśród osiągnięć naukowych branych pod uwagę przy ocenie wniosków znalazły się m.in.: kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego; odbycie zagranicznego stażu trwającego co najmniej trzy miesiące w podmiocie o wysokim prestiżu; otrzymane stypendium zagraniczne; autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw; autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie czasopism i materiałów.
 
W gronie 215 młodych naukowców, którzy otrzymali ministerialne stypendium, znaleźli się również pracownicy Politechniki Krakowskiej z kilku wydziałów: dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. PK (kierownik Katedry Informatyki na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji; stypendium w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja), dr inż. Gabriela Berkowicz-Płatek (zastępca Kierownika Katedry Chemii Ogólnej i Nieorganicznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej; stypendium w dyscyplinie inżynieria chemiczna), dr inż. Michał Łach (Katedra Inżynierii Materiałowej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki; stypendium w dyscyplinie inżynieria materiałowa), mgr inż. Patrycja Bazan (Katedra Inżynierii Materiałowej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki; stypendium w dyscyplinie inżynieria materiałowa). 
 
Lista stypendystów dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
32 kierunki studiów I stopnia zaoferuje w roku akademickim 2021/2022 Politechnika Krakowska. Na wielu pojawią się nowości w programach i formule kształcenia. Tak będzie m.in. na trzech politechnicznych kierunkach studiów związanych z transportem. Unowocześnieniu edukacji na nich służy powołanie Szkoły Transportu Politechniki Krakowskiej. Trwają intensywne prace nad stworzeniem Szkoły Budownictwa i Architektury PK – z jej potencjału skorzystają studenci tych sztandarowych dla krakowskiej uczelni kierunków studiów.
 
 
Szkoła Transportu PK – połączenie sił WM i WIL
 
Szkoa TransportuSzkoła Transportu Politechniki Krakowskiej jest nowoczesną, międzywydziałową i unikatową w skali kraju inicjatywą Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Powołując Szkołę Transportu odpowiadamy na potrzeby dynamicznie rozwijającego się sektora transportu i idące za nimi zapotrzebowanie na wszechstronnie wykwalifikowaną kadrę inżynierską w tej branży – mówi dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK, kierownik Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu Wydziału Mechanicznego PK. Ta jednostka wspólnie z Katedrą Pojazdów Samochodowych WM oraz jednostkami Wydziału Inżynierii Lądowej – Katedrą Systemów Transportowych i Katedrą Dróg Kolei i Inżynierii Ruchu tworzą strukturę Szkoły Transportu PK. Obejmie ona studentów trzech kierunków (transport na WIL, środki transportu i logistyka oraz pojazdy samochodowe na WM) oraz kilkunastu specjalności na I i II stopniu studiów. Kandydaci na studia będą się rekrutować na wybrany kierunek na danym wydziale, a w trakcie studiów – poza zajęciami ze swojego programu kształcenia – będą mogli  uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, projektach, szkoleniach, kursach (np. doskonalenia zawodowego czy oprogramowania inżynierskiego), organizowanych na obu wydziałach. – Łączymy kompetencje świetnie wykwalifikowanej kadry wykładowców i praktyków branży transportowej oraz zaplecze badawczo-dydaktyczne obu wydziałów, by dać naszym studentom jeszcze więcej możliwości rozwoju, zdobycia wiedzy i umiejętności związanych ze wszystkimi obszarami działalności w branży transportowej – od infrastruktury transportowej, przez kwestie środków transportu i logistyki aż do planowania i zarządzania systemami transportowymi – tłumaczy ideę prof. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej.
 
Jak podkreślą inicjatorzy przedsięwzięcia, Szkoła Transportu PK to dla przyszłych inżynierów także szansa na podążanie bardziej zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, modyfikowaną w miarę zdobywania wiedzy na kolejnych latach studiów. To ważne, bo młody człowiek, który trafia na uczelnię techniczną po maturze, może nie mieć jeszcze szczegółowo sprecyzowanych zainteresowań zawodowych. Często dopiero w trakcie studiów odkrywa co go najbardziej interesuje, a wtedy taka oferta, jaką zaproponuje Szkoła Transportu, pozwoli mu elastycznie dobierać zajęcia i rozwijać inżynierskie umiejętności.  
 
 
Będzie też Szkoła Budownictwa i Architektury
 
Na Politechnice Krakowskiej trwają przygotowania do podobnej ewolucji kształcenia także na innych sztandarowych kierunkach uczelni, tym razem w ramach Szkoły Budownictwa i Architektury. Nad jej powołaniem pracują Wydział Inżynierii Lądowej i Wydział Architektury. Dziekan WIL prof. Andrzej Szarata podkreśla: – Politechnika Krakowska słynie z kształcenia najlepszych w Polsce inżynierów budownictwa i architektów. Szkoła Budownictwa i Architektury PK da naszym absolwentom jeszcze większe kompetencje, a więc i mocniejsze atuty na rynku pracy.
 
Wstępną koncepcję szkoły przedstawiła na kwietniowym posiedzeniu Senatu PK dziekan Wydziału Architektury dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK. Jak podkreśliła, szkoła obejmująca kształcenie na kierunkach architektura i budownictwo, zwiększy potencjał dydaktyczny obu wydziałów, ale też wpłynie na usprawnienie interdyscyplinarnego kształcenia. – Chcielibyśmy, aby Szkoła Budownictwa i Architektury umożliwiła m.in. wzajemne uznawanie ocen, integrację zajęć projektowych i poświęconych nowoczesnym technologiom projektowania i budowania, ale też przyczyniła się do wzmocnienia współpracy studenckiej w ramach wspólnych kół naukowych, warsztatów czy szkoły letniej – wymienia prof. Magdalena Kozień-Woźniak.
 
 
Interdyscyplinarne kształcenie – także we współpracy z firmami
 
W ostatnich latach na Politechnice Krakowskiej zwiększyła się liczba kierunków studiów o interdyscyplinarnym charakterze. Są prowadzone we współpracy kilku wydziałów uczelni (gospodarka przestrzenna czy inżynieria czystego powietrza), w kooperacji z innymi szkołami wyższymi – jak inżynieria wzornictwa przemysłowego we współpracy PK z krakowską Akademią Sztuk Pięknych czy wreszcie przy udziale lub pod patronatem biznesowych liderów z otoczenia gospodarczego. Kierunek odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki prowadzi we współpracy z Krakowskim Holdingiem Komunalnym, automatyce i robotyce na Wydziale Mechanicznym patronuje firma Astor, infotronikę na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz inżynierię materiałową na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki objęła patronatem firma ABB, na specjalności inżynieria pojazdów szynowych WM kształci wspólnie ze spółką NEWAG i innymi przedsiębiorstwami z branży kolejowej. – Ten trend w kształceniu będziemy rozwijać, bo takie są wymagania wobec nowoczesnych inżynierów. Muszą mieć uniwersalny zasób wiedzy i umiejętności, by byli w stanie kreatywnie i elastycznie odpowiadać na potrzeby błyskawicznie zmieniającego się świata – zapowiada rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz.
 
(mas)
 
 
Grafika – materiały WIL PK
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
W miniony weekend Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata” wziął udział w VI Międzynarodowym Przeglądzie Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2022”. Muzycy pod dyrekcją mgr Marty Stós zajęli III miejsce oraz zdobyli Nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. 
 
Muzycy Akademickiego Chóru Politechniki Krakowskiej „Cantata” pozują do zdjęcia podczas Przeglądu Chórów Akademickich "Święty Krzyż"Przegląd Chórów Akademickich „Święty Krzyż” organizuje Politechnika Świętokrzyska. Celem wydarzenia jest wzbogacenie życia kulturalnego regionu świętokrzyskiego, ocalenie oraz upowszechnienie cennej i trudnej sztuki śpiewu chóralnego, promowanie muzyki chóralnej zarówno dawnej, jak i współczesnej, a także kształtowanie i podnoszenie poziomu kultury muzycznej młodzieży akademickiej poprzez prezentację całorocznej pracy dyrygentów i chórów oraz konfrontację ich repertuarów. Od dwóch lat formuła przeglądu ma rangę międzynarodową. Chór z PK regularnie bierze udział w tej imprezie. 
 
Przesłuchania konkursowe VI edycji Międzynarodowego Przeglądu Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2022” odbyły się w piątek, 1 lipca. W sobotę reprezentacje muzyczne z całej Polski wzięły udział w 28. Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju. Na scenie muszli koncertowej wystąpiły: Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata”, Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej, Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej, Chór Akademicki SGGW w Warszawie i Chór Akademicki Politechniki Świętokrzyskiej.
 
3 lipca odbył się koncert galowy, a w Klasztorze Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu wręczono nagrody i wyróżnienia. Chór „Cantata” zajął III miejsce w muzycznej rywalizacji oraz otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Tym samym pokaźna pula muzycznych trofeów zwiększyła się o kolejne. W ciągu ostatnich lat chór zdobył m.in.: I miejsce w kategorii chórów akademickich podczas XX Łódzkiego Festiwalu Chóralnego „Cantio Lodziensis”, dwa Srebrne Dyplomy Międzynarodowego Konkursu „Voce Magna” w Żylinie (Słowacja) i Ogólnopolskiego Konkursu „O złotą strunę” w Niepołomicach, I miejsce w V Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2018”, II miejsce w XXXIX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2020”. W ub. roku Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata” obchodził jubileusz 30-lecia działalności.
 
(bk)
 
 
 
Fot. Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata”
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. PK z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki została powołana na stanowisko redaktora naczelnego wydawanego od września 1980 r. dwumiesięcznika „Inżynieria Materiałowa”. To ogólnopolskie czasopismo prezentuje na swych łamach szeroki profil zagadnień naukowych i technicznych dotyczących projektowania, wytwarzania, badania oraz doboru i użytkowania materiałów metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytów o przeznaczeniu konstrukcyjnym i funkcjonalnym.
 
Agnieszka Sobczak KupiecCzasopismo „Inżynieria Materiałowa” wydawane jest przez SIGMA-NOT – należącego do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej największego polskiego wydawcę prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym, działającego jako zorganizowana oficyna od 1949 r. 
 
Dwumiesięcznik, którego redaktorem naczelnym została 1 kwietnia br. prof. Agnieszka Sobczak-Kupiec z Politechniki Krakowskiej, promuje i upowszechnia krajowe i światowe osiągnięcia w zakresie rozwoju zaawansowanych materiałów i technologii, w tym nowoczesnych stopów żelaza i metali nieżelaznych, stopów opartych na związkach międzymetalicznych, biomateriałów, kompozytów, materiałów warstwowych, inżynierii powierzchni, nanomateriałów i materiałów gradientowych. Propaguje nowoczesne metody badania składu chemicznego, struktury i właściwości materiałów. Szczególne miejsce w profilu „Inżynierii Materiałowej” zajmują zagadnienia doboru materiałów do określonych zastosowań. Czasopismo upowszechnia stosowanie technik informatycznych w badaniach materiałoznawczych oraz modelowania zjawisk zachodzących w procesach technologicznych i kształtowania struktury. Periodyk stanowi główne forum prezentowania i upowszechniania wyników krajowych badań materiałoznawczych realizowanych w ramach centralnych programów badawczych – jako projekty indywidualne, zamawiane, celowe i promotorskie – oraz w międzynarodowych programach badawczych i szkoleniowych.
 
Dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. PK (na zdjęciu / fot. archiwum prywatne) z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki prowadzi interdyscyplinarną działalność naukowo-badawczą na pograniczu inżynierii materiałowej, inżynierii chemicznej oraz nanotechnologii. Jej zainteresowania naukowe są związane z biomateriałami, w tym kompozytami do rekonstrukcji tkanki kostnej, chrzęstnej i zastosowań stomatologicznych oraz nanomateriałami, m.in. do zastosowań medycznych i farmaceutycznych. Jest autorką lub współautorką ponad 100 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, 15 przyznanych patentów, 8 zgłoszeń patentowych, ponad 10 opracowań dla przemysłu. 
 
Prof. Agnieszka Sobczak-Kupiec kieruje i jest wykonawcą kilkunastu projektów badawczych, w tym finansowanych ze środków: Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Działa w licznych gremiach doradczych i zespołach eksperckich, np. Grupie Roboczej ds. RIS woj. małopolskiego „Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych”, Zespole Ekspertów ds. ewaluacji ex ante przy NCBR. Bierze udział jako ekspert w procesie ewaluacji wniosków w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, MCP, NCN, NCBR, NAWA, PARP, BGK, Komisji Europejskiej oraz RPO. 
 
Wynalazki, które powstały w ramach prac zespołu pod jej kierownictwem zostały docenione na forum międzynarodowym – otrzymały szereg medali i wyróżnień podczas targów i wystaw, m.in. w Paryżu, Brukseli, Tajpej, Kuala Lumpur, Seulu. W 2018 r. prof. Sobczak-Kupiec odebrała odznakę honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości”, nadaną przez prezesa Rady Ministrów. Została też wyróżniona tytułem „Wynalazczyni 2017” w plebiscycie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów i Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z czasopismem „Przegląd Techniczny”. 
 
(bk, as)
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare} 
 
 
W dniach 10-11 czerwca w niemieckim Brandenburg an der Havel odbyły się zawody łodzi wykonanych z betonu pn. „Deutsche Betonkanu-Regatta”. Była to już 18. edycja imprezy. W zmaganiach – poza drużynami gospodarzy – wzięły udział także ekipy z uczelni technicznych z  innych krajów, np. Holandii czy Turcji. Polskę reprezentował team Koła Naukowego Inżynierii Materiałów Budowlanych Footprint, działającego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Wykonany przez studentów kajak z betonu tekstylnego – PKanoe, który powstał w ramach projektu FutureLab, sprawdził się w boju, a żacy z Politechniki pokazali hart ducha i sportowe serce. Wizyta w Niemczech miała też wymiar naukowy. Studenci m.in. wzięli udział w dwóch wizytach studyjnych w Potsdam University of Applied Sciences i w Berlinie. Grupa z koła naukowego Footprint ma już plany na najbliższą przyszłość. Młodzi inżynierowie chcą zbudować łódź PKanoe wersja 2.0 – better, faster, lighter.
 
Dziekan WIL prof. Andrzej Szarata żegna ekipę PKanoe przed jej wyjazdem do Niemiec - grupa PKanoe pozuje wraz z dziekanem przed furgonetką w której przewożona będzie łódkaPrace nad betonowym kajakiem rozpoczęły się na Politechnice Krakowskiej w 2019 r. Ambitne przedsięwzięcie pn. „PKanoe – budowa łodzi z betonu tekstylnego ze spoiwem o obniżonym śladzie węglowym” otrzymało finansowanie w ramach pierwszej edycji konkursu na projekty studenckie, organizowanego przez FutureLab PK. W maju 2020 r. załoga Koła Naukowego Inżynierii Materiałów Budowlanych Footprint, zreszającego studentów z Wydziału Inżynierii Lądowej i Wydziału Architektury, miała wziąć udział w zawodach betonowych łódek w holenderskim Utrechcie. Pandemia pokrzyżowała jednak te plany, ale prace nad PKanoe trwały nadal. – Projekt wymagał m.in. opracowania składu betonu drobnoziarnistego, zaprojektowania mieszanki oraz doboru odpowiedniego typu siatek i włókien wzmacniających kompozyt. Studenci wykonali i przebadali różne typy materiałów i kompozytów wybierając najkorzystniejsze rozwiązanie – mówi dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK, kierownik Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych na Wydziale Inżynierii Lądowej PK i opiekun merytoryczny koła Footprint (wraz z mgr. inż. Mateuszem Sitarzem). 
 
Pierwsze warstwy betonu na kanoe z PK zostały nałożone na formę wyciętą ze styropianu ekstrudowanego w grudniu 2021 r. Prace prowadzono w Laboratorium Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych WIL PK. Beton tekstylny, z którego wykonano studencki kajak, jest materiałem, w którym zbrojenie niemetaliczne (tekstylia) zostało umieszczone w matrycy mineralnej. Wzmocnienie zwykle składa się z włókien szklanych, węglowych lub bazaltowych. W przeciwieństwie do typowego zbrojenia stalowego, włókna te nie są wrażliwe na korozję, a zatem umożliwiają stosowanie cementów o niskiej zawartości klinkieru (tworzywa ceramicznego). Prowadzi to do zmniejszenia śladu węglowego (ang. carbonfootprint) takiego spoiwa, a więc obniżenia – wytwarzanego podczas produkcji cementu – dwutlenku węgla. – Postanowiliśmy zaprojektować naszą mieszankę tak, aby jak najmniej używać klinkieru portlandzkiego, a wykorzystać materiały z odzysku, takie jak żużel wielkopiecowy i popiół lotny. Dodatkowo wykorzystaliśmy szkło wodne. To zapewniło odpowiednią wytrzymałość konstrukcji kadłuba i poprawiło szczelność materiału. Dzięki temu możemy śmiało powiedzieć, że nasza mieszanka jest bardziej ekologiczna niż tradycyjny beton – tłumaczy przewodniczący Koła Naukowego Footprint Marcin Różycki.
 
Zdaniem uczestników projektu „PKanoe”, betony tekstylne są warte uwagi i stanowią nowoczesne oraz zrównoważone rozwiązanie dla lekkich elementów betonowych. Cienkościennie elementy betonowe mogą być stosowane w budownictwie jako lekkie konstrukcje, panele elewacyjne, elementy warstwowe i panele okładzinowe. Uzyskanie cienkich przekrojów jest też interesujące z punktu widzenia możliwości wykonania efektownych form architektonicznych i znaczącej oszczędności materiału wynikającej z redukcji przekroju.
 Studentki PK rywalizują w zawodach „Deutsche Betonkanu-Regatta”  Studenci PK rywalizują w zawodach „Deutsche Betonkanu-Regatta”
 
Pierwsze wodowanie studenckiego kajaka PKanoe odbyło się wiosną br. na krakowskim Zalewie Bagry. Choć testy laboratoryjne wypadały pozytywnie, studenci z Footprint przyznają, że ostatnie dni i godziny przed wodowaniem były dla nich bardzo stresujące. – Wierzyliśmy, że miesiące prac zaowocują sukcesem, ale dopiero próba na zalewie miała dać ostateczną odpowiedź. Napięcie było ogromne. Trochę obawialiśmy się wyników wodowania. Nasza radość, gdy kajak przepłynął pierwsze metry, a potem wsiedliśmy do niego, była niewyobrażalna – mówi Marcin Różycki. Po udanym wodowaniu przyszedł czas na odpowiednie przygotowania do międzynarodowych zawodów w Niemczech. Studenci odbyli profesjonalne treningi pod okiem Filipa Leśniaka, reprezentanta Polski w kajakarstwie Ekipa KN Footprint kibicuje na brzegugórskim. Ostatni z serii treningów odbył się na Wiśle w przeddzień wyjazdu na zawody. 
 
Dostarczenie łódki na miejsce zawodów wymagało odpowiednich działań. – To wszystko nie byłoby możliwe bez wsparcia zespołu FutureLab PK i kierownik Moniki Firlej, a także pomocy prorektora ds. studenckich dr. inż. Marka Bauera i dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej prof. Andrzeja Szaraty oraz wielu osób kibicujących zespołowi PKanoe. Podziękowania należą się też firmom PERI, CEMEX i Weber (Saint-Gobain) za wsparcie projektu i przekazanie materiałów do budowy łodzi – mówi prof. Izabela Hager. 
 
18. „Deutsche Betonkanu-Regatta” odbyły się w dniach 10-11 czerwca w Brandenburg an der Havel. Swoje umiejętności pokazały najpierw panie. W składzie drużyny żeńskiej z PK znalazły się: Ewa Słupska, Małgorzata Wróbel i Klaudia Kolasa. Drużynę męską tworzyli: Marcin Różycki, Wojciech Białecki, Oskar Jurek i Tomasz Niemiec. Marcin Różycki, przewodniczący Koła Naukowego Footprint, podkreśla: – Co prawda wWizyta studentów PK w Potsdam University of Applied Sciences debiutanckim występie nie udało nam się awansować do finału zawodów, ale zdobyte doświadczenie i nowe umiejętności są nie do przecenienia i zaprocentują z pewnością w kolejnej edycji regat. Co więcej, mieliśmy możliwość zapoznania się z zaawansowanymi technologiami stosowanymi przez inne ekipy. Już teraz myślimy o kolejnych zawodach. W 2023 r. chcemy wziąć udział w rywalizacji, która będzie odbywać się w Holandii
 
Wyjazd do Niemiec miał nie tylko wymiar sportowy. Studenci z Politechniki Krakowskiej wzięli udział w dwóch wizytach studyjnych. Na Potsdam University of Applied Sciences zwiedzili pracownie zajęć praktycznych materiałów budowanych, a prof. Klaus Pistol przedstawił im zalety wyrobów z ubitej ziemi, przykłady materiałów innowacyjnych oraz metodę badań z użyciem emisji akustycznej. Żacy mieli również okazję zwiedzić pracownię renowacji fresków, kamiennych rzeźb i ornamentów, a także pracownię renowacji drewna w Poczdamie. Ponadto, odwiedzili laboratorium badań ogniowych oraz laboratorium metod addytywnego druku 3D z materiałów mineralnych Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM) w Berlinie.   
 
Studenci z Koła Naukowego Inżynierii Materiałów Budowlanych Footprint mają już naukowe plany na najbliższe miesiące. Młodzi inżynierowie chcą wybudować nową łódź nazwaną roboczo PKanoe wersja 2.0 – better, faster, lighter. Inspiracją do jej powstania są prace prowadzone obecnie w Katedrze Inżynierii Materiałów Budowlanych z zastosowaniem technologii betonów z proszków reaktywnych, opracowanej przez dr. inż. Tomasza Zdeba. Nowa PKanoe wykonana będzie z ultra wysokowytrzymałych drobnoziarnistych kompozytów zbrojonych włóknami i tekstyliami. Członkowie koła Footprint brali udział w produkcji pierwszych, testowych kompozytów.
 
 
 
(bk, ih)
 
 
 
Na zdjęciach, 1) dziekan WIL prof. Andrzej Szarata żegna ekipę PKanoe przed jej wyjazdem do Niemiec / fot. Jan Zych; 2 i 3) studenci PK rywalizują w zawodach „Deutsche Betonkanu-Regatta” – Ewa Słupska, Małgorzata Wróbel, Marcin Różycki, Wojciech Białecki; 4) ekipa KN Footprint kibicuje; 5) wizyta w Potsdam University of Applied Sciences / fot. Koło Naukowe Inżynierii Materiałów Budowlanych Footprint
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Centrum wiedzy o zasadach projektowania uniwersalnego w obszarze architektury, urbanistyki i budownictwa powstanie na Politechnice Krakowskiej w ramach projektu „Hub dostępności – centrum praktycznej nauki dostępności”. To przedsięwzięcie naukowców z Politechniki Krakowskiej realizowane w partnerstwie z Politechniką Świętokrzyską, a finansowane dzięki grantowi z programu „Dostępność Plus” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. PK pozyskała na te cel ponad 1,4 mln zł ze środków unijnych.
 
Logo projektuKoncepcja projektowania uniwersalnego (ang. Universal Design) odegrała ważną rolę w kształtowaniu pojęcia funkcjonalności i dostępności środowiska, zbudowanego dla wszystkich użytkowników. Przyczynia się do promowania równego, a tym samym sprawiedliwego dla wszystkich dostępu do dóbr i usług, z uwzględnieniem potrzeb tych użytkowników, których funkcjonowanie jest w pewnym aspekcie ograniczone. Upowszechnianie wiedzy o zasadach projektowania uniwersalnego i wprowadzanie ich do praktyki projektowej jest niezbędnym elementem poprawy jakości funkcjonowania osób z ograniczeniami mobilności i percepcji. Przynosi korzyść wszystkim członkom społeczeństwa – wyjaśnia dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, kierownik projektu. 
 
Politechniczny hub będzie centrum praktycznej nauki dostępności w obszarze architektury, urbanistyki i budownictwa. Z jego zasobów będą mogli korzystać przede wszystkim nauczyciele akademiccy i studenci, ale też pracodawcy, przedsiębiorcy czy urzędnicy. – Wiedza o projektowaniu uniwersalnym powinna być rozpowszechniana nie tylko wśród projektantów. Promowanie społeczeństwa włączającego wszystkich obywateli oraz zapewniającego im pełną równość oraz możliwość uczestnictwa w życiu społecznym jest ważne dla wszystkich użytkowników przestrzeni – podkreśla Patrycja Haupt. 
 
Celem nadrzędnym projektu jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania centrum wiedzy o dostępności, jako jednostki wspierającej stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w obszarze kształcenia na poziomie wyższym w szczególności poprzez:

 • wsparcie organizacyjne w powołaniu i prowadzeniu działalności centrum;
 • upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego;
 • podnoszenie kompetencji kadry uczelni w zakresie zasad projektowania uniwersalnego,
 • wsparcie uczelni w prowadzeniu kształcenia oraz działalności szkoleniowej w zakresie projektowania uniwersalnego z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia wiodących ekspertów z uczelni polskich i zagranicznych;
 • wsparcie uczelni w zakresie realizacji, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kształcenia oraz działalności szkoleniowej w zakresie poprawy dostępności przestrzeni, obiektów, produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego;
 • inicjowanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni w celu wypracowania innowacyjnych produktów i standardów dla usług powszechnych w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego. 
 
W ramach huba dostępności zaproponujemy szereg innowacyjnych działań – począwszy od utworzenia centrum wiedzy o dostępności, przez info-kiosk z informacjami na temat dostępności oferty uczelni po tzw. poligon dostępności czyli centrum praktycznej nauki dostępności, w którym studenci będą mogli testować swoje projekty – aranżować przestrzeń mieszkalną, miejsce pracy, tor przeszkód czy ogród, tak, by można było w tych przestrzeniach wygodnie manewrować wózkiem czy stosować symulatory wad wzroku i starości – mówi prof. Patrycja Haupt. 
 
Planowane jest też promowanie wiedzy o dostępności podczas targów budowalnych, szkoleń dla kadry akademickiej, studentów, przedsiębiorców, podmiotów z otoczenia społecznego i samorządowego, a także w formie konkursów dla dzieci i młodzieży oraz studentów.
 
Realizacja projektu „Hub dostępności – centrum praktycznej nauki dostępności” właśnie się rozpoczęła, potrwa do 31 stycznia 2023 r. Liderem projektu jest Politechnika Krakowska, partnerem Politechnika Świętokrzyska. Projektem kieruje dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK z Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego WA PK. W zespole pracują m.in.: dr hab. inż. arch. Joanna Gil-Mastelarczyk (koordynator zespołu Politechniki Świętokrzyskiej), dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak, dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego PK (koordynator ds. kontaktu z sektorem społeczno-gospodarczym), dr inż. Sebastian Pater z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK (koordynator ds. współpracy z organizacjami zajmującymi się osobami z niepełnosprawnościami oraz Fundacją Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery przy Politechnice Krakowskiej) oraz dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK z Katedry Architektury Krajobrazu WA PK (koordynator działań w zakresie architektury krajobrazu).  
 
W ramach inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, finansowanej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój UE, ma powstać w Polsce pięć centrów wiedzy o dostępności. Oprócz centrum Politechniki Krakowskiej (w obszarze architektury, urbanistyki i budownictwa), także na czterech innych uczelniach w kraju powstaną podobne ośrodki wiedzy o dostępności dotyczące: cyfryzacji i komunikacji (Uniwersytet Szczeciński), transportu i mobilności (Wojskowa Akademia Techniczna), designu i przedmiotów codziennego użytku (Politechnika Opolska, we współpracy z Politechniką Krakowską i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie) oraz zdrowia. 
 
(mas)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
29 czerwca br. o godz. 11.00 w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” odbyła się promocja doktorów i doktorów habilitowanych. Podczas uroczystości dyplomy odebrali:
 
 
Uczestnicy wydarzenia wraz z władzami PK pozują do wspólnego zdjęcia
 
 
DOKTORZY HABILITOWANI
 
 
Wydział Architektury 
 
1. Dr hab. inż. arch. Agnieszka Ozimek
Osiągnięcie naukowe: „Miara krajobrazu – obiektywizacja oceny widoków i panoram wspomagana narzędziami komputerowymi”
 
Wydział Inżynierii Lądowej 
 
1. Dr hab. inż. Elżbieta Stanaszek-Tomal, prof. PK
Osiągnięcie naukowe: monografia nt. „Korozja biologiczna kompozytów z matrycą mineralną” 
 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej 
 
1. Dr hab. Lech Iwański
Osiągnięcie naukowe: „Technologie wytwarzania związków epoksydowych, ze szczególnym uwzględnieniem żywic epoksydowych”
 
2. Dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK
Osiągnięcie naukowe: „Recykling chemiczny oleju posmażalniczego i zastosowanie hydroksylowych pochodnych oleju odpadowego do wytwarzania pianek poliuretanowych o strukturze otwarto- i zamkniętokomórkowej”
 
Wydział Mechaniczny 
 
1. Dr hab. Ewa Rożko
Osiągnięcie naukowe: „Modele afiniczne w ujęciu kwantowym w mechanice układów z mikro- i nanostrukturą”
 
 
 
DOKTORZY
 
 
Wydział Architektury 
 
1. Dr inż. arch. Krzysztof Barnaś
Promotor: dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Technologa surowej ziemi w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym” 
 
2. Dr inż. arch. Piotr Broniewicz
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Współczesna europejska architektura dla muzyki w przestrzeni miasta” 
 
3. Dr inż. arch. Mateusz Budziakowski
Promotor: dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Lipnica Murowana – rozwój przestrzenny i architektura miasta w okresie obowiązywania praw miejskich”
 
4. Dr inż. arch. Klaudia Cechini
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Miasta doby Kazimierza Wielkiego w dolinie Popradu – Muszyna i Piwniczna. Rozwój przestrzenny w okresie średniowiecza”
 
5. Dr inż. arch. Angelika Chyb
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga
Tytuł pracy doktorskiej: „Współczesne przestrzenie publiczne kampusów uniwersyteckich”
 
6. Dr inż. Stanisław Czernik
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Współczesne wieże i platformy widokowe”
 
7. Dr inż. arch. Ewelina Gardyńska-Kieliś
Promotor: dr hab. inż. arch. Lucjan Kamionka, prof. PŚk
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wybrane aspekty rewitalizacji przestrzeni publicznych na przykładzie Kielc” 
 
8. Dr inż. arch. Natalia Gorgol
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Anna Kantarek
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Idea „Smart City” a budowa formy urbanistycznej na wybranych przykładach”
 
9. Dr inż. arch. Łukasz Kadela
Promotor: dr hab. inż. arch. Andrzeja Gaczoł
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Interpretacja estetyki dzieł architektury w procesie ich ochrony na przykładzie Krakowa w latach 1945-1970”
 
10. Dr inż. arch. Olga Kania  
Promotorzy: dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański, prof. PK, dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel
Tytuł pracy doktorskiej: „Współczesne kierunki rozwoju wybranych małych miast Subregionu Małopolski Zachodniej na przykładzie sieci Cittàslow (miast powolnych)”
 
11. Dr inż. arch. Agata Korzeniowska
Promotor:  dr hab. inż. arch. Małgorzata Drożdż-Szczybura
Tytuł pracy doktorskiej: „Rola i znaczenie tradycji miejsca w rozwoju przestrzennym wsi na przykładzie Zamagurza Spiskiego” 
 
12. Dr inż. arch. Rita Łabuz
Promotor: dr hab. inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Centrum handlowe jako impuls rozwoju struktury urbanistycznej miasta. Przypadek Krakowa”
 
13. Dr inż. arch. Ada Nawrocka
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Nowy paradygmat projektowania urbanistycznego” 
 
14. Dr inż. arch. Wojciech Świątek
Promotor: dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Rola współczesnych obiektów kulturowej ekspresji w definiowaniu znaczących miejsc w krajobrazie”
 
15. Dr inż. arch. Paweł Tor
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ewolucja zasad kształtowania wysokiej jakości środowiska mieszkaniowego po 1945 r.”
 
16. Dr inż. arch. Grzegorz Tyc
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Powinowactwa awangardy z architekturą współczesną” 
 
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 
 
1. Dr inż. Natalia Radwan-Pragłowska
Promotorzy: dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. PK, dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Modelowanie generatorów tarczowych wzbudzanych magnesami trwałymi” 
 
Wydział Inżynierii Lądowej
 
1. Dr inż. Krystian Banet
Promotor: dr hab. inż. Vitalii Naumov, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Modelowanie wpływu otoczenia trasy na parametry podróży rowerami miejskimi” 
 
2. Dr inż. Urszula Duda-Wiertel
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ niedoboru miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania na natężenie ruchu samochodowego powodowanego poszukiwaniem wolnego miejsca parkingowego” 
 
3. Dr inż. Michał Kołaczkowski
Promotor: prof. dr hab. inż. Bogumił Wrana
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Optymalizacja topologii konstrukcji tarczowych ze względu na minimum przemieszczenia”
 
4. Dr inż. Krzysztof Nering
Promotorzy: prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła, dr hab. inż. Alicja Kowalska-Koczwara, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza wpływu drgań i hałasu na mieszkańców w budynkach”
 
5. Dr inż. Janusz Siudut
Promotor: prof. dr hab. inż. Mariusz Maślak
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Prognoza trwałości skorodowanego płaszcza stalowego zbiornika na paliwa płynne” 
 
6. Dr inż. Łukasz Zdanowicz
Promotorzy: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień, dr inż. Szymon Seręga
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ polimerowego złącza podatnego na pracę połączonych elementów betonowych” 
 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 
1. Dr inż. Katarzyna Baran-Gurgul
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Węglarczyk
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Niżówki maksymalne w prawobrzeżnej części zlewni Górnej Wisły”
 
2. Dr inż. Beata Baziak
Promotor: dr hab. inż. Wiesław Gądek
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wykorzystanie deskryptorów fizycznych zlewni (DFZ) do wyznaczania projektowych hydrogramów wezbrania w dowolnym przekroju rzeki”
 
3. Dr inż. Ewa Kozak-Jagieła
Promotorzy: prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń, dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Modelowanie i badania eksperymentalne wymiany ciepła dla nowego aktywnego układu chłodzenia paneli fotowoltaicznych”
 
4. Dr inż. Marek Majdak
Promotorzy: dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK, dr inż. Piotr Cisek
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Cieplno-przepływowa i wytrzymałościowa analiza pracy ekranów komór paleniskowych” 
 
5. Dr inż. Agata Pawłowska-Salach
Promotorzy: dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK, dr inż. Karol Kaczmarski
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Badania szczelinowej głowicy ujęcia wody uwzględniającej ochronę ichtiofauny”
 
6. Dr inż. Monika Rerak
Promotorzy: prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń, dr hab. inż. Artur Cebula, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Nowy algorytm wspomagający projektowanie podziemnych linii kablowych z uwagi na ich cieplne warunki pracy”
 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 
1. Dr inż. Olga Długosz
Promotorzy: prof. dr hab. inż. Marcin Banach, dr inż. Jolanta Pulit-Prociak
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Otrzymywanie nanocząstek metali i tlenków oraz nanokompozytów w przepływowym układzie reakcyjnym” 
 
2. Dr inż. Halyna Kominko
Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Gorazda, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Nawozy mineralno-organiczne na bazie osadów ściekowych”
 
3. Dr inż. Damian Nowak
Promotorzy: prof. dr hab. inż. Roman Popielarz, dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Fotoutwardzalne emulsje polimerowe na bazie monomerów hybrydowych” 
 
4. Dr inż. Natalia Sobuś
Promotor: dr hab. inż. Izabela Czekaj, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zintegrowane badania eksperymentalne i teoretyczne katalizatorów zeolitowych dla procesów selektywnej konwersji biomasy do kwasu mlekowego i akrylowego” 
 
Wydział Mechaniczny
 
1. Dr inż. Michał Kluziewicz
Promotorzy:  prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek, dr inż. Michał Maniowski
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Nowa metoda pomiaru obciążenia koła jezdnego podczas ruchu pojazdu” 
 
2. Dr inż. Adam Kot
Promotorzy: prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek, dr inż. Wojciech Szczypiński-Sala
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza wpływu wybranych cech klinowego pasa gumowego na sprawność przekładni CVT”
 
3. Dr inż. Adrian Maszke
Promotorzy: dr hab.inż. Robert Ulewicz, prof. PCz, dr inż. Renata Dwornicka, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Metoda poprawy efektywności procesu wytwarzania stali z zastosowaniem strumieni wartości”
 
4. Dr inż. Michał Ryś
Promotorzy: prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański, dr inż. Michał Mareczek
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Algorytm diagnozowania lotniczego silnika tłokowego podczas lotu” 
 
5. Dr inż. Piotr Sulich
Promotorzy: prof. dr hab. inż. Halina Egner, dr inż. Władysław Egner
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Modelowanie procesu niskocyklowego zmęczenia stali w warunkach nieizotermicznych” 
 
 
(bk)
 
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Czternaście nowatorskich projektów wynalazców z Politechniki Krakowskiej otrzyma wsparcie w ramach konkursu „Inkubator Innowacyjności 4.0”.  Jego celem jest dofinansowanie wyników badań naukowych charakteryzujących się dużym potencjałem wdrożeniowym, podniesienie ich poziomu TRL (ang. Technology Readiness Level) oraz dostosowanie do zapotrzebowania rynkowego. Politechnika Krakowska pozyskała na takie wsparcie swoich innowatorów ponad 1,7 mln zł dofinansowania unijnego z POIR i programu pozakonkursowego resortu nauki „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”. Projekt „Inkubator Innowacyjności” na PK realizowany jest przez Centrum Transferu Technologii w partnerstwie ze spółką celową INTECH PK.
 
W czwartej edycji konkursu zgłoszono 27 wniosków z 7 wydziałów. Wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały poddane dwustopniowej ocenie merytorycznej. Dokonywali jej  brokerzy z Zespołu ds. Komercjalizacji CTT PK oraz – na podstawie prezentacji wynalazców przedstawionych w formule PITCH PRESENTATION – Komitet Inwestycyjny złożony z ekspertów PK i otoczenia przemysłowego – mówi Marlena Marek z Centrum Transferu Technologii PK, kierownik projektu „Innowator Innowacyjności 4.0”. 
 
W Komitecie Inwestycyjnym pracowali: prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał – prorektor PK ds. nauki PK (przewodniczący Komitetu), dr inż. Aleksandra Burczyk – dyrektor Biura Jakości Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., dr Rafał Świerczyński – prezes zarządu MPK S.A., dr inż. Łukasz Malinowski – kierownik Zespołu Badawczego ABB, mgr inż. Adam Żurek – dyrektor Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju Grupy Azoty, dr inż. Jacek Kasz – dyrektor Centrum Transferu Technologii PK, mgr Jadwiga Widziszewska – kierownik projektu EEN, ekspert ds. transferu technologii z  CTT PK, mgr Izabela Paluch – prezes spółki celowej INTECH PK. 
 
Po merytorycznej ocenie wyłoniono 14 wniosków, które otrzymają wsparcie w wysokości do 80 tys. zł na dalsze prace służące podniesieniu gotowości wdrożeniowej i ich komercjalizacji. Nagrodzono 9 projektów naukowców z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, 2 z Wydziału Mechanicznego oraz po 1 z Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. - Komitet Inwestycyjny oceniał 27 bardzo dobrych projektów, wszystkie wnioski zawierały m.in. listy intencyjne od firm, zainteresowanych rynkowo zaproponowanym rozwiązaniem. Doceniamy, że wśród tych firm znaleźli się partnerzy strategiczni PK: ABB, Grupa Azoty czy  MPK Kraków. Mieliśmy poważny kłopot, żeby wybrać 14 najlepszych projektów, bo tylko tyle mogło uzyskać dofinansowanie. Cieszę się, że w konkursie wzięli udział zarówno dojrzali pracownicy nauki, jak i liczna grupa doktorantów,  mieliśmy nawet jeden projekt studencki, który znalazł się w grupie wyróżnionych  dofinansowaniem - mówi prof. Dariusz Bogdał, prorektor PK ds. nauki, przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego w konkursie Inkubator Innowacyjności 4.0. 
 
 
Wnioski zakwalifikowane do dofinansowania w ramach projektu „Innowator Innowacyjności 4.0”
 
1. Małgorzata Miastkowska (WIiTCh) „Bio-maska w postaci hybrydy hydrożel – nanodyspersja przeznaczona do stosowania po terapii laserowej skóry” (86,96 punktów)
 
2. Monika Topa (WIiTCh) „Nowej generacji bezpieczne, fotoutwardzalne kompozyty dentystyczne o lepszych właściwościach użytkowych” (84,34 punktów)
 
3. Katarzyna Sutor (WIiTCh) „Suplementy diety w preparatach kapsułkowych o charakterze silnie przeciwutleniającym na bazie oczyszczonych ekstraktów z korzenia buraka ćwikłowego wzbogaconych w betanidynę i jej pochodne” (82,03 punktów)
 
4. Krzysztof Ostrowski (WIL) „Łańcuch nieprzewodzący ładunku elektrycznego do zastosowań ubezpieczających, separujących, transportowych” (81,40 punktów)
 
5. Julia Radwan-Pragłowska (WIiTCh) „Innowacyjne materiały błonowe o zaawansowanej nanostrukturze do zastosowań w stomatologii regeneracyjnej, w szczególności w sterowanej regeneracji tkanek i kości” (77,53 punktów)
 
6. Joanna Ortyl (WIiTCh) „Fotoinicjatory jako składnik biotuszy fotoutwardzalnych do zastosowania w biodruku 3D wykorzystywanego w hodowli komórkowej, toksykologii, do badań przesiewowych leków oraz medycyny regeneracyjnej” (76,26 punktów)
 
7. Magdalena Malinowska (WIiTCh) „Formulacje kosmetyczne typu Anti-pollution na bazie ekstraktów roślinnych” (74,24 punktów)
 
8. Katarzyna Matras-Postołek (WIiTCh) „Fotoaktywne warstwy do zastosowań fotowoltaicznych  stworzone na bazie kropek kwantowych stanowiące tanią, bezpieczną i powszechnie dostępną opcję dla fotowoltaiki” (73,48 punkt)
 
9. Maciej Pilch (WIiTCh) „Znakowane luminescencyjnie powłoki dedykowane do mapowania ciśnienia na powierzchniach testowanych w tunelach aerodynamicznych modeli obiektów rzeczywistych (takich jak budynki wysokościowe i maszyny transportowe)” (72,58 punktów)
 
10. Marcin Malec (WM) „Urządzenie do osuszania miodu bezpośrednio w plastrach” (72,48 punktów)
 
11. Marcin Trojan (WIŚiE) „System monitorowania pracy zakładu termicznego przetwarzania odpadów pozwalające na kontrolę pracy kotła, jego krytycznych elementów i całego zakładu w trybie on-line” (72,33 punktów)
 
12. Wiktoria Tomal (WIiTCh) „Fotoutwardzalne żywice polimerowe do wytwarzania nanokompozytów polimerowych w technologii druku 3D-VAT” (72,19 punktów)
 
13. Jarosław Tulicki (WIEiK) „Maszyna indukcyjna z cewką pomiarową, służąca do kompleksowego i nieinwazyjnego monitoringu i diagnostyki stanu silnika” (70,92 punktów)
 
14. Michał Iwański (WM) „Mobilna platforma narzędziowa z napędem hybrydowym do zastosowań w rolnictwie, budownictwie, ogrodnictwie oraz w pracach komunalnych” (69,94 punktów)
 
 
(mas)
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
Organizatorzy i laureaci konkursu w towarzystwie prorektora ds. ogólnych prof. Tomasza Kapeckiego Studenci architektury z Politechniki Krakowskiej znów podjęli wyzwanie w konkursie „Architektura betonowa – Gra brył – Dom w krajobrazie miejskim”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane wspólnie przez Katedrę Projektowania Architektonicznego WA PK oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu. Wyniki konkursu poznaliśmy 23 czerwca. Jury za najlepsze prace uznało projekty wykonane przez Małgorzatę Maślankę, Kingę Niebieszczańską oraz Magdalenę Konik. 
 
Tematem konkursu dla młodych architektów – studentów II roku 4 semestru studiów na Wydziale Architektury – był dom. Zadanie uczestników polegało na zaprojektowaniu wolnostojącego, jednorodzinnego domu, usytuowanego na wskazanej działce zlokalizowanej na przedmieściach. Główny cel przedsięwzięcia to zaprezentowanie studentom w sposób praktyczny wiedzy w zakresie projektowania architektoniczno-urbanistycznego architektury mieszkaniowej, a przede wszystkim: kompozycji architektonicznej niewielkiego obiektu w określonych warunkach przestrzennych, rozwiązań niewielkiego układu urbanistycznego zabudowy mieszkaniowej, metody projektowania na przykładzie domu jednorodzinnego, rozwiązań funkcjonalnych niewielkiego obiektu, podstaw rozwiązań technicznych, prezentacji i opracowania projektu architektonicznego, a także eseju naukowego i teoretycznego uzasadnienia koncepcji architektonicznej oraz opisu technicznego projektu.
 
Studenckie prace oceniało jury w składzie: prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, mgr inż. Zbigniew Pilch, dr inż. arch. Anna Mielnik, prof. PK, dr inż. arch. Monika Gała-Walczowska, dr inż. arch. Marek Początko, dr inż. arch. Przemysław Bigaj, mgr inż. arch. Piotr Stalony-Dobrzański, mgr inż. arch. Wojciech Ciepłucha oraz mgr inż. arch. Grzegorz Twardowski. 
 
Nagrodami w konkursie „Architektura betonowa – Gra brył – Dom w krajobrazie miejskim” uhonorowano: Małgorzatę Maślankę, Kingę Niebieszczańską oraz Magdalenę Konik. Jury przyznało również 9 równorzędnych wyróżnień dla: Aleksandry Barańskiej, Małgorzaty Bławut, Wiktorii Brzezińskiej, Dominiki Bekier, Jakuba Miśniakiewicza, Michała Nowaka, Sylwii Nykazy, Natalii Radek i Karoliny Naglarskiej.
 
Wizualizacja projektu Małgorzaty Maślanki Wizualizacja projektu Kingi Niebieszczańskiej Wizualizacja projektu Małgorzaty Konik
 
Studenckie prace można oglądać w kuluarach pierwszego piętra budynku Wydziału Architektury przy ul. Warszawskiej 24 oraz na stronie internetowej: kpa.arch.pk.edu.pl.
 
(bk)
 
 
 
Na zdjęciu, organizatorzy i laureaci konkursu w towarzystwie prorektora ds. ogólnych prof. Tomasza Kapeckiego / fot. Jan Zych
 
Grafiki użyte w tekście – wizualizacje trzech nagrodzonych projektów / Katedra Projektowania Architektonicznego WA PK
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Dominik Ryś, student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zwyciężył w IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”. Finał tegorocznych zmagań odbył się 23 kwietnia. Po raz pierwszy II etap miał formę zdalną. 
 
Zwycięzca konkursu Dominik Ryś trzyma plakat reklamujący konkursDo finału konkursu organizowanego przez Dział Promocji Politechniki Krakowskiej zakwalifikowało się dziesięcioro najlepszych uczestników I etapu: pięcioro uczniów i pięcioro studentów. 23 kwietnia odbył się II etap, który w tym roku – ze względu na pandemię – przybrał formę testu on-line. Finaliści musieli zmierzyć się z 30 pytaniami dotyczącymi życia i działalności Tadeusza Kościuszki. Ważna była nie tylko doskonała znajomość bogatej i barwnej biografii patrona Politechniki Krakowskiej, ale również szybkość udzielania odpowiedzi. O ostatecznym wyniku decydowały punkty uzyskane za poprawne odpowiedzi (1 punkt za każdą poprawną odpowiedź), a także punkty za niewykorzystany czas (0,5 punktu za każdą pełną minutę niewykorzystanego czasu). 
 
Zwycięzcą IX edycji konkursu „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz” został Dominik Ryś z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (na zdjęciu / fot. archiwum prywatne). Drugie miejsce zajęła Aleksandra Krakowska, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie, a trzecie Karolina Krańska z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie. 
 
Kolejne miejsca, w kolejności od czwartego, zajęli: Adrian Mazik (Zespół Szkół w Krzepicach), Mateusz Słupiński (Uniwersytet Szczeciński), Marcel Tomalski (II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim), Błażej Koziełek (I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim), Piotr Tomasik (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki), Kamil Wiatr (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki), Paweł Zyglewski (Politechnika Gdańska). 
 
Na finalistów, jak co roku, czekały atrakcyjne nagrody. Zwycięzca wywalczył laptopa oraz 2 tys. złotych. Drugie miejsce nagrodzono smartfonem i nagrodą finansową w wysokości 1,5 tys. złotych. Zdobywczyni trzeciego miejsca otrzyma czytnik e-booków oraz 500 złotych. Do osób, które uplasowały się na miejscach od czwartego do dziesiątego trafią nagrody książkowe. Ponadto najlepsi w klasyfikacji uczniowie (Aleksandra Krakowska, Karolina Krańska, Adrian Mazik) otrzymają dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na dowolny kierunek studiów I stopnia na Politechnice Krakowskiej (z wyjątkiem kierunków architektura krajobrazu i inżynieria wzornictwa przemysłowego). 
 
Nad warstwą merytoryczną konkursu czuwała Komisja pod przewodnictwem prorektora ds. studenckich PK dr. inż. Marka Bauera. Zasiedli w niej: prof. dr hab. Michał Baczkowski (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny), dr hab. Krzysztof Ślusarek (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny), dr inż. arch. Krzysztof  Wielgus (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury), mgr Robert Springwald (wiceprezes Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie) i mgr Piotr Kapusta (Muzeum Krakowa). 
 
Patronat honorowy nad konkursem sprawował rektor PK prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz. 
 
Więcej o konkursie: www.kosciuszko.pk.edu.pl
 
(bk)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Miesięcznik „Builder” oraz Stowarzyszenie Producentów Betonów – organizatorzy I edycji konkursu architektoniczno-inżynierskiego „Dwa oblicza, jedna przyszłość betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej” – ogłosili wyniki inicjatywy skierowanej do studentów. W gronie laureatów konkursu nie mogło zabraknąć młodych inżynierów i architektów z Politechniki Krakowskiej. Wyróżnienie i nagrodę finansową w wysokości 3 tys. zł za projekt „Akademik Marzeń” zdobył interdyscyplinarny zespół w składzie: inż. arch. Dawid Stanek, inż. arch. Natalia Solewska z Wydziału Architektury, inż. Gabriela Wojtas, inż. Marcin Majda z Wydziału Inżynierii Lądowej. 
 
Wizualizacja projektu autorstwa studentów PKZadaniem uczestników konkursu był „Projekt koncepcyjny architektoniczno-inżynierski współczesnego akademika marzeń w wybranej lokalizacji” z uwzględnieniem zastosowania dwóch podstawowych technologii: prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Builder for the Future”. W konkursie mogły wziąć udział zespoły architektoniczno-budowlane reprezentujące ośrodki akademickie prowadzące kierunki kształcenia architektura oraz budownictwo na uczelniach publicznych i prywatnych. Ocenę projektów przeprowadziła Kapituła Konkursu, która zdecydowała o przyznaniu kilku wyróżnień, a także nagrody Grand Prix. 
 
W konkursie „Dwa oblicza, jedna przyszłość betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej” wyróżnienie otrzymał zespół z Politechniki Krakowskiej – studenci z Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Lądowej. Grupę projektową tworzyli inż. arch. Dawid Stanek – lider zespołu, student II stopnia architektury, inż. arch. Natalia Solewska (II stopień architektury), inż. Marcin Majda (II stopień budownictwa na specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie) i inż. Gabriela Wojtas (II stopień budownictwa na specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie). Kapituła doceniłaWizualizacja projektu autorstwa studentów PK pracę pn. „Akademik Marzeń – Belval, Luksemburg”, stworzoną pod opieką naukową dr. hab. inż. arch. Marcina Charciarka, prof. PK z Katedry Projektowania Architektonicznego WA PK i dr inż. Magdy Kijanii-Kontak pracującej w Katedrze Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych WIL PK. 
 
Jak tłumaczą twórcy rozwiązania, ich „Akademik Marzeń” ma być odzwierciedleniem tego, co racjonalne i ekonomiczne we współczesnej architekturze. Projekt jest propozycją dla Belval, czyli południowo-zachodniej, industrialnej części Luksemburga. Koncepcja wpisuje się w syntezę myślenia o „domu prefabrykowanym” jako intencji ekonomiki kształtu, modularności, powtarzalności technologicznej oraz formie określającej konkretny model użytkowy. Prefabrykacja budynku mogłaby się przyczynić do rozwiązania problemu występującego na obszarze, którym zajęli się studenci – braku typowego miasteczka studenckiego. Tego rodzaju wzorcowa i powtarzalna zabudowa spowodowałaby zmniejszenie kosztów inwestycji oraz pozwalała na wprowadzenie czytelnego układu urbanistycznego. Twórcy projektu nie zapomnieli o licznych elementach zieleni, a nawet zaproponowali tzw. urban farming. Struktura budynku zawiera idee otwarcia przestrzeni na wzór układu z „planem wolnym”, który może ulec przeobrażeniu w nowy układ funkcjonalny. 
 
Więcej informacji o konkursie i projekcie z PK na: builder4future.pl
 
(bk)
 
 
Grafiki użyte w tekście – wizualizacje projektu autorstwa studentów PK / WIL PK
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Projekt studentów z Koła Naukowego „Transport” działającego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej został wysoko oceniony w ogólnopolskim Konkursie Konstrukcji Studenckich „KOKOS”, organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Gala wydarzenia w formie on-line odbyła się 25 kwietnia br. 
 
Wizualizacja systemu RPAS, który sygnalizuje osobie wpatrzonej w telefon, że zbliża się do krawędzi peronuKonkurs „KOKOS” służy pobudzeniu studenckiej kreatywności, a także popularyzacji idei innowacyjności i wynalazczości. Zgłoszone projekty rywalizowały w kilku kategoriach: Railway (projekty, które mogą unowocześnić dworce, ułatwić przejazd koleją lub pomóc osobom starszym i z niepełnosprawnościami, korzystającym z tego typu komunikacji), Vehicle (projekty pojazdów: samochody, motocykle, rowery, pojazdy gąsienicowe, pojazdy pływające oraz ich kombinacje, a także konstrukcje maszyn latających), Life Upgrade (technologie pomocne dla osób z niepełnosprawnościami), Ecology (prototypy urządzeń bezpiecznych dla środowiska, wykorzystujących np. odnawialne źródła energii lub ekologiczne paliwa), Smart Robots (projekty robotów), Joker (konstrukcje, których tematyka wykracza poza wcześniej wymienione kategorie). 
 
Do konkursu zgłoszono kilkadziesiąt studenckich projektów z całej Polski. W kategorii Railway czwarte miejsce przypadło studentom z Koła Naukowego „Transport” (Sekcja „Pojazdy Szynowe”) z Politechniki Krakowskiej: Krzysztofowi Borowczykowi, Pawłowi Gajosowi, Maciejowi Grzeszczakowi, Michałowi Knefelowi, Szymonowi Kudełce, Sebastianowi Kuleszyńskiemu, Łukaszowi Kunyszowi, Janowi Strojnemu, Annie Szymańskiej, Dorocie Zawadzkiej. Jury doceniło ich autorski projekt pn. „Innowacyjny Peronowy System Oświetlenia Informacyjno-ostrzegawczego – RPAS”.
 
Zastosowanie systemu RPAS (ang. Railway Platform Awareness System) w założeniu ma zmniejszyć ryzyko wypadków z udziałem osób przebywających na peronach. Wszystko przez zainstalowanie listwy ostrzegawczej LED w pobliżu krawędzi peronowej. Emitowane sygnały świetlne mają wzmóc czujność i zwrócić uwagę podróżnych, a tym samym zminimalizować liczbę zdarzeń związanych z wtargnięciem na tory. Dodatkowo system RPAS będzie pełnił funkcję informacyjną – pomoże w identyfikacji odpowiedniego sektora na peronie oraz właściwego wagonu lub pociągu. 
 
Studenckie rozwiązanie będzie mogło również znaleźć zastosowanie w systemach transportowych obejmujących szybką kolej miejską oraz metro. RPAS pozwoli na informowanie pasażerów oczekujących na peronie o napełnieniu poszczególnych wagonów. Dzięki temu będą mogli wybrać mniej zatłoczony wagon, co jest niezmiernie istotne nie tylko ze względu na komfort podróży, ale też w odniesieniu do minimalizowania ryzyka infekcji wirusowej.
 
Sekcja „Pojazdy Szynowe” Koła Naukowego „Transport” działa przy Katedrze Pojazdów Szynowych i Transportu na Wydziale Mechanicznym PK. Podstawowym celem studenckich działań jest wymiana wiedzy i doświadczeń poprzez praktyczny kontakt z szeroko rozumianą branżą pojazdów szynowych. Do Sekcji „Pojazdy Szynowe” KN „Transport” należą głównie studenci kierunku środki transportu i logistyka prowadzonego na Wydziale Mechanicznym. Ich opiekunami naukowymi są dr inż. Maciej Michnej oraz mgr inż. Tymoteusz Rasiński z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu. 
 
W VII edycji Konkursu Konstrukcji Studenckich „KOKOS” w kategorii Railway, której patronem jest PKP S.A., zwyciężyli twórcy projektu dworca kolejowego „ROSTANICE” z Politechniki Wrocławskiej. W kategorii Vehicle laureatem został zespół PUT Motorsport z Politechniki Poznańskiej za bolid wyścigowy eWarta. Pierwsze miejsce w kategorii Ecology przyznano projektowi „GUS” dotyczącemu energetyki wiatrowej, a stworzonemu przez Studenckie Koło Naukowe Energetyków z Politechniki Łódzkiej. W kategorii Smart Robots nagrodzono zespół AGH Space Systems z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za projekt „Kalman – Autonomiczny Łazik Planetarny”, a w kategorii Life Upgrade – „AlterARM” zespołu „Jawornicka Dynamics” z Politechniki Poznańskiej. Zwycięstwo w kategorii Joker wywalczyli twórcy łodzi podwodnej OKOŃ V2 – OKOŃ Team z Politechniki Warszawskiej. Wśród finalistów (kategoria Joker) znalazł się także projekt „SmajArt” autorstwa Michała Sajdaka z Politechniki Krakowskiej. 
(bk)
 
 
Grafika użyta w tekście – wizualizacja systemu RPAS / materiały KN „Transport”
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Politechnika Krakowska i Centralne Biuro Antykorupcyjne będą współpracować. List intencyjny w tej sprawie podpisali rektor PK prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz i szef CBA Andrzej Stróżny. 
 
Na zdjęciu rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz i szef CBA Andrzej Stróżny Współpraca dotyczyć będzie m.in. podejmowania wspólnych inicjatyw informacyjnych i edukacyjnych służących rozwijaniu i wzmacnianiu postaw etycznych i obywatelskich wśród studentów i absolwentów uczelni. Realizowana będzie przez organizację szkoleń o charakterze świadomościowym, zwiększających wiedzę studentów PK o zjawisku korupcji i promujących właściwe wzorce zachowań. Szkolenia służyć będą też wzmacnianiu kompetencji przyszłych absolwentów PK, którzy w czasie inżynierskiego kształcenia przygotowują się również do pełnienia funkcji kierowniczych i zarządczych w firmach oraz jednostkach państwowych lub samorządowych, kierowania dużymi projektami infrastrukturalnymi, inwestycyjnymi, wykonawczymi, często z wykorzystaniem znacznych publicznych środków finansowych.
 
Jest ważne, by nasi wychowankowie opuszczali uczelnię jako wszechstronnie wykształceni inżynierowie, ale też światli obywatele. Chcemy, by wkraczając na rynek pracy byli świadomi wyzwań, które mogą spotkać w czasie zawodowej kariery i potrafili podejmować decyzje i działania odpowiedzialnie – zgodnie z zasadami prawa i etyki. Temu służyć będzie m.in. organizacja dedykowanych naszym studentom szkoleń z udziałem specjalistów z CBA – mówi rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz.   
 
Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) jest służbą specjalną powołaną do prewencji i zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych. Porozumienia o współpracy CBA zawarło już z kilkoma innymi polskimi szkołami wyższymi (m.in. z Wojskową Akademią Techniczną, Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Śląską, Politechniką Białostocką, Politechniką Gdańską, Politechniką Rzeszowską, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu), a także krakowską AGH. 
 
(mas)
 
 
Na zdjęciu, od lewej: rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz i szef CBA Andrzej Stróżny / fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
W tym roku zdobywcą Stypendium Twórczego SARP Odział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego został inż. arch. Adrian Matuszewski z Politechniki Krakowskiej. Laureatów poznaliśmy 20 kwietnia. Jury konkursu przyznało też wyróżnienie II stopnia inż. arch. Karolowi Wawrzkiewiczowi z PK. 
 
Projekt nr 2Nagroda krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich przyznawana jest od 11 lat szczególnie uzdolnionym studentom wydziałów architektury, którzy ukończyli pomyślnie III rok studiów, uzyskali stopień inżynierski oraz rozpoczynają studia magisterskie. Ocenie podlegają portfolia studentów. Patronem Stypendium jest prof. Bohdan Lisowski (1924-1992), autor wielu cennych prac naukowych, w tym systematyki architektury XX w. Polski i świata, a także realizacji architektonicznych, m.in.: „Domu stu balkonów” przy ul. Retoryka (1961) i biura projektów przy ul. Wielopole (1952) w Krakowie oraz większych założeń, jak Fabryka Silników Elektrycznych „Tamel” z przyległym osiedlem w Tarnowie (1952), czy Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” w Dębicy (1956) oraz wielu form przemysłowych, np. karoserii autobusów produkowanych w fabryce „Autosan”. 
 
Wnioski, które wpłynęły w XI edycji konkursu o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego oceniało jury w składzie: Bohdan (Biś) Lisowski (prezes SARP, przewodniczący jury), Marek Bystroń (laureat III edycji Stypendium), Piotr Chuchacz (zastępca przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów), Marek Kaszyński (prezes SARP Oddział Kraków), dr Piotr Lewicki (SARP Oddział Kraków), prof. Maciej Złowodzki (Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej), Magdalena Zielińska-Warszawa i Jakub Wazowicz (przedstawiciele mecenasa Stypendium).                
 
Zdobywcą tegorocznego Stypendium SARP, którego łączna wartość wynosi 7200 zł, został inż. arch. Adrian Matuszewski z Politechniki Krakowskiej. Jury doceniło szeroki zakres i niebanalną architekturę oraz ujmujące opracowanie graficzne jego projektu inżynierskiego pn. „Centrum Aktywizacji Lokalnej Społeczności w miejscowości Czarkowy”, realizowanego pod kierunkiem dr. inż. arch. Bartosza Dendury (Katedra Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług WA PK). 
 
Projekt Adriana Matuszewskiego stanowi próbę odpowiedzi na problem ograniczonego dostępu mieszkańców małych miejscowości do oferty kulturalnej i programów edukacyjnych. Remedium na ten stan rzeczy ma być centrum aktywizacji. Koncepcja zakłada podział budynku na dwie części – wejściową (reprezentacyjną, mieszczącą wysoki na dwie kondygnacje hall wraz z salą wielofunkcyjną) i dydaktyczną (przeszkloną jednokondygnacyjną część mieszczącą sale dydaktyczne przedzielone mobilnymi ścianami działowymi dla zwiększenia elastyczności funkcjonalnej). – W swoich projektachWizualizacje projektu „Centrum Aktywizacji Lokalnej Społeczności w miejscowości Czarkowy” autorstwa Adriana Matuszewskiego staram się skupiać na dwóch podstawowych płaszczyznach: człowieku i przestrzeni, która powinna dążyć do bycia jak najbardziej uniwersalną. Dlatego starałem się, by koncepcja Centrum Aktywizacji Lokalnej Społeczności była uniwersalna, a obiekt dawał możliwość kreowania przestrzeni w dowolny sposób, zgodnie z potrzebami mieszkańców – tłumaczy Adrian Matuszewski. 
 
Dopełnieniem projektu jest przestrzeń parkowa z zachowanym istniejącym drzewostanem. Niektóre elementy wykorzystywane w obiekcie pochodzą z recyklingu, zgodnie z nurtem 3R (ang. Reduce, Reuse, Recycle). Zasadnicza część konstrukcji została zaprojektowana z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów z drewna klejonego. Już na wstępnym etapie projektu, autor założył, że budynek ma spełniać kryteria charakterystyczne dla certyfikatu LEED.
 
Adrian Matuszewski jest obecnie studentem II stopnia kierunku architektura na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Jak sam mówi, architektura to dyscyplina, która organizuje i kształtuje przestrzeń dla człowieka. – Stąd właśnie projekty, które z pozoru różne, dążą do służenia użytkownikowi przestrzenią, która może zostać ustawiona w sposób niemal spersonalizowany, odpowiadający potrzebom chwili – dodaje zdobywca Stypendium SARP. 
 
Wśród laureatów tegorocznej edycji nagrody znalazł się także inny absolwent PK – inż. arch. Karol Wawrzkiewicz. Otrzymał wyróżnienie II stopnia za spójność stylistyczną załączonych projektów i oryginalność prezentacji. 
 
Wyniki XI edycji konkursu o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego: www.sarp.krakow.pl
(bk)
 
 
 
Grafiki użyte w tekście – wizualizacje projektu „Centrum Aktywizacji Lokalnej Społeczności w miejscowości Czarkowy” autorstwa Adriana Matuszewskiego  / materiały: Adrian Matuszewski
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło pierwsze wyniki konkursu OPUS 22 + LAP/WEAVE, w którym badacze na wszystkich etapach kariery mogli ubiegać się o finansowanie projektów realizowanych we współpracy z zagranicznymi instytucjami w ramach programu WEAVE. Opublikowana przez NCN lista rankingowa zawiera przedsięwzięcia prowadzone przez polskich uczonych wraz z partnerami ze Słowenii. Wśród dwustronnych projektów wspartych dofinansowaniem jest także „Diagnostyka i badania mechaniczne starzonych warstw klejowych stosowanych w połączeniach konstrukcji drewnianych” – przedsięwzięcie realizowane przez Politechnikę Krakowską (kierownikiem ze strony polskiej jest prof. dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień z WIL) oraz Slovenian National Building and Civil Engineering Institute. Wartość wszystkich 8 polsko-słoweńskich projektów badawczych to niemal 13 mln zł. 
 
Oprócz naukowców z Politechniki Krakowskiej, wśród beneficjentów konkursu OPUS 22 + LAP/WEAVE znaleźli się także pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechniki Wrocławskiej. 
 
Projekty obejmujące współpracę polsko-słoweńską były oceniane w oparciu o Lead Agency Procedure (LAP). To nowy standard oceny wniosków stosowany w europejskich instytucjach finansujących naukę, który ma ułatwić międzynarodowym zespołom badawczym ubieganie się o środki na realizację wspólnych projektów oraz usprawnić proces oceny wniosków przez instytucje finansujące badania. Projekty angażujące grupy badawcze z różnych krajów są oceniane tylko w jednej instytucji – agencji wiodącej – właściwej dla jednego z uczestniczących w danym projekcie zespołów, w konkursie stanowiącym stały element jej oferty. Pozostałe instytucje partnerskie uczestniczące we współpracy LAP akceptują wyniki oceny merytorycznej dokonanej przez agencję wiodącą i przyznają finansowanie na realizację zatwierdzonych przez nie projektów badawczych. Rolę agencji wiodącej pełniło NCN, co oznacza, że złożone wnioski przechodziły proces oceny wspólnie z wnioskami krajowymi w ramach konkursu OPUS i na tej podstawie uzyskały rekomendacje do finansowania. Słoweńska ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije / ang. Slovenian Research Agency) zaakceptowała wyniki oceny NCN dla wniosków OPUS LAP zaplanowanych we współpracy dwustronnej. Zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły będą finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, zaś zadania badawcze zespołów słoweńskich sfinansuje ARRS.
 
Prof. Arkadiusz Kwiecień„Diagnostyka i badania mechaniczne starzonych warstw klejowych stosowanych w połączeniach konstrukcji drewnianych” – tym projektem zajmą się naukowcy z PK i ich słoweńscy koledzy. Kierownikiem przedsięwzięcia ze strony polskiej jest prof. dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień pracujący w Katedrze Mechaniki Budowli i Materiałów Wydziału Inżynierii Lądowej. Badacz jest absolwentem Politechniki Krakowskiej. W 1995 r. obronił dyplom magisterski na WIL (specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie). W 2002 r. uzyskał tytuł doktora, a w 2013 r. Rada Wydziału Inżynierii Lądowej nadała mu na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. „Polimerowe złącza podatne w konstrukcjach murowanych i betonowych” stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie budownictwo. Tytuł profesora otrzymał w 2021 r. 
 
Prof. Arkadiusz Kwiecień w pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami dynamiki podłoża i oddziaływaniem drgań na budowle. Szczególnie interesuje go zachowanie uszkodzonych betonowych i murowanych obiektów budowlanych. Zaproponował skuteczne w praktyce sposoby diagnostyki takich obiektów i metody naprawy uszkodzeń za pomocą polimerowych złączy podatnych lub też wzmacniania konstrukcji taśmami kompozytowymi. W swojej działalności wykorzystuje doświadczenie naukowe przy wdrażaniu prac badawczo-rozwojowych na rynku. Od 2016 r. jest prezesem Zarządu FlexAndRobust Systems Sp. z o.o. – firmy komercjalizującej innowacyjne rozwiązania powstające na Politechnice Krakowskiej. Spółka oferuje opracowane przez naukowców z WIL polimerowe złącza podatne do wzmocnienia konstrukcji remontowanych budynków, które uległy zniszczeniu lub osłabieniu.
 
PK współpracuje przy realizacji projektu finansowanego w ramach OPUS 22 + LAP/WEAVE z Slovenian National Building and Civil Engineering Institute. Kierownikiem słoweńskiego zespołu jest dr David DeVallance. Jeszcze w tym roku poznamy laureatów konkursu OPUS LAP z udziałem zespołów badawczych z Austrii, Czech i Szwajcarii (do końca lipca) oraz z udziałem zespołów z Niemiec (do końca października).
 
 
 
 
(ncn.gov.pl, bk, mas)
 
 
Na zdjęciu, prof. Arkadiusz Kwiecień / kadr z filmu przygotowanego w ramach „Dnia Wynalazków 2021 na PK”
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
11 krakowskich uczelni powołało Krakow Universities Network / Sieć Uniwersytetów Krakowskich. Celem porozumienia jest promowanie oferty edukacyjnej i badawczej krakowskich szkół wyższych w obszarze współpracy międzynarodowej, wypracowanie modelu współpracy Sieci Uniwersytetów Krakowskich z zagranicznymi partnerami oraz budowanie marki polskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej.
 
Studenci z zagranicy studiujący na PKSygnatariusze porozumienia powołującego KUN to: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Akademia Ignatianum w Krakowie, Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
Celem Sieci Uniwersytetów Krakowskich są wspólne działania jedenastu uczelni ze stolicy Małopolski, w tym Politechniki Krakowskiej, obejmujące udział w międzynarodowych targach edukacyjnych, cykl szkoleń Krakow Staff Week dla pracowników uczelni z innych krajów, budowanie rozpoznawalnej za granicą marki krakowskich uczelni oraz kompleksowa promocja w Internecie i mediach społecznościowych. Zamiarem sygnatariuszy jest wyjście naprzeciw wyzwaniom związanym z internacjonalizacją na miarę trzeciej dekady XXI w. – mówi Katarzyna Baron-Lisiakiewicz, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej  Politechniki Krakowskiej.
 
Inicjatywa Krakow Universities Network jest efektem kooperacji specjalistów zajmujących się na krakowskich uczelniach współpracą międzynarodową w ramach tzw. Krakowskiego Śniadania Międzynarodowego (zainicjowanego przez AGH). Nieformalne początkowo spotkania, służące wymianie doświadczeń, przekształciły się w forum ukierunkowane na integrację krakowskich uczelni w obszarze współpracy międzynarodowej, wypracowanie kompleksowego modelu kooperacji z zagranicznymi partnerami oraz dotarcie do jak największej liczby obcokrajowców mogących podjąć studia w stolicy Małopolski. W efekcie 11 sygnatariuszy podpisało wiosną 2021 r. porozumienie powołujące Krakow Universities Network (KUN) / Sieć Uniwersytetów Krakowskich. W imieniu PK porozumienie podpisał rektor prof. Andrzej Białkiewicz, reprezentantem uczelni w KUN jest mgr Katarzyna Baron-Lisiakiewicz, kierownik DWM PK.
(mas)
 
 
Na zdjęciu, studenci z zagranicy studiujący na PK / fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 

22 czerwca poznaliśmy nazwiska laureatów Uczelnianej Sesji Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej. Zwycięskie plakaty zostały wybrane spośród 60 prac zgłoszonych do konkursu odbywającego się w ramach USKN. Ta pula była efektem eliminacji podczas Wydziałowych Sesji Kół Naukowych, na których zaprezentowano 143 wystąpienia. O finałowych miejscach zadecydowała suma punktów przyznanych za ocenę prezentacji w ramach WSKN (maksymalnie 80) oraz punktów przyznanych przez jury USKN (maksymalnie 70 punktów). Autorów najlepszych studenckich plakatów nagrodzono „Bonami na rozwój”, które można wykorzystać na wyjazdy na konferencje, seminaria, wycieczki oraz konkursy o charakterze naukowym lub technicznym, a także udział w szkoleniach, zakup literatury, licencji lub potrzebnego oprogramowania.

 

W przypadku studentów I i II stopnia, za zdobycie I miejsca przewidziano 1500 zł, za II – „Bon na rozwój” w wysokości 1200 zł, a za III – 1000 zł. Osobom, które zajęły dalsze miejsca, przyznano bony w wysokości: od 4 do 6 – 700 zł, a za miejsca od 7 do 10 – 400 zł. Dla najlepszych plakatów doktorantów przyznane zostały bony w wysokości: I miejsce – 1000 zł, II – 800 zł, III – 600 zł. W przypadku nagrodzonych plakatów utworzonych przez więcej niż jednego autora, wartość przyznanego „Bonu na rozwój” będzie rozdzielana proporcjonalnie pomiędzy wszystkich autorów. Ponadto, uczestnicy USKN 2022 mogą liczyć na punkty, które brane będą pod uwagę w przypadku ubiegania się o stypendium rektora.

 Poster 1  Poster 2

 

Laureaci etapu finałowego Uczelnianej Sesji Kół Naukowych PK w 2022 r.

 

Studenci

 

1. Maciej Gibas (Koło Naukowe el-Rappro, WIEiK) „Badanie wytrzymałości wydruków wykonanych techniką FFF”, opiekun naukowy: dr inż. Zbigniew Pilch

1. Julia Sadlik (Koło Naukowe Materiałów Funkcjonalnych SMART-MAT, WIMiF) „Biomateriały kompozytowe modyfikowane antybiotykiem”, opiekunowie naukowi: prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK

3. Julia Ciećko, Marcin Gunia, Krzysztof Skrzypek-Markiewicz (Sekcja Inżynierii Chemicznej i Procesowej Koła Naukowego Chemików, WIiTCh) „Ocena efektywności procesu wychwytywania i metanizacji CO2 w reaktorze adsorpcyjnym ze złożem stacjonarnym”, opiekunowie naukowi: dr hab. inż. Katarzyna Bizon, prof. PK, dr inż. Beata Fryźlewicz-Kozak

4. Mateusz Jamroży (Koło Naukowe Materiałów Funkcjonalnych SMART-MAT, WIMiF) „Opatrunki hydrożelowe wspomagające leczenie nekrozy skóry spowodowanej stopą cukrzycową”, opiekunowie naukowi: prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK

5. Natalia Dybiec, Jan Rusnarczyk (Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych CONKRET, WIL) „Wpływ odkształceń skurczowych na rysoodporność konstrukcji żelbetonowych”, opiekun naukowy: dr inż. Szymon Seręga

6. Kacper Chojkowski, Maciej Gibas (Koło Naukowe el-Rappro, WIEiK) „Inwalidzki Wózek Off-road’owy z komfortowym, samopoziomującym się siedziskiem”, opiekun naukowy: dr inż. Zbigniew Pilch

7. Daria Bernat, Katarzyna Jamioł, Tomasz Jaróg, Karolina Michalec, Natalia Nowak, Marta Szar (Koło Naukowe Krajobrazy „Landscapes”, WA) „Revitare dla Mysłowic – zieleń jako narzędzie pobudzenia”, opiekunowie naukowi: dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK, mgr inż. Katarzyna Fabijanowska

8. Julia Gajska, Katarzyna Śliwa, Jagoda Ziajka (Koło Naukowe Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego „Form&Function”, WM) „System magazynowania wody deszczowej w przestrzeni miejskiej”, opiekun naukowy: mgr inż. Marek Pawłowicz

8. Alicja Kośmider, Natalia Łakoma (Koło Naukowe Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego „Form&Function”, WM) „Glukometr na rękę – GlucoTime”, opiekunowie naukowi: mgr inż. Marek Pawłowicz, mgr sztuki Michał Maciukiewicz

10. Grzegorz Góra (Koło Naukowe Cosmo, WIiT) „Zanieczyszczenie światłem”, opiekun naukowy: mgr inż. Katarzyna Smelcerz

10. Łukasz Bukała (Koło Naukowe Drogowców „WIRAŻ”, WIL) „Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 773 z drogą powiatową nr 213k w miejscowości Skała”, opiekun naukowy: dr inż. Krzysztof Ostrowski

 Poster 3  Poster 4

 

Doktoranci

 

1. Michał Dymek, Karolina Olechowska, Katarzyna Hąc-Wydro (Sekcja Chemii i Technologii Organicznej Koła Naukowego Chemików, WIiTCh) „The influence of lipid composition on the physicochemical properties of liposomes”, opiekun naukowy: dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK

2. Krystian Leski (Koło Naukowe Procesów Fluidyzacyjnych, WIiTCh) „Combustion of the alternative fuels in the fluidized bed made out of lightweight expanded clay aggregate”, opiekunowie naukowi: prof. dr hab. inż. Witold Żukowski, dr inż. Gabriela Berkowicz-Płatek

3. Łukasz Sołtysek (Koło Naukowe Energetyki, WIEiK) „Strategia rozwoju układów automatyki zabezpieczeń w Przemyśle 4.0”, opiekun naukowy: mgr inż. Paweł Albrechtowicz

 

 

Plakaty biorące udział w Uczelnianej Sesji Kół Naukowych można obejrzeć na dziedzińcu kampusu PK przy ul. Warszawskiej 24.

 

(bk)

 

 

 

Grafiki użyte w tekście – wybrane plakaty laureatów etapu finałowego USKN

 

 

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Wampiriada w Galerii GIL na kampusie głównym PKW dniach 23-24 kwietnia Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Krakowskiej we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, Klubem Studenckim „Kwadrat” oraz Dzielnicą XIV Czyżyny organizuje akcję honorowego oddawania krwi – „Wampiriadę”. Punkt poboru będzie zorganizowany w Klubie „Kwadrat” przy ul. Skarżyńskiego 1. 
 
Pierwsza „Wampiriada” na Politechnice Krakowskiej odbyła się w 2000 r. Jej pomysłodawcą i organizatorem był Przemysław Miłoń, ówczesny przewodniczący NZS PK. Przed pandemią koronawirusa Niezależne Zrzeszenie Studentów PK organizowało akcję honorowego oddawania krwi zwykle dwa razy do roku. 
 
Nowa edycja „Wampiriady” odbędzie się w piątek i sobotę (23 i 24 kwietnia) w godz. od 9.00 do 14.00 w Klubie Studenckim „Kwadrat” przy ul. Skarżyńskiego 1. 
 
 
(bk)
 
 
Na zdjęciu, „Wampiriada” w Galerii „GIL” na kampusie głównym PK (2018 r.) / fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Krakowski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej już po raz 49. zorganizował konkurs na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu. 20 czerwca w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej ogłoszono wyniki oraz wręczono nagrody laureatom. W uroczystości uczestniczył prorektor ds. studenckich dr inż. Marek Bauer, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata i prezes Oddziału SITK RP w Krakowie Józefa Majerczak. 
 
Do tej pory konkurs na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu adresowany był do absolwentów uczelni wyższych z Krakowa. Tym razem rozszerzono formułę – w rywalizacji mogli brać udział wychowankowie innych uczelni, ale pod warunkiem, że ich prace dotyczyły tematyki transportowej Krakowa i Małopolski. 
 
Zdjęcie zbiorowe z rozdania nagród SITK RP
 
Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszone zostały prace inżynierskie i magisterskie obronione w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. W sumie wpłynęło ich 29. 
 
Prace były oceniane przez specjalistów praktyków z poszczególnych dziedzin zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu – każda praca oceniana była przez dwóch niezależnych członków Kapituły. Laureatami 49. konkursu na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu obronione na PK zostali:
 
Prace inżynierskie
 
Kategoria: infrastruktura transportu
 
I miejsce – Mariusz Spyrka: „Projekt dźwigara łukowego części kolejowej dla zespołu mostowych obiektów inżynierskich w ciągu fragmentu magistrali kolejowo-autostradowej na linii Kraków (PL) – Koszyce (SK) wraz z zarysem przebiegu trasy i niwelety, planem sytuacyjnym oraz koncepcją architektoniczną”, promotor: dr inż. Mariusz Hebda
 
Kategoria: procesy transportowe
 
I miejsce – Filip Matyasik: „Utrzymanie pociągów pasażerskich – projektowanie, zarządzanie i organizacja pracy stacji postojowo-technicznych”, promotor: dr hab. inż. Juliusz Sołkowski
 
II miejsce – Aleksandra Strzesak: „Zasady i metody sporządzania harmonogramów pracy personelu kolejowego w Spółce Koleje Małopolskie”, promotor: dr inż. Jan Gertz, prof. PK
 
Wyróżnienie – Filip Bejmert: „Analiza stopnia integracji Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej z innymi środkami transportu na trasie Sieradz-Łódź”, promotor: dr inż. Aleksandra Ciastoń-CiulkinStatuetka SITK RP
 
Prace magisterskie
 
Kategoria: infrastruktura transportu
 
I miejsce – Dominika Baj: „Analiza symulacji rozwoju nowego systemu szynowego w mieście średniej wielkości na przykładzie Rzeszowa”, promotor: dr inż. Marek Bauer
 
III miejsce – Adrian Opaliński: „Analiza porównawcza skuteczności metod wzmacniania podtorza oraz podłoża kolejowego wraz z modelowaniem oddziaływań dynamicznych od nawierzchni kolejowej”, promotor: dr hab. inż. Juliusz Sołkowski
 
Kategoria: procesy transportowe
 
I miejsce – Krzysztof Jarosiński: „Analiza funkcjonowania wypożyczalni hulajnóg elektrycznych w Krakowie”, promotor: dr inż. Zofia Bryniarska
 
II miejsce – Kamila Toboła: „Analiza obsługi transportowej obszaru Nowe Miasto w Krakowie wraz z propozycją jej zmiany w oparciu o nowe zagospodarowanie terenu”, promotor: dr inż. Urszula Duda-Wiertel
 
III miejsce – Tomasz Kula: „Analiza systemów obsługi podróżnych przez kolejowych przewoźników pasażerskich funkcjonujących na rynku polskim”, promotor: dr inż. Jan Gertz, prof. PK
 
(bk)
 
 
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Koszykarki AZS Politechniki Korony Kraków wywalczyły brązowe medale 1 Ligi Kobiet. To najlepszy wynik spośród męskich oraz żeńskich klubów w Małopolsce, a to region o wspaniałych koszykarskich tradycjach. W kończącym ligową rywalizację dwumeczu o miejsce na podium podopieczne trenera Wojciecha Downara-Zapolskiego pokonały MUKS Poznań. 
 
Sukces krakowianki przypieczętowały w ostatnią  sobotę, wygrywając na własnych obiektach z MUKS Poznań 81:73 w drugim meczu rywalizacji o brąz (w pierwszym w Poznaniu padł remis). To było uwieńczenie bardzo dobrego sezonu. Rundę zasadniczą drużyna Politechniki zakończyła jako zwycięzca grupy B. Najlepszym trenerem tego etapu został wybrany opiekun AZS Politechniki, Wojciech Downar-Zapolski, w przeszłości zdobywający medale mistrzostw Polski z Wisłą CanPack Kraków. Kapitan zespołu, Natalia Popiół została wybrana do najlepszej „piątki” zawodniczek. – Być może nie spodziewano się, że będziemy tak wysoko, ale to zasługa rzetelnej pracy i atmosfery wewnątrz zespołu – podkreśla trener Wojciech Downar-Zapolski.
 
Brązowa ekipa AZS Politechniki Korony Kraków Brązowa ekipa AZS Politechniki Korony Kraków Brązowa ekipa AZS Politechniki Korony Kraków
 
AZS Politechnika świetnie spisała się także w dalszej części rozgrywek, czyli fazie play-off. W 2. rundzie (do dwóch wygranych) stanęła naprzeciwko AZS-u Uniwersytet Gdański, który jeszcze kilka miesięcy wcześniej występował w ekstraklasie. Krakowski zespół wygrał pierwszy mecz u siebie, minimalnie przegrał w Gdańsku, a w decydującym starciu znów był górą, co dało awans do strefy medalowej. – To trzeba docenić, bo wyprzedziliśmy konkurentów dysponujących wyższym budżetem, szerokim i doświadczonym składem. Naszym zawodniczkom należą się duże słowa uznania – mówi Downar-Zapolski.
Trener Wojciech Downar-Zapolski 
W półfinale rywalizacji o awans do ekstraklasy AZS Politechnika musiała uznać wyższość MKS-u Pruszków, ale w starciu o brąz ponownie triumfowała. Rywalizacja toczyła się nietypowo. Rozgrywano dwa spotkania, a o klasyfikacji decydował łączny rozrachunek. W pierwszym spotkaniu padł remis 72:72. Sobotni wynik z Krakowa 81:73 rozwiał wszelkie wątpliwości. Brązowy medal 1 ligi. przypadł krakowiankom. Awans do kobiecej ekstraklasy koszykówki wywalczyła w tym sezonie SKK Polonia Warszawa, lepsza w finale play-off od MKS-u Pruszków.
 
Dla krakowskiego klubu brązowy medal w 1. Lidze to ważny, ale nie jedyny sukces. Coraz bardziej intensywna praca z młodzieżą, rozbudowa grup młodzieżowych w oparciu o szkółkę sportową RadwanSport, prowadzoną przez byłego reprezentanta Polski w koszykówce Grzegorza Radwana, turnieje mające na celu aktywizację najmłodszych sportowców – to wszystko sprawia, że długie miesiące pracy nie idą na marne. – Gromadzimy wokół siebie coraz większą społeczność. Dotyczy to młodych graczy, ale też nowych partnerów biznesowych czy sympatyków. Już w trakcie sezonu spływało pod naszym adresem wiele pozytywnych słów – podsumowuje menadżer zespołu, Aldona Patycka, w przeszłości wielokrotna medalista mistrzostw Polski w koszykówce. 
 
Barbara Grabacka-Pietruszka, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej, podkreśla, że koszykarskie sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie wparcie uczelni. – Cały czas możemy na nie liczyć. Kolejni rektorzy Politechniki Krakowskiej mocno nam kibicują, a my staramy się realizować nasze założenia, żeby grały u nas głównie studentki. Wychodzi to bardzo dobrze, by podać choćby przykład Natalii Popiół, która jest na drugim roku architektury na naszej uczelni, ma bardzo wysoką średnią, a jednocześnie jest młodzieżową reprezentantką Polski i w naszym zespole gra pierwsze skrzypce. Takich dziewczyn mamy więcej. Około jedna trzecia naszego składu do studentki Politechniki. Mamy też zawodniczki, które studiują na AWF czy na Uniwersytecie Pedagogicznym. Potrafią pogodzić naukę z realizowaniem swoich pasji sportowych.
 
 (ap, mas)
 
 
 
Na zdjęciach, brązowa ekipa AZS Politechniki Korony Kraków w sezonie 2020/2021: Weronika Mazur, Magdalena Ruta, Zuzanna Piwkowska, Katarzyna Kocaj, Małgorzata Zuchora, Sara Dolenc, Alicja Kopiec, Natalia Popiół, Agnieszka Krzywoń, Aneta Rola, Beata Koroszec, Kamila Żukowska, Wiktoria Filipowska, Agata Rafałowicz; trener Wojciech Downar-Zapolski; menadżer: Aldona Patycka; dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji: Barbara Grabacka-Pietruszka / fot. Adam Popek
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 

Politechnika Krakowska wzbogaciła się o nową cenną infrastrukturę badawczą. W Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej uruchomiono unikatowe na polskich uczelniach stanowisko laboratoryjne do badań hydroenergetycznych. Będzie służyć m.in. do badań jazów, turbin wodnych oraz analiz odzysku energii z procesów przemysłowych. – Dzięki nowemu laboratorium chcemy rozszerzyć pola badań, rozwinąć współpracę z otoczeniem przemysłowym i promować tematykę energetyki wodnej małej mocy – mówi dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK, prodziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej.

 

Nowe laboratorium powstało na kampusie głównym PK we współpracy Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Szkoły Doktorskiej PK oraz firmy Aqua-Tech. Dysponuje unikatowym na polskich uczelniach stanowiskiem o szerokich możliwościach badawczych z zakresu hydroenergetyki i inżynierii środowiska. – Będzie służyć m.in. do badań w ramach doktoratów wdrożeniowych, realizowanych na PK, do realizacji prac naukowych oraz wdrożeniowych, jak i obsługiwać zlecenia z przemysłu. Będą tu się także odbywać zajęcia dydaktyczne dla studentów wydziałów WIŚiE i WIEiK – wyjaśnia dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK.

 

Prezentacja Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii Prezentacja Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii Prezentacja Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii Prezentacja Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii

 

Stanowisko powstało na bazie wieloletnich doświadczeń zespołu z WIEiK w zakresie badań małych elektrowni wodnych. Impulsem do jego powstania są potrzeby rynku hydroenergetycznego w Polsce w zakresie optymalizacji toru przetwarzania energii wody na energię elektryczną. – W Polsce hydroenergetyka jest wciąż mało popularna, a woda to wciąż za mało doceniane odnawialne źródło energii. Przed wojną było w Polsce kilka tysięcy małych elektrowni wodnych, teraz pracuje około 700. Na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK zajmujemy się tą tematyką od ponad 10 lat. Wiemy, że to bardzo bogaty obszar badawczy, rodzący wciąż nowe pytania naukowe, a w przestrzeni publicznej nawet kontrowersje – mówi prodziekan WIEiK Dariusz Borkowski. – Dzięki nowemu laboratorium chcemy rozszerzyć pola badań, rozwinąć współpracę z otoczeniem przemysłowym, ale też promować tematykę energetyki wodnej małej mocy. Jak ważne jest coraz szersze wykorzystywanie odnawialnych źródeł do produkcji energii, widzimy szczególnie wyraźnie teraz, przy tym co dzieje się na rynku cen energii i przy niestabilnej sytuacji geopolitycznej.

 

Stanowisko do badań hydroenergetycznych w Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii WIEiK wyposażone jest w otwarte koryto wodne o wymiarach 4000/1000/800 mm (dł/szer/wys), które umożliwia badania jazów piętrzących i ich wpływu na pracę elektrowni i ujęć wody, turbin pionowych w komorze otwartej, turbin ślimakowych Archimedesa i typu Vortex. Umożliwia również zabudowanie turbozespołów rurowych o niskich spadach (do 5 m) i normowej średnicy nominalnej 300 mm. Stanowisko charakteryzuje się wysoką dynamiką natężenia przepływów wody (maksymalna wydajność pompy to 320 l/s, a maksymalna wysokość podnoszenia to 8 m). Wyposażone jest też w wysokiej klasy układy pomiarowe oraz dedykowany system monitorująco-sterujący spełniające wymogi normy PN-EN 60193:2002. Wkrótce do użytku oddana zostanie także druga część stanowiska – z rurociągiem wysokociśnieniowym (o wysokości podnoszenia do 70 m), który posłuży do badania odzysku energii z procesów przemysłowych dla maszyn wysokospadowych.

 

Prezentacja Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii Prezentacja Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii Prezentacja Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii Prezentacja Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii

 

Pierwsza prezentacja laboratorium odbyła się z udziałem prorektora PK ds. nauki prof. dr. hab. inż. Dariusza Bogdała, dziekanów dr. hab. inż. Macieja Sułowicza, prof. PK (WIEiK) i dr. hab. inż. Stanisława Rybickiego, prof. PK (WIŚiE), dyrektor Szkoły Doktorskiej PK dr hab. inż. Małgorzaty Cimochowicz-Rybickiej, prof. PK oraz Andrzeja Polniaka, prezesa firmy Aqua-Tech z Trzebini, która zajmuje się produkcją powłokowych jazów wodnych i współpracuje z WIEiK (wspierała merytorycznie i organizacyjnie trwające blisko 2 lata prace nad laboratorium). Nową przestrzeń do badań zaprezentowali jej współtwórcy – dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK oraz Damian Liszka, realizujący doktorat wdrożeniowy na PK. Wyjątkową wartość nowego laboratorium podkreślił prorektor PK: – Wpisuje się ono w ważne potrzeby badawcze wobec jakże pilnych wyzwań transformacji energetycznej w naszym kraju. Szczególna wartość laboratorium polega na tym, że jest owocem interdyscyplinarnej współpracy kilku jednostek PK oraz partnera przemysłowego i interdyscyplinarnej współpracy będzie służyć – mówił Dariusz Bogdał.

 

(mas)

 

 

Fot. Jan Zych

 

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Kurs pozwalający poszerzyć znajomość języka angielskiego związanego z rynkiem pracy oraz szukaniem zatrudnienia w środowisku międzynarodowym, przygotowany przez mgr Magdalenę Corę i mgr Alicję Półtorak-Filipowską ze Studium Języków Obcych Politechniki Krakowskiej, dostępny jest na platformie edukacyjnej Navoica. Osoby korzystające z zasobów pierwszej polskiej platformy typu MOOC (ang. Massive Open Online Course – Masowy Otwarty Kurs Online) mają też do dyspozycji sześć innych kursów językowych opracowanych na PK. 
 
Koncepcja kursów typu MOOC powstała w Stanach Zjednoczonych i szybko zyskała uznanie w Europie. Kursy MOOC przygotowywane są przez instytucje edukacyjne. Ich celem jest umożliwienie zdobywania wiedzy, kompetencji i umiejętności w sposób dogodny, szybki, bezpłatny i dostępny dla wszystkich. Udział w kursach nie wymaga od zainteresowanych spełnienia dodatkowych kryteriów. W 2018 r. ówczesne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacja Młodej Nauki uruchomiły platformę edukacyjną navoica.pl, działającą w formule MOOC. Platforma pozwala na kształcenie przez całe życie (tzw. life-long learning), jest darmowa i dostępna w dowolnym miejscu na świecie.
 
Logo Studium Języków Obcych PKW wyniku konkursu przeprowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – spośród zgłoszonych projektów przygotowania kursów – 52 uzyskały finansowe wsparcie, w tym aż cztery z Politechniki Krakowskiej: „MOOC Języków” (341 312,50 zł dofinansowania), „PK=POWER of KNOWLEDGE” (496 118,62 zł dofinansowania), „Praktyczne aspekty projektowania obiektów budowlanych w świetle standardów europejskich” (642 018,75 zł dofinansowania), „MOOC Kodowania” (284 000 zł dofinansowania).
 
Na projekt „MOOC Języków” realizowany przez Studium Języków Obcych Politechniki Krakowskiej składa się siedem bezpłatnych, ogólnodostępnych autorskich kursów językowych mających na celu podniesienie kompetencji w zakresie porozumiewania się w języku obcym branżowym. – Nasza jednostka od lat specjalizuje się w nauczaniu języka technicznego, a na rynku brakuje kursów językowych o tej tematyce. Doświadczenie SJO pozwoliło na stworzenie kursów, których odbiorcami są nie tylko studenci uczelni technicznych, inżynierowie i pracownicy naukowi, ale wszyscy, którzy uczą się lub wykorzystują w pracy język obcy – mówi mgr Magdalena Cora, dyrektor Studium Języków Obcych i koordynator projektu „MOOC Języków”.
 
Najnowszy kurs pt. „Applying for a Job” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego związanego z rynkiem pracy oraz szukaniem zatrudnienia w środowisku międzynarodowym. Głównymi odbiorcami kursu są studenci ostatnich lat studiów oraz absolwenci studiów wyższych ze szczególnym uwzględnieniem studentów i absolwentów uczelni technicznych. Wymogiem wstępnym jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 
Kurs składa się z pięciu modułów (First things first, The basic thing – research, The documents, Job interviews, And what now?) zakończonych punktowanymi testami (pięć testów modułowych po 12 punktów) oraz testu końcowego (40 punktów). Łącznie można zdobyć 100 punktów. Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenie jest uzyskanie 60 punktów. Każdy moduł zawiera opcjonalną sekcję niemiecką (German Corner / die Deutsche Ecke) przeznaczoną dla osób uczących się również języka niemieckiego i zainteresowanych poszerzeniem słownictwa związanego z ubieganiem się o pracę. Jest to sekcja nieobowiązkowa, wyrażenia niemieckie nie zostały uwzględnione w testach modułowych ani w teście końcowym, a znajomość tego słownictwa nie jest wymagana do uzyskania zaliczenia kursu.
 
Kurs „Applying for a Job” pozwoli jego uczestnikom wzbogacić zasób słownictwa o niezbędne zagadnienia z zakresu rynku pracy i poszukiwania pracy, a także rozwinąć i pogłębić umiejętność czytania, słuchania i oglądania ze zrozumieniem materiałów pomocnych przy poszukiwaniu pracy – tłumaczy Magdalena Cora. – Do tego można nauczyć się, jak stworzyć CV oraz list motywacyjny w języku angielskim, przygotować do rozmowy o pracę w języku angielskim i dowiedzieć się, co należy zrobić po rozmowie i jak przygotować się do pierwszego dnia w pracy – dodaje. 
 
Użytkownicy platformy edukacyjnej navoica.pl mają do dyspozycji również inne kursy przygotowane na PK, a dotyczące języka angielskiego: „English for Architecture” (prowadząca: mgr Alicja Półtorak-Filipowska), „English for Civil Engineering” (prowadząca: mgr Magdalena Cora), „English for Computer Science” (prowadzący: mgr Agnieszka Łyczko i mgr Marcin Mały), „English for Academia” (prowadząca: mgr Zuzanna Małecka) oraz dwa kursy pt. „Niezbędnik Inżyniera” – w wersji rosyjskiej (prowadząca: mgr Dorota Duchnowska) i niemieckiej (prowadzący: mgr Dariusz Guzik). Trzy pierwsze z wyżej wymienionych kursów dotyczą słownictwa specjalistycznego z zakresu inżynierii lądowej i budownictwa, architektury, informatyki. „English for Academia” to szkolenia z kompetencji językowych i komunikacyjnych w zakresie języka akademickiego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem studenta oraz wykładowcy na uczelni. Kursy pn. „Niezbędnik Inżyniera” skupiają się na podstawowym słownictwie przydatnym w pracy inżyniera. 
 
Politechniczne kursy językowe są dostępne na platformie navoica.pl w czterech edycjach. Obecnie trwa druga (do czerwca br.). Kolejne przewidziano na rok akademicki 2021/22. Informacje na temat kursów oferowanych w ramach projektu „MOOC Języków” można znaleźć na stronie internetowej Studium Języków Obcych PK. 
 
Weź udział w kursie za pośrednictwem platformy navoica.pl
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
W poniedziałek 20 czerwca w Klubie Kwadrat odbyła się Gala Sportu organizowana przez Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Krakowskiej. Wydarzenie było okazją do uhonorowania najlepszych zawodników i trenerów, a także podsumowania sezonu, który obfitował w wiele sukcesów odniesionych przez reprezentantów PK. 
 
Gala Sportu na PK Tradycyjnie ogłoszono wyniki w plebiscycie na najlepszych sportowców. W tym gronie znalazł się zespół żeński we wspinaczce sportowej w składzie: Monika Błachut, Alina Nawara, Anna Oleszko. Panie zajęły III miejsce drużynowo w czasie Akademickich Mistrzostw Polski w klasyfikacji uczelni technicznych (UTE), a do tego odnosiły indywidualne sukcesy podczas AMP oraz Akademickich Mistrzostw Małopolski. Medale we wspinaczce mają również panowie: Szymon Pęcikiewicz, Andrzej Ustupski, Bartłomiej Podlewski, których nie zabrakło wśród dziesiątki najlepszych. Zespół męski zdobył III miejsce drużynowo na AMP w klasyfikacji UTE. Panowie odnosili też indywidualne sukcesy w czasie tej imprezy, a Bartłomiej Podlewski został reprezentantem Polski na Akademickie Mistrzostwa Świata. Przemysław Stec – akademicki wicemistrz Polski w kategorii do 66 kg w trójboju siłowym – to kolejna osoba nagrodzona na poniedziałkowej gali. 
 
W sportach zimowych wyróżniono Wiktorię Włodarczyk – srebrną medalistkę Akademickich Mistrzostw Polski w klasyfikacji UTE w slalomie. Wiktoria jest również drużynową srebrną medalistką AMP (uczelnie techniczne) oraz drużynową brązową medalistką Akademickich Mistrzostw Małopolski. Za swoje sukcesy został nagrodzony Piotr Szwarc, który wywalczył srebro Akademickich Mistrzostw Polski w slalomie w klasyfikacji UTE (drużynowy brązowy medalista AMP w klasyfikacji generalnej, brązowy medalista Akademickich Mistrzostw Małopolski i drużynowy brązowy medalista AMM). W plebiscycie nagrodzono Jarosława Żura, kolarza górskiego, który w jeździe na czas zdobył złoty medal Akademickich Mistrzostw Polski w klasyfikacji UTE w jeździe na czas. Kolekcję medalowych krążków poszerzył o brąz Akademickich Mistrzostw Polski (klasyfikacja UTE w wyścigu ze startu wspólnego) i brąz Akademickich Mistrzostw Małopolski. Politechniczny plebiscyt nie mógł nie uwzględnić koszykarek: Małgorzaty Zuchory, Katarzyny Kocaj, Patrycji Rogalskiej, Alicji Kopiec. Panie są reprezentantkami I-ligowej drużyny AZS Politechnika Korona Kraków. W czasie Akademickich Mistrzostw Polski zostały wicemistrzyniami. 
 
Trudno wyobrazić sobie zestawienie bez lekkoatletów, a więc sztafety w składzie: Kamil Kubala, Bartłomiej Knapczyk, Piotr Kidoń, Jakub Stolarski – srebrnych medalistów Akademickich Mistrzostw Polski w klasyfikacji uczelni technicznych UTE w biegu sztafetowym 4x100 m, drużynowych brązowych medalistów AMP (UTE) oraz mistrzów Małopolski (AMM) w biegu sztafetowym 4x100 m oraz w drużynie, a także sztafety w składzie: Patryk Marmon, Filip Buliński, Oskar Śliwiński, Piotr Kidoń – zdobywców srebra AMP w klasyfikacji UTE w biegu sztafetowym 4x400 m, a ponadto drużynowych srebrnych medalistów Akademickich Mistrzostw Polski (UTE) w biegach przełajowych, drużynowych brązowych medalistów AMP (UTE) w lekkiej atletyce i zdobywców indywidualnych medali Akademickich Mistrzostw Polski i Akademickich Mistrzostw Małopolski. Za swoje lekkoatletyczne zdobycze nagrodzono Filipa Kostkiewicza. Zawodnik z PK jest brązowym medalistą Akademickich Mistrzostw Polski w skoku wzwyż, drużynowym brązowym medalistą AMP w klasyfikacji UTE w lekkiej atletyce, akademickim mistrzem Małopolski w skoku wzwyż oraz drużynowym akademickim mistrzem Małopolski w lekkiej atletyce. Jan Szmyd odbiera z rąk prezesa AZS Krzysztofa Pszczółki nagrodę
 
Podczas Gali Sportu wręczono statuetki „Super AZSiak” za sezony 2020/21 i 2021/22 dla sportowców, którzy byli najbardziej aktywni i startowali w największej ilości dyscyplin sportowych reprezentując Politechnikę Krakowską. I tak, za sezon 2020/21 nagrodę odebrała Agnieszka Pikulska, a za 2021/22 – Jan Szmyd. 
 
Tytuł „Trenera Roku” otrzymali: Robert Zaczkiewicz (judo), Damian Głąb (tenis stołowy), Krzysztof Włodarczyk (narciarstwo i snowboard), Anna Masłyk (narciarstwo i snowboard), Wojciech Downar-Zapolski (koszykówka 3x3), Arkadiusz Jodłowski (kolarstwo MTB), Adam Bodzioch (trójbój siłowy i ergometr wioślarski), Agnieszka Słupska (lekka atletyka i biegi przełajowe), Iwona Zięba (lekka atletyka i biegi przełajowe). 
 
W czasie Gali Sportu specjalne podziękowanie za wieloletnią działalność i pracę na rzecz sportu akademickiego otrzymał Dariusz Pyko – prezes Klubu Uczelnianego AZS PK w kadencji 2019-2021. Uhonorowano też dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji PK mgr Barbarę Grabacką-Pietruszkę oraz Fundację Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej. Statuetką „Mecenas Sportu na Politechnice Krakowskiej” AZS wyróżnił rektora PK prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza, prorektora ds. studenckich dr. inż. Marka Bauera i dziekanów wszystkich wydziałów uczelni. Podziękowania odebrała Danuta Rysakowska-Lipka – wieloletnia pracownica Centrum Sportu i Rekreacji. 
 
(bk)
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Pomnik Kościuszki na dziedzińcu kampusu głównego Politechniki Krakowskiej23 kwietnia odbędzie się finał IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Politechnika Krakowska. 
 
Do finału konkursu wiedzy na temat patrona PK zakwalifikowało się dziesięcioro najlepszych uczestników I etapu – pięcioro uczniów (Karolina Krańska z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie; Aleksandra Krakowska z III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie; Adrian Mazik z Zespołu Szkół w Krzepicach; Marcel Tomalski z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim; Błażej Koziełek z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim) i pięcioro studentów (Dominik Ryś z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu; Paweł Zyglewski z Politechniki Gdańskiej; Mateusz Słupiński z Uniwersytetu Szczecińskiego; Piotr Tomasik z Politechniki Krakowskiej; Kamil Wiatr z Politechniki Krakowskiej). 
 
Ze względu na trudną sytuację związaną z pandemią, finał konkursu „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz” odbędzie się zdalnie w formie testu on-line. Uczestnicy II etapu odpowiedzą na 30 pytań zamkniętych w wyznaczonym czasie, który wynosi 15 minut. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe. Troje najlepszych uczniów otrzyma też dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej.
 
Strona internetowa konkursu: kosciuszko.pk.edu.pl.
(bk)
 
Fot. Jan Zych 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Ministerstwo Edukacji i Nauki rozstrzygnęło  pierwszy konkurs w ramach programu „Polska Metrologia”. Do finansowania zakwalifikowano 26 projektów o łącznej wartości ponad 21,2 mln zł, w tym trzy projekty Politechniki Krakowskiej (dwa koordynowane przez Wydział Mechaniczny i jeden realizowany w konsorcjum z Politechniką Poznańską). Wartość dofinansowania dla politechnicznych projektów to blisko 3 mln zł.
 
Projekty PK dotyczyć będą opracowania systemu wirtualnej maszyny współrzędnościowej jako narzędzia optymalizacji strategii pomiarowej oraz wyznaczania niepewności pomiaru współrzędnościowego (dofinansowanie 999 999 zł), opracowania podstaw hierarchicznych pomiarów dużych obiektów inżynierskich z wykorzystaniem metod punktowych i polowych (dofinansowanie 999 900 zł, PK jest liderem konsorcjum) oraz analizy możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w pomiarach nierówności powierzchni (dofinansowanie 999 900 zł, PK jest członkiem konsorcjum).  Pierwszy projekt realizowany będzie przez Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej jako jedynego wykonawcę. Dwa kolejne są częścią agendy badawczej projektu NSMET Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej (projekt nr POIR.04.02.00-00-D012/20-00 finansowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany przez Politechnikę Krakowską, Politechnikę Poznańską, Politechnikę Świętokrzyską oraz Politechnikę Warszawską). 
 
Program „Polska Metrologia” został ustanowiony w ubiegłym roku. To wspólna inicjatywa ministra edukacji i nauki oraz prezesa Głównego Urzędu Miar. Celem programu jest wspieranie badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarach związanych z metrologią, wspieranie realizacji projektów służących podniesieniu poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych, stymulowanie rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych, a także wspieranie rozwoju technologii cyfrowych i zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki w strategicznych dla kraju obszarach. 
 
Do pierwszego konkursu w ramach programu „Polska Metrologia” zgłoszono 83 wnioski. Finansowanie otrzymało 26 projektów, które będą realizowane na 15 uczelniach oraz Instytucie Tele- i Radiotechnicznym Sieci Badawczej Łukasiewicz. 
 
Wyniki konkursu „Polska Metrologia” są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki
 
(ag/mas)
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

KOMUNIKAT NR 6


REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ


im. Tadeusza Kościuszki


z dnia 14 kwietnia 2021 r.


znak R.0201.60.2021

 

w sprawie organizacji pracy na Politechnice Krakowskiej w okresie od 19 do 30 kwietnia 2021 r.

 

 

1. W związku z sytuacją epidemiczną, w okresie od 19 do 30 kwietnia 2021 r.:

1) poleca się zlecanie pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi świadczenie pracy zdalnej, we wszystkich przypadkach, gdy ich obecność na terenie uczelni nie jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania PK. Polecanie pracy zdalnej odbywa się na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 25 z dnia 26 lutego 2021 r.,


2) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy świadczą pracę na terenie Politechniki Krakowskiej świadczą ją w godzinach od 8.00 do 14.00., z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, w tym:

a) ograniczenia wszelkich kontaktów osobistych do absolutnego minimum, na rzecz załatwiania spraw zdalnie: przy pomocy poczty elektronicznej, telefonów i innych dostępnych narzędzi,
b) stosowania się do zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczki.

 

3) wszelkie zebrania, spotkania, narady, posiedzenia odbywają się zdalnie, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość,

 

4) ogranicza się dostęp na teren i do budynków PK dla osób niebędących pracownikami, studentami lub doktorantami PK. Informacje o ograniczeniach w formie pisemnej zostaną rozmieszczone na drzwiach wejściowych do budynków uczelni.

 

 

2. W pozostałym zakresie Politechnika Krakowska funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie nr 25 z dnia 26 lutego 2021 r. oraz Zarządzenie nr 17 z dnia 2 lutego 2021 r.

 

 

R E K T O R

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

 
 
Od poniedziałku 13 czerwca na kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 można oglądać plakaty autorstwa studentów, a także doktorantów PK, które zostały zgłoszone do konkursu w ramach Uczelnianej Sesji Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej – najlepszych uczestników Wydziałowych SKN. 
 
W konkursie udział bierze 60 plakatów. Ich ocenę przeprowadzi jury Uczelnianej Sesji Kół Naukowych, w skład którego wchodzą wydziałowi pełnomocnicy dziekanów ds. kół naukowych lub osoby przez nich wyznaczone. O ostatecznych miejscach zadecyduje suma punktów za ocenę prezentacji w ramach Wydziałowych Sesji Kół Naukowych (maksymalnie 80) oraz punktów przyznanych przez jury USKN (maksymalnie 70 punktów). Najlepsze studenckie plakaty podczas etapu finałowego zostaną nagrodzone „Bonami na rozwój”, które laureaci będą mogli wykorzystać na wyjazdy na konferencje, seminaria, wycieczki oraz konkursy o charakterze naukowym lub technicznym, a także udział w szkoleniach, zakup literatury, licencji lub potrzebnego oprogramowania.
 
W przypadku studentów I i II stopnia, za zdobycie I miejsca przewidziano 1500 zł, za II – „Bon na rozwój” w wysokości 1200 zł, a za III – 1000 zł. Dla najlepszych plakatów doktorantów przyznane zostaną bony w wysokości: I miejsce – 1000 zł, II – 800 zł, III – 600 zł. W przypadku nagrodzonych plakatów utworzonych przez więcej niż jednego autora, wartość przyznanego „Bonu na rozwój” będzie rozdzielana proporcjonalnie pomiędzy wszystkich autorów. Zwycięzców i laureatów Uczelnianej Sesji Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej poznamy 22 czerwca – na ten dzień zaplonowano ogłoszenie wyników. 
 Studenckie plakaty na kampusie PK  Grupa studentów zapoznaje się z treścią studenckiego plakatu
 
Najlepsze referaty podczas Wydziałowych Sesji Kół Naukowych 
 
 
Wydział Architektury
 
Koło Naukowe Krajobrazy „Landscapes” – „Revitare dla Mysłowic – zieleń jako narzędzie pobudzenia”
 
Koło Naukowe Historii Architektury Polskiej – „Zawód: polski architekt”, „Średniowieczne zamki zachowane w stanie ruiny. Współczesne techniki i technologie w ich ochronie i ekspozycji. Strategie działań konserwatorskich”
 
Koło Naukowe „Młoda Urbanistyka” – „Badanie odporności na przekształcenia archetypów architektury ludowej Sejneńszczyzny”
 
Koło Naukowe Architektury Najnowszej – „Idea biophilic design we współczesnych adaptacjach obiektów postmilitarnych. Aktualne refleksje o architekturze czasu wojny w czasie pokoju”
 
Koło Naukowe Projektowania Zrównoważonego – „Powierzchnie przepuszczalne i energia odnawialna w mieście”
 
Koło Naukowe „GROW”, Koło Naukowe IMAGO we współpracy z Kołem Naukowym Konstrukcji Żelbetowych CONKRET z WIL – „Akademik marzeń – współpraca BIM”
 
Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego – „Współczesne metody edukacyjne w kształtowaniu zrównoważonej architektury"
 
 
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 
Koło Naukowe el-Rappro –„Badanie wytrzymałości wydruków wykonanych techniką FFF”, „Inwalidzki Wózek Off-road’owy z komfortowym, samopoziomującym się siedziskiem”, „Pomiar ilości pozostałego filamentu w drukarce 3D”, „Organizer biurowy z funkcją ładowania telefonu”
 
Koło Naukowe Monitoringu i Diagnostyki Układów Elektrycznych – „Optymalizacja projektu głowicy stanowiska lab. do pomiaru charakterystyk mechanicznych elastomerów MR”
 
Koło Naukowe 3I – „Dom modułowy – makieta interaktywna”, „System sterowania wybranymi procesami przy pomocą gestów z wykorzystaniem sieci neuronowych”, „Zdalny system indywidualnej oceny stanu zdrowia pracowników przemysłu drzewnego”
 
 
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 
Referaty: „Zanieczyszczenie światłem”, „LoRa WAN”, „Analiza danych dziurawa jak ser”, „Kiedy pierścień skończony jest ciałem?”, ex aequo: „Transformacja Laplace'a, czyli jak szybko i prosto rozwiązywać (niektóre) równania różniczkowe”, „Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w analizie obrazu”
 
 
Wydział Inżynierii Lądowej
 
Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych CONKRET – „Wpływ odkształceń skurczowych na rysoodporność konstrukcji żelbetonowych”, „Akademik marzeń – współpraca BIM” (wraz z Kołem Naukowym „GROW” i Kołem Naukowym IMAGO z WA)
 
Koło Naukowe Drogowców „WIRAŻ” – „Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 773 z drogą powiatową nr 213k w miejscowości Skała”
 
Koło Naukowe „Korniki” – „Wpływ lokalizacji inwestycji na rozwiązania projektowe konstrukcji dachu o dużej rozpiętości”
 
Koło Naukowe Inżynierii Materiałów Budowlanych Footprint – „Budowa betonowej łodzi z betonu tekstylnego PKanoe”
 
Koło Naukowe Konstrukcji Mostowych – „Projekt podwieszonej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Skawinką w ciągu wiślanej trasy rowerowej jako zamienne rozwiązanie istniejącego obiektu”
 
Koło Naukowe Transportu TRANSIT – „Analiza stanu istniejącego oraz koncepcje zmian dla węzła przesiadkowego Struga w Krakowie”
 
 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 
Sekcja Inżynierii Chemicznej i Procesowej Koła Naukowego Chemików – „Ocena efektywności procesu wychwytywania i metanizacji CO2 w reaktorze adsorpcyjnym ze złożem stacjonarnym”, „Thermally active building envelope system. System przegrody budowlanej aktywnej termicznie” 
 
Sekcja Chemii i Technologii Polimerów Koła Naukowego Chemików – „Spienianie bezizocyjanianowych poliuretanów i kompozytów poliuretan/POSS metodą ługowania cząsteczek”
 
Sekcja Chemii i Technologii Organicznej Koła Naukowego Chemików – „Badania aktywności wybranych układów katalitycznych w procesie metanizacji”, „Wpływ metody sieciowania na profil uwalniania substancji czynnej z bio-hybrydowej matrycy hydrożelowej”, „Synthesis of theobromine derivatives”, „Opracowanie receptur nanonośników sylimaryny na bazie olejów roślinnych bogatych w GLA”
 
Koło Naukowe Chemii Fizycznej – „Projektowanie na potrzeby prototypowania modeli 3D wykonanych w technologii druku 3D-VAT”
 
Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej – „Badania spektroskopowe nowych fluoroforów otrzymanych z kwasu cytrynowego”, „Zróżnicowanie konstrukcji urządzeń do druku 3D z wykorzystaniem procesów fotopolimeryzacji – czyli gdzie tkwi źródło sukcesu związanego z precyzyjnym i wysokiej rozdzielczości drukiem 3D”
 
Koło Naukowe Nanomateriały – „Optymalizacja procesu wytwarzania hybrydowych ogniw fotowoltaicznych na bazie nanocząstek CZTS”
 
Koło Naukowe Makromolekuły – „Hydrożele nanokompozytowe na bazie biopolielektrolitu – poli(kwasu itakonowego)”
 Mężczyzna zapoznaje się z treścią jednego z plakatów  Studenckie plakaty na kampusie PK
 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
 
Koło Naukowe Materiałów Funkcjonalnych SMART-MAT – „Biomateriały kompozytowe modyfikowane antybiotykiem”, „Opatrunki hydrożelowe wspomagające leczenie nekrozy skóry spowodowanej stopą cukrzycową”, 
 
Koło Naukowe KWARK – „Budowa i oprogramowanie licznika Geigera z wykorzystaniem Raspberry Pi”
 
Koło Naukowe Inżynieria Materiałowa – „Badanie zmian właściwości wytrzymałościowych wydruków 3D z materiału PLA po poddaniu ich procesowi obróbki termicznej”, „Analiza porównawcza wybranych własności fizycznych elementów nylonowych drukowanych metodami FDM i SLS”, „Technologia druku 3D – problem kształtu i warstwowości”
 
 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 
Koło Naukowe Energetyki i Ochrony Środowiska – „Zielony dach – wymysł naszych czasów, czy rozwiązanie przyszłości?”
 
Koło Naukowe Wentylacji, Klimatyzacji i Ogrzewnictwa EQUILIBRIUM – „Belka chłodząca, która grzeje. Czy to możliwe?”, „Jak nie stracić wysokiej klasy energetycznej?”
 
 
Wydział Mechaniczny
 
Koło Naukowe Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego „Form&Function” – „System magazynowania wody deszczowej w przestrzeni miejskiej”, „Glukometr na rękę – GlucoTime”, „Gymway - wagon z siłownią”
 
Koło Naukowe Inżynierii Medycznej „CANCRICAT” – „Materiały na protezy ręki wytwarzanej techniką druku 3D”, „Materiały ochronne w służbie zdrowia”, „Sztuczny pacjent – dynamiczny tester do symulacji dużego obiegu krwi pozwalający na weryfikację in vitro materiałów do kontaktu z krwią”
 
Koło Naukowe TRANSPORT – „Ocena możliwości zastosowania paneli fotowoltaicznych do zasilania wagonów pasażerskich”
 
 
DOKTORANCI
 
WIEiK
 
Koło Naukowe Energetyki – „Strategia rozwoju układów automatyki zabezpieczeń w Przemyśle 4.0”
 
 
WIiTCh
 
Sekcja Chemii i Technologii Organicznej Koła Naukowego Chemików – „The influence of lipid composition on the physicochemical properties of liposome”
 
Koło Naukowe Procesów Fluidyzacyjnych – „Combustion of the alternative fuels in the fluidized bed made out of lightweight expanded clay aggregate”
 
 
(bk)
 
 
Fot. Jan Zych 
 
 
 
 
{fastsocialshare} 
 
 
Kolaż złożony ze zdjęć wszystkich nominowanych z PKNaukowcy oraz studentka z Politechniki Krakowskiej znaleźli się w gronie osób nominowanych w plebiscycie „Osobowość Roku 2020”, organizowanym przez „Gazetę Krakowską”. Swoje głosy na przedstawicieli PK można oddawać do 9 czerwca. 
 
Głosowanie odbywa się w pięciu kategoriach: Nauka, Kultura, Działalność społeczna i charytatywna, Biznes oraz Polityka, samorządność i społeczność lokalna. Kandydatów do wyróżnień nominuje kapituła redakcji „Gazety Krakowskiej” pod przewodnictwem redaktora naczelnego Jerzego Sułowskiego. Poprzez plebiscyt redakcja chce docenić osoby, które w 2020 r. wyróżniły się działalnością pełną pasji, zaangażowania i chęci pomagania innym, a także przyczyniły się do walki z pandemią i rozwoju Małopolski. 
 
W kategorii Nauka głosowanie będzie prowadzone w jednym etapie w skali całego województwa, natomiast w pozostałych nagrody zostaną najpierw przyznane osobno w miastach i powiatach, a następnie laureaci plebiscytu awansują do wojewódzkiego finału akcji, w którym zostaną przyznane tytuły „Osobowość Roku Małopolski 2020”. Głosowanie w miastach i powiatach w pierwszym etapie plebiscytu rozpoczęło się 14 kwietnia i potrwa do 26 maja br. (do godziny 21.30). Wojewódzki finał wystartuje 31 maja. Głosy będzie można oddawać do 9 czerwca. Tego samego dnia zakończy się także głosowanie w wojewódzkiej kategorii Nauka. Laureaci z Małopolski będą mieli też szansę na zdobycie wyróżnień w skali ogólnopolskiej. W tym roku plebiscyt jest prowadzony jednocześnie we wszystkich województwach. Zwycięzcy z każdego regionu powalczą o tytuły „Osobowość Roku Polski 2020”. 
 
W kategorii Nauka głosować można na przedstawicieli Politechniki Krakowskiej. Są nimi:
 
 • Agnieszka Tkaczyk (studentka Wydziału Mechanicznego)

 • dr inż. Marcin Malec (Wydział Mechaniczny)

 • dr inż. Marcin Morawski (Wydział Mechaniczny)

 • mgr inż. Damian Brewczyński (Wydział Mechaniczny)

 • dr inż. Janusz Pobędza  (Wydział Mechaniczny)

 • dr hab. inż. Marek Piątkowski, prof. PK (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK (Wydział Mechaniczny)

 • dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK (Wydział Architektury)

 • dr hab. inż. Paweł Ocłoń, prof. PK (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)
 
Głosowanie potrwa do 9 czerwca do godz. 21.30. Więcej informacji o nominowanych i możliwość oddania głosu na stronie internetowej „Gazety Krakowskiej”
 
(bk)
 
 
Fot. Jan Zych i archiwa prywatne nominowanych
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Zbudowali i z powodzeniem przeprowadzili misję sondy stratosferycznej, stworzyli betonowy kajak, który nie tonie, opracowali innowacyjne hydrożelowe opatrunki wspierające leczenie martwicy skóry. Zdolni, kreatywni, nie bojący się wyzwań, aktywni w różnych dziedzinach – tacy właśnie są studenci Politechniki Krakowskiej. Wymienione wcześniej wynalazki to zaledwie część efektów prac naukowych, które codziennie prowadzone są w ramach ponad 90 kół naukowych działających na uczelni. O przedsięwzięciach podejmowanych przez niektóre z nich będzie można usłyszeć już w najbliższy poniedziałek, 13 czerwca w Klubie Kwadrat (ul. Skarżyńskiego 1) o godz. 18.00 podczas „Naukowej Sesji Mistrzów PK”. Wydarzenie będzie miało formułę hybrydową. Samorząd Studencki, który organizuje „Naukową Sesję Mistrzów PK”, zaprasza do udziału stacjonarnego. Wstęp bezpłatny. 
 
„Naukowa Sesja Mistrzów PK” to wydarzenie towarzyszące Uczelnianej Sesji Kół Naukowych. Event rozpocznie debata dotycząca możliwości wsparcia kół naukowych na Politechnice Krakowskiej. Wezmą w niej udział m.in. dziekan Wydziału Mechanicznego prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek, dr inż. Krzysztof Nering z Wydziału Inżynierii Lądowej i kierownik FutureLab PK Monika Firlej. Po debacie o swojej działalności, osiągnięciach oraz planach na przyszłość opowiedzą przedstawiciele 8 kół naukowych, o których rozwiązaniach było ostatnio głośno. Posłuchać będzie można żaków działających w: KN Inżynierii Materiałów Budowlanych Footprint (WIL), KN Inżynierii Biomedycznej „CANCRICAT” (WM), KN el-Rappro (WIEiK), KN Cosmo PK (WIiT), KN Materiałów Funkcjonalnych SMART-MAT (WIMiF), SKN Wentylacji, Klimatyzacji i Ogrzewnictwa EQUILIBRIUM (WIŚiE), Sekcji Technologii Chemicznej Organicznej Koła Naukowego Chemików (WIiTCh). 
 
Baner promujący Naukową Sesję Mistrzów PK
 
O ostatnich rozwiązaniach i sukcesach studentów z politechnicznych kół naukowych można było usłyszeć lub przeczytać w mediach. Nic dziwnego. Na początku maja grupa zrzeszona w Kole Naukowym Cosmo (Wydział Informatyki i Telekomunikacji) wysłała do stratosfery sondę o nazwie HABSat – urządzenie pomiarowe do przeprowadzania eksperymentów na wysokości ok. 30 km nad powierzchnią Ziemi. Sonda, po kilkugodzinnym locie, bezpiecznie wylądowała. Internauci mogli śledzić całą trasę przelotu za pomocą strony projektu. Misja miała kilka celów, wśród których niezmiernie istotne było zdobycie doświadczania i wiedzy niezbędnych do budowy nanosatelity. Niemniej pasjonujące są dokonania Koła Naukowego Inżynierii Materiałów Budowlanych Footprint. W skład tej grupy wchodzą studenci z Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Wydziału Architektury, którzy stworzyli około 100 kg betonowy kajak – PKanoe. Łódka z powodzeniem unosi dwie osoby. Ponadto, beton tekstylny użyty do jej budowy jest bardziej ekologiczny niż ten tradycyjny. W nachodzący weekend w niemieckim Brandenburg an der Havel odbędą się międzynarodowe zawody kajaków w całości wykonanych z betonu – „Deutsche Betonkanu-Regatta”. Oczywiście weźmie w nich udział ekipa PKanoe. Materiały hydrożelowe, które mogą pełnić rolę innowacyjnych opatrunków III generacji do zastosowania w leczeniu martwicy skóry, opracowane przez studentów Koła Naukowego Materiałów Funkcjonalnych SMART-MAT, czy synteza nowych środków ochrony roślin będących analogami nikotyn – projekt Koła Naukowego Chemików, a dokładniej Sekcji Technologii Chemicznej Organicznej oraz wiele innych przedsięwzięć realizowanych na każdym wydziale uczelni pokazują, że dla studenckiej kreatywności nie ma żadnych barier. 
 
„Naukowa Sesja Mistrzów PK” zakończy się pokazem kuchni molekularnej. Wydarzenie odbędzie się 13 czerwca o godz. 18.00 w Klubie Kwadrat. Wstęp jest bezpłatny. Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć stacjonarnie, Samorząd Studencki udostępni transmisję w swoich kanałach społecznościowych. 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Bezpłatne kursy e-learningowe podejmujące zagadnienia związane z Przemysłem 4.0 zostały przygotowane przez ekspertów z Politechniki Krakowskiej we współpracy z partnerami w ramach działalności hub4industry – regionalnego centrum innowacji cyfrowych (Digital Innovation Hub). Dzięki internetowym szkoleniom zainteresowane osoby poszerzą swoją wiedzę m.in. w zakresie druku 3D i technologii przyrostowych oraz akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących stanowiących wsparcie dla produkcji przemysłowej. 
 
Kursy e-learningowe na stronie konsorcjum Krakowski Park Technologiczny, firmy ASTOR oraz T-mobile, a także Politechnika Krakowska i Akademia Górniczo-Hutnicza wraz z ekspertami z BIM Klaster i Instytutu Kościuszki utworzyli hub4industry. Konsorcjum działa w ramach konkursu pn. „Standaryzacja usług hubów innowacji cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw”, którego organizatorem jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. W 2019 r. ustanowiony został przez ówczesną minister przedsiębiorczości i technologii Program „Przemysł 4.0”. W jego ramach odbył się konkurs na podstawie którego wyłoniono Huby Innowacji Cyfrowych. 
 
Zadaniem tych punktów wsparcia dla firm przemysłowych jest m.in. prowadzenie działań informacyjno-demonstracyjnych, szkoleniowych oraz doradczych, związanych z transformacją przemysłową. Głównymi obszarami działalności konsorcjów są rozwiązania technologiczne dotyczące: łączności w technologii 5G, algorytmów uczących się (Sztuczna Inteligencja), Internetu Rzeczy (IoT), BIM (Building Information Modelling), chmury obliczeniowej, rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistość (AR i VR), automatyki i robotyki, Komputerowo Zintegrowanego Wytwarzania (Computer Integrated Manufacturing), cyberbezpieczeństwa, technologii przyrostowych (druk 3D). Huby pomagają też przedsiębiorstwom w poprawie ich konkurencyjności na rynku, w głównej mierze poprzez pracę nad procesami produkcyjnymi.
 
Krakowski Hub przygotował bogatą ofertę dla przedsiębiorców. Eksperci centrum innowacji przeprowadzają pilotażowe projekty wdrożeniowe (tzw. Proof of Concept), które pomagają zweryfikować planowaną inwestycję przed realnym wdrożeniem oraz diagnozy według metodologii ADMA (Advanced Manufacturing), wskazujące firmom ścieżki rozwoju i podnoszące konkurencyjność na rynku. Firmy, które biorą udział w eksperckim scanningu ADMA mogą uzyskać status Factory of the Future (Fabryki Przyszłości). Krakowski DIH oferuje również szkolenia w formie webinarów, warsztatów, meetup-ów oraz e-learningowej Akademii hub4industry. W tym obszarze działalności centrum, swoją ekspercką wiedzą i doświadczeniem dzielą się m.in. pracownicy Politechniki Krakowskiej. – Jednym z naszych zadań jest koordynacja i przygotowanie kursów e-learningowych z zakresu druku 3D, metrologii współrzędnościowej i inżynierii rekonstrukcyjnej. Wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy i studenci mogą z nich skorzystać w dowolnej chwili za pośrednictwem strony internetowej: hub4industry.pl/akademia – mówi dr inż. Dominik Wyszyński z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
 
Tematy kursów przygotowanych przez konsorcjum hub4industry to: „Wprowadzenie do Przemysłu 4.0. Specjalizacja wprowadzająca do Przemysłu 4.0”, „Building Information Modeling (BIM). Specjalizacja wprowadzająca do technologii BIM”, „Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT). Specjalizacja wprowadzająca do technologii IoT”, „Druk 3D i technologie przyrostowe. Specjalizacja wprowadzająca do technologii przyrostowych”, „Laboratoria badawcze. Specjalizacja wprowadzająca do tematyki laboratoriów badawczych i wzorcujących jako wsparcia produkcji”. 
 
Jedną z najbardziej popularnych technologii Przemysłu 4.0 jest technologia druku 3D. Kurs poświęcony tej tematyce został przygotowany przez dr. inż. Marcina Grabowskiego z Wydziału Mechanicznego PK. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawami wytwarzania przyrostowego oraz omówienie możliwości ich wykorzystania w różnych branżach przemysłu. Z kolei kurs opracowany przez dr inż. Danutę Owczarek (Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej Wydziału Mechanicznego PK) polecany jest wszystkim zainteresowanym tematyką badań i wzorcowania, a szczególnie firmom, które już korzystają z usług laboratoriów badawczych i wzorcujących w celu zapewnienia odpowiedniej jakości produkcji oraz tych, które zamierzają uruchomić własną jednostkę. Warto wspomnieć, że w Polsce realizowany jest projekt, któremu lideruje Politechnika Krakowska, mający na celu utworzenie Narodowej Sieć Metrologii Współrzędnościowej
 
Strona internetowa krakowskiego Digital Innovation Hub: hub4industry.pl
 
(bk)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Zawodniczki AZS Politechniki Kraków w rozgrywkach Akademickich Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3 wywalczyły tytuł wicemistrzowski. Jedyną porażkę poniosły dopiero w finale AMP. Zawody odbyły się w dniach 7-8 czerwca w Wilkasach koło Giżycka. 
 
Koszykarki AZS PK na podium pokazują medaleTurniej rozegrano nad jeziorem Niegocin na specjalnie przygotowanych czterech boiskach do gry. W rozgrywkach wzięło udział 40 męskich i 29 żeńskich zespołów. – Łącznie w Wilkasach pojawiło się blisko 300 zawodników. To dopiero trzecia edycja tej imprezy, którą śmiało można nazwać jedną z większych turniejów, przynajmniej w tej kategorii wiekowej. Stanęliśmy na głowie, żeby to zorganizować w świetnym miejscu, łącząc atmosferę, zabawę i sport. Cieszymy się, że dopisał również poziom sportowy – mówi Rafał Jachimiak, wiceprezes AZS Warszawa, organizatora AMP w koszykówce 3x3. 
 
Koszykarki z drużyny AZS Politechnika Kraków, a więc Małgorzata Zuchora, Alicja Kopiec, Katarzyna Kocaj i Patrycja Rogalska wywalczyły tytuł Akademickich Wicemistrzyń Polski. W turnieju pokonały wiele renomowanych drużyn z dużych ośrodków. Należały do nich zespoły: Politechniki Opole (16:1), Politechniki Poznań (17:9), Uniwersytetu Rzeszowskiego (21:3), UMCS-u Lublin (po dogrywce 14:12), AWF-u Kraków (20:11), Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (15:9), Uniwersytetu Medycznego Łódź (21:14). Porażka przytrafiła się dopiero w finale, gdzie – po pasjonującym spotkaniu – lepsza okazała się Politechnika Gdańska (17:19), która zdobyła złoty medal. Brąz AMP wywalczyła drużyna z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
 
Sama koszykówka 3x3 jest bardzo dynamiczna i bardzo szybka. Wygrałyśmy wszystkie mecze w grupie i ktoś mógłby powiedzieć, że też nasze mecze były błyskawiczne, ale zdecydowanie tak nie było. Każdy mecz kosztował nas mniej lub troszkę więcej sił. Granie przy pełnym słońcu z pewnością nie sprzyjało. Nie postawiłyśmy sobie jednego określonego celu przed Mistrzostwami, do każdego meczu podchodziłyśmy z luzem i z uśmiechem na twarzach. Nasze motto brzmiało „co ugramy to nasze, nie mamy nic do stracenia” – mówi Małgorzata Zuchora, która podczas rozgrywek ligowych w minionym sezonie była kapitanem i najlepiej punktującą zawodniczką AZS Politechniki. Odpowiedni skład personalny miał znaczenie. Małgorzata Zuchora w przeszłości zdobywała m.in. mistrzostwo Polski ze Ślęzą Wrocław, a Katarzyna Kocaj przez lata grała w młodzieżowych reprezentacjach kraju i ma za sobą dwa sezony spędzone w ekstraklasie.
 
Akademickie Mistrzostwa Polski są ogólnopolskimi rozgrywkami sportowymi, organizowanymi regularnie przez Akademicki Związek Sportowy dla klubów uczelnianych oraz międzyuczelnianych i środowiskowych. Od stycznia do czerwca br. studenci-sportowcy rywalizują w 35 dyscyplinach. AMP współfinansowane są ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, ich głównym sponsorem jest Grupa LOTOS S.A. Rozgrywki wspiera sponsor strategiczny AZS – Grupa PZU S.A. 
 
(bk)
 
 
Na zdjęciu, Akademickie Wicemistrzynie Polski z AZS Politechnika Kraków / fot. AZS PK
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
9 kwietnia odbył się I etap IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”, którego organizatorem jest Politechnika Krakowska. Do finału zakwalifikowało się dziesięcioro najlepszych uczestników – pięcioro uczniów i pięcioro studentów. Teraz przed nimi finałowy II etap, zaplanowany na 23 kwietnia. Ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, po raz pierwszy w historii konkursu, finał zostanie przeprowadzony zdalnie. 
 
Zainteresowanie tegoroczną edycją było bardzo duże, o czym świadczy ilość zgłoszeń oraz liczba uczestników I etapu. Tradycyjnie, do konkursu na temat patrona Politechniki Krakowskiej mogli zgłaszać się uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci. Rejestracja za pośrednictwem strony internetowej (kosciuszko.pk.edu.pl) trwała od 26 lutego do 22 marca. 
 
Najlepsi w I etapie konkursowych zmagań okazali się: 
 
 
UCZNIOWIE
 
 • Karolina Krańska (VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie)Plakat konkursu Tadeusz Kościuszko - inżynier i żołnierz
 
 • Aleksandra Krakowska (III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie)
 
 • Adrian Mazik (Zespół Szkół w Krzepicach)
 
 • Marcel Tomalski (II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim)
 
 • Błażej Koziełek (I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim)
 
 
STUDENCI
 
 • Dominik Ryś (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)
 
 • Paweł Zyglewski (Politechnika Gdańska)
 
 • Mateusz Słupiński (Uniwersytet Szczeciński)
 
 • Piotr Tomasik (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
 
 • Kamil Wiatr (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
 
 
Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w II etapie konkursu. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe. Troje najlepszych uczniów otrzyma też dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej.
 
Ze względu na trudną sytuację związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, finał konkursu „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz” odbędzie się zdalnie w formie testu on-line. Zgodnie z Regulaminem (par. 8), uczestnicy II etapu odpowiedzą na 30 pytań zamkniętych w wyznaczonym czasie, który wynosi 15 minut. Na ostateczny wynik złożą się punkty uzyskane za poprawne odpowiedzi (1 punkt za każdą poprawną odpowiedź), a także punkty za niewykorzystany czas (0,5 punktu za każdą pełną minutę niewykorzystanego czasu). W wypadku równej liczby punktów uzyskanej przez kilku uczestników decydować będzie dokładny czas udzielenia odpowiedzi. Im krótszy, tym wyższa pozycja w rankingu.
 
Szczegóły związane z konkursem „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz” znajdują się na stronie internetowej: kosciuszko.pk.edu.pl
 
Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz.
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
Takich gości Politechnika Krakowska jeszcze nie miała. W piątek 10 czerwca – na zaproszenie Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Krakowskiej – na kampus główny uczelni przy ul. Warszawskiej 24 w godz. 12.00-16.00 zawitają alpaki i kozy z mini zoo Jeziorkowo. Wydarzenie „Alpaki na PK” to część ogólnopolskiej akcji NZS „Studenci dla zdrowia”. W jej ramach żacy PK już zimą morsowali, potem podczas „Silent disco” poznawali zalety muzykoterapii, a teraz będą mogli spotkać się ze zwierzakami i ich opiekunami, by dowiedzieć się więcej o magicznych właściwościach zooterapii. – Tą akcją chcemy zwrócić uwagę na ważny problem studenckiego zdrowia, i fizycznego, i psychicznego. Pokazać, że z problemami zdrowotnymi nie musimy zostawać sami, jest wiele form wsparcia, także naturalnych, o których każdy młody człowiek może pomyśleć. Zwrócenie się o pomoc w sytuacji życiowych trudności nie jest wyrazem słabości, ale prawem każdego z nas – mówi Maksymilian Pach z NZS PK, koordynator akcji „Alpaki na PK”.
 
Plakat akcji "Alpaki na PK"W piątek 10 czerwca na kampusie głównym uczelni  pojawią się alpaki i kozy z Jeziorkowa, krakowskiego gospodarstwa i mini zoo (z ul. Ciekowiec 50), które zajmuje się m.in. alpakoterapią. Zwierzaki i ich opiekunowie będą czekać na studentów w godz. 12.00-16.00 obok budynku biblioteki na kampusie przy ul. Warszawskiej 24. – Będzie się można przytulić do alpak, pogłaskać kozy, zrobić sobie z nimi zdjęcie. Ich opiekunowie opowiedzą o zaletach zdrowego stylu życia i zbawiennego wpływu kontaktu ze zwierzętami na zdrowie i nastrój człowieka – mówi Maksymilian Pach. Studenci liczą, że w akcji nie przeszkodzi zmienna pogoda…
 
Zalety zooterapii jako metody wspomagającej inne formy terapii, są znane i potwierdzone praktyką. Zooterapia w swoich różnych formach (w Jeziorkowie dostępne są m.in. alpakoterapia, dogoterapia, felinoterapia (koty), awiterapia (ptaki), bowiterapia (kozy), rodoterapia (świnki morskie) wspomaga wszechstronny rozwój, daje pozytywne emocje, motywuje do aktywności ruchowej oraz poznawczej podczas kontaktu ze zwierzętami. – Towarzystwo zwierząt, przede wszystkim roślinożerców, ma odprężające, kojące, regenerujące, motywujące i inspirujące działanie na każdego człowieka, dorosłego i dziecka, chorego i zdrowego – podkreślają twórcy Jeziorkowa na swojej stronie. Jak wymieniają, zooterapia wpływa pozytywnie także na rozwój komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, rozwój relacji społecznych w grupie. W szczególności polecana jest dla osób z nerwicą, zaburzeniami lękowymi i depresją, autyzmem, ADHD, zespołem Downa. Wspomaga rozwój dzieci i dorosłych, którzy mają problemy emocjonalne. Wspiera osoby doświadczone trudnościami życiowymi, załamaniami nerwowymi bądź stresami. 
 
Problem ze zdrowiem młodych ludzi, zwłaszcza psychicznym oraz dostępem do specjalistycznej pomocy (zwłaszcza psychologicznej i psychiatrycznej) nasilił się w ostatnich latach, pogłębiła go dodatkowo pandemia. Uwagę zwróciły na to m.in. raporty Rzecznika Praw Pacjenta z 2020 r. oraz „Zdrowie psychiczne studentów”, opracowany w 2021 r. przez Niezależne Zrzeszenie Studentów we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Studentów i Absolwentów Psychologii. 
 
Na Politechnice Krakowskiej wsparciem psychologicznym służy studentom Akademicki Punkt Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych (przy Centrum Pedagogiki i Psychologii PK) oraz powołane w maju tego roku Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej PK.
 
Informacje o wydarzeniu „Alpaki na PK!” na Facebooku
 
(mas)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Małopolskie Centrum Budownictwo Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej otrzymało akredytację „ośrodka innowacji”, która przyznawana jest przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Na ministerialnej liście znalazło się w sumie 41 podmiotów, w tym Krakowski Park Technologiczny i Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego.   
 
„Ośrodki innowacji” to podmioty zajmujące się transferem technologii i dostarczaniem usług proinnowacyjnych oraz współpracą z biznesem. Zakładanym efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym i procesowym. W ramach „ośrodków innowacji” wyróżniono – ze względu na sposób i zakres funkcjonowania – instytucje wsparcia, a więc: parki technologiczne, naukowe, naukowo-technologiczne, przemysłowo-technologiczne, techno-parki; inkubatory technologiczne; centra transferu technologii; centra innowacji; huby innowacji cyfrowych. Status „ośrodka innowacji” nadaje minister właściwy w sprawach gospodarki na wniosek spełniający kryteria formalne i merytoryczne.
 
Ministerialna akredytacja dla Małopolskiego Centrum Budownictwo Energooszczędnego została przyznana do 2023 r. Jednostka Politechniki Krakowskiej należy do grupy akredytowanych „centrów innowacji” (CI), czyli ośrodków, które świadczą klientom wyspecjalizowane usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe o charakterze proinnowacyjnym. Adresatem kompleksowych usług proinnowacyjnych są najczęściej już działające przedsiębiorstwa lub firmy technologiczne, które potrzebują merytorycznego wsparcia dla realizowanej przez siebie działalności innowacyjnej. Wsparcie to może przyjmować postać: usług proinnowacyjnych, w tym transferu i wdrażania innowacyjnych rozwiązań; usług wspierających efektywne wdrażanie innowacji, w tym ocenę przedsięwzięć innowacyjnych, doradztwo technologiczne, finansowe, marketingowe, prawne i organizacyjne; kojarzenia przedsiębiorców z pracownikami naukowymi, m.in. poprzez kontakty z CI, z instytucjami badawczo-rozwojowymi oraz z właścicielami technologii i know-how; usług wspierających przedsiębiorców w procesie pozyskiwania środków finansowych i partnerów niezbędnych do realizowania ich aktywności innowacyjnej.
 
Logo Małopolskiego Centrum Budownictwo EnergooszczędnegoMałopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego działa od 2013 r. jako jednostka pozawydziałowa Politechniki Krakowskiej. Centrum propaguje ideę budownictwa niemal zeroenergetycznego, prowadząc aktywne działania w zakresie przemian budownictwa w Polsce. Jednostka kieruje swoją ofertę w szczególności do producentów materiałów budowlanych, deweloperów i architektów, a także wszystkich firm, które chcą ograniczyć zużycie energii. MCBE proponuje wykonanie audytów energetycznych budynków, świadectw charakterystyki energetycznej i symulacji energetycznych budynków. Ponadto eksperci MCBE zajmują się doradztwem energetycznym, pomiarami termowizyjnymi, specjalistycznymi obliczeniami oraz weryfikacją dokumentacji projektowej. Przygotowują też badania: szczelności powietrznej budynków, komfortu cieplnego pomieszczeń, jakości powietrza wewnętrznego VOC, współczynnika przenikania ciepła U dla przegród budowlanych. Dyrektorem Centrum jest dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak.
 
Eksperci MCBE oferują swoim klientom Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego – pierwszy opracowany w Polsce dokument potwierdzający spełnienie warunków wymaganych przy projektowaniu i wykonaniu budynków energooszczędnych, zgodnych z kryteriami niemal zerowego zapotrzebowania na energię według dyrektyw UE. Certyfikat powstał w wyniku współpracy MCBE z Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego PK, Narodową Agencją Poszanowania Energii i Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Proces certyfikacji jest złożony i polega na weryfikacji projektu architektonicznego (doradztwo projektowe, sprawdzenie najważniejszych parametrów, np. współczynnika przenikania ciepła U dla przegród zewnętrznych), a także przeprowadzeniu badań i pomiarów w istniejącym budynku (termowizja, badanie szczelności, mikroklimatu i jakości powietrza wewnętrznego).
 
(bk)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Podwieszana kładka nad rzeką Skawinką w ciągu Wiślanej Trasy Rowerowej, koncepcja dworca autobusowego na 8 stanowisk wraz z wstępnymi obliczeniami statycznymi czy analiza usterek oraz czasu i kosztu ich usunięcia w budynkach wielorodzinnych – to niektóre z projektów autorstwa studentów Politechniki Krakowskiej, które zdobyły uznanie Kapituły Konkursu dla Młodych Inżynierów organizowanego przez czasopismo „Builder”. 7 czerwca odbyła się gala podsumowująca projekt „Builder for the Future”, skierowany do młodych architektów i inżynierów budownictwa. Podczas wydarzenia poznaliśmy również wyniki Konkursu dla Młodych Architektów. 
 
Wizualizacja projektu autorstwa Mariusza Spyrki i Agaty FlorekKonkurs dla Młodych Inżynierów oraz Konkurs dla Młodych Architektów mają charakter ogólnopolski. Są adresowane do osób lub zespołów (maksymalnie 5 osób). Uczestniczy nie mogą przekroczyć 34. roku życia i – zgodnie z regulaminem – muszą być studentami I lub II stopnia studiów na kierunku budownictwo (wszystkie specjalizacje, m.in.: konstrukcje budowlane i inżynierskie, mosty i budowle podziemne; teoria i komputerowa analiza konstrukcji; inżynieria komunikacyjna; drogi szynowe; inżynieria produkcji budowlanej, organizacja i zarządzanie w budownictwie, inżynieria zrównoważonego rozwoju w budownictwie, geotechnika i drogi, hydrotechnika), architektura oraz architektura wnętrz lub architektura i urbanistyka, uczelni państwowych lub prywatnych albo absolwentami tych kierunków niezależnie od miejsca zatrudnienia. Konkursy składają się z dwóch etapów. Etap I obejmuje ocenę wszystkich nadesłanych prac, które spełniają warunki formalne określone w regulaminie i wyłonienie najlepszych projektów do II etapu. W tej części rywalizacji autorzy prezentują swoje prace przed Kapitułą Konkursową. 
 
W V edycji Konkursu dla Młodych Inżynierów 2021-2022 i IX edycji Konkursu dla Młodych Architektów 2021-2022, zgłoszone projekty miały stanowić autorską odpowiedź młodych inżynierów lub architektów na wyzwania projektowe we wskazanym przez nich zagadnieniu i przyjętym zakresie. 
 
Laureatów obydwu konkursów poznaliśmy w czasie gali „Builder for the Future” – projektu realizowanego przez czasopismo „Builder” we współpracy z najważniejszymi organizacjami branżowymi, wiodącymi firmami i szkołami wyższymi. 
 
I nagrodę w wysokości 8 tys. zł w Konkursie dla Młodych Inżynierów zdobył „Projekt podwieszonej kładki nad rzeką Skawinką w ciągu Wiślanej Trasy Rowerowej” autorstwa Mariusza Spyrki (student II roku II stopnia) z Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Agaty Florek (studentka III roku I stopnia) z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Opiekę naukową nad przedsięwzięciem sprawowali pracownicy WIL – dr inż. Bogusław Jarek oraz dr inż. Krzysztof Ostrowski. III wyróżnienie w konkursie zdobył Szymon Grodowicz – autor „Projektu koncepcyjnego dworca autobusowego na 8 stanowisk wraz z wstępnymi obliczeniami statycznymi” (mentor: dr inż. Michał Pazdanowski). W gronie finalistów znaleźli się: Ewa Słupska („Koncepcja drewnianej podwieszanej kładki pieszo-rowerowej w Żywcu”, mentor: dr inż. Mariusz Hebda), Szymon Nowak („Modelowanie BIM budynku użyteczności publicznej z wykorzystaniem programów Revit i Robot”, mentor: dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK), Paweł Wojtas („Projekt budynku restauracyjno-hotelowego wraz z obliczeniami konstrukcyjnymi”, mentor: dr inż. Jacek Dębowski), Łukasz Bukała („Projekt koncepcyjny przebudowy skrzyżowania trzywlotowego na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego”, mentor: dr inż. Krystian Woźniak). 
 
Ponadto, firma DOM Construction ufundowała nagrody dodatkowe. Trzy z czterech nagrodzonych prac powstały na Politechnice Krakowskiej: „Analiza usterek oraz czasu i kosztu ich usunięcia w budynkach wielorodzinnych” autorstwa Aleksandry Szadury (mentor: dr hab. inż. Krzysztof Zima, prof. PK), „Elewacje VETURE jako rozwiązanie ocieplenia na istniejącej warstwie ocieplenia” autorstwa Jakuba Kotlińskiego i Karoliny Imiołek (mentor: dr inż. Aleksander Byrdy), a także wspomniany wcześniej projekt Szymona Nowaka dotyczący modelowania BIM budynku użyteczności publicznej. 
 
7 czerwca poznaliśmy również najlepsze prace w Konkursie dla Młodych Architektów. Wśród finalistów nie mogło zabraknąć studentów Politechniki Krakowskiej. Wysoko oceniona została praca Filipa Sagana „Rewaloryzacja Założenia Pałacowo-Parkowego w Zawieprzycach” (mentorzy: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka, dr inż. arch. Dominik Przygodzki), a także projekt, który przygotowała Beata Murdzia – „Adaptacja dawnej torpedowni w Gdyni-Babich Dołach na funkcję hotelową” (mentorzy: dr inż. arch. Elżbieta Waszczyszyn, prof. PK, prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich). 
 
 
 
 
Grafika użyta w tekście – wizualizacja projektu autorstwa Mariusza Spyrki i Agaty Florek / builder4future.pl
 
 
 
 
 
 {fastsocialshare}
 
 
Stworzona na Politechnice Krakowskiej innowacyjna koncepcja wagonów sypialnych, uwzględniająca zwiększony komfort i bezpieczeństwo podróży na trasach długodystansowych, została doceniona w konkursie „Projekty wzornicze nowych pociągów klasy Intercity oraz koncepcje usług świadczonych w czasie podróży”, zorganizowanym wspólnie przez firmy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. i PKP Intercity S.A. Autorem nagrodzonego rozwiązania będącego także projektem inżynierskim jest Piotr Cebula, absolwent inżynierii wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym PK. 
 
Koncepcja wagonu sypialnego autorstwa absolwenta PK Koncepcja wagonu sypialnego autorstwa absolwenta PK
 
Głównym celem wspólnego przedsięwzięcia PESA Bydgoszcz i PKP Intercity, skierowanego do młodych projektantów, było wyłonienie najlepszych pomysłów ze szczególnym uwzględnieniem poziomu innowacyjności, kompleksowości opracowania oraz możliwości wdrożenia przy realizacji „Programu budowania potrzeb i doświadczeń użytkowników w pociągach Intercity”.
 
Konkursowa rywalizacja odbywała się w czterech kategoriach. Pierwsza pn. „Podróż pociągiem dziś i jutro” dotyczyła zmian i nowych trendów kształtujących podróż, a także redefinicji obecnego standardu i nowych funkcjonalności na pokładzie pojazdów wysokiej prędkości lub pojazdów typu double deck. W drugiej kategorii „Praca, jedzenie, zabawa i odpoczynek w podróży”, uczestnicy musieli przedstawić nową formułę wybranej aktywności i innowacyjnej usługi usprawniającej podróż oraz kształtującej pozytywne doświadczenia pasażerów. Trzecia kategoria „Dostępność i bezpieczeństwo” zachęcała do odpowiedzi na pytania: jak organizować przestrzeń i usługi uniwersalne, w tym dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych (m.in. osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, kobiety w ciąży i z małymi dziećmi), jak sprawnie, komfortowo i bezpiecznie transportować różne typy rowerów oraz jak w przyszłości zapewnić odpowiedni poziom ochrony antywirusowej? Kategoria czwarta „Komunikacja wizualna” obejmowała identyfikację graficzną nowych usług, zintegrowane systemy informacji pasażerskiej w pociągach dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników, kolorystykę wnętrz i identyfikację poszczególnych stref w pojazdach szynowych. 
 Piotr Cebula
Koncepcja wagonu sypialnego autorstwa absolwenta PKLaureaci zostali wybrani przez interdyscyplinarne jury w skład którego weszli przedstawicieli dwóch firm organizujących konkurs. PESA Bydgoszcz przyznała trzy równorzędne nagrody, a jednym ze zwycięzców (kategoria „Podróż pociągiem dziś i jutro”) został absolwent Politechniki Krakowskiej, inż. Piotr Cebula. Jury doceniło jego projekt pt. „Koncepcja wagonu sypialnego”. – Moim celem było opracowanie nowej koncepcji wagonów sypialnych, tak, by zwiększyć komfort i bezpieczeństwo podróży na trasach długodystansowych. Sam sporo podróżuję koleją, zauważam problemy obecnych rozwiązań stosowanych w Polsce i stąd chęć zaprojektowania lepszego i wygodniejszego wagonu, który mógłby znaleźć zastosowanie w przyszłości – tłumaczy autor projektu z Politechniki Krakowskiej. 
 
Projekt autorstwa Piotra Cebuli wyróżnia ułożenie miejsc sypialnych równolegle do osi wzdłużnej pojazdu. Taki układ pozwoli zapewnić większą przestrzeń pasażerom, a także lepszy niż obecnie system przechowywania bagażu. Inspiracji do swojej pracy Piotr Cebula szukał w popularnych w Japonii hotelach kapsułowych. Wszystko po to, aby zwiększyć wśród podróżnych poczucie prywatności. 
 
Zdobycie tytułu laureata w konkursie organizowanym przez PKP Intercity i PESA Bydgoszcz jest dla mnie niezwykle ważne. Cieszę się, że w ten sposób została doceniona moja praca inżynierska. Do wyboru tematu zachęciły mnie zajęcia z projektowania pojazdów szynowych prowadzone przez mgr. Macieja Górowskiego z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu Wydziału Mechanicznego – mówi Piotr Cebula.  
 
Inż. Piotr Cebula jest absolwentem inżynierii wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Jak sam wspomina, szczególnie zadowolony jest ze zrealizowanego w trakcie studiów projektu koncepcyjnego „Niezbędnik Cukrzyka”, a także nagród zdobytych w konkursach „NOWA Butelka Napojowa” i „Projektuj z FAKRO – nowa linia klamek okiennych”. Oprócz designu i nowych technologii, pasją Piotra jest sport.
 
(bk)
 
Na zdjęciu, inż. Piotr Cebula / fot. archiwum prywatne
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Kraków będzie od jutra transportową stolicą Polski. Przez dwa dni (9-10 czerwca) w murach Politechniki Krakowskiej odbywać się będzie VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „MODELLING 2022 – Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu”. W pierwszym dniu obrad zespół ekspertów z Katedry Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej po raz pierwszy publicznie zaprezentuje wyniki swoich analiz dot. rozwoju układu transportowego Krakowa w kontekście poważnych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta – budowy nowych tras, osiedli, dzielnic Krakowa. W otwierającej konferencję dyskusji panelowej wezmą udział m.in. Andrzej Kulig, wiceprezydent m. Krakowa i Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego (czwartek 9 czerwca, godz. 10.00, Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze Działownia, ul. Warszawska 24). 
 
modelling 2022 logo– Konferencja MODELLING 2022 to jedno z najważniejszych w Polsce forów wymiany eksperckiej wiedzy na temat planowania transportu, modelowania i prognozowani podróży oraz badań ruchu – mówi prof. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, głównego organizatora konferencji.  W tegorocznych obradach weźmie udział ponad 160 specjalistów z całego kraju.  W panelach dyskusyjnych uczestniczyć będą nie tylko branżowi eksperci, ale też  przedstawiciele firm i samorządów, dla których ta tematyka jest szczególnie ważna. Obrady poświęcone będą najpilniejszym wyzwaniom stojącym przed sieciami transportu – miejskiego, regionalnego, krajowego i międzynarodowego. – Poszukujemy coraz bardziej efektywnych rozwiązań transportowych, zmagamy się m.in. z problemami zatłoczenia motoryzacyjnego i pasażerskiego w miastach. Po tym jak sieć drogowa w Polsce w ostatnich kilkunastu latach znacząco się rozwinęła, teraz główny rozwojowy nacisk będziemy kłaść na rozwój transportu szynowego, w miastach będą to  takie  systemy jak metro czy premetro, a być może postawimy na inne, bardziej innowacyjne rozwiązania. Mamy też coraz więcej informatycznych narzędzi do wykorzystania w działaniach na rzecz poprawy jakości podróży. O tym wszystkim będziemy rozmawiać w Krakowie. Obrady w gronie tak wielu naukowców i praktyków branży transportowej będą cenną okazją do wypracowania przyszłościowych rozwiązań – tłumaczy prof. Andrzej Szarata z PK. 
 
Program obrad składa się z kilkudziesięciu referatów i dyskusji w ramach 12 sesji. Wśród najciekawszych prezentacji znajdzie się na pewno ta pt. „Analizy rozwoju układu  transportowego Krakowa w kontekście przyszłych zmian zagospodarowania  przestrzennego”, którą wygłosi w czwartek 9 czerwca podczas pierwszej sesji ( godz. 11.15-12.30) zespół ekspertów z Katedry Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej. We współpracy z Wydziałem Planowania Przestrzennego UMK grupa badaczy Politechniki (prof. Andrzej Szarata, dr inż. Mariusz Dudek, dr inż. Aleksandra Faron, mgr inż. Konrad Chwastek, mgr inż. Arkadiusz Drabicki, Kamila Toboła) prowadziła analizy transportowe w ramach prac nad aktualizacją "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa". Ich celem było  określenie - w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat – wpływu na funkcjonowanie układu transportowego Krakowa inwestycji realizowanych przez rząd i miasto (takich jak droga ekspresowa S7 w kierunku Warszawy, północna obwodnica miasta w ciągu drogi S52, oddanie do eksploatacji linii średnicowej Kraków Główny – Kraków Płaszów, Trasa Łagiewnicka czy tramwaj na Górkę Narodową). 
 
Zajmowaliśmy się też określeniem wpływu na funkcjonowanie sieci transportowej planowanych przez miasto inwestycji w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o projekty „Nowa Huta Przyszłości" czyli rewitalizację terenów po dawnym kombinacie i przeznaczenie ich na nowe funkcje przemysłowe czy  koncepcję "Nowego Miasta", a więc budowy nowej dzielnicy dla około 100 tys. mieszkańców w rejonie Płaszowa i Rybitw wraz z obiektami o funkcji biurowej – mówi dr inż. Mariusz Dudek, kierownik Katedry Systemów Transportowych WIL PK, współautor analiz. Przedmiotem badań naukowców z PK było też zbadanie wpływu planowanych do realizacji w najbliższych latach dużych inwestycji transportowych na funkcjonowanie komunikacji w mieście - ciągu Tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej, Trasy Ciepłowniczej, Trasa Nowobagrowej. – Wykonaliśmy analizy symulacyjne na rok 2050, bo taki jest horyzont czasowy aktualizowanego Studium UiKZP. Analizy obejmowały różne warianty rozwoju układu transportowego, w tym jeden będący całkowicie autorską koncepcją naszego zespołu. Zaproponujemy także autorski scenariusz rozwoju przestrzennego miasta, polegający na większej aktywizacji zagospodarowania wokół węzłów transportowych. Celem analiz było wskazanie sposobów na zapewnienie sprawnej obsługi transportowej mieszkańców i gości Krakowa w jak największym stopniu wykorzystującej transport zbiorowy, co zminimalizuje uciążliwości środowiskowe wynikające z rozwoju miasta – zapowiada dr inż. Mariusz Dudek.  
 
Tegoroczna konferencja będzie także platformą do dyskusji na temat poważnego wpływu pandemii COVID-19 na wzorce transportowe i preferencje podróżowania. Eksperci postarają się odpowiedzieć na pytania: jakie są skutki COVID-19 dla podróżowania zwłaszcza w miastach? Jak odbudować zaufanie pasażerów do podróżowania autobusami, tramwajami, koleją? Jakie szanse na skuteczną walkę z problemami transportowymi stwarza zmiana modelu pracy (np. praca hybrydowa czy zdalna). 
 
Konferencję otworzy w czwartek o godz. 10 dyskusja panelowa pt.: „Rola modelowania podróży w kształtowaniu systemu transportowego” z udziałem Łukasza Smółki, wicemarszałka województwa małopolskiego, Andrzeja Kuliga, zastępcy prezydenta m. Krakowa, Agnieszki Szlubowskiej, dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie, Mariusza Gizińskiego, naczelnika Wydziału Analiz Kosztów i Korzyści CUPT  oraz profesorów Andrzeja Szaraty i Andrzeja Rudnickiego z Politechniki Krakowskiej. 
 
Konferencję Naukowo-Techniczną „MODELLING 2022 – Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu” organizują Katedra Systemów Transportowych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Krakowie oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. 
 
 
Pierwszy dzień konferencji w obiektywie Jana Zycha
 Modelling 1  Modelling 2  Modelling 3
 Modelling 4  Modelling 5  Modelling 6
 
 
(mas)
 
 
 
 
{fastsocialshare}

KOMUNIKAT NR 5


REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ


im. Tadeusza Kościuszki


z dnia 9 kwietnia 2021 r.


znak R.0201.54.2021

 

w sprawie organizacji pracy na Politechnice Krakowskiej w okresie od 10 do 18 kwietnia 2021 r.

 

 

1. W związku z sytuacją epidemiczną, w okresie od 10 do 18 kwietnia 2021 r.:

1) poleca się zlecanie pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi świadczenie pracy zdalnej, we wszystkich przypadkach, gdy ich obecność na terenie uczelni nie jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania PK. Polecanie pracy zdalnej odbywa się na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 25 z dnia 26 lutego 2021 r.,

 

2) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy świadczą pracę na terenie Politechniki Krakowskiej świadczą ją w godzinach od 8.00 do 14.00., z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, w tym:

a) ograniczenia wszelkich kontaktów osobistych do absolutnego minimum, na rzecz załatwiania spraw zdalnie: przy pomocy poczty elektronicznej, telefonów i innych dostępnych narzędzi,
b) stosowania się do zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczki.


3) wszelkie zebrania, spotkania, narady, posiedzenia odbywają się zdalnie, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość,


4) ogranicza się dostęp na teren i do budynków PK dla osób niebędących pracownikami, studentami lub doktorantami PK. Informacje o ograniczeniach w formie pisemnej zostaną rozmieszczone na drzwiach wejściowych do budynków uczelni.

 


2. W pozostałym zakresie Politechnika Krakowska funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie nr 25 z dnia 26 lutego 2021 r. oraz Zarządzenie nr 17 z dnia 2 lutego 2021 r.

 


R E K T O R

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

 
 
8 czerwca podczas 87. sesji Rady Miasta Krakowa, rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz odebrał z rąk prezesa Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A. Piotra Ziętary statuetkę przyznaną uczelni z okazji 120. rocznicy uruchomienia wodociągu bielańskiego. 
 
Rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz odbiera statuetkę z rąk prezesa Wodociągów Miasta Krakowa Piotra ZiętaryZ okazji, przypadającej w ub. roku 120. rocznicy rozpoczęcia działalności, Wodociągi Miasta Krakowa przygotowały okolicznościowe statuetki, mające trafić na ręce przedstawicieli instytucji, które poprzez swoje wieloletnie działania przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorstwa. Podczas sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się 8 czerwca br., prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A. Piotr Ziętara uhonorował statuetkami m.in. cztery krakowskie uczelnie. Oprócz Politechniki Krakowskiej, wśród instytucji nagrodzonych przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A. znalazły się Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
 
Wodociągi Miasta Krakowa to największe w Małopolsce przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, obsługujące ponad milion użytkowników. Spółka zarządza 2280 km sieci wodociągowej i 1935 km kanalizacyjnej. Ponadto, odpowiada za dwa zakłady oczyszczania ścieków, pięć lokalnych oczyszczalni, jedną stację termicznej utylizacji osadów, 47 zbiorników wodociągowych, 24 hydrofornie, trzy przepompownie wodociągowe i 77Statuetka z okazji 120. rocznicy powstania krakowskich wodociągów ścieków, a także dwie stacje zlewcze. Krakowska woda uważana jest za drugą na świecie pod względem jakości, tuż za tą dystrybuowaną w Singapurze.
 
14 lutego 1901 r. powstało przedsiębiorstwo Wodociąg Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa. Zakład Uzdatniania Wody czerpał wodę ze złóż wodonośnych w rejonie Bielan, ujmowaną przez 20 wierconych studzien na lewym brzegu Wisły. Długość ówczesnej sieci wodociągowej wynosiła 81 km, a wodę doprowadzano do 206 domowych urządzeń wodociągowych, przy liczbie ludności miasta sięgającej około 85 tys. W 1935 r. powołano przedsiębiorstwo Miejskie Wodociągi i Kanalizacja. W 1951 r. powstało państwowe Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, które w 1994 r. przekształcono w spółkę pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
 
Politechnika Krakowska współpracuje z miejskim przedsiębiorstwem wodociągowym od wielu lat. W zagadnieniach dotyczących zakresu działania spółki Wodociągi Miasta Krakowa, specjalizuje się przede wszystkim Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki i działająca w jego strukturze Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska. Katedra zajmuje się problemami zaopatrzenia w wodę, usuwania i unieszkodliwiania ścieków i odpadów, monitoringu i ochrony zasobów wodnych. Jest przygotowana do wykonywania prac o charakterze naukowo-badawczym, technicznym, ekspertyz i opracowań studialnych w zakresie: ujęć wody, pompowni, zbiorników wody czystej i surowej, sieci i instalacji wodociągowych oraz przesyłu wody; sieci i instalacji kanalizacyjnych, zbiorników retencyjnych, przelewów burzowych, syfonów, pompowni kanalizacyjnych; badań niezawodności urządzeń, obiektów oraz systemów wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z optymalizacją ich działania; badań symulacyjnych i eksploatacyjnych funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę; projektowania stref ochronnych ujęć wody powierzchniowej, zapobiegania i badania skutków zanieczyszczeń obszarowych, opracowywania ocen oddziaływania na środowisko; usuwania, utylizacji i składowania odpadów; oczyszczania wody i ścieków, przeróbki osadów ściekowych, odnowy wody ze ścieków do ponownego wykorzystania w przemyśle, prac analitycznych; pomiarów poziomu zanieczyszczenia świetlnego i identyfikacji jego źródeł. 
 
(bk)
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Politechnika Krakowska znalazła się wśród dwunastu polskich uczelni, które otrzymały akredytację Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Celem inicjatywy jest wyłonienie jednostek gwarantujących swoim doświadczeniem oraz potencjałem organizacyjnym i merytorycznym przeprowadzenie wysokiej jakości kursów języka polskiego.
 
K1 logo dopuszcz wers podstawowa PL RGB 02 
 
Uzyskanie akredytacji Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej warunkowane jest realizacją poszczególnych typów kursów NAWA: Kursu Przygotowawczego NAWA, Letniego kursu NAWA, Zdalnego letniego kursu NAWA, Letniego kursu NAWA dla lektorów-cudzoziemców, Zdalnego letniego kursu NAWA dla lektorów-cudzoziemców. Oprócz Politechniki Krakowskiej i jej Międzynarodowego Centrum Kształcenia, akredytację otrzymały: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytet Rzeszowski. 
 
Z wymienionych szkół wyższych, najwięcej – 10 – realizuje Kurs Przygotowawczy NAWA, a 9 – Letni Kurs NAWA. Uzyskana akredytacja upoważnia do udziału w programach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na realizację kursów w latach 2021–2023. Nabory na organizację i realizację poszczególnych kursów będą ogłaszane cyklicznie, zgodnie z ogłoszeniami poszczególnych programów.
 
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej zostało utworzone w 1985 r. jako Ośrodek Kształcenia Urbanistów dla Krajów Rozwijających się. W roku 2002 Ośrodek przekształcono w Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Studiów Urbanistycznych. Od 2007 r. nosi obecną nazwę. 
 
Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK prowadzi kursy przygotowawcze do studiów technicznych, architektonicznych, ekonomicznych, humanistycznych i artystycznych, na wszystkich poziomach kształcenia. Przygotowuje studentów z zagranicy do studiów polskojęzycznych i anglojęzycznych. MCK jest jedną z kilku renomowanych jednostek, do których kierowani są stypendyści NAWA. Każdego roku kursy przygotowawcze podejmuje tu około 150 cudzoziemców, z czego większość stanowią stypendyści Rządu RP. Międzynarodowe Centrum Kształcenia prowadzi też własny nabór zagranicznych kandydatów na studia w Polsce. Po ukończeniu kursów przygotowawczych, absolwenci MCK PK podejmują studia na PK lub innych wiodących uczelniach.
 
(bk)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
Puszka akcji "Pola Nadziei" 26 maja br. na wszystkich kampusach Politechniki Krakowskiej oraz Osiedlu Studenckim w Czyżynach odbyła się kwesta na rzecz osób terminalnie chorych z Hospicjum św. Łazarza w Krakowie w ramach 25. edycji akcji „Pola Nadziei”. W ciągu kilku godzin udało się zebrać ponad 10 tys. zł i 6,50 euro. 
 Symbol akcji "Pola Nadziei" - żonkil
Akcja „Krakowskie Pola Nadziei”, której symbolem jest żonkil, odbywa się każdej wiosny, począwszy od 1998 r. Wydarzenie organizuje Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”. Akcja „Pola Nadziei” pozwala zwrócić uwagę społeczeństwa na los osób nieuleczalnie chorych, a także pozyskać fundusze na działalność hospicjum. Szczególne znaczenie ma wymiar edukacyjny przedsięwzięcia, pozwalający uwrażliwić najmłodszych członków społeczeństwa na potrzeby osób chorych, starszych i z niepełnosprawnościami.
 
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” działa od 1981 r. Obejmuje całościową i profesjonalną opieką osoby terminalnie chore, głównie na nowotwory. Pomoc świadczona jest na oddziale stacjonarnym, a także w domu pacjenta. Dzięki staraniom członków Towarzystwa w 1996 r. został wybudowany dom – Hospicjum św. Łazarza. Co ważne, świadczona opieka hospicyjna jest nieodpłatna. 
 
Politechnika Krakowska od wielu lat włącza się w akcję „Pola Nadziei” i prowadzi kwestę na kampusach uczelni. Również i w tym roku społeczność PK nie zawiodła. Udało się zebrać ponad 10 tys. zł i 6,50 euro.
 
Więcej informacji na temat „Pól Nadziei” na: www.polanadziei.pl
 
 
 
(bk)
 
Fot.Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Twórca szachów diagonalnych – dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PK z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej – zajął 2. miejsce (kategoria Najlepsze rozwiązanie jakościowe) w Rankingu Polskiego Radia „Innowacje 2021”. Laureatów ogłoszono w piątek 26 marca. 
 
Prof. Zbigniew Kokosiński i jego diagonalne szachyKapituła Rankingu przyznała nagrody w czterech kategoriach: Najlepsze rozwiązanie jakościowe, Najlepsze rozwiązanie ekologiczne, Najlepsze rozwiązanie społeczne, Najlepsze rozwiązanie usługowe. Przedsięwzięcie organizowane przez Polskie Radio służy promowaniu nowatorskich projektów, produktów, a także usług opracowanych przez polskie firmy. 
 
Laureaci każdej z kategorii zostali ogłoszeni w trakcie specjalnego wydania audycji ekonomicznej „Winien i ma” emitowanej na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia. 
 
Dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PK (kierownik Katedry Automatyki i Informatyki na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej) zajął 2. miejsce ex aequo z firmą Samurai Labs sp. z o. o. w kategorii Najlepsze rozwiązanie jakościowe. Uczony z Politechniki został doceniony za świeże spojrzenie na królewską grę. Stworzył jej zupełnie nową odmianę – szachy diagonalne. 
 
Pomysł autorstwa prof. Kokosińskiego pozwala na stosowanie wszystkich reguł znanych z szachów klasycznych. Twórca jednak podkreśla, że nie da się wygrać partii w kilku posunięciach, jak to bywa czasem w szachach tradycyjnych, gdy trafimy na słabego przeciwnika. Co ważne, w tym wariancie nie trzeba inwestować w nową szachownicę. Do gry wystarczy klasyczna szachownica 64-polowa. Należy ją tylko obrócić — w stosunku do standardowego ustawienia — o kąt minus 45 stopni. 
 
Dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PK, który zajmuje się na co dzień zaawansowanymi problemami informatycznymi, takimi jak generacja obiektów kombinatorycznych, równoległe procesory i algorytmy, programowalne systemy cyfrowe czy optymalizacja kombinatoryczna, wymyślił nową odmianę szachów rok temu. Sam jest pasjonatem królewskiej gry od czasów szkoły podstawowej. 
 
Więcej o szachach diagonalnych można przeczytać w artykule autorstwa Lesława Petersa w czasopiśmie „Nasza Politechnika” (wydanie z grudnia 2020 r.). 
 
(bk)
 
Na zdjęciu, prof. Zbigniew Kokosiński i jego diagonalne szachy / fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
Opracowane przez studentów z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej, materiały hydrożelowe, które mogą pełnić rolę innowacyjnych opatrunków III generacji do zastosowania w leczeniu martwicy skóry, zostały docenione srebrnym medalem podczas EUROINVENT – European Exhibition of Creativity and Innovation. Wystawa odbywała się w dniach 26-28 maja br. w rumuńskich Jassach. 
 
zespół z z Koła Naukowego Materiałów Funkcjonalnych SMART-MAT pozuje do zdjęcia w laboratoriumEUROINVENT to wydarzenie, które umożliwia naukowcom i wynalazcom przedstawienie rezultatów prac oraz badań z różnych dziedzin nauki. W Rumunii swoje rozwiązanie pn. „Transdermalne systemy hydrożelowe zmodyfikowane substancjami czynnymi wspomagającymi leczenie martwicy skóry” zaprezentowali studenci z Koła Naukowego Materiałów Funkcjonalnych SMART-MAT, działającego na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej. Funkcję opiekuna naukowego koła pełni dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK. Studencki projekt, doceniony srebrnym medalem, uzyskał dofinansowanie w ostatniej edycji konkursu FutureLab PK na projekty studenckie. Żacy mogą przeznaczyć otrzymane środki m.in. na zakup materiałów i aparatury badawczej. Laureaci konkursu otrzymują także wsparcie mentorów. opatrunki hydrożelowe opracowane przez studentów z PK prezentowane na ręce
 
Zespół, który opracował rozwiązanie nagrodzone w czasie wystawy EUROINVENT, tworzą: Mateusz Jamroży (student III roku kierunku nanotechologie i nanomateriały, przewodniczący KN SMART-MAT), Julia Wieczorek (studentka III roku kierunku nanotechnologie i nanomateriały), Mateusz Gruca (student III roku kierunku nanotechnologie i nanomateriały), Dominika Wanat (studentka III roku kierunku inżynieria materiałowa), a także – będące opiekunami projektu FutureLab PK – dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK, mgr inż. Sonia Kudłacik-Kramarczyk, mgr inż. Anna Drabczyk, mgr inż. Magdalena Głąb (doktorantki na PK). Mentorem w projekcie jest również dr n. biol. lek. med. Magdalena Kędzierska z Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. 
 
Rozwiązanie stworzone na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki jest dedykowane pacjentom z trudno gojącymi się ranami oparzeniowymi skóry, odleżynowymi oraz owrzodzeniowymi. Brak odpowiedniej pielęgnacji takich ran może prowadzić do miejscowej martwicy (nekrozy) skóry, a także zakażenia bakteryjnego, które w skrajnych przypadkach skutkuje amputacją kończyny lub nawet śmiercią. Leczenie wymienionych rodzajów ran jest długotrwałe i wymaga od pacjentów bardzo dużego zaangażowania i systematyczności, by z czasem przywrócić prawidłowe funkcjonowanie komórek naskórka. 
 
Tradycyjne opatrunki stosowane w leczeniu ran nie posiadają w swoim składzie dodatkowych substancji aktywnych, które mogą wspomagać proces gojenia. Ponadto, opatrunek często przyrasta do rany i powoduje uszkodzenie warstwy zewnętrznej skóry podczas jego zmiany. Pomocą w tej sytuacji są opatrunki hydrożelowe, które tworzą odpowiednie środowisko do gojenia się ran, a przy tym dostarczają substancje lecznicze wspomagające proces gojenia. Innowacyjność systemów hydrożelowych z Politechniki Krakowskiej polega na ichopatrunki hydrożelowe opracowane przez studentów z PK prezentowane na ręce wielofunkcyjności: tworzą barierę dla drobnoustrojów, nie przywierają do rany, pochłaniają wysięk z rany i dostarczają substancji o działaniu bakteriobójczym oraz wspomagającym gojenie. Nowatorskie jest też użycie bazy polimerowej oraz – wprowadzonych do matrycy polimerowej – substancji aktywnych, które nadają materiałom nowych, unikatowych właściwości. 
 
Studencki zespół z Koła Naukowego Materiałów Funkcjonalnych SMART-MAT już od kilku lat zajmuje się tematyką opatrunków hydrożelowych. – Opracowujemy materiały, które mogą mieć zastosowanie w terapii antynowotworowej oraz zajmujemy się tematyką leczenia ran oparzeniowych, owrzodzeniowych oraz odleżyn. W związku z dużym zapleczem merytorycznym pochodzącym od naszego mentora, dr Magdaleny Kędzierskiej, mamy możliwość konfrontacji opracowanych przez nas materiałów z rzeczywistymi problemami, które wynikają z leczenia trudno gojących się ran i przeciwdziałania nekrozie skóry – mówi przewodniczący koła SMART-MAT Mateusz Jamroży. – Cieszymy się, że nasza praca została doceniona na arenie międzynarodowej. Jest to dla nas duży sukces i ogromna motywacja do dalszych działań
 
Prace studenckiego zespołu z Politechniki Krakowskiej zdobyły międzynarodowe uznanie już wcześniej. W marcu br. „Hydrożele chitozanowe zmodyfikowane substancjami aktywnymi jako systemy transdermalne do leczenia martwicy skóry” nagrodzono srebrnym medalem Międzynarodowej Wystawy Wynalazków GENEVA INVENTIONS. Jak tłumaczy mgr inż. Sonia Kudłacik-Kramarczyk, doktorantka na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki, rozwiązanie docenione w Genewie to również opatrunki hydrożelowe, jednak zawierające odpowiednie leki z grupy antybiotyków, przeznaczone do leczenia ran powstałych w wyniku stopy cukrzycowej – jednego z najczęstszych powikłań cukrzycy. – Opracowaliśmy materiały, które posiadają odpowiednie właściwości mechaniczne i kształt, umożliwiający ich aplikację na stopie pacjenta – tłumaczy naukowczyni z PK. 
 
 
 
 
(bk)
 
 
 
 
Na zdjęciach, 1) członkowie Koła Naukowego Materiałów Funkcjonalnych SMART-MAT, 2 i 3) opatrunki hydrożelowe opracowane przez studentów z PK / fot. KN SMART-MAT
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 

Dwadzieścia studenckich projektów zostanie dofinansowanych w drugiej edycji „Konkursu na projekty studenckie PK”, organizowanego przez FutureLab Politechniki Krakowskiej. Projekty zostaną sfinansowane w 2021 roku. 

 

 

plakat konkursu na projekty studenckieNa ogłoszony pod koniec października 2020 r. konkurs wpłynęło 25 zgłoszeń. Każda grupa projektowa oprócz formularza musiała dostarczyć harmonogram realizacji projektu wraz z preliminarzem wydatków. Wnioski projektowe oceniała Rada Naukowa FutureLab PK, w skład której weszli przedstawiciele ośmiu wiodących dyscyplin naukowych, wokół których prowadzona jest działalność badawcza na Politechnice Krakowskiej, a także przedstawicie otoczenia społeczno-gospodarczego.

 

Nagrodzone projekty musiały nie tylko wyróżniać się innowacyjnością pomysłu. Równie ważnymi dla jury aspektami były jasno określony cel projektu oraz możliwość realizacji i praktycznego wykorzystania go w przyszłości. Istotne były także oryginalność pracy, nowatorskie podejście do zagadnienia, zakres projektu i przyjęta metodologia. 

 

Na wsparcie studentów Politechnika Krakowska przeznaczy blisko 400 tys. zł z funduszy programu POWER i środków prorektora ds. studenckich. Dofinansowanie, które otrzymają laureaci konkursu może zostać przeznaczone na zakup materiałów i aparatury badawczej, niezbędne oprogramowanie, wyjazdy studyjne, szkolenia i warsztaty, a także opłacenie dodatkowych prac zleconych niezbędnych dla realizacji projektu. Dużym wsparciem przy realizacji projektów będzie dla laureatów opieka mentorów z Politechniki Krakowskiej i z otoczenia biznesowego oraz pomoc w działaniach promocyjno-marketingowych. 

 

FutureLab PK planuje najbliższym czasie spotkania online z laureatami konkursu, w celu wspólnego ustalenia ostatecznego harmonogramu prac.

 

 

 

 


Lista nagrodzonych projektów:

  • Ławica hybrydowych pojazdów podwodnych z dwutorowym systemem komunikacji

Projekt: budowa ławicy semiautonomicznych pojazdów podwodnych, wyposażonych w hybrydowy system napędowy, autorski układ komunikacji oraz bezobsługowy system ładowania i zdolnych do wspólnej realizacji wyznaczonych zadań obserwacyjnych. Projekt stanowi kontynuację działań zrealizowanych w poprzedniej edycji konkursu.

Zespół: studenci z Wydziału Mechanicznego

 

  • Badawczy Autonomiczny Łazik Planetarny

Projekt: inicjatywa naukowa zrzeszająca studentów przy Kole Naukowym AstroPK. Głównym celem projektu jest poszerzenie umiejętności studentów oraz poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych, a także otwarcie uczelni na nowe horyzonty.

Zespół: multidyscyplinarny zespół studentów Wydziałów PK: Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydziału Mechanicznego

 

  • Maribu – robot kelner

Projekt: alternatywne rozwiązanie dla roli kelnera w usługach gastronomicznych, pozwalające na ograniczenie kontaktu w czasach pandemii oraz optymalizację kosztów. Rozwinięcie projektu „Układ jezdny robota mobilnego”, zrealizowanego w poprzedniej edycji konkursu.

Zespół: studenci z Wydziału Mechanicznego

 

  • Dynamiczny tester symulujący duży obieg krwi

Projekt: układ mający służyć weryfikacji in vitro powłok na pokrycia elementów do kontaktu z krwią (drenów, komór systemów wspomagania serca stosowanych jako pomost do transplantacji serca).

Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz z Wydziału Mechanicznego

 

  • Projekt i budowa nowej drukarki 3D Double SLA dedykowanej do multi-materiałowych technologii wykorzystującej procesy fotopolimeryzacji

Projekt: projekt koncepcyjny oraz budowa prototypu drukarki 3D pracującej w technologii 3D Double SLA (tj.: podwójnej stereolitografii) i umożliwiającej selektywne drukowanie obiektów z żywicy fotoutwardzalnej światłem pochodzącym z dwóch niezależnych źródeł. 

Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

 

  • System rozpoznawania elementów infrastruktury w celu zwiększenia bezpieczeństwa prowadzenia tramwaju

Projekt: zaprojektowanie i wdrożenie systemu, który za pomocą obrazowania cyfrowego w czasie rzeczywistym będzie informował prowadzącego tramwaj o wskaźnikach znajdujących się przed pojazdem.

Zespół: studenci z Wydziału Mechanicznego (z KN Transport) 

 

  • Modyfikacja sorbentów do opracowania efektywnego procesu ekstrakcji pozostałości leków z wód powierzchniowych

Projekt: opracowanie procesu ekstrakcji pozostałości leków z wód powierzchniowych z użyciem zmodyfikowanych sorbentów. Do badań będą wybrane związki z grup leków przeciwbólowych, hormonów i antybiotyków.

Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

 

  • Innowacyjne żywice światłoutwardzalne do druku ultraprecyzyjnych modeli obiektów aerodynamicznych

Projekt: opracowanie kompozycji o charakterystyce absorpcyjnej dopasowanej do źródeł światła oferujących możliwość bardzo dużego skupienia wiązki oraz wydrukowanie przykładowych modeli z zastosowaniem opracowanych żywic i nowego typu laserowej drukarki 3D, powstającej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK

Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

 

  • Biwaking – modułowy schron turystyczny

Projekt: niewielki, modułowy i łatwy transporcie oraz montażu obiekt, dający możliwość schronienia indywidualnemu turyście. Projekt schronu będzie inspirowany architekturą Beskidu Niskiego. 

Zespół: grupa studentów z Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

 

  • Cargo Tram – Możliwość utworzenia koncepcji tramwaju cargo w Krakowie

Projekt: tramwaj typu cargo w Krakowie z uwzględnieniem rzeczywistego popytu na usługi przewozowe oraz oferowaną siatkę dostępnych połączeń.

Zespół: grupa studentów z Wydziału Inżynierii Lądowej i Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

 

  • Ekologiczny pawilon wystawowy z butelek PET

Projekt: konstrukcja, zbudowana z butelek PET, przeznaczona na wystawy tymczasowe. Dzięki prowadzeniu akcji proekologicznych, m.in. akcji związanej ze zbiórką plastikowych butelek w mieście, będzie promować ekologiczne rozwiązania ułatwiające wtórne użycie odpadów.

Zespół: studenci z Wydziału Architektury

 

  • Badanie wpływu kolorystycznych świateł LED wbudowanych w nawierzchnię chodnika na bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych

Projekt: ocena bezpieczeństwa pieszych w obrębie przejścia dla pieszych na wybranym skrzyżowaniu ulic oraz porównanie wyników uzyskanych dla stanu obecnego i stanu inwestycyjnego, po zamontowaniu listw oświetleniowych. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób korzystających z telefonów komórkowych podczas przekraczania jezdni.

Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii Lądowej

 

  • HABSat

Projekt: budowa prototypu satelity typu cubesat i próba wysłania go w stratosferę. Celem projektu jest m.in. praktyczne przetestowanie prototypów podzespołów satelity w warunkach zbliżonych do warunków kosmicznych.

Zespół: multidyscyplinarny zespół z Wydziałów PK: Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej i Wydziału Mechanicznego

 

  • Poligon do nauki projektowania uniwersalnego (projekt adaptowalnej przestrzeni laboratorium odwzorowującej przestrzeń zaprojektowaną przez studenta z możliwością sprawdzenia rozwiązania na wózku, o kulach, w ciemności, etc.)

Projekt: badania pokazujące zasady projektowania uniwersalnego od strony praktycznej, czyli zestawienie tradycyjnych metod z technologią VR. Taki sposób przedstawienia ma umożliwić przetestowanie projektowanych przez studentów i architektów rozwiązań w zakresie ich dostępności i funkcjonalności (rampy, pochylnie, ciemnie) jednocześnie dając możliwość wykreowania pewnych sposobów odbioru przestrzeni przez osoby niepełnosprawne korzystając z technologii VR.

Zespół: studenci z Wydziału Architektury

 

  • Mobilna stacja dokująco – ładująca dla urządzeń typu smart

Projekt: samodzielnie funkcjonująca baza dokująco-ładująca przeznaczona do telefonów, smartwatchy oraz smartbandów. Baza jednocześnie ma pełnić funkcję powerbanku i chwytaka do utrzymywania telefonu w pozycji pionowej, a ładowanie odbywałoby się zarówno przez kabel jak i indukcyjnie. 

Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

 

  • System do głosowania oparty na technologii IQRF

Projekt: opracowanie i zbudowanie systemu do głosowania z wykorzystaniem pilotów, przesyłania danych do chmury, a następnie prezentowania wizualizacji na ekranach.

Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

 

  • System sterowania procesami budynków energooszczędnych z wykorzystaniem technologii Big Data, przetwarzania w chmurze, internetu rzeczy oraz metod sztucznej inteligencji

Projekt: rozbudowa prototypu systemu sterowania procesami budynków energooszczędnych z wykorzystaniem magazynowania i analizy danych pomiarowych w chmurze, w oparciu o technologie Big Data, internetu rzeczy oraz metod sztucznej inteligencji. System ma minimalizować zużycie energii z zachowaniem komfortu użytkowego w budynkach o różnej funkcjonalności. Projekt jest rozwinięciem systemu wytworzonego w ramach pierwszej edycji konkursu FutureLab.

Zespół: multidyscyplinarny zespół z Wydziałów PK: Wydziału Architektury, Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydziału inżynierii Środowiska i Energetyki

 

  • „Dom35 – projekt modułowego ekologicznego budynku w konstrukcji drewnianej”. Etap II

Projekt: kontynuacja prac nad opracowaniem ekologicznego i biodegradowalnego (ok. 80%) budynku w konstrukcji szkieletowej drewnianej, który będzie wpisywał się w zasady projektowania zrównoważonego. Drugi etap będzie dotyczył sporządzania detali połączeń elementów prefabrykowanych zapewniających modularność obiektu, a także szczegółowego opracowania metod połączeń poszczególnych elementów budynku, sposobu montażu oraz optymalizacji przyjętych rozwiązań opracowanych w trakcie trwania prac nad pierwszym etapem.

Zespół: studenci z Wydziału Architektury

 

  • Świat bez ograniczeń – wirtualna instalacja

Projekt: wirtualna instalacja artystyczna w technologii VR, stanowiąca symbol zjednoczenia ludzi w walce z pandemią. Proces kształtowania instalacji uwzględni opinie zróżnicowanych grup społecznych na temat emocji jakie towarzyszą wszystkim w czasie pandemii.

Zespół: studenci z Wydziału Architektury we współpracy z uczelniami zagranicznymi

 

  • System sklepienny

Projekt: stworzenie powtarzalnego, uniwersalnego modułu przestrzennej, ażurowej bryły, inspirowanej geometrią gotyckich przęseł sklepiennych. Powstała struktura ma być elastyczna pod względem adaptacji i indywidualizacji estetycznej do rozmaitych funkcji, przez dowolne łączenie modułów, dobór skali i rodzaju materiałów.

Zespół: studenci z Wydziału Architektury

 

 

Projekty z listy rezerwowej:

 • VR jako narzędzie do kształcenia wyobraźni w zakresie zasad perspektywicznego rysunku, fotografii i projektu architektonicznego;
 • Modułowy przystanek wiedeński;
 • Projekt oraz budowa pojazdu typu Crosskart;
 • Design elektrycznego roweru modułowego CAMELEO;
 • Zastosowanie szkła elektrochromatycznego w projektowaniu przestrzeni wnętrz.

 

 

(JS)

 

 

{fastsocialshare}

 

 

 
 
Interdyscyplinarne podejście i współpraca nauki z przemysłem zaowocowała opracowaniem nowatorskiego implantu do chirurgicznego leczenia przepukliny pachwinowej Optomesh 3D ILAM (Inguinal Laparoskopic Anatomical Mesh). Nad pierwszą na świecie siatką przepuklinową 3D, dostosowaną do anatomii konkretnego pacjenta na podstawie badań tomografii komputerowej, pracowali medycy i inżynierowie z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Krakowskiej i łódzkiej firmy Tricomed SA. O sprawie informowaliśmy w ub. roku w artykule pt. „Polski implant przepuklinowy pomoże pacjentom i lekarzom”. 14 września 2021 r. w Szpitalu Specjalistycznym Matopat w Toruniu przeprowadzona została pierwsza na świecie operacja wszczepienia pacjentowi innowacyjnego implantu Optomesh 3D ILAM. Twórcy rozwiązania otrzymali – już w tym roku – złoty medal wystawy wynalazków w Genewie. 
 
Medal wystawy wynalazków w GenewieMiędzynarodowa Wystawa Wynalazków GENEVA INVENTIONS to jedna z najważniejszych imprez na świecie, poświęconych prezentacji wyników badań naukowych, a także nowych produktów i rozwiązań. W wydarzeniu mogą brać udział uczelnie, firmy przemysłowe i handlowe, stowarzyszenia oraz indywidualni badacze. W tym roku szwajcarska wystawa odbywała się w dniach 16-20 marca w formie zdalnej. Wśród nagrodzonych rozwiązań znalazł się spersonalizowany implant przepuklinowy, opracowany wspólnie przez zespół polskich medyków i inżynierów pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Macieja Śmietańskiego z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dr. hab. inż. Krzysztofa Karbowskiego, prof. PK z Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej oraz dr. hab. inż. Witolda Sujki i specjalistów z firmy Tricomed SA. 
 
Implant Optomesh 3D ILAM, czyli pachwinowa anatomiczna siatka do laparoskopii jest niewchłanialnym, chirurgicznym wyrobem siatkowym o przestrzennej konstrukcji, wytwarzanym techniką dziewiarską z monofilamentowej transparentnej i niebieskiej przędzy. – Implant dostosowany do anatomii konkretnego pacjenta został opracowany na postawie obrazów tomografii komputerowej. To pozwala na dobór kształtu dopasowanego do struktur anatomicznych pachwiny danego pacjenta – mówi prof. Krzysztof Karbowski z PK, współtwórca wynalazku. 
 
Naukowiec z Politechniki Krakowskiej – na podstawie wyników obrazowania metodami tomografii komputerowej 50 pacjentów – od 2019 r. pracował nad stworzeniem modelu struktur anatomicznych, na których powinien zostać oparty implant: – Analizując powyższe modele dokonałem podziału na grupy selekcyjne ze względu na budowę ciała pacjentów i doszedłem do wniosku, że dla większości pacjentów potrzebne są dwa rozmiary implantu (S-M i L), każdy w wersji prawej i lewej. Zaprojektowałem implanty, których modele, wykonane metodą druku 3D, zostały sprawdzone w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Następnie zaprojektowałem formy do termicznego kształtowania implantów, przygotowałem technologię wykonania form i programy sterujące dla 3-osiowego centrum frezarskiego. Formy zostały wykonane w laboratorium Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego PK – opisuje prof. Karbowski. Dało to możliwość opracowania nowego implantu w trzech wersjach: tzw. standardowej (dla większości pacjentów) – o wyraźnie odmiennym kształcie od dostępnych na rynku wyrobów medycznych, umożliwiającej lepsze dopasowanie do struktur anatomicznych pacjenta oraz dwóch wersji spersonalizowanych, dopasowywanych do anatomii konkretnego pacjenta.
 
Jak podkreślają twórcy nagrodzonego wynalazku, jego zastosowanie niesie korzyści zarówno dla pacjenta, jak i lekarzy. Nowy produkt bardzo dobrze dopasowuje się do struktur anatomicznych pacjenta, dzięki czemu jego wszczepienie ogranicza odczucie tzw. ciała obcego, skraca czas operacji i okres rekonwalescencji po niej, zmniejsza też ryzyko powikłań pooperacyjnych oraz ryzyko nawrotów przepuklin po operacji. Ułatwia również pracę lekarzom, bo innowacyjny implant łatwo ułożyć w strukturach anatomicznych, jest wytrzymały i nie wymaga mocowania podczas zabiegu, łatwo integruje się z ciałem pacjenta, minimalizuje ryzyko nawrotów przepuklin po operacji.
 
Międzynarodowa Wystawa Wynalazków GENEVA INVENTIONS zaowocowała także srebrnym medalem dla zespołu naukowców i studentów z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej, który zaprezentował rozwiązanie pn. „Hydrożele chitozanowe zmodyfikowane substancjami aktywnymi jako systemy transdermalne do leczenia martwicy skóry”. 
 
(bk, mas)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

KOMUNIKAT NR 4


REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ


im. Tadeusza Kościuszki


z dnia 26 marca 2021 r.


znak R.0201.50.2021

 

w sprawie organizacji pracy na Politechnice Krakowskiej od 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

 

 

 

1. W związku z sytuacją epidemiczną, w okresie od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r.:

1) poleca się zlecanie pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi świadczenie pracy zdalnej, we wszystkich przypadkach, gdy ich obecność na terenie uczelni nie jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania PK. Polecanie pracy zdalnej odbywa się na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 25 z dnia 26 lutego 2021 r.,
2) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy świadczą pracę na terenie Politechniki Krakowskiej świadczą ją w godzinach od 8.00 do 14.00., z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, w tym:

a) ograniczenia wszelkich kontaktów osobistych do absolutnego minimum, na rzecz załatwiania spraw zdalnie: przy pomocy poczty elektronicznej, telefonów i innych dostępnych narzędzi,
b) stosowania się do zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczki.


3) wszelkie zebrania, spotkania, narady, posiedzenia odbywają się zdalnie, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość,
4) ogranicza się dostęp na teren i do budynków PK dla osób niebędących pracownikami, studentami lub doktorantami PK. Informacje o ograniczeniach w formie pisemnej zostaną rozmieszczone na drzwiach wejściowych do budynków uczelni.

 

2. W pozostałym zakresie Politechnika Krakowska funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie nr 25 z dnia 26 lutego 2021 r. oraz Zarządzenie nr 17 z dnia 2 lutego 2021 r.

 

 

R E K T O R

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

 
 
1 czerwca na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej dokonano otwarcia Laboratorium EduNet. Nowa placówka działa w ramach Międzynarodowej Sieci Edukacyjnej, powstałej z inicjatywy firmy Phoenix Contact, a zrzeszającej około 150 placówek tego typu w 35 krajach świata. Laboratorium EduNet daje studentom możliwość wykonywania prac inżynierskich i magisterskich przy wykorzystaniu możliwości narzędzia PLCnext Technology oraz dostęp do oferty certyfikowanych kursów. – Laboratorium zapewnienia młodym ludziom praktyczny kontakt z technicznymi rozwiązaniami będącymi wiodącą nowością na rynku – mówi dr inż. Anna Romańska-Zapała, opiekun Laboratorium Inteligentnych Systemów Sterowania, którego częścią jest EduNet PK. 
 
Symbolicznego przecięcia wstęgi przed wejściem do laboratorium EduNet dokonali dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK, dr inż. Anna Romańska-Zapała oraz prezes Phoenix Contact Sp. z o.o. Maciej Merek. Otwarcie nowej placówki było możliwe dzięki umowie o współpracy zawartej między WIEiK a Phoenix Contact. 
 
 
Otwarcie Laboratorium EduNet na Politechnice Krakowskiej Otwarcie Laboratorium EduNet na Politechnice Krakowskiej Otwarcie Laboratorium EduNet na Politechnice Krakowskiej
 
 
Na potrzeby nowej placówki, która działać będzie w ramach istniejącego Laboratorium Inteligentnych Systemów Sterowania Katedry Automatyki i Informatyki, Phoenix Contact – światowy lider i innowator w dziedzinie elektryfikacji, usieciowienia i automatyzacji – przekazała 5 stanowisk badawczo-dydaktycznych wraz z oprogramowaniem w technologii PLCnext, będącej platformą automatyki przemysłowej, składającej się m.in. z otwartego sprzętu, modułowego oprogramowania do projektowania i globalnej społeczności. Dodatkowo, studenci i pracownicy PK otrzymali dostęp do rozbudowanej platformy edukacyjnej, gdzie można znaleźć ponad 50 starannie dopracowanych kursów z różnych tematów inżynierii automatyki – wszystko we współpracy z uczelniami biorącymi udział w projekcie i firmą Phoenix Contact. 
 
Jak mówi dr inż. Anna Romańska-Zapała, korzyści wynikające z uruchomieniem laboratorium EduNet są bardzo szerokie. – Dla uczelni to m.in. budowanie praktycznych laboratoriów opartych na nowoczesnych technologiach, udział w międzynarodowych konferencjach i możliwość współpracy z innymi uczelniami, a także korzystanie z oferty certyfikowanych kursów. Z kolei dla studentów realne staje się wykonywanie prac inżynierskich i magisterskich przy wykorzystaniu możliwości PLCnext oraz wyjazdy na międzynarodowe staże. Korzysta również przemysł, ponieważ zyskuje absolwentów o wysokich kwalifikacjach – tłumaczy naukowczyni z Katedry Automatyki i Informatyki WIEiK. 
 Otwarcie Laboratorium EduNet na Politechnice Krakowskiej  Otwarcie Laboratorium EduNet na Politechnice Krakowskiej

  

Otwarcie Laboratorium EduNet na Politechnice Krakowskiej  

 
Nowe laboratorium pozwoli studentom zrealizować niezwykłe projekty, m.in. dwa interdyscyplinarne przedsięwzięcia („Analiza wykonalności interpretatora gestów przy pomocy sztucznej inteligencji do sterowania modelem 3D inteligentnego domu” oraz „Analiza ilościowa strumienia wyjść separatora urobku rud szlachetnych za pomocą obrazu z kamery 3D” – projekt realizowany przy współpracy z firmą Comex Polska Sp. z o. o.), które otrzymały dofinansowanie w konkursie FutureLab PK na projekty studenckie. 
 
W ramach współpracy z firmą Phoenix Contact, planowane są wyjazdy studyjne do zakładów produkcyjnych, a także udział członków Międzywydziałowego Koła Naukowego Inteligentna Integracja Innowacji (3I), którego opiekunami naukowymi są dr inż. Anna Romańska-Zapała i prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc z Wydziału Architektury, w międzynarodowym konkursie xplore 2023 Technology Award for a sustainable. Autorzy najlepszych projektów mają szansę na zdobycie nagrody finansowej na ich realizację. 
 Otwarcie Laboratorium EduNet na Politechnice Krakowskiej  Otwarcie Laboratorium EduNet na Politechnice Krakowskiej

 


Otwarcie Laboratorium EduNet na Politechnice Krakowskiej  

 
Jest mi niezmiernie miło, iż udało się zrealizować moje marzenie o laboratorium wyposażonym w najnowsze technologie z dziedziny automatyki. Możliwość współpracy w międzynarodowym środowisku akademickim, przy wsparciu firmy Phoenix Contact, to niepowtarzalna szansa na skuteczną pracę badawczą. Uważam, że największą wartością tego szczególnego miejsca jest zapewnienie młodym ludziom praktycznego kontaktu z technicznymi rozwiązaniami będącymi wiodącą nowością na rynku. To dobry fundament do dalszych działań – mówi Anna Romańska-Zapała. 
 
Międzynarodowa Sieć Edukacyjna EduNet zrzesza około 150 laboratoriów w 35 krajach świata. W Polsce działa kilka taki placówek, m.in. na Politechnice Poznańskiej, Politechnice Wrocławskiej, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie czy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
 
(bk)
 
 
Na zdjęciach, otwarcie Laboratorium EduNet na PK / fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Politechnika Krakowska i Akademia Nauk Republiki Czeskiej zwarły szeregi i wspólnie realizują projekt, który otrzymał finansowanie w konkursie CEUS-UNISONO, organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki i agencje wspierające badania naukowe z Czech, Austrii oraz Słowenii. Kierownikiem projektu na PK jest dr hab. inż. Szczepan Bednarz z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Naukowcy z Polski i Czech będą zajmować się polielektrolitami opartymi na odnawialnym kwasie itakonowym. Kwas ten jest związkiem służącym obecnie jako dodatek przy produkcji kauczuków i innych polimerów, w tym wykorzystywanych do zmiękczania wody, np. w środkach piorących lub produktach do zmywania. Kwota wsparcia projektu dla strony polskiej wynosi 922 800 zł.
 
Dr hab. inż. Szczepan BednarzMiędzynarodowy program CEUS służy dofinansowaniu badań podstawowych planowanych do realizacji we współpracy zespołów badawczych z dwóch lub trzech krajów uczestniczących w programie. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Narodowe Centrum Nauki, a także agencje finansujące badania naukowe z Austrii (FWF – niem. Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung / ang. Austrian Science Fund), Czech (GAČR – cz. Grantová agentura České Republiky / ang. Czech Science Foundation) oraz Słowenii (ARRS – słoweń. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije / ang. Slovenian Research Agency). W ramach grantu konkursowego CEUS-UNISONO, Politechnika Krakowska i Instytut Chemii Makromolekularnej Akademii Nauk Republiki Czeskiej prowadzą badania pn. „Polielektrolity oparte na odnawialnym kwasie itakonowym do otrzymywania samoorganizujących się hydrożeli nanokompozytowych”. Osobą odpowiedzialną za projekt ze strony polskiej jest dr hab. inż. Szczepan Bednarz (Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej WIiTCh PK), a ze strony czeskiej dr inż. Hynek Beneš (Grupa Przetwarzania Polimerów, Instytut Chemii Makromolekularnej Akademii Nauk Republiki Czeskiej). 
 
Wspólny projekt to pokłosie wcześniejszej współpracy pomiędzy PK a czeską instytucją naukową, która rozpoczęła się w 2016 r. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem był projekt networkingowy pn. „The Advanced Biomaterials Group (ABIOG)”, którego Politechnika Krakowska była liderem. Inicjatywa otrzymała wsparcie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (konkurs Small Grants Programme). We współpracy z naukowcami z Instytutu Chemii Makromolekularnej Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Instytutu Polimerów Słowackiej Akademii Nauk oraz z Uniwersytetem Techniczno-Ekonomicznym w Budapeszcie, został zorganizowany cykl kilkudniowych spotkań seminaryjnych w jednostkach macierzystych instytucji realizujących projekt. Kolejną inicjatywą była organizacja konferencji naukowej „8th Workshop on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry” – projektowi liderował praski Instytut Chemii Makromolekularnej. Ponadto naukowcy z PK wraz ze swoimi czeskimi kolegami prowadzili wspólne badania naukowe, których celem – oprócz aspektów badawczych – było znalezienie takiej tematyki, która wzbudzi zainteresowanie obydwu zespołów. Wyniki tych prac stały się podstawą do złożenia wniosku o finansowanie w CEUS-UNISONO. 
 
Jak tłumaczy dr hab. inż. Szczepan Bednarz (na zdjęciu / archiwum prywatne), opracowywanie technologii otrzymywania polimerów z surowców odnawialnych, jako alternatywy dla polimerów petrochemicznych, jest w ostatnich latach tematem bardzo aktualnym z powodów ekologicznych, będących podstawą gospodarki obiegu zamkniętego. – Kwas itakonowy to substancja naturalna wytwarzana przez mikroskopijne grzyby. Na skalę przemysłową jest on produkowany metodami biotechnologicznymi. Związek ten służy obecnie głównie jako dodatek przy produkcji kauczuków i innych polimerów, w tym służących do zmiękczania wody, np. w środkach piorących lub produktach do zmywania – wyjaśnia naukowiec z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK
 
schematZe względu na duży potencjał kwasu itakonowego, który może stanowić materiał wyjściowy do syntezy szerokiej gamy różnych produktów chemicznych, a także – w przeciwieństwie do petrochemicznego kwasu akrylowego i metakrylowego – odnawialność, zainteresowanie naukowe tym związkiem jest co raz większe. W krajach Unii Europejskiej zrealizowano kilka dużych projektów badawczych z udziałem czołowych uczelni i wiodących firm branży chemicznej. Prace dotyczyły rozwijania technologii z zastosowaniem tego naturalnego kwasu. Projekt z udziałem Politechniki Krakowskiej wpisuje się w ten nurt. 
 
Dzięki naszym badaniom wstępnym odkryliśmy, że w pewnych warunkach możliwe jest przekształcenie kwasu itakonowego w polimery o bardzo dużych cząsteczkach, nieznanych wcześniej dla tego związku. Roztwory wodne tych polimerów w temperaturze pokojowej bardzo łatwo i szybko tworzą hydrożele. Wystarczy taki roztwór energicznie zmieszać z zawiesiną odpowiedniego minerału ilastego – mówi dr hab. inż. Szczepan Bednarz. – Uzyskane materiały maję szereg interesujących cech: składają się w 80-90 proc. z wody, składnik polimerowy i mineralny są tanie i nietoksyczne, a dodatkowo pochodzą one z surowców odnawialnych. Naukowcy chcą m.in. wyjaśnić zjawisko samoorganizacji, zachodzące dzięki oddziaływaniom jonowym w układach wodnych polielektrolit-nanonapełniacz-dyspersant, które prowadzi do spontanicznego tworzenia się nanokompozytowych hydrożeli. Zrozumienie tego zjawiska pozwoli m.in. na uzyskanie bardziej wytrzymałych mechanicznie materiałów hydrożelowych. 
 
Głównym celem polskich i czeskich badaczy jest pozyskanie nowej wiedzy podstawowej, która ma również znaczenie praktyczne i posłuży do stworzenia nowych lub ulepszenia istniejących produktów i rozwiązań. Nanokompozytowe materiały hydrożelowe mogą być stosowane w rolnictwie, zwiększając efektywność pobierania wody i składników odżywczych przez rośliny. Są one też obiecującymi superabsorbentami do produkcji środków higienicznych. Co więcej, mają potencjalne zastosowanie w systemach do kontrolowanego uwalniania leków i inżynierii tkankowej. Warto podkreślić, że materiały te mogą być formowane za pomocą reaktywnego wtrysku do form lub drukowania 3D i przybierać różne kształty. – W projekcie będziemy badać właściwości i wskazywać potencjalne zastosowania dla uzyskanych, nowych materiałów, a dzięki temu eksplorować nowe chemiczne sposoby zagospodarowania kwasu itakonowego – wskazuje kierownik projektu na Politechnice Krakowskiej. 
 
Realizacja polsko-czeskiego przedsięwzięcia rozpoczęła się formalnie 10 lutego br. Potrwa do lutego 2024 r. Finansowe wsparcie działań dla strony polskiej wynosi 922 800 zł.
 
 
(bk)
 
 
 
Schemat przedstawia sposób syntezy polielektrolitów z kwasem itakonowym o niespodziewanie dużych ciężarach cząsteczkowych, modyfikacji mineralnego nanonapełniacza oraz proponowany mechanizm tworzenia się nanokompozytowego hydrożelu fizycznego dzięki zjawisku samoorganizacji / grafika z opisu projektu na potrzeby konkursu CEUS-UNISONO
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
„Politechnika 2100” – taką nazwę nosi koncepcja zagospodarowania terenów Politechniki Krakowskiej w Czyżynach, wpisująca się w wieloletnią perspektywę rozwoju uczelni. Koncepcja dla Czyżyn jest częścią długoterminowego „Zielonego Planu dla Politechniki”, czyli pomysłu na rozwój wszystkich kampusów uczelni, zaproponowanego w obecnej kadencji władz rektorskich. Jej ramowy kształt rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz przedstawił podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022. Ostatnio została zaś szczegółowo zaprezentowana, m.in. Senatowi uczelni. Nad koncepcją „Politechnika 2100” pracował powołany przez niego zespół ekspercki pod przewodnictwem prorektora PK dr. hab. inż. arch. Tomasza Kapeckiego, prof. PK. 
 
„Zielony Plan dla Politechniki” to zamierzenia dotyczące rewitalizacji wszystkich kampusów uczelni. Obejmują one:

 • kampus główny uczelni przy ul. Warszawskiej dla którego powstał w ostatnich latach kompleksowy projekt rewitalizacji zieleni, uzupełniony ostatnio o projekt nowego systemu jej nawadniania z wykorzystaniem deszczówki,

 • kampus przy ul. Podchorążych z „Ogrodami Łobzów”, czyli planem zagospodarowania otoczenia zabytkowego Pałacu w Łobzowie w formie parku (wkrótce Wydział Architektury PK wraz z krakowskim oddziałem SARP ma ogłosić konkurs na koncepcję zagospodarowania tego terenu),

 • kampus PK w Czyżynach dla którego została na PK opracowana koncepcja pod nazwą „Politechnika 2100”.  
 
 
Politechnika 2100 – plan na dziesięciolecia
 
– Plan dla Czyżyn nazwaliśmy „Politechnika Krakowska 2100”, bo jest koncepcją długoterminowego rozwoju kampusu Politechniki w Czyżynach w perspektywie 20, 50, a może i 100 lat. To plan dla przyszłych władz uczelni i ich zamierzeń inwestycyjnych — by z rozwagą, w sposób uporządkowany i metodyczny zarządzały tą wyjątkową przestrzenią – przedstawiał koncepcję senatorom PK rektor prof. Andrzej Białkiewicz. – Aby kształcić nowocześnie i prowadzić badania na światowym poziomie, uczelnia musi inwestować w nowe budynki dydaktyczne, laboratoria, infrastrukturę służącą studentom. W Czyżynach widzimy możliwości realizacji takich planów w wieloletniej perspektywie. Jednocześnie proponujemy tu koncepcję parku kulturowego, z ogólnodostępnym ogrodem-parkiem w centralnej części kampusu PK, z miejscami do rekreacji, uprawiania aktywności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej. Widzimy nasze Czyżyny zielone i otwarte dla naszych studentów i pracowników oraz mieszkańców Krakowa – podkreślał rektor PK.
 
Koncepcja zagospodarowania terenów zielonych w Czyżynach Koncepcja zagospodarowania terenów zielonych w Czyżynach
 
Nad koncepcją „Politechnika 2100” pracował zespół, kierowany przez prorektora ds. ogólnych dr. inż. Tomasza Kapeckiego, złożony z urbanistów, architektów, architektów krajobrazu, specjalistów zarządzania nieruchomościami, a także studentów PK. Pracowali w nim: prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski, prof. PK, dr inż. Marek Bauer, mgr inż. arch. Aleksandra Brach, mgr inż. arch. Klaudia Oleksy, mgr inż. Tomasz Dydek, mgr inż. arch. Tomasz Malec oraz Krzysztof Kusak. 
 
 
W trosce o bogactwo historyczne i przyrodnicze
 
Efektem prac zespołu jest całościowa koncepcja zagospodarowania terenów Politechniki Krakowskiej w Czyżynach, obejmująca już istniejący kampus przy Wydziale Mechanicznym PK, a także tereny obecnie niezagospodarowane – poczynając od strony południowej przy al. Jana Pawła II i istniejących już budynków Wydziału Mechanicznego, a kończąc na ulicy Bora-Komorowskiego od strony północnej. Granicę strony wschodniej wyznacza ul. Stella-Sawickiego. 
 
Ideę planu przedstawia prorektor PK prof. Tomasz Kapecki: – Plan „Politechnika 2100” jest wyważoną propozycją zachowania zielonego charakteru Czyżyn, a jednocześnie uwzględnia długoletnie plany rozwoju Politechniki w perspektywie wielu lat. Koncepcja, poprzez porządkowanie funkcji poszczególnych części terenu, wyznacza miejsca ewentualnej lokalizacji nowych inwestycji planowanych w pierwszej kolejności, drugiej i w następnych etapach. Przy przygotowywaniu koncepcji braliśmy pod uwagę bogactwo historyczne i przyrodnicze tego miejsca, tak aby w jak największym stopniu zachować jego unikatowy charakter – w otulinie pasa startowego nie jest planowana żadna zabudowa. 60 proc. powierzchni naszego kampusu mają stanowić tereny zielone, cały kampus pozostawiony będzie jako otwarty dla pracowników, studentów uczelni, mieszkańców dzielnicy i całego Krakowa
 
Zabudowa wysoka, na którą mają składać się budynki dydaktyczne i laboratoryjne (m.in. tu mógłby się znaleźć pawilon dla Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki) przewidywana byłaby  w południowo-wschodniej części kampusu, od ul. Stella-Sawickiego. Tu powstają już nowe laboratoria PK m.in. budowane jest Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej. Taka lokalizacja budynków o dużej kubaturze zapewniłaby kameralność terenom rekreacyjnym i sportowym, zlokalizowanym w części centralnej kampusu. Działałaby jak duży ekran akustyczny. 
 
 
W centrum otwarty park i zieleń
 
Część rekreacyjna, zielona, umieszczona w centrum kampusu funkcjonować ma jako Park Centralny, otwarty i dostępny zarówno dla studentów i pracowników uczelni, jak i dla mieszkańców Czyżyn. Zawierać mogłaby m.in. infrastrukturę sportową (bieżnia, otwarte korty tenisowe), mały zbiornik wodny (o funkcji  retencyjnej), ścieżkę pieszo-rowerową, budynek nowego klubu studenckiego „Kwadrat 2.0” ze sceną i widownią plenerową. – Obecny budynek klubu jest w nienajlepszym stanie, w dodatku usytuowany jest w części zamieszkałej osiedla. Odgłosy koncertów i wydarzeń klubowych mogą dochodzić do sąsiadów. Dlatego chcielibyśmy stworzyć nową siedzibę dla Kwadratu w centralnej części naszego kampusu, tak by nie generował hałasu dla obszarów zamieszkanych – wyjaśnia prorektor PK. Budynek starego Kwadratu mógłby służyć do cichej pracy pracowników i studentów PK, byłby przeznaczony na laboratoria i biura. W części zachodniej tej strefy możliwa byłaby zabudowa rozproszona o niskiej intensywności (pawilony z przeznaczeniem na działalność dydaktyczną i badawczą). 
 
Koncepcja zagospodarowania terenów zielonych w Czyżynach Koncepcja zagospodarowania terenów zielonych w Czyżynach
 
Obszar usytuowany na południe od pasa startowego to tereny zielone, z ewentualnie wkomponowaną tu rozproszoną zabudową o niskiej intensywności z przeznaczeniem na funkcje, np. takie jak modelarnia lotnicza dla młodzieży, przestrzenie dla seniorów  czy miejsca spotkań sąsiedzkich. W północnej części – na obszarze między Osiedlem Akademickim a centrum COGITEON –  koncepcja proponuje pozostawienie możliwości usytuowania tam 3 domów studenckich o wysokim standardzie, przy jednoczesnym zachowaniu większości tego terenu jako teren zielony.
 
 
Połączyć czyżyński potencjał
 
„Politechnika 2100” to projekt koncepcyjny, którego realizacja zależeć będzie od decyzji kolejnych  władz i pokoleń społeczności PK oraz oczywiście pozyskiwania finansowania na kolejne cele rozwojowe uczelni. – Proponując koncepcję „Politechnika 2100” chcemy łączyć potencjał ekspertów PK z możliwościami innych współgospodarzy Czyżyn. Sąsiedztwo instytucji kultury i nauki sprzyja spojrzeniu na Czyżyny w spójny i całościowy sposób. Dlatego jesteśmy otwarci na wymianę opinii i współpracę ze wszystkimi – mieszkańcami, partnerami z obszaru kultury, nauki i biznesu — którzy podzielają naszą troskę  o to, by przez szacunek dla bogactwa historycznego i przyrodniczego tego miejsca w jak największym stopniu zachować jego unikatowy charakter – podkreśla prorektor PK Tomasz Kapecki. 
 
Koncepcja została już przedstawiona Senatowi uczelni oraz przedstawicielom sąsiednich instytucji, w tym Muzeum Lotnictwa Polskiego, z którym łączy PK umowa o współpracy. Rektor i prorektor PK przedstawili ją także przewodniczącej Rady Dzielnicy 14 Czyżyny Annie Moksie. W tym tygodniu będzie prezentowana radnym z Komisji Infrastruktury Komunalnej Dzielnicy 14 Czyżyny. 
 
(mas)
 
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
75 lat PK krtki film o sukcesach absolwentw PKJuż 26 marca tegoroczni maturzyści i wszyscy zainteresowani będą mogli lepiej poznać Politechnikę Krakowską oraz jej ofertę dydaktyczną, a także dowiedzieć się, jakie możliwości uczelnia stwarza swoim studentom i absolwentom. Wszystko to w ramach Wirtualnego Dnia Otwartego na PK. Wydarzenie zostanie zorganizowane na Facebooku w godz. 9.30-15.00.
 
Ze względu na pandemię, dzień otwarty uczelni nie mógł odbyć się w formule stacjonarnej. Jednak wirtualna forma wydarzenia będzie równie atrakcyjna. Dla uczestników WDO na PK przygotowaliśmy materiały filmowe i prezentacje dotyczące uczelni i wydziałów, a także spotkania „na żywo” z pracownikami i studentami Politechniki Krakowskiej. Ponadto, zaplanowaliśmy czat (przez całe wydarzenie) z naszymi ekspertami – pracownikami uczelni, którzy udzielą odpowiedzi na pytania internautów. Pytania będzie można też zadawać gościom live chatów. 
 
Jak wziąć udział w wydarzeniu? To proste! Nie tryeba się nigdzie rejestrować. Wystarczy wejść na stronę Wirtualny Dzień Otwarty na PK na Facebooku i przejść w sekcję "dyskusja". To tu będziemy publikować przygotowane materiały, tu pojawią się live'y i tu także będziemy odpowiadać na wszystkie pytania.
 
Wirtualny Dzień Otwarty będzie podzielony na kilka sekcji. W pierwszej z nich pn. „Ludzie PK = Ludzie sukcesu”, uczestnicy poznają perspektywy zawodowe po studiach na Politechnice Krakowskiej, usłyszą też o osiągnięciach naszych studentów i absolwentów. W ramach sekcji „Porozmawiajmy o rekrutacji” przewidujemy m.in. live z przedstawicielką Działu Kształcenia, zaś pracownicy wydziałów odpowiedzą na najczęściej zadawane przez kandydatów pytania. W trakcie WDO będzie również okazja, by dowiedzieć się, jak wygląda życie studenckie na PK. Przybliżą je zaproszeni goście w części „Nie tylko studia”.  
 
Wirtualny Dzień Otwarty na Politechnice Krakowskiej odbędzie się 26 marca w godz. 9.30-15.00 na Facebooku
 
Ze względu na zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, niektóre z punktów programu WDO na PK mogą ulec zmianie. 
 
Okazją do zdobycia dodatkowych informacji na temat PK będzie także wydarzenie „Poznaj Polibudę Krakowską”, które 27 marca organizuje Samorząd Studencki. Uczestnicy spotkają się ze studentami za pomocą wirtualnych pokoi, będą mogli posłuchać rozmów z żakami PK, a o godz. 20.00 wziąć zdalnie udział w koncercie – niespodziance. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 17.30. Szczegóły na: poznajpk.pl.
 
(bk)
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 

 


Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej Politechniki Krakowskiej (CeWSA PK) powołano w maju na PK. Dbałość o oparte na wzajemnym szacunku relacje członków uczelnianej społeczności, profilaktyka i edukacja w obszarze psychospołecznych zagrożeń, a w razie potrzeb pomoc i wsparcie psychologiczne dla osób zgłaszających się o nie do CeWSA PK – to główne pola działań nowej jednostki pozawydziałowej.

 


zbliżenie na dwie złączone w geście pocieszenia dłonie / fot. canva.comCeWSA PK zostało powołane do podejmowania działań związanych z zapobieganiem przejawom niewłaściwego traktowania oraz wspieraniem członków naszej społeczności – pracowników, studentów i doktorantów – poszkodowanych przez niepożądane zachowania osób trzecich. Chcemy zawczasu przeciwdziałać takim zjawiskom jak dyskryminacja, molestowanie, czy mobbing, poprzez stałe programy świadomościowe i profilaktykę. Dotąd aktywność uczelni w tym obszarze była rozproszona na kilka jednostek. Powołując centrum koncentrujemy działania profilaktyczne i pomocowe w jednym miejscu, wskazujemy na ważność tego tematu dla naszej społeczności – mówi dr inż. Marek Bauer, prorektor PK ds. studenckich, pomysłodawca centrum.


Na czele centrum stoi dyrektor, w jego składzie znajdą się też Rzecznik ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji oraz rzecznik akademicki/mediator. Nowa jednostka będzie współpracować z władzami uczelni i wydziałów, rzecznikami dyscyplinarnymi, rzecznikami praw studenta i doktoranta, Akademickim Punktem Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych, działami uczelni.

 

Do zadań centrum należy przede wszystkim:

1) szeroko pojęta profilaktyka, tj. zwiększenie świadomości SA PK na temat zagrożeń psychospołecznych poprzez odpowiednią edukację,

2) kompleksowe rozpatrywanie wszystkich spraw, dotyczących niewłaściwego traktowania (tj. dyskryminacja, molestowanie), zgłaszanych do CeWSA PK za pośrednictwem Rektora PK, prorektorów, dziekanów wydziałów, Dyrektora Szkoły Doktorskiej PK, kierowników jednostek pozawydziałowych, Rzecznika Praw Studenta, Rzecznika Praw Doktoranta oraz zgłaszanych indywidualnie przez SA PK, prowadzące do ich wyjaśnienia,

3) kierowanie spraw do odpowiednich rzeczników dyscyplinarnych, nadzór nad terminowym prowadzeniem spraw oraz sprawnym przepływem dokumentacji,

4) zapewnienie dostępu do psychologicznego wsparcia dla osób poszkodowanych poprzez delegowanie spraw do Akademickiego Punktu Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych PK lub jednostek zewnętrznych,

5) opracowywanie Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej oraz Wewnętrznej Polityki Antydyskryminacyjnej dla PK,

6) opiniowanie dokumentów uczelnianych pod kątem zapobiegania występowaniu przypadków dyskryminacji i mobbingu,

7) współpraca z jednostkami uczelni przy planowaniu badań zachowań, potrzeb i preferencji członków SA PK oraz przy podejmowaniu działań wynikających z analizy wyników tych badań,

8) inicjowanie akcji i działań wspierających dobre praktyki w zakresie relacji społecznych wśród społeczności PK, w tym działań związanych z wdrażaniem deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, głównie w zakresie upowszechniania idei równości, różnorodności, tolerancji oraz respektowanie i ochrona prawa człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia.

 

Na czele nowej jednostki stanie dr inż. Elżbieta Jarosińska z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK: – Główny akcent położymy na szeroko pojętą profilaktykę, zwiększanie świadomości społeczności akademickiej PK na tematy zagrożeń psychospołecznych. W planie mamy szkolenia, webinary ze specjalistami, tworzenie narzędzi diagnostycznych do badania zagrożeń, tworzenie materiałów informacyjnych, a w przyszłości także e-kursów świadomościowych itp. – podkreśla dyrektor CeWSA PK.


Oprócz profilaktyki Centrum kompleksowo rozpatrywać będzie wszystkie sprawy, dotyczące niewłaściwego traktowania członków społeczności PK, by doprowadzić do ich rzeczowego i obiektywnego wyjaśnienia. – W przypadku sporu stron, bazować będziemy na mediacjach. Jeśli w wyniku mediacji nie zostanie zawarta ugoda, każda sprawa będzie procedowana indywidualnie, adekwatną dla jej charakteru ścieżką prawną. Ważną sprawą w przypadku każdego zgłoszenia będzie zapewnienie dostępu do psychologicznego wsparcia dla ewentualnych osób poszkodowanych. Centrum będzie w tym temacie współpracować z Akademickim Punktem Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych PK, a w razie potrzeb z zewnętrznymi specjalistami – mówi Elżbieta Jarosińska.


Sukcesem centrum będzie taka jego skuteczność w podnoszeniu świadomości i prewencji niewłaściwych zachowań, że nie będzie miało pracy… – Wierzę mocno, że CeWSA PK spełni rolę, do której została powołana, służąc całej społeczności akademickiej – mówi dyrektor jednostki.


Z Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej PK można kontaktować się mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie (tel. 512 652 855). Wkrótce ogłoszony zostanie konkurs dla studentów na logo nowej jednostki.

 

(mas)

 

{fastsocialshare}

 

 

Przypominamy, że zgodnie z organizacją roku akademickiego 2020/2021, 24 marca (środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

 

Sprawdź Organizację roku akademickiego 2020/2021

 

 

 

 

 

 {fastsocialshare}

 
 
Dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK, dr hab. inż. Magdalena Jaremkiewicz, prof. PK oraz dr hab. inż. Przemysław Jodłowski, prof. PK otrzymają wsparcie Narodowego Centrum Nauki na realizację projektów zgłoszonych w konkursach OPUS 22 i SONATA 17. NCN ogłosiło listy rankingowe. W dwóch konkursach złożono ponad 3 tys. wniosków, z czego finansowanie otrzyma 589 przedsięwzięć z zakresu badań podstawowych. 
 
OPUS jest konkursem skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń związanych z posiadanym stopniem naukowym lub doświadczeniem w prowadzeniu badań. Wszyscy konkurujący ze sobą naukowcy podlegają różnym kryteriom oceny, wśród których znajdują się m.in. poziom naukowy zaplanowanych badań, nowatorski charakter rozwiązania problemu naukowego, wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej czy osiągnięcia naukowe kierownika projektu.
 
 
 
logo poziom
 
 
 
W tej edycji konkursu OPUS, oprócz wniosków obejmujących krajowe projekty badawcze, projekty z udziałem partnerów zagranicznych lub z wykorzystaniem przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, można było składać również wnioski o finansowanie projektów realizowanych we współpracy Lead Agency Procedure w programie Weave. Dzięki tej ścieżce możliwe było zaplanowanie projektu we współpracy z zagranicznymi zespołami z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które występowały równolegle o środki na realizację tych projektów do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave.
 
W konkursie OPUS 22 do NCN wpłynęło 1866 wniosków na łączną kwotę niemal 2,3 mld zł. Finansowanie otrzymało 350 wniosków o wartości niemal 500 mln złotych. Wśród naukowców, którzy otrzymają wsparcie są naukowcy z PK. Dofinansowanie w wysokości 326350 zł na projekt „System monitorowania stanu cieplno-wytrzymałościowego elementów ciśnieniowych kotłów energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem włączania i wyłączania z ruchu” dostanie dr hab. inż. Magdalena Jaremkiewicz, prof. PK z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Wsparcie (1 884 560 zł) otrzyma również dr hab. inż. Przemysław Jodłowski, prof. PK (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej) na realizację projektu pn. „Nowoczesne materiały oparte o sieci metaloorganiczne do usuwania substancji psychoaktywnych – synteza, charakterystyka chemiczna, toksyczność i efektywność w badaniach in vitro i in vivo”. 
 
Konkurs SONATA skierowany jest do badaczek i badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań. W tej edycji konkursu złożono 1139 wniosków na łączną kwotę ponad 1 mld zł. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 239 projektów, których budżet wynosi w sumie ponad 240 mln złotych. W ramach konkursu SONATA 17 swój projekt zrealizuje dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Jej przedsięwzięcie pn. „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych z bio-polioli o rożnej strukturze chemicznej i analiza wpływu otrzymanych bio-recyklatów na proces ekspansji i właściwości nowych bio-poliuretanów” uzyskał finansowanie w wysokości 1 207 720 zł. 
 
Wyniki konkursów OPUS 22 i SONATA 17 można znaleźć na stronie NCN
 
(bk, ncn.gov.pl)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Czy odkrycie dokonane na Politechnice Krakowskiej doprowadzi do zrewidowania jednej z podstawowych teorii chemii organicznej? Jest to możliwe. Nowe światło na chemiczne procesy eliminacji rzucają badania prowadzone przez zespoły naukowe z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Ich dokonanie zostało opisane na łamach czasopisma „Molecules”.
 
rjasinskiOdkrycie chemików z PK dotyczy fundamentalnych praw rządzących chemią organiczną. Jednym z najbardziej typowych przykładów reakcji organicznych, o których można usłyszeć już w szkole średniej, są procesy eliminacji. Modelem na którym rozpatruje się te procesy jest eliminacja chlorowodoru (HCl). Podręczniki szkolne i akademickie – bazując na dziesiątkach lat prac eksperymentalnych – podają zgodnie, że eliminacja chlorowodoru z cząsteczek organicznych dokonuje się poprzez dwuetapowy mechanizm. Zachodzi on z udziałem wolnych rodników w fazie gazowej albo z udziałem jonowych produktów pośrednich w roztworze. 
 
W wyniku współpracy naukowej dwóch zespołów, którymi kierują dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK (kierownik Zakładu Chemii Organicznej, prodziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej) oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, kierownik Katedry Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej, prodziekan WIiTCh, odnaleziono i udokumentowano unikatowy przypadek jednoetapowej eliminacji chlorowodoru, bez udziału jakichkolwiek produktów pośrednich. 
 
zwzorekNasze odkrycie jest niezwykłe i może dać podstawy do zrewidowania ogólnie przyjętych w podręcznikach akademickich teorii reakcji eliminacji – mówi prof. Radomir Jasiński. – Dodatkowo zaskakujący jest fakt, że udokumentowana eliminacja zachodzi z cząsteczki zawierającej ugrupowanie trichlorometylowe (CCl3), które powszechnie znane jest jako stabilizator cząsteczek organicznych, chroniący je przed dekompozycją. Co więcej, proces ten bez problemu realizuje się w łagodnych warunkach i bez konieczności stosowania katalizatorów – wyjaśnia badacz z Politechniki Krakowskiej. 
 
Naukowcy z Politechniki Krakowskiej kontynuują swoje multidyscyplinarne prace, a ich dotychczasowe wyniki przedstawili w czasopiśmie „Molecules”, które prezentuje badania z dziedziny chemii organicznej oraz chemii produktów naturalnych. – Teraz skupiamy się na ustaleniu, jaki poziom uogólnienia można przyjąć dla dokonanego odkrycia i czy udokumentowany mechanizm to przypadek incydentalny, czy też daje się przypisać do jakiejś szerszej grupy związków organicznych? – dodaje prof. Radomir Jasiński. Uczony podkreśla, że osiągnięcie nie byłoby możliwe bez zróżnicowanego warsztatu aparaturowego, a także szerokiego spektrum spojrzeń i poglądów naukowych osób zaangażowanych w projekt. 
 
(bk)
 
 
Na zdjęciach, dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK i prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek / fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Kilka dni temu w Poznaniu odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce – największe w całym cyklu AMP. Wzięło w nich udział 1500 sportowców reprezentujących ponad 100 szkół wyższych z całego kraju. Nie mogło oczywiście zabraknąć drużyny z Politechniki Krakowskiej, która po raz kolejny pokazała swoją siłę. 
 
Akademickie Mistrzostwa Polski są ogólnopolskimi rozgrywkami sportowymi, organizowanymi regularnie przez Akademicki Związek Sportowy dla klubów uczelnianych oraz międzyuczelnianych i środowiskowych. Od stycznia do czerwca br. studenci-sportowcy rywalizują w 35 dyscyplinach. AMP w lekkiej atletyce, które odbyły się w Poznaniu (19-22 maja), stały na najwyższym poziomie. Wśród zawodników pojawili się olimpijczycy i złoci medaliści z Tokio. 
 
Zawodnicy z Politechniki Krakowskiej spisali się znakomicie i przywieźli z zawodów worek medali. Politechniczna drużyna męska zajęła III miejsce w klasyfikacji uczelni technicznych UTE (I miejsce – Politechnika Gdańska, II – Politechnika Łódzka) oraz V w klasyfikacji generalnej. 
 
Medale studentów-sportowców z PK:  Drużyna lekkoatletów z Politechniki pozuje do zdjęcia na stadionie lekkoatletycznym. Mają na sobie bluzy AZS PK
 
Patryk Marmon: I miejsce w klasyfikacji UTE, II miejsce w klasyfikacji Mistrzostw Polski AZS, III miejsce w klasyfikacji generalnej w biegu na 1500 m
 
Filip Kostkiewicz: I miejsce w klasyfikacji UTE, I miejsce w klasyfikacji Mistrzostw Polski AZS, III miejsce w klasyfikacji generalnej w skoku wzwyż
 
Piotr Kidoń: II miejsce w klasyfikacji UTE w biegu na 400 m ppł, III miejsce w klasyfikacji Mistrzostw Polski AZS
 
Sztafeta 4x400m kobiet (Maria Bielatowicz, Weronika Brachucy, Natalia Zakrzewska, Monika Małek): III miejsce w klasyfikacji UTE 
 
Sztafeta 4x100m mężczyzn (Piotr Kidoń, Jakub Stolarski, Kamil Kubala, Bartłomiej Knapczyk): II miejsce w klasyfikacji UTE 
 
Sztafeta 4x400m mężczyzn (Patryk Marmon, Filip Buliński, Piotr Kidoń, Oskar Śliwiński): II miejsce w klasyfikacji UTE 
 
Sukcesy politechnicznych sportowców nie byłyby możliwe bez pracy i zaangażowania trenerek: Iwony Zięby oraz Agnieszki Słupskiej. 
 
 
 
 
Na zdjęciu, lekkoatleci z PK podczas AMP / fot. AZS PK
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, a także prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK, dr inż. arch. Marta Urbańska, prof. PK i mgr inż. Mirosław Boryczko zostali powołani przez prezydenta RP do Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się 10 marca br. o godz. 14.00 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. 
 
ABialkiewiczW sumie prezydent Andrzej Duda powołał 33 nowych członków SKOZK. Wśród nowo powołanych osób znaleźli się m.in. historycy sztuki, konserwatorzy zabytków, architekci, przedsiębiorcy, przedstawiciele środowisk naukowych i samorządowych. W listopadzie 2020 r., po śmierci wieloletniego przewodniczącego SKOZK prof. Franciszka Ziejki, prezydent powołał Borysława Czarakcziewa (wiceprezes Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP) na stanowisko przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Jego zastępcami zostali prof. Andrzej Betlej (dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu) i prof. Andrzej Szczerski (dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie).
 
W składzie SKOZK znaleźli się też pracownicy Politechniki Krakowskiej. Wśród nich obecny rektor uczelni, prof. Andrzej Białkiewicz. Praca badawcza prof. Białkiewicza mocno wiąże się z zachowaniem dziedzictwa architektonicznego, procesami nadawania zabytkom architektury współczesnych funkcji, w tym zjawiskami desakralizacji obiektów zabytkowych. Istotnym kierunkiem jego działań architektonicznych są realizacje konserwatorskie (m.in. na Jasnej Górze w Częstochowie i Skałce w Krakowie). Wykonuje również społeczne prace związane z konserwacją zabytków m.in. jako inspektor nadzoru nad pracami konserwatorskimi w takich obiektach jak: Pałac Sztuki w Krakowie, pl. Szczepański czy Dworek Jana Prof MyczkowskiMatejki w Krzesławicach. Prof. Andrzej Białkiewicz należy do międzynarodowych stowarzyszeń działających w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego, takich jak: ICOMOS, DOCOMOMO, ReUSO, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Jest też członkiem władz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest autorem lub współautorem ponad 180 zrealizowanych projektów, w tym ponad 50 realizacji kościołów i założeń sakralnych w Polsce, a także na Ukrainie, Łotwie, w Kamerunie, na Węgrzech, Chorwacji, Republice Południowej Afryki, Słowacji.
 
Decyzją prezydenta RP, członkami Komitetu zostali również:
 
Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski – jeden z czołowych w Polsce specjalistów w zakresie waloryzacji i ochrony krajobrazów kulturowych. Był współautorem planu ochrony, na Furtakpodstawie którego Rada Miasta Krakowa podjęła w 2010 r. pionierską w skali kraju uchwałę o utworzeniu w Krakowie Parku Kulturowego Stare Miasto. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest członkiem Komitetu Ochrony Przyrody PAN.
 
Dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK – kierownik Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej (placówki badawczej odpowiedzialnej za sporządzanie ekspertyz oraz testowanie materiałów budowlanych i instalacji pod kątem komfortu cieplnego, szczelności budynków, poziomu zapylenia i hałasu). Jest autorem ponad 120 projektów architektonicznych. W 2019 roku w ramach cyklu „Zabytki i energia” zorganizował wspólnie ze Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa ogólnopolską konferencję naukową poświęconą zagadnieniu ochrony i konserwacji tynków szlachetnych z okresu modernizmu.
 
Marta UrbaskaDr inż. arch. Marta Urbańska, prof. PK – krytyk, historyk architektury. Pracuje w Katedrze Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA PK. Wykłada w kraju i za granicą. Autorka i redaktorka publikacji naukowych i fachowych, przekładów literatury architektonicznej, wystaw, jurorka konkursów. Prowadziła studia terenowe architektury historycznych ziem Rzeczpospolitej i liczne podróże studialne. Członkini Izby Architektów RP, działa w Stowarzyszeniu Architektów Polskich SARP (w latach 2015-2019 była pełnomocnikiem ZG SARP ds. dziedzictwa historycznego). Laureatka wielu odznaczeń za zasługi publiczne.
 
Mgr inż. Mirosław Boryczko – specjalista w zakresie inżynierii lądowej, asystent dydaktyczny w Katedrze Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych Wydziału Inżynierii Lądowej PK. Jest przewodniczącym Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie, autorem prac naukowych poświęconych konstrukcjom stalowym, praktykiem w zakresie zabezpieczania konstrukcyjnego zagrożonych obiektów zabytkowych.
Boryczko 
Działający od 1978 r. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa jest organizacją społeczną, której celem jest finansowanie oraz inspirowanie działań na rzecz odnowy krakowskich zabytków jako wspólnego dobra wszystkich Polaków. Przez ponad 40 lat swojej działalności SKOZK sfinansował około 5 tys. przedsięwzięć rewaloryzacyjnych w ponad 600 obiektach zabytkowych, w tym: Zamku Królewskim na Wawelu, Katedrze Wawelskiej, Kościele Mariackim, Sukiennicach, Collegium Maius UJ, na Kopcu Kościuszki. Od 1985 r. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa na mocy ustawy jest dysponentem środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (NFRZK) zasilanego środkami przekazywanymi z budżetu państwa za pośrednictwem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. SKOZK działa pod ustawowym patronatem urzędu Prezydenta RP.
 
(bk/skozk.pl)
 
 
 
 
Na zdjęciach, rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz, prof. Zbigniew Myczkowski, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK, dr inż. arch. Marta Urbańska, prof. PK, mgr inż. Mirosław Boryczko / fot. materiały PK
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Anastazja Baradaka trzyma w rękach dyplom za zajęcie I miejscaPochodząca z Białorusi Anastazja Baradaka wygrała XI Międzynarodowy Konkurs Piosenki o Nagrodę Rektora Politechniki Krakowskiej, zorganizowany przez Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK. Wydarzenie odbyło się 23 maja w Klubie Studenckim Kwadrat przy ul. Skarżyńskiego 1.
 
Każdy z uczestników wykonał dwa utwory, w tym jeden w języku polskim. Zwyciężczyni – Anastazja Baradaka – zaśpiewała „Gdzie ci mężczyźni” Danuty Rinn oraz „Take me to church” irlandzkiego piosenkarza Hoziera. 
 
Na drugim miejscu uplasowała się Daria Litwiniuk z Białorusi, która wykonała piosenki „Pocałuj noc” Varius Manx i „Driver’s Licence” Olivii Rodrigo. Występ uczestniczki zdobył duże uznanie widowni – Darię Litwiniuk uhonorowano nagrodą publiczności. Trzecie miejsce w Konkursie Piosenki o Nagrodę Rektora PK wywalczył Delgemuren Borbaatar z Mongolii, wykonawca utworów „Luźno” Baranowskiego i „Feeling good” Michaela Bublé. Jury przyznało także wyróżnienie dla Jaryny Surmińskiej z Ukrainy. Uczestniczka zaśpiewała piosenkę ludową „Gdy ruszył na wojenkę” i „Miejsca szczęśliwych ludzi” Skriabina. 
 
Międzynarodowy Konkurs Piosenki o Nagrodę Rektora PK zorganizowało Międzynarodowe Centrum Kształcenia – pozawydziałowa jednostka Politechniki Krakowskiej, która prowadzi przede wszystkim językowe kursy przygotowawcze dla cudzoziemców, chcących podjąć studia w Polsce. Politechnika Krakowska jest jedną z 12 polskich szkół wyższych, którym została przyznana Akredytacja Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) na lata 2021-2023. MCK PK uzyskało ją na prowadzenie Kursu Przygotowawczego NAWA.
 
Inicjatorem powstania Centrum był wybitny architekt i urbanista, prof. Stanisław Juchnowicz. Jednostkę, jako Ośrodek Kształcenia Urbanistów dla Krajów Rozwijających się, powołał 31 lipca 1985 r.  minister nauki i szkolnictwa wyższego. W roku 2002 Ośrodek został przekształcony w Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Studiów Urbanistycznych, a w 2007 r. w Międzynarodowe Centrum Kształcenia. 
 
(bk)
 
 
 Daria Litwiniuk podczas występu  Delgemuren Borbaatar podczas występu

 

Jaryna Surmińska podczas występu 

 

 

Na zdjęciach, laureaci XI Międzynarodowego Konkursu Piosenki o Nagrodę Rektora Politechniki Krakowskiej: z dyplomem Anastazja Baradaka; poniżej, od lewej: Daria Litwiniuk, Delgemuren Borbaatar, Jaryna Surmińska / fot. Jan Zych

 

 

 

 

 
{fastsocialshare}
 
 
Autorzy prac dyplomowych obronionych na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej zostali docenieni w I edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu dachów zielonych i żyjących ścian, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”. Laureaci z PK to najliczniej reprezentowana grupa wśród finalistów. 
 
Celem Polskiego Stowarzyszenia „Dachów Zielonych” jest przede wszystkim rozwój idei tworzenia dachów zielonych w Polsce oraz wypracowanie platformy i sieci kooperujących podmiotów zajmujących się planowaniem, projektowaniem, tworzeniem, użytkowaniem, naprawą, produkcją i dostawą materiałów, a także badaniem i promowaniem dachów zielonych. PSDZ zamierza również inicjować projekty naukowo-badawcze w dziedzinach związanych z dachami zielonymi oraz służyć upowszechnianiu ich wyników. W ramach swoich działań, Stowarzyszenie zorganizowało konkurs na najlepszą pracę dyplomową z obszaru, którym się zajmuje. 
 
Jury oceniało wysoki poziom merytoryczny i graficzny nadesłanych projektów, oryginalność tematu i idei, zastosowanie rozwiązań ograniczających wpływ budynku na środowisko i klimat lokalny, w tym wykorzystanie zielonych dachów (i ewentualnie żyjących ścian) oraz ich pełną poprawność konstrukcyjną i materiałową. W kategorii prace magisterskie zwyciężyły absolwentki Politechniki Krakowskiej: Paula Karpowicz i Anna Karbowska – autorki pracy pt. „Po Prostu Węglówka. Rewitalizacja Terenów Poprzemysłowych i Adaptacja Magazynów na Centrum Nauki”. Dyplom został napisany pod kierunkiem dr inż. arch. Barbary Zin, prof. PK (Katedra Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA PK). Jury zwróciło uwagę na to, że w pracy, która dotyczy rewitalizacji dziedzictwa poprzemysłowego, pojawiają się elementy natury. Oceniający docenili też dojrzałe i wyczerpujące rozwiązania projektowe i ich interesujące graficzne przedstawienie.  
 
W kategorii prac magisterskich II miejsce zajął również projekt zrealizowany na Politechnice Krakowskiej – „Muzeum Pamięci Wiosek Zatopionych”. Jego autorką jest Aleksandra Irzyk. Praca powstała pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Tomasza Kapeckiego, prof. PK (Katedra Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług WA PK). 
 
Politechniki Krakowskiej nie zabrakło w kategorii prace inżynierskie. II miejsce zdobyła Marcelina Smolarczyk, autorka pracy pt. „Łączka Nowohucka. Projekt zagospodarowania południowego otwarcia Placu Centralnego w Nowej Hucie w Krakowie” (promotor dr inż. arch. Izabela Styka). 
 
Absolwenci Wydziału Architektury PK otrzymali też wyróżnienia: za projekt „Planetarium z zespołem domów atrialnych – zabudowa wtopiona w ekosystem Górek Czechowskich” – Miłosz Mleczko, a za pracę „Rewitalizacja Fortu VII ‘Zbarż’ Twierdzy Warszawa” – Alicja Walczak.
 
(bk) 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
Do 29 maja trwa 25. edycja akcji „Pola Nadziei”, w którą od lat angażuje się Politechnika Krakowska. W czwartek 26 maja na wszystkich wydziałach uczelni oraz Osiedlu Studenckim w Czyżynach odbędzie się kwesta na rzecz osób terminalnie chorych z Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Dzięki wsparciu darczyńców to najstarsze polskie hospicjum działające nieprzerwanie od 40 lat niesie nieodpłatną pomoc osobom ciężko chorym i wspiera ich rodziny w trudnym czasie. 
 
Baner akcji Pola Nadziei Akcja „Krakowskie Pola Nadziei”, której symbolem jest żonkil, odbywa się każdej wiosny, począwszy od 1998 r. Wydarzenie organizuje Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”. Akcja „Pola Nadziei” pozwala zwrócić uwagę społeczeństwa na los osób nieuleczalnie chorych, a także pozyskać fundusze na działalność hospicjum. Szczególne znaczenie ma wymiar edukacyjny przedsięwzięcia, pozwalający uwrażliwić najmłodszych członków społeczeństwa na potrzeby osób chorych, starszych i z niepełnosprawnościami. Od 2003 r. program „Pól Nadziei” realizowany jest również w innych miastach Polski przez lokalne hospicja, których działania opierają się na zasadach wypracowanych w Krakowie. 
 
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” działa od 1981 r. Obejmuje całościową i profesjonalną opieką osoby terminalnie chore, głównie na nowotwory. Pomoc świadczona jest na oddziale stacjonarnym, a także w domu pacjenta. Dzięki staraniom członków Towarzystwa w 1996 r. został wybudowany dom – Hospicjum św. Łazarza. Co ważne, świadczona opieka hospicyjna jest nieodpłatna. 
 
Aby Hospicjum św. Łazarza mogło funkcjonować, potrzebna jest ofiarność tysięcy osób. Już 26 maja studenci i pracownicy Politechniki Krakowskiej będą mogli wesprzeć akcję „Pola Nadziei”. Na wszystkich kampusach uczelni odbędzie się kwesta. Dowolny datek będzie można wrzucić do specjalnie oznakowanej puszki. Ponadto, hospicjum prowadzi zbiórkę internetową za pośrednictwem strony: pomagam.pl/dobrze-ze-jestes. W każdej chwili jest możliwość dorzucenia swojej „cegiełki”. 
 
Więcej informacji na temat „Pól Nadziei” na: www.polanadziei.pl
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 

Zuzanna Gwiazdonik i Anna Wątek, studentki inżynierii biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, skonstruowały elektroniczną protezę nogi dla baletnicy. Sterowany impulsami mięśniowymi prototyp wynalazku pozwala na zgięcie sztucznej stopy, co umożliwia tancerce wykonywanie różnych pozycji baletowych. Rozwiązanie powstało w ramach Koła Naukowego ABB, globalnego lidera technologicznego w zakresie automatyki i energetyki. Było też tematem obronionej na PK pracy inżynierskiej.

 

Na zdjęciu: Anna Wątek, Karolina Smoleńska i Zuzanna Gwiazdonik Na zdjęciu: proteza
 


Na pomysł protezy wpadłam podczas zajęć z protetyki na II roku studiów z inżynierii biomedycznej na Politechnice Krakowskiej. Inspiracją były dziecięce marzeniami o zajęciach baletowych i moja, trwającą do dziś, fascynacja tym stylem tańca – mówi Zuzanna Gwiazdonik. Zaczęłam szukać w Internecie czy takie rozwiązanie jak proteza dla baletnicy już ktoś opracował. Znalazłam nieliczne przypadki prób stworzenia takiej protezy kończyny dolnej, ale wszystkie te rozwiązania służyły tancerce bardziej jako podpora, nie miały możliwości zgięcia stopy protezowej.


Ambicją studentek PK było więc stworzyć elastyczną protezę, która dawałaby baletnicy możliwość ruchu stopą i wykonywania wszystkich pozycji baletowych. Pomysł postanowiły zgłosić do 8. edycji Koła Naukowego ABB. – To był akurat czas finału poprzedniej edycji Koła Naukowego ABB, w którym brała udział nasza koleżanka z uczelni Agnieszka Tkaczyk, autorka elektronicznej protezy dłoni. Jej sukces zachęcił nas do aplikowania – wyjaśnia Zuzanna Gwiazdonik. Uczestnicy Koła Naukowego, działającego przy Korporacyjnym Centrum Technologicznym ABB w Krakowie, mogą korzystać z pomocy naukowców i specjalistów, zaplecza technologicznego, a także wsparcia finansowego firmy. Inicjatywa ABB jest skierowana m.in. do studentów uczelni technicznych i uczniów szkół średnich.


Re ABB baletnica 017 002Studentki PK nawiązały też kontakt z poznaną w mediach społecznościowych Karoliną Smoleńską, której – po wypadku – amputowano nogę poniżej kolana. Mimo niepełnoprawności pozostaje aktywną optymistką, w mediach społecznościowych chwali się postępami w rehabilitacji i powrotem do zdrowia. – Zaprosiłyśmy Karolinę do współpracy i testów prototypu. To właśnie na podstawie skanów 3D kikuta jej nogi oraz drugiej zdrowej kończyny wykonałyśmy modele leja protezowego, stopy protezowej zaokrąglonej na końcu w części palców, tak aby była idealnie dopasowana do pointa baletnicy oraz model rdzenia stopy protezowej – wymienia Zuzanna Gwiazdonik.


Skany 3D konstruktorki wykonały przy pomocy kamery Intel RealSense. Elementy protezy zostały wydrukowane na drukarce 3D w laboratorium ABB. – Największym wyzwaniem było jednak napisanie programu sterującego protezą – przyznaje Anna Wątek, współautorka wynalazku. Proteza jest sterowana za pomocą sygnału EMG. Elektrody naklejone na mięśniu czworogłowym uda odbierają sygnał mięśniowy, który przekazywany jest do czujnika MyoWare. – To czujnik umożliwiający kontrolowanie urządzeń za pomocą sygnałów bioelektrycznych, generowanych przez ludzkie mięśnie. Dane z czujnika odbiera specjalnie zaprogramowany moduł Arduino Nano, który w zależności od natężenia sygnału umożliwia ruch serwomechanizmem. Ten poruszą sztuczną stopą – wyjaśnia studentka PK. W pracach nad układem sterowania protezą pomogli mechanicy i elektronicy z ABB, opiekunem całego projektu studentek PK był Artur Poniedziałek.


Stworzyłyśmy prototyp, by zwrócić uwagę na brak na rynku takiej sportowej protezy dla baletnicy i podsunąć nasz innowacyjny pomysł na takie rozwiązanie. W przyszłości chciałybyśmy nawiązać współpracę z firmami protetycznymi, aby udoskonalić i ugruntować naszą wiedzę na temat protetyki kończyn dolnych i spróbować wykonać protezę z profesjonalnych materiałów czyli kompozytów z włókna węglowego – mówi Zuzanna Gwiazdonik. Prace nad protezą były podstawą właśnie obronionej przez nią na Politechnice Krakowskiej pracy inżynierskiej pt.: „ Modelowanie i analiza numeryczna MES stopy protezowej dla tancerki baletowej”. Inżynierem jest już także Anna Wątek, która obroniła pracę pt.: „Analiza wytrzymałościowa MES wybranych rodzajów implantów stomatologicznych”. Promotorką obu prac jest dr inż. Agnieszka Chojnacka-Brożek.

 

 


Korporacyjne Centrum Technologiczne ABB, w ramach którego działa Koło Naukowe ABB, współpracuje z naukowcami i studentami Politechniki Krakowskiej od wielu lat. W ubiegłym roku otwarto wspólne laboratorium firmy ABB i Politechniki Krakowskiej Centrum Materiałów Funkcjonalnych i Zaawansowanych Procesów Wytwarzania (CEFUMA). Wyposażone w unikatowe w skali kraju stanowiska badawcze służy do opracowywania, przetwarzania i testowania nowoczesnych materiałów funkcjonalnych. ABB objęło także patronat nad prowadzonymi na Politechnice kierunkami studiów: inżynierią materiałową i infotroniką.


Młodzi wynalazcy zainteresowani naborem do kolejnej edycji Koła Naukowego ABB już mogą się zgłaszać ze swoimi projektami, nabór trwa do 12 marca. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej: abb.pl/kolonaukowe

 

 

(mas)

 

 

Na zdjęciach: Zuzanna Gwiazdonik, Anna Wątek i Karolina Smoleńska / fot. (oraz film) Re:view | www.thereview.pl

 

 

 

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Stu młodych naukowców otrzymało stypendia START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Wśród laureatów programu są badacze z Politechniki Krakowskiej – mgr inż. Wiktoria Tomal i dr inż. Krzysztof Adam Ostrowski. 
 
START to najstarszy w Polsce program stypendialny dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel. 
 
O finansowe wsparcie mogą ubiegać się młodzi naukowcy do 30. roku życia (lub starsi, jeżeli korzystają z regulaminowych możliwości przedłużenia). Dorobek kandydatów – udokumentowany patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych – jest oceniany przez uczonych będących autorytetami w swoich dziedzinach. Formalnie, poprawne wnioski najpierw ocenia panel ekspercki, który najlepsze kandydatury kieruje do recenzji. Każdemu wnioskowi zakwalifikowanemu do tego etapu przygląda się kolejnych trzech recenzentów. Na podstawie opinii zebranych na poszczególnych etapach oceny merytorycznej wyboru laureatów dokonuje Zarząd Fundacji. Jego decyzja zatwierdzana jest przez Radę Fundacji.
 
 
FNPlogoKOLORpl
 
 
W tym roku laureatów wybierano spośród 794 kandydatów. Aż 54 proc. wszystkich nagrodzonych posiada stopień doktora, w tym 23 kobiety i 31 mężczyzn. Łączna kwota przeznaczona przez FNP na stypendia w jubileuszowym konkursie programu START to 3 mln zł.
 
Wiktoria Tomal w laboratoriumW gronie laureatów znaleźli się naukowcy z Politechniki Krakowskiej: doktorantka na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej mgr inż. Wiktoria Tomal (dziedzina: inżynieria chemiczna) oraz dr inż. Krzysztof Adam Ostrowski z Wydziału Inżynierii Lądowej (dyscyplina: budownictwo). 
 
Mgr inż. Wiktoria Tomal (na zdjęciu / fot. archiwum prywatne) jest absolwentką inżynierii chemicznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Ukończyła także studia podyplomowe „Biomateriały – materiały dla medycyny” na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2019 r. kształci się w Szkole Doktorskiej PK w ramach programu POLIDOCTUS (dyscypliny: inżynieria chemiczna oraz inżynieria materiałowa). Tytuł realizowanej przez nią pracy doktorskiej to „Synteza i badania nowych fotoinicjatorów do zastosowań biomedycznych”. Promotorami doktoratu są dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK i dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK. 
 
Podstawowym celem badań prowadzonych przez doktorantkę jest synteza wysokowydajnych, nieznanych wcześniej wodnorozpuszczalnych fotoinicjatorów wolnorodnikowych wykazujących charakterystykę absorbcji w zakresie widzialnym oraz efektywnie inicjujących procesy fotopolimeryzacji, także w aplikacjach biomedycznych. – To temat wyjątkowo ważny w kontekście przyspieszania postępu w zakresie wykorzystania procesów fotopolimeryzacji w inżynierii biomateriałowej. Obecnie brak handlowo dostępnych inicjatorów dedykowanych do aplikacji biomedycznych, które spełniałyby szereg wymagań stawianych takim związkom – mówi Wiktoria Tomal. Temat będący przedmiotem doktoratu jest także rozwijany przez naukowczynię w ramach kierowanego przez nią projektu finansowanego z konkursu PRELUDIUM 19 (NCN). 
 
Drugi kierunek badań prowadzonych przez mgr inż. Wiktorię Tomal dotyczy wykorzystania technologii addytywnych, a dokładniej druku 3D-VAT do wytwarzania funkcjonalnych, trójwymiarowych materiałów nanokompozytowych. Badania w tym zakresie prowadzi od 2018 r. Wraz z zespołem badawczym prof. Joanny Ortyl podjęła się znalezienia alternatywy dla stosowanych dotychczas fotoinicjatorów, czyli związków lub układów, które będę efektywnie inicjować procesy fotopolimeryzacji. Od 2021 r. Wiktoria Tomal kieruje projektem „Fotoutwardzalne żywice polimerowe do wytwarzania nanokompozytów polimerowych w technologii druku 3D-VAT” („Inkubator Innowacyjności 4.0”). 
 
Doktorantka otrzymała stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla studentów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019. Prace zespołów naukowych, w których pracach uczestniczyła, zdobyły 10 nagród podczas międzynarodowych wystaw wynalazków. 
 Zdjcie KAO
Dr inż. Krzysztof Adam Ostrowski (na zdjęciu / fot. Jan Zych) jest pracownikiem Katedry Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych na Wydziale Inżynierii Lądowej PK. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, obecnie Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami). Tam też realizował studia doktoranckie w dyscyplinie budownictwo, a w 2020 r. obronił pracę doktorską pt. „Wpływ parametrów technologicznych na efektywność wzmocnienia materiałami kompozytowymi elementów betonowych osiowo ściskanych”. 
 
Zainteresowania naukowe dr. inż. Krzysztofa Adama Ostrowskiego dotyczą konstrukcji mostowych, technologii betonu (zwłaszcza fibrobetonu), utylizacji odpadów, kompozytów FRP, zastosowania sztucznej inteligencji w inżynierii materiałów budowlanych, tunelowania. Najbliższe plany badacza związane są m.in. z przygotowaniem i złożeniem wniosku w programie „Lider” (NCBR), w celu uzyskania dofinansowania dla projektu, który będzie dotyczył zagospodarowania materiałów z recyklingu w inżynierii lądowej. Dr inż. Ostrowski jest także w trakcie realizacji projektu na prace przedwdrożeniowe TRL 4.0 pn. „Modyfikacja technologii wytwarzania łańcucha nieprzewodzącego ładunku elektrycznego, zwłaszcza łańcucha ubezpieczającego na skalę przemysłową”. 
 
Naukowiec angażuje się również w działalność Koła Naukowego Konstrukcji Mostowych. – To właśnie wspólnie ze studentami pragnę zapoczątkować kilka ciekawych projektów o charakterze naukowym, dotyczących innowacyjnych rozwiązań w konstrukcjach mostowych i inżynierii materiałów budowlanych. Jako młody naukowiec chcę zachęcić studentów do podjęcia wysiłku intelektualnego i współpracy, w tym udziału w konkursach krajowych i konferencjach studenckich, organizacji różnych wydarzeń naukowych oraz publikacji wspólnych wyników badań w cenionych czasopismach naukowych – mówi dr inż. Krzysztof Adam Ostrowski. 
 
Pracownik PK był stypendystą Programu im. Wilhelminy Iwanowskiej (NAWA), dzięki któremu mógł zrealizować półroczny staż na prestiżowym Universidade NOVA de Lisboa w Portugali. Temat prowadzonego wówczas projektu: „The influence of technological parameters on the properties of concrete elements reinforced with Carbon Fibre Reinforced Polymer materials”.  
 
Autor ponad 100 recenzji artykułów naukowych w kilkunastu zagranicznych czasopismach m.in.: „Journal of Building Engineering”, „Scientific Reports”, „Journal of Materials in Civil Engineering”, „Materials”, „Polymers”, „Sustainability”, „Infrastructures”, „Buildings”, „Applied Sciences”, „Journal of Construction”, „Advances in Civil Engineering” i innych.
 
Więcej informacji, w tym lista laureatów, na stronie internetowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
 
 
(bk, mas)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
62 osoby uzyskały dodatkowe punkty w rekrutacji na Politechnikę Krakowską w ramach 6. edycji konkursu „O Złoty Indeks PK”. W sobotę, 27 lutego odbył się finałowy, II etap zmagań. Uczestniczyły w nim 92 osoby. 
 
Konkurs „O Złoty Indeks PK”, w którym wzięli udział uczniowie szkół ponadpodstawowych przystępujący w bieżącym roku szkolnym do egzaminu maturalnego, został rozegrany w dwóch dyscyplinach – matematyce i chemii. Uczestnicy mogli wybrać tylko jedną z nich (podczas rejestracji). Zawody miały charakter dwustopniowy: I etap – zdalny i II etap – stacjonarny na Politechnice Krakowskiej. Stawką w konkursie były dodatkowe punkty w rekrutacji na PK. Na laureatów etapu finałowego czekało 100 (laureaci I stopnia), 50 (laureaci II stopnia) lub 30 (laureaci III stopnia) punktów doliczanych w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów (z wyjątkiem Wydziału Architektury oraz kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym) przy rekrutacji na rok akademicki 2021/22.
 
Do udziału w II etap konkursu zakwalifikowało się 101 osób (58 w dziedzinie matematyki oraz 43 rywalizujące w dziedzinie chemii). Ostatecznie do finału zgłosiło się 92 laureatów I etapu (57 z matematyki i 35 z chemii). 
 
„Złote Indeksy PK” zdobyło w tym roku 62 uczniów – 49 mierzących się z zadaniami z matematyki (laureaci II stopnia – 17 osób; laureaci III stopnia – 32 osoby) i 13, którzy zajmowali się zagadnieniami z chemii (laureaci II stopnia – 1 osoba; laureaci III stopnia – 12 osób).
 
W kolejnej, 7. edycji konkursu „O Złoty Indeks PK” planowane jest włączenie do rywalizacji trzeciej dyscypliny – informatyki.  
 
(bk)
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
Plakat wydarzeniaW najbliższy czwartek, 26 maja o godz. 12.00 w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia” przy ul. Warszawskiej 24 wykład pt. „Threshold of Physicality: Traces of Werkstatt Blumfeld” wygłosi prof. Kazu Blumfeld Hanada. Wydarzenie organizuje Katedra Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. 
 
Wykład odbędzie się w języku angielskim w ramach pobytu Kazu Blumfeld Hanady jako profesora wizytującego na Wydziale Architektury PK.
 
Kazu Blumfeld Hanada ukończył Tama Art University w Tokio oraz Architectural Association School of Architecture w Londynie. Prowadzi w Berlinie biuro architektoniczne „werkstatt blumfeld bau/kunst”. Wykładał na całym świecie, m.in. na Tama Art University, Architectural Association, National Collage of Arts Norway, Bauhaus University Weimar, University of Arts Berlin. Od 2008 r. jest profesorem w Münster School of Architecture.
 
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół fizycznych i efemerycznych granic architektury podczas transformacji społecznych. Praktyka architektoniczna i badania akademickie tworzą subtelny dialog między teorią, hipotezami, eksperymentami i praktyką.
 
(bk)
 
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Studenci z Politechniki Krakowskiej zostali laureatami ministerialnego stypendium na rok akademicki 2020/2021. Żacy z PK znaleźli się w elitarnym gronie 362 osób nagrodzonych finansowym wsparciem za znaczące osiągnięcia. 
 
Kandydatury studentów z całej Polski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Do Ministerstwa Edukacji i Nauki wpłynęło łącznie 890 wniosków w tej sprawie. Wsparcie w wysokości 17 tys. zł otrzymały 362 osoby: 285 za osiągnięcia naukowe, 42 za osiągnięcia sportowe i 35 za osiągniecia artystyczne.
 
W gronie laureatów znalazło się pięcioro studentów z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej – Magdalena Jankowska, Dominika Krok i Patryk Szymaszek (technologia chemiczna), Alicja Gruchała (inżynieria chemiczna i procesowa), Patrycja Środa (biotechnologia). 
 
Wymienione osoby zostały docenione za swoją aktywność naukową na różnych polach: autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami dotyczącymi szkolnictwa wyższego i nauki; udział w projektach badawczych o wysokim poziomie innowacyjności, w tym udział w projektach badawczych finansowanych w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego; uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, które uhonorowano nagrodą zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym. 
 
Politechniczni laureaci stypendium ministra uczestniczyli m.in. w pracach zespołów badawczych kierowanych przez dr hab. inż. Joannę Ortyl, prof. PK, w ramach konkursu TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (projekt pn. „Molecular design, synthesis and application of photoinitiator-catalysts (PICs) for photopolymerization reactions”) i konkursu TANGO 2 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (projekt pn. „Implementacja fotogeneratorów mocnych kwasów protonowych (PAG-s) opartych o innowacyjne molekuły akcelerujące do aplikacji w przemyśle fotoutwardzalnych powłok polimerowych”). Nagrodzeni studenci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej otrzymali też niedawno półroczne wsparcie stypendialne w pierwszej edycji nowego programu Politechniki Krakowskiej, realizowanego z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni. 
 
Wśród osiągnięć młodych chemików są medale międzynarodowych wydarzeń związanych z nauką i innowacjami, w tym: Międzynarodowej Wystawy Własności Intelektualnej, Wynalazków i Innowacji IPITEx w Tajlandii (2020), Europejskich Targów Kreatywności i Innowacji EuroInvent w Rumunii (2020), Międzynarodowej Wystawy i Konkursu Innowacji iCAN w Kanadzie (2020). 
 
(bk)
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Konferencja popularno-naukowo „Mens sana in corpore sano – edukacja prozdrowotna młodzieży” odbywa się na Politechnice Krakowskiej z inicjatywy  Centrum Sportu i Rekreacji PK (CSiR PK).  Główną ideą spotkania jest wymiana poglądów i przedstawienie nowych form edukacji prozdrowotnej młodzieży akademickiej. Z pierwszego dnia obrad wyłania się alarmujący obraz kondycji polskich studentów. Z badań, prowadzonych m.in.  przez specjalistów CSiR Politechniki wynika, że  problem ze studencką aktywnością fizyczną i ogólną sprawnością  jeszcze pogłębił się w pandemii. Eksperci uczestniczący w konferencji biją na alarm. Proponują nowe podejście do modelu prowadzenia obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego na uczelniach i przekonują, że w kwestii podnoszenia świadomości prozdrowotnej studentów da się zrobić więcej niż dotąd.
 
dr Andrzej Bahr– Alternatywą dla klasycznego  modelu prowadzenia zajęć wychowania fizycznego ze studentami jest zindywidualizowany program aktywności studenckiej, w którym najpierw diagnozujemy możliwości wydolnościowe studenta, a potem proponujemy mu indywidualnie dopasowany plan aktywności ruchowej, tak by ćwiczył mądrze i bezpiecznie, w granicach swoich możliwości, wybierając takie zajęcia, które będzie lubił, chętnie i systematycznie podejmował. My, nauczyciele akademiccy, trenerzy, instruktorzy, musimy być elastyczni i proponować takie formy zajęć, by nimi zaciekawić i odpowiadać na oczekiwania studentów – mówi Barbara Grabacka-Pietruszka, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej. Jak dodaje, taki program indywidualnych zajęć dla studentów, uzupełniony poradami dietetyków, opracowali specjaliści z Politechniki Krakowskiej. Koordynuje go dr Andrzej Bahr, związany z PK od 1985 r., znany w Polsce specjalista przygotowania fizycznego, współpracujący w przeszłości z ligowymi klubami piłkarskimi (m.in. Cracovią, Wisłą, Bruk-Betem Termaliką Nieciecza). Program, prowadzony przez specjalistów Centrum Sportu i Rekreacji PK, rozpoczął się w 2016 r. przy wsparciu rektorów uczelni kolejnych kadencji –dr hab. Tomasz Pałka prof. Kazimierza Furtaka, prof. Jana Kaziora i prof. Andrzeja Białkiewicza. – Nie mieliśmy wtedy pojęcia, jak wstrzelimy się w potrzeby, które pojawiły się, gdy wybuchała pandemia koronawirusa. Dzięki programowi  byliśmy przygotowani na prowadzenie studentów indywidualnie, nawet gdy nie można było odbywać zajęć sportowych w obiektach uczelni – mówi dr Andrzej Bahr.  
 
Program indywidualnej aktywności skierowany jest przede wszystkim do osób o niskim i średnim poziomie wydolności fizycznej, nie posiadających nawyków sportowych, ale chcących poprawić swoją kondycję. Jest dobrowolny. – Student rozpoczyna udział w nim od oszacowania, na podstawie testu Astranda-Ryhminga na cykloergometrze, maksymalnego poboru tlenu (VO2max). Wskaźnik ten bardzo wiarygodnie określa stan naszej wydolności. Następnie oceniana jest masa i składa ciała (masa tłuszczowa i beztłuszczowa), a na podstawie tych badań wyjściowych tworzone są indywidualne plany aktywności fizycznej. Obejmują one minimum 3 aktywności fizyczne w tygodniu (przez ok. 45 minut ) o różnej skali intensywności – wyjaśnia dr Andrzej Bahr. Do monitorowania aktywności studenci korzystają z udostępnionych im przez uczelnię urządzeń rejestrujących parametry pracy serca, podobnych do Uczestnicy konferencji siedzą przy stoletych, z których korzystają sportowcy. Jak mówił podczas konferencji dr Bahr, efekty indywidualnej pracy ze studentami na PK są bardzo obiecujące: – Już taka prosta aktywność jak trzy spacery tygodniowo mogą znacząco polepszyć kondycję studenta, zwłaszcza takiego, który w ogóle nie interesował się sportem, nie zna nawet Roberta Lewandowskiego, a startuje z poziomu słabej wydolności organizmu.
 
Udział w programie pozwala też na realizację innego ważnego celu. – Studenci zyskują świadomość prozdrowotną, która zostaje z nimi na resztę bardzo intensywnego zazwyczaj życia zawodowego. Przekonanie, że takie proste zachowania jak rekreacyjna aktywność fizyczna i sposób żywienia, stanowią kluczowe czynniki warunkujące zdrowie, będzie mieć też wpływ na ich dzieci i bliskich. Absolwenci Politechniki mogą się stać się w ten sposób ambasadorami zdrowego stylu życia – podkreśla Barbara Grabacka-Pietruszka. Program realizuje zespół nauczycieli akademickich PK: drdr hab. Emilian Zadarko Andrzej Bahr, mgr Marta Jawor, mgr Anita Łagosz-Michalec, mgr Agata Rafałowicz, mgr Marta Tomczyk, mgr Jacek Dybała, mgr Jarosław Dudek, mgr Arkadiusz Jodłowski przy wsparciu dyrektor CSiR oraz władz rektorskich uczelni.
 
Podczas pierwszego dnia konferencji „Mens sana in corpore sano – edukacja prozdrowotna młodzieży” referaty w Sali Senackiej PK wygłosili: dr hab. Tomasz Pałka, prof. AWF Kraków („Wydolność fizyczna studentów szkół wyższych”), dr hab. Maciej Maciejczyk, prof. AWF Kraków („Aktywność fizyczna studentów i jej wpływ na organizm”), dr hab. Zbigniew Barabasz profesor KPU i dr hab. Emilian Zadarko profesor KPU („Aplikacja mobilna Studenfit jako narzędzie wspierające monitoring sprawności fizycznej studentów ukierunkowanej na zdrowie”), dr Łukasz Tota (AWF Kraków, „Suplementacja diety osób aktywnych fizycznie”) oraz dr Andrzej Bahr („Program indywidualnej aktywności”). Z dyskusji towarzyszącej obradom wynika, że problem spadającego poziomu sprawności studentów nie dotyczy tylko uczelni technicznych, jest już coraz wyraźniej widoczny nawet wśród studentów akademii wychowania fizycznego. To oznacza, że problem z aktywnością młodych ludzi narasta na kolejnych etapach edukacji i stale wymaga działań świadomościowych. 
 
Druga część obrad toczy się w Ośrodku Żeglarskim PK w Żywcu. W programie m.in. dyskusje nad modelem obowiązkowych i dodatkowych zajęć wychowania fizycznego na polskich uczelniach.
 
(mas)
 
 
 
Na zdjęciach, konferencja „Mens sana in corpore sano – edukacja prozdrowotna młodzieży” na PK: 1) dr Andrzej Bahr; 2) dr hab. Tomasz Pałka, prof. AWF Kraków; 3) uczestnicy konferencji; 4) dr hab. Emilian Zadarko, prof. KPU / fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare} 
 
 
ZARZĄDZENIE NR 25

REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

im. Tadeusza Kościuszki

z dnia 26 lutego 2021 r.

znak R.0201.29.2021
 
w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej od 1 marca 2021 r.
 
 
 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1
Świadczenie pracy na terenie Politechniki Krakowskiej i praca zdalna
 

1. Nauczyciele akademiccy mogą prowadzić badania naukowe oraz wypełniać obowiązki organizacyjne i dydaktyczne na terenie Politechniki Krakowskiej.
2. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi świadczą pracę na terenie Politechniki Krakowskiej, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. We wszystkich przypadkach niewymagających pracy stacjonarnej zaleca się polecanie pracownikom wykonywania pracy w trybie zdalnym, na zasadach określonych w ust. 4-8.

4. Zlecenie pracy zdalnej pracownikowi jest możliwe, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) zadania określone w zakresie obowiązków pracownika mogą być wykonywane zdalnie i taki tryb pracy nie wpłynie na efektywność wykonywanych przez niego zadań,
2) zapewniona jest ciągłość funkcjonowania jednostki organizacyjnej oraz zapewniona jest obecność na terenie uczelni pracowników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki organizacyjnej,
3) zapewniona jest łączność telefoniczna i mailowa z pracownikiem pracującym w trybie pracy zdalnej,
4) zapewniona będzie ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo dokumentów papierowych i bezpieczeństwo IT.

5. Powierzenie pracownikowi pracy zdalnej następuje przez kierownika jednostki organizacyjnej, za zgodą przełożonego wyższego szczebla.
6. Kierownik jednostki organizacyjnej za zgodą przełożonego wyższego szczebla może polecić pracownikowi, za jego zgodą wykonywanie pracy zdalnej również w sytuacji, kiedy pracownik zostaje objęty izolacją bądź kwarantanną zarządzoną przez właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, ale tylko pod warunkiem, że wykonywanie obowiązków pracowniczych w trybie pracy zdalnej nie narusza zasad kwarantanny lub izolacji, a stan zdrowia pracownika zakażonego koronawirusem na to pozwala.
7. W przypadku gdyby stan zdrowia pracownika uległ pogorszeniu, pracownik jest zobowiązany przejść na zwolnienie lekarskie i pobierać wynagrodzenie przysługujące za czas choroby albo zasiłek chorobowy.
8. Decyzję o izolacji lub kwarantannie wraz z poleceniem pracy zdalnej oraz zgodą pracownika, należy przekazać do Działu Spraw Osobowych i Socjalnych.
9. Miesięczne harmonogramy pracy, uwzględniające dni pracy stacjonarnej i zdalnej, sporządza kierownik jednostki organizacyjnej w porozumieniu z przełożonym wyższego szczebla, co znajduje swoje odzwierciedlenie w ewidencji czasu pracy.
10. Organizacja pracy, w tym pracy zdalnej podległych pracowników oraz nadzór nad terminowością i prawidłowością wykonywanych zadań, należy do kierowników jednostek organizacyjnych.
11. Świadczenie pracy na terenie PK jest wykonywane przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy, uwzględniających aktualny stan zagrożenia epidemiologicznego, zgodnie z zasadami określonymi w § 2.

 
 
§ 2
Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy

1. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy zobowiązuje się pracowników do:
1) zachowywania odpowiedniej odległości między stanowiskami pracy, w kontaktach bezpośrednich oraz podczas zebrań, posiedzeń, narad, szkoleń (co najmniej 1,5 metra),
2) zakrywania dróg oddechowych przy pomocy maseczek,
3) ograniczania kontaktów bezpośrednich tylko do sytuacji, gdy są one niezbędne do prawidłowej realizacji obowiązków służbowych, a w komunikacji wewnątrzuczelnianej do stosowania przede wszystkim środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej oraz korzystania z usługi Office 365 Education online (zasady użytkowania dostępne na stronie https://di.pk.edu.pl/uslugi-office-365-education-online-dla-pracownikow-pk/) w celu prowadzenia zdalnych zebrań lub narad,
4) ścisłego przestrzegania zasad higieny w miejscu pracy.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych:
1) poinstruują pracowników, aby korzystali ze środków ochrony osobistej, tj. środków do dezynfekcji rąk oraz rękawiczek jednorazowych,
2) nadzorują przestrzeganie przez pracowników zasad, o których mowa w ust. 1,
3) za zgodą przełożonych wyższego szczebla mogą wprowadzić dodatkowe wymagania co do zabezpieczeń pracowników oraz środki techniczne i organizacyjne do ich zastosowania, jeśli wskazują na to szczególne warunki i miejsca działania pracownika, zwiększające ryzyko zakażenia wirusem (tj. wprowadzenie limitów osób spoza jednostki przebywających jednocześnie w pomieszczeniu, wyznaczenie dodatkowych przerw w pracy na wietrzenie pomieszczeń, przegrody oddzielające pracowników od interesantów itp.).
3. Ustala się, że bezpośrednia obsługa interesantów przez poszczególne jednostki organizacyjne PK jest prowadzona w godzinach między 9:00 a 13:00.
 
 
§ 3
Posiedzenia organów kolegialnych

Posiedzenia organów kolegialnych, kolegiów wydziałów, komisji, zespołów odbywają się formie stacjonarnej, z zachowaniem aktualnych wymogów bezpieczeństwa dotyczących odbywania zgromadzeń lub w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, kiedy zapewnienie bezpiecznych warunków pracy jest niemożliwe lub utrudnione. Decyzję o rodzaju posiedzenia (stacjonarne lub zdalne) podejmuje przewodniczący organu lub innego ciała kolegialnego.
 
 
§ 4
Wyjazdy służbowe

Istnieje możliwość odbywania zagranicznych podróży służbowych oraz przyjmowanie gości zagranicznych. Przy planowaniu wyjazdów należy brać pod uwagę:
1) sytuacją epidemiologiczną w kraju docelowym wyjazdu,
2) obostrzenia obowiązujące w kraju docelowym wyjazdu. 
 
 
§ 5
Konferencje, sympozja, wydarzenia kulturalne i sportowe

Na terenie Politechniki Krakowskiej mogą być organizowane konferencje, sympozja, wydarzenia kulturalne i sportowe. Organizacja wyżej wymienionych wydarzeń odbywa się z zachowaniem niezbędnych wymogów bezpieczeństwa. Liczba uczestników wydarzeń nie może być większa, niż wynika to z limitów określonych w aktualnie obowiązujących przepisach.
 
 
 
§ 6
Organizacja kształcenia

Organizację kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 określa Zarządzenie nr 17 Rektora PK z dnia 2 lutego 2021 r.
 
 
§ 7
Ograniczenia w dostępie do budynków

1. W uzasadnionych przypadkach wprowadzone będą stałe lub doraźne ograniczenia dostępu na teren i do budynków PK dla osób niebędących pracownikami, studentami lub doktorantami PK.
2. Informacje o ograniczeniach w formie pisemnej zostaną rozmieszczone na drzwiach wejściowych do budynków uczelni.
3. Wszelkie incydenty oraz niepokojące zjawiska zaistniałe na terenie PK należy zgłosić do bezpośrednich przełożonych lub administratorów obiektów.
 
 
§ 8
Raportowanie

1. Pracownicy, studenci, doktoranci i uczestnicy innych form kształcenia przekazują niezwłocznie informacje o:
1) stwierdzeniu u nich zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i wiążącej się z tym izolacji bądź hospitalizacji,
2) objęciu ich kwarantanną sanitarną.
2. Informacje, o których mowa w ust. 2, przekazuje się w formie mailowej lub telefonicznej bezpośredniemu przełożonemu (w przypadku pracowników), właściwemu dziekanatowi (w przypadku studentów i uczestników studiów doktoranckich), sekretariatowi Szkoły Doktorskiej PK (w przypadku doktorantów kształcących się w SD PK) lub sekretariatowi jednostki prowadzącej inną formę kształcenia (uczestnicy innych form kształcenia).
3. Kierownicy jednostek oraz dziekanaty przekazują niezwłocznie otrzymane informacje na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
4. Gdy objawy choroby wywołanej SARS-CoV-2 pojawią się na terenie uczelni podczas wykonywania obowiązków pracowniczych lub podczas zajęć dydaktycznych, stosuje się procedurę zgłaszania podejrzeń i potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty uczelni.
 
 
§ 9

 
 
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.
 
 
 
Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
 
 
 
 
 
W poniedziałek Politechnika Krakowska wraz z 14 małopolskimi uczelniami zawarły z Województwem Małopolskim i Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącej rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, porozumienie o współpracy na rzecz wspierania małopolskich innowacji poprzez program Erasmus+. Wydarzenie miało miejsce w czasie seminarium „Małopolska – wyzwania rozwojowe. Wyjście poza horyzont”, które w dniach 16-17 maja odbywało się w Zakopanem. Podczas trzech paneli dyskusyjnych uczestnicy rozmawiali o gospodarczych, akademickich i geopolitycznych aspektach rozwoju regionu. Istotą umowy dotyczącej programu Erasmus+ jest współpraca powstałego niedawno Erasmus+ InnHUB (międzysektorowego centrum innowacji) z małopolskimi uczelniami, jednostkami samorządu terytorialnego, ośrodkami kształcenia zawodowego, szkołami oraz podmiotami gospodarczymi.
 
Porozumienie dotyczące wykorzystania możliwości, które daje program Erasmus+, podpisali rektorzy i prorektorzy małopolskich uczelni. W tym gronie, poza Politechniką Krakowską, znalazły się: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Wychowania Fizycznego, Akademia Muzyczna, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Ignatianum, Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. W imieniu Politechniki Krakowskiej swój podpis pod dokumentem złożył prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał.
 
podpisanie porozumienia o współpracy na rzecz wspierania innowacji przez Program Erasmus+. Czwarty od prawej stoi prof. Dariusz Bogdał z Politechniki Krakowskiej
 
Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu, będący kontynuacją europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne oraz prywatne wspierające edukację osób w każdym wieku. Na realizację projektów edukacyjnych w nowej edycji programu Erasmus+ (2021-2027) przeznaczona została kwota w wysokości 26 mld euro, dodatkowo powiększona o około 2,2 mld euro z instrumentów zewnętrznych Unii Europejskiej. Środki z programu są o blisko 80 proc. większe niż w poprzedniej edycji (2014-2020). 
 
Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń o jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie. Rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która na arenie międzynarodowej reprezentuje Polskę, a w kraju organizuje nabory i nadzoruje finansowanie projektów. 
 
Na początku kwietnia br. w Krakowie powstało Erasmus+ InnHUB – międzysektorowe centrum innowacji, którego celem jest m.in. promocja programu Erasmus+ i możliwości, jakie dają granty realizowane w jego ramach. InnHUB dąży też do integracji potencjału małopolskich uczelni, szkół, ośrodków kształcenia zawodowego i przedsiębiorców na rzecz budowania systemu kształcenia i kształtowania kompetencji zawodowych, a także uzyskania w kolejnych konkursach większej liczby dobrej jakości wniosków o dotację z wysokim stopniem rozwiązań innowacyjnych. Porozumienie podpisane w Zakopanem ma umożliwić realizację tego celu. 
 
(bk, mas)
 
 
 
Na zdjęciu, podpisanie porozumienia o współpracy na rzecz wspierania innowacji przez Program Erasmus+; czwarty od prawej – prof. Dariusz Bogdał / fot. Biuro Prasowe UMWM, KA
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Plakat 2021 strona26 lutego br. rozpoczęła się elektroniczna rejestracja do IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”. Organizatorem wydarzenia jest Politechnika Krakowska. Na zwycięzców konkursowej rywalizacji czekają atrakcyjne nagrody finansowane i rzeczowe, a dla trojga najlepszych uczniów dodatkowe punkty w rekrutacji na PK. I etap – test wiedzy on-line – został zaplanowany na 9 kwietnia.
 
Konkurs na temat patrona Politechniki Krakowskiej jest skierowany zarówno do uczniów szkół ponadpodstawowych, jak i studentów. Rejestracji można dokonać do 22 marca za pośrednictwem strony internetowej: kosciuszko.pk.edu.pl. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane dostarczyć podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych zgodę na udział w konkursie (formularz w zakładce Zasady na stronie konkursu). Należy ją przesłać do 22 marca 2021 r. na adres: Dział Promocji Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków. 
 
Konkurs ma formułę dwuetapową. I etap odbędzie się 9 kwietnia – będzie to test wiedzy on-line złożony z 30 pytań zamkniętych. Dziesięcioro najlepszych uczestników (pięcioro studentów i pięcioro uczniów) przejdzie do finału, który zostanie zorganizowany 23 kwietnia na Politechnice Krakowskiej lub (w zależności od sytuacji epidemiologicznej i restrykcji związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2) w formie zdalnej. Uczestnicy odpowiedzą wówczas na 30 pytań zamkniętych w wyznaczonym czasie. 
 
Na zwycięzców konkursu czekają dodatkowe punkty w rekrutacji na wybrany kierunek studiów I stopnia na Politechnice Krakowskiej (z wyjątkiem kierunków: architektura krajobrazu i inżynieria wzornictwa przemysłowego) oraz atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe. 
 
Szczegóły związane z konkursem „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz” (m.in. regulamin, wykaz literatury i harmonogram) na stronie internetowej: kosciuszko.pk.edu.pl.
 
Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz.
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Plakat zapraszający na wykład prof. Oliynyk19 maja o godz. 15.00 w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia” przy ul. Warszawskiej 24 odbędzie się wykład prof. Oleny Oliynyk z Narodowej Akademii Sztuki i Architektury w Kijowie. Wystąpienie nosi tytuł „Problems of renovation of Ukrainian cities after the 2022 Liberation War”. Wykład ma charakter otwarty. Zostanie przeprowadzony w języku angielskim. Wydarzenie organizuje Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. 
 
Olena Oliynyk jest profesorem wizytującym na Wydziale Architektury PK, architektką i urbanistką, doktorem architektury i profesorem nadzwyczajnym Wydziału Architektury Narodowej Akademii Sztuki i Architektury w Kijowie na Ukrainie. Jest również wiceprzewodniczącą Narodowego Związku Architektów Ukrainy, członkiem korespondentem Ukraińskiej Akademii Architektury, członkinią ICOMOS (UNESCO) i Komisji Edukacji Architektonicznej UIA. Jej praca obejmuje projektowanie i badania zarówno w skali architektonicznej, jak i urbanistycznej. Obecnie koncentruje się na przestrzeniach miejskich, ochronie dziedzictwa i rozwoju miast historycznych. 
 
Prof. Olena Oliynyk jest autorką ponad 20 projektów urbanistycznych obejmujących rewitalizację historycznych centrów miast Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Zielonego Przylądka; projektowała wiele budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Przez 15 lat była redaktorem i autorką tekstów o architekturze i designie „Architektura i Prestiż”. Autorka trzech podręczników: „Teorie i koncepcje projektowania”, „Zasady projektowania wnętrz” i „Projektowanie przestrzeni miejskich”. Opublikowała siedem monografii i ponad 150 artykułów.
 
 
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
Dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK z Katedry Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej została laureatką Nagrody Ministra Edukacji i Nauki. Otrzymała ją za autorstwo monografii naukowej pt. „Reformaci w miejscowościach prowincji małopolskiej od XVII do XVIII wieku i ich wpływ na kształtowanie krajobrazów kulturowych”. 
 
Profesor Katarzyna HodorNagrody Ministra Edukacji i Nauki przyznawane są za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku. Tegorocznych laureatów poznaliśmy 19 lutego, w Dniu Nauki Polskiej. 
 
Dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK (na zdjęciu / fot. Jan Zych) znalazła się w gronie 71 osób, które uhonorowano nagrodą za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej. Prof. Hodor została doceniona za autorstwo książki „Reformaci w miejscowościach prowincji małopolskiej od XVII do XVIII wieku i ich wpływ na kształtowanie krajobrazów kulturowych”, wydanej w 2019 r. Monografia przedstawia wyniki wieloaspektowych – architektonicznych, urbanistycznych, krajobrazowych – badań nad reformackimi zespołami klasztornymi na obszarze południowej Polski. 
 
Publikacja ma na celu przybliżenie historii, funkcjonowania i zasad komponowania unikatowego zbioru zespołów klasztornych, a także unaocznienie ich znaczenia w krajobrazie, zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Książka zawiera (przydatne do badań innych zabytkowych obiektów) opracowanie zasad oceny wartości zespołów klasztornych, ich typologię, opis zagrożeń dla walorów krajobrazowych oraz – w formie wytycznych konserwatorskich – określa kierunki i sposoby ich ochrony. W monografii znalazły się historyczne i współczesne zdjęcia, opracowania kartograficzne oraz schematy. Okładka monografii autorstwa profesor Katarzyny Hodor
 
Nagrodzona książka powstała w wyniku wieloletnich badań, prowadzonych przez autorkę w Polsce i zagranicą, m.in. w Niemczech, Czechach, na Węgrzech i we Włoszech. Prof. Katarzyna Hodor w 2019 r. otrzymała za monografię Nagrodę Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (Konkurs na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa). 
 
Obszar badawczy, którym zajmuje się dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK dotyczy: sacrum w krajobrazie, tradycji miejsca z wykorzystaniem walorów kulturowo-przyrodniczych, rozwiązań w kształtowaniu przestrzeni publicznych z pomocą nowoczesnych technologii, rewitalizacji i dziedzictwa wsi, historii sztuki ogrodowej i terenów zielonych wraz z wpływem na współczesne krajobrazy oraz ochrony krajobrazów, rewitalizacji i rewaloryzacji. Badaczka należy m.in. do ICOMOS-POLSKA (Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków), Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu, Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Prof. Katarzyna Hodor koordynuje organizację międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu dendrologii historycznej i sztuki ogrodowej. W 2017 r. tematem wydarzenia pn. „Sacrum in composing space” było odczytywanie sacrum w krajobrazie oraz obszar aksjologiczny tego zjawiska. 
 
(bk)
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Przedstawiciele 11 polskich szkół wyższych, w tym Politechniki Krakowskiej, a także Sieci Badawczej Łukasiewicz, podpisali porozumienie o utworzeniu Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W. ICI 3W będzie upowszechniać ideę 3W (woda, wodór, węgiel) oraz pomagać we wprowadzaniu na rynek nowych technologii wodnych, wodorowych i węglowych. Centrum zajmie się również opracowaniem diagnozy potencjału i przygotowania strategii rozwoju technologii w obszarach 3W. Dodatkowo, ICI 3W zaoferuje usługi konsultingowe. Dokument dotyczący powstania Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji został podpisany 12 maja podczas kongresu Impact’22, który został zorganizowany w Poznaniu. 
 
Podpisanie porozumienia ws. utworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W. Pierwszy od prawej stoi prof. Dariusz Bogdał Projekt 3W: woda-wodór-węgiel to inicjatywa ogłoszona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 2021 r. Celem projektu jest wsparcie świata nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie. Wszystko po to, by zmieniać polską gospodarkę w bardziej innowacyjną i konkurencyjną. Przedsięwzięcie ma aktywizować społeczeństwo, biznes, świat nauki i administrację państwową. Kluczowym elementem realizacji projektu jest powołane niedawno Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W. 
 
Porozumienie w sprawie jego utworzenia podpisali przedstawiciele jedenastu polskich szkół wyższych: Politechniki Krakowskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Opolskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz przedstawiciel Sieci Badawczej Łukasiewicz. W imieniu PK podpis pod dokumentem złożył prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał. 
 
ICI 3W będzie wspierać ośrodki naukowe i polskich badaczy, którzy rozwiązują problemy z dostępem do wody, opracowują sposoby wykorzystania wodoru w transformacji energetycznej, tworzą innowacyjne technologie związane z różnymi postaciami węgla pierwiastkowego: grafenu, nanorurek, fulerenów i innych. Te działania oraz integracja polskich środowisk naukowych, badawczo-rozwojowych i gospodarczych pomoże zwiększyć wartość wyników badań naukowych i zintensyfikować wzrost efektywności procesów ich komercjalizacji jako nowych, innowacyjnych rozwiązań w różnych obszarach życia. 
 Stanowisko laboratoryjne na Wydziale Mechanicznym PK do badań z użyciem wodoru
Interdyscyplinarne Centrum Innowacji będzie m.in. promować doktoraty wdrożeniowe, tworzyć programy studiów oraz szkolenia związane z 3W. Ponadto, wesprze najlepsze rozwiązania z tego sektora. Członkowie Centrum będą opiniować projekty pod kątem ich innowacyjności i zgodności z ideą 3W, a także weryfikować tzw. poziom TRL – Technology Readiness Level. Centrum będzie też efektywnie wspierać start-upy czy spin-offy, które specjalizują się w tematyce 3W. Do zadań ICI 3W należeć będzie organizowanie seminariów, warsztatów naukowych i konferencji, które zwiększą wiedzę na temat inicjatywy 3W i zaprezentują dobre praktyki w tym zakresie. 
 
Przypomnijmy, że Politechnika Krakowska jest jednym z założycieli Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej – stowarzyszenia mającego na celu wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do zbudowania gałęzi śląsko-małopolskiego przemysłu wodorowego, w tym opartego o produkcję wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii pozyskiwanej z instalacji OZE oraz wykorzystanie go w energetyce, transporcie, infrastrukturze i przemyśle. Naukowcy z PK od ponad 40 lat prowadzą badania nad wykorzystaniem technologii wodorowych w przemyśle i gospodarce. W latach 2012-2016 na Wydziale Mechanicznym PK, pod kierunkiem prof. Marka Brzeżańskiego, realizowany był ze środków europejskich projekt dotyczący wykorzystania odpadowego wodoru do celów energetycznych. Dzięki tym pracom Katedra Pojazdów Samochodowych WM PK dysponuje obecnie samodzielnie opracowanym, nowoczesnym systemem wtryskowego zasilania wodorem tłokowych silników spalinowych. Czytaj więcej
 
(bk)
 
 
 
Na zdjęciach, 1) podpisanie porozumienia ws. utworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W, pierwszy od prawej – prof. Dariusz Bogdał / fot. idea3w.org; 2) stanowisko laboratoryjne na Wydziale Mechanicznym PK do badań z użyciem wodoru / fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 


Snowboardziści z Politechniki Krakowskiej zostali akademickimi mistrzami podczas czempionatu, rozegranego na stoku Skolnity w Wiśle. Drużyna studentów PK wygrała klasyfikację generalną i rywalizację wśród uczelni technicznych, wyprzedzając na podium AWF w Katowicach i AGH Kraków. Sukces odniosły w Wiśle także snowboardzistki z PK, zajmując 2. miejsce drużynowo w kategorii uczelni technicznych.

 

snowboard men 1 snowboard wo 1


Już pierwszego dnia AMP reprezentanci Politechniki spisali się znakomicie w slalomie gigancie, zdobywając całe podium w klasyfikacji uczelni technicznych! Pierwszy był Piotr Szwarc (WIŚiE), drugi Filip Czapla (WIŚiE), a trzeci Michał Młynarczyk (WM). Następnego dnia Michał Młynarczyk stanął na najwyższym stopniu podium uczelni technicznych w konkurencji banked slalom. Bardzo wysokie wyniki także pozostałych reprezentantów sprawiły, że drużyna AZS Politechniki Krakowskiej stanęła na najwyższym stopniu podium. Wystąpili w niej: Bruno Włodarczyk (WM), Dominik Janas (WIŚiE), Piotr Szwarc (WIŚiE) Filip Czapla (WIŚiE), Szymon Ból (WM), Michał Młynarczyk (WM), Jakub Skowron (WIL), Witold Budzyński (WA).

 

mlynarczykWielki sukces odniosły również snowboardzistki z PK, zajmując 2. miejsce drużynowo w kategorii uczelni technicznych. Indywidualnie bardzo dobry start zaliczyła Wiktoria Włodarczyk (WIiTCh), druga w klasyfikacji uczelni technicznych i czwarta w klasyfikacji generalnej w slalomie gigancie. Cenne punkty, dzięki którym udało się zdobyć drużynowe wicemistrzostwo kraju, zdobyły także: Aleksandra Zięba (WIL), Anna Wójcik (WIL), Alicja Kośmider (WM), Maria Zeljaś (WIL), Adrianna Jeziorska (WA) oraz Hanna Gancarz (WIiT). Medalowych snowboardzistów prowadzili trenerzy Anna Masłyk i Krzysztof Włodarczyk.

 

Akademickie Mistrzostwa Polski to największy cykl zawodów akademickich rangi mistrzowskiej, który co roku odbywa się w 35 dyscyplinach sportowych. Organizatorem AMP jest Akademicki Związek Sportowy. Reprezentacja Politechniki Krakowskiej występująca w barwach Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Krakowskiej w ostatnich latach zdobywała medale w klasyfikacji drużynowej w koszykówce kobiet, tenisie kobiet, lekkiej atletyce, snowboardzie, narciarstwie oraz trójboju siłowym. Ogromne sukcesy w ogólnopolskich mistrzostwach były również przepustką do zawodów europejskich. W 2018 roku koszykarki wystąpiły w Europejskich Igrzyskach Akademickich w Coimbrze, a w bieżącym roku Akademickie Wicemistrzynie Polski w tenisie ziemnym powalczą o medale w Europejskich Igrzyskach Akademickich w Belgradzie.

 


Akademickie Mistrzostwa Polski w snowboardzie – Wisła 2021


Mężczyźni


Klasyfikacja generalna

 1. Politechnika Krakowska 600 pkt
 2. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 591 pkt
 3. Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie 569 pkt

 

Klasyfikacja w grupie uczelni technicznych

 1. Politechnika Krakowska 600 pkt
 2. Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie 569 pkt
 3. Politechnika Warszawska 527 pkt

 

Kobiety

Klasyfikacja generalna

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 616 pkt
 2. Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu 579
 3. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 576

 

Klasyfikacja w grupie uczelni technicznych

 1. Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie 616 pkt
 2. Politechnika Krakowska 536 pkt
 3. Politechnika Poznańska 503 pkt

 

(mas)

 

 

Na zdjęciach: 1) drużyny mężczyzn; 2) drużyny kobiet; 3) Michał Młynarczyk na najwyższym stopniu podium uczelni technicznych w konkurencji banked slalom / Fot. Akademicki Związek Sportowy Politechniki Krakowskiej

 

 

{fastsocialshare}

 

 
 
12 maja podczas XXXIII Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Krakowie, naukowcy związani z Politechniką Krakowską zostali uhonorowani odznaczeniami za wkład w rozwój Stowarzyszenia. 
 
Najwyższe odznaczenie SIMP – Odznakę im. Henryka Mierzejewskiego – otrzymali: dr hab. inż. Stanisław Młynarski, prof. PK (Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu na Wydziale Mechanicznym), dr hab. inż. Andrzej Sobczyk, prof. PK (Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych na Wydziale Mechanicznym) oraz dr hab. inż. Stanisław Łopata (Katedra Energetyki na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki).  
 
Profesor Młynarski odznaczony przez SIMP Profesor Sobczyk odznaczony przez SIMP Doktor Łopata odznaczony przez SIMP
 
Złotą Honorową Odznakę SIMP odebrał dr inż. Maciej Michnej z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu WM. Srebrną Honorową Odznaką SIMP został odznaczony dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. PK z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu WM. Brązową Honorową Odznakę SIMP otrzymał dr inż. Andrzej Duda z Katedry Inżynierii Cieplnej i Procesowej WM. 
 
Odznaczenia wręczyli prezes Zarządu Oddziału SIMP w Krakowie Jan Zagórski oraz wiceprezes Zarządu Oddziału SIMP w Krakowie, członek honorowy SIMP dr hab. inż. Roman Wielgosz, prof. PK. 
 Doktor Michnej odznaczony przez SIMP  Profesor Zając odznaczony przez SIMP  Doktor Duda odznaczony przez SIMP
 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich jest organizacją zrzeszającą ok. 10 tys. inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Historia SIMP sięga 1926 r. Stowarzyszenie składa się z 48 oddziałów oraz 21 sekcji i towarzystw naukowo-technicznych o charakterze branżowym (np. Sekcja Spawalnicza, Energetyczna, Sterowania i Napędu Hydraulicznego, Towarzystwo Naukowo-Techniczne Obrabiarek i Narzędzi, Towarzystwo Okrętowców Polskich KORAB).
 
Do celów SIMP należą: działanie na rzecz nauki, techniki i gospodarki, w tym przedsięwzięć wdrożeniowych; podnoszenie kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników, promocji zatrudnienia, reorientacji zawodowej oraz pomocy w zakresie poszukiwania pracy; tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych; dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników; popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin; reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych członków; rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych, troska o zabytki kultury i techniki oraz tradycje i dorobek polskiej myśli technicznej; dbałość o zrównoważony rozwój, w tym o ochronę środowiska racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi oraz wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających; propagowanie idei przedsiębiorczości, humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej.
 
 
(mm, bk) 
 
 
Na zdjęciach, osoby uhonorowane przez SIMP, pierwsze trzy zdjęcia począwszy od lewej: prof. Stanisław Młynarski, prof. Andrzej Sobczyk, dr hab. inż. Stanisław Łopata; kolejne trzy zdjęcia, od lewej: dr inż. Maciej Michnej, prof. Grzegorz Zając, dr inż. Andrzej Duda / fot. SIMP
 
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Studentka architektury na Politechnice Krakowskiej, Kinga Szczudlik zwyciężyła w 7. edycji międzynarodowego konkursu pn. „STARTforHISTORY”. Laureatka z Wydziału Architektury PK zaprojektowała „IN SPIRIT Art Center” w Goleto Museum Park we Włoszech, gdzie znajduje się opuszczony i częściowo zrujnowany klasztorny kompleks z XII w. Jej projekt to nowoczesne, ale wpisujące się w klimat miejsca, centrum wystawowe połączone z salą audytoryjną, salami warsztatowymi, recepcyjnym centrum turystycznym oraz dwupoziomową salą konsumpcyjną. Po raz pierwszy w historii konkursu aż dwie nagrody zdobyli Polacy – oprócz Kingi Szczudlik, również Adam Ponizy, który zajął trzecie miejsce. 
 
Konkursy z serii „STARTforHISTORY” poświęcone są wybranym miejscom o dużym znaczeniu historycznym i kulturowym. Celem organizatorów jest zainicjowanie dyskusji nad ich znaczeniem jako obszaru pamięci wykorzystywanego przez współczesność. Zadanie uczestników konkursów polega zazwyczaj na stworzeniu nowoczesnego obiektu, wpisanego w historyczny kontekst wybranego miejsca, który może zapewnić jego atrakcyjny rozwój, wzmacniając zarazem swą tożsamość.
 
Projekt IN SPIRIT Projekt IN SPIRIT
 
Uczestnicy 7. edycji konkursu musieli zaprojektować nowe muzeum na terenie zabytkowego klasztoru we Włoszech, którego powstanie datuje się na XII w. Za najlepsze rozwiązanie uznano kompleksowy projekt „IN SPIRIT Art Center” autorstwa Kingi Szczudlik. Autorka rozwijała go na etapie koncepcji w ramach konkursu, a następnie dopracowywała na potrzeby pracy inżynierskiej, realizowanej pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Jolanty Sroczyńskiej, prof. PK (kierownik Katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA PK). 
 
Kinga SzczudlikPodstawową trudnością w projektowaniu było stworzenie nowoczesnej bryły, tak wpisanej w średniowieczne otoczenie, aby stanowić swego rodzaju kontynuację zastanego specyficznego języka architektonicznego, tworzonego przez reguły klasztorne średniowiecznej wspólnoty Wilhelma z Vercelli. – Dodawanie nowej struktury do już istniejącej architektury wymaga poszanowania kontekstu miejsca. Chciałam, aby zaprojektowana przeze mnie architektura była mocno osadzona w kontekście i zachowywała ducha miejsca. Dlatego zainteresowałam się historią i początkami klasztoru w Goleto. Dotarłam do źródeł opisujących wspólnotę zakonną św. Wilhelma z Vercelli i z tych materiałów zaczerpnęłam inspiracje – mówi zwyciężczyni konkursu „STARTforHISTORY”, inż. Kinga Szczudlik (na zdjęciu / fot. archiwum prywatne). Kompaktowe bryły nowego kompleksu powtarzają tradycyjny układ klasztorny wraz z jego dziedzińcami. Inspiracją dla elewacji były charakterystyczne, białe, zwiewne szaty zakonników.
 
Zaprojektowany przez Kingę Szczudlik obiekt to współczesne centrum wystawowe połączone z salą audytoryjną, salami warsztatowymi, recepcyjnym centrum turystycznym oraz dwupoziomową salą konsumpcyjną. Tak szeroka oferta programowa przygotowana została z myślą o zwiększeniu ruchu turystycznego, ale też o wzbogaceniu oferty kierowanej do lokalnej społeczności. Nowe obiekty mogą być wykorzystywane przez mieszkańców, np. podczas lokalnych świąt. 
 
Autorka projektu „IN SPIRIT Art Center” jest obecnie studentką II stopnia architektury na Politechnice Krakowskiej. – Bardzo interesuje mnie tematyka adaptacji i konserwacji zabytków, ponieważ nadawanie nowych znaczeń architekturze poprzez łączenie starego z nowym pozwala na „przedłużenie życia” wielu obiektów. Jest to dla mnie inspirujący proces – wskazuje inż. Kinga Szczudlik. 
 
Więcej o projekcie „IN SPIRIT Art Center” na stronie Wydziału Architektury
 
(bk)
 
 
Grafiki użyte w tekście – wizualizacje projektu „IN SPIRIT Art Center” autorstwa Kingi Szczudlik / materiały: Kinga Szczudlik
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
W środę 18 maja 2022 r. w murach Politechniki Krakowskiej odbędzie się niezwykły koncert „Krzysztof Penderecki in memoriam”. W Sali Senackiej zabrzmią m.in. I Kwartet smyczkowy i III Kwartet smyczkowy mistrza Pendereckiego w wykonaniu Kwartetu Dafô, jednego z najwybitniejszych wykonawców polskiej muzyki kameralnej. Koncert będzie pożegnalnym hołdem złożonym przez społeczność Politechniki zmarłemu w 2020 r. kompozytorowi oraz nawiązaniem do majowej rocznicy jego wizyty na PK i koncertu z 2013 r. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjęła Elżbieta Penderecka, żona kompozytora i prezes zarządu Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena. 
 
Plakat koncertu Penderecki in memoriam8 maja 2013 r., z okazji jubileuszu 80. urodzin Maestro Krzysztofa Pendereckiego, na Politechnice Krakowskiej odbyło się wyjątkowe spotkanie z Mistrzem i Jego muzyką pt. „Od eksperymentu do Wielkiej Syntezy”. Zabrzmiały wówczas utwory Polymorphia na 48 instrumentów smyczkowych (1961), Capriccio na obój i 11 instrumentów smyczkowych (1964) oraz III Kwartet smyczkowy (2008). W środę 18 maja 2022 r. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej ponownie zabrzmi muzyka Krzysztofa Pendereckiego. – Są przeżycia, które pozostają na zawsze w nas jako część bogactwa wewnętrznego. Spotkanie z Maestro Pendereckim i jego muzyką do takich właśnie przeżyć należy. Koncertem upamiętniamy postać wielkiego kompozytora i wspominamy spotkanie w murach naszej uczelni – mówi pomysłodawca środowego koncertu, dr hab. Piotr Romańczyk, prof. PK. Koncert, podobnie jak ten przed 9 laty, odbywa się w ramach unikatowego na polskich uczelniach  dla uczelni technicznej przedmiotu w programie studiów technicznych pn. „Muzyczny kanon chemika. Patronat nad wydarzeniem objął rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz.
 
W wykonaniu Kwartetu Dafô usłyszymy dwie kompozycje Krzysztofa Pendereckiego. Pierwsza to awangardowy, sonorystyczny I Kwartet z 1960 roku, w którym zasadniczą rolę formotwórczą pełnią niekonwencjonalna artykulacja i dynamika. Inspiracją dla kompozytora była muzyka elektroakustyczna tworzona w latach 50. w radiowych studiach eksperymentalnych. Drugą kompozycją jest III Kwartet (2008) – jednoczęściowe, osobiste dzieło, opatrzone podtytułem Kartki z niezapisanego dziennika, będące podsumowaniem półwiecza kompozytorskich doświadczeń. Koncert zwieńczy wczesna kompozycja Antona Weberna – liryczne Langsamer Satz („wolna część”, 1905) – tłumaczy Piotr Romańczyk, prof. PK.
 
Kwartet Dafô należy do najwybitniejszych wykonawców polskiej muzyki kameralnej. Powstał w 1993 r. i był wówczas pierwszym w Polsce żeńskim kwartetem smyczkowym. Tworzą go Justyna Duda (I skrzypce), Danuta Augustyn (II skrzypce), Aneta Dumanowska (altówka), Anna Armatys (wiolonczela) – absolwentki krakowskiej Akademii Muzycznej. W 2000 r. zespół uzyskał dyplom z wyróżnieniem w Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie w klasie mistrzowskiej. Kwartet Dafô współpracował z najwybitniejszymi współczesnymi kompozytorami: Krzysztofem Pendereckim, Krzysztofem Meyerem, Pawłem Mykietynem, Markiem Stachowskim, Hanną Kulenty, Krystyną Moszumańską-Nazar, Pawłem Szymańskim, Johnem Kingiem. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. kilku Nagród Muzycznych „Fryderyki”, przyznawanych przez Akademię Fonograficzną: w 1999 i 2002 r. za płyty „Polskie kwartety smyczkowe XX wieku. Część I i II” (PWM/DUX), w 2009 r. za płytę ze swoim udziałem pt. „Speechless Song” z muzyką Pawła Mykietyna (PWA) oraz w 2012 r. za krążek CD/DVD „Łukaszewski & Bembinow. Kolędy i Pastorałki” (DUX). Dafô zdobył także nagrodę „Supersonic Pizzicato” za płytę „Penderecki. String Quartets, String Trio, Clarinet Quartet” (DUX), a nagranie płytowe III Kwartetu smyczkowego „…pieśni śpiewają” H.M. Góreckiego (DUX) zostało wyróżnione przez brytyjski magazyn „Gramophone”, MusicWeb International, portal muzyczny Pizzicato, francuski magazyn „Classica” oraz nominacją Fryderyk 2019.
 
Dzieła wielkich mistrzów brzmią na Politechnice Krakowskiej regularnie od 2011 r. dzięki unikatowemu w programie inżynierskiego kształcenia przedmiotowi pn. „Muzyczny kanon chemika”. Interdyscyplinarne zajęcia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK prowadzą dr hab. Piotr Romańczyk, prof. PK i dr. inż. Stefan Kurek, melomani i pracownicy naukowi PK, przy współpracy nauczycieli akademickich innych uczelni (m.in. dr hab. Danuty Augustyn, skrzypaczki i profesor Akademii Muzycznej w Krakowie oraz dr. Stanisława Bromboszcza, pianisty i kompozytora z Akademii Muzycznej w Katowicach). Celem przedmiotu, oprócz przedstawienia relacji między muzyką i nauką, jest kształtowanie wrażliwości i świadomości muzycznej przyszłych absolwentów uczelni technicznej. – W trakcie zajęć studenci słuchają kompozycji należących do kanonu muzyki poważnej, zapoznają się z elementami estetyki muzycznej oraz uczestniczą w koncertach kameralnych i spotkaniach z wybitnymi instrumentalistami i pedagogami – mówi prof. Romańczyk. 
 
W środowym wydarzeniu wezmą udział władze uczelni z rektorem prof. Andrzejem Białkiewiczem na czele, pracownicy i studenci PK. Gościem honorowym koncertu ma być Elżbieta Penderecka, żona kompozytora i prezes zarządu Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena. Ze względu na niewielką powierzchnię Sali Senackiej, wstęp na koncert za zaproszeniami.
 
18 maja 2022 r., godz. 16.00, Sala Senacka Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24
 
Koncert „Krzysztof Penderecki in memoriam” (1933-2020) w wykonaniu Kwartetu smyczkowego Dafô
 
Program: 

Krzysztof Penderecki (1933-2020)
I Kwartet smyczkowy (1960)
III Kwartet smyczkowy „Kartki z niezapisanego dziennika” (2008)

Anton Webern (1883-1945)
Langsamer Satz (1905)

Prowadzenie: dr hab. Piotr Romańczyk, prof. PK
 
 
 (m, pr)
 
 
 
 
{fastsocialshare} 
 
 
Rywalizacją o Puchar Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki dr. hab. inż. Stanisława Rybickiego, prof. PK oraz o Puchar Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki dr. hab. inż. Janusza Mikuły, prof. PK, pracownicy Politechniki Krakowskiej rozpoczynają coroczne narciarskie zmagania w ramach 12. edycji Grand Prix w narciarstwie alpejskim i snowboardzie. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Sportu i Rekreacji. Regulamin tegorocznego GP uwzględnia obszary związane z obostrzeniami pandemicznymi. 
 
Organizatorzy wydarzenia zastrzegają, że w uzasadnionych sytuacjach terminy oraz kwestie organizacyjne mogą ulec modyfikacji. Uczestnicy 12. edycji Grand Prix w narciarstwie będą walczyć o puchary dziekanów wszystkich wydziałów PK, a także o puchar kanclerza PK, dyrektora Biblioteki PK i kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. 
 
Terminarz zawodów narciarskich w Spytkowicach:
 
Grand Prix Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki o Puchar Dziekana dr. hab. inż. Stanisława Rybickiego, prof. PK
15.02.2021 r. (poniedziałek) – Spytkowice – gigant, godz. 11.00
 
Grand Prix Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki o Puchar Dziekana dr. hab. inż. Janusza Mikuły, prof. PK
15.02.2021 r. (poniedziałek) – Spytkowice – gigant, godz. 14.00
 
Grand Prix Wydziału Architektury o Puchar Dziekan dr hab. inż. arch. Magdaleny Kozień-Woźniak, prof. PK
18.02.2021 r. (czwartek) – Spytkowice – gigant, godz. 11.00
 
Grand Prix Studium Języków Obcych o Puchar Dyrektor mgr Magdaleny Cory
Grand Prix Administracji Centralnej PK o Puchar Kanclerza PK mgr. inż. Leszka Bednarza
Grand Prix Biblioteki Głównej PK o Puchar Dyrektora mgr. Marka Górskiego
18.02.2021 r. (czwartek) – Spytkowice – gigant, godz. 14.00
 
Grand Prix Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej o Puchar Dziekana dr. hab. inż. Macieja Sułowicza, prof. PK
22.02.2021 r (poniedziałek) – Spytkowice – slalom, godz. 11.00
 
Grand Prix Wydziału Mechanicznego o Puchar Dziekana prof. dr. hab. inż. Jerzego Sładka
22.02.2021 r. (poniedziałek) – Spytkowice – slalom, godz. 14.00
 
Grand Prix Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej o Puchar Dziekana dr. hab. inż. Piotra Michorczyka, prof. PK
25.02.2021 r. (czwartek) – Spytkowice – gigant, godz. 11.00
 
Grand Prix Wydziału Informatyki i Telekomunikacji o Puchar Dziekana dr. hab. inż. Pawła Pławiaka, prof. PK
25.02.2021 r. (czwartek) – Spytkowice – gigant, godz. 14.00
 
Grand Prix Wydziału Inżynierii Lądowej o Puchar Dziekana prof. dr. hab. inż. Andrzeja Szaraty
5.03.2021 r. (piątek) – Spytkowice – gigant, godz. 12.00
 
Zakończenie pod patronatem JM Rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza zaplanowano na 5 marca (godz. 16.00). 
 
Początki narciarskiej rywalizacji pracowników Politechniki sięgają lat 70. XX wieku. Organizowano wtedy zawody (mecze) między wydziałami uczelni. Pierwsza edycja Grand Prix o Puchar JM Rektora Politechniki Krakowskiej w narciarstwie alpejskim odbyła się w 2010 r. 
 
(bk)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Nowoczesną salę dydaktyczno-projektową dla studentów inżynierii wzornictwa przemysłowego otwarto dziś (13 maja br.) na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Została zaprojektowana jako przestronne, wielofunkcyjne studio, podzielone na kilka stref, które służą do pracy indywidualnej i grupowej, organizacji spotkań, konsultacji, a przede wszystkim pracy projektowej. – Ta przestrzeń daje możliwość prowadzenia kształcenia w formule Project Based Learning, atrakcyjnej dla studentów i dającej inżynierom oczekiwane na rynku pracy kompetencje – mówi dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Jerzy A. Sładek.
 
Markowe studio, jak nazwano nową salę dydaktyczną, przypomina przestrzeń coworkingową. Zostało wyposażone w komputery do pracy projektowej z możliwością obsługi wirtualnej rzeczywistości, gogle VR, telewizor do prezentacji oraz przeglądów, drukarki 3D, urządzenia warsztatowe, tablety graficzne, a także dodatkowe monitory do pracy poza zajęciami dydaktycznymi. Dodatkowo, znajduje się tam aneks kuchenny, a także wygodne kanapy zapewniające możliwość odpoczynku lub organizacji mniej formalnego spotkania. 
 
Otwarcie nowej sali na Wydziale Mechanicznym Otwarcie nowej sali na Wydziale Mechanicznym
 
Nową przestrzeń zaprojektował mgr inż. Marek Pawłowicz z Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego. Jak wyjaśnia, koncepcja powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie studentów na przestrzeń dedykowaną zróżnicowanym aktywnościom, którą można szybko przeorganizować. – Dzięki zastosowaniu mobilnych ścianek działowych, sala zapewnia możliwość równoległej pracy studentów w przestrzeni roboczej oraz prowadzenie konsultacji. Bardzo szybko może stać się też otwartą przestrzenią do wspólnego realizowania projektów – mówi Marek Pawłowicz. 
 
Sala pełnić będzie również funkcję integracyjną, dając studentom możliwość wspólnej pracy i spędzania czasu, czy organizowania spotkań Koła Naukowego IWP Form&Function. Studenci, m.in. inżynierii wzornictwa przemysłowego i inżynierii medycznej, będą tu mogli pracować nad projektami realizowanymi w ramach konkursów FutureLab PK. Sala służyć będzie także na potrzeby Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Centrum Wiedzy o Dostępności. Podmioty zewnętrzne będą tu mogły uzyskać bezpłatne porady eksperckie z zakresu dostępności i zasad projektowania uniwersalnego.
 
Otwarcie nowej sali na Wydziale Mechanicznym Otwarcie nowej sali na Wydziale Mechanicznym
 
Realizacja projektu sali pn. „Markowe Studio” została sfinansowana ze środków Wydziału Mechanicznego. Część sprzętów i materiałów pozyskano dzięki wsparciu  FutureLab, uczelnianego laboratorium studenckich innowacji. – Ta przestrzeń wpisuje się w działania podejmowane w celu ukierunkowania kształcenia w formule Project Based Learning. Studenci zyskują przestrzeń, w której mogą kreatywnie działać, skutecznie planować i optymalizować pracę własną i współpracę w grupie – tłumaczy dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Jerzy A. Sładek. – Liczę, że to modelowe rozwiązanie będzie powielane, ponieważ daje możliwości szybkiego przystosowania powierzchni do zróżnicowanych, aktualnie pojawiających się potrzeb, unowocześniając zarazem i ułatwiając proces kształcenia.
 
Otwarcie nowej sali na Wydziale Mechanicznym Otwarcie nowej sali na Wydziale Mechanicznym
 
W uroczystym otwarciu sali władze uczelni reprezentował prorektor PK ds. studenckich dr inż. Marek Bauer. – Przestrzenie dedykowane zespołowej pracy studentów nad projektami są dziś nieodzownym elementem nowoczesnych uczelni, zwłaszcza kształcących inżynierów. Będziemy podążać w tym kierunku także na innych kierunkach i w pozostałych kampusach uczelni. Wydział Mechaniczny daje nam dziś ważny impuls, by tą drogą intensywniej podążać – podkreślił.
 
 
(am, bk, mas)
 
 
Na zdjęciach, otwarcie nowej sali na Wydziale Mechanicznym / fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Do 19 lutego br. (do godz. 13.00) można złożyć deklarację uczestnictwa w „Konkursie TRL 4.0” organizowanym przez Politechnikę Krakowską, a koordynowanym przez Centrum Transferu Technologii. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie dla realizowanych na uczelni projektów, które zmierzają do komercjalizacji. Dotowane będą prace przedwdrożeniowe zarówno pracowników naukowych PK, jak i studentów oraz doktorantów. Konkurs odbywa się pod patronatem prorektora ds. nauki PK prof. dr. hab. inż. Dariusza Bogdała.
 
Wydatki przeznaczone na dostosowanie technologii do zapotrzebowania rynkowego poprzez podniesienie jej poziomu gotowości technologicznej (TRL) będą podlegały dofinansowaniu ze środków programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, w wysokości 90 proc. kosztów kwalifikowanych. Warunkiem udziału w konkursie jest zapewnienie przez władze wydziału wnioskodawcy 10 proc. wkładu własnego. Otrzymane środki będzie można przeznaczyć na zakup wyposażenia laboratoryjnego, oprogramowania i licencji na oprogramowanie, a także na zakup materiałów i surowców oraz usługi badawcze, ekspertyzy, analizy i raporty niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. 
 
Uczestnikami Konkursu mogą być pracownicy Politechniki Krakowskiej i zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej jedna osoba jest pracownikiem PK, ale również studenci, doktoranci i absolwenci uczelni wykazani w dokumentacji rejestrowej wyniku dokonanego na Politechnice rozwiązania, jako twórcy technologii – wyjaśnia mgr inż. Marlena Marek z Centrum Transferu Technologii PK. – Wszystkie wymieniony osoby czy grupy muszą mieć jeden cel – rozwinięcie swoich rozwiązań przez wykonanie prac przedwdrożeniowych ukierunkowanych na stworzenie nowego produktu lub usługi, by finalnie rozwiązania skomercjalizować. 
 
Deklaracje uczestnictwa w „Konkursie TRL 4.0” należy składać do 19 lutego br. (do godz. 13.00) przez Dziennik Podawczy PK lub w siedzibie CTT PK (ul. Warszawska 24, Galeria „GIL”, 2 piętro) i przesłać skan drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
Przedsięwzięcie zostało podzielone na trzy etapy. Drugi to przygotowanie wniosku o dotacje (wsparcie brokerów technologii) – termin do 1 kwietnia 2021 r. W etapie trzecim nastąpi ocena wniosku o dotację i prezentacja przed Komitetem Inwestycyjnym.
 
Regulamin oraz dokumentacja konkursowa są dostępne na stronie CTT PK
 (bk)
 
 
 
{fastsocialshare} 
 
 
W miniony wtorek, 10 maja odbyły się Akademickie Mistrzostwa Małopolski w lekkiej atletyce. Do zawodów zgłosiło się ponad 250 osób. W tym gronie najliczniej reprezentowana była Politechnika Krakowska. Sportowcy PK zdobyli podczas AMM worek medali, a drużyna męska zajęła I miejsce w klasyfikacji generalnej. 
 
Grupa osób na bieżni pozuje do zdjęcia. To drużyna sportowa z PK
 
Zawody w lekkiej atletyce odbyły się 10 maja br. na stadionie lekkoatletycznym Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 78. Ponad 50 reprezentantów Politechniki Krakowskiej stanęło do walki o medale. Dorobek naszych sportowców budzi podziw. 
 
I miejsce w biegu na 800 m: Monika Małek (II miejsce: Dominika Szymańska – KU AZS UP, Iga Jastrzębska – KU AZS UJCM)

I miejsce w biegu na 100 m: Jakub Stolarski (II miejsce: Piotr Kidoń – KU AZS PK, III miejsce: Maciej Kopeć – KU AZS AGH)

II miejsce w biegu na 100 m: Piotr Kidoń

I miejsce w biegu na 400 m: Patryk Marmon (II miejsce: Łukasz Dąbrowski – KU AZS AWF Kraków, III miejsce: Filip Buliński – KU AZS PK)

I miejsce w skoku wzwyż: Filip Kostkiewicz (II miejsce: Maciej Sychta – KU AZS UJCM, Adrian Kurowski – KU AZS PK)

III miejsce w skoku wzwyż: Adrian Kurowski

I miejsce w sztafecie 4x100 m: Kamil Kubala, Piotr Kidoń, Bartłomiej Knapczyk, Jakub Stolarski (II miejsce: KU AZS AWF Kraków, III miejsce: KU AZS AGH)

II miejsce w biegu na 200 m: Jakub Stolarski (I miejsce: Jakub Olejniczak – KU AZS AWF Kraków, III miejsce: Piotr Kidoń – KU AZS PK)

III miejsce w biegu na 200 m: Piotr Kidoń
 
II miejsce w biegu na 800 m: Oskar Nowak (I miejsce: Paweł Zabagło – KU AZS AWF Kraków, III miejsce: Maciej Bielski – KU AZS UJ)

II miejsce w pchnięciu kulą: Patryk Dębski (I miejsce: Dominik Tomalczyk – KU AZS AGH, III miejsce: Szymon Rudawski – KU AZS UJCM)

II miejsce w rzucie oszczepem: Gabriel Półtorak (I miejsce: Jakub Kusiak – KU AZS AWF Kraków, III miejsce: Szymon Rudawski – KU AZS UJCM w Krakowie)
 
W klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Małopolski w lekkiej atletyce mężczyzn 2021/2022 reprezentanci AZS PK zajęli I miejsce z sumą 385 punktów. II pozycję wywalczyła drużyna z AGH, a III – AWF. Sukces studentów-sportowców z Politechniki nie byłby możliwy bez trenerek – Agnieszki Słupskiej i Iwony Zięby. 
 
(bk)
 
 
Na zdjęciu, sportowcy z PK podczas Akademickich Mistrzostw Małopolski / fot. AZS PK 
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
Wyróżnienie w konkursie „Złoty Medal Chemii 2020” trafiło do inż. Magdaleny Jankowskiej, studentki II stopnia kierunku technologia chemiczna na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Doceniona praca inżynierska została zrealizowana pod kierunkiem dr hab. inż. Joanny Ortyl, prof. PK, w ramach grantu od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Chemicy z Politechniki opublikowali wyniki swoich prac w czasopiśmie naukowym „Polymer Chemistry”. Redakcja ogłosiła, że artykuł był jednym z najpopularniejszych w minionym roku. 
 
Magdalena JankowskaKonkurs „Złoty Medal Chemii” organizowany jest przez Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk we współpracy z firmą DuPont – jednego z największych koncernów chemicznych na świecie. Inicjatywa ma na celu wyłonienie autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii i jej pogranicza. Do finału X edycji dotarły dwie studentki Politechniki Krakowskiej: Magdalena Jankowska (autorka pracy pt. „Synteza pochodnych 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-[(E)-styrylo]benzenu, badania właściwości spektroskopowych i ich zastosowanie do roli fotoinicjatorów polimeryzacji kationowej, rodnikowej i hybrydowej”) oraz Patrycja Środa (autorka pracy pt. „Badania przydatności pochodnych tiadiazoli do roli barwników fluorescencyjnych w mikroskopii fluorescencyjnej do przyżyciowego obrazowania komórek eukariotycznych”). Obie panie studiują technologię chemiczną (specjalność: technologia polimerów) na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK
 
Inż. Magdalena Jankowska zakończyła konkursową rywalizację z wyróżnieniem specjalnym firmy DuPont. Praca studentki była częścią badań prowadzonych w ramach projektu pn. „Molekularne projektowanie, synteza i zastosowanie fotoinicjujących katalizatorów (PIC) w reakcjach fotopolimeryzacji”. Przedsięwzięcie kierowane przez prof. Joannę Ortyl uzyskało w 2016 r. dofinansowanie w wysokości 3 399 900 zł w programie TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Celem programu było wsparcie dla zespołów badawczych realizujących projekty badawczo-rozwojowe związane z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym (technologicznym lub wytwórczym) o dużym znaczeniu dla gospodarki.
 
Zespół z Politechniki Krakowskiej zajął się zagadnieniem zwiększenia efektywności produkcji powłok polimerowych oraz technologii szybkiego obrazowania 3D. Polimeryzacja jest jednym z podstawowych procesów chemicznych, wykorzystywanych w przemyśle, zaś w jej odmianie – fotopolimeryzacji – potrzebny jest tzw. fotoinicjator, czyli substancja, która pod wpływem światła ultrafioletowego lub widzialnego ulega rozpadowi z wytworzeniem centrów aktywnych (wolnych rodników lub jonów), inicjujących reakcję polimeryzacji. 
 
Naukowcy z PK zaproponowali plan badawczy dotyczący zagadnień aplikacyjnych poszerzonych o aspekty poznawcze dotyczące opracowania nowych wysokowydajnych fotokatalizujących systemów inicjujących (photoinitiator-catalyst systems – PICs). PICs wykazują uniwersalność działania dając możliwość inicjowania fotochemicznego wszystkich typów procesów fotopolimeryzacji, takich jak: fotopolimeryzacja kationowa (CP), fotopolimeryzacja wolnorodnikowa (free-radical polymerization - FRP), fotopolimeryzacja thiol-en oraz fotopolimeryzacja hybrydowa. Zastosowanie materiałów otrzymywanych na drodze tych procesów prowadzi do opracowania nowego typu aplikacji gwarantujących ściśle zdefiniowaną, a ponadto kontrolowaną na etapie tworzenia, budowę polimerowego produktu finalnego. 
 
Artykuł pt. „New bimolecular photoinitiating systems based on terphenyl derivatives as highly efficient photosensitizers for 3D printing application”, opisujący prace naukowców z Politechniki Krakowskiej, został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie naukowym „Polymer Chemistry”. Redakcja uznała go za jeden z najpopularniejszych w ubiegłym roku – „Polymer Chemistry Most Popular 2020”). Nominowane teksty zostały wybrane na podstawie liczby cytowań, liczby pobrań oraz obecności artykułu w mediach społecznościowych lub w serwisach informacyjnych.
(bk)
 
Na zdjęciu, Magdalena Jankowska / fot. www.zlotymedalchemii.pl
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
11 maja o godz. 11.00 w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” Politechniki Krakowskiej odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu PK z okazji Święta Szkoły. Podczas wydarzenia zasłużeni pracownicy odebrali odznaczenia państwowe, resortowe i uczelniane. Wręczono też m.in. dyplomy związane z nominacjami profesorskimi, nagrody Rektora, nagrody Lider 2022, dyplomy dla studentów PK, którzy otrzymali stypendium ministra edukacji i nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2021/2022. Uroczystość można było śledzić za pośrednictwem transmisji on-line
 

 

 
W czasie Święta Szkoły wykład pt. „Inżynieria, nauka i ludzie” wygłosił dr hab. inż. Stanisław Młynarski, prof. PK z Wydziału Mechanicznego, członek Rady Uczelni obecnej kadencji. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata”. Uroczystość była okazją do wręczenia pracownikom odznaczeń państwowych, resortowych i uczelnianych oraz innych nagród i wyróżnień. W uroczystości uczestniczyli wojewoda małopolski Łukasz Kmita i małopolska wicekurator oświaty Halina Cimer. 
 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski   Święto Szkoły 2022
Prof. dr hab. inż. Aleksander Muc (order przyznany w 2019 r.)
 
Brązowy Krzyż Zasługi
Dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.) 
 
Medal Złoty za Długoletnią Służbę
1. Prof. dr hab. inż. arch. Maciej Motak (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
2. Prof. dr hab. inż. Marek Piekarczyk (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
3. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
4. Prof. dr hab. inż. Waldemar Rachowicz (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
5. Dr hab. inż. Krzysztof Śliwiński, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
6. Dr inż. Dorota Kram, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
7. Dr inż. arch. Bogdan Siedlecki, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
8. Dr inż. Jerzy Dutczak (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
9. Dr inż. Piotr Strzępek (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
10. Dr inż. Janusz Tarnowski (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
11. Dr inż. arch. Barbara Wojtowicz (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
12. Dr Margareta Wiciak (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
13. Mgr inż. Janina Ryszka (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
14. Mgr Maria Ryś (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
15. Mgr Anna Sobos (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
16. Mgr inż. Ryszard Trela (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
17. Prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
18. Dr hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
19. Dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
20. Mgr Anna Zawrzykraj (odznaczenie przyznane w 2020 r.)Święto Szkoły 2022
 
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
1. Dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
2. Dr inż. arch. Łukasz Stożek, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
3. Dr inż. Jerzy Białas (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
4. Dr Anna Bistroń (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
5. Dr inż. Marek Bodziony (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
6. Dr inż. Anna Jasińska-Suwada (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
 
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
1. Prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
2. Dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
3. Dr inż. Joanna Bąk (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
4. Dr inż. Wojciech Bobek (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
5. Dr inż. Urszula Ferdek (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
6. Dr inż. Damian Grela (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
7. Dr Joanna Korpak (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
8. Dr inż. arch. Agnieszka Matusik (odznaczenie przyznane w 2021 r.) 
9. Dr inż. arch. Ernestyna Szpakowska-Loranc (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
10. Mgr inż. Łukasz Faracik (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
11. Mgr Natalia Góralczyk (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
12. Mgr inż. Marek Tupta (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
 
Medal Komisji Edukacji Narodowej
1. Prof. dr hab. inż. Halina Egner (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
2. Dr hab. inż. Mieczysław Drabowski, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
3. Dr hab. inż. Marta Cebulska (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
4. Dr inż. Jacek Habel (odznaczenie przyznane w 2021 r.)Święto Szkoły 2022
5. Dr Beata Strycharz-Szemberg (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
6. Dr inż. arch. Krzysztof Wielgus (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
7. Mgr inż. Katarzyna Fabijanowska (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
8. Dr habilitowanej inż. Agnieszce Lechowskiej, prof. PK (odznaczenie przyznane 2020 r.)
9. Dr habilitowanej inż. arch. Teresie Kusionowicz, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
 
Medal „Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej”
1. Prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Żychowska (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
2. Dr inż. Marek Bauer (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
3. Dr inż. Katarzyna Mitka (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
4. Prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
5. Dr inż. arch. Jacek Czubiński, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
6. Dr inż. Stefan Kurek (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
7. Dr Katarzyna Pałasińska (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
8. Dr inż. arch. Maciej Skaza (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
 
Złota Odznaka Politechniki Krakowskiej
1. Dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2022 r.) 
2. Dr hab. inż. Dorota Jasińska, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
3. Dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
4. Dr hab. inż. Andrzej Szromba, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
5. Dr inż. arch. Anna Mielnik, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
6. Dr Iwona Butmanowicz-Dębicka (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
7. Dr inż. Władysław Egner (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
8. Dr Tomasz Jeleński (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
9. Dr Barbara Laskowska (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
10. Dr Artur Piękosz (odznaczenie przyznane w 2022 r.)Święto Szkoły 2022
11. Dr inż. Adam Słota (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
12. Mgr inż. arch. Krzysztof Jasiński (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
13. Mgr Lilianna Lewandowska (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
14. Mgr Dorota Sapek (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
15. Dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
16. Dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
17. Dr inż. Jan Gertz, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
18. Dr inż. Jarosław Bajer (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
19. Dr inż. arch. Przemysław Bigaj (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
20. Dr Magdalena Grzech (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
21. Dr inż. Barbara Juras (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
22. Dr inż. Waldemar Łatas (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
23. Dr inż. Dariusz Mierzwiński (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
24. Dr inż. Marcin Radoń (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
25. Mgr inż. Małgorzata Węgiel (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
26. Dr hab. inż. Grzegorz Filo, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2020 r.) 
27. Dr hab. Mariola Kędra, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
28. Dr inż. Renata Kozik, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
29. Mgr Irmina Szkarłat (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
30. Barbara Woźniak (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
 
Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej
1. Prof. dr hab. inż. Anna Anielak (odznaczenie przyznane w 2022 r.) 
2. Dr hab. inż. Michał Juszczyk, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
3. Dr inż. Beata Baziak (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
4. Dr inż. Zofia Bryniarska (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
5. Dr inż. Arkadiusz Duda (odznaczenie przyznane w 2022 r.)Święto Szkoły 2022
6. Dr Sylwia Dudek (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
7. Dr inż. Maciej Gruszczyński (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
8. Dr inż. arch. Bartłomiej Homiński (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
9. Dr inż. Anna Lenar-Matyas (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
10. Dr inż. Michał Łach (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
11. Dr Adam Marszałek (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
12. Dr inż. Marta Oleksy (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
13. Dr inż. Andrzej Pakuła (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
14. Dr inż. Bartosz Rozegnał (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
15. Dr inż. arch. Anna Taczalska-Ryniak (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
16. Mgr Marta Dębowska (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
17. Mgr inż. Marek Felecki (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
18. Mgr inż. Marcin Kowalik (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
19. Mgr inż. Katarzyna Śmigacz-Skawicka (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
20. Mgr inż. Dariusz Żelasko (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
21. Lic. Beata Kaczmarczyk (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
22. Lic. Beata Nawrot (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
23. Inż. Jacek Sroka (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
24. Inż. Antoni Staśkiewicz (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
25. Tomasz Soroka (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
26. Iwona Żochowska (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
27. Dr hab. inż. Michał Bereta, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
28. Dr hab. inż. Magdalena Jaremkiewicz, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
29. Dr hab. inż. arch. Andrzej Kłosak, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
30. Dr inż. Marek Dudzik (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
31. Dr inż. Edyta Hebda (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
32. Dr inż. Szymon Hernik (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
33. Dr Agnieszka Jakóbik (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
34. Dr inż. Konrad Malicki (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
35. Dr inż. Anna Maślanka (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
36. Dr inż. arch. Paweł Mika (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
37. Dr inż. Marek Nykiel (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
38. Dr inż. Bernadetta Pasierb (odznaczenie przyznane w 2021 r.)Święto Szkoły 2022
39. Dr inż. Piotr Pluciński (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
40. Dr inż. Janusz Prusak (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
41. Dr inż. Jacek Sacharczuk (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
42. Dr Lidia Skóra (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
43. Dr inż. Łukasz Ścisło (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
44. Dr inż. arch. Łukasz Wesołowski (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
45. Dr inż. arch. Andrzej Wiszowaty (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
46. Dr inż. Adam Wosatko (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
47. Dr Maja Ziętara (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
48. Mgr Beata Jeż (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
49. Mgr inż. Piotr Laskowski (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
50. Mgr Marlena Kubala-Matwiejczyk (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
51. Mgr Wioleta Pietruszka (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
52. Mgr inż. arch. Leszek Piłat (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
53. Mgr Renata Socha (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
54. Mgr Agnieszka Tupta (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
55. Grażyna Cempa (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
56. Lidia Dębiec (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
57. Anna Marzec (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
58. Andrzej Rumin (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
59. Dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2020 r.) 
60. Dr hab. inż. Marcin Noga, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
61. Dr inż. Mirosława Bazarnik (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
62. Dr inż. Aleksandra Faron (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
63. Dr Beata Kocel-Cynk (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
64. Dr inż. Piotr Poznański (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
65. Dr Marcin Skrzyński (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
66. Dr inż. arch. Anna Staniewska (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
67. Mgr Renata Dudek (odznaczenie przyznane w 2020 r.)Święto Szkoły 2022
68. Mgr Justyna Firganek (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
69. Mgr Katarzyna Kawecka (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
70. Mgr Małgorzata Syrda-Śliwa (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
71. Mgr Ewa Targosz (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
72. Mgr inż. Paweł Zieliński (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
73. Bożena Kośmider (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
74. Dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
75. Dr inż. Robert Szczepanek (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
76. Dr inż. Sławomir Żaba (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
77. Mgr Maria Sładek (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
78. Teresa Wiśniewska (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
 
W tym roku po raz pierwszy w czasie uroczystego posiedzenia Senatu PK z okazji Święta Szkoły, rektor Politechniki Krakowskiej wręczył
dyplomy naukowcom, którzy w okresie od lutego 2019 r. otrzymali nominacje profesorskie:
1. Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański 
2. Prof. dr hab. inż. Halina Egner
3. Prof. dr hab. inż. Agnieszka Generowicz
4. Prof. dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich
5. Prof. dr hab. inż. Jarosław Handzlik
6. Prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk
7. Prof. dr hab. inż. arch. Anna Kantarek
8. Prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk
9. Prof. dr hab. inż. Marek Kozień
10. Prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski
11. Prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc
12. Prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa
13. Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień
14. Prof. dr hab. inż. Mariusz MaślakŚwięto Szkoły 2022
15. Prof. dr hab. inż. arch. Maciej Motak
16. Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski
17. Prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń
18. Prof. dr hab. inż. Jerzy Pamin
19. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka
20. Prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz
21. Prof. dr hab. inż. Roman Popielarz
22. Prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak
23. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina
24. Prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec
25. Prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec
26. Prof. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura
27. Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata
28. Prof. dr hab. inż. Andrzej Truty
29. Prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
30. Prof. dr hab. inż. Andrzej Winnicki
31. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek 
32. Prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz
33. Prof. dr hab. inż. Wiesław Zima
34. Prof. dr hab. inż. Witold Żukowski
 
Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej za rok 2021:
 
Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej za najwyżej punktowaną publikację naukową: dr hab. inż. Marek Stanuszek, prof. PK
 
Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej za najwyżej punktowaną publikację naukową opracowaną wspólnie z partnerem zagranicznym: dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PKŚwięto Szkoły 2022
 
Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań: dr hab. inż. Jacek Pietraszek, prof. PK
 
Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w czasopiśmie wskazanym w aktualnym wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych: inż. Agnieszka Fryźlewicz
 
Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego wypromowanego doktora habilitowanego otrzymuje: dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK
 
Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego wypromowanego doktora (w tym roku – ze względu na tę samą datę urodzenia – dwie osoby): dr inż. Justyna Flis i dr inż. Olga Długosz
 
Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla promotora najmłodszego wypromowanego doktora: prof. dr hab. inż. Aleksander Muc i dr hab. inż. Marcin Banach, prof. PK
 
Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego profesora: prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec
 
Nagrody Lider 2022 dla wyróżniających się pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych:
 
Wydział Architektury
1. Prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-KrupaŚwięto Szkoły 2022
2. Dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK
3. Dr inż. arch. Przemysław Bigaj
4. Dr inż. arch. Izabela Sykta
 
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
1. Prof. dr hab. Anatolij Prykarpatski
2. Mgr inż. Dariusz Żelasko
 
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
1. Dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PK
2. Dr inż. Bartosz Rozegnał
 
Wydział Inżynierii Lądowej
1. Prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik
2. Dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK
3. Dr hab. inż. Vitalii Naumov, prof. PK
4. Dr inż. Krzysztof Adam Ostrowski
5. Dr inż. Anton Pashkevich
 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
1. Dr inż. Michał Łach
 
Wydział Inżynierii Środowiska i EnergetykiŚwięto Szkoły 2022
1. Prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń
2. Prof. dr hab. inż. Dawid Taler
3. Dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK
 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
1. Dr hab. inż. Przemysław Jodłowski, prof. PK
2. Dr hab. inż. Agnieszka Makara, prof. PK
3. Dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK
 
Wydział Mechaniczny
1. Prof. dr hab. inż. Edward Lisowski
2. Prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala
3. Dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK
4. Dr inż. Augustyn Lorenc
5. Dr inż. Adam Stawiarski
 
W trakcie uroczystości wręczono również dyplomy studentom PK, którzy otrzymali stypendium ministra edukacji i nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2021/2022 oraz dyplomy dla laureatów konkursu „Tadeusz Kościuszko - inżynier i żołnierz”.
 
 
(bk)
 
 
 
Na zdjęciach, Święto Szkoły 2022 / fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
32 studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej zostało laureatami pierwszej edycji nowego programu stypendialnego PK, realizowanego z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni. Otrzymają półroczne stypendia za wybitne osiągnięcia badawcze, projektowe i publikacyjne, które wzmacniają pozycję naukową Politechniki Krakowskiej. Wśród nagrodzonych są m.in. wynalazcy, laureaci międzynarodowych i krajowych konkursów architektonicznych, medaliści wystaw innowacji, autorzy publikacji w prestiżowych czasopismach, uczestnicy projektów badawczych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej, NCN i NCBiR, a także studenccy innowatorzy, którzy opracowali patenty lub  realizowali projekty w ramach współpracy z FutureLab PK. 
 
W pierwszej edycji własnego programu stypendialnego złożono 96 wniosków. – Bardzo nas cieszy tak duża liczba wniosków, ale przede wszystkim wysoka jakość osiągnięć studentów i doktorantów. Stypendia przyznaliśmy 30 studentkom i studentom oraz dwóm doktorantkom. Ze wszystkich osiągnięć jesteśmy bardzo dumni, z przyjemnością za nie nagradzamy naszych wychowanków – mówi prorektor PK ds. studenckich dr inż. Marek Bauer, współinicjator własnego programu stypendialnego.  
 Ludwika Pysz
W pierwszej edycji programu Politechnika Krakowska przeznaczyła na stypendia 100 tys. zł. Tyle samo będzie do rozdania w drugim tegorocznym naborze, planowanym na maj. – Już się do niego przygotowujemy – zapowiada prorektor Marek Bauer. – Po pierwszych doświadczeniach planujemy pewne zmiany w regulaminie, m.in. chcemy jeszcze podnieść kwoty stypendiów dla studentów i liczbę nagradzanych osób. Dlatego zachęcam wszystkich studentów i doktorantów do jeszcze większej naukowej aktywności. Warto!
 
Uznanie w pierwszej edycji programu znalazł m.in. wynalazek Agnieszki Tkaczyk, twórczyni elektronicznej protezy ręki, uznanej za najlepszy studencki projekt roku
Zuzanna Kletschka w konkursie „ProJuvenes”. Docenione zostały także osiągnięcia publikacyjne i projektowe grupy studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, wśród nich m.in. Michała Antonika, autora wartościowej publikacji naukowej i uczestnika projektu NCN pt. „Badania aktywności i stabilności barwników gomfreninowych z ekstraktów Basella alba L” w ramach programu OPUS.
 
Stypendia otrzymała także liczna grupa młodych architektów za sukcesy w międzynarodowych i krajowych konkursach projektowych: Julia Sierpień i Jaroslav Panasevych (m.in. za projekt farm miejskich), Antonina Wójtowicz, Ludwika Pysz i Mateusz Dziuba (laureaci konkursu „Tubądzin Design Award”), Tomasz Talarczyk, Marcin Sroka, Dawid Franczak, Alicja Kot, Krzysztof Krupa, Karol Homa, Jakub Rojek (m.in. za projekt Dom35, zrealizowany w ramach współpracy z FutureLab i nagrodzony w konkursie „Innowacje w budownictwie energooszczędnym”). Wśród stypendystów-studentów są także przedstawiciele Wydziałów Inżynierii Lądowej, Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.
 Mateusz Dziuba
Nagrodzone doktorantki to Marcelina Nowakowska i Sonia Kudłacik-Kramarczyk, słuchaczki III stopnia studiów na WIiTCh PK, m.in. za autorstwo wysokopunktowanych publikacji naukowych. 
 
Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Krakowskiej są dedykowane  studentom i doktorantom, których dorobek powiększa liczbę osiągnięć naukowych PK. Podstawą aplikacji jest zgłoszenie maksymalnie 2 znaczących sukcesów takich jak: publikacje naukowe w prestiżowych czasopismach, aktywny udział w realizowanych w PK projektach NCN, NCBiR, UE, zrealizowane na PK patenty, ukończenie i rozliczenie projektu realizowanego w ramachJulia Sierpien
współpracy z FutureLab PK, INTECH PK Sp. z o.o. lub Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości PK, wysokie miejsca w konkursach międzynarodowych lub krajowych.
 
Nabory wniosków do programu odbywają się dwa razy do roku. Stypendia są przyznawane na pół roku w oparciu o osobne listy rankingowe studentów i doktorantów, sporządzone na podstawie liczby punktów przyznanych za osiągnięcia. Co najmniej 85 proc. środków funduszu w danym roku akademickim przeznaczone jest na stypendia dla studentów, pozostała część – dla doktorantów. Wysokość stypendiów jest zindywidualizowana, zależna od liczby punktów przyznanych za zgłoszone osiągnięcia.
 
Środki na stypendia pochodzą z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Krakowskiej, tworzonego przez odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej oraz wpłaty osób fizycznych i osób prawnych, przeznaczonych na ten cel. Yaroslav Panasevych
 
Studenci i doktoranci nagrodzeni w I edycji programu stypendialnego, realizowanego z Własnego Funduszu Stypendialnego PK:

1. Michał Antonik (WIiTCh)
2. Agnieszka Tkaczyk (WM)
3. Yaroslav Panasevych (WA)
4. Julia Sierpień (WA)
5. Alicja Gruchała (WIiTCh)
6. Natalia Wróbel (WIiTCh)Agnieszka Tkaczyk
7. Patryk Szymaszek (WIiTCh)
8.  Elwira Schmidt (WIMiF)
9. Jacek Bartusiak (WIL)
10. Piotr Lenik (WIL)
11. Dominika Krok (WIiTCh)
12. Krzysztof Pszczółka (WIiTCh)
13. Zuzanna Kletschka (WA)
14. Alicja Nowak (WA)
15. Magdalena  Jankowska (WIiTCh)
16. Patrycja Środa (WIiTCh)Antonina Wójtowicz
17. Tomasz Talarczyk (WM)
18. Marcin Sroka (WM)
19. Dawid Franczak (WA)
20. Alicja Kot (WA)
21. Krzysztof Krupa (WA)  
22. Karol Homa (WA)
23. Jakub Rojek (WA) 
24. Agnieszka Fryźlewicz (WIiTCh)Agnieszka Fryźlewicz
25. Piotr Banach (WIL) 
26. Antonina Wójtowicz (WA)
27. Ludwika Pysz (WA)
28. Mateusz Dziuba (WA)
29. Robert Zapała (WA)
30. Adrian Wysoczyński (WIEiK)
31. Marcelina Nowakowska (WIiTCh)
32. Sonia Kudłacik-Kramarczyk (WIiTCh)
 
(mas)
 
 
 
Na zdjęciach, laureaci pierwszej edycji nowego programu stypendialnego PK, od góry: Ludwika Pysz / fot. archiwum prywatne; Zuzanna Kletschka / fot. archiwum prywatne; Mateusz Dziuba / fot. archiwum prywatne; Julia Sierpień / fot. archiwum prywatne; Yaroslav Panasevych / fot. archiwum prywatne; Agnieszka Tkaczyk / fot. archiwum prywatne; Antonina Wójtowicz / fot. archiwum prywatne; Agnieszka Fryźlewicz / fot. Zakład Chemii Organicznej 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
W sobotę 7 maja br. studenci z Koła Naukowego Cosmo, które działa na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej, wysłali do stratosfery zbudowaną przez siebie sondę o nazwie HABSat (ang. High Altitude Balloon Satellite) – urządzenie pomiarowe do przeprowadzania eksperymentów na wysokości ok. 30 km nad powierzchnią Ziemi. Start balonu odbył się w Wolbromiu. Internauci mogli śledzić trasę przelotu na stronie internetowej projektu. Po kilkugodzinnym locie, sonda wylądowała bezpiecznie w pobliżu miejscowości Pierocice na granicy województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Kilka modułów urządzenia pozwoliło zgromadzić dane niezbędne do bezpiecznego wysłania, a następnie odzyskania kapsuły. Misja balonu miała kilka celów. Poza rejestrowaniem informacji bezpośrednio związanych z eksperymentem – np. wykonanie obrazowania Ziemi, stratosfery czy innych charakterystycznych dla przedsięwzięcia danych – niezwykły projekt był okazją do zdobycia doświadczania i wiedzy niezbędnej do realizacji celu, którym jest budowa nanosatelity.
  Zdjęcia wykonane przez sondę w trakcie lotu   Zdjęcia wykonane przez sondę w trakcie lotu   Zdjęcia wykonane przez sondę w trakcie lotu

Zdjęcia wykonane przez sondę w trakcie lotu / materiały KN Cosmo

 
 
Prace nad sondą z PK trwają od listopada 2021 r. Koło Naukowe Cosmo z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji zrzesza osoby chcące realizować własne projekty studenckie związane z technologiami informatycznymi i kosmicznymi. Pomysłodawcą budowy i wystrzelenia satelity, którego zadaniem byłoby zbadanie możliwości użycia sztucznej inteligencji w przetwarzaniu danych satelitarnych bezpośrednio na pokładzie, był mgr inż. Paweł Kisielewicz. Obecnie funkcję opiekuna koła Cosmo pełni mgr inż. Katarzyna Smelcerz. Członkowie koła aktualnie realizują projekty dotyczące sond stratosferycznych, ale także inne przedsięwzięcia, takie jak: stacja nasłuchowa do odbioru danych satelitarnych czy stacja pogodowa. Realizacja projektu HABSat była możliwa dzięki wsparciu ze strony FutureLab PK. Studenckie działania otrzymały finansowanie w drugiej edycji konkursu na projekty studenckie, organizowanego przez tę jednostkę uczelni.
 
Start sondy / materiał KN Cosmo

 

W skład grupy projektowej HABSat wchodzą m.in.: inż. Filip Zyga (koordynator projektu), mgr. inż. Arkadiusz Papaj (specjalista ds. sond stratosferycznych), Wiktoria Gąsior (koordynator ds. promocji). Zespół komputera pokładowego (OBC) stanowią: Maciej Rybiński (koordynator zespołu), Darek Surdel, Jakub Kubica, Kamil Dziedzic, inż. Julia Słowikowska, Piotr Skała, inż. Wiktor Więcław. Zespół eksperymentu (AI) to: inż. Wiktor Tomasik (koordynator zespołu), Bartek Gabrowicz, inż. Bartek Obratański, Damian Kluczyński, inż. Grzegorz Góra, inż. Hubert Orlicki, Jan Bobak, inż. mgr Klaudia Jaśko, inż. Marcin Zagrodzki, Michał Bąk, Przemek Dana. Zespół Webdev: Jakub Sukiennik (koordynator zespołu), inż. Bartosz Ziembański, inż. Patryk Borchowiec, inż. Błażej Zieliński, Łukasz Lech, Milena Łukasik, Dawid Laska, Mateusz Jamróz, Patryk Pierzchała, inż. Przemysław Skoczewski, inż. Piotr Zimak. 
  studenci z Koła Naukowego Cosmo podczas startu sondy stratosferycznej   studenci z Koła Naukowego Cosmo podczas startu sondy stratosferycznej

 


studenci z Koła Naukowego Cosmo podczas startu sondy stratosferycznej  

  studenci z Koła Naukowego Cosmo podczas startu sondy stratosferycznej
Entuzjaści kosmosu z PK wysłali swoją sondę do stratosfery, a więc drugiej – licząc od powierzchni – warstwy atmosfery Ziemi. Stratosfera zaczyna się na średnich szerokościach geograficznych od wysokości ok. 10 km nad powierzchnią planety, a kończy na wysokości ok. 50 km. W obszarach równikowych jej dolna granica (tropopauza) znajduje się wyżej – nawet do 20 km od powierzchni Ziemi. Sondy stratosferyczne wykorzystywane są do zbierania różnych danych, w zależności od celów misji. Mogą to być np. dane meteorologiczne: temperatura, ciśnienie i wilgotność. Sondy realizują też pomiary promieniowania jonizującego i składu atmosfery oraz wykonują zdjęcia Ziemi w różnych konfiguracjach. Ponadto wysyłane są, by weryfikować zachowania substancji, organizmów i różnych urządzeń w trudnych warunkach, zbliżonych do kosmicznych, a takie właśnie panują w stratosferze.
 
Nasze urządzenie HABSat to kilka modułów: komputer pokładowy, zasilanie oraz eksperyment. Nad każdym z nich pracował inny studencki zespół z Koła Naukowego Cosmo. Moduły umożliwiają zbieranie informacji meteorologicznych, wykonanie zdjęć Ziemi oraz zdjęć i wideo horyzontalnego stratosfery. Wszystkie informacje związane z lotem, a więc wysokość, prędkość wznoszenia i opadania, kierunek przemieszczenia, lokalizacja, były rejestrowane i przekazywane przez specjalny nadajnik radiowy. To dzięki niemu namierzyliśmy miejsce lądowania – tłumaczy Filip Zyga z KN Cosmo, koordynator grupy projektowej.
 
 
HABSat - projekt sondy stratosferycznej / materiał FutureLab PK
 

 
Jak mówi Filip Zyga, lot sondy był realizowany w dwóch fazach – startu oraz odzysku. – Zespół startowy miał za zadanie przygotować sondę z aparaturą oraz przymocować ją do balonu stratosferycznego, wypełnionego wodorem. Z kolei zespół odzysku, po wykonaniu odpowiednich prognoz, ustawił się na trasie przelotu, aby – bezpośrednio po starcie – odzyskać kapsułę – wyjaśnia student Politechniki Krakowskiej. W trakcie lotu zespoły z koła Cosmo przechwytywały dane transmitowane z sondy, a następnie udostępniały je na stronie internetowej habsat.pl. Dane zebrane podczas misji posłużą udoskonaleniu projektu algorytmów sztucznej inteligencji do przetwarzania zdjęć satelitarnych oraz przygotowania kolejnych wersji sond. 
 
Niezwykły projekt jest również okazją do zdobycia doświadczenia i wiedzy niezbędnej do realizacji celu, którym jest budowa nanosatelity. Sonda w kolejnych iteracjach ma być rozbudowywana o dodatkowe funkcje i wymagania, aby zbliżyć się do pełni funkcjonalnego satelity typu CubeSat. Żacy z PK chcą, aby przyszły satelita przetwarzał dane bezpośrednio na swoim pokładzie.
 
 
 

(bk)
 
 
 
 
Na zdjęciach, zespół projektu HABSat podczas startu sondy stratosferycznej (7 maja 2022 r.) / fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Na kampusie głównym Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 stanęły dwa eko-słupki, które za pomocą koloru emitowanego światła informują o stanie jakości powietrza. Urządzenia mierzą stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu PM10, PM2.5, a także PM1.0 – rzadko weryfikowanych, najmniejszych cząstek pyłowych, stanowiących największe zagrożenie dla zdrowia. Projekt koordynuje mgr inż. Katarzyna Nowak-Dzieszko z Wydziału Inżynierii Lądowej
 Polski Indeks Jakości Powietrza
Ekosłupek na Politechnice KrakowskiejEko-słupki zostały zlokalizowane przed wejściem do głównego budynku uczelni od strony dziedzińca i obok budynku dawnego Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Urządzenia posiadają wbudowane oświetlenie LED, które na podstawie wyników pomiaru stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu PM10, PM2.5 oraz PM1.0 przybiera barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza. W tabeli indeksu dotychczas nie zawarto informacji dotyczących stężenia w powietrzu rzadko mierzonych, najmniejszych cząstek pyłowych o średnicy nie większej niż jeden mikrometr (1.0 μm – PM1.0). Cząstki te stanowią największe zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, ponieważ mogą przenikać nie tylko do płuc czy krwi, ale nawet do mózgu. Dodatkowo słupek zlokalizowany przy budynku Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych został wyposażony w mierniki dwutlenku siarki, ozonu, formaldehydów, dwutlenku węgla oraz tlenku azotu.
 
 
Ekosłupek na Politechnice KrakowskiejUmieszczenie eko-słupków na terenie Politechniki Krakowskiej ma na celu ułatwienie dostępu do aktualnych informacji o jakości powietrza oraz zwiększenie świadomości społecznej w tym aspekcie. Wyniki pomiarów są archiwizowane i wykorzystywane do badań i analiz naukowych prowadzonych w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej, która była inicjatorem montażu urządzeń na terenie kampusu PK i współfinansowała ich zakup. 
 
W Katedrze prowadzone są badania nad wpływem zanieczyszczeń zewnętrznych (smogu) na środowisko wewnętrzne pomieszczeń edukacyjnych. Od ponad roku realizowane są – przy użyciu czujników LookO2 – ciągłe pomiary stężenia pyłów zawieszonych w dwóch salach wykładowych i na zewnątrz budynku. Aktualne i historyczne wyniki pomiarów z czujnika zewnętrznego można śledzić na bieżąco na stronie: https://looko2.com/tracker.php?search=807D3A1F7185
 
Problem jakości powietrza w budynkach ze szczególnym uwzględnieniem stężenia pyłów PM, w zależności od warunków zewnętrznych, jest tematem pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Nowak-Dzieszko pracującej w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli. 
 
 
 
(KND, bk)
Fot. Katarzyna Nowak-Dzieszko
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
5 maja br. przedstawiciele Politechniki Krakowskiej podpisali porozumienie o współpracy z firmą Glaze Prosthetics, zajmującą się protetyką kończyn górnych z zastosowaniem druku 3D w technologii MJF – Multi Jet Fusion. Celem kooperacji jest m.in. podniesienie kompetencje studentów kierunków inżynieria wzornictwa przemysłowego i inżynieria medyczna w zakresie praktycznych zastosowań narzędzi w procesach projektowych oraz procesach technologicznych obowiązujących w przemyśle, a także rozwinięcie umiejętności współdziałania studentów z różnych kierunków inżynierskich. 
 
Na zdjęciu osoby siedzące przy stole, od lewej: kierownik Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego dr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PK, kierownik FutureLab PK Monika Firlej-Balik, dziekan WM prof. Jerzy A. Sładek, CEO Glaze Prosthetics Grzegorz Kosch. Na stole podpisana umowa. Prof. Sładek i Grzegorz Kosch trzymają długopisy
 
Projekty koncepcyjne będą realizowane przy współpracy oraz mentoringu osób z firmy Glaze Prosthetics oraz pracowników PK – wyjaśnia mgr inż. Marek Pawłowicz z Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego na WM PK, koordynator współpracy ze strony uczelni. – Studenci będą mieli możliwość przeprowadzenia badań jakościowych w analizie projektowej, np. w formie wywiadów z osobami po amputacjach kończyn, wezmą udział w szkoleniach z metodyki i procesów projektowych, projektowania uniwersalnego czy nowych narzędzi 3D. Dodatkowym atutem będzie także poznanie całego procesu technologicznego z wykorzystaniem druku MJF podczas wizyt studyjnych w firmie Glaze Prosthetics.  
 
Po zakończeniu prac projektowych żacy będą mogli skorzystać z ofert staży, a także pracy, proponowanych przez firmę. Na działaniach podejmowanych w zakresie współpracy zyskają także doktoranci i pracownicy Politechniki Krakowskiej – będą mogli współuczestniczyć w projektach naukowo-badawczych oraz badaniach jakościowych i wytrzymałościowych, a także szkoleniach oraz wizytach dydaktycznych. Z kolei Glaze Prosthetics, specjalizująca się w personalizacji protez dla dorosłych i dzieci, zyska możliwość konsultacji i badań jakościowych oraz konsultacji projektowych nad wybranymi zagadnieniami.  
 
(am, bk)
 
 
 
 
Na zdjęciu, od lewej: kierownik Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego dr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PK, kierownik FutureLab PK Monika Firlej-Balik, dziekan WM prof. Jerzy A. Sładek, CEO Glaze Prosthetics Grzegorz Kosch / fot. Agnieszka Mościcka
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}