W dniach 7-10 listopada br. odbędą się XVII Dni Jana Pawła II. Politechnika Krakowska – tradycyjnie już – włącza się w wydarzenie i organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzny, którego temat to hasło tegorocznych Dni JPII, a więc „Gdzie jesteś źródło? Polska, Ukraina, Europa”. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody finansowe: 1500 zł (I nagroda), 1200 zł (II nagroda) i 1000 zł (III nagroda). Prace można dostarczyć do 21 października. 
 
Konkurs Politechniki Krakowskiej adresowany jest zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów fotografii. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie cztery prace (format minimum 30x40 cm) lub zwarte tematycznie cykle (do czterech zdjęć), które traktowane będą jako jedna praca. Należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w żadnym innym konkursie i nie były nigdzie publikowane ani prezentowane.
 
Prace konkursowe można dostarczyć pocztą (w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym je przed zniszczeniem) na adres: Politechnika Krakowska, Galeria GIL, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków (z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”) albo osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 do budynku Galerii GIL (II piętro, pok. 210). Elektroniczną wersję prac w formacie JPG o wymiarach minimum 1200x1600 pikseli w plikach do 5 MB należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uczestniczy muszą również dostarczyć organizatorom zaklejoną kopertę z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia. Ponadto, osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie zgodę na udział w konkursie podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych. Równocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują wraz z niepełnoletnim uczestnikiem oświadczenie zawarte w karcie zgłoszenia.
 
Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego nastąpi w czasie XVII Dni Jana Pawła II. Strona internetowa wydarzenia: dni-jp2.upjp2.edu.pl
 
Prosimy o dokładnie zapoznanie się z Regulaminem konkursu. Pobierz: Karta zgłoszenia, Zgoda rodzica/opiekuna prawnego
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Promocja FB A22Po raz kolejny osoby, które od października rozpoczną naukę na pierwszym roku studiów na Politechnice Krakowskiej, będą mogły – jeszcze w czasie wakacji – poznać uczelnię i zintegrować się z nowymi koleżankami i kolegami. Wszystko za sprawą Adapciaka, który został zaplanowany w dniach 13-18 września. Zapisy na obóz trwają. Można ich dokonać tutaj. Liczba miejsc ograniczona.
 
Adapciak został podzielony na część krakowską oraz żywiecką. W pierwszych dwóch dniach nowi studenci m.in. poznają Politechnikę Krakowską i jej kampusy oraz wezmą udział w grze miejskiej. Druga część Adapciaka to pobyt w Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego Politechniki Krakowskiej w Żywcu. Wśród atrakcji szkolenie żeglarskie i rejsy po Jeziorze Żywieckim, bumperball i inne gry, a także pierwsza w życiu sesja, oczywiście zrealizowana z przymrużeniem oka. 
 
Wszystkie informacje na temat obozu integracyjnego dla nowych studentów można znaleźć na Facebooku oraz stronie: adapciak.pk.edu.pl
 
 
 
 
 
 
 
 
Architektura krajobrazu prowadzona na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej uzyskała ponownie akredytację International Federation of Landscape Architects Europe (na lata 2022-2027). Przedmiotem dokonywanej przez IFLA oceny są programy kształcenia i ich realizacja. – Przyznana akredytacja to wielka korzyść dla naszych absolwentów. Otwiera przed nimi drzwi najlepszych pracowni projektowych w Europie oraz umożliwia członkostwo w zagranicznych izbach zawodowych. Akredytacja IFLA Europe to gwarancja dobrych kwalifikacji – mówi dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK, prodziekan Wydziału Architektury. Architektura krajobrazu na PK jest wciąż jedynym w Polsce kierunkiem posiadającym pełną akredytację IFLA Europe. To także pierwszy kurs prowadzony przez uczelnię ze Europy Środkowo-Wschodniej, który zdobył uznanie europejskiego środowiska ds. kształcenia.
 
Certyfikat potwierdzający uzyskanie akredytacji IFLA przez architekturę krajobrazu na PK International Federation of Landscape Architects Europe to europejski oddział najstarszej organizacji zrzeszającej architektów krajobrazu na świecie i uznanej przez UNESCO za reprezentanta i promotora tego zawodu. Obecnie organizacja liczy 34 członków – krajowych stowarzyszeń architektów krajobrazu. Polskich architektów krajobrazu w IFLA reprezentuje obecnie Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK). 
 Wizualizacja jednego ze studenckich projektów opracowanych w Katedrze Architektury Krajobrazu
IFLA Europe jako jedyna organizacja na poziomie europejskim prowadzi akredytacje dla architektury krajobrazu. IFLA weryfikuje zarówno program kształcenia, jak i jego realizację. Analizie podlega zgodność ze standardami kształcenia promowanymi przez IFLA, m.in. w oparciu o „Charter for Landscape Architectural Education” i „Guidance Document for Recognition or Accreditation”. Uczelnia starająca się o akredytację musi spełnić wymogi kadrowe i programowe zawarte w tych dokumentach. Aktualnie w Europie akredytowanych jest wiele uczelni wyższych, natomiast w Polsce jedynie architektura krajobrazu realizowana na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej posiada akredytację IFLA Europe dla obu stopni kształcenia na okres najbliższych pięciu lat (2022-2027). 
 
Architektura krajobrazu to zawód młody i wciąż walczący o swoją pozycję na rynku projektowym w Polsce. Jeśli chcemy dorównać krajom o wysokim poziomie planowania projektowania i zarządzania przestrzenią, włączenie w procesy projektowe architektów krajobrazu jest koniecznością – tłumaczy dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK, prodziekan Wydziału Architektury, a w latach 2016-2020 sekretarz generalny IFLA Europe. – Przyznana akredytacja to wielka korzyść dla naszych absolwentów. Otwiera przed nimi drzwi najlepszych pracowni projektowych w Europie oraz umożliwia członkostwo w zagranicznych izbach zawodowych, bo akredytacja IFLA Europe to gwarancja dobrych kwalifikacji – dodaje. Dzięki uzyskanej akredytacji, dyplom uzyskany na PK staje się potwierdzeniem nabycia w trakcie studiów kluczowych kompetencji i umiejętności zgodnych ze standardami europejskimi, co ma kluczowe znaczenie na europejskim rynku pracy.
 
Kierunek architektura krajobrazu na PK oferuje szerokie wykształcenie z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych, społecznychWizualizacja jednego ze studenckich projektów opracowanych w Katedrze Architektury Krajobrazu i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej. Program studiów na tym kierunku koncentruje się wokół projektowania krajobrazu w różnych skalach: od detalu, poprzez ogród, plac czy park publiczny do skali planistycznej. Istotne są także umiejętności wykorzystywania nowych technologii, umiejętności partycypacyjne, a także świadomość obecnych kierunków projektowania, takich jak: zrównoważony rozwój, rozwiązania oparte na przyrodzie – Nature-Based Solutions, wykorzystywanie usług ekosystemowych, projektowanie uniwersalne. Absolwenci PK posiadają kompetencje w zakresie wykonywania studiów i analiz w różnych skalach inwentaryzacji oraz oceny szaty roślinnej, projektów i planów zagospodarowania terenu, rewaloryzacji obiektów zabytkowych, rekultywacji obszarów poprzemysłowych, budowy i pielęgnowania różnorodnych obiektów architektury krajobrazu, jak również ocen oddziaływania na środowisko.  
 
Program architektury krajobrazu na Politechnice Krakowskiej odpowiada na klimatyczne i społeczne wyzwania współczesności pod względem zakresu przekazywanej wiedzy i umiejętności praktycznych. – Nasi absolwenci przygotowani są do nowoczesnego podejścia, w którym projektowanie wynika z wiedzy o środowisku naturalnym i kulturowym. Podejście to sprawia, że architektura krajobrazu to zawód przyszłości odpowiadający potrzebom naszych czasów – mówi prof. Urszula Forczek-Brataniec. 
 
(bk)
 
 
Grafiki, wizualizacje projektów opracowanych przez studentów architektury krajobrazu / materiały Katedry Architektury Krajobrazu WA PK
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

27 czerwca rozpoczęła się rejestracja na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej. To doskonała okazja dla osób chcących poszerzać kompetencje, a tym samym wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy. Trwająca obecnie rejestracja prowadzona jest na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 i odbywa się tylko na niektóre kierunki studiów. Zarejestrować można się za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji dostępnego z poziomu Portalu Rekrutacyjnego

 

Obecnie trwająca rekrutacja odbywa się na następujące kierunki II stopnia:

 • architektura krajobrazu w języku angielskim (studia stacjonarne)
 • budownictwo (studia stacjonarne)
 • elektrotechnika i automatyka (studia niestacjonarne)
 • energetyka (studia niestacjonarne)
 • fizyka techniczna w języku angielskim (studia stacjonarne)
 • informatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • informatyka w języku angielskim (studia stacjonarne)
 • inżynieria materiałowa (studia niestacjonarne)
 • inżynieria środowiska (studia niestacjonarne)
 • matematyka (studia stacjonarne)
 • transport (studia niestacjonarne)

 

Proces rejestracji nie jest skomplikowany, a listę wymaganych dokumentów można znaleźć tutaj. Osoby zainteresowane studiami będą mogły dokonać elektronicznej rejestracji do 13 września (do godz. 14.00). Nieco krócej trwa rejestracja na kierunek architektura krajobrazu – do 11 września. Jednak lepiej nie zwlekać do samego końca i pozostawić pewien zapas czasu, np. na ewentualne kwestie wymagające kontaktu z wydziałowymi komisjami rekrutacyjnymi. 

 

SPRAWDŹ:

 

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia dla większości kierunków to 85 zł, a w przypadku architektury krajobrazu – 150 zł. Wpłaty należy dokonać nie później niż jeden dzień przed końcem wyznaczonego terminu postępowania kwalifikacyjnego. Decyduje data dokonania przelewu. Jeśli chodzi o dodatkowe kryteria kwalifikacyjne, należy się ich spodziewać w przypadku rekrutacji na Wydział Architektury (przygotowanie portfolio według kryteriów dla architektury krajobrazu  należy je złożyć w dniach od 20 czerwca do 6 lipca), w rekrutacji na kierunki prowadzone w języku angielskim (test sprawdzający kompetencje językowe). Może również wystąpić konieczność przystąpienia do testu weryfikującego efekty uczenia się. Kryteria podano w Portalu Rekrutacyjnym

 

 

{fastsocialshare}

Biuro Karier Poliechniki Krakowskiej i Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Krakowskiej zapraszają na cykl wywiadów z absolwentami wszystkich wydziałów Politechniki Krakowskiej. Bohaterami spotkań będą osoby, które odniosły sukces zawodowy w różnorodnych branżach m.in. w badaniach naukowych i innowacjach czy biznesie. 

 

8 marca 2022 r.

Gościnią pierwszego spotkania jest Bożena Czynciel, absolwentka Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej, która posiada ponad 20 letnie doświadczenie w koordynacji i rozwoju nowych firm na polskim rynku m.in.: firmy L’Oreal Polska, sieci perfumerii Sephora i Douglas. Właścicielka Winiarni Restauracji Klimaty Południa. 

Zobacz film >>>

 

23 marca 2022 r.

Bohaterem drugiego wywiadu przeprowadzonego w ramach Wiosennej Akademii Kariery był pan Kazimierz Murzyn, absolwent Wydziału Mechanicznego PK, prezes i dyrektor zarządzający Klastrem LifeScience Kraków, członek grupy strategicznej SCANBALT, wiceprezes Global Innovation Network INC, organizacji non-profit NC, USA, członek Komitetu Biotechnologii PAN, członek Rady Interesariuszy Zewnętrznych Przy Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym.

Zobacz film >>>

 

8 kwietnia 2022 r.

Zapraszamy na kolejną odsłonę Wiosennej Akademii Kariery i wywiad z profesor Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. Joanną Ortyl, absolwentką i pracownikiem naukowym Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Pani Profesor jest pracownikiem Katedry Biotechnologii i Chemii Fizycznej oraz założycielką spółki PHOTO4CHEM zajmującej się komercjalizacją projektów inżynierii chemicznej i mechanicznej oraz usługami badawczymi. W 2021 roku została nagrodzona tytułem „Kobieta wynalazca” w konkursie „Lider Innowacji”.

Zobacz film >>>

 

20 kwietnia 2022 r.

Gościem Wiosennej Akademii Kariery jest Wawrzyniec Kuc, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Wawrzyniec Kuc od wielu lat prowadzi działalność gospodarczą w obszarze architektury, jest także wykładowcą akademickim. To trzykrotny laureat konkursu Primus Inter Pares, uhonorowany medalami: Mikołaja Kopernika za działalność naukową i społeczną oraz 40-lecia ACK CYFRONET AGH za wspieranie rozwoju nowoczesnej i specjalistycznej bazy lokalowej. Dodatkowo otrzymał trzy nagrody w konkursach Budowa Roku w latach 2002-2010 oraz wyróżnienie honorowe SARP. W ramach swoich pasji fotografuje, koordynuje projekty naukowo-sportowe.

Zobacz film >>>

 

12 maja 2022 r.

W kolejnym odcinku zapraszamy do obejrzenia wywiadu z mgr inż Małgorzatą Dumą-Michalik, absolwentką Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej. Kariera zawodowa Pani Małgorzaty związana jest z Wodociągami Miasta Krakowa. Pracę rozpoczęła na stanowisku referenta. Obecnie piastuje funkcję Dyrektora Biura Rozwoju Systemów Sieciowych. Dodatkowo jest promotorem prac dyplomowych, współorganizatorem konferencji naukowo-technicznych oraz współtwórcą materiałów do specjalistycznych opracowań i Prezesem Zarządu Oddziału krakowskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, wielokrotnie odznaczoną branżowymi medalami i odznakami.

Zobacz film >>>

 

9 czerwca 2022 r.
 

W tym odcinku swoimi przemyśleniami na temat kariery zawodowej podzieli się Janusz Komurkiewicz, absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Janusz Komurkiewicz należy do ścisłego zespołu twórców FAKRO. Rozpoczynał tam swoją pracę od stanowiska kierownika Promocji i Reklamy, później Dyrektora Marketingu, a obecnie jest członkiem Zarządu spółki. Dodatkowo pełni funkcję Prezesa Zarządu Związku Polskie Okna i Drzwi, a dzięki jego staraniom branża stolarki budowlanej uznana została za polską specjalność eksportową. Prywatnie to zapalony narciarz i żeglarz.

Zobacz film >>>

 

15 czerwca 2022 r.

Gościem tego odcinka jest mgr inż. Wojciech Książek, absolwent kierunku informatyka, (specjalizacja Analityka danych) na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę jako asystent badawczo-dydaktyczny na Politechnice Krakowskiej. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych ze sztuczną inteligencją. Łączy pracę akademicką z działalnością komercyjną pracując równolegle od 5 lat jako programista w firmie Yosi.pl

Zobacz film >>>

 

24 czerwca 2022 r.

Gościnią ostatniego odcinka jest dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK, absolwentka Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, aktualna pracownica Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej. W swoich badaniach Pani Profesor zajmuje się interdyscyplinarną tematyką związaną z inżynierią materiałową, nanotechnologią, biotechnologią oraz medycyną. Dodatkowo pełni funkcję opiekuna Wydziałowego Koła Naukowego Materiałów Funkcjonalnych SMART-MAT i jest mentorką w programie „Lean in STEM”. Za osiągnięcia naukowe otrzymała ponad 100 nagród i wyróżnień. Zaproszona do programu „Top 500 Innovators” i umieszczona przez „Forbes Woman” w gronie 22 Polek, które warto obserwować w 2022 roku.

Zobacz film >>>

 
 
 
Politechnika Krakowska otrzymała decyzje Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie ewaluacji działalności naukowej w ośmiu dyscyplinach uprawianych na uczelni. Wyniki jednoznacznie wskazują na bardzo wysoki poziom działalności naukowej prowadzonej na PK. W siedmiu dyscyplinach: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, uczelni przyznano kategorię naukową A, zaś w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja – także wysoką – kategorię B+. Politechnika Krakowska wypada też znakomicie na tle innych polskich uczelni technicznych, na których uprawiane są te same dyscypliny naukowe, co na PK.
 
W 2022 r. ewaluację przeprowadzono według całkowicie innych zasad niż poprzednio. Oceniana była jakość działalności naukowej w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie, a nie jednostki naukowe (wydziały) uczelni, tak jak to miało miejsce dotychczas. Ponadto wzięto pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących konkretną dyscyplinę. Od przyznanych kategorii naukowych zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów oraz kwota subwencji, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.
 
Budynek główny PK od strony ul. Warszawskiej. Przed budynkiem flagi ośmiu wydziałów uczelni
 
Ewaluację jakości działalności naukowej przeprowadziła Komisja Ewaluacji Nauki, będąca organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki. Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę podczas oceny były: poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej (kryterium I), efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (kryterium II), wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (kryterium III). 
 
Tabela z kategoriami naukowymi przyznanymi dyscyplinom uprawianym na PKOcena poziomu naukowego w ramach I kryterium dotyczy artykułów naukowych (zarówno tych z wykazu, jak i spoza wykazu), monografii, redakcji monografii i autorstwa rozdziałów w monografiach (tych z wykazu, jak i spoza wykazu), a także przyznanych patentów na wynalazki. Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (kryterium II) ocenia się na podstawie wysokości środków pozyskanych na projekty badawcze w ramach konkursów organizowanych przez instytucje unijne, zagraniczne, NCBR, NCN. W kryterium tym brano pod uwagę również komercjalizację wyników badań lub prac rozwojowych, a także prace naukowe realizowane na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki. Ocenę wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (kryterium III) przeprowadzono na podstawie opisów udowadniających związek między badaniami a funkcjonowaniem administracji, ochroną zdrowia, kulturą itp. Przy ocenie tego kryterium uwzględniono tzw. studium indywidualnych przypadków, które pozwala na rzetelny pomiar i ocenę wspomnianego wpływu.
 
Otrzymane z Ministerstwa Edukacji i Nauki decyzje dotyczące oceny poszczególnych dyscyplin naukowych uprawianych na Politechnice, wskazują na wysoki poziom prowadzonych tu badań. Minister przyznał PK kategorię naukową A w dyscyplinach: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. W dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja Politechnika otrzymała kategorię B+. 
 
W wyniku reform przeprowadzonych w ostatnich latach na Politechnice Krakowskiej, a dostosowujących kluczowe obszary działalności uczelni do nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, przyjęto, że główna część działalności badawczej pracowników uczelni koncentrować się będzie wokół ośmiu dyscyplin naukowych. Dzięki temu możliwe było oparcie struktury PK na wydziałach skupionych wokół dyscyplin. Już 1 października 2019 r. powołano Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz rozszerzono profil działania dwóch innych wydziałów – Inżynierii Środowiska i Energetyki, a także Informatyki i Telekomunikacji.
 
 
 
(bk)
 
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}

Społeczność Politechniki Krakowskiej, pracownicy, studenci i doktoranci PK wraz z Fundacją Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej od początku wojny w Ukrainie przyłączają się do zbiórki rzeczowej dla jej obywateli. Dary ze zbiórki trafiły już m.n. do uchodźców przebywających w Krakowie, do punktów przyjmowania uciekinierów w Hrubieszowie, do krakowskiej zbiórki miejskiej, do tymczasowego punktu przebywania uchodźców na stadionie Hutnika. 


Aktualizacja (9.05.2022)!

Publikujemy listę najpilniejszych potrzeb dla Uchodźców mieszkających w Domu Studenckim nr 3: 

 • pieluchy "5" i "6"
 • kaszki bezmleczne dla niemowląt (powyżej 12 miesiąca)
 • kasza manna
 • kasza jaglana
 • kasza gryczana
 • musy owocowe
 • "słoiczki" dla niemowląt
 • płatki do mleka
 • owsianka
 • mydła w kostce
 • herbata
 • kawa

 

Dary można przekazywać bezpośrednio do magazynów w Domu Studenckim nr 3 przy ul. Skarżyńskiego lub zostawiać je w koszach znajdujących się w holu budynku głównego PK.


 

Aktualizacja (11.04.2022)!

Zbiórka trwa niezmiennie do odwołania, obecnie w trybie całodobowym dary można przekazywać do magazynów w Domu Studenckim nr 3 na Osiedlu Studenckim PK, ul. Skarżyńskiego. Mniejsze paczki można zostawiać w holu budynku głównego PK w przeznaczonych do tego koszach. 

 

Dla osób pozostających pod opieką uczelni potrzebne są: 

 

CHEMIA I KOSMETYKI:

 • szampony i odżywki do włosów
 • żele pod prysznic
 • szczotki / spinki / gumki / opaski do włosów
 • kremy
 • chusteczki higieniczne
 • chusteczki nawilżane
 • patyczki do uszu
 • płatki kosmetyczne
 • wkładki higieniczne
 • płyny do mycia naczyń
 • kapsułki do prania
 • gąbki / szmatki do naczyń

 Prowadzone są również zbiórki na wybranych wydziałach, punkty i godziny dostępności są podawane na profilach społecznościowych wydziałów. 


Zebrane rzeczy mogą być także przekazywane na zbiórkę dla Lwowa organizowaną przez Miasto Kraków. Lista potrzebnych rzeczy dostępna jest na stronie krakow.pl

 

 {fastsocialshare}

 
 
W związku z trudną sytuacją związaną z wojną na Ukrainie, Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej uruchomiło codzienne dyżury specjalistów – pedagodzy i psycholodzy dostępni są od poniedziałku do piątku przy ul. Lea 114 w pokoju nr 150, w godz. 11.00-14.00 (we wtorek: 14.00-17.00). Istnieje również możliwość umówienia się (telefonicznie) na spotkanie on-line za pośrednictwem platformy MS Teams
 
 
Zespół Pedagogów i Psychologów CPiP:
 
 • mgr Mikołaj Böhm: tel. 665 204 707

 • mgr Beata Romek: tel. 690 510 104

 • dr Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska: tel. 514 879 852

 • dr hab. Klaudia Węc, prof. PK: tel. 505 671 947

 • mgr Małgorzata Rakoczy: tel. 12 628 25 19

 

 

Strona CPiP: www.cpip.pk.edu.pl

 
 
 
 
 
Politechnika Krakowska zaprasza do wzięcia udziału w darmowych kursach, dostępnych na platformie edukacyjnej navoica.pl – uruchomionej w 2018 r. pierwszej polskiej platformie typu MOOC (ang. Massive Open Online Course – Masowy Otwarty Kurs Online). 
 
Obecnie oferta kursów opracowanych przez pracowników PK przedstawia się następująco:
 
Kursy doskonalące kompetencje w zakresie języka specjalistycznego, opracowane przez pracowników Studium Języków Obcych Politechniki Krakowskiej w ramach projektu „MOOC Języków” 
 
Kurs stworzony w ramach projektu „Praktyczne aspekty projektowania obiektów budowlanych w świetle standardów europejskich”. W przygotowaniu kursów brali udział pracownicy trzech wydziałów: WA, WIL, WIMiF
Projekt „MOOC kodowania”
 
Kursy w ramach projektu „PK=POWER OF KNOWLEDGE”
 
 
 
Zapraszamy do śledzenia oferty kursów autorstwa pracowników Politechniki Krakowskiej na navoica.pl
 
 
 
 
 
 
 
 
Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata” zaprasza wszystkich chcących zasilić jego szeregi na przesłuchania, które odbywają się w każdy wtorek i środę marca w budynku Wydziału Architektury przy ul. Warszawskiej 24 (sala 102).  
 
Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata” powstał w 1990 r. Od 2001 r. jego dyrygentem jest mgr Marta Stós. Zespół gromadzi studentów i absolwentów krakowskich szkół wyższych. „Cantata” prezentuje bogaty i zróżnicowany repertuar składający się z utworów polskich i zagranicznych. Chór aktywnie uczestniczy w życiu Politechniki Krakowskiej uświetniając oficjalne uroczystości, a także jest stale obecny na mapie kulturalnej Krakowa. W ciągu trzydziestu lat działalności zdobył wiele nagród i wyróżnień podczas krajowych i zagranicznych konkursów oraz festiwali.
 
Trwa nabór do chóru „Cantata”. Szansa na dołączenie nadarza się w każdy wtorek (godz. 18.00-19.00) oraz środę (godz. 10.00-12.00). Po zakończeniu marcowego naboru, osoby zainteresowane wstąpieniem do Akademickiego Chóru Politechniki Krakowskiej „Cantata” powinny wysłać wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 
 
 
 
 
 
 

 

 

6 czerwca rozpoczęła się rejestracja na większość kierunków studiów oferowanych przez Politechnikę Krakowską, m.in. na budownictwo, informatykę, informatykę w inżynierii komputerowej, mechanikę i budowę maszyn, technologię chemiczną, inżynierię wzornictwa przemysłowego i wiele innych. W sumie uczelnia przygotowała ponad 30 kierunków studiów, w tym kierunki prowadzone w języku angielskim, a także ukraińskim. Na PK w semestrze zimowym nadchodzącego roku akademickiego czeka 4122 miejsc na studiach I stopnia. Przypominamy, że elektroniczna rejestracja na kierunek architektura zakończyła się 14 czerwca, ale osoby zainteresowane studiami na WA mogą jeszcze rejestrować się na architekturę krajobrazu

 

Rejestracja na Politechnikę Krakowską odbywa się elektronicznie za pośrednictwem systemu elektronicznej rejestracji kandydatów. Na kandydatów tradycyjne czeka wiele atrakcyjnych kierunków, które gwarantują dobry start na rynku pracy. Oprócz wspomnianych powyżej, także: geoinformatyka, elektrotechnika i automatyka, matematyka stosowana, informatyka stosowana, transport, automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, biotechnologia, energetyka, fizyka techniczna, gospodarka przestrzenna, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria czystego powietrza, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria medyczna, inżynieria produkcji, środki transportu i logistyka, inżynieria środowiska, matematyka, nanotechnologie i nanomateriały, pojazdy samochodowe, systemy i urządzenia przemysłowe.

 

Na większość kierunków oferowanych przez Politechnikę Krakowską rejestracja zaczęła się 6 czerwca i potrwa do 19 września na studiach stacjonarnych (na studiach niestacjonarnych do 20 września).
 

 

Zapoznaj się z harmonogramem rekrutacji

 

Opłatę rekrutacyjną (85 zł) należy wnieść niezwłocznie po dokonaniu rejestracji, a na pewno nie później, niż jeden dzień przed końcem wyznaczonego terminu postępowania kwalifikacyjnego. W tym roku zmienił się wskaźnik rekrutacyjny, a więc sposób obliczania punktów na następujący wzór:

 

W = W1+W2

 

W1 to wskaźnik liczony dla matematyki albo innego przedmiotu obowiązkowego zgodnie z wzorem W1=P albo W1=2R, gdzie P i R oznaczają liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego odpowiednio na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.

 

W2 to wskaźnik liczony dla jednego z przedmiotów charakterystycznych dla danego kierunku zgodnie z wzorem W2=2R, gdzie R oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu na poziomie rozszerzonym (wyjątkiem są kierunki prowadzone na Wydziale Inżynierii Lądowej – tam jako przedmiot charakterystyczny może być liczona również matematyka na poziomie podstawowym). Kandydat może przystąpić do rekrutacji mając tylko jeden z przedmiotów: charakterystyczny albo obowiązkowy (W1 albo W2), a za drugi można podstawić 0 punktów.

tabelka

 

Nieco inaczej sytuacja wygląda na kierunkach artystycznych, gdyż w rekrutacji brane są pod uwagę dodatkowe kryteria. Inaczej też wygląda harmonogram.

 

 

Architektura – egzamin 

 

Elektroniczna rejestracja dla kandydatów architekturę rozpoczęła się 23 maja i potrwa do 14 czerwca br. Opłatę rekrutacyjną (150 zł) można wnosić do 15 czerwca (decyduje data dokonania wpłaty). Egzamin z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych, został zaplanowany w terminie 21-22 czerwca. System rekrutacyjny ustali dla każdego kandydata w sposób losowy dzień oraz godzinę egzaminu. Zainteresowane osoby zostaną poinformowane o terminie za pośrednictwem indywidualnych kont w systemie, nie później niż dwa dni przed egzaminem.
 
 

Egzamin wstępny składa się z dwóch prac rysunkowych wykonanych w dwóch dniach egzaminacyjnych i obejmuje:

 • rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji;
 • rysunek z wyobraźni kompozycja o charakterze architektonicznym.

 

Szczegółowe tematy egzaminacyjne na kierunku architektura losowane i ogłaszane są w dniu egzaminu, bezpośrednio przed jego rozpoczęciem. Kandydaci powinni być wyposażeni w: ołówki, gumki do mazania oraz klipsy do przypięcia arkusza. Rysunki wykonuje się na zakodowanym w sposób losowy przez elektroniczny system rekrutacyjny PK arkuszu brystolu o formacie 50x70cm w technice ołówkowej czarno-białej. Zakodowany arkusz brystolu otrzymuje się przed wejściem na salę egzaminacyjną.

 

Szczegółowe zasady dotyczące egzaminu na architekturę – sprawdź

 

Wyniki egzaminu wstępnego zostaną ogłoszone 29 czerwca.

 

Sprawdź harmonogram rekrutacji na architekturę

 

 

Architektura krajobrazu – pamiętaj o portfolio

 

Również 23 maja rozpoczęła się rejestracja na architekturę krajobrazu. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, kandydaci na ten kierunek przekazują swoje portfolio elektronicznie. Elektroniczna rejestracja potrwa do 11 września. Opłatę rekrutacyjną (150 zł) należy wnieść do 5 lipca. Portfolio (informacje dotyczące nazw, formatu i parametrów plików graficznych, platformy i adresów na jakie należy je przesyłać oraz sposobu przesyłania, zostaną podane do wiadomości kandydatów w Portalu Rekrutacyjnym) będzie można składać od 20 czerwca do 6 lipca. Obowiązkowy zakres tematyczny prac to: drzewo w stanie bezlistnym, drzewo z liśćmi, drzewo iglaste i liściaste razem, okazałe drzewo w pagórkowatym krajobrazie otwartym, zestawione z grupą krzewów, most w krajobrazie, ulica z drzewami w małym miasteczku, wiadukt (most drogowy) w krajobrazie, krajobraz osiedla mieszkaniowego, krajobraz przyszłości, krajobraz historyczny.

 

Kandydaci zobowiązani są także do przesłania skanu własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym wykonaniu wszystkich prac i braku modyfikacji technikami komputerowymi, fotograficznymi, graficznymi lub innymi.

 

Zapoznaj się z zakresem wymagań i sposobem przeprowadzenia oceny portfolio

 

Ogłoszenie wyników oceny portfolio nastąpi 13 lipca, jednak szansa na studia na kierunku architektura krajobrazu będzie jeszcze we wrześniu.

 

Zapoznaj się z harmonogramem rekrutacji na architekturę krajobrazu

 

 

Inżynieria wzornictwa przemysłowego – egzamin i portfolio


Elektroniczna rejestracja na ten kierunek jest prowadzona od 6 czerwca od godz. 9.00 do 12 lipca do godz. 14.00. Do 12 lipca, a najlepiej zaraz po dokonaniu rejestracji, należy również wnieść opłatę rekrutacyjną (150 zł). Osoby, które chcą studiować inżynierię wzornictwa przemysłowego, muszą przystąpić do egzaminu, który składa się z części praktycznej oraz oceny portfolio. Egzamin wstępny odbędzie się 14 lipca o godz. 10.00 na terenie kampusu Czyżyny przy al. Jana Pawła II 37. W zależności od liczby kandydatów egzamin może odbywać się w kilku salach jednocześnie. Przydział kandydatów do poszczególnych sal zostanie podany do wiadomości kandydatów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego, nie później niż jeden dzień przed egzaminem. Egzamin praktyczny składa się z dwóch zadań rysunkowych, które polegają na przedstawieniu obiektów spełniających określone funkcje. Rysunki wykonuje się na białym arkuszu papieru w technice ołówkowej czarno-białej. W związku z tym należy przynieść na egzamin ołówki oraz gumki do mazania.

 

W drugiej części postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzana jest ocena portfolio – należy je przekazać Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w dniu 14 lipca w godzinach 8.30-9.30 w siedzibie Komisji. Portfolio powinno zawierać własne prace w postaci rysunków, szkiców, reprodukcji oraz fotografii. Wraz z portfolio kandydaci zobowiązani są do złożenia własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac.

 

Zapoznaj się z kryteriami kwalifikacyjnymi na inżynierię wzornictwa przemysłowego

 

Sprawdź harmonogram

 

W razie wszelkich wątpliwości dotyczących rekrutacji kandydaci powinni kontaktować się z właściwą Wydziałową Komisją Rekrutacyjną. Dane kontaktowe do komisji są dostępne w zakładce Kontakt. Komisje rozpoczynają dyżury w momencie uruchomienia rejestracji. Kandydaci mogą swoje pytania kierować także do Działu Promocji za pośrednictwem Messengera lub do Działu Kształcenia (dane kontaktowe na stronie Portalu Rekrutacyjnego).

 

(autorzy: J.S. oraz BK)

 

 

{fastsocialshare}