Akty prawne

Komunikat nr 1 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej z dnia 31.03.2023 r.
w sprawie trybu działania i sposobu postępowania w sprawie zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej

 

Komunikat nr 2/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej z dn. 11.05.2023 r.
Informacje Ocena śródokresowa 2023 dotyczące oceny śródokresowej (oś) 2023

 

Komunikat nr 3/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej z dn. 11.05.2023 r.
Harmonogram oceny śródokresowej 2023

 

Komunikat nr 4/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej z dnia 31.05.2023 r.
dot. Powołania komisji ds. oceny śródokresowej 2023

 

Komunikat nr 5/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej z dnia 05.07.2023 r.
dot. Powołania komisji ds. oceny śródokresowej 2023 - korekta

 

Komunikat nr 6/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej z dnia 04.09.2023 r.
dot. Powołania komisji ds. oceny śródokresowej 2023 - korekta 2

 

Komunikat nr 7/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej z dnia 05.09.2023 r.
dot. Powołania komisji ds. oceny śródokresowej 2023 - korekta 3

 

Komunikat nr 8/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej z dnia 08.09.2023 r.
dot. Powołania komisji ds. oceny śródokresowej 2023 - korekta 4

 

Komunikat nr 9/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej z dnia 12.10.2023 r.
dot. powołania komisji stypendialnej na rok akad. 2023/2024

 

Komunikat nr 10/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej z dnia 12.10.2023 r.
dot. informacji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów

Zarządzenie nr 52 Rektora PK z 19 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów doktoranckich oraz w programie kształcenia Szkoły Doktorskiej PK w zakresie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia na Politechnice Krakowskiej