Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Krakowskiej zachęca do udziału w „Wampiriadzie” - studenckiej akcji honorowego oddawania krwi. Pierwsza „Wampiriada” odbyła się na PK w 2000 r. Jej pomysłodawcą i organizatorem był Przemysław Miłoń, wówczas przewodniczący NZS PK. Obecnie akcja organizowana jest zwykle dwa razy do roku we wszystkich większych ośrodkach akademickich w Polsce.

 

Krew można oddawać w godz. 8.00-14.00 w następujących miejscach:

 

wtorek, 26 Listopada

 • Wydział Mechaniczny
  al. Jana Pawła II 37

 

środa, 27 listopada

 • Akademiki PK
  ul. Skarżyńskiego

 

czwartek, 28 Listopada

 • Kampus Politechniki Krakowskiej
  ul. Warszawska 24

 

wydarzenie na Facebooku >>>

Zapraszamy do udziału w kursie online na temat zarządzania zrównoważoną mobilnością na uniwersytetach. U-MOB LIFE (Europejska Sieć Uniwersytetów dla Zrównoważonej Mobilności) to program, którego celem jest ułatwianie wymiany informacji i transferu wiedzy o najlepszych praktykach europejskich uczelni w zakresie zrównoważonej mobilności. Program rozpoczął się w lipcu 2016 r. W przedsięwzięciu uczestniczą cztery uczelnie posiadające duże doświadczenie w zakresie wdrażania działań na rzecz zrównoważonej mobilności: Universitat Autònoma de Barcelona (Hiszpania), Erasmus Universiteit Rotterdam (Holandia), Università degli Studi di Bergamo (Włochy) oraz Politechnika Krakowska.

 

 

Więcej informacji >>>

Rozpoczęła się elektroniczna rejestracja kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia. Studia rozpoczną się w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 tj. 24 lutego 2020 r. Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 znajduje się na stronie Portalu Rekrutacyjnego PK.

 

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów potrwa do:

 • 6 lutego na Wydziale Architektury
 • 7 lutego na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 • 4 lutego na pozostałych Wydzialach

 

 

Więcej informacji >>>

Zapraszamy tegorocznych maturzystów do udziału w ogólnopolskim konkursie „O Złoty Indeks PK”. Konkurs organizowany jest w dwóch dyscyplinach: matematyka i chemia. Każdy uczestnik może wybrać tylko jedną z dyscyplin. Laureatom II etapu (finałowego) w zależności od uzyskanych wyników przyznaje się punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów na Politechnice Krakowskiej (za wyjątkiem Wydziału Architektury oraz kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego na Wydziale Mechanicznym).

 

Rejestracja kandydatów zakończyła się 8 stycznia 2020 r.

 

 • pierwszy etap konkursu odbył się on-line na platformie e-learningowej w sobotę 11 stycznia 2020 r. o godzinie 10:00
 • drugi etap (finał) Konkursu odbędzie się 22 lutego 2020 r. o godznie 12:00 na terenie Politechniki Krakowskiej w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24

 

 

więcej informacji >>>