Główna inauguracja roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej odbędzie się 3 października. Znamy już też wszystkie terminy wydziałowych uroczystości inauguracyjnych oraz tematy wykładów inauguracyjnych na ośmiu wydziałach PK.

 

SYGNET WA RGB

 

Wydział Architektury - 2 października, godz. 13.30

Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze „Działownia” 

wykład inauguracyjny pt. „Trzy słowa o architekturze" wygłosi prof. dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, laureat licznych konkursów architektonicznych krajowych i zagranicznych, absolwent WA PK i jego Ambasador

 

 

SYGNET WA RGB

 

Wydział Informatyki i Telekomunikacji - 4 października, godz. 13.30

Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze „Działownia” 

wykład inauguracyjny pt. „Badanie zespołu przewlekłego zmęczenia i mgły mózgowej metodami elektroencefalografii ilościowej i uczenia maszynowego" wygłosi dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS

 

 

SYGNET WIEiK RGB

 

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej - 29 września, godz. 11.00

Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze „Działownia”

wykład inauguracyjny pt. „Wstęp do sztucznej inteligencji - wdrożenia w przemyśle i jej użycie na co dzień w firmie ASTOR” wygłosi Stefan Życzkowski, założyciel i przewodniczący Rady Strategicznej ASTOR Sp.z o.o, członek Rady Przedsiębiorców WIEiK 

 

 

WIL SYGNET RGB

 

Wydział Inżynierii Lądowej - 2 października, godz. 9.00

Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze „Działownia”

wykład inauguracyjny pt. „Skazany na sukces” wygłosi Wojciech Majdyś, dyrektor Budimex Rejon Południe

 

 

WIL SYGNET RGB

 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki - 29 września, godz. 9.00

Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze „Działownia” 

wykład inauguracyjny pt. „Kalejdoskop materiałowy - od antyku po czasy współczesne” wygłosi dr hab. Andrzej Danel, prof. PK, Katedra Fizyki WIMiF PK

 

 

WISiE SYGNET RGB

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - 2 października godz. 11.00

Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze „Działownia” 

wykład inauguracyjny pt. „Zaawansowane systemy trigeneracji energii z OZE dla budynków mieszkalnych" wygłosi dr inż. Piotr Cisek, Katedra Energetyki WIŚiE PK

 

 

WIiTCh SYGNET

 

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej - 4 października, godz. 11.00

Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze „Działownia” 

wykład inauguracyjny pt. „Ekologiczne materiały termoizolacyjne” wygłosi dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK, zdobywczyni licznych nagród za osiągnięcia wynalazcze m.in. finalistka Nagród Naukowych Tygodnika „Polityka” oraz laureatka konkursu „Kobieta. Innowacja. Natura”

 

 

WM SYGNET RGB

 

Wydział Mechaniczny - 2 października, godz. 14.00

Muzeum Lotnictwa Polskiego, al. Jana Pawła II 39

wykład inauguracyjny pt. „Inżynier, naukowiec czy wynalazca” wygłosi prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis, Katedra Inżynierii Cieplnej i Procesowej WM PK

 

 

SZD SYGNET RGB

 

Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej - 5 października, godz. 14.00

Pawilon Konferencyjno-Wystawowy „Kotłownia” 

wykład inauguracyjny dr inż. Renata Porębska, Senior Scientist ABB pt. „Centrum Technologiczne ABB – połączenie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych projektów"

 

 

Zbliża się wrzesień – okres, w którzym tegoroczni maturzyści zaczynają się powoli przygotowywać do podjęcia ważnych decyzji dotyczących egzaminu maturalnego i dalszej edukacji. Dużą pomocą w podjęciu decyzji mogą być spotkania z przedstawicielami szkół wyższych, takich jak np. Salony Maturzystów organizowane przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Na tegorocznych targach nie zabraknie oczywiście Politechniki Krakowskiej. W tym roku nasi pracownicy i studenci odwiedzą aż dziewięć miast.

 

Targi edukacyjne to doskonała okazja, by spotkać się z przedstawicielami uczelni, dowiedzieć się więcej o prowadzonych przez nas kierunkach studiów oraz zrozumieć, jakie możliwości rozwoju oferuje Politechnika Krakowska. To także szansa na zadawanie pytań, rozmowy z osobami, które znają uczelnię oraz zdobycie cennych informacji na temat rekrutacji, stypendiów czy życia studenckiego. Dzięki takim wydarzeniom można lepiej przygotować się do podjęcia ważnej decyzji, jaką jest wybór studiów i zyskać pewność, że będzie on trafny i dostosowany do zainteresowań i aspiracji.

 

Gdzie i kiedy będzie można spotkać Politechnikę Krakowską?DSC 5213

 

 • 5-6 września, Lublin
  Lubelski Salon Maturzystów (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Kolegium Jana Pawła II, al. Racławickie 14)
 • 12-13 września, Wrocław
  Wrocławski Salon Maturzystów (Politechnika Wrocławska Budynek D-20, ul. Janiszewskiego 8)
 • 14-15 września, Warszawa
  Warszawski Salon Maturzystów (Gmach Główny Politechniki Warszawskiej Plac Politechniki 1)
 • 19-20 września, Kraków
  Krakowski Salon Maturzystów (Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum ul. Krupnicza 35)
 • 21-22 września, Łódź
  Łódzki Salon Maturzystów (Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania ul. Matejki 22/26)
 • 25 września, Kielce
  Kielecki Salon Maturzystów (Politechnika Świętokrzyska, aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7)
 • 26-27 września, Poznań
  Poznański Salon Maturzystów (Politechnika Poznańska, Centrum Wykładowe, ul. Piotrowo 2)
 • 26-27 września, Katowice
  Śląski Salon Maturzystów (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b)
 • 28-29 września, Rzeszów
  Rzeszowski Salon Maturzystów (Uniwersytet Rzeszowski, bud. A0 al. Pigonia 1)

 

 

 

 

{fastsocialshare}

Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej Politechniki Krakowskiej (CeWSA PK) zaprasza pracowników uczelni na szkolenia świadomościowe pt. DYSKRYMINACJA, MOBBING, MOLESTOWANIE - czym są i jak im przeciwdziałać. Szkolenia będą prowadzone online (platforma Teams) i odbędą się we wrześniu.

 

grafika informująca o szkoleniu: granatowy tekst na białym tle z tytułem szkolenia i informacją o osobie prowadzącej. Z prawej strony grafika przedstawiająca skuloną postać, siedzącą pod telefonem i trzymającą się za głowę. Z telefonu wychodzą ikonki świadczące o agresji.Dbałość o oparte na wzajemnym szacunku relacje członków uczelnianej społeczności jest bardzo ważna. Szkolenia prowadzone przez Rzecznik ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji Panią mgr Beatę Romek, mają na celu zwiększenie świadomości dotyczącej właściwego zachowania w pracy ze studentami, a także wszelkich zagrożeń psychospołecznych w kontakcie z drugim człowiekiem.

 

Do zapisów szczególnie zachęcamy nowo zatrudnione osoby (od 1 stycznia 2022 roku), dla których udział w szkoleniu świadomościowym od 2023 roku jest obowiązkowy (Zarządzenie nr 1 Rektora PK z dnia 12 stycznia 2023 oraz Cel operacyjny 1.2. Działanie 1.2.1. Planu Równości dla Politechniki Krakowskiej na lata 2022-2025).

 

Zapisy odbywają się zdalnie w Serwisie Informacyjnym Pracowników. Uczestnicy mają do wyboru sześć terminów. Każdy z zapisanych uczestników zostanie przypisany do odpowiedniego miejsca spotkania na Teams.

 

 

Terminy szkoleń:

 

- 5 września, godz. 10:00-12:15

- 6 września, godz. 10:00-12:15

- 12 września, godz. 10:00-12:15

- 13 września, godz. 10:00-12:15

- 19 września, godz. 10:00-12:15

- 20 września, godz. 10:00-12:15

 

 

Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej Politechniki Krakowskiej (CeWSA PK) powołano w maju 2022 roku. Zajmuje się ono m.in. szeroko pojętą profilaktyką, zwiększeniem świadomości na temat zagrożeń psychospołecznych (szkolenia, e-kursy, seminaria, webinary, materiały informacyjne), kompleksowym rozpatrywaniem spraw dotyczących niewłaściwego traktowania oraz zapewnieniem dostępu do psychologicznego wsparcia dla całej społeczności akademickiej PK.

 

 

 

{fastsocialshare}

 

Po raz kolejny Politechnika Krakowska włącza się w organizację Dni Jana Pawła II i zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym. Hasło tegorocznej edycji to „ Wiara i rozum”. Termin nadsyłania prac mija 30 września br.

 

 

Ręce, w których ktoś trzyma aparat. Sylwetka tej osoby, jak i tło jest rozmyte. Głównym punktem zdjęcia jest aparat fotograficzny.Konkurs PK adresowany jest zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów fotografii. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie cztery prace (format minimum 30x40 cm) lub zwarte tematycznie cykle (do czterech zdjęć), które traktowane będą jako jedna praca. 

 

Na laureatów czekają nagrody finansowe w wysokości: 2500 zł (I nagroda), 1500 zł (II nagroda) i 1000 zł (III nagroda). Wernisaż i ogłoszenie wyników nastąpi w czasie trwania XVIII Dni Jana Pawła II: 13-16 listopada 2023 r.

 

Prace konkursowe należy dostarczyć pocztą (w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym je przed zniszczeniem) na adres: Politechnika Krakowska, Galeria „Gil”, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” lub osobiście na wskazany adres (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00, II piętro, pok. 210). 

 

Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia opisaną godłem-nazwą, takim samym jak przesyłane prace. Dodatkowo, osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie zgodę na udział w konkursie podpisaną przez rodziców lub opiekunów.

 

Pobierz:

 

Celem Dni Jana Pawła II jest popularyzacja dziedzictwa Ojca Świętego. W wydarzenie zaangażowane są szkoły wyższe z Krakowa, w tym Politechnika Krakowska. W ramach Dni JP II – oprócz konkursu fotograficznego – odbywają się wykłady, debaty, konferencje, sesje naukowe, koncerty i konkurs literacki. Hasłami poprzednich edycji były m.in.: „Gdzie jesteś źródló? Polska, Ukraina, Europa”, „Ku Pojednaniu”, „Jan Paweł II i co dalej?”, „Uniwersytet”, „Niepodległość”, „Prawa człowieka i prawa narodów”, „Miłosierdzie”, „Świętość” czy „Nadzieja”.

 

 

 

 fot. pixabay.com

 

{fastsocialshare}