03.01.2023r.

 

Od 1 stycznia 2023 r. zwiększeniu uległa wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej do kwoty 7210 zł.

 

Zmiana wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 16). Dotychczasowa kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia profesora w uczelni publicznej wynosiła 6410 zł.