Wyróżnienie HR Excellence in Research na Politechnice Krakowskiej:

 logo strategy hr

 

Komisja Europejska przyznała Politechnice Krakowskiej prestiżowe wyróżnienie, plasując ją tym samym w elitarnej grupie instytucji naukowych posiadających prawo do posługiwania się logotypem HR w celu promowania PK jako instytucji zapewniającej sprzyjające i stymulujące środowisko pracy.


Logo Human Resources Excellence in Research jest wyróżnieniem przyznawanym przez Komisję Europejską instytucjom, w których przestrzegane są zasady wyznaczone przez „Europejską Kartę Naukowca” i „Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.


Powyższe dokumenty zostały opracowane przez Komisję Europejską w celu ujednolicenia standardów rekrutacji i zatrudnienia pracowników naukowych na rynku europejskim. Wymagania stawiane przez Komisję mają sprzyjać rozwojowi kariery pracowników naukowych oraz osiąganiu pozytywnych wyników w zakresie tworzenia, przekazywania, wymiany i rozpowszechniania wiedzy i rozwoju technologicznego.


Europejska Karta Naukowca ustanawia prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych.


Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, do których powinni stosować się pracodawcy oraz podmioty finansujące badania przy mianowaniu lub rekrutacji naukowców.


Aby uzyskać odznaczenie Politechnika Krakowska opracowała „Strategię HR”, w której zdefiniowane zostały działania podejmowane przez Uczelnię w celu zapewnienia przestrzegania standardów ustanowionych w „Karcie i Kodeksie”. Dokument ten został przeanalizowany i oceniony przez panel składający się z trzech niezależnych asesorów. W dniu 4 grudnia 2017 r. Politechnika Krakowska została poinformowana o pozytywnym wyniku ewaluacji i przyznaniu nagrody. Komisja Europejska monitoruje instytucje odznaczone Logo HR w celu weryfikacji ciągłego przestrzegania standardów ustanowionych w Karcie i Kodeksie.


Faza wdrażania założeń „Strategii HR” trwa 5 lat i zawiera obowiązkową fazę Interim assessment po 2 latach, w trakcie której jednostka posiadająca wyróżnienie musi przygotować raport na temat zrealizowanych działań, zmian wprowadzonych w przepisach prawnych oraz nowych działań, zaplanowanych na kolejne lata. Politechnika Krakowska 31 stycznia 2020 r. złożyła taki raport do Komisji Europejskiej.


Miło nam poinformować, że Komisja Europejska oceniła pozytywnie raport (Internal Review Report) z wdrażania na Politechnice Krakowskiej działań związanych ze strategią HR excellence in Research. To oznacza, że PK wciąż może używać logo HR i realizować nowe zadania, udoskonalające ten proces. Asesorzy docenili nasze mocne strony ale również zidentyfikowali słabe strony naszej uczelni. Na podstawie, których zostały opracowane rekomendacje KE udoskonalające strategię HR na PK. Mamy teraz 3 lata na wdrożenie nowych działań oraz zastosowanie zaleceń KE. Po upływie tego czasu odwiedzą naszą uczelnię asesorzy w zakresie HRS4R i sprawdzą na miejscu jak PK poradziła sobie z doskonaleniem systemu.

 


Najważniejsze rekomendacje Komisji Europejskiej w zakresie doskonalenia strategii HRS4R na Politechnice Krakowskiej to:

 

 • Wprowadzenie strategii oraz jasnej polityki w zakresie zwiększenia liczby zagranicznych naukowców na Politechnice Krakowskiej
 • Zidentyfikowanie skutecznych mechanizmów i metod zwiększających udział społeczności akademickiej w międzynarodowych projektach i kontaktach. Te działania powinny również wzmacniać mobilność oraz widoczność pracowników naukowych PK na poziomie międzynarodowym
 • Zaleca się wprowadzenie systemu mentoringu i coachingu dla naukowców
 • Wprowadzenie Polityki Otwartej, Transparentnej i Merytorycznej Rekrutacji na PK (OTMR)
 • Wprowadzenie polityki równości i różnorodności oraz rozwijanie strategii zapewnienia kobietom równego traktowania i równego dostępu do wszystkich stanowisk, w tym menadżerskich i profesorskich.
 • Należy rozważyć wprowadzenie formalnych rozwiązań w zakresie elastycznych i skróconych godzin pracy.
 • Dołożenie wszelkich starań aby pozycja mediatora została obsadzona
 • Zapewnienie większego zaangażowania społeczności akademickiej w realizację i rozwijanie strategii HR excellence in Research na Politechnice Krakowskiej
 • Logo wyróżnienia HR excellence in Research powinno się znaleźć na głównej stronie PK w widocznym miejscu.
 • Przetłumaczenie na język angielski wszystkich dokumentów, polityk oraz regulaminów, które są stosowane do społeczności akademickiej na PK
 • Kontynuacja realizacji zadań z planu działań, zarówno tych nowych zadań jak i kontynuowanych z poprzedniego planu działań.

 

Cały tekst oceny można znaleźć pod poniższym linkiem >>>

Natomiast aktualny plan działań znajduje się tutaj >>>

 

Serdecznie zachęcamy społeczność akademicką do udziału w planowanych inicjatywach oraz do wspierania doskonalenia strategii HR Excellence in Research na Politechnice Krakowskiej. Wszelkie uwagi w tym zakresie można zgłaszać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Jeżeli będą Państwo potrzebować bardziej szczegółowych informacji na temat działań związanych z Logo HR na PK, zachęcamy do kontaktu z dr Justyną Małkuch-Świtalską, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Więcej o „The Human Resources Strategy for Researchers” znajdą Państwo na stronie https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r


Bezpłatną publikację „Karta i Kodeks” w j. angielskim można pobrać w RPK (pokój nr 8, parter Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki).


Broszury odnośnie „Karty i Kodeksu” można pobrać w wersji elektronicznej na stronie (różne wersje językowe):
https://euraxess.ec.europa.eu/useful-information/brochures

 


Więcej o „Karcie i Kodeksie”:

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter
https://www.euraxess.pl/pl/poland/pracodawcy/karta-i-kodekspracodawcy

Film promocyjny 'Find out what The Charter & Code can do for you'

 

Aktualności:

 

Funkcję rzecznika-mediatora od grudnia br. sprawuje pani dr Justyna Małkuch-Świtalska

 

Dr Justyna Małkuch-Świtalska:

Menadżer Nauki z 14-letnim stażem zawodowym zarówno w Polsce jak i za granicą. Zaangażowana w projekty dla młodych i doświadczonych naukowców, specjalizuje się w rozwoju kariery w środowisku akademickim i poza nim. Jest trenerem nauki i ekspertem z zakresu strategicznego zarządzania karierą naukową. Pracuję w oparciu o kodeks etyczny trenerów nauki oraz zgodnie ze standardami francuskiej szkoły trenerskiej.

 

Na czym polega praca rzecznika-mediatora:

 • mediacja i pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między naukowcami;
 • doradztwo w zakresie rozwijania kariery naukowej oraz efektywnej współpracy z promotorem;
 • usługa wsparcia rzecznika - mediatora realizowana jest z zachowaniem wszelkich zasad poufności.

 

Konsultacje:
Wtorek godz. 9:00-17:00
Rozmowa telefoniczna, spotkania indywidualne on-line, konsultacje mailowe.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze spotkań zrealizowanymi w ramach wyróżnienia HR Excellence in Research na PK:


Spotkanie informacyjne nt. wyróżnienia HR Excellence in Research na Politechnice Krakowskiej:

 

Po wakacjach ruszymy z kolejnymi spotkaniami, chętnie dostosujemy je do Państwa potrzeb. Czekamy na informacje i propozycje tematów szkoleń pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Nowa współpraca:

 

rys geecco

 

W ramach wdrażania Strategi HR excellence in Research na PK ropoczęliśmy współpracę z realizatorami bardzo ciekawego projektu “GEECCO - GENDER EQUALITY IN ENGINEERING THROUGH COMMUNICATION AND COMMITMENT” Celem tej europejskiej inicjatywy jest opracowanie i wdrożenie generalnego planu równości na Politechnice Krakowskiej, który ma ułatwić rozwój kariery zawodowej kobiet-inżynierów.

 

Nowe przepisy na PK:

W związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym I nauce (ustawa 2.0) Politechnika Krakwoska wprowadziła nowe strategiczne dokumenty, które można znaleźć poniżej:

 

 


Ośrodek Euraxess na PK:

Na Politechnice Krakowskije działa Centrum Euraxess, które wspiera naukowców z zagranicy w kwestiach związanych z mobilnością oraz aspektami prawnymi wyjazdów zagranicznych.

 

rys euraxess

 

Aktualne programy stypendialne i badawcze znajdą Państwo pod następującym linkiem.