Politechnika Krakowska bierze udział w pracach Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych. Drugie spotkanie przedstawicieli podmiotów w nią zaangażowanych oraz partnerów pilotażowego projektu Wodór H2 dla Inicjatywy Awangarda odbyło się 28 listopada w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Sieć Badawcza Łukasiewicz. PK reprezentowali podczas niego prof. Marek Brzeżański z Wydziału Mechanicznego oraz prof. Witold Żukowski z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej.
 
Przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w prace Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych pozują do wspólnego zdjęciaPowołanie Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych zainicjował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, który jest jej koordynatorem. Grupa ma być płaszczyzną realnej współpracy na rzecz rozwoju technologii wodorowych oraz maksymalizacji zarówno wkładu, jak i partycypowania w przyszłych inicjatywach, instytucji i firm z Małopolski w tym obszarze. Budowa sieci współpracy podmiotów działających w obszarze wodorowego łańcucha wartości w regionie zainicjowana została m.in. na potrzeby rozwoju międzynarodowego projektu pilotażowego pn. Wodór (H2). Pilot realizowany jest przez europejskie regiony wchodzące w skład Inicjatywy Awangarda, a Małopolska – wraz ze Słowenią i Lombardią – jest jego głównym koordynatorem – informuje serwis UMWM Innowacyjna Małopolska.pl. Jak przypomina, wodór traktowany jest jako kluczowe rozwiązanie w procesie dekarbonizacji w przemyśle, a jego potencjał dla gospodarki dostrzega wiele firm i instytucji z naszego regionu. W tym kontekście zainteresowane budową regionalnego ekosystemu wodorowego firmy i instytucje z Małopolski spotkały się na drugim posiedzeniu Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych.
 
Wśród uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele partnerów przedsięwzięcia: Politechniki Krakowskiej, reprezentowanej przez prof. Marka Brzeżańskiego z Wydziału Mechanicznego i prof. Witolda Żukowskiego z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej,  Akademii Górniczo-Hutniczej, Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ, Polenergii, Grupy Azoty S.A., Krakowskiego Holdingu Komunalny S.A., Krakowskiego Parku Technologicznego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, ORLEN Południe S.A., Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej, firmy Wiśniowski Sp. z o.o., Polskiej Spółki Gazownictwa, spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości oraz Urzędu Marszałkowskiego WM. 
 
Podczas spotkania omówione zostały aktualne inicjatywy w zakresie technologii wodorowych pod kątem zastosowania w produkcji, przechowywania oraz przesyłania wodoru jako paliwa. Najnowsze wydarzenia i działania w ramach projektu Wodór H2 przedstawił Jerzy Kopeć, dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Małopolska stanęła na czele projektu pilotażowego Wodór (H2), utworzonego przez Inicjatywę Awangarda (IA), w którym uczestniczą też Słowenia i Lombardia. Celem projektu jest wzmocnienie i promocja gospodarki wodorowej w regionach i państwach biorących w nim udział. W projekt zaangażowane zostały ośrodki badawcze, agencje rozwoju, przedstawiciele przemysłu czy uniwersytety z całej Europy. Inicjatywa wspiera działania Małopolski w procesie przygotowań do stopniowej transformacji energetycznej i zmiany dotychczasowych nawyków związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem energii. 
 
Podczas spotkania przedstawiono też plany przystąpienia Małopolski do Europejskiego Sojuszu na Rzecz Czystego Wodoru oraz możliwości finansowania działań związanych z projektami wodorowymi. Poinformowano także o planowanej na pierwszą połowę 2023 r. konferencji wodorowej z udziałem naukowców i gości zagranicznych w ramach inicjatywy Science Meets Regions. Przedstawiciele Grupy zostali zaproszeni do udziału i aktywnego zaangażowania w realizację projektu. W jego ramach wybrani naukowcy i eksperci zostaną liderami kilkuosobowych grup tematycznych skorelowanych z określonymi obszarami wykorzystania wodoru (m.in. wodór w przemyśle czy wodór w środkach transportu). 
 
Następne spotkanie Grupy planowane jest w styczniu 2023 r. Województwo Małopolskie zachęca nowe osoby bądź podmioty z branży wodorowej lub pokrewnych jej dziedzin do aktywnego włączenia się w pracę gremium, które ma charakter otwarty i niesformalizowany, a odpowiedzialnym za jej obsługę jest Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki.