Marta Szar, studentka kierunku architektura krajobrazu, otrzymała Nagrodę Główną w międzynarodowym konkursie Vectorworks Design Prize 2022.

 


Wizualizacja projektuMiędzynarodowy konkurs projektowy o stypendium Vectorworks Design Prize oraz Nagrody Richarda Diehla dla studentek i studentów architektury, architektury wnętrz i krajobrazu oraz technik scenicznych składał się z dwóch etapów. Zgłoszone prace oceniało międzynarodowe jury liczące kilkudziesięciu członków. W kategorii architektura krajobrazu Nagrodę Główną otrzymała Marta Szar z Politechniki Krakowskiej za pracę „Park Deszczowy”. Do finału w tej kategorii zakwalifikowano także projekt Tomasza Jaróga i Marty Szar – „Fortress Park”.


Praca Marty Szar to projekt parku w miejscu ekologicznego nieużytku znajdującego się w Krakowie. Obszar ten otoczony jest zurbanizowanymi dzielnicami, ale – mimo tego – ciągle cechuje go urozmaicona rzeźba terenu, hydrografia, a także zróżnicowanie biologiczne.

 

W opinii jury projekt „Park Deszczowy” uwzględnia realizację dwóch założeń. – Z jednej strony zakłada stworzenie strefy miejskiej będącej terenem rekreacyjnym dla mieszkańców, z drugiej – wykorzystuje ostoję ptaków do stworzenia strefy naturalnej. Po szeroko zakrojonych badaniach lokalnych potrzeb oraz serii analiz urbanistycznych i krajobrazowych powstała propozycja nowego parku. Zaprojektowany miejski teren rekreacyjny jest wyraźnie podzielony na strefy, w których odwiedzający są jedynie gośćmi – czytamy w opinii. Dla autorki projektu ważne było wykorzystanie potencjału hydrologicznego tego miejsca i przekształcenie terenu w spójny system retencyjny z zastosowaniem wielu rozwiązań, które wspierają lokalną retencję.

 

(jg/ www.architekturaibiznes.pl)

 

 

Grafika użyta w tekście – wizualizacja projektu autorstwa Marty Szar / www.architekturaibiznes.pl