Inż. Olga Długosz i inż. Marcin Stępień, studenci studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, zostali laureatami trzeciej edycji programu stypendialnego Grupy Azoty SA. Otrzymają po 1000 zł stypendium miesięcznie, gwarancję zatrudnienia w Grupie Azoty oraz możliwość uczestniczenia w projektach opartych na współpracy środowiska nauki z przemysłem. W poniedziałek 27 czerwca 2016 r. w Sali Senackiej PK nagrody wręczyli laureatom wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Azoty Witold Szczypiński oraz rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak.

 

azotyGrupa Azoty od lat łączy biznes z nauką, współpracując z renomowanymi jednostkami akademickimi i realizując wspólnie z nimi liczne projekty naukowo-badawcze i edukacyjne. Elementem tych działań jest program stypendialny Grupy Azoty, dedykowany studentom Politechniki Krakowskiej, którzy osiągają sukcesy w dziedzinach związanych z profilem działalności firmy: inżynierii chemicznej, technologii chemicznej lub chemii. Program jest elementem zawartego w 2010 r. szerszego porozumienia o współpracy pomiędzy Grupą Azoty a uczelnią.

 

- Współpraca Politechniki z Grupą Azoty to modelowy przykład, jak nauka i gospodarka mogą wspólnie rozwiązywać ważne problemy technologiczne i czerpać ze swojego potencjału - podkreśla rektor PK prof. Kazimierz Furtak. - Inicjatywa stypendialna Grupy Azoty ma dla naszych studentów motywacyjny wymiar, jest sygnałem, że warto inwestować w swój rozwój, w wiedzę i umiejętności, bo najlepsi zostaną dostrzeżeni i nagrodzeni. Stypendyści otrzymują środki finansowe i gwarancję zatrudnienia w przyjaznym dla nich miejscu, w którym będą mogli realizować swoje zawodowe pasje i nadal się rozwijać.


W trzeciej edycji programu stypendialnego nagrodzono dwoje studentów Politechniki Krakowskiej. Inż. Olga Długosz jest absolwentką studiów inżynierskich na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa, specjalności inżynieria procesów technologicznych. Była w gronie najlepszych absolwentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK rocznika 2015/16. Obecnie studiuje na studiach II stopnia na kierunkach: inżynieria chemiczna i procesowa oraz technologia chemiczna. Inż. Olga Długosz rozwijała swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje poprzez działalność w Kole Naukowym Chemików, udział w warsztatach reologicznych i publikacji „Właściwości tiksotropowe wybranych osadów biologicznych”, a także uczestnictwo w specjalistycznych kursach oraz stażach zawodowych w firmach Azoty i Lotos.


Inż. Marcin Stępień ukończył studia I stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa, specjalność inżynieria procesów technologicznych z wysoką średnią ocen. W trakcie studiów brał udział w dodatkowych warsztatach, kursach i szkoleniach, a także działał w Kole Naukowym Chemików. Odbył staże zawodowe w Fundacji Swingtherm i Kompanii Piwowarskej S.A. Od 2016 roku kontynuuje kształcenie na II stopniu studiów na tej samej specjalności.


Jak zaznaczył podczas wręczenia nagród wiceprezes Grupy Azoty Witold Szczypiński, wzajemna wymiana doświadczeń ze środowiskiem akademickim, a także udział naukowców we wprowadzeniu praktycznych rozwiązań analitycznych i technicznych jest źródłem progresu technologicznego firmy. Dlatego spółka mocno stawia na młode, dobrze wykształcone kadry: - W Grupie Azoty następuje istotna zmiana pokoleniowa, stwarza to szanse młodym ludziom, którzy są ciekawi nowych wyzwań. Liczymy, że tegoroczni stypendyści jeszcze w trakcie studiów dołączą do naszych zespołów i znajdą swoje miejsce w Grupie Azoty. Współpraca z Politechniką Krakowską rozwija się nie tylko na polu kształcenia kadr inżynierskich, realizujemy też wspólne prace badawcze. Liczymy, że sukcesywnie będziemy zbierać owoce wspólnych działań.

 

Współpraca naukowo-badawcza uczelni i Azotów obejmuje także m.in.: programy praktyk oraz stażów studenckich i doktoranckich, realizację prac inżynierskich i magisterskich, udział specjalistów przemysłowych w kształceniu studentów i organizację na PK seminarium „Technologia Źródłem Biznesu.


Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. W jej skład wchodzą m.in.: Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca z siedzibą w Tarnowie), Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Obecnie spółka zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, prowadzi projekty warte ponad 4 mld zł, a do końca 2020 r. na 68 projektów inwestycyjnych Grupa Azoty przeznaczy ponad 7 mld zł. Zatrudnia łącznie blisko 14 tys. pracowników.

 

 

Na zdjęciu (od lewej): wiceprezes Grupy Azoty Witold Szczypiński, stypendyści inż. Olga Długosz i inż. Marcin Stępień oraz rektor PK prof. Kazimierz Furtak / fot. Jan Zych.