Rektor
 prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata
 
Białkiewicz Andrzej JMR PK 2450B
Rektor kieruje działalnością Politechniki Krakowskiej i reprezentuje uczelnię na zewnątrz, jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej.

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata urodził się w 1975 r. w Krynicy-Zdroju. Jest absolwentem wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunku budowa dróg i autostrad (znalazł się w gronie 5 % najlepszych absolwentów). Z Politechniką Krakowską związany jest od 1999 roku, kiedy rozpoczął pracę na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Inżynierii Drogowej i Kolejowej.

 

2006 r. obronił na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej pracę doktorską. W latach 2013-2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem w Instytucie Inżynierii Drogowej i Kolejowej PK. Tytuł profesora uzyskał 28 września 2020 r. Pełnił funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w kadencjach 2016-2020 oraz 2020-2023. 

 

Opublikował – jako autor i współautor – ponad 90 artykułów naukowych. Jest autorem 2 monografii, współautorem 4 (w tym 2 w języku angielskim), zorganizował ponad 20 branżowych konferencji naukowo-technicznych, był kierownikiem 10 projektów badawczych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, realizowanych na Politechnice Krakowskiej (m.in.: Civitas Caravel, MAX, Shape-It, TraCit, Posmetrans, GSP, Capital). Opracowywał modele transportowe wielu polskich miast, m.in.: Wrocławia, Poznania, Gdańska, Rzeszowa, Warszawy, Krakowa, Kielc, również modele transportowe dla województwa mazowieckiego i małopolskiego. Jest także współautorem modelu transportowego Salonik (Grecja).

 

Prof. Andrzej Szarata jest członkiem wielu prestiżowych gremiów naukowych i doradczych, m.in. Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy Prezydencie RP, Komitetu Transportu PAN, Komisji Budownictwa Oddziału PAN w Krakowie, Zespołu Zadaniowego ds. Wielkoskalowych Projektów Rozwojowych przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN,  Komisji Nauk Technicznych PAU, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Euroregionu Karpackiego oraz Przewodniczącego Komitetu Nauki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Ponadto jest członkiem Rad Naukowych: Instytutu Kolejnictwa, Instytutu Techniki Budowlanej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Metra Warszawskiego, Związku Podhalan, Galicyjskiej Izby Budownictwa i   Polskiego Klubu Ekologicznego. Jest członkiem Rady Programowej Stowarzyszenia ITS Polska, a od 2020 r. przewodniczącym Rady Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa, działającej przy prezydencie miasta.