Rektor
 prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
 
Białkiewicz Andrzej JMR PK 2450B
Rektor kieruje działalnością Politechniki Krakowskiej i reprezentuje uczelnię na zewnątrz, jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej.

 

Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz urodził się w 1954 r. w Czeladzi. Z Politechniką Krakowską jest związany od prawie 50 lat. Studia na Wydziale Architektury ukończył w 1978 r. W tym samym roku rozpoczął pracę w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury PK, którym kieruje od 2011 roku.

 

20 czerwca 2018 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Ma w dorobku 125 artykułów naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz trzy monografie. Był członkiem ponad 15 komitetów organizacyjnych lub rad naukowych konferencji międzynarodowych. W swoim dorobku ma liczne ekspertyzy i opinie konserwatorskie. 

 

W latach 2001—2004 był rzeczoznawcą ministra kultury i dziedzictwa narodowego w dziedzinie zabytków nieruchomych (specjalność: architektura i budownictwo XIX wieku). W latach 2009—2010 recenzował projekty badawcze w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziedzinie „architektura i wzornictwo”.

 

Profesor Andrzej Białkiewicz jest członkiem Polskiego Komitetu ICOMOS (Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych), Polskiej Sekcji DoCoMoMo (Międzynarodowego Stowarzyszenia Dokumentacji i Konserwacji Architektury Modernizmu oraz Międzynarodowego Instytutu ds. Edukacji Inżynierów WIETE (Australia). Należy też do SARP, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Małopolskiej Izby Architektów oraz Stowarzyszenia Miłośników Witraży „Ars Vitrea Polona”.