Rektor
 prof. dr hab. inż. Jan Kazior
 
rektor kazior3
Rektor kieruje działalnością Politechniki Krakowskiej i reprezentuje uczelnię na zewnątrz, jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej.

 

Prof. Jan Kazior urodził się 12 marca 1951 r. w Krakowie. Z Politechniką Krakowską jest związany od 40 lat. Pełnił m.in. funkcje prorektora do spraw nauki (2008-2016), prodziekana Wydziału Mechanicznego (1996-1999), prorektora PK do spraw dydaktyki (2002-2005), a także dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałowej PK (2006-2008).

 

W 2004 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Ma w dorobku 358 publikacji, w tym m.in. 2 książki, 33 artykuły w renomowanych czasopismach, a także materiały konferencyjne w czasopismach i książkach oraz rozdziały w książkach. Był promotorem 7 przewodów doktorskich, związanych z technologią metalurgii proszków.

 

Wyniki swoich badań wielokrotnie prezentował na europejskich i światowych konferencjach naukowych oraz kongresach m.in. we Włoszech, Niemczech, Francji, Korei Południowej, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji. Odbył staże naukowo-badawcze w zagranicznych ośrodkach we Francji, Włoszech, Szwecji i Austrii.

 

Profesor Jan Kazior jest współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, członkiem Komitetu Metalurgii PAN i członkiem Prezydium oraz Przewodniczącym Sekcji Metalurgii Proszków, a także członkiem Komitetu Nauki o Materiałach PAN. Zasiada także w Editorial Board zagranicznych czasopism naukowych „Powder Metallurgy” i „Powder Metallurgy Progress”.