Prorektor ds. studenckich
dr hab. inż. Marek Stanuszek, prof. PK
 
Zakres kompetencji prorektora ds. studenckich:

 

 

prorektor stanuszek2

 

 • pomoc materialna dla studentów i doktorantów oraz inne stypendia;
 • staż przygotowujący studentów do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego;
 • opłaty za studia i inne usługi edukacyjne;
 • kredyty i pożyczki studenckie;
 • sprawy dyscyplinarne studentów i doktorantów;
 • sprawy studentów i doktorantów niepełnosprawnych;
 • e-learning;
 • współpraca z samorządem studentów, samorządem doktorantów;
 • nadzór nad organizacjami studenckimi i organizacjami doktorantów, w tym kołami naukowymi;
 • działalność sportowa i kulturalna studentów;
 • współpraca z Osiedlem Studenckim PK.